eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Monika Szymanowska


Liczba znalezionych orzeczeń: 400


 • 2023-05-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1217/23, KIO 1238/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 15 maja 2023 r. w Wa rszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: I. w dniu 1 maja 2023 r. przez odwołującego Versamed Sp.
 • 2023-05-15 WYROK Sygn. akt KIO 1195/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do P rezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 kwietnia 2023 r. przez odwołującego Sigma Bis S.A. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
 • 2023-05-09 WYROK Sygn. akt KIO 1141/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 kwietnia 2023 r. przez odwołującego D. A. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Partner D. A.
 • 2023-05-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1172/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 8 maja 2023 r. w Warsza wie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 kwietnia 2023 r. przez wykonawców wspólnie
 • 2023-05-02 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1096/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 2 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 kwietnia 2023 r. przez wykonawców wspólnie
 • 2023-05-02 WYROK Sygn. akt KIO 1072/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 kwietnia 2023 r. przez odwołującego PORR S.A. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
 • 2023-05-02 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1053/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 2 maja 2023 r. w Wars zawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 kwietnia 2023 r. przez wykonawców wspólnie
 • 2023-04-26 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1042/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 26 kwietnia 2023 r. w Wa rszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 kwietnia 2023 r. przez wykonawców wspólnie
 • 2023-04-21 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1012/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 21 kwietnia 2023 r. w W arszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 kwietnia 2023 r. przez odwołującego Trimtab
 • 2023-04-21 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 989/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udz iału stron w dniu 21 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Covertech spółkę z ograniczoną
 • 2023-04-21 WYROK Sygn. akt KIO 935/23, KIO 946/23, KIO 954/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 17 i 18 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: I. w dniu 3 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. w Toruniu, sygn. akt: KIO
 • 2023-04-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 919/23, KIO 992/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 20 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: I. w dniu 31 marca 2023 r. przez odwołującego P. L.
 • 2023-04-18 WYROK Sygn. akt KIO 913/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 31 marca 2023 r. przez wykonawcę TPF Sp. z o.o., ul. Postępu 14B, 02-627 Warszawa w postępowaniu prowadzonym
 • 2023-04-17 WYROK Sygn. akt KIO 880/23
  siński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 marca 2023 r. przez odwołującego Pagma - Bud Sp. z o. o. w Łodzi w postępowaniu prowadzonym
 • 2023-04-14 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 915/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron oraz uczestników postępowania w dniu 14 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 31 marca 2022 r. przez wykonawcę MGGP S.A. z siedzibą
 • 2023-04-05 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 850/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 5 kwietnia 2023 r. w Wa rszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez wykonawców wspólnie
 • 2023-04-05 WYROK Sygn. akt KIO 790/23
  siński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 marca 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
 • 2023-04-03 WYROK Sygn. akt KIO 741/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 marca 2023 r. przez odwołującego: wykonawcę Remondis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2023-03-31 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 821/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 31 marca 2023 r. w Wa rszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez odwołującego „Sprint” S.
 • 2023-03-28 WYROK Sygn. akt KIO 695/23
  wroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 marca 2023 r. przez odwołującego E. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
 • 2023-03-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 630/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 15 marca 2023 r. w Wa rszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 marca 2023 r. przez odwołującego Skamex Sp. z o.
 • 2023-03-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 588/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 15 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 marca 2023 r. przez odwołującego Pentacomp
 • 2023-03-14 WYROK Sygn. akt KIO 557/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lutego 2023 r. przez wykonawcę Comarch Polska spółkę akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Al. Jana Pawła II
 • 2023-03-13 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 547/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udzia łem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 13 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lutego 2023 r. przez wykonawcę Asseco
 • 2023-03-09 WYROK Sygn. akt KIO 488/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2023 r. przez odwołującego SK-MED Systems Sp. z o. o. w Poznaniu w postępowaniu prowadzonym
 • 2023-03-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 520/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 7 marca 2023 r. w W arszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lutego 2023 r. przez odwołującego
 • 2023-03-03 WYROK Sygn. akt KIO 447/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 lutego 2023 r. przez wykonawcę Polską Grupę SW Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Warszawie przy ul.
 • 2023-02-28 WYROK Sygn. akt KIO 417/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2023 r. w Warszawie odw ołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego 2023 r. przez wykonawcę: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05­800 Pruszków
 • 2023-02-21 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 392/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 21 lutego 2023 r. w W arszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego 2023 r. przez odwołującego Grupę
 • 2023-02-21 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 339/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 21 lutego 2023 r. w W arszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 lutego 2023 r. przez odwołującego Erbud

 

1 2 ... 10 ... 14

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie