eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Monika Szymanowska


Liczba znalezionych orzeczeń: 274


 • 2021-04-15 WYROK Sygn. akt KIO 627/21, KIO 630/21, KIO 657/21, KIO 658/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajo wej Izby Odwoławczej: A. ......................................................................................................................
 • 2021-04-01 WYROK Sygn. akt KIO 463/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lutego 2021 r. przez odwołującego G. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DROMEL G. D.
 • 2021-03-29 WYROK Sygn. akt KIO 538/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prez esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 lutego 2021 r. przez odwołującego K&P Medical Group Sp. z o.o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-03-29 WYROK Sygn. akt KIO 354/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lutego 2021 r. przez odwołującego W. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „WALMAR” W. G.
 • 2021-03-22 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 574/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 22 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021 r. przez odwołującego TMS Sp. z o.o.
 • 2021-03-22 WYROK Sygn. akt KIO 341/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pre zesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 lutego 2021 r. przez odwołującego Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach w postępowaniu
 • 2021-03-17 WYROK Sygn. akt KIO 563/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: BP Tour Sp. z o.o.
 • 2021-03-16 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 403/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 16 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lutego 2021 r. przez odwołującego
 • 2021-03-16 WYROK Sygn. akt KIO 293/21, KIO 296/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2021 r. przez: I. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • 2021-03-12 WYROK Sygn. akt KIO 493/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 r. przez wykonawcę Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa w
 • 2021-03-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 148/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 8 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 stycznia 2021 r. przez odwołującego Związek
 • 2021-03-05 WYROK Sygn. akt KIO 89/21, KIO 90/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 26 lutego i 5 marca 2021 roku w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2021 roku przez Odwołującego - Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów
 • 2021-03-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 514/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 3 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lutego 2021 r. przez odwołującego Paramedica
 • 2021-03-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 277/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 3 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2021 r. przez Asseco Poland S.A.
 • 2021-02-26 WYROK Sygn. akt KIO 198/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 22 lutego 2021 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 17 stycznia 2021 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: „AB-MICRO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu pn. Modernizacja
 • 2021-02-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 435/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 24 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 lutego 2021 r. przez odwołującego TPF Sp. z o.o.
 • 2021-02-19 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 386/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron i Uczestników postępowania w dniu 19 lutego 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lutego 2021 roku przez Odwołującego wykonawców
 • 2021-02-11 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 214/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania w dniu 11 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 stycznia 2021 r. przez konsorcjum Lireco Sp. z o.o. w Gdyni i M.
 • 2021-02-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 114/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udzi ału stron w dniu 9 lutego 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Simple S.A., ul. B. Czecha 49/51, 04-555 Warszawa w
 • 2021-02-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 112/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udzi ału stron w dniu 9 lutego 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Konsult IT Sp. z o.o., ul. Krzywa 21, 60-118 Poznań
 • 2021-02-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 72/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania w dniu 9 lutego 2021 r. w Warszawie od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 r. przez odwołującego Ośrodek Wsparcia
 • 2021-02-02 WYROK Sygn. akt KIO 39/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 r. przez D. Ś. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HRKAS D. Ś., ul. Wystawowa 1/202
 • 2021-02-02 WYROK Sygn. akt KIO 12/21, KIO 6/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 4 stycznia 2021 r. przez wykonawc ów: Konsorcjum Firm: 1) BUDO-MAR Sp. z o.o. (pełnomocnik konsorcjum), 2) M.
 • 2021-02-01 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 138/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziałem stron i uczestników postępowania w dniu 1 lutego 2021 r. w Warszawi e odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 stycznia 2021 r. przez odwołującego ENERIS Surowce S.A.
 • 2021-02-01 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 27/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziałem stron i uczestników postępowania w dniu 1 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 r. przez wykonawcę J. W. prowadzącego
 • 2021-01-26 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3496/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 26 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 r. przez odwołującego I.
 • 2021-01-25 WYROK Sygn. akt KIO 3301/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 grudnia 2020 r. przez konsorcjum Mirbud S.A. w Skierniewicach i Kobylarnia S.A. w Kobylarni
 • 2021-01-22 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3410/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron oraz uczestników postępowania od woławczego w dniu 22 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2020 r. przez konsorcjum Thales
 • 2021-01-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3346/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 15 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 grudnia 2020 r. przez odwołującego
 • 2021-01-14 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3384/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron oraz uczestników postępowania o dwoławczego w dniu 14 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2020 r. przez odwołującego

 

1 2 ... 10

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie