eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Daniel Konicz


Liczba znalezionych orzeczeń: 565


 • 2020-09-28 WYROK Sygn. akt KIO 2112/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 września 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 sierpnia 2020 r. przez Odwołującego – wykonawcę CompuGroup Medical Polska sp. z o.o. z siedzibą
 • 2020-09-23 WYROK Sygn. akt KIO 2084/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 września 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 sierpnia 2020 r. przez Odwołującego – wykonawcę Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o.
 • 2020-09-21 WYROK Sygn. akt KIO 2088/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 września 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 sierpnia 2020 r. przez O dwołującego – wykonawcę J. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod
 • 2020-09-17 WYROK Sygn. akt KIO 2010/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 września 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 sierpnia 2020 r. przez Odwołującego – wykonawcę Bog-Dach sp. z o.o. z siedzibą w Kiertynach Wielkich
 • 2020-09-14 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2059/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego 14 września 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego 24 sierpnia 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: Marfina, S.L.
 • 2020-09-08 WYROK Sygn. akt KIO 1981/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 września 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 sierpnia 2020 r. przez Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • 2020-09-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1806/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z ud ziałem stron w dniu 8 września 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 lipca 2020 r. przez wykonawcę SHADOK AV Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Zabrzu przy ul.
 • 2020-09-08 WYROK Sygn. akt KIO 1779/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 września 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 lipca 2020 r. przez Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
 • 2020-08-31 WYROK Sygn. akt KIO 1745/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 sierpnia 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lipca 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Drogowa Inżynieria sp.
 • 2020-08-31 WYROK Sygn. akt KIO 1689/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 lipca 2020 r. przez Odwołującego – wykonawcę POLLIGHT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • 2020-08-26 WYROK Sygn. akt KIO 1654/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 lipca 2020 r. przez Odwołującego – wykonawcę Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o.o.
 • 2020-08-05 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1579/20
  po rozpozna niu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego 5 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 10 lipca 2020 r. przez wykonawcę: SIMPLE S.A.
 • 2020-08-05 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1578/20
  po rozpozna niu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego 5 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 10 lipca 2020 r. przez wykonawcę: Asseco Healthcare sp.
 • 2020-08-05 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1576/20
  po rozpozna niu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego 5 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 10 lipca 2020 r. przez wykonawcę: Comarch Healthcare S.
 • 2020-08-05 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1574/20
  po rozpozna niu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego 5 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 10 lipca 2020 r. przez wykonawcę: Asseco Poland S.A.
 • 2020-08-03 WYROK Sygn. akt KIO 1147/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 6 i 28 lipca 2020 r. w Wars zawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 maja 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia IDM Inwestycje Sp. z o.
 • 2020-08-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1586/20
  wobec cofnięcia w dniu 30 lipca 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 13 lipca 2020 r. przez Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Primost
 • 2020-08-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1523/20
  po rozpozna niu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron postępowania odwoławczego 3 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 6 lipca 2020 r. przez wykonawcę: Związek Ogólnopolski
 • 2020-07-30 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1442/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron postępowania odwoławczego w dniu 30 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 29 czerwca 2020 r. przez Odwołującego – wykonawcę ROKOM sp.
 • 2020-07-28 WYROK Sygn. akt KIO 1397/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 czerwca 2020 r. przez Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
 • 2020-07-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1379/20
  wobec cofnięcia w dniu 28 lipca 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Od woławczej 22 czerwca 2020 r. przez Odwołującego – wykonawcę Izan+ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w postępowaniu
 • 2020-07-27 WYROK Sygn. akt KIO 1419/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lipca 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 czerwca 2020 r. przez wykonawcę GISS Spółka z ograniczon ą odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
 • 2020-07-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1426/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 23 lipca 2020 r. odwołania wniesionego w dniu 26 czerwca 2020 r. przez wykonawcę KenBIT K. i Wspólnicy Sp.j. siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
 • 2020-07-23 WYROK Sygn. akt KIO 1328/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 czerwca 2020 r. przez Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – EU
 • 2020-07-21 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1549/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego w dniu 21 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 7 lipca 2020 r. przez Odwołującego – wykonawcę BCODERS S.A.
 • 2020-07-17 WYROK Sygn. akt KIO 1212/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 czerwca 2020 r. przez Odwołującego – wykonawcę IT Solution Factor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • 2020-07-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1122/20
  wobec cofnięcia w dniu 15 lipca 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby O dwoławczej 22 maja 2020 r. przez Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – PKP
 • 2020-07-13 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1162/20
  wobec cofnięcia w dniu 10 lipca 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 27 maja 2020 r. przez Odwołującego – wykonawcę EU-CONSULT sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w postępowaniu
 • 2020-07-13 WYROK Sygn. akt KIO 1077/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 maja 2020 r. przez Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
 • 2020-07-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1471/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego w dniu 9 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 30 czerwca 2020 r. przez Odwołującego – wykonawcę A. K.

 

1 2 ... 10 ... 19

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie