eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Adam Skowroński


Liczba znalezionych orzeczeń: 1 512


 • 2024-02-05 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 158/24
  po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 5 lutego 2024 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 stycznia 2024 roku przez wykonawcę
 • 2024-01-31 WYROK Sygn. akt KIO 47/24
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2024 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 stycznia 2024 r. przez wykonawcę AMSA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2023-12-04 WYROK Sygn. akt KIO 3376/23, KIO 3388/23, KIO 3390/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2023 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 listopada 2023 r. przez: A. w ykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w
 • 2023-11-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3065/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 7 listopada 2023 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16
 • 2023-11-06 WYROK Sygn. akt KIO 3049/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 1 października 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pre zesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 października 2023 r. przez wykonawc ę Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
 • 2023-10-31 WYROK Sygn. akt KIO 3064/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 października 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 października 2023 r. przez wykonawcę IT4KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w postępowaniu
 • 2023-08-24 WYROK Sygn. akt KIO 2307/23, KIO 2308/23, KIO 2310/23, KIO 2311/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2023 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 4 sierpnia 2023 r. przez wykonawcę: Skanska S.A., Al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa (KIO 2307/23), B. w
 • 2023-08-08 WYROK Sygn. akt KIO 2155/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 sierpnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lipca 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia R. B. prowadzący
 • 2023-06-16 WYROK Sygn. akt KIO 1581/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odw oławczej w dniu 2 czerwca 2023 r. przez Odwołującego CATERMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Traktorowa 126
 • 2023-05-24 WYROK Sygn. akt 1093/23, 1226/23, 1239/23, KIO 1090/23
  po rozpoznaniu na rozprawie dnia 18 maja 2023 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 17 kwietnia i 2 maja 2023 r. przez odwołujących: A. PORR S.A. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt: KIO 1090/23), B. NDI
 • 2023-05-19 WYROK Sygn. akt KIO 1204/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2023 r. w Warszaw ie odwołania wniesionego do Prezesa Krajo wej Izby Odwoławczej w dniu 28 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę GMV INNOVATING SOLUTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2023-05-11 WYROK Sygn. akt KIO 1193/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 28 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę BECTON DICKINSON POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu
 • 2023-05-11 WYROK Sygn. akt KIO 1154/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 maja 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 kwietnia 2023 r. przez „Mobilis” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Posag 7 Panien 8; 02-495
 • 2023-05-11 WYROK Sygn. akt KIO 1153/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 9 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 24 kwietnia 2023 r. przez odwołującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Comarch Polska
 • 2023-05-10 WYROK Sygn. akt KIO 1177/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pre zesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę: UP LED Sp. z o.o. w Stalowej Woli ubiegającego się o udzielenie zamówienia
 • 2023-05-02 WYROK Sygn. akt KIO 1102/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 maja 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę S. Ko. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Asenizacyjne S. K. ul.
 • 2023-04-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt 1, KIO 1088/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 28 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie w
 • 2023-04-26 WYROK Sygn. akt KIO 1027/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Renewal Art sp ółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2023-04-25 WYROK Sygn. akt KIO 1028/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę: SUNTAR Sp. z o.o. w Tarnowie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
 • 2023-04-24 WYROK Sygn. akt KIO 3061/22
  po posiedzeniach w dniach 2 i 28 grudnia 2022 oraz 1 marca i 18 kwietnia 2023 roku, oraz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2023 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 listopada 2022
 • 2023-04-24 WYROK Sygn. akt KIO 3059/22
  po posiedzeniach w dniach 2 i 28 grudnia 2022 oraz 1 marca i 18 kwietnia 2023 roku, oraz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2023 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 listopada 2022
 • 2023-04-21 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1000/23
  po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2023 roku, w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron postępowania w sprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 kwietnia 2023r. przez wykonawcę Intaris Sp. z o.o.
 • 2023-04-21 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 996/23
  po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2023 roku, w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron postępowania w sprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 kwietnia 2023r. przez wykonawcę Egida IT Solutions Sp.
 • 2023-04-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 990/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 20 kwietnia 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 kwietnia 2023 roku przez
 • 2023-04-18 WYROK Sygn. akt KIO 844/23
  po rozpoznaniu na rozprawi e w dniu 14 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez wykonawcę H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych spółka
 • 2023-04-17 WYROK Sygn. akt KIO 950/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajo wej Izby Odwoławczej w dniu 3 kwietnia 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PRO-BNC Sp. z o.o.
 • 2023-04-14 WYROK Sygn. akt KIO 871/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2023 r. w Warszaw ie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 marca 2023 r. przez odwołującego – ORANGE P olska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
 • 2023-04-14 WYROK Sygn. akt KIO 865/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2023 r., w Warszawie, od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez wykonawcę BBC Best Building Consultants spółka z ograniczoną
 • 2023-04-14 WYROK Sygn. akt KIO 841/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2023 r. w Wars zawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez odwołującego – Kaifa Technology Netherlands B. V. z siedzibą w Amsterdamie
 • 2023-04-12 WYROK Sygn. akt KIO 847/23
  po rozpozna niu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez wykonawcę Apex.IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 51

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie