eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Artur Szmigiel


Liczba znalezionych orzeczeń: 50


 • 2018-07-30 WYROK Sygn. akt KIO 1210/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lipca 2018 r. oraz w dniu 12 lipca 2018 r. i 24 lipca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 czerwca 2018 r. przez odwołującego – wykonawców wspólnie
 • 2018-07-17 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1308/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w Warszawie w dniu 17 lipca 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lipca 2018r. przez wykonawcę Kolumnę Transportu Sanitarnego Triomed spółka
 • 2018-07-17 WYROK Sygn. akt KIO 1299/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lipca 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lipca 2018 r. przez wykonawcę: A. S. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FRB AS-BUD A. S., Grodzisko 208
 • 2018-07-12 WYROK Sygn. akt KIO 1273/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 27 czerwca 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PB JAEKEL – BUD-TECH Sp. z o.o. Sp. k. oraz TOR-KAR-SSON Sp.
 • 2018-07-12 WYROK Sygn. akt KIO 1269/18, KIO 1288/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie, w dniu 9 lipca 2018 r oku odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniach 26 i 29 czerwca 2018 roku przez wykonawc ów: 1) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PORTAL" Sp. z o.o.
 • 2018-07-10 WYROK Sygn. akt KIO 1266/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 czerwca 2018 roku przez wykonawcę Strabag Infr astruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej, ul.
 • 2018-07-09 WYROK Sygn. akt KIO 1234/18, KIO 1276/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lipca 2018 r. w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 21 czerwca 2018 r. przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia INERGIS S. A. z siedzibą
 • 2018-07-04 WYROK Sygn. akt KIO 1236/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lipca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 czerwca 2018 r. przez Odwołującego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Spółka z ograniczoną
 • 2018-06-29 WYROK Sygn. akt KIO 1216/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerwca 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 czerwca 2018 roku przez wykonawcę Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą
 • 2018-06-28 WYROK Sygn. akt KIO 1178/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 14 czerwca 2018 r. przez wykonawcę Eurovia Polska Spółka Akcyjna w Bielanach Wrocławskich w postępowaniu
 • 2018-06-27 WYROK Sygn. akt KIO 1173/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu i rozprawie w dniu 27 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 czerwca 2018 r. przez wykonawc ę AG-COMPLEX Sp. z o.o., ul. Płytowa 14, 03-046
 • 2018-06-26 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1118/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 4 czerwca 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się
 • 2018-06-25 WYROK Sygn. akt KIO 1150/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 25 czerwca 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 czerwca 2018r. przez wykonawcę ASO MR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 • 2018-06-21 WYROK Sygn. akt KIO 1143/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 czerwca 2018 r. przez wykonawc ę Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Komunalnik Sp. z o.o. we Wrocławiu
 • 2018-06-20 WYROK Sygn. akt KIO 1137/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesion ego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu w dniu 08 czerwca 2018 przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia Marmed sp. z o.o. (ul.
 • 2018-06-20 WYROK Sygn. akt KIO 1132/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 czerwca 2018 r. przez O dwołującego: T. P. Skład Węgla, Olej Opałowy z siedzibą w Sierakowicach
 • 2018-06-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1105/18
  po ro zpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania w dniu 20 czerwca 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 czerwca 2018 r. przez wykonawcę Arriva Bus Transport
 • 2018-06-19 WYROK Sygn. akt KIO 1111/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 4 czerwca 2018 r. przez wyko nawcę ECM Group Polska S. A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Skarb Państwa –
 • 2018-06-15 WYROK Sygn. akt KIO 1030/18, KIO 1083/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez odwołujących: A. w dniu 23 maja 2018 r. przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia DANLAB D. K.
 • 2018-06-14 WYROK Sygn. akt KIO 1048/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 czerwca 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 maja 2018 roku przez wykonawcę Konwerga Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
 • 2018-06-12 WYROK Sygn. akt KIO 1072/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 maja 2018 r. przez wykonawcę Zakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., ul.
 • 2018-06-11 WYROK Sygn. akt KIO 1029/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 7 czerwca 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 maja 2018r. przez wykonawcę Colas Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Palędzie, ul.
 • 2018-06-11 WYROK Sygn. akt KIO 996/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 7 czerwca 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 maja 2018r. przez wykonawcę Częstochowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
 • 2018-06-08 WYROK Sygn. akt KIO 1044/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 maja 2018 r. przez Odwołującego: Wood- Pack Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
 • 2018-06-08 WYROK Sygn. akt KIO 1015/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesion ego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu w dniu 21 maja 2018 przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia Intros Technologie
 • 2018-06-07 WYROK Sygn. akt KIO 1001/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca 2018 r. w Warszawie odw ołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 maja 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Luxury Medical Care sp.
 • 2018-06-06 WYROK Sygn. akt 979/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 czerwca 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kraj owej Izby Odwoławczej w dniu 18 maja 2018 przez wykonawcę H K 43- 200 Pszczyna ul. Górnośląska 40 prowadzący działalność
 • 2018-06-05 WYROK Sygn. akt KIO 995/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2018 roku w Warszawie odwołania wniesion ego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 maja 2018 roku przez wykonawcę Ayesa Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
 • 2018-06-04 WYROK Sygn. akt KIO 965/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 15 maja 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Printnonstop sp. z o.o. sp.
 • 2018-06-01 WYROK Sygn. akt KIO 856/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 30 kwietnia 2018 r. przez wykonawcę CONTROL PROCESS S. A. z siedzibą w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Zakład Wodociągów

 

1 2

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie