eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Daniel Konicz


Liczba znalezionych orzeczeń: 565


 • 2017-06-26 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1180/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 26 czerwca 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 czerwca 2017 r. przez Odwołującego
 • 2017-06-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1032/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego 7 czerwca 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 24 maja 2017 r. przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo
 • 2017-06-05 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1017/17
  wobec cofnięcia w dniu 30 maja 2017 roku, przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 maja 2017 r. przez WASKO S.A., Ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, w postępowaniu prowadzonym
 • 2017-06-05 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1012/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 5 czerwca 2017 r., w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 maja 2017 r. przez ELEKTROTIM S.A., ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław, w
 • 2017-06-05 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 994/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 5 czerwca 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 maja 2017 r. przez Odwołującego
 • 2017-05-23 WYROK Sygn. akt KIO 928/17, KIO 934/17, KIO 937/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 maja 2017 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 maja 2017 r. przez odwołujących: 1. wykonawcę M.a D.a prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą M. D.
 • 2017-05-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 927/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem Stron, w Warszawie, w dniu 23 maja 2017 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 maja 2017 roku przez wykonawcę Dimension Data Polska spółka z ograniczoną
 • 2017-05-18 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 914/17, KIO 942/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 18 maja 2017 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 maja 2017 r. przez odwołujących: 1.
 • 2017-05-16 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 871/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestnika postępowania w dniu 16 maja 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 maja 2017 r. przez wykonawcę: ADAC-LEWAR Sp. z o.o.
 • 2017-05-12 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 891/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego w dniu 12 maja 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 maja 2017 r. przez Odwołującego – wykonawcę P. W.
 • 2017-05-12 WYROK Sygn. akt KIO 542/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia i 8 maja 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 marca 2017 r. przez Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
 • 2017-05-11 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 819/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2017 r. przez wykonawcę Instal Kraków S.A.
 • 2017-05-09 WYROK Sygn. akt KIO 785/17
  po rozpoznaniu na rozprawie 5 maja 2017 r. w W. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 21 kwietnia 2017 r. przez Odwołującego – wykonawcę B.B.P.T. sp. z o.o. z siedzibą w W., w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2017-05-04 WYROK Sygn. akt KIO 705/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 kwietnia 2017 r. przez Odwołującego – wykonawcę T. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod
 • 2017-04-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 818/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 28 kwietnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 kwietnia 2017 r. przez
 • 2017-04-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 733/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 28 kwietnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego 14 kwietnia 2017 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: „UNIWERSUM” Spółdzielnia Pracy z siedzibą
 • 2017-04-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 689/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 24 kwietnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez wykonawcę INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie, ul.
 • 2017-04-21 WYROK Sygn. akt KIO 625/17
  po rozpoznaniu na rozprawie 12 kwietnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego 30 marca 2017 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: E.S. S.A. z siedzibą w K. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
 • 2017-04-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 673/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania w dniu 20 kwietnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 kwietnia 2017 r. przez wykonawcę J.P.J. Auto Sp.
 • 2017-04-13 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 608/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 13 kwietnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2017 r. przez A.C. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.-S.P.W.A.C.
 • 2017-04-12 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 647/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron postępowania odwoławczego w dniu 12 kwietnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 kwietnia 2017 r. przez Odwołującego – wykonawcę
 • 2017-04-10 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 552/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania w dniu 6 marca 2017 r. w Warszawie odwołania z dnia 20 marca 2017 r. wniesionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: TPF Sp.
 • 2017-04-05 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 592/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego w dniu 5 kwietnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2017 r. przez Odwołującego – wykonawcę
 • 2017-04-05 WYROK Sygn. akt KIO 547/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 marca 2017 r. przez Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
 • 2017-04-03 WYROK Sygn. akt KIO 533/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 marca 2017 r. w W. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 marca 2017 r. przez Odwołującego – wykonawcy E.G.P. S.A. z siedzibą w W., w postępowaniu prowadzonym
 • 2017-03-30 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 537/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 30 marca 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 marca 2017 r. przez Odwołującego
 • 2017-03-30 WYROK Sygn. akt KIO 430/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 17 i 24 marca 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 marca 2017 r. przez Odwołującego – wykonawcę M. W. S.A. z siedzibą w W., w postępowaniu
 • 2017-03-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 522/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 29 marca 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 marca 2017 r. przez Odwołującego
 • 2017-03-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 481/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 23 marca 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 marca 2017 r. przez Odwołującego
 • 2017-03-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 446/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 23 marca 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 marca 2017 r. przez Odwołującego

poprzednia  

1 ... 9 10 11 ... 19

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie