eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Piotr C


Liczba znalezionych orzeczeń: 2 677


 • 2022-10-12 WYROK Sygn. akt KIO 2522/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 października 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 września 2022 r. przez wykonawcę PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna z siedzibą w Mińsku
 • 2022-08-12 WYROK Sygn. akt KIO 1680/22, KIO 1682/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 13 i 27 lipca 2022 roku w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 23 czerwca 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum
 • 2022-08-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1965/22
  po rozpozna niu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego 9 sierpnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 25 lipca 2022 r. przez wykonawcę: STRABAG sp. z o.o.
 • 2022-08-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1895/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 9 sierpnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 lipca 2022 r. przez odwołującego: Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie (ul.
 • 2022-08-04 WYROK Sygn. akt KIO 1536/22
  po rozpoznaniu w dniach 24 czerwca 2022r. i 1 sierpnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 czerwca 2022 r. przez odwołującego Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „Zagroda”
 • 2022-07-18 WYROK Sygn. akt KIO 1501/22, KIO 1636/22
  po rozpoznaniu na rozprawie 8 lipca 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 6 i 20 czerwca 2022 r. przez wykonawc ę: ZPA Smart Energy a.s. z siedzibą w Trutnovie (Czechy) [„Odwołujący”] w
 • 2022-07-07 WYROK Sygn. akt KIO 1602/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 5 lipca 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 czerwca 2022 r. przez: wykonawców wspól- nie ubiegających się o udzielenie zamówienia Thales Polska spółka
 • 2022-07-04 WYROK Sygn. akt KIO 1562/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerwca 2022 r., w Warszawie, odwołania w niesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 czerwca 2022 r. przez Linde Gaz Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2022-07-04 WYROK Sygn. akt KIO 1514/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 czerwca 2022 r. przez wykonawcę Comarch Polska S.A. w Krakowie (Al. Jana Pawła II 39a) ubiegającego się
 • 2022-07-04 WYROK Sygn. akt KIO 1483/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 czerwca 2022 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie: (1) J.
 • 2022-07-01 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1557/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego 1 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 13 czerwca 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających
 • 2022-06-30 WYROK Sygn. akt KIO 1522/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 czerwca 2022 r. przez wykonawcę Data Experts Sp ółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2022-06-29 WYROK Sygn. akt KIO 1552/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 czerwca 2022 roku Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 czerwca 2022 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe "TRANSGÓR" Spółka akcyjna w
 • 2022-06-29 WYROK Sygn. akt KIO 1543/22
  po rozpoznaniu na rozprawie dnia 27 czerwca 2022 r. w Warszawie od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 9 czerwca 2022 r. przez wykonawcę Arena Media Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
 • 2022-06-27 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1546/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 27 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 czerwca 2022 r. przez odwołującego: SMT Scharf Polska Sp. z o.o. z siedzibą
 • 2022-06-27 WYROK Sygn. akt KIO 1517/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 czerwca 2022 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 czerwca 2022 r. przez Investic sp. z o.o. z siedzibą w Golinie, ul. Zakrzewska 21; 63-200 Jarocin
 • 2022-06-27 WYROK Sygn. akt KIO 1484/22
  po rozpoznaniu na rozprawie z udziałem stron w dniu 23 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 czerwca 2022 r. przez wykonawcę ZBM S.A. z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu
 • 2022-06-27 WYROK Sygn. akt KIO 1465/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 maja 2022 r. przez wykonawcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą G. K. P.R.B. REMBUD
 • 2022-06-24 WYROK Sygn. akt KIO 1458/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 maja 2022 r. przez odwołującego: Eco Spring Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2022-06-24 WYROK Sygn. akt KIO 1452/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 maja 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Konsorcjum: Instytut ADN Spółka
 • 2022-06-23 WYROK Sygn. akt KIO 1457/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 maja 2022 r. przez Dominex Sp. z o.o., ul. Metalowców 3C, 41-600 Świętochłowice w postępowaniu prowadzonym
 • 2022-06-22 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1516/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego 22 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajow ej Izby Odwoławczej 6 czerwca 2022 r. przez wykonawcę: Sidly sp. z o.o.
 • 2022-06-22 WYROK Sygn. akt KIO 1460/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 maja 2022 r. przez odwołującego: Grifols Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Siedmiogrodzka
 • 2022-06-22 WYROK Sygn. akt KIO 1397/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 13 i 20 czerwca 2022r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 maja 2022 r. przez odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
 • 2022-06-21 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1444/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem Stron w dniu 21 czerwca 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 maja 2022 roku przez wykonawcę CloudiMed Spółka z ograniczoną
 • 2022-06-20 WYROK Sygn. akt KIO 1468/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 maja 2022 r. przez wykonawcę M. S.-G. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PWH WIP M. S.- G.
 • 2022-06-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1382/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 20 czerwca 2022 r. w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 maja 2022 r. przez wykonawc ów NOMET sp. z o. o., ul. Modrzewiowa 1; 42-480 Poręba
 • 2022-06-17 WYROK Sygn. akt KIO 1505/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2022 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 czerwca 2022 r. przez wykonawcę Voith Hydro GmbH & Co KG z siedzibą w St. Pölten
 • 2022-06-17 WYROK Sygn. akt KIO 1433/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 maja 2022 r. przez odwołującego: Airly Public Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Mogilska
 • 2022-06-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1431/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 15 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 maja 2022 r. przez Catermed Sp. z o.o., ul. Traktorowa 126 lok. 201, 91- 204

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 90

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie