eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Piotr Cegłowski


Liczba znalezionych orzeczeń: 880


 • 2021-03-26 WYROK Sygn. akt KIO 306/21, 498/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu i rozprawie w dniu 17 marca 2021 r. i 24 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A) w dniu 28 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Asseco Poland S.A. w Rzeszowie (sygn. akt
 • 2021-03-22 WYROK Sygn. akt KIO 478 /21, KIO 489 /21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 r. przez: A. Wykonawcę G. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
 • 2021-03-22 WYROK Sygn. akt KIO 412/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lutego 2021 r. przez wykonawcę GEO Sp. z o.o. w Radymnie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę
 • 2021-03-22 WYROK Sygn. akt KIO 341/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pre zesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 lutego 2021 r. przez odwołującego Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach w postępowaniu
 • 2021-03-17 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 301/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron oraz uczestnika w dniu 17 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2021r. przez odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających
 • 2021-03-16 WYROK Sygn. akt KIO 293/21, KIO 296/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2021 r. przez: I. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • 2021-03-08 WYROK Sygn. akt KIO 479/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 3 marca 2021 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 15 lutego 2021 r. do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej przez wykonawcę: TNL sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie w postępowaniu pn. Modernizacja instalacji
 • 2021-03-04 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 430/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 4 marca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 lutego 2021 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się
 • 2021-03-04 WYROK Sygn. akt KIO 356/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Pre zesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lutego 2021 roku przez wykonawcę Odwołującego - wykonawcę EL-CORP Spółka
 • 2021-03-02 WYROK Sygn. akt KIO 404/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 8 lutego 2021 r. przez wykonawcę HVD HOLDING AG Sp. z o.o., ul. Piechoty Łanowej 9A, 02-951 Warszawa w postępowaniu
 • 2021-03-02 WYROK Sygn. akt KIO 344/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 1 lutego 2021 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „ENERGOTERM” Sp. z o.o., ul. Płaska 4-10
 • 2021-03-01 WYROK Sygn. akt KIO 347/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego d o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 lutego 2021 r. przez wykonawcę FBSerwis Karpatia Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, w postępowaniu
 • 2021-03-01 WYROK Sygn. akt KIO 295/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Panorama Obiekty Sportowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.
 • 2021-02-26 WYROK Sygn. akt KIO 28/21, KIO 32/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia, 5 oraz 22 lutego 2021 roku, w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 r. przez: 1. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
 • 2021-02-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 286/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 24 lutego 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum
 • 2021-02-23 WYROK Sygn. akt KIO 223/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 stycznia 2021 r. przez Odwołującego 4system Polska Sp. z o.o. (ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona
 • 2021-02-22 WYROK Sygn. akt KIO 312/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 stycznia 2021 roku przez wykonawcę A. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład
 • 2021-02-22 WYROK Sygn. akt KIO 246/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 stycznia 2021 r. przez wykonawcę: Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej
 • 2021-02-19 WYROK Sygn. akt KIO 212/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 stycznia 2021 r. przez wykonawcę FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9 (01-204
 • 2021-02-19 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 111/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników w dniu 19 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2021 r. przez wykonawcę J. Z. prowadzącą działalność
 • 2021-02-19 WYROK Sygn. akt KIO 18/21
  po rozpoznaniu na rozprawach w dniach 4 oraz 15 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 r. przez Odwołującego: Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie
 • 2021-02-17 WYROK Sygn. akt KIO 203/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 stycznia 2021 r. przez wykonawcę: M. W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Transportowe
 • 2021-02-16 WYROK Sygn. akt KIO 228/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 stycznia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Impel System Spółka
 • 2021-02-16 WYROK Sygn. akt KIO 121/21
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2021 r. przez wykonawcę SUNTAR Sp. z o.o. siedzibą w Tarnowie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-02-11 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 105/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron dnia 11 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 7 stycznia 2021 r. przez wykonawcę GALAXY Systemy Informatyczne sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej
 • 2021-02-11 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 103/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 7 stycznia 2021 r. przez wykonawcę
 • 2021-02-05 WYROK Sygn. akt KIO 56/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lutego 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 roku przez wykonawcę GMV Innovating Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
 • 2021-02-03 WYROK Sygn. akt KIO 75/21
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 stycznia 2021 r. przez wykonawcę MBS Sp. z o.o., Al. Lotników 22, 02-668 Warszawa, w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-02-02 WYROK Sygn. akt KIO 39/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 r. przez D. Ś. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HRKAS D. Ś., ul. Wystawowa 1/202
 • 2021-02-02 WYROK Sygn. akt KIO 35/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lutego 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 r. przez Odwołującego – TPF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa w

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 30

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie