eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Monika Szymanowska


Liczba znalezionych orzeczeń: 328


 • 2022-03-14 WYROK Sygn. akt KIO 449/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 lutego 2022 r. przez odwołującego Budimex S. A. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
 • 2022-01-25 WYROK Sygn. akt KIO 67/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 stycznia 2022 r. przez odwołującego Spółdzielnię Socjalną "Jasne, że BUS" w Częstochowie
 • 2022-01-25 WYROK Sygn. akt KIO 45/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 stycznia 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
 • 2022-01-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 15/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 18 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 stycznia 2022 r. przez odwołującego Asseco
 • 2021-12-31 WYROK Sygn. akt KIO 3645/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 grudnia 2021 r. przez wykonawcę Public Transport Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al.
 • 2021-12-29 WYROK Sygn. akt KIO 3445/21, KIO 3447/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 7, 15 i 22 grudnia 2021 r., w Warszawie, odwołań wniesionych do Preze sa Krajowej Izby Odwoławczej: a) w dniu 25 listopada 2021 r. przez wykonawcę Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (KIO 3445/21) b)
 • 2021-12-21 WYROK Sygn. akt KIO 3524/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 grudnia 2021 r. przez odwołującego "Zakład Zagospodarowania Od padów" - Sp. z o. o. w Marszowie w postępowaniu
 • 2021-12-17 WYROK Sygn. akt KIO 3482/21
  dona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 listopada 2021 r. przez odwołującego Ever Cleaning Sp. z o. o. w Warszawie w postępowaniu
 • 2021-12-14 WYROK Sygn. akt KIO 3052/21, KIO 3095/21, KIO 3100/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: I. w dniu 15 października 2021 r. przez wykonawcę Techsource Sp. z o. o. w Legionowie sygn. akt: KIO 3052/21, II. w
 • 2021-11-23 WYROK Sygn. akt KIO 3138/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 października 2021 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: R. S., D. I.
 • 2021-11-17 WYROK Sygn. akt KIO 3025/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 3 i 12 listopada 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 października 2021 r. przez odwołującego „Korporację Wschód” Sp. z o. o. w Warszawie w postępowaniu
 • 2021-11-12 WYROK Sygn. akt KIO 3115/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 listopada 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 października 2021 r. przez odwołującego MAGELEKTRO Sp. z o. o. Sp. J. w Poznaniu w postępowaniu
 • 2021-11-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3198/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 9 listopada 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 października 2021 r. przez odwołującego
 • 2021-10-27 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2894/21, KIO 2895/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 27 października 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 września 2021 r. przez: A.
 • 2021-10-25 WYROK Sygn. akt KIO 2847/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 października 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 września 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
 • 2021-10-19 WYROK Sygn. akt KIO 2768/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 października 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 września 2021 r. przez odwołującego MS-EKO Sp. z o. o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-10-12 WYROK Sygn. akt KIO 2449/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 października 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 sierpnia 2021 r. przez odwołującego Bezpieczne.IT Sp. z o. o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-10-06 WYROK Sygn. akt KIO 2472/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 października 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 sierpnia 2021 r. przez odwołującego Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane „BUDECON” S.A.
 • 2021-09-02 WYROK Sygn. akt KIO 2266/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 lipca 2021 r. przez odwołującego Acanit Sp. z o. o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-08-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2191/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 24 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 lipca 2021 r. przez wykonawców wspólnie
 • 2021-08-16 WYROK Sygn. akt KIO 2161/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 lipca 2021 r. przez wykonawcę „Gabos Software” Sp. z o. o. w Katowicach w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-08-09 WYROK Sygn. akt KIO 2068/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego d o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lipca 2021 r. przez odwołującego Maxus Sp. z o. o. w Łodzi w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
 • 2021-08-06 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1985/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 6 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lipca 2021 r. przez
 • 2021-08-03 WYROK Sygn. akt KIO 1949/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 czerwca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego „Izan +”
 • 2021-08-03 WYROK Sygn. akt KIO 1879/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do P rezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 czerwca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Catermed S.A.
 • 2021-08-02 WYROK Sygn. akt KIO 1363/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 28 czerwca oraz 27 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 maja 2021 r. przez wykonawc ę Airly Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 43 (31
 • 2021-07-30 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2013/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udz iału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 30 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lipca 2021 r. przez wykonawcę Wingu Sp.
 • 2021-07-27 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2132/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 27 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 lipca 2021 r. przez odwołującego Famur S.A.
 • 2021-07-27 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2029/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 lipca 2021 r. w Warszawie od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lipca 2021 r. przez wykonawcę Unibep S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski w postępowaniu
 • 2021-07-26 WYROK Sygn. akt KIO 1940/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 22 lipca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 czerwca 2021 r. przez wykonawcę Multi- consult Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

 

1 2 ... 10 ... 11

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie