eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Adam Skowroński


Liczba znalezionych orzeczeń: 1 503


 • 2022-01-19 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 7/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 19 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 stycznia 2022 r. przez odwołującego
 • 2022-01-19 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 4/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 19 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 stycznia 2022 r. przez odwołującego
 • 2022-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 3730/21, KIO 3732/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 grudnia 2021 r. przez: A) przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ROKOM Sp. z o.
 • 2022-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 3786/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2022 r. odw ołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2021 r. przez wykonawcę M. K. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lena Beauty M. K. z siedzibą
 • 2022-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 3762/21
  po rozpoznaniu na rozpr awie z udziałem stron w dniu 14 stycznia 2022 r. odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2021 r. przez wykonawcę PORR S.A. z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2022-01-14 WYROK Sygn. akt KIO 3637/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 grudnia 2021 r. i w dniu 10 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2021 r. przez wykonawcę: Energokon - Plus Sp. z o.o. z siedzibą
 • 2022-01-13 WYROK Sygn. akt KIO 3794/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby O dwoławczej w dniu 30 grudnia 2021 r. przez wykonawcę S. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: MAXX-BUD S. K. w
 • 2022-01-10 WYROK Sygn. akt KIO 3624/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 stycznia 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 grudnia 2021 roku przez wykonawcę Meritum Grupa Budowlana Spółka z ograniczoną
 • 2022-01-07 WYROK Sygn. akt KIO 3669/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 4 stycznia 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 grudnia 2021 r. przez IT Solution Factor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
 • 2022-01-05 WYROK Sygn. akt KIO 3703/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2021 r. przez wykonawcę SIGN Polska sp. z o.o., ul. Władysława Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin, w
 • 2022-01-05 WYROK Sygn. akt KIO 3676/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 4 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 20 grudnia 2021 r. przez wykonawc ę: SAFEGE S.A.S. z siedzibą w Nanterre (Francja) w postępowaniu pn. Wykonanie kompleksowej
 • 2022-01-04 WYROK Sygn. akt KIO 3656/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 grudnia 2021 r. przez wykonawcę EKOM M. Sp. j. z siedzibą w Nowinach przy ul. Zakładowej 29 (26-052
 • 2022-01-04 WYROK Sygn. akt KIO 3651/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 grudnia 2021 r. przez wykonawcę Nextbike GZM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2022-01-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3679/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 3 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 grudnia 2021 r. przez wykonawcę
 • 2022-01-03 WYROK Sygn. akt KIO 3665/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 grudnia 2021 r. przez wykonawcę Kopalnię Wapienia „Morawica” S.A., ul. Górnicza 42, 26-026 Morawica
 • 2022-01-03 WYROK Sygn. akt KIO 3628/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej w dniu 13 grudnia 2021 r. przez wykonawcę: FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-12-29 WYROK Sygn. akt KIO 3606/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 grudnia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: BMSonic-Biotechnika s.c.
 • 2021-12-29 WYROK Sygn. akt KIO 3445/21, KIO 3447/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 7, 15 i 22 grudnia 2021 r., w Warszawie, odwołań wniesionych do Preze sa Krajowej Izby Odwoławczej: a) w dniu 25 listopada 2021 r. przez wykonawcę Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (KIO 3445/21) b)
 • 2021-12-28 WYROK Sygn. akt KIO 3581/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 grudnia 2021 r. przez odwołującego - wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • 2021-12-27 WYROK Sygn. akt KIO 3604/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 22 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 13 grudnia 2021 r. przez wykonawc ę: STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie w postępowaniu pn. Całoroczne utrzymanie
 • 2021-12-27 WYROK Sygn. akt KIO 3574/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 grud nia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 grudnia 2021 r. przez wykonawc ę Agencję Ochrony Osób i Mienia JAG sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
 • 2021-12-23 WYROK Sygn. akt KIO 3554/21, KIO 3577/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 grudnia 2021 r., w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A) w dniu 6 grudnia 2021 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dafmar D.M., ul. Nowa 32; 64-111 Lipno
 • 2021-12-22 WYROK Sygn. akt KIO 3558/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 grudnia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: S. Holding Spółka
 • 2021-12-22 WYROK Sygn. akt KIO 3534/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 17 grudnia 2021 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 9 grudnia 2021 r. do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej przez wykonawcę: „ECO-ABC" sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie w postępowaniu pn. Odbiór i transport
 • 2021-12-21 WYROK Sygn. akt KIO 3470/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 listopada 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Mag-Train Spółka
 • 2021-12-21 WYROK Sygn. akt KIO 3516/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 gr udnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 grudnia 2021 r. przez wykonawcę AG System sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie postępowaniu prowadzonym
 • 2021-12-17 WYROK Sygn. akt KIO 3521/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 grudnia 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 grudnia 2021 r. przez wykonawcę JOTRON AS w Larvik (Norwegia), w postępowaniu prowadzonym przez Polską
 • 2021-12-16 WYROK Sygn. akt KIO 3492/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 listopada 2021 r. przez wykonawcę SanTa- EKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hołownicza
 • 2021-12-14 WYROK Sygn. akt KIO 3490/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 29 listopada 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ZBM S.A.
 • 2021-12-13 WYROK Sygn. akt KIO 3471/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego d o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 listopada 2021 r. przez M.G. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo

poprzednia  

1 ... 9 10 11 ... 20 ... 51

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie