eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Klaudia Szczytowska Maziarz


Liczba znalezionych orzeczeń: 1 273


 • 2021-08-06 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1985/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 6 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lipca 2021 r. przez
 • 2021-07-27 WYROK Sygn. akt KIO 2028/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lipca 2021 r. w Warszawie od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lipca 2021 r. przez wykonawcę Security & Cleaning System Sp. z o.o., ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław
 • 2021-06-10 WYROK Sygn. akt KIO 1344/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2021 r. w Warszawie odw ołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 maja 2021 r. przez B. S., prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Roben Zakład Usług Ogólnych B.
 • 2021-06-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1146/21, KIO 1150/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 1 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 kwietnia 2021 r. przez PRG Linter S.A., ul. Górnicza 5A, 21-010
 • 2021-06-07 WYROK Sygn. akt KIO 1144/21, KIO 1145/21, KIO 1147/21, KIO 1148/21, KIO 1149/21, KIO 1157/21, KIO 1158/21, KIO 1159/21, KIO 1160/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 kwietnia 2021 r. przez: 1. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum
 • 2021-05-27 WYROK Sygn. akt KIO 1009/21
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 25 maja 2021 roku, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 marca 2021 roku przez wykonawcę Sanito Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2021-05-26 WYROK Sygn. akt KIO 963/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 maja 2021 r. w Warszawie odw ołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 marca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum firm
 • 2021-05-14 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1207/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 14 maja 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 kwietnia 2021 r. przez wykonawcę B-Act
 • 2021-05-14 WYROK Sygn. akt KIO 983/21
  oński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 maj a 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 29 marca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Roden Road
 • 2021-05-14 WYROK Sygn. akt KIO 824/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 marca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum firm
 • 2021-04-28 WYROK Sygn. akt KIO 792/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 marca 2021 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum firm w
 • 2021-04-23 WYROK Sygn. akt KIO 907/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 marca 2021 r. przez wykonawc ę EWP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Leśna 1, 81-876 Sopot w
 • 2021-04-15 WYROK Sygn. akt KIO 627/21, KIO 630/21, KIO 657/21, KIO 658/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajo wej Izby Odwoławczej: A. ......................................................................................................................
 • 2021-04-13 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 594/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 13 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021 r. przez wykonawcę Suntar Spółka z ograniczoną
 • 2021-04-13 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 584/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 13 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021 r. przez wykonawcę Computex Spółka z ograniczoną
 • 2021-04-12 WYROK Sygn. akt KIO 840/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 marca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum firm
 • 2021-04-09 WYROK Sygn. akt KIO 735/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2021 r. przez Asseco Data Systems S.A., ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-03-30 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 757/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 30 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 marca 2021 r. przez wykonawcę Riser
 • 2021-03-17 WYROK Sygn. akt KIO 563/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: BP Tour Sp. z o.o.
 • 2021-03-12 WYROK Sygn. akt KIO 53721, KIO 537/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 lutego 2021 r. przez wykonawcę BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. k., Al. Jerozolimskie 155 lok. U3, 02
 • 2021-03-12 WYROK Sygn. akt KIO 493/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 r. przez wykonawcę Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa w
 • 2021-03-08 WYROK Sygn. akt KIO 462/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lutego 2021 r. przez wykonawcę ZPUE S.A., ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa w postępowaniu
 • 2021-03-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 148/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 8 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 stycznia 2021 r. przez odwołującego Związek
 • 2021-03-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 277/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 3 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2021 r. przez Asseco Poland S.A.
 • 2021-03-01 WYROK Sygn. akt KIO 295/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Panorama Obiekty Sportowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.
 • 2021-02-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 435/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 24 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 lutego 2021 r. przez odwołującego TPF Sp. z o.o.
 • 2021-02-19 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 339/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udzia łu stron i uczestników w dniu 19 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 lutego 2021 r. przez wykonawcę Budimex S.A. z siedzibą
 • 2021-02-19 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 309/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez ud ziału stron w dniu 19 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 stycznia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
 • 2021-02-19 WYROK Sygn. akt KIO 212/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 stycznia 2021 r. przez wykonawcę FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9 (01-204
 • 2021-02-19 WYROK Sygn. akt KIO 135/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 stycznia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum firm

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 43

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie