eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › WIMED SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Dane wykonawcy:

WIMED SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Tarnowska 48
33-170 Tuchów
woj. małopolskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie WIMED SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2024Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

418

Łączna wartość
wygranych przetargów

62 240 932 zł

Liczba zamawiających

146

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma WIMED SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, najczęściej zlokalizowane były w województwie podkarpackim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie WIMED SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA zamówień to 62 240 931,60 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2008 (48 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 2 087 577,65 PLN w ramach ogłoszonego przez Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu przetargu, którego przedmiotem było Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych, powiatowych i krajowych na terenie Miasta Nowego Sącza w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2024r..

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 52,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Dostawa znaków drogowych. Przetarg ogłoszony był przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim.


Liczba udzielonych firmie WIMED SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy WIMED SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2024 3 663 518,59 PLN 3
2023 32 7 922 745,48 PLN 15
2022 29 6 466 439,88 PLN 12
2021 17 2 902 083,57 PLN 11
2018 1 39 449,79 PLN 1
2017 12 2 272 664,30 PLN 11
2016 8 1 711 776,47 PLN 7
2015 32 4 011 833,47 PLN 24
2014 36 4 549 029,05 PLN 26
2013 36 3 320 588,72 PLN 27
2012 34 3 080 115,30 PLN 26
2011 38 5 976 706,90 PLN 33
2010 39 6 993 364,69 PLN 32
2009 38 2 455 527,69 PLN 30
2008 48 7 941 207,91 PLN 27
2007 15 1 933 879,79 PLN 9
RAZEM: 418 62 240 931,60 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na dostawy (290 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 34 053 126,28 zł). Przetargi, w których wygrywa firma WIMED SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Znaki drogowe, Instalowanie znaków drogowych, Słupki drogowe, Oznakowanie drogowe, Malowanie nawierzchiPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma WIMED SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Rzeszów (41 przetargów na łączną kwotę 6 213 859,79 zł). Poznań (33 przetargi na łączną kwotę 9 622 853,52 zł). Koszalin (33 przetargi na łączną kwotę 2 426 475,95 zł). Kraków (19 przetargów na łączną kwotę 4 109 608,97 zł). Olsztyn (16 przetargów na łączną kwotę 1 700 770,76 zł).

Lista przetargów, w których firma WIMED SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2024

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2024-02-01 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Realizacja utrzymania oznakowania pionowego na terenie miasta Krosna w 2024 roku
328 279,63 PLN
2024-01-15 Kalisz

Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu
Dostawy

Bieżąca dostawa oznakowania pionowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu w 2024r.
230 652,06 PLN
2024-01-05 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w rejonie skrzyżowania dr. woj. Nr 985 z ul. Sportową i Spacerową w km 54+880 w m. Brzeźnica.
104 586,90 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WIMED SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2024 to 663 518,59 zł.

Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-12-29 Tarnów

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Usługi

Dostawa, montaż oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach pozostających w zarządzie Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie w I półroczu 2024 r.
403 115,00 PLN
2023-12-12 Żukowo

Spółka Komunalna Żukowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawy

Sukcesywna dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.
521 384,70 PLN
2023-12-11 Żukowo

Spółka Komunalna Żukowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawy

Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem
521 384,70 PLN
2023-12-05 Koszalin

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Dostawy

Dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla RDW w Drawsku Pomorskim
52 832,19 PLN
2023-12-01 Koszalin

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Dostawy

Dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla RDW w Chojnie
64 980,90 PLN
2023-10-24 Rzeszów

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RZESZOWIE
Dostawy

Dostawa znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
565 113,66 PLN
2023-10-10 Koszalin

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Dostawy

Dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla RDW w Gryficach
50 710,44 PLN
  Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Dostawy

Zakup wraz z dostwą oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu w 2023 r. do PZDW Rzeszów - II dostawa - 2 zadania
54 597,24 PLN
2023-08-23   Zakup wraz z dostwą oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu w 2023 r. do PZDW Rzeszów - II dostawa - 2 zadania - część 2 46 598,55 PLN
2023-08-23   Zakup wraz z dostwą oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu w 2023 r. do PZDW Rzeszów - II dostawa - 2 zadania - część 1 7 998,69 PLN
2023-07-18 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Dostawy

Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do bazy Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie i Obwodów Drogowych w Sędławkach i Biskupcu
83 897,07 PLN
2023-07-11 Tarnów

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Usługi

Dostawa, montaż oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach pozostających w zarządzie Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie w II półroczu 2023 r.
456 822,50 PLN
  Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Dostawy

Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - z podziałem na części
585 764,13 PLN
2023-06-30   Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - z podziałem na części - część 4 222 536,52 PLN
2023-06-30   Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - z podziałem na części - część 1 163 667,49 PLN
2023-06-30   Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - z podziałem na części - część 5 199 560,12 PLN
  Poznań

Miasto Poznań Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Dostawy

Dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
991 041,75 PLN
2023-06-19   Dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. - część 2 538 063,50 PLN
2023-06-19   Dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. - część 1 452 978,25 PLN
2023-06-07 Koszalin

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Dostawy

Dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla RDW w Koszalinie
180 252,81 PLN
  Wrocław

Powiat Wrocławski
Dostawy

Dostawa znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 2 zadania
217 161,42 PLN
2023-04-28   Dostawa znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 2 zadania - część 1 123 193,11 PLN
2023-04-28   Dostawa znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 2 zadania - część 2 93 968,31 PLN
2023-04-25 Gdańsk

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU
Dostawy

Dostawa znaków drogowych, elementów oznakowania pionowego dróg i słupków do znaków drogowych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w roku 2023 - część 1
325 221,84 PLN
  Inowrocław

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W INOWROCŁAWIU
Dostawy

"zakup wraz z dostawą słupków i obejm, znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu"
137 923,59 PLN
2023-04-06   "zakup wraz z dostawą słupków i obejm, znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu" - część 2 90 476,34 PLN
2023-04-06   "zakup wraz z dostawą słupków i obejm, znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu" - część 1 47 447,25 PLN
2023-04-03 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Dostawy

Zakup wraz z dostawą oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu w 2023 r. do PZDW Rzeszów - I dostawa
382 382,40 PLN
  Kielce

Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa znaków drogowych i urządzeń BRD w 2023 roku
354 521,67 PLN
2023-03-30   Dostawa znaków drogowych i urządzeń BRD w 2023 roku - część 2 187 209,69 PLN
2023-03-30   Dostawa znaków drogowych i urządzeń BRD w 2023 roku - część 1 167 311,98 PLN
2023-03-27 Rybnik

Miasto Rybnik - Rybnickie Służby Komunalne
Dostawy

Dostawa oznakowania drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
158 141,10 PLN
2023-03-20 Ostróda

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
Dostawy

Całoroczna dostawa oznakowania pionowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na 2023 r.
280 000,00 PLN
2023-02-13 Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Dostawy

Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2023 roku.
700 000,00 PLN
2023-01-12 Koszalin

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Dostawy

Dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla RDW w Koszalinie
108 570,87 PLN
2023-01-09 Tarnów

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Usługi

Dostawa, montaż oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach pozostających w zarządzie Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie w I półroczu 2023 r.
393 922,50 PLN
  Kielce

Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa znaków drogowych i urządzeń DRB do Obwodów Drogowych
333 003,00 PLN
2023-01-02   Dostawa znaków drogowych i urządzeń DRB do Obwodów Drogowych - część 1 151 842,00 PLN
2023-01-02   Dostawa znaków drogowych i urządzeń DRB do Obwodów Drogowych - część 2 181 161,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WIMED SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 7 922 745,48 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-12-29 Koszalin

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Dostawy

Dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla RDW w Pyrzycach
147 865,68 PLN
  Koszalin

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Dostawy

Dostawa tablic informacyjnych realizowanych przebudów dróg w ZZDW w Koszalinie w 2022 roku
28 944,36 PLN
2022-12-22   Dostawa tablic informacyjnych realizowanych przebudów dróg w ZZDW w Koszalinie w 2022 roku - część 5 7 109,40 PLN
2022-12-22   Dostawa tablic informacyjnych realizowanych przebudów dróg w ZZDW w Koszalinie w 2022 roku - część 4 1 933,56 PLN
2022-12-22   Dostawa tablic informacyjnych realizowanych przebudów dróg w ZZDW w Koszalinie w 2022 roku - część 1 3 335,76 PLN
2022-12-22   Dostawa tablic informacyjnych realizowanych przebudów dróg w ZZDW w Koszalinie w 2022 roku - część 2 2 528,88 PLN
2022-12-22   Dostawa tablic informacyjnych realizowanych przebudów dróg w ZZDW w Koszalinie w 2022 roku - część 3 7 109,40 PLN
2022-12-22   Dostawa tablic informacyjnych realizowanych przebudów dróg w ZZDW w Koszalinie w 2022 roku - część 7 2 528,88 PLN
2022-12-22   Dostawa tablic informacyjnych realizowanych przebudów dróg w ZZDW w Koszalinie w 2022 roku - część 6 4 398,48 PLN
2022-12-22 Koszalin

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Dostawy

Dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla RDW w Chojnie.
50 420,80 PLN
2022-12-21 Koszalin

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Dostawy

Dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla RDW w Stargardzie
133 238,52 PLN
2022-12-19 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Dostawy

"Zakup wraz z dostawą oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu w 2022r. do PZDW Rzeszów - III dostawa.
192 693,03 PLN
2022-12-16 Koszalin

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Dostawy

Dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla RDW w Drawsku Pomorskim
40 931,94 PLN
2022-12-16 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Realizacja utrzymania oznakowania pionowego dróg w 2023 roku na terenie miasta Krosna
229 916,52 PLN
2022-10-31 Koszalin

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Dostawy

Dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla RDW w Białogardzie
81 381,47 PLN
2022-09-12 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Usługi

"Zakup i montaż oznakowania na obiektach mostowych zlokalizowanych na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate na odcinku Jaśliska - Osławica - II postępowanie".
299 304,26 PLN
2022-08-30 Zawiercie

Powiat Zawierciański
Dostawy

Sukcesywna dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz tablic informacyjnych i słupków do znaków drogowych na drogi powiatowe i wojewódzkie
268 223,64 PLN
2022-06-27 Rzeszów

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RZESZOWIE
Dostawy

Dostawa znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
257 514,03 PLN
2022-06-08 Udanin

Gmina Udanin
Roboty budowlane

Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Lusina -gmina Udanin
23 955,48 PLN
  Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Dostawy

Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - z podziałem na części
994 311,09 PLN
2022-04-27   Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - z podziałem na części - część 4 203 037,33 PLN
2022-04-27   Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - z podziałem na części - część 5 239 894,28 PLN
2022-04-27   Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - z podziałem na części - część 3 218 103,60 PLN
2022-04-27   Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - z podziałem na części - część 2 187 674,63 PLN
2022-04-27   Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - z podziałem na części - część 1 145 601,25 PLN
2022-04-08 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Dostawy

Zakup wraz z dostawą oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu w 2022r. do PZDW Rzeszów
371 774,88 PLN
2022-04-07 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Dostawy

Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do Obwodów Drogowych RDW w Elblągu
117 509,28 PLN
2022-03-04 Białogard

ZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W BIAŁOGARDZIE
Dostawy

Dostawa znaków drogowych
598 518,00 PLN
2022-01-30 Sopot

GMINA MIASTA SOPOTU
Dostawy

"SUKCESYWNA DOSTAWA ZNAKÓW, TABLIC DROGOWYCH, OZNAKOWAŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH ORAZ ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO"
218 900,00 PLN
2022-01-17 Warszawa

ZAKŁAD REMONTÓW I KONSERWACJI DRÓG
Dostawy

Dostawa tarcz, słupków i obejm do znaków drogowych w 2022 r. - zamówienie udzielane w częściach - część 2
323 459,25 PLN
2022-01-11 Nowy Sącz

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Roboty budowlane

Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych, powiatowych i krajowych na terenie Miasta Nowego Sącza w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2024r.
2 087 577,65 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WIMED SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 6 466 439,88 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-12-22 Koszalin

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Dostawy

Dostawa znaków drogowych, słupków do znaków i innych elementów bezpieczeństwa ruchu dla RDW Pyrzyce
78 525,66 PLN
2021-12-21 Chełm

Powiat Chełmski
Dostawy

Dostawa znaków drogowych
68 669,67 PLN
2021-12-20 Tarnów

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Usługi

Dostawa, montaż oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach pozostających w zarządzie Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie w 2022 r.
741 395,00 PLN
2021-11-18 Koszalin

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Dostawy

Dostawa słupków typu U-1 i słupków do znaków drogowych dla RDW w Drawsku Pomorskim
16 135,14 PLN
2021-10-19 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Dostawy

Zakup wraz z dostawą oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu w 2021 r. do PZDW Rzeszów
341 552,55 PLN
  Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont barier drogowych w ciągu dróg wojewódzkich - 7 zadań
45 587,49 PLN
2021-08-05   Remont barier drogowych w ciągu dróg wojewódzkich - 7 zadań - część 7 21 988,71 PLN
2021-08-05   Remont barier drogowych w ciągu dróg wojewódzkich - 7 zadań - część 6 23 598,78 PLN
  Łomża

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZAKŁAD BUDŻETOWY
Dostawy

Zakup z dostawą materiałów do oznakowania pionowego oraz poziomego dróg dla potrzeb MPGKiM ZB
52 992,09 PLN
2021-07-22   Zakup z dostawą materiałów do oznakowania pionowego oraz poziomego dróg dla potrzeb MPGKiM ZB - część 3 20 639,40 PLN
2021-07-22   Zakup z dostawą materiałów do oznakowania pionowego oraz poziomego dróg dla potrzeb MPGKiM ZB - część 2 17 033,04 PLN
2021-07-22   Zakup z dostawą materiałów do oznakowania pionowego oraz poziomego dróg dla potrzeb MPGKiM ZB - część 1 15 319,65 PLN
2021-07-12 Poznań

WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU
Usługi

Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych i słupków - część 2
148 849,07 PLN
2021-06-28 Gdańsk

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU
Dostawy

Dostawa znaków drogowych, elementów oznakowania pionowego dróg i słupków do znaków drogowych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w roku 2021 - część 1
316 451,33 PLN
  Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Dostawy

Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie - z podziałem na części
395 399,49 PLN
2021-06-22   Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie - z podziałem na części - część 4 200 926,65 PLN
2021-06-22   Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie - z podziałem na części - część 1 194 472,84 PLN
2021-06-14 Kartuzy

Powiat Kartuski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
Dostawy

Sukcesywna dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach - I - część 1
36 526,08 PLN
2021-06-01 Ostróda

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
Dostawy

Dostawa całoroczna oznakowania pionowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2021
240 000,00 PLN
2021-04-19 Jelenia Góra

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Usługi

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Jelenia Góra
420 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WIMED SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 2 902 083,57 zł.

Rok 2018

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2018-08-14 Pleśna

Gmina Pleśna
Roboty budowlane

"Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Lichwin i Janowice"
39 449,79 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WIMED SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2018 to 39 449,79 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-08-09 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Dostawy

Dostawa oznakowania pionowego w roku 2017 do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - 8 zadań
20 497,95 PLN
2017-07-13 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Dostawy

Zakup wraz z dostawą pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD z elementami montażowymi oraz rur do montażu znaków na potrzeby Służby Utrzymaniowej DSDiK w latach 2017-2019. CPV 34.99.22.00-9.
820 977,29 PLN
2017-06-07 Wejherowo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
Dostawy

Dostawa znaków drogowych i tablic w latach 2017/2018
152 397,00 PLN
2017-06-01 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Dostawy

Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie z podziałem na zadania
81 312,84 PLN
2017-05-24 Grodzisk Mazowiecki

Gmina Grodzisk Mazowiecki
Dostawy

Zakup i dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Gminy Grodzisk Mazowiecki
99 017,46 PLN
2017-05-11 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Dostawy

Dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do Obwodów Drogowych RDW Elbląg.
97 455,36 PLN
2017-03-21 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Sukcesywna dostawa oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy z transportem do1) OD Nidzica, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica; 2) OD Działdowo, ul. Skłodowskiej 22, 13-200 Działdowo, 3) OD Iława, ul. Komunalna 9, 14-200 Iława.
87 157,80 PLN
2017-03-07 Inowrocław

Miasto Inowrocław
Dostawy

Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego w drogach gminnych i wewnętrznych Miasta Inowrocławia
57 331,95 PLN
2017-03-02 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogi wojewódzkie administrowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie
52 449,66 PLN
2017-02-14 Warszawa-Ursus

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawy

Pionowe znaki drogowe
365 703,60 PLN
2017-02-06 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Realizacja utrzymania oznakowania pionowego na terenie miasta Krosna w 2017 roku
173 331,60 PLN
2017-01-20 Suwałki

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach
Dostawy

Dostawa znaków i tablic drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
265 031,79 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WIMED SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 2 272 664,30 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-11-03 Lublin

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie
Usługi

Aktywne przejścia dla pieszych - zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego
244 425,60 PLN
2016-08-18 Jaworzno

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
Dostawy

Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
41 908,26 PLN
  Łomża

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy
Dostawy

Zakup z dostawą materiałów do oznakowania pionowego
82 490,98 PLN
2016-05-25   Rury ocynkowane 35 731,50 PLN
2016-05-25   Podkłady znaków drogowych, znaki drogowe, lica, folia odblaskowa 46 759,48 PLN
2016-05-23 Kielce

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa znaków drogowych pionowych odblaskowych i urządzeń BRD w 2016 i 2017 roku
721 695,25 PLN
2016-05-16 Wejherowo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
Dostawy

Dostawa znaków drogowych i tablic
126 964,29 PLN
2016-04-19 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Dostawy

Dostawa oznakowania pionowego w roku 2016 do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
321 854,70 PLN
2016-02-03 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Realizacja utrzymania oznakowania pionowego na terenie miasta Krosna
172 437,39 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WIMED SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 1 711 776,47 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-12-21 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa znaków miękkich zwijanych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla ZZDW Rejon Dróg Wojewódzkich w Gryficach
15 197,88 PLN
2015-12-21 Kalisz

Zarząd Dróg Miejskich
Dostawy

Bieżąca dostawa oznakowania pionowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu w 2016r.
116 597,85 PLN
2015-12-15 Jaworzno

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
Dostawy

Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
43 296,00 PLN
2015-11-13 Poznań

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Roboty budowlane

Montaż i remont barier sprężystych na drogach powiatowych
127 905,24 PLN
2015-11-10 Samborzec

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu
Roboty budowlane

nie dotyczy
141 260,58 PLN
  Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego dla DSDiK we Wrocławiu z podziałem na zadania. CPV 34992200-9.
137 089,65 PLN
2015-10-16   Zadanie nr 4 58 511,10 PLN
2015-10-16   Zadanie nr 1 78 578,55 PLN
2015-09-24 Łódź

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Dostawy

Wykonanie i dostawa uzupełniających tablic informacyjnych wraz z elementami do ich montażu informujących opinię publiczną o realizacji inwestycji drogowych realizowanych przez Województwo Łódzkie.
34 848,36 PLN
2015-09-08 Łódź

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Roboty budowlane

Wykonanie oznakowania kierunkowego dla drogi krajowej Nr 74 od km 0+000 do km 101+225 od węzła Wieluń na drodze ekspresowej S8 do węzła Piotrków Tryb. Południe na autostradzie A1
198 112,41 PLN
2015-09-08 Włodawa

Zarząd Dróg Wojewódzkich Lublin Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie
Dostawy

Zadanie Nr 1 - dostawa do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich we Włodawie w następującym zakresie: - tarcze znaków drogowych z grupy A, B, D, E wraz z uchwytami uniwersalnymi i śrubami, - urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: U-5a - słupki do znaków
3 612,00 PLN
  Gorlice

Miejski Zakład Usług Komunalnych
Dostawy

dostawa znaków drogowych.
3 386,19 PLN
2015-08-12   Znaki drogowe ŚREDNIE. 1 507,98 PLN
2015-08-12   I część: Znaki drogowe MAŁE 1 878,21 PLN
2015-08-03 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla GDDKiA Rejon w Szczytnie
88 780,17 PLN
2015-07-28 Krosno

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Dostawy

Dostawa znaków drogowych do oznakowania pionowego.
140 123,00 PLN
2015-07-22 Kraków

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Roboty budowlane

Dostawa oznakowania pionowego, niezbędnego do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Krakowskiego w 2015 r.
85 534,20 PLN
2015-07-14 Sokółka

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
Roboty budowlane

Wymiana i ustawienie pionowych znaków drogowych na drogach powiatowych Powiatu Sokólskiego
126 966,75 PLN
2015-07-13 Kielce

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa znaków drogowych pionowych odblaskowych i urządzeń BRD w 2015r. do Obwodów Drogowych w Zgórsku, Łopusznie , Pińczowie, Staszowie, Nowej Słupi, Ostrowcu Świętokrzyskim i Tempoczowie na terenie województwa świętokrzyskiego
207 217,00 PLN
2015-07-07 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla RDW w Chojnie
29 384,70 PLN
2015-07-02 Kielce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Roboty budowlane

Korekta oznakowania DK78 - północna obwodnica Jędrzejowa
325 851,60 PLN
2015-06-23 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla RDW w Pyrzycach
109 600,38 PLN
2015-06-23 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW - Zakup wraz z montażem oznakowania interaktywnego na przejściach dla pieszychdroga woj. Nr 872 Baranów San. - Nisko w m. Przyszów Zapuście, droga woj. Nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec w m. Radomyśl Wielki
16 469,70 PLN
2015-06-16 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa słupków U-1a
32 733,99 PLN
2015-06-11 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Roboty budowlane

Dostosowanie oznakowania drogi krajowej nr 74 odc. Annopol - Kraśnik do zatwierdzonej organizacji ruchu
276 226,88 PLN
2015-06-09 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Wymiana, uzupełnienie tablic oznakowania kierunkowego na odcinku drogi ekspresowej S5 od węzła Poznań Wschód do węzła Gniezno Południe
86 904,77 PLN
2015-05-29 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - Zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 6+379 m. Wojaszówka
42 189,00 PLN
2015-04-01 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Dostawy

Dostawa do Obwodów drogowych Rejonu w Międzyrzecu Podlaskim znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
24 324,48 PLN
2015-03-27 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Dostawy

Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu
339 000,00 PLN
2015-03-20 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Dostawy

Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie
600 007,53 PLN
  Inowrocław

Miasto Inowrocław
Dostawy

Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego w drogach gminnych i wewnętrznych Miasta Inowrocławia
99 880,92 PLN
2015-03-11   Dostawa, instalacja i utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 34 315,77 PLN
2015-03-11   Dostawa, instalacja i utrzymanie oznakowania drogowego pionowego 65 565,15 PLN
2015-02-10 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Usługi

Wykonanie projektu, realizacja i montaż tablic informacyjnych - zamówienie uzupełniające
3 813,00 PLN
2015-01-15 Szczecin

Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Roboty budowlane

Wykonanie oraz montaż turystycznych tablic kierunkowych typu E, tablic kierunkowych w standardzie SIM oraz ich konstrukcji wsporczych, w wyznaczonych obszarachMiasta Szczecin, Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz na terenie Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na l. 2007 - 2013, w zakresie projektów Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystycznego regionu (numer projektu WND-RPZP.06.01.02-32-001/14 i WND-RPZP.05.01.02-32-001/14)
555 519,24 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WIMED SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 4 011 833,47 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-12-10 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa wraz z montażem punktowych elementów odblaskowych krawężnikowych oraz dostawa liniowego systemu odblaskowego (LDS) na drogach wojewódzkich nr 365,366,376,379.
33 640,50 PLN
2014-12-08 Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dostawy

Dostawa 11 sztuk jednakowych przyczep sygnalizacyjno-zamykających
219 186,00 PLN
2014-11-27 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Realizacja utrzymania oznakowania pionowego na terenie miasta Krosna
198 282,15 PLN
2014-10-29 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Usługi

Wykonanie projektu, realizacja i montaż tablic informacyjnych - zamówienie uzupełniające
5 904,00 PLN
2014-10-24 Kielce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 73, 74, 78, 79
631 851,00 PLN
2014-10-15 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - słupków U-1a i elementów odstraszających dziką zwierzynę (wilczych oczu) na drodze wojewódzkiej nr 342 na odcinkach od km 12+350 do km 13+550 oraz od km 16+950 do km 17+700
25 547,10 PLN
2014-09-15 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

Dostawa do siedziby Zamawiającego GDDKiA Rejon w Ostródzie, ul. Paderewskiego 3, znaków i urządzeń drogowych sukcesywnie po złożeniu pojedynczych zamówień
217 494,75 PLN
  Łódź

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Roboty budowlane

Wykonanie zaleceń z audytu BRD dla autostrady A1 od km 244+300 do km 295+850 i autostrady A2 od km 365+261 do km 394+500 z podziałem na zadania (części zamówienia)Część nr 1Wykonanie zaleceń z audytu BRD dla autostrady A1 od km 244+300 do km 295+850; Część nr 2Wykonanie zaleceń z audytu BRD dla autostrady A2 od km 365+261 do km 394+500
194 161,65 PLN
2014-09-10   Część nr 1: Wykonanie zaleceń z audytu BRD dla autostrady A1 od km 244+300 do km 295+850 136 597,65 PLN
2014-09-10   Część nr 2: Wykonanie zaleceń z audytu BRD dla autostrady A2 od km 365+261 do km 394+500 57 564,00 PLN
2014-08-27 Rzeszów

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Dostawy

Dostawa wygrodzeń łańcuchowych i elementów barier energochłonnych stalowych
19 286,40 PLN
2014-07-29 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
236 269,75 PLN
2014-07-18 Szczecin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Roboty budowlane

Roboty związane z wykonaniem i montażem tablic informacyjnych stanowiących elementy stałej organizacji ruchu wprowadzanej w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu na węźle Rzęśnica w ciągu drogi nr S-3- etap I i II.
56 580,00 PLN
2014-07-08 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa znaków drogowych pionowych wraz z ustawieniem.
28 082,92 PLN
2014-06-30 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Dostawy

Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych i słupków
482 237,01 PLN
2014-06-26 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Dostawy

Dostawa znaków, tablic i słupków do oznakowania dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie
183 625,47 PLN
2014-06-18 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Usługi

Wykonanie projektu, realizacja i montaż 14 tablic informacyjnych dla projektów dofinansowywanych ze środków UE
28 103,04 PLN
2014-06-02 Pabianice

Powiat Pabianicki
Dostawy

Poprawa bezpieczeństwa przy szkołach na drogach powiatowych nr 4912E - ul. Sienkiewicza w Dobroniu (Gmina Dobroń), 3303E - ul. Szkolna w Ksawerowie (Gmina Ksawerów) i 4911E w Żytowicach (Gmina Pabianice)
68 855,40 PLN
2014-05-20 Tarnów

Tarnowski Organizator Komunalny
Dostawy

Dostawa aluminiowych tablic informacyjnych wraz z ich montażem na wiatach autobusowych
13 569,36 PLN
2014-05-09 Czarnków

WZDW Poznań
Dostawy

Dostawa punktowych elementów odblaskowych do poziomego oznakowania dróg dla RDW Czarnków
10 800,00 PLN
2014-05-09 Białystok

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Usługi

Naprawa osłon energochłonnych U-15a segmentowych typu Euro Tracc 110 z wykorzystaniem nieuszkodzonych elementów osłon zlokalizowanych na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Białymstoku
203 100,06 PLN
2014-05-05 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Dostawy

Dostawa znaków i tablic do oznakowania dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie
75 790,14 PLN
2014-04-17 Legionowo

Powiat Legionowski
Dostawy

Dostawa znaków drogowych, słupków do znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu do prawidłowego utrzymania oznakowania pionowego dróg kategorii powiatowej na terenie Powiatu Legionowskiego
61 178,51 PLN
2014-04-14 Zgłobice

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Dostawy

Dostawa rur stalowych do znaków.
41 328,00 PLN
2014-04-14 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) - Zakup wraz z montażem ekranów przeciwbłotnych segmentowych - droga wojewódzka nr 877 km 29+505 - 29+518 strona lewa ul. Mickiewicza m. Żołynia - RDW Łańcut
5 356,65 PLN
2014-04-14 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Dostawy

Dostawa znaków, tablic i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do oznakowania dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie (RDW Jarosław, Łańcut).
6 014,70 PLN
2014-04-09 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

Dostawa znaków i urządzeń drogowych do siedziby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Giżycku ul. Węgorzewska 4 - sukcesywnie na podstawie pojedynczych zamówień wg potrzeb Zamawiającego
108 040,74 PLN
2014-03-21 Wołomin

Powiat Wołomiński
Dostawy

Dostawa znaków drogowych
57 711,60 PLN
2014-03-20 Zgłobice

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Dostawy

Dostawa tablic z folii odblaskowej.
13 579,20 PLN
2014-03-17 Zawiercie

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Dostawy

ZGK 6/2014
65 051,01 PLN
2014-03-13 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Dostawy

Dostawa znaków drogowych pionowych, słupków do znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do Rejonów (Obwodów) Drogowych MZDW - nr postępowania 009/14.
675 907,14 PLN
2014-03-05 Ząbkowice Śląskie

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

DOSTAWY ASORTYMENTU OZNAKOWANIA DROGOWEGO
103 466,37 PLN
2014-03-04 Poznań

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Dostawy

Dostawa znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz innych elementów ulicznych do Obwodów Drogowych w Zamysłowie i Biskupicach
24 985,00 PLN
2014-03-03 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Dostawy

Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
258 361,50 PLN
2014-02-24 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Dostawy

Zadanie A
154 242,00 PLN
2014-02-19 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Dostawy

Dostawa znaków pionowych dla potrzeb PZD w Jaśle
12 054,00 PLN
2014-01-30 Inowrocław

Miasto Inowrocław
Dostawy

Dostawa, instalacja, utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
29 385,93 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WIMED SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 4 549 029,05 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-24 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Oznakowanie pionowe dróg w 2014 roku na terenie miasta Krosna
179 164,26 PLN
2013-12-19 Białystok

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Usługi

Naprawa osłony energochłonnej U-15a segmentowej typu Euro Tracc 110 z wykorzystaniem nieuszkodzonych elementów osłony, zlokalizowanej na drodze S8 w km 635+080 str. prawa
45 999,54 PLN
2013-12-17 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
141 728,50 PLN
2013-12-11 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Dostawy

Dostawa znaków, tablic, konstrukcji i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do oznakowania dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie
127 698,60 PLN
2013-11-25 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

Dostawy oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego do siedziby GDDKiA Rejonu w Lidzbarku Warmińskim przy ul.Olsztyńskiej 12 oraz wymiana wskazanych znaków na drogach administrowanych przez Rejon.
246 347,50 PLN
2013-11-18 Katowice

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
Dostawy

Dostawa wraz z rozładunkiem znaków drogowych wraz z kompletem uchwytów do montażu
186 492,60 PLN
  Białystok

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Usługi

Usługa polegająca na naprawie osłony energochłonnej i wymianie barier ochronnychCzęść I - Naprawa osłony energochłonnej U-15a segmentowej typu Euro Tracc 110 z wykorzystaniem nieuszkodzonych elementów osłon zlokalizowanej na drodze S8 w km 635+080 str. prawa Część II - Wymiana uszkodzonych barier ochronnych betonowych pełnych dwustronnych typu BPS - 1 zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr S8 obwodnica Zambrowa w pasie dzielącym w km od 0+072 do 0+180 oraz osłony energochłonnej U -15 a segmentowej w km 8+320
114 840,18 PLN
2013-11-14   Usługa polegająca na naprawie osłony energochłonnej i wymianie barier ochronnych: Część II - Wymiana uszkodzonych barier ochronnych betonowych pełnych dwustronnych typu BPS - 1 zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr S8 obwodnica Zambrowa w pasie dzielącym w km od 0+072 do 0+180 oraz osłony energochłonnej U -15 a segmentowej w km 8+320 99 477,48 PLN
2013-11-14   Usługa polegająca na naprawie osłony energochłonnej i wymianie barier ochronnych: Część I - Naprawa osłony energochłonnej U-15a segmentowej typu Euro Tracc 110 z wykorzystaniem nieuszkodzonych elementów osłon zlokalizowanej na drodze S8 w km 635+080 str. prawa 15 362,70 PLN
2013-11-07 Lubin

Gmina Miejska Lubin
Dostawy

Dostawa znaków drogowych pionowych wraz z uchwytami do ich montażu oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
7 377,54 PLN
2013-11-06 Kielce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Roboty budowlane

Korekta oznakowania północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78
637 939,38 PLN
2013-10-21 Gdańsk

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Dostawy

sygn. akt 76/B/ZI/2013 Dostawa i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z elementów prefabrykowanych służących do ograniczenia prędkości pojazdów oraz wprowadzenie organizacji ruchu drogowego na terenie administracyjnym miasta Gdańska
161 660,13 PLN
2013-10-17 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont ogrodzeń segmentowych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - RDW Stalowa Wola
23 387,22 PLN
2013-10-07 Żukowo

Gmina Żukowo
Dostawy

Wymiana na terenie Gminy Żukowo tablic informacyjnych z nazwami miejscowości na nowe tablice informacyjne z dodatkową nazwą miejscowości w języku kaszubskim
74 373,18 PLN
2013-09-17 Białystok

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Usługi

Naprawa osłon energochłonnych U-15a segmentowej typu Euro Tracc 110 szt. 2 z wykorzystaniem nieuszkodzonych elementów w/w osłon zlokalizowanych na drodze S8 w km 625+476 str. prawa, km 618+200 str. lewa.
65 428,62 PLN
2013-09-10 Wołomin

Powiat Wołomiński
Dostawy

Dostawa i montaż znaków drogowych D-6 na wybranych ulicjach powiatu wołomińskiego w ramach zadania polegającego na poprawie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w pobliżu placówek oświatowych
21 903,84 PLN
2013-09-09 Stargard Szczeciński

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa i budowa drogi nr 1703Z na odcinku Zieleniewo - Kunowo - Skalin - rondo Golczewo. Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo - Kunowo - wymiana oznakowania pionowego wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i elementami bezpieczeństwa ruchu.
71 293,26 PLN
2013-09-04 Rzeszów

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Dostawy

Dostawa barier wygradzających ruch pieszy
16 420,50 PLN
2013-09-03 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Usługi

Oznakowanie znakami zmiennej treści trzech przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich nr 350 w m. Bolesławiec przy ul. Widok, na drodze wojewódzkiej nr 328 w m. Złotoryja przy ul. Wojska Polskiego oraz na drodze wojewódzkiej nr 292 w m. Głogów przy ul. Rudnowskiej przy szkole. CPV 34922100-7
35 793,00 PLN
2013-08-05 Rzeszów

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Dostawy

Dostawa znaków drogowych
57 131,04 PLN
2013-08-02 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Dostawy

Dostawa znaków pionowych dla potrzeb PZD w Jaśle
965,55 PLN
2013-07-31 Bełżyce

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
Dostawy

Wykonanie wraz z dostawą do siedziby ZDP, znaków drogowych pionowych oraz słupków do znaków
80 168,94 PLN
2013-07-23 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Dostawy

Dostawa znaków pionowych dla potrzeb PZD w Jaśle
20 885,40 PLN
2013-07-22 Złotów

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie
Dostawy

Dostawa punktowych elementów odblaskowych do siedziby RDW Złotów
6 765,00 PLN
2013-07-19 Lubin

Gmina Miejska Lubin
Dostawy

Dostawa znaków drogowych pionowych wraz z uchwytami do ich montażu oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
40 043,61 PLN
2013-06-27 Biała Podlaska

Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej
Usługi

Usługi w zakresie zmiany stałej organizacji ruchu oznakowania pionowego dróg wojewódzkich nr 698, 803, 806, 807, 811 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej
132 726,84 PLN
2013-05-20 Zamość

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu
Dostawy

Dostawa elementów oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla RDW Zamość
70 015,29 PLN
2013-05-13 Łódź

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Roboty budowlane

Demontaż uszkodzonej i montaż nowej osłony energochłonnej - poduszki zderzeniowej nakierowującej, dostarczonej przez Wykonawcę, na autostradzie A2 w woj. łódzkim (Węzeł Stryków)
43 050,00 PLN
2013-05-09 Puławy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
Dostawy

Dostawa oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Puławach
52 645,23 PLN
2013-05-07 Sokółka

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
Roboty budowlane

Wymiana i ustawienie pionowych znaków drogowych na drogach powiatowych Powiatu Sokólskiego
111 618,81 PLN
2013-04-22 Rzeszów

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Dostawy

Dostawa barier wygradzających ruch pieszy
10 455,00 PLN
2013-04-12 Koluszki

Urząd Miejski w Koluszkach
Dostawy

Dostawa oznakowania pionowego na potrzeby Gminy Koluszki
99 746,85 PLN
2013-03-22 Nowy Sącz

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Dostawy

Dostawa znaków drogowych
55 925,64 PLN
2013-03-12 Pyrzyce

Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach
Dostawy

Dostawa znaków drogowych, konstrukcji wsporczych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2013 dla sieci dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach
39 323,10 PLN
2013-03-11 Starachowice

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
Dostawy

Dostawa znaków , słupków do znaków i elementów oznakowania do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach
43 896,24 PLN
2013-01-28 Jasło

Powiat Jasielski
Usługi

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjno - pamiątkowych na potrzeby promocji projektu pn. Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego
18 400,80 PLN
2013-01-03 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Oznakowanie pionowe dróg w 2013 roku na terenie miasta Krosna
278 977,53 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WIMED SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 3 320 588,72 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-12-14 Hrubieszów

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie
Dostawy

Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z ich montażem na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Hrubieszów zgodnie z załącznikami 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U nr 220, poz. 2181 z dn. 23-12-2003 r. z późniejszymi zmianami)
19 186,77 PLN
2012-12-11 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - Zakup wraz z montażem oznakowania interaktywnego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi woj. 875 Mielec - Leżajsk w m. Przyłęk
10 578,00 PLN
2012-12-10 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Zadanie Nr 1 - Dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
84 288,21 PLN
2012-12-05 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole
Dostawy

Zakup wraz z dostawą punktowych elementów odblaskowych (kocie oczy) do siedziby WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole, ul. Toruńska 200
18 450,00 PLN
2012-11-30 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Dostawy

Zakupu wraz z dostawą do Obwodów Drogowych Rejonu w Kraśniku znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
51 175,38 PLN
2012-11-29 Białystok

Miasto Białystok
Dostawy

Demontaż istniejących oraz dostawa nowych tablic informacyjnych wraz z ich montażem
43 074,60 PLN
2012-11-29 Busko-Zdrój

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
Dostawy

Wykonanie i dostawa znaków drogowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju
158 827,44 PLN
2012-11-14 Hrubieszów

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie
Dostawy

Zadanie nr 3. Dostawa kompletów znaków drogowych wraz z elementami mocującymi do siedziby RDW w Hrubieszowie zgodnie z przedmiarem i załącznikiem do przedmiaru
15 087,18 PLN
2012-11-14 Chojnice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach
Dostawy

Dostawa słupków do znaków z rur ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnicach w 2012r
18 277,80 PLN
2012-10-25 Rzeszów

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Dostawy

Zadanie Nr 2: Dostawa elementów barier energochłonnych stalowych.
9 151,20 PLN
2012-10-25 Rzeszów

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Dostawy

Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie
29 091,96 PLN
2012-10-10 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Dostawy

Dostawa znaków, tablic, konstrukcji i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do oznakowania dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie
478 766,43 PLN
2012-09-26 Warszawa-Ursus

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawy

Elementy barier energochłonnych
135 792,00 PLN
2012-09-19 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Usługi

Utrzymanie oznakowania na wprowadzonych tymczasowych organizacjach ruchu w obrębie i sąsiedztwie pasa drogowego autostrady A-4 odc. Tarnów (węzeł Krzyż) - Dębica (węzeł Dębica Pustynia) km 502+796,97 do około 537+550
168 000,00 PLN
2012-09-11 Gdańsk

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Usługi

Zakres III. dostawa elementów oznakowania pionowego 1.Słupki do znaków - 17 szt. 2.Wykonanie i montaż tablic znaków z grupy A, B, C i T - 35 szt.
4 686,30 PLN
2012-08-23 Hrubieszów

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie
Dostawy

Zadanie nr 1. Dostawa znaków drogowych wraz z elementami mocującymi do siedziby RDW w Hrubieszowie.
29 296,14 PLN
2012-08-07 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa znaków drogowych pionowych oraz słupków do znaków
123 947,86 PLN
2012-08-06 Lębork

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku
Dostawy

Dostawa słupków prowadzącuch U-1a i U-1b dla RDW w Lęborku
18 732,90 PLN
2012-07-24 Limanowa

Powiatowy Zarząd Dróg
Dostawy

Zakup oznakowania drogowego niezbędnego do liniowego oznakowania ciągów dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego
80 355,90 PLN
2012-07-23 Oświęcim

Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu
Dostawy

Zakup znaków i tablic drogowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w 2012r.
17 836,23 PLN
2012-07-23 Bytów

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Dostawy

dostawa znaków prowadzących typu U-1
20 331,90 PLN
2012-07-16 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - słupków prowadzących U-1a.
153 438,74 PLN
2012-07-11 Chełm

Starostwo Powiatowe w Chełmie
Dostawy

dostawa znaków drogowych
12 243,00 PLN
2012-06-21 Pabianice

Zarząd Powiatu Pabianickiego
Dostawy

Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic 20 Stycznia, Myśliwskiej i Waltera Janke w Pabianicach
60 608,25 PLN
2012-06-11 Chojnice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach
Dostawy

Dostawa znaków drogowych i elementów oznakowania pionowego dróg dla RDW Chojnice w 2012 roku
38 088,18 PLN
2012-06-06 Szamotuły

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań
Dostawy

Dostawa słupków prowadzących U-1a dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach
12 948,00 PLN
2012-06-05 Kielce

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa znaków drogowych pionowych odblaskowych i urządzeń BRD w 2012 r. do Obwodów Drogowych w Zgórsku, Łopusznie, Pińczowie, Staszowie, Nowej Słupi, Ostrowcu Św. i Tempoczowie na terenie województwa świętokrzyskiego.
572 807,84 PLN
2012-06-04 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Dostawy

Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do Obwodów Drogowych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu
117 821,30 PLN
2012-05-28 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

Dostawa znaków i urządzeń drogowych transzami na podstawie pojedynczych zamówień wg potrzeb Zamawiającego do siedziby GDDKiA Rejon w Elblągu
182 976,03 PLN
2012-05-18 Kamienna Góra

Powiat Kamiennogórski
Dostawy

Dostawa znaków drogowych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
78 309,00 PLN
2012-05-17 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

Wykonanie i dostawę znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa drogowego dla GDDKiA Rejonu w Szczytnie - II postępowanie
96 773,94 PLN
2012-05-04 Bełżyce

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
Dostawy

Wykonanie wraz z dostawą do siedziby ZDP, znaków drogowych pionowych oraz słupków do znaków
92 070,42 PLN
2012-04-12 Nowy Targ

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Dostawy

Dostawa znaków drogowych.
50 000,00 PLN
2012-03-26 Gorlice

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Dostawy

Dostawa znaków drogowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach
77 096,40 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WIMED SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 3 080 115,30 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-12-30 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Oznakowanie pionowe dróg w 2012 roku na terenie miasta Krosna
268 786,98 PLN
2011-12-16 Poznań

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Dostawy

Zadanie III - rury ocynkowane do znaków drogowych
26 600,00 PLN
2011-12-08 Lębork

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku
Dostawy

Dostawa słupków prowadzących U 1a dla RDW w Lęborku w ilości 2400 szt.
44 280,00 PLN
2011-12-05 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Dostawy

Dostawa słupków prowadzących dla GDDKiA-O/LU-Rejon Zamość
61 696,80 PLN
2011-12-05 Busko-Zdrój

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
Dostawy

Wykonanie i dostawa znaków drogowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju
82 676,91 PLN
2011-12-05 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Dostawy

Zakup materiałów drogowych dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego
26 900,10 PLN
2011-12-01 Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Dostawy

Dostawa 4 sztuk (czterech sztuk) fabrycznie nowych, nieużywanych przyczep ciężarowych wyposażonych w tablice sygnalizacyjno-ostrzegawcze typu U-26a
103 320,00 PLN
2011-11-25 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Dostawy

Dostawa wraz ze skonfigurowaniem aktywnego oznakowania przejść dla pieszych.
83 713,80 PLN
2011-10-04 Rybnik

Miasto Rybnik
Roboty budowlane

Wykonanie aktywnych przejść dla pieszych na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej w ramach budowy III etapu Obwodnicy Miasta oraz na ul. Zebrzydowickiej i ul. Kościuszki.
386 461,08 PLN
2011-09-20 Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Dostawy

Dostawa aktywnych znaków kasetonowych D-6 zasilanych energią słoneczną, na konstrukcjach wsporczych wysięgnikowych wraz z ich instalacją w ciągu drogi krajowej nr 94 w km 287+450
117 997,59 PLN
2011-09-15 Pleszew

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

zakup i dostawa oznakowania
31 355,16 PLN
2011-09-12 Imielin

Urząd Miasta Imielin
Roboty budowlane

Zabudowa progów zwalniających na ulicach Niemcewicza, Pośpiecha, Rubinowej i Drzymały w Imielinie
45 345,18 PLN
2011-09-08 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Roboty budowlane

Demontaż istniejących drogowskazów, wykonanie konstrukcji i montaż tablic drogowskazowych na węźle Puławska - Rzymowskiego, na Trasie Siekierkowskiej przed Wałem Miedzeszyńskim, na Wale Miedzeszyńskim przed Trasą Łazienkowską oraz na Pułkowej przed Trasą Mostu Północnego
1 476 821,76 PLN
2011-09-08 Sokółka

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
Roboty budowlane

Wymiana i ustawienie pionowych znaków drogowych na drogach powiatowych Powiatu Sokólskiego
216 601,77 PLN
2011-09-01 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Dostawy

Dostawa znaków, tablic, konstrukcji i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do oznakowania dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie
386 301,30 PLN
2011-08-18 Nowy Sącz

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
Dostawy

jw.
31 631,60 PLN
2011-08-17 Żyrardów

Starostwo Powiatowe
Usługi

Oznakowanie pionowe i poziome w ulicy Limanowskiego od ulicy Kasztanowej do ulicy 1 Maja w Żyrardowie.
87 874,92 PLN
2011-08-10 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa znaków drogowych pionowych, słupków do znaków i innych elementów oznakowania drogowego
121 360,42 PLN
2011-06-30 Oświęcim

Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu
Dostawy

Zakup znaków i tablic drogowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w 2011r.
16 868,22 PLN
2011-06-28 Nowy Tomyśl

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu
Dostawy

DOSTAWA RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH O 60 MM Z TRANSPORTEM DO OBWODU DROGOWEGO W WOLSZTYNIE I DO OBWODU DROGOWEGO W OPALENICY. WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA - 980 MB (140 SZT. LASEK PO 7,0 MB)
21 094,50 PLN
2011-06-27 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Zakup wraz z montażem oznakowania interaktywnego na przejściach dla pieszych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dóg Wojewódzkich
57 260,68 PLN
2011-06-07 Bełżyce

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
Dostawy

Wykonanie wraz z dostawą do siedziby ZDP, znaków drogowych pionowych oraz słupków do znaków
106 509,39 PLN
2011-06-03 Biała Podlaska

Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej
Dostawy

Dostawa znaków drogowych do Obwodów Drogowych w Janowie Podlaskim i Łukowie
54 773,13 PLN
2011-05-27 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa oznakowania pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. CPV 28527420-2
203 501,04 PLN
2011-05-12 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Rząsce
Dostawy

Dostawa rur stalowych ocynkowanych fi 2 cale dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Rząsce.
25 200,00 PLN
2011-04-21 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Dostawy

Dostawa oznakowania pionowego dla GDDKiA Oddział w Poznaniu.
461 629,70 PLN
2011-04-20 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Dostawy

Zadanie B
46 300,00 PLN
2011-04-19 Ropczyce

Powiat Ropczycko - Sędziszowski
Roboty budowlane

zad. 1 - Dostawa znaków drogowych do bieżącego oznakowania dróg powiatowych
30 335,49 PLN
2011-04-13 Czarnków

WZDW Poznań
Dostawy

Dostawa punktowych elementów odblaskowych do poziomego oznakowania dróg dla RDW Czarnków
15 000,00 PLN
2011-04-13 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Dostawy

Dostawa znaków pionowych miejscowości, kierunku, uzupełniających i tabliczek do znaków
17 680,02 PLN
2011-03-30 Warszawa

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawy

Elementy azyli dla pieszych
54 495,00 PLN
2011-03-28 Katowice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Roboty budowlane

POPRAWA STANDARDU OZNAKOWANIA PIONOWEGO W REJONIE PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH
173 158,17 PLN
2011-03-22 Tarnów

Urząd Miasta Tarnowa Wydział Realizacji Inwestycji
Usługi

Wykonanie tablic pamiątkowych do Tarnowskiego Teatru.
1 399,90 PLN
2011-03-16 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Dostawy

Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do bieżącego utrzymania oznakowania w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w roku 2011 z podziałem na zadania.
475 766,46 PLN
2011-03-14 Stargard Szczeciński

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa i budowa drogi powiatowej numer 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński - Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo - Dolice - do granicy powiatu. Droga powiatowa 1716Z część etapu C oraz część etapu D tj. odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777Z na długości 1,0 km w kierunku Morzycy wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości dróg - dostawa wraz z montażem oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu
400 043,97 PLN
2011-03-02 Nowy Sącz

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Dostawy

Dostawa drogowych barier ochronnych
165 066,00 PLN
2011-02-11 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Dostawy

Dostawa znaków pionowych dla oznakowania osuwiska powstałego w ciągu drogi powiatowej Nr 1838R Bieździedza - Sowina (Januszkowice) w miejscowości Sowina
3 183,24 PLN
2011-01-31 Gorlice

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Dostawy

Dostawa znaków drogowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach
47 716,62 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WIMED SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 5 976 706,90 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-12-17 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Dostawy

Zakup wraz z dostawą znaków, konstrukcji i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do oznakowania dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie
721 486,16 PLN
2010-12-06 Gdynia

Zarząd Komunikacji Miejskiej
Dostawy

GRUPA 1
43 868,76 PLN
2010-11-30 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Uzupełniająca robota budowlana obejmująca wykonanie i montaż 4 szt. tablic na istniejących pylonach kierunkowych
2 552,24 PLN
2010-10-26 Sztum

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie
Dostawy

Dostawa rur ocynkowanych o średnicy zewnętrznej 60,3 mm do RDW Sztum
10 022,30 PLN
2010-10-20 Biała Podlaska

Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej
Dostawy

Dostawa znaków drogowych do Obwodów Drogowych w Janowie Podlaskim i Łukowie
36 978,20 PLN
2010-10-05 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Zakup i montaż pionowego oznakowania dla zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko/Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina Krościenko w km 0+000 - 25+600
95 313,73 PLN
2010-10-05 Lębork

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku
Dostawy

Dostawa słupków do znaków z rur ocynkowanych o fi 60,3 mm w ilości 2000 mb
40 260,00 PLN
2010-09-30 Łódź

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wbudowanie na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Łodzi- dwustronnych znaków aktywnych D-6, - aktywnych znakówC-9 i U-6a, wraz z wykonaniem przyłączy i dostawą znaków
966 457,77 PLN
2010-09-17 Stargard Szczeciński

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Dostawa wraz z montażem pionowych znaków drogowych na drogach i ulicach powiatu stargardzkiego.
98 904,18 PLN
2010-08-04 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Roboty budowlane obejmujące wykonanie i montaż 19 szt. pylonów kierunkowych w ramach Systemu Identyfikacji Miejskiej śródmieścia Gdyni.
149 965,97 PLN
2010-08-03 Siemirowice

Jednostka Wojskowa Nr 4653
Roboty budowlane

wykonanie i montaż pionowego oznakowania pola naziemnego ruchu lotniczego na lotnisku w Darłówku
267 921,76 PLN
2010-07-28 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Wykonanie organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego w rejonach 8 wybranych szkół podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich nr 544, 575, 627, 634, 719, 721, 744, 802 - nr postępowania 083/10.
191 640,53 PLN
2010-07-20 Starachowice

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
Dostawy

Dostawa znaków , słupków do znaków i elementów oznakowania do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach
47 707,87 PLN
2010-07-09 Kielce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Roboty budowlane

Wykonanie aktywnego oznakowania pionowego oraz oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg krajowych nr 73 i 74 wraz z zakupem i montażem baterii słonecznych do zasilania. Przetarg nr 84/2010.
623 424,09 PLN
2010-06-08 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Dostawy

Dostawa znaków pionowych dla potrzeb PZD w Jaśle
33 979,54 PLN
2010-06-08 Nowy Sącz

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Dostawy

Dostawa znaków drogowych.
42 008,63 PLN
2010-05-28 Wola Rębkowska

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie
Dostawy

Wykonanie wraz z dostawą do Zamawiającego znaków drogowych
61 837,99 PLN
  Będzin

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o.
Dostawy

Dostawa znaków drogowych, tablic informacyjnych odblaskowych I i II generacji, progów zwalniających, słupków do oznakowania pionowego, farby do oznakowania poziomego i mikrokul szklanych
42 839,90 PLN
2010-05-24   Dostawa znaków drogowych i tablic informacyjnych odblaskowych I i II generacji. Dostawa obejmuje następujący asortyment znaków średnich I i II generacji 31 339,90 PLN
2010-05-24   Dostawa farby i mikrokul szklanych do oznakowania poziomego 11 500,00 PLN
2010-05-20 Puławy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
Dostawy

Dostawy elementów oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczonych na drogi RDW Puławy
76 732,00 PLN
2010-05-20 Nowy Targ

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Dostawy

Dostawa znaków drogowych oraz słupków do znaków drogowych.
103 540,18 PLN
2010-05-07 Opole

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
Dostawy

Wykonanie i dostawa pionowych znaków drogowych.
17 758,62 PLN
2010-05-07 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Dostawy

Dostawa znaków drogowych typu średniego
1 793 321,40 PLN
2010-05-06 Sztum

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie
Dostawy

Dostawa rur ocynkowanych o średnicy zewnętrznej 60,3 mm do RDW Sztum
11 614,40 PLN
  Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Dostawy

Dostawa słupków prowadzących i elementów odblaskowych na bariery dla Rejonu Zamość.
48 760,00 PLN
2010-05-05   Dostawa słupków prowadzących 38 050,00 PLN
2010-05-05   Dostawa elementów odblaskowych na bariery. 10 710,00 PLN
2010-04-29 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Dostawy

Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do bieżącego utrzymania oznakowania w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie
421 555,02 PLN
2010-04-23 Jaworzno

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
Dostawy

Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
34 519,29 PLN
2010-04-19 Katowice

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
Dostawy

Dostawa do siedziby zamawiającego wraz z rozładunkiem znaków drogowych.
74 035,00 PLN
2010-04-14 Zamość

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu
Dostawy

Dostawa elementów oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla RDW Zamość
66 614,52 PLN
2010-04-12 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Dostawy

Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych i słupków
395 174,43 PLN
2010-04-07 Busko-Zdrój

Burmistrz Miasta i Gminy
Roboty budowlane

Montaż i utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój
59 052,61 PLN
2010-04-07 Kołobrzeg

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu
Dostawy

Dostawa oznakowania pionowego dla dróg powiatowych na terenie powiatu kołobrzeskiego
40 576,00 PLN
2010-04-06 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Słupki prowadzące U-1a o kształcie wypukłym z blachy stalowej sprężynowej - uchylne lub równoważne
15 860,00 PLN
2010-04-06 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Dostawy

Dostawa znaków pionowych dla potrzeb PZD w Jaśle
2 164,89 PLN
2010-04-01 Bytom

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Dostawy

Dostawa i utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Bytomia w 2010 roku
82 734,94 PLN
2010-03-24 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Dostawy

Zakup wraz z dostarczeniem di Obwodów Drogowych Rejonu w Chełmie znaków drogowych i rur ocynkowanych o średnicy 2 cale
44 301,46 PLN
2010-03-16 Grudziądz

Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu
Dostawy

Sukcesywna dostawa oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Grudziądza w 2010 r
48 549,22 PLN
2010-01-05 Krosno

Gmina Krosno
Roboty budowlane

Oznakowanie pionowe dróg w 2010 roku na terenie miasta Krosna
179 331,09 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WIMED SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 6 993 364,69 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-12-18 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Dostawy

Dostawa znaków pionowych dla potrzeb PZD w Jaśle
890,00 PLN
2009-12-15 Jaworzno

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
Dostawy

Dostawa fabrycznie nowych znaków
6 581,90 PLN
2009-12-08 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie
Dostawy

Dostawa i montaż poręczy ochronnych - zabezpieczających ciąg pieszo-rowerowy.
42 700,00 PLN
2009-12-04 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Dostawy

Zakup i dostawa do siedzib Rejonów WZDW opasek odblaskowych na drzewa koroblasków
60 775,00 PLN
2009-11-09 Kielce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Dostawy

Dostawa i ustawienie znaku D-6 pojedynczego, dwustronnego, na wysięgniku nad przejściem dla pieszych na drodze krajowej Nr 7 w m. Występa, w km 531+356 - zamówqienie nr 211/2009
19 010,00 PLN
2009-10-27 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Dostawy

Dostawa znaków pionowych dla potrzeb PZD w Jaśle
23 184,33 PLN
2009-10-16 Katowice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Roboty budowlane

WYKONANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO, POZIOMEGO I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA WYBRANYCH ODCINKACH DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 786, 945, 906, 907, 494, 933, 491, 907 ZGODNIE Z ZATWIERDZONYMI PROJEKTAMI ORGANIZACJI RUCHU.
159 793,18 PLN
2009-10-09 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Roboty budowlane

Dostawa i ustawienie aktywnych znaków C-9 na azylach dla pieszych i wyspach kanalizujących ruch na drodze nr 12 w m. Głogów
57 796,00 PLN
2009-10-02 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Usługi

Wymiana znaków , konstrukcji i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do oznakowania obiektów inżynierskich i osuwisk drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW
45 335,79 PLN
  Nowy Sącz

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
Dostawy

RDW.NS/ZP-08-VII/2009 Dostawa rur stalowych do znaków dla RDW w Nowym Sączu, z podziałem na 2 zadania
23 704,80 PLN
2009-09-02   Zadanie nr 2 - dostawa na Obwód Drogowy w Lasku nr 52a k/Nowego Targu 6 274,80 PLN
2009-09-02   Zadanie nr 1 - dostawa na Obwód Drogowy w Starym Sączu ul. Źródlana 24 17 430,00 PLN
2009-08-06 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa elementów pionowego oznakowania dróg
151 785,95 PLN
2009-07-20 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Dostawy

Dostawa znaków pionowych dla potrzeb PZD w Jaśle
38 846,68 PLN
2009-07-17 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Wprowadzenie elementów poprawy BRD na drogach krajowych nr 2, 5, 10, 92 w województwie wielkopolskim (wysepki, znaki aktywne). Zadanie nr 5 - Rejon w Nowym Tomyślu - droga krajowa nr 2, 5 i 92.
310 294,70 PLN
2009-07-08 Szamotuły

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań
Dostawy

Dostawa słupków prowadzących U-1a z numerem drogi,kilometrem i hektometrem dla RDW Szamotuły
6 421,50 PLN
2009-06-24 Nowy Sącz

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Dostawy

Dostawa znaków drogowych
46 236,50 PLN
2009-06-22 Busko-Zdrój

Burmistrz Miasta i Gminy
Roboty budowlane

Montaż i utrzymanie oznakowania pionowego ona terenie Miasta i Gminy Busko - Zdrój
43 902,00 PLN
2009-06-16 Poznań

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Dostawy

Dostawa znaków drogowych do obwodów drogowych w Biskupicach i Zamysłowie. (Przetarg nr 3/D/2009)
61 889,21 PLN
2009-06-08 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Dostawy

Wykonanie dostawy znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do Obwodów Drogowych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu
86 207,23 PLN
2009-06-01 Puck

Gmina Miasta Puck
Usługi

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Puck
23 049,00 PLN
2009-05-22 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

Wykonanie i dostawa oznakowania pionowego oraz urządzeń drogowych - Rejon w Ełku.
62 959,83 PLN
2009-05-12 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wymiany barier energochłonnych w ciągu ulicy Chartowo przy ulicy Piaśnickiej w Poznaniu
82 320,00 PLN
2009-05-05 Nowy Sącz

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Nowego Sącza w 2009 r.-zamowienie uzupełniające
32 889,94 PLN
2009-04-24 Gniezno

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Gbiezno
Dostawy

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę słupków prowadzących U-1a z numerem drogi, kilometrem, hektometrem oraz bez pikietaża na drogi wojewódzkie nr 187, 196, 197, 241, 260, 434.
62 730,20 PLN
2009-04-20 Oświęcim

Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu
Dostawy

Zakup znaków i tablic drogowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w 2009roku
15 952,90 PLN
2009-04-16 Wielka Wieś

Gmina Wielka Wieś
Dostawy

Dostawę i montaż znaków dla oznakowania ulic na terenie Gminy Wielka Wieś
18 282,00 PLN
2009-04-02 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Wprowadzenie elementów poprawy BRD na drogach krajowych nr 2, 5, 10, 92 w województwie wielkopolskim (wysepki, znaki aktywne). Zadanie nr 4 - Rejon w Lesznie - droga krajowa nr 5.
59 562,48 PLN
2009-04-02 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Wprowadzenie elementów poprawy BRD na drogach krajowych nr 2, 5, 10, 92 w województwie wielkopolskim (wysepki, znaki aktywne). Zadanie nr 3 - Rejon w Gnieźnie - droga krajowa nr 5 i 92.
131 023,12 PLN
2009-04-02 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Wprowadzenie elementów poprawy BRD na drogach krajowych nr 2, 5, 10, 92 w województwie wielkopolskim (wysepki, znaki aktywne). Zadanie nr 2 - Rejon w Koninie - droga krajowa nr 2 i 92.
44 246,64 PLN
2009-03-31 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Dostawy

Dostawa znaków drogowych odblaskowych typu średniego z blachy aluminiowej grub. 1,5 mm, podwójnie zaginanych krawędziowo, z folii odblaskowej I i II generacji, podkładów pod tablice segregacyjne i tabliczki oraz uchwytów i elementów mocujących.
195 737,70 PLN
2009-03-27 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Dostawy

Zakup wraz z dostawą na Bazy Materiałowe Rejonu w Chełmie znaków drogowych i rur ocynkowanych o średnicy 2 cale
42 781,92 PLN
2009-03-24 Wola Rębkowska

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie
Dostawy

Wykonanie wraz z dostawą do Zamawiającego znaków drogowych
60 528,88 PLN
2009-03-24 Sztum

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie
Dostawy

Dostawa słupków prowadzących U-1a do RDW Sztum
20 700,00 PLN
2009-03-23 Białystok

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Dostawy

Dostawa pionowych znaków drogowych do oznakowania dróg powiatowych
48 876,51 PLN
2009-03-17 Łódź

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Dostawy

DOSTAWA ZNAKÓW I TABLIC DROGOWYCH
108 945,27 PLN
2009-03-06 Nowy Sącz

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Dostawy

Dostawa drogowych barier ochronnych stalowych
95 062,50 PLN
2009-01-30 Ostrołęka

Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia
Dostawy

wykonanie i dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2009 roku
90,60 PLN
2009-01-21 Krosno

Gmina Krosno
Dostawy

Utrzymanie w 2009 r. oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach miasta Krosna
164 433,43 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WIMED SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 2 455 527,69 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-12-31 Warszawa

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawy

Dostawa słupków blokujących U-12c
99,50 PLN
2008-12-24 Płock

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
Dostawy

Dostawa znaków drogowych, tablic i słupków do znaków drogowych.
40 734,80 PLN
  Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont barier energochłonnychZadanie nr 1 - RDW Mielec remont barier energochłonnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 25+150-25+270 str. prawa ; km 26+150-26+400 str. prawa w m.Łączki Kucharskie oraz km 34+350-34+480 w
167 740,00 PLN
2008-12-12   Zadanie nr 2 - RDW Ustrzyki Dolne 117 740,00 PLN
2008-12-10   Zadanie Nr 1 - RDW Mielec 50 000,00 PLN
2008-12-04 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Roboty budowlane

Uzupełnieniu barier ochronnych stalowych w ciągu drogi krajowej nr 19 na odc. Kock-Lublin.
63 801,80 PLN
2008-12-04 Iława

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
Dostawy

Dostawa znaków i tablic drogowych do OD Iława i OD Susz Karolewo.
58 650,10 PLN
2008-12-03 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Roboty budowlane

Ustawienie barier energochłonnych przy dr. Nr 17 i 74 w Rejonie Zamość
52 584,00 PLN
2008-12-01 Płock

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
Dostawy

Dostawa znaków drogowych, tablic i słupków do znaków drogowych
39 047,65 PLN
2008-11-28 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Roboty budowlane

Ustawienie barier ochronnych przy drodze krajowej nr 12 na odc. Lublin - Piaski - Chełm
78 281,84 PLN
2008-11-25 Kościan

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie
Roboty budowlane

Wymiana istniejących barier betonowych na bariery ochronne stalowe SIGMA SP-09 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 N. Tomyśl - Kościan - Kunowo o łącznej długości 620,00 mb
70 769,50 PLN
2008-11-25 Kościan

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie
Roboty budowlane

Wymiana istniejących barier betonowych na bariery ochronne stalowe SIGMA SP-09 w ciągu dróg wojewódzkich nr 310,312,323,436 o łącznej długości 844,00mb
107 983,40 PLN
2008-11-25 Kościan

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie
Roboty budowlane

Wymiana istniejących barier betonowych na bariery ochronne stalowe SIGMA SP-09 w ciągu dróg wojewódzkich nr 430,431,306 o łącznej długości 572,00 mb
65 572,00 PLN
2008-11-25 Kościan

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie
Roboty budowlane

Wymiana istniejących barier betonowych na bariery ochronne stalowe SIGMA SP-09 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 Leszno - Śrem - Września o łącznej długości 1140,00mb
124 986,00 PLN
2008-11-19 Czarnków

WZDW Poznań
Dostawy

Dostawa rur stalowych ocynkowanych O 1,5 cala oraz O 2 cale do siedziby RDW Czarnków
52 260,95 PLN
2008-11-18 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole
Roboty budowlane

montaż barier energochłonnych zlokalizowanych na drogach wojewódzkich na terenie działania WZDW w Poznaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole
92 336,00 PLN
2008-11-17 Głogów

Gmina Miejska Głogów
Dostawy

Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic na drogach w granicach administracyjnych miasta Głogowa
66 432,13 PLN
2008-11-14 Szamotuły

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań
Roboty budowlane

Demontaż barier żelbetowych zakopiańskich i montaż stalowych barier ochronnych na odcinkach dogi wojewódzkiej nr 182
172 919,90 PLN
2008-11-13 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Ustawienie progu zwalniającego.
3 090,50 PLN
2008-11-12 Ostrów Wielkopolski

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Roboty budowlane

Rozebranie barier żelbetowych i montaż stalowych barier ochronnych SP 06 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września- Kalisz.
38 472,00 PLN
2008-11-07 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Dostawy

Dostawa znaków pionowych dla potrzeb PZD w Jaśle.
5 720,50 PLN
2008-11-07 Szamotuły

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań
Roboty budowlane

Demontaż barier żelbetowych zakopiańskich i montaż stalowych barier ochronnych na obszarze działania RDW Szamotuły (powiat Szamotuły)
201 353,52 PLN
2008-11-07 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Dostawy

Dostawę znaków, tablic, konstrukcji i urządzeń bezpieczeństwa ruchu do oznakowania dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie
382 292,50 PLN
2008-11-03 Sosnowiec

Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Dostawy

DOSTAWA I ZAINSTALOWANIE STALOWYCH BARIER OCHRONNYCH W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 94 W SOSNOWCU
227 666,60 PLN
  Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Wprowadzenie elementów poprawy BRD na drogach krajowych nr 2, 5, 10, 92 w województwie wielkopolskim (wysepki, znaki aktywne).
3 068 003,00 PLN
2008-10-27   Rejon w Koninie - dk nr 2, 92 467 818,00 PLN
2008-10-27   Rejon w Chodzieży - dk nr 10 438 746,00 PLN
2008-10-27   Rejon w Gnieźnie - dk nr 5,92 575 333,00 PLN
2008-10-27   Rejon w Lesznie - dk nr 5 483 457,00 PLN
2008-10-27   Rejon w Nowym Tomyślu - dk nr 2,5,92 1 102 649,00 PLN
2008-10-15 Hajnówka

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce
Dostawy

Dostawa znaków drogowych
24 681,80 PLN
2008-09-23 Ożarów Mazowiecki

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim
Dostawy

Dostawa znaków drogowych.
52,00 PLN
2008-09-22 Oświęcim

Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu
Dostawy

Zakup znaków i tablic drogowych z dostawą do siedziby Zamawiającego w 2008 roku
19 018,40 PLN
2008-08-08 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa elementów pionowego oznakowania dróg
148 005,87 PLN
2008-08-08 Chełm

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie
Usługi

Ustawienie znaków drogowych na drogach administrowanych przez RDW w Chełmie
47 403,30 PLN
2008-07-10 Stargard Szczeciński

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

Dostawa znaków drogowych z grupy średnich w ilości 573 szt. wraz z elementami mocujacymi.
41 902,00 PLN
2008-07-03 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Dostawy

Zakup znaków drogowych, urządzeń b.r.d. rur stalowych ocynkowanych z dostawą na bazę materiałową w Międzyrzecu Podlaskim
19 023,33 PLN
2008-06-26 Katowice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Roboty budowlane

WYMIANA OZNAKOWANIA DROGOWSKAZOWEGO NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH ETAP III
2 045 756,19 PLN
2008-04-25 Nowy Sącz

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Dostawy

Dostawa znaków drogowych
42 916,50 PLN
2008-04-07 Parczew

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie
Dostawy

Dostawy znaków drogowych do Obwodu Drogowego Nr 1 w Parczewie i Nr 2 w Ostrowie Lubelskim.
48 879,14 PLN
2008-04-07 Parczew

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie
Dostawy

Dostawy znaków drogowych do Obwodu Drogowego Nr 1 w Parczewie i Nr 2 w Ostrowie Lubelskim.
59 632,55 PLN
  Opole

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Dostawy

DOSTAWA SŁUPKÓW PROWADZĄCYCH U-1A DLA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU - ODDZIAŁÓW TERENOWYCHW GŁUBCZYCACH, GRODKOWIE I OLEŚNIE ORAZ GRUPY INTERWENCYJNEJ
63 126,00 PLN
2008-03-21   zadanie nr 3. 25 050,00 PLN
2008-03-21   zadanie nr 1. 16 700,00 PLN
2008-03-21   zadanie nr 2. 16 700,00 PLN
2008-03-21   zadanie nr 4. 4 676,00 PLN
2008-03-18 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Dostawy

Zakup wraz z dostawą słupków prowadzących i przeszkodowych
41 029,00 PLN
2008-03-14 Białystok

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Dostawy

Dostawa pionowych znaków drogowych do oznakowania dróg powiatowych.
53 303,64 PLN
  Nowy Sącz

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
Dostawy

RDW.NS/ZP-01-II/2008 Dostawa rur stalowych do znaków dla RDW w Nowym Sączu, z podziałem na 2 zadania.
34 700,00 PLN
2008-03-12   Zadanie nr 1 - dostawa na Obwód Drogowy w Starym Sączu ul. Źródlana 24.. 23 596,00 PLN
2008-03-12   Zadanie nr 2 - dostawa na Obwód Drogowy w Lasku nr 52a k/Nowego Targu.. 11 104,00 PLN
2008-03-04 Wola Rębkowska

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie
Dostawy

Wykonanie wraz z dostawą do Zamawiającego znaków drogowych.
70 980,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WIMED SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 7 941 207,91 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2007-12-28 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

Wymiana barier ochronnych stalowych w ciągach dróg wojewódzkich nr 781, 977.
223 440,62 PLN
  Poznań

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Dostawy

Dostawa słupków drogowych
77 950,00 PLN
2007-12-03   dostawa słupków barierki łańcuszkowej. 45 500,00 PLN
2007-12-03   dostawa słupków barierki łańcuszkowej i oporowej. 32 450,00 PLN
2007-11-20 Kielce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Dostawy

Wymiana barierek w ciągu chodnika przy drodze krajowej nr 42 w m. Płaczków, Górki, Brzeście i Pięty
275 252,40 PLN
2007-11-16 Ostrów Wielkopolski

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Roboty budowlane

Ustawienie barier ochronnych stalowych SP-06 w ilości 2278m i balustrady U-11 w ilości 20 m wraz z demontażem barier żelbetowych w ilości 140 m w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449
276 343,00 PLN
2007-11-16 Ostrów Wielkopolski

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Roboty budowlane

Ustawienie barier ochronnych stalowych SP-06 w ilości 1642 m wraz z demontażem barier żelbetowych w ilości 188 m w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442, 438 oraz 444
212 056,00 PLN
2007-11-12 Warszawa

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawy

Dostawa elementów barier energochłonnych
100 000,00 PLN
2007-11-09 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Ustawienie barier energochłonnych SP-09/4 wraz z ukośnikami oraz poręczy stalowych Typu U-11a przy drogach powiatowych
90 290,00 PLN
2007-11-07 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

R.OL.-32/2007 Dostawa urzadzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
28 000,00 PLN
2007-10-24 Kościan

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie
Roboty budowlane

Wymiana istniejących barier betonowych na bariery ochronne stalowe SIGMA SP-09 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 o łącznej długości 180,00 mb
19 929,90 PLN
2007-10-24 Kościan

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie
Roboty budowlane

Wymiana istniejjących barier betonowych na bariery stalowe SIGMA SP-09 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 o łącznej długości 648,00 mb
72 229,16 PLN
2007-10-24 Kościan

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie
Roboty budowlane

Wymiana istniejjących barier betonowych na bariery stalowe SIGMA SP-09 w ciągu dróg wojewódzkich nr 306,310,312 o łącznej długości 756,00 mb
88 318,80 PLN
2007-10-24 Kościan

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie
Roboty budowlane

Wymiana istniejjących barier betonowych na bariery stalowe SIGMA SP-09 w ciągu dróg wojewódzkich nr 430 i 432
195 755,69 PLN
2007-10-24 Kościan

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie
Roboty budowlane

Wymiana istniejących barier betonowych na bariery ochronne stalowe SIGMA SP-09 w ciągu dróg wojewódzkich nr 430, 432 o łącznej długości 1732,00 mb.
195 755,69 PLN
2007-10-17 Rzeszów

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Dostawy

Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie
78 558,53 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WIMED SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 1 933 879,79 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie