eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Idźkowska


Liczba znalezionych orzeczeń: 132


 • 2018-09-04 WYROK Sygn. akt KIO 1628/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13.08.2018 r. przez wykonawcę Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
 • 2018-08-31 WYROK Sygn. akt KIO 1629/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 28 sierpnia 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 sierpnia 2018 r. przez odwołującego: Integrated Solutions Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10 a; 01- 230
 • 2018-08-30 WYROK Sygn. akt KIO 1625/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 sierpnia 2018 r. przez wykonawcę: PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. 28- 230 Połaniec, ul. Kilińskiego
 • 2018-08-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1633/18
  wobec cofnięcia 29 sierpnia 2018 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 sierpnia 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy
 • 2018-08-27 WYROK Sygn. akt KIO 904/18, KIO 911/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 maja 2018 r. i 21 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 7 maja 2018 r. przez wykonawc ę: NMG S.A., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz (sygn. akt
 • 2018-08-21 WYROK Sygn. akt KIO 1484/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 sierpnia 2018 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 lipca 2018 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia
 • 2018-08-20 WYROK Sygn. akt KIO 1432/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 lipca 2018 r. przez Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
 • 2018-08-17 WYROK Sygn. akt KIO 1534/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 sierpnia 2018 r. przez wykon awcę Atende Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Wilanowskiej
 • 2018-08-16 WYROK Sygn. akt KIO 1520/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 sierpnia 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 1 sierpnia 2018 r.
 • 2018-08-13 WYROK Sygn. akt KIO 1476/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesio nego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu lipca 2018 r. przez wykonawcę Impekstir Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kaliszu w postępowaniu prowadzonym
 • 2018-08-10 WYROK Sygn. akt KIO 1470/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 lipca 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [1] Transbud Kruszywa
 • 2018-08-09 WYROK Sygn. akt KIO 1459/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 lipca 2018 r. przez Odwołującego: Remondis Gliwice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2018-08-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1473/18
  wobec cofnięcia w dniu 7 sierpnia 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 lipca 2018 r. przez Odwołującego: „DELTA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi w postępowaniu
 • 2018-08-07 WYROK Sygn. akt KIO 1471/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 lipca 2018 r. przez Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
 • 2018-08-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1456/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w Warszawie w dniu 7 sierpnia 2018 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 lipca 2018 roku przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
 • 2018-08-02 WYROK Sygn. akt KIO 1390/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 lipca 2018 r. przez wykonawcę Mirbud S.A. z siedzibą w Skierniewicach, w postępowaniu prowadzonym przez Gminę
 • 2018-07-31 WYROK Sygn. akt KIO 1404/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lipca 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 lipca 2018 roku przez wykonawcę Shadok AV Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 404, 41-806
 • 2018-07-31 WYROK Sygn. akt KIO 1398/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 lipca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 lipca 2018 r. przez Odwołującego – wykonawcę P.I.W. Camco sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • 2018-07-30 WYROK Sygn. akt KIO 1378/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lipca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lipca 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Ove Arup & Partners
 • 2018-07-30 WYROK Sygn. akt KIO 1210/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lipca 2018 r. oraz w dniu 12 lipca 2018 r. i 24 lipca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 czerwca 2018 r. przez odwołującego – wykonawców wspólnie
 • 2018-07-24 WYROK Sygn. akt KIO 1371/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lipca 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 lipca 2018 roku przez wykonawcę Agencja Inwestycyjna Terra Spółka z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa
 • 2018-07-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1360/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 23 lipca 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 lipca 2018 r. przez odwołującego - Asseco Poland S.A. ul. Olchowa 14, (35- 322 Rzeszów)
 • 2018-07-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1359/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 23 lipca 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 lipca 2018 r. przez odwołującego - Atos Polska S.A. ul. Królewska 16, (00-103 Warszawa)
 • 2018-07-23 WYROK Sygn. akt KIO 1340/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lipca 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 lipca 2018 r. przez odwołującego - RIVER BROTHERS P. D. (ul. Alternatywy 6/203, 02-775 Warszawa) w postępowaniu prowadzonym
 • 2018-07-20 WYROK Sygn. akt KIO 1336/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 lipca 2018 r. przez wykonawcę ALU-MIX Firma Inwestycji Budowlanych A. M., ul. Gołdapska 31,19-400 Olecko w
 • 2018-07-17 WYROK Sygn. akt KIO 1304/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lipc a 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lipca 2018 r. przez wykonawcę IDS-BUD S.A. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
 • 2018-07-13 WYROK Sygn. akt KIO 1281/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 czerwca 2018 r. przez wykonawcę P. M. Autoryzowana Stacja Obsługi Serwis Pojazdów Szynowych, ul. Powstańców
 • 2018-07-12 WYROK Sygn. akt KIO 1277/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 czerwca 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Przedsiębiorstwo Budownictwa
 • 2018-07-12 WYROK Sygn. akt KIO 1277/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 czerwca 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Przedsiębiorstwo Budownictwa
 • 2018-07-11 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1284/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 11 lipca 2018 r. w Wa rszawie odwołania wniesionego w dniu 28 czerwca 2018 r. przez wykonawcę TORPOL OIL & GAS sp. z o.o. ( ul. Długa 5, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo)

 

1 2 ... 5

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie