eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Anna Kuszel Kowalczyk


Liczba znalezionych orzeczeń: 323


 • 2023-07-21 WYROK Sygn. akt KIO 1956/23
  ikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lipca 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 lipca 2023 r. przez wykonawcę Pentacomp Systemy Informatyczne S.A., Aleje Jerozolimskie 179
 • 2023-07-21 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2014/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 21 lipca 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 lipca 2023 r. przez wykonawcę A. K. prowadząca działalność gospodarczą pod
 • 2023-06-02 WYROK Sygn. akt KIO 1388/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 maja 2023 r. przez wykonawcę Marco Service Sp. z o.o., ul. Bytomska 15, 70-603 Szczecin w postępowaniu
 • 2023-05-11 WYROK Sygn. akt KIO 1154/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 maja 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 kwietnia 2023 r. przez „Mobilis” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Posag 7 Panien 8; 02-495
 • 2023-05-08 WYROK Sygn. akt KIO 1110/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu i rozprawie w dniu 4 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Stadler Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach
 • 2023-05-04 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1127/23, KIO 1128/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestnika postępowania odwoławczego 4 maja 2023 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 24 kwietnia 2023 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się
 • 2023-04-28 WYROK Sygn. akt KIO 1054/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 27 kwietnia 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Optima Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2023-04-26 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1052/23
  po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2023 roku na posiedzeniu ni ejawnym bez udziału stron odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 kwietnia 2023r. przez wykonawc ę: Net Marine - Marine Power Service sp. z o.o.
 • 2023-04-26 WYROK Sygn. akt KIO 1022/23
  kowroński po rozpoznaniu na posiedzeniu i rozprawie w dniu 25 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Izan+ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
 • 2023-04-18 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 949/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 18 kwietnia 2023 r. w Wars zawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę MIRANEX sp. z o.o. z siedzibą w Sadach
 • 2023-04-18 WYROK Sygn. akt KIO 893/23, KIO 894/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2023 roku, w Warszawi e, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 marca 2023 r. przez wykonawc ę J. S. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
 • 2023-04-11 WYROK Sygn. akt KIO 740/23, KIO 743/23, KIO 745/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca oraz 5 kwietnia 2023 roku, w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 marca 2023 r. przez: A. wykonawcę Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (KIO
 • 2023-04-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 862/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 3 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwo łania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez wykonawc ę Public Transport Service Sp. z o.o. z siedzibą
 • 2023-04-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 804/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego w dniu 3 kwietnia 2023 r. w Wars zawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 marca 2023 r. przez wykonawcę Budimex S.A.
 • 2023-04-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 769/23, KIO 788/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 marca 2023 r. przez o dwołującego: Konsorcjum BADER-DROG Sp. z o.o. Sp. k., BUDiA- Standard Sp. z o.
 • 2023-03-28 WYROK Sygn. akt KIO 710/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 marca 2023 r. przez wykonawcę S. K. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usługowy KOM
 • 2023-03-24 WYROK Sygn. akt KIO 679/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2023 r. w Warszawie odwo łania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 marca 2023 r. przez wykonawcę Comarch Polska S.A. z sie dzibą w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2023-03-21 WYROK Sygn. akt 648/23, KIO 646/23
  po rozpoznaniu na rozprawie dnia 20 marca 2023 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 6 marca 2023 r. przez ZABERD Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego
 • 2023-03-14 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 601/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 14 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 marca 2023 r. przez wykonawcę FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach
 • 2023-03-14 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 566/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego w dniu 14 marca 2023 r. w Wars zawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 lutego 2023 r. przez wykonawcę INERGIS S.A.
 • 2023-03-09 WYROK Sygn. akt KIO 491/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 8 marca 2023 r. odwołania wniesionego do Preze sa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2023 r. przez wykonawcę Pros Poland sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2023-03-08 WYROK Sygn. akt KIO 498/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2023 r. przez wykonawcę G. P. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAX-BUD G. P. z siedzibą
 • 2023-03-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 529/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajow ej Izby Odwoławczej w dniu 27 lutego 2023 r. przez wykonawcę Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. sp. k., ul. Stawki 2A
 • 2023-03-06 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 467/23, KIO 476/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 6 marca 2023 r., w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 lutego 2023 r. przez: 1) TPF sp. z o.o., ul. Postępu 14B; 02-627 Warszawa (KIO
 • 2023-03-02 WYROK Sygn. akt KIO 381/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Track Tec Construction sp.
 • 2023-02-28 WYROK Sygn. akt KIO 380/23
  po rozpoznaniu na rozprawie dnia 27 lute go 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 13 lutego 2023 r. przez LK Inwest Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2023-02-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 403/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 28 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego 2023 r. przez wykonawcę OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu
 • 2023-02-21 WYROK Sygn. akt KIO 353/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lutego 2023 roku w Warsz awie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej w dniu 7 lutego 2023 r. przez wykonawc ę X3D sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie w postępowaniu prowadzonym
 • 2023-02-20 WYROK Sygn. akt KIO 322/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 lutego 2023 r. przez wykonawcę T.J. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą T.J. Zakład Usług
 • 2023-02-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 297/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 15 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lutego 2023 r. przez Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów

 

1 2 ... 10 ... 11

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie