eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Adam Skowroński


Liczba znalezionych orzeczeń: 1 051


 • 2021-05-06 WYROK Sygn. akt KIO 629/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 4 maja 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Kraj owej Izby Odwoławczej w dniu 26 lutego 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum firm: CFT POLSKA
 • 2021-04-28 WYROK Sygn. akt KIO 607/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lutego 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Pros Poland Sp. z o.o.
 • 2021-04-26 WYROK Sygn. akt KIO 902/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania, wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 marca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W. S. i M.
 • 2021-04-22 WYROK Sygn. akt KIO 715/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Sprint S.A. z siedzibą w
 • 2021-04-02 WYROK Sygn. akt KIO 197/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezes a Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 stycznia 2021 r. przez wykonawcę TPF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-03-30 WYROK Sygn. akt KIO 565/21, KIO 585/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 18 i 25 marca 2021 roku w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021 roku przez wykonawców: 1) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1)
 • 2021-03-26 WYROK Sygn. akt KIO 306/21, 498/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu i rozprawie w dniu 17 marca 2021 r. i 24 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A) w dniu 28 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Asseco Poland S.A. w Rzeszowie (sygn. akt
 • 2021-03-24 WYROK Sygn. akt KIO 475/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2021r., w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odw oławczej w dniu 15 lutego 2021 r. przez wykonawcę Praxima Krakpol sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-03-23 WYROK Sygn. akt KIO 649/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 marca 2021 r. przez wykonawcę JADAR AUTO D. S. Sp ółka Jawna z siedzibą w Chorzowie w postępowaniu
 • 2021-03-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 407/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 23 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lutego 2021 r. przez wykonawcę Group AV
 • 2021-03-22 WYROK Sygn. akt KIO 469/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 16 marca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lutego 2021 r. przez wykonawcę SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-03-22 WYROK Sygn. akt KIO 392/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lutego 2021 roku przez wykonawcę Odwołującego - wykonawcę SAFEGE S.A.S. z siedzibą w Nanterre, Francja w
 • 2021-03-22 WYROK Sygn. akt KIO 350/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2021r., w Warszawi e odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 lutego 2021 r. przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia NTT Technology Sp. z o.o. z siedzibą
 • 2021-03-19 WYROK Sygn. akt KIO 643/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego d o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 marca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo
 • 2021-03-19 WYROK Sygn. akt KIO 568/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego d o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021 r. przez wykonawcę Konsbud Audio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-03-18 WYROK Sygn. akt KIO 236/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 4 marca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 stycznia 2021r. przez odwołującego: Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych C. S. i J. C. Spółka
 • 2021-03-17 WYROK Sygn. akt KIO 520/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 lutego 2021 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o. z siedzibą
 • 2021-03-15 WYROK Sygn. akt KIO 384/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izb y Odwoławczej w dniu 5 lutego 2021 r. przez wykonawcę Polbud Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-03-12 WYROK Sygn. akt KIO 582/21
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 12 marca 2021 roku odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021 roku przez wykonawcę Ekologika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2021-03-11 WYROK Sygn. akt KIO 363/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lutego 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Społeczne Przedsiębiorstwo
 • 2021-03-10 WYROK Sygn. akt KIO 381/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lutego 2021 roku przez wykonawcę Transition Technologies-Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w
 • 2021-03-10 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 379/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 10 marca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lutego 2021 roku przez wykonawców
 • 2021-03-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 148/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 8 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 stycznia 2021 r. przez odwołującego Związek
 • 2021-03-05 WYROK Sygn. akt KIO 89/21, KIO 90/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 26 lutego i 5 marca 2021 roku w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2021 roku przez Odwołującego - Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów
 • 2021-03-04 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 450/21
  po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2021 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym z udziałem Stron, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 lutego 2021 roku przez wykonawcę Tronus Polska spółka
 • 2021-03-02 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 382/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 2 marca 2021 r. w War szawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lutego 2021 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DREMEX”
 • 2021-03-02 WYROK Sygn. akt KIO 304/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 25 lutego 2021 r. w War szawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej 28 stycznia 2021 roku przez MGGP Spółkę Akcyjną z siedzibą w Tarnowie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
 • 2021-02-26 WYROK Sygn. akt KIO 400/21
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 23 lutego 2021 roku o dwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lutego 2021 roku przez wykonawcę Usługi Budowlano – Transportowe „Anko” S. O. spółka jawna z
 • 2021-02-26 WYROK Sygn. akt KIO 248/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 stycznia 2021 r. przez Odwołującego P&P Solutions Sp. z o.o. (ul. K. Pułaskiego 76, 05-510
 • 2021-02-22 WYROK Sygn. akt KIO 272/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do P rezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 stycznia 2021 r. przez wykonawcę: Eurovia Polska S .A., Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 36

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie