eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Adam Skowroński


Liczba znalezionych orzeczeń: 1 488


 • 2023-04-24 WYROK Sygn. akt KIO 3061/22
  po posiedzeniach w dniach 2 i 28 grudnia 2022 oraz 1 marca i 18 kwietnia 2023 roku, oraz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2023 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 listopada 2022
 • 2023-04-24 WYROK Sygn. akt KIO 3059/22
  po posiedzeniach w dniach 2 i 28 grudnia 2022 oraz 1 marca i 18 kwietnia 2023 roku, oraz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2023 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 listopada 2022
 • 2023-04-18 WYROK Sygn. akt KIO 844/23
  po rozpoznaniu na rozprawi e w dniu 14 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez wykonawcę H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych spółka
 • 2023-04-14 WYROK Sygn. akt KIO 871/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2023 r. w Warszaw ie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 marca 2023 r. przez odwołującego – ORANGE P olska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
 • 2023-04-14 WYROK Sygn. akt KIO 865/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2023 r., w Warszawie, od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez wykonawcę BBC Best Building Consultants spółka z ograniczoną
 • 2023-04-14 WYROK Sygn. akt KIO 841/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2023 r. w Wars zawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez odwołującego – Kaifa Technology Netherlands B. V. z siedzibą w Amsterdamie
 • 2023-04-12 WYROK Sygn. akt KIO 847/23
  po rozpozna niu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez wykonawcę Apex.IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2023-04-11 WYROK Sygn. akt KIO 849/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez wykonawcę STRABAG spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie
 • 2023-04-11 WYROK Sygn. akt KIO 814/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 marca 2023 r. przez wykonawcę Rosenbauer Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2023-04-11 WYROK Sygn. akt KIO 858/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajow ej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023r. przez wykonawcę STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2023-04-06 WYROK Sygn. akt KIO 799/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 marca 2023 r. przez wykonawcę M. P. i Partnerzy - Radcowie Prawni Sp ółka partnerska z siedzibą w Olsztynie
 • 2023-04-05 WYROK Sygn. akt KIO 748/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 marca 2023 r. przez odwołującego –
 • 2023-04-04 WYROK Sygn. akt KIO 758/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 marca 2023 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. z siedzibą w Szczecinie w
 • 2023-03-30 WYROK Sygn. akt KIO 738/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 28 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej 17 marca 2023 roku przez odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Impel Defender
 • 2023-03-28 WYROK Sygn. akt KIO 703/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 marca 2023 r. przez wykonawcę YLE Inżynierowie sp. z o.o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez PKP
 • 2023-03-22 WYROK Sygn. akt KIO 620/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odw oławczej w dniu 6 marca 2023 r. przez Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Agrobex
 • 2023-03-21 WYROK Sygn. akt KIO 637/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2023 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajo wej Izby Odwoławczej w dniu 6 marca 2023 r. przez wykonawcę Fast Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
 • 2023-03-21 WYROK Sygn. akt KIO 628/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 marca 2023 r. przez wykonawcę ATF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
 • 2023-03-21 WYROK Sygn. akt KIO 621/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 marca 2023 r. przez wykonawcę S&T Poland Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa
 • 2023-03-20 WYROK Sygn. akt KIO 623/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 marca 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum firm: BADER-DROG
 • 2023-03-17 WYROK Sygn. akt KIO 581/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 marca 2023 roku przez odwołującego: Nokia Solutions and Networks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2023-03-16 WYROK Sygn. akt KIO 528/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 13 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej 27 lutego 2023 roku przez odwołującego YLE INŻYNIEROWIE spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
 • 2023-03-15 WYROK Sygn. akt KIO 545/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajo wej Izby Odwoławczej w dniu 27 lutego 2023 r. przez wykonawcę Fudeko S.A. z siedzibą w Gdyni w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2023-03-13 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 535/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udzia łem stron i uczestników postępowania 13 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 27 lutego 2023 roku w Warszawie przez odwołującego Związek
 • 2023-03-07 WYROK Sygn. akt KIO 450/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 lutego 2023 r. przez wykonawcę Netia S.A. z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez Centrum
 • 2023-03-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 468/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 3 marca 2023 r. w Warszawie odwo łania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 lutego 2023 r. przez wykonawcę Atman Sp. z o.o.
 • 2023-03-01 WYROK Sygn. akt KIO 334/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 lutego 2023 r. przez wykonawcę Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 39a, 31-864
 • 2023-02-28 WYROK Sygn. akt KIO 398/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego 2023 r. przez wykonawcę AODC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
 • 2023-02-22 WYROK Sygn. akt KIO 379/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Preze sa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego 2023 r. przez wykonawcę Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS spółka z o.o., ul.
 • 2023-02-22 WYROK Sygn. akt KIO 370/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 lutego 2023 r. przez

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 50

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie