eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › POLKOMTEL SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

POLKOMTEL SP. Z O.O.
Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne udzielone firmie POLKOMTEL SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2022Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

643

Łączna wartość
wygranych przetargów

94 713 783 zł

Liczba zamawiających

315

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma POLKOMTEL SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie mazowieckim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie POLKOMTEL SP. Z O.O. zamówień to 94 713 782,50 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2009 (94 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Województwo Śląskie.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 977 850,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych przetargu, którego przedmiotem było Kontynuacja świadczenia usługi telefonii komórkowej GSM/UMTS.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 0,01 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Świadczenie usługi telefonii komórkowej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Przetarg ogłoszony był przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.


Liczba udzielonych firmie POLKOMTEL SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy POLKOMTEL SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2022 30 5 693 176,19 PLN 21
2021 15 2 778 707,55 PLN 15
2019 1 458 361,96 PLN 1
2017 13 3 622 032,07 PLN 12
2016 24 3 799 555,87 PLN 21
2015 21 4 561 008,57 PLN 19
2014 35 7 597 278,61 PLN 33
2013 62 8 444 727,95 PLN 48
2012 86 14 924 992,65 PLN 66
2011 71 9 909 047,33 PLN 56
2010 91 12 332 022,15 PLN 72
2009 94 9 569 512,13 PLN 79
2008 71 7 055 508,84 PLN 56
2007 29 3 967 850,63 PLN 23
RAZEM: 643 94 713 782,50 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (625 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 93 043 803,45 zł). Przetargi, w których wygrywa firma POLKOMTEL SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi telefonii komórkowej, Telefony komórkowe, Karty SIM, Modemy, Usługi telekomunikacyjnePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma POLKOMTEL SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Warszawa (219 przetargów na łączną kwotę 42 126 085,94 zł). Bydgoszcz (47 przetargów na łączną kwotę 4 663 503,16 zł). Kraków (44 przetargi na łączną kwotę 8 940 594,76 zł). Katowice (37 przetargów na łączną kwotę 2 942 597,68 zł). Kielce (37 przetargów na łączną kwotę 3 064 306,80 zł).

Lista przetargów, w których firma POLKOMTEL SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-11-30 Warszawa

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych, kart SIM do telefonów komórkowych i modemów internetowych, na rzecz ITWL
381 988,80 PLN
  Warszawa

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usług telefonii komórkowej w sieci komórkowej Wykonawcy
285 163,84 PLN
2022-11-15   Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usług telefonii komórkowej w sieci komórkowej Wykonawcy - część 3 20 389,21 PLN
2022-11-15   Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usług telefonii komórkowej w sieci komórkowej Wykonawcy - część 1 69 652,44 PLN
2022-11-15   Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usług telefonii komórkowej w sieci komórkowej Wykonawcy - część 2 195 122,19 PLN
2022-09-22 Kielce

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą telefonów komórkowych na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
421 599,15 PLN
2022-09-08 Bochnia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej - część 3
63 849,55 PLN
2022-09-01 Kraków

STRAŻ MIEJSKA MIASTA KRAKOWA
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie: łączności telefonicznej, stałego dostępu do Internetu oraz obsługi numeru alarmowego 986 - część 2
42 398,54 PLN
2022-08-11 Warszawa

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o. o.
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą urządzeń
311 431,08 PLN
2022-08-02 Poznań

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU
Usługi

Świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych za pomocą usługi prywatnego punktu dostępu APN o nazwie peka.pl - część 1
249 075,00 PLN
2022-07-18 Kielce

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Usługi

Usługa transmisji GPRS w telefonii mobilnej GSM dl 22 kart SIM w sieci operatora telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. z taryfą Max Profit M2M 5
3 247,20 PLN
2022-07-12 Łódź

Urząd Miasta Łodzi
Usługi

Świadczenie usług Polkomtel w zakresie telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi
68 562,05 PLN
2022-07-05 Olsztyn

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
Usługi

Usługi telefonii komórkowej oraz usługi dostępu do mobilnego Internetu wraz z nabyciem aparatów telefonicznych oraz stacjonarnych routerów bezprzewodowych.
226 893,40 PLN
2022-06-29 Białystok

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o.
Dostawy

Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych komórkowych na potrzeby PUHP "LECH" Spółka z o.o
282 114,03 PLN
2022-06-23 Warszawa

Służba Ochrony Państwa
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2022 - 2025 - część 1
523 980,00 PLN
2022-06-21 Warszawa

POLSKA AGENCJA PRASOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Polskiej Agencji Prasowej S.A.
309 720,00 PLN
2022-06-21 Warszawa

Centrum Projektów Europejskich
Usługi

Świadczenie na rzecz komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich usług telefonii komórkowej oraz usług mobilnego internetu wraz z dostawą telefonów komórkowych i mini routerów wifi.
256 349,00 PLN
2022-05-24 Poznań

Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z kartami SIM lub e-SIM
124 275,07 PLN
2022-05-18 Kielce

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Usługi

Usługa transmisji GPRS w telefonii mobilnej GSM dla 4 kart SIM w sieci operatora telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. z taryfą Max Profit M2M 5
590,40 PLN
2022-05-05 Elbląg

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej GSM z dostawą aparatów telefonicznych oraz telefonii stacjonarnej w 2 pakietach na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w okresie 36 miesięcy - część 1
119 740,50 PLN
2022-04-29 Kielce

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Usługi

Świadczenie usługi mobilnego internetu
23 261,76 PLN
2022-04-14 Warszawa

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie mobilnego dostępu do Internetu w sieci komórkowej Wykonawcy - część 3
33 906,40 PLN
2022-04-07 Wrocław

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i kart SIM dla Narodowego Forum Muzyki
198 785,22 PLN
2022-04-06 Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy i miejskich jednostek organizacyjnych
650 059,92 PLN
2022-04-06 Kielce

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Usługi

Usługa transmisji GPRS w telefonii mobilnej GSM dla 22 kart SIM w sieci operatora telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. z taryfą Max Profit M2M 5
3 837,60 PLN
2022-04-06 Kielce

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej GSM dla potrzeb jednostek Policji województwa świętokrzyskiego
44 828,16 PLN
2022-03-15 Białystok

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o.
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych komórkowych na potrzeby PUHP "LECH" Spółka z o.o.
176 570,00 PLN
2022-02-24 Września

Gmina Września
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Gminy Września
21 895,48 PLN
2022-01-04 Kraków

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
Usługi

(DFP.271.117.2021.BM) Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
713 498,40 PLN
  Łódź

UNIWERSYTET MEDYCZNY
Usługi

Realizacja usług połączeń głosowych oraz Internetu mobilnego dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
155 555,64 PLN
2022-01-04   Realizacja usług połączeń głosowych oraz Internetu mobilnego dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - część 2 67 438,44 PLN
2022-01-04   Realizacja usług połączeń głosowych oraz Internetu mobilnego dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - część 1 88 117,20 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma POLKOMTEL SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 5 693 176,19 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-12-29 Gdańsk

Gmina Miasta Gdańska
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacji mobilnej wraz z pakietami danych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku - część 4
96 530,40 PLN
2021-12-16 Bydgoszcz

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów oraz usługę wysyłki za pośrednictwem platformy do masowej komunikacji SMS
200 151,75 PLN
2021-11-26 Kraków

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEJ W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ
4 946,07 PLN
2021-11-03 Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej
440 000,00 PLN
2021-10-27 Warszawa

Centralne Biuro Antykorupcyjne
Usługi

Zakup usług telefonii ruchomej
239 075,28 PLN
2021-10-19 Krosno Odrzańskie

Powiat Krośnieński
Usługi

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i komórkowej wraz z dostępem do Internetu na potrzeby powiatu krośnieńskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych - część 2
55 306,95 PLN
2021-08-10 Warszawa

Polska Akademia Nauk
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych GSM i mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą urządzeń
416 198,79 PLN
2021-07-29 Chełm

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (w tym pakietowej transmisji danych) wraz z dostawą kart sim i urządzeń do świadczenia usług dla PWSZ w Chełmie
92 566,92 PLN
2021-07-23 Kielce

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Usługi

Usługi transmisji GPRS w telefonii mobilnej GSM dla 10 kart SIM w sieci operatora telefonii komórkowej Polkomtel sp. z o.o. z taryfą Max Profit M2M 5
1 488,30 PLN
2021-07-22 Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Usługi

Łącze między Centrum Przetwarzania Danych i Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych
53 136,00 PLN
2021-07-15 Minikowo

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w tym pakietowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych
212 544,00 PLN
2021-07-14 Bydgoszcz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Usługi

Usługa telekomunikacyjna w zakresie telefonii komórkowej oraz transmisji danych wraz z dostawą i aktywacją urządzeń
154 988,61 PLN
2021-05-28 Olsztyn

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznj
Usługi

Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i kart SIM do transmisji danych dla MOPS i jednostek organizacyjnych
34 209,99 PLN
2021-05-20 Poznań

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
238 046,40 PLN
2021-05-06 Tychy

Gmina Miasta Tychy
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Gminy Miasta Tychy oraz jednostek organizacyjnych przez okres 24 miesięcy
539 518,09 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma POLKOMTEL SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 2 778 707,55 zł.

Rok 2019

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2019-12-13 Kraków

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
458 361,96 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma POLKOMTEL SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2019 to 458 361,96 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-12-01 Kraków

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFZP-LS-271-171/2017)
271 854,60 PLN
2017-08-16 Grudziądz

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o.
262 367,61 PLN
2017-07-31 Zielona Góra

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód" S.A.
Usługi

"Usługa telefonii komórkowej dla Radia Zachód S.A."
127 562,07 PLN
2017-06-30 Warszawa

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej GSM z dostawą sprzętu telefonicznego
336 461,86 PLN
2017-06-30 Warszawa

Komenda Stołeczna Policji
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej w sieci komórkowej Wykonawcy wraz z dostawą telefonów komórkowych
340 077,88 PLN
2017-04-24 Warszawa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów
205 113,90 PLN
2017-04-19 Bydgoszcz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Usługi

Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii komórkowej oraz transmisji danych wraz z dostawą i aktywacją telefonów komórkowych oraz tabletów.
141 267,96 PLN
2017-04-12 Tychy

Prezydent Miasta Tychy
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta Tychy - powtórzenie podobnych usług
17 785,80 PLN
2017-03-31 Warszawa

Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą aparatów telefonicznych, kart SIM przeznaczonych do aparatów telefonicznych oraz kart SIM przeznaczonych do Internetu bezprzewodowego.
498 995,01 PLN
2017-03-27 Warszawa

Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej
246 909,59 PLN
2017-01-24 Warszawa

Kancelaria Senatu
Usługi

świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Kancelarii Senatu
589 142,45 PLN
2017-01-19 Tychy

Prezydent Miasta Tychy
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta Tychy
549 806,36 PLN
2017-01-10 Bochnia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
Usługi

Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej (w tym pakietowej transmisji danych) wraz z dostawą sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej (II)
34 686,98 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma POLKOMTEL SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 3 622 032,07 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-12-15 Warszawa

Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami
Dostawy

Świadczenie dzierżawy cyfrowego łącza telekomunikacyjnego dla PKW EUFOR
138 621,00 PLN
2016-12-01 Warszawa

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Usługi

Usługi telefonii komórkowej dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.
251 954,43 PLN
2016-11-25 Warszawa

Centralny Ośrodek Informatyki
Usługi

Sukcesywna dostawa 150 sztuk telefonów komórkowych
194 217,00 PLN
2016-11-22 Warszawa

Teatr Narodowy
Usługi

Dostawa energii elektrycznej dla Teatru Narodowego w Warszawie
543 684,60 PLN
2016-11-05 Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Usługi

Świadczenie usługi kolokacji dla Centrum Przetwarzania Danych PARP
156 677,40 PLN
2016-10-27 Raszyn

Gmina Raszyn
Usługi

Zadanie nr 1: Usługa telefonii komórkowej
158 485,71 PLN
2016-10-24 Raszyn

Gmina Raszyn
Usługi

Usługa telefonii komórkowej
158 485,71 PLN
2016-08-01 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
Usługi

Świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi Zamawiającego, a posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi za pomocą usługi prywatnego punktu dostępu APN o nazwie peka.pl.
166 267,17 PLN
2016-07-29 Łódź

Województwo Łódzkie
Usługi

Świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu w technologii GSM/UMTS/LTE
102 646,29 PLN
  Warszawa

Polskie Radio S.A. Dział Zamówień Publicznych
Usługi

Usługa udostępnienia łączy transmisyjnych dla przesyłu sygnałów audio Polskiego Radia S.A. (znak sprawyBZ-DZP.B5.15.2016)
112 914,00 PLN
2016-07-25   Usługa udostępnienia bezprzewodowego łącza IP w technologii CDMA celu przesyłu sygnału audio, pomiędzy wozami transmisyjnymi Polskiego Radia S.A., a rozgłośnią centralną obiekt O1 przy Al. Niepodległości 77/85 w Warszawie. 79 704,00 PLN
2016-07-25   Usługa udostępnienia ciemnych włókien światłowodowych w celu przesyłu sygnału audio, pomiędzy rozgłośnią centralną, obiekt O3 przy ul Myśliwieckiej 3/5/7 w Warszawie, a studiem radiowym na terenie Sejmu RP w Warszawie 33 210,00 PLN
2016-07-20 Warszawa

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych, kart SIM do telefonów komórkowych i modemów internetowych, na rzecz Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.
310 920,63 PLN
2016-07-04 Lublin

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa terminali telefonicznych i modemów do transmisji danych.
91 130,70 PLN
2016-06-22 Zabrze

Miasto Zabrze
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych
187 067,01 PLN
2016-06-03 Kielce

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Usługi

Usługa transmisji GPRS w sieci telefonii mobilnej GSM dla 22 kart SIM w sieci operatora telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o.
3 247,20 PLN
2016-05-24 Radom

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Usługi

Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM - 1800 szt., telefonów komórkowych typ 1 - 5 szt., telefonów komórkowych typ 2 - 120 szt., telefonów komórkowych typ 3 - 150 szt., tabletów - 5 szt., dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego. Nr sprawy 21/16
260 840,40 PLN
2016-05-16 Elbląg

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Usługi

Pakiet nr 2: świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w okresie 36 miesięcy
28 073,52 PLN
2016-04-27 Minikowo

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w tym pakietowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów
162 382,88 PLN
2016-04-22 Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny
Usługi

świadczenie usług telefonii komórkowej
41 423,66 PLN
2016-03-04 Bratoszewice

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
Usługi

świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów i modemów do bezprzewodowego Internetu.
164 101,19 PLN
2016-03-01 Łódź

Wojewódzki Inspektorat Trasnportu Drogowego
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą telefonów komórkowych oraz modemów
58 985,00 PLN
2016-02-26 Wrocław

Narodowe Forum Muzyki
Dostawy

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych dla Narodowego Forum Muzyki
268 751,33 PLN
2016-02-19 Kielce

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Usługi

USŁUGI TRANSMISJI GPRS W TELEFONII MOBILNEJ GSM DLA 8 KART SIM W SIECI OPERATORA TELEFONII KOMÓRKOWEJ POLKOMTEL SP. Z O.O.
1 662,96 PLN
2016-02-05 Kraków

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą telefonów komórkowych
237 016,08 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma POLKOMTEL SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 3 799 555,87 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-11-30 Wrocław

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o.
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla WCB EIT+ Sp. z o.o. wraz z dostawą telefonów komórkowych
217 818,26 PLN
2015-11-30 Poznań

Prokuratura Okręgowa
Usługi

Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej
113 213,60 PLN
2015-11-17 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Usługi

Zakup wraz z dostawą telefonów komórkowych z akcesoriami dodatkowymi oraz aktywowanymi kartami SIM. Nr sprawy AZP 241-141/15
96 099,90 PLN
2015-10-26 Warszawa

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej na potrzeby prowadzenia bieżącej działalności przez PAIiIZ S.A
506 226,73 PLN
2015-10-23 Łódź

Województwo Łódzkie
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej
77 916,28 PLN
2015-10-21 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych z wyposażeniem oraz dostawą modemów dla SGGW
307 010,70 PLN
2015-09-07 Warszawa

Instytut Adama Mickiewicza
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych i modemów dla Instytutu Adama Mickiewicza (w ramach zamówienia uzupełniającego do postępowania nr 11/IAM/2012/7)
260 000,00 PLN
2015-08-17 Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Usługi

świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla AGH
933 853,20 PLN
2015-07-13 Bydgoszcz

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów
183 499,78 PLN
2015-07-03 Warszawa

Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich
Usługi

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla Centrum Projektów Europejskich kompleksowych usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych, a także świadczenie usługi internetu bezprzewodowego
121 116,16 PLN
2015-06-26 Łódź

Województwo Łódzkie
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej - zamówienie uzupełniające
51 200,00 PLN
2015-06-16 Gdańsk

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
Usługi

10/0415/UN - Świadczenie kompleksowych usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych, modemów i oprogramowania umożliwiającego bezpośrednie administrowanie posiadanymi telefonami
41 938,18 PLN
2015-06-16 Lublin

Województwo Lubelskie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń [OP-IV.272.49.2015.LK]
185 305,65 PLN
2015-06-15 Białystok

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA JEDNOSTEK POLICJI WOJ. PODLASKIEGO
32 217,60 PLN
2015-04-21 Warszawa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów
185 970,34 PLN
2015-04-03 Warszawa

Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz internetu bezprzewodowego wraz z dostawą Urządzeń i kart SIM dla CUPT Transportowych Nr 4/2015/ZAM
137 268,52 PLN
2015-03-26 Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Usługi

ZP-2380-64-97/2015 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Policji woj. śląskiego
335 881,80 PLN
2015-03-20 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych z wyposażeniem oraz dostawą modemów internetowych
483 395,22 PLN
2015-03-13 Kielce

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Usługi

Usługa dzierżawy łącza telekomunikacyjnego 30 Mbit/s w relacji KWP Kielce - KPP Skarżysko Kamienna (Nr postępowania04/PN/2015)
22 140,00 PLN
2015-02-25 Warszawa

Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby WS PL-SN
2 952,00 PLN
2015-01-12 Radom

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Usługi

Świadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej wraz z dostawą 5 sztuk tabletów i 10 telefonów komórkowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu i jednostek podległych. Nr spr. 110/14
265 984,65 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma POLKOMTEL SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 4 561 008,57 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-12-29 Poznań

Miasto Poznań
Usługi

Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM oraz telefonów i tabletów bez kart SIM.
866 645,47 PLN
2014-12-12 Toruń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Usługi

Usługi telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych
309 474,15 PLN
2014-12-08 Warszawa

PL.2012+ Sp. z o. o.
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów do odbioru Internetu na potrzeby PL.2012+ Sp. z o.o. - zamówienie uzupełniające
12 300,00 PLN
2014-12-08 Bochnia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
Usługi

Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej (w tym pakietowej transmisji danych) wraz z dostawą modemów oraz routerów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
58 833,36 PLN
2014-12-02 Kielce

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Usługi

Usługa dzierżawy łącza telekomunikacyjnego 30 Mbit/s w relacji KWP Kielce - KPP Staszów
24 354,00 PLN
2014-11-13 Warszawa

Agencja Mienia Wojskowego
Usługi

usługa telefonii komórkowej i Internetu mobilnego w latach 2015-2016
484 272,15 PLN
2014-11-10 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Usługi

Przetarg nieograniczony do 207 tyś Euro na usługę telefonii komórkowej, dostęp do internetu wraz z dostawą sprzętu dla Urzędu Miasta Gdyni
124 270,59 PLN
2014-10-17 Warszawa

Jednostka Wojskowa Nr 2305
Usługi

Usługa systemu przywoławczego wraz z dostawą terminali oraz kart z urządzeniami do transmisji danych i monitorowania pozycji osób oraz system pozwalający na zdalne zarządzanie flotą urządzeń mobilnych oraz ich rozliczanie
425 826,00 PLN
2014-10-01 Warszawa

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej na potrzeby prowadzenia bieżącej działalności przez PAIiIZ S.A
273 635,49 PLN
2014-08-27 Lublin

Gmina Lublin
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej oraz dostawa terminali telefonicznych
633 408,92 PLN
2014-07-29 Słupsk

Miasto Słupsk
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Słupsku
31 481,28 PLN
2014-07-24 Warszawa

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Usługi

Świadczenie w okresie 24 miesięcy usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów do jednostek OHP dla 280 aktywacji dla Komendy Głównej, Wojewódzkich Komend, Centrów Kształcenia i Wychowania oraz Ośrodków Szkolenia Zawodowego.
41,81 PLN
2014-07-22 Minikowo

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w tym pakietowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów
162 783,12 PLN
2014-07-15 Gliwice

Politechnika Śląska
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów z abonamentem. oznaczenie sprawy OZ/U/57/OB/14
159 594,96 PLN
2014-07-08 Łódź

Politechnika Łódzka
Usługi

Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej, komórkowej i transmisji danych, z wykorzystaniem istniejącego systemu telefonicznego (telefonicznych central abonenckich oraz infrastruktury sieciowej) Zamawiającego
907 093,00 PLN
2014-07-01 Łódź

Województwo Łódzkie
Usługi

Świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu w technologii GSM/UMTS/LTE wraz z dostawą fabrycznie nowych modemów i urządzeń dostępowych.
84 401,22 PLN
2014-06-25 Warszawa

Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy - sprawa nr 17/2/16/14
462 111,00 PLN
2014-06-13 Warszawa

Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich
Usługi

Świadczenie dla Centrum Projektów Europejskich kompleksowych usług telefonii komórkowej, a także świadczenie usługi internetu bezprzewodowego
10 007,28 PLN
2014-06-11 Warszawa

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
Usługi

Zamówienie uzupełniające na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej na potrzeby prowadzenia bieżącej działalności przez PAIIIZ S.A.
176 784,09 PLN
2014-06-09 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej GSM z dostawą sprzętu telefonicznego oraz usług telefonii stacjonarnej, w filiach i oddziałach SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
433 315,69 PLN
2014-05-26 Lublin

Województwo Lubelskie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej [OP-IV.272.58.2014.LK]
31 416,66 PLN
2014-04-28 Chełm

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy
46 103,06 PLN
  Bydgoszcz

Komenda Wojewódzka Policji
Usługi

Świadczenie usług połączeń głosowych i przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
302,30 PLN
2014-04-18   Świadczenie usługi zakresie przesyłania informacji w formacie wideo MMS w sieci telefonii komórkowej dla 4 kart SIM 44,00 PLN
2014-04-18   Świadczenie usługi tzw. powiadamiania SMS-owego-Komunikator SMS 258,30 PLN
2014-04-03 Warszawa

Instytut Badań Edukacyjnych
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla IBE w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych
18 522,57 PLN
2014-03-26 Stalowa Wola

Miejski Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stalowej Woli
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp z o.o. w Stalowej Woli, przeniesienie dotychczas używanych numerów do sieci Wykonawcy wybranego w drodze zamówienia i dostarczenie nowych telefonów komórkowych
59 192,02 PLN
2014-03-12 Warszawa

Naczelny Sąd Administracyjny
Usługi

Świadczenie dla Naczelnego Sądu Administracyjnego usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostępem do Internetu oraz dostawą i przeniesieniem własności fabrycznie nowych aparatów telefonicznych
72 236,67 PLN
2014-03-11 Przasnysz

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zakup energii elektrycznej dla SPZZOZ w Przasnyszu
290 532,15 PLN
2014-03-05 Warszawa

Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej
Usługi

Świadczenie usługi przesyłania informacji i danych dla Straży Granicznej (SPIID2-B)
391 140,00 PLN
2014-02-28 Łódź

Wojewódzki Inspektorat Trasnportu Drogowego
Usługi

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą telefonów komórkowych oraz modemów
68 295,00 PLN
2014-02-26 Wrocław

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Usługi

Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych
94 404,96 PLN
2014-02-15Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą telefonów komórkowych oraz modemów
214 876,08 PLN
2014-01-22 Warszawa

Kancelaria Senatu
Usługi

świadczenie usług telekomunikacyjnych
449 330,56 PLN
  Szczecin

Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ Z ZACHOWANIEM DOTYCHCZAS UŻYTKOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NUMERÓW TELEFONICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ APARATÓW TELEFONICZNYCH W ILOŚCI 99 SZTUK ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSMISJI DANYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I AKTYWACJĄ 396 KART SIM ORAZ URUCHOMIENIEM PRYWATNEGO APN DLA NIERUCHOMOŚCI I OPŁAT LOKALNE SP. Z O.O. W SZCZECINIE.
107 102,88 PLN
2014-01-07   Świadczenie usług transmisji danych poprzez telemetryczne karty SIM przeznaczone do montażu w urządzeniach zamawiającego wraz z konfiguracją i uruchomieniem usługi prywatnego punktu dostępu (APN) oraz świadczenie innych usług poprzez karty SIM 49 077,00 PLN
2013-12-31   Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczas użytkowanych przez zamawiającego numerów telefonicznych wraz z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriów w ilości 99 sztuk oraz usług w zakresie pakietowej transmisji danych - bezprzewodowy INTERNET dla Nieruchomości i Opłaty Lokalne sp. z o.o. w Szczecinie 58 025,88 PLN
2014-01-07 Grodzisk Mazowiecki

Gmina Grodzisk Mazowiecki
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego, w tym podłączenie Internetu oraz dostarczenie i instalacja urządzeń/zestawów umożliwiających korzystanie z oferowanej usługi dostępowej dla 100 stanowisk komputerowych na potrzeby Projektu Domowy dostęp do Internetu drogą do budowania społeczeństwa informacyjnego współfinansowanego z Unii Europejskiej z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,...
171 216,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma POLKOMTEL SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 7 597 278,61 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-30 Wrocław

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego
Usługi

Usługi teleinformatyczne dla filharmonii im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu. Usługi w zakresie telefonii komórkowej.
177 575,64 PLN
2013-12-23 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin
Usługi

Mobilny dostęp do Internetu w technologii LTE dostępny przynajmniej na terenie miasta Szczecin wraz z modemem
31 032,90 PLN
2013-12-23 Łódź

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego
Usługi

Pakiet nr 2
35 559,36 PLN
2013-12-23 Warszawa

Centralny Ośrodek Informatyki
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych
216 344,70 PLN
2013-12-18 Warszawa

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej
195 737,50 PLN
2013-12-10 Warszawa

Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy
Usługi

Usługi telefonii komórkowej dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy
781 530,47 PLN
  Warszawa

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i Internetu mobilnego wraz z dostawa tabletów i laptopów.
126 493,59 PLN
2013-11-21   Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Zamawiającego oraz przeniesieniem dotychczasowych numerów telefonów Zamawiającego. 93 607,92 PLN
2013-11-21   Świadczenie usług Internetu mobilnego z dostawą fabrycznie nowego sprzętu (tabletów i laptopów). 32 885,67 PLN
2013-11-20 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych z wyposażeniem oraz fabrycznie nowych tabletów
33 812,70 PLN
2013-11-13 Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej
191 000,00 PLN
2013-11-07 Płock

Urząd Miasta Płocka
Usługi

realizacja zamówienia uzupełniającego w wysokości 20% na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Płocka i Jednostek Organizacyjnych zgodnie z umową 364/WOP.III/Z/1937/13.
231 185,81 PLN
2013-10-29 Kraków

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Usługi

Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów i innych urządzeń
183 867,78 PLN
2013-10-22 Kraków

Region Wsparcia Teleinformatycznego w Krakowie
Usługi

RWT w Krakowie
29 547,06 PLN
  Bydgoszcz

Region Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług dostępu do Internetu dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności.
97 637,40 PLN
2013-10-17   Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności dla INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH 7 970,40 PLN
2013-10-17   Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności dla WŁ TORUŃ 18 450,00 PLN
2013-10-17   Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności dla WŁ STARGARD SZCZECIŃSKI 7 380,00 PLN
2013-10-17   Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności dla WŁ KOSZALIN 16 605,00 PLN
2013-10-17   Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności dla WŁ GDAŃSK 18 450,00 PLN
2013-10-17   Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności dla ROA SZCZECIN 11 070,00 PLN
2013-10-17   Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności dla ROA BYDGOSZCZ 17 712,00 PLN
2013-10-14 Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych
341 361,90 PLN
2013-10-04 Warszawa

Instytut Badań Edukacyjnych
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej oraz Internetu mobilnego wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów mobilnego internetu - II przetarg
131 776,05 PLN
2013-09-25 Wrocław

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o.
Usługi

Usługa telefonii komórkowej i Internetu mobilnego wraz z dostawą urządzeń
551 024,98 PLN
2013-09-23 Wrocław

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Usługi

NA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
257 582,47 PLN
2013-09-13 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Usługi

Zakup wraz z dostawą telefonów komórkowych z akcesoriami dodatkowymi oraz aktywowanymi kartami SIM. Nr sprawy AZP 241-103/13
74 685,60 PLN
2013-09-12 Zielona Góra

Uniwersytet Zielonogórski Dział Techniczny
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej na rzecz Uniwersytetu Zielonogórskiego
114 144,00 PLN
  Białystok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET NA POTRZEBY SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU
50 925,69 PLN
2013-08-30   Część 2 - Telefonia komórkowa i transmisja danych. 46 848,24 PLN
2013-08-30   Część 3 - Modemy mobilne USB z dostępem do Internetu,. 4 077,45 PLN
2013-08-30 Warszawa

Kancelaria Prezydenta RP
Usługi

Usługi telefonii komórkowej w okresie przejściowym do czasu podpisania umowy z dostawcą usług telefonii komórkowej wyłonionym w ramach postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na potrzeby Kancelarii Prezydenta RP (z uwzględnieniem BBN oraz CO KPRP) wraz z usługami konwergentnymi
150 000,00 PLN
2013-08-23 Gdańsk

Urząd Statystyczny w Gdańsku
Usługi

świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
46 063,50 PLN
2013-08-21 Gdańsk

Uniwersytet Gdański
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz urządzeń transmisji danych
285 198,87 PLN
2013-08-17 Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Usługi

świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla AGH
856 897,75 PLN
2013-08-14 Otrębusy

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego
Dostawy

świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego internetu wraz z dostawą urządzeń dla PZLPiT MAZOWSZE
52 908,00 PLN
2013-08-08 Warszawa

Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich
Usługi

Świadczenie dla Centrum Projektów Europejskich kompleksowych usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych, a także świadczenie usługi internetu bezprzewodowego
102 955,28 PLN
2013-08-07 Zielona Góra

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód" S.A.
Usługi

część pierwsza
89 508,33 PLN
2013-08-05 Warszawa

Polska Akademia Nauk
Usługi

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi telefonii komórkowej i usługi bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych, modemów, routerów i innych akcesoriów do ich świadczenia.
8 108,67 PLN
2013-07-29 Katowice

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej na rzecz Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach wraz z dostawą 176 kart SIM oraz aparatów telefonicznych.
78 417,32 PLN
2013-07-12 Łódź

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
Usługi

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii GSM
169 046,28 PLN
2013-07-02 Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle
Usługi

Świadczenie w okresie 12 miesięcy usług telefonii komórkowych na rzecz Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle (2013-2014) - II POSTĘPOWANIE
26 951,50 PLN
2013-06-24 Lublin

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych, przeniesieniem numerów oraz świadczeniem usług Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą modemów na potrzeby Teatru.
54 982,80 PLN
2013-06-21 Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Usługi

Instalacja i utrzymanie w sprawności łączy telefonicznych oraz świadczenie usługi telefonii stacjonarnej
30 780,00 PLN
2013-06-10 Poznań

Instytut Logistyki i Magazynowania
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów do odbioru Internetu
121 218,70 PLN
2013-05-28 Bydgoszcz

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów.
274 406,85 PLN
2013-05-28 Warszawa

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
Usługi

Usługi telefonii komórkowej dla NFZ na okres od 01.06.2013 do 31.07.2013 r.
128 233,12 PLN
2013-05-27 Lublin

Województwo Lubelskie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej [OP-IV.272.48.2013.PW]
176 695,01 PLN
2013-04-10 Błonie

Gmina Błonie
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego do 300 gospodarstw domowych na terenie Gminy Błonie w ramach realizacji projektu Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Błonie współfinansowanego z funduszu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion
371 952,00 PLN
2013-03-28 Warszawa

Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych
Usługi

Świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu w technologii LTE poprzez sieci GSM/UMTS dla 27 aktywacji
106 143,21 PLN
2013-03-27 Warszawa

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawa aparatów telefonicznych.
39 957,78 PLN
2013-03-19 Somonino

Gmina Somonino
Dostawy

Część III: Dostawa, sygnału internetowego poprzez świadczenie przez Wykonawcę usług mobilnego szerokopasmowego dostępu do do sieci internet w technologii EDGE.UMTS.3G.LTE na terenie Gminy Somonino wraz z dostawą niezbędnego do tego modemu do następujących placówek: 1. Placówka publiczna w Piotrowie, 83-315, (stara szkoła, miejsce spotkań mieszkańców i integracji) - 1 dostęp 2. Wytypowane gospodarstwa domowe z terenu Gminy Somonino - 30 dostępów.
44 116,41 PLN
2013-03-12 Łódź

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Usługi

Usługi telefonii GSM dla WFOŚiGW w Łodzi
15 417,56 PLN
2013-03-12 Bydgoszcz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Usługi

Usługa telekomunikacyjna świadczona za pośrednictwem telefonów komórkowych dla Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
132 089,82 PLN
2013-02-27 Warszawa

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
Usługi

Usługi telefonii komórkowej dla NFZ na okres od 01.03.2013 do 31.05.2013 r
192 349,66 PLN
2013-02-25 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Usługi

Świadczenie usług transmisji danych poprzez telemetryczne karty SIM przeznaczone do montażu w urządzeniach mobilnych i punktach stałych zamawiającego wraz z konfiguracją i uruchomieniem usługi prywatnego punktu dostępu (APN).
33 716,76 PLN
2013-02-15 Giżycko

Gmina Miejska Giżycko
Usługi

Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach projektu pn.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko
213 528,00 PLN
2013-02-05 Warszawa

Instytut Badań Edukacyjnych
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą telefonów i modemów dla Internetu mobilnego - zamówienie uzupełniające. Znak sprawy IBE/3/DM/2013
31 018,76 PLN
  Warszawa

Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych
Usługi

Świadczenie usług dostępu do sieci Internet.
317 930,40 PLN
2013-02-04   Świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu w technologii LTE poprzez sieci GSM/UMTS dla 240 aktywacji 260 366,40 PLN
2013-02-04   Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet o przepływności 200 Mbps - ul. Rakowiecka 57 564,00 PLN
2013-01-21 Gdańsk

Uniwersytet Gdański
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz modemów - zamówienie uzupełniające do umowy nr A120-211-51/11/MB
107 693,63 PLN
2013-01-09 Warszawa

Agencja Oceny Technologii Medycznych
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych
28 302,30 PLN
2013-01-07 Opole

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej GSM wraz z dostawą kart SIM, telefonów, urządzeń i modemów do bezprzewodowej transmisji danych dla użytkowników jednostek Policji woj. opolskiego
196 742,58 PLN
2013-01-02 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostawa aparatów telefonicznych
50 545,62 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma POLKOMTEL SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 8 444 727,95 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-12-28 Warszawa

Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych
Usługi

Kontynuacja świadczenia usługi telefonii komórkowej GSM/UMTS
977 850,00 PLN
2012-12-28 Warszawa-Ursus

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Usługi

Usługi telefonii komórkowej
18 999,60 PLN
  Kraków

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Usługi

Świadczenie dostępu do sieci telefonii komórkowej za pośrednictwem kart SIM
65 419,33 PLN
2012-12-24   Połączenia głosowe do sieci komórkowej T-mobile 33 817,50 PLN
2012-12-24   Połączenia głosowe do sieci komórkowej Plus 24 630,70 PLN
2012-12-24   Połączenia głosowe do sieci komórkowej Play 6 971,13 PLN
2012-12-21 Warszawa

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
Usługi

Usługi telefonii komórkowej dla NFZ na okres od 01.01.2013 do 28.02.2013 r.
128 233,11 PLN
2012-12-20 Kraków

Region Wsparcia Teleinformatycznego w Krakowie
Usługi

RWT w Krakowie
36 929,52 PLN
2012-12-20 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie
50 566,08 PLN
2012-12-17 Warszawa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Usługi

4/ZP/RCB/2012 - usługa telefonii komórkowej
114 751,32 PLN
2012-12-17 Warszawa

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej na potrzeby prowadzenia bieżącej działalności przez PAIIIZ S.A.
353 568,17 PLN
2012-12-14 Warszawa

Związek Piłki Ręcznej w Polsce
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych, przeniesieniem numerów oraz świadczeniem usług internetu bezprzewodowego wraz z dostawą modemów dla potrzeb Związku Piłki Ręcznej w Polsce
238 901,68 PLN
2012-12-12 Grodzisk Mazowiecki

Gmina Grodzisk Mazowiecki
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego, w tym podłączenie Internetu oraz dostarczenie i instalacja urządzeń zestawów umożliwiających korzystanie z oferowanej usługi dostępowej dla 100 stanowisk komputerowych na potrzeby Projektu Domowy dostęp do Internetu drogą do budowania społeczeństwa informacyjnego współfinansowanego z Unii Europejskiej z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013..
70 848,00 PLN
2012-12-10 Lublin

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych z akcesoriami oraz fabrycznie nowych modemów dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
16 416,81 PLN
2012-12-04 Toruń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Usługi

Usługi telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych
244 030,31 PLN
2012-12-03 Radom

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ I MOBILNEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZEŃ DO ICH OBSŁUGI DLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W RADOMIU
148 800,89 PLN
2012-12-03 Katowice

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
Usługi

Usługi transmisji danych przez GPRS/UMTS/EDGE wraz z dostawą 12 sztuk kart SIM na potrzeby przesyłu danych medycznych z defibrylatorów Lifepak 12
3 634,65 PLN
2012-11-30 Bydgoszcz

Region Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy.
282 766,57 PLN
2012-11-27 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych z wyposażeniem oraz dostawę modemów internetowych
510 319,62 PLN
2012-11-27 Warszawa

Jednostka Wojskowa Nr 2305
Usługi

Świadczenie usług systemu przywoławczego wraz z dostawą terminali oraz kart z urządzeniami do transmisji danych i monitorowania pozycji pojazdu lub osoby
634 921,08 PLN
2012-11-26 Warszawa

Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy
Usługi

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych.
182 524,05 PLN
2012-11-16 Warszawa

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Usługi

Uruchomienie i utrzymanie łącza cyfrowego 2 Mb/s ISDN PRA 30B+D pomiędzy centralą telefoniczną UKE a centralą Wykonawcy - operatora sieci telefonii komórkowej oraz świadczenie w oparciu o to łącze usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych UKE
64 000,33 PLN
  Warszawa

Biuro Ochrony Rządu
Usługi

Kompleksowa obsługa łączności stacjonarnej, GSM oraz bezprzewodowego dostępu do Internetu
317 299,60 PLN
2012-11-14   TELEKOMUNIKACYJNE USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ I KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ 300 KPL. TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 299 563,00 PLN
2012-11-14   USŁUGA BEZPRZEWODOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU WRAZ Z DOSTAWĄ 20 MODEMÓW 17 736,60 PLN
2012-11-12 Warszawa

Centrum Projektów Informatycznych
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń
249 293,55 PLN
  Bydgoszcz

Region Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług dostępu do Internetu dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności.
64 944,00 PLN
2012-10-30   Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności dla WŁ WAŁCZ. 22 140,00 PLN
2012-10-30   Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności dla WŁ STARGARD SZCZECIŃSKI 17 712,00 PLN
2012-10-30   Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności dla WŁ KOSZALIN 25 092,00 PLN
2012-10-22 Warszawa

Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych
Usługi

Świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu w technologii LTE poprzez sieci GSM/UMTS dla 25 aktywacji
81 775,00 PLN
2012-10-19 Poznań

Komenda Wojewódzka Policji
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych oraz dostawą modemów dostępu do mobilnego Internetu
10 036,97 PLN
2012-10-19 Grodzisk Mazowiecki

Gmina Grodzisk Mazowiecki
Usługi

. Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego, w tym podłączenie Internetu oraz dostarczenie i instalacja urządzeń/zestawów umożliwiających korzystanie z oferowanej usługi dostępowej dla 294 stanowisk komputerowych na potrzeby Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Grodzisk Mazowiecki współfinansowanego z Unii Europejskiej z Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
676 952,64 PLN
2012-10-10 Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych
339 922,80 PLN
2012-10-05 Warszawa

Centralne Biuro Antykorupcyjne
Usługi

Świadczenie usługi transmisji danych przez prywatny APN
238 369,24 PLN
2012-10-01 Lublin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
Usługi

Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i urządzeń do mobilengo Internetu
141 900,28 PLN
2012-09-28 Warszawa

Instytut Badań Edukacyjnych
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej oraz Internetu mobilnego wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów mobilnego internetu
144 061,14 PLN
2012-09-26 Olsztyn

Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą 8 telefonów komórkowych z aktywnymi kartami SIM
11 245,44 PLN
2012-09-07 Warszawa

Instytut Adama Mickiewicza
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych, tabletów i modemów dla Instytutu Adama Mickiewicza
167 821,20 PLN
2012-09-06 Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Usługi

Zakup usługi dostarczenia i utrzymania pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego sieci IP VPN w oparciu o sieć MPLS.
92 250,00 PLN
2012-09-05 Warszawa

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Usługi

Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych oraz Internetu bezprzewodowego z dostawą modemów dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A
319 129,65 PLN
2012-08-28 Katowice

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej - nr postępowania FE/01/03/12
57 538,17 PLN
2012-08-24 Częstochowa

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ APARATÓW TELEFONICZNYCH ZE SKONFIGUROWANYMI KARTAMI SIM DLA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
35 439,99 PLN
2012-08-10 Drawsko Pomorskie

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do internetu szerokopasmowego w ramach projektu pnInternet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Powiatu Drawskiego
76 475,69 PLN
2012-08-06 Gdańsk

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz Internetu bezprzewodowego na rzecz Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
209 366,83 PLN
2012-08-03 Lublin

Gmina Lublin
Usługi

świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej oraz dostawa terminali telefonicznych
502 435,68 PLN
2012-07-23 Kraków

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Usługi

Dostęp do zasobów Internetu poprzez modemy
1 184,49 PLN
2012-07-19 Wrocław

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Usługi

Usługi telefonii komórkowej oraz usługi mobilnego Internetu wraz z dostawą sprzętu i urządzeń
109 668,32 PLN
2012-07-18 Warszawa

Agencja Oceny Technologii Medycznych
Usługi

Świadczenie usług mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą nowych modemów na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych - sprawa nr 4/2012
8 334,38 PLN
2012-07-18 Warszawa

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Usługi

Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 240 telefonów komórkowych dla Komendy Głównej OHP, Komend Wojewódzkich OHP, Centrów Kształcenia i Wychowania OHP, Ośrodków Szkolenia Zawodowego
423 000,00 PLN
2012-07-17 Warszawa

Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Usługi

Usługi telefonii komórkowej
65 345,58 PLN
2012-07-09 Słupsk

Miasto Słupsk
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miejskiego w Słupsku
69 756,48 PLN
2012-07-03 Kraków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Dostawy

świadczenie usług w okresie od daty dostawy przedmiotu zamówienia do 31.12.2013 w zakresie bezprzewodowego dostępu do sieci internet do komputerów przenośnych (tabletów) wraz z dostawą fabrycznie nowych komputerów przenośnych (tabletów) i kart SIM dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej w Krakowie oraz pełna obsługa serwisowa sprzętu i usług w okresie świadczenia usług
62 018,85 PLN
2012-06-29 Warszawa

Instytut Badań Edukacyjnych
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą telefonów i modemów dla Internetu mobilnego - zamówienie uzupełniające. Znak sprawy IBE/23/D/2012
19 504,54 PLN
2012-06-28 Łódź

Województwo Łódzkie
Usługi

Świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu w technologii GSM/UMTS/HSPA+DC lub LTE wraz z dostawą fabrycznie nowych modemów i urządzeń dostępowych
156 725,40 PLN
2012-06-27 Łódź

Województwo Łódzkie
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych
492 722,61 PLN
2012-06-22 Lublin

Powiat Lubelski
Usługi

USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU DO ICH ŚWIADCZENIA DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE.
40 258,26 PLN
2012-06-14 Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Usługi

Instalacja i utrzymanie w sprawności łączy telefonicznych oraz świadczenie usługi telefonii stacjonarnej
16 056,13 PLN
2012-06-14 Kraków

Uniwersytet Ekonomiczny
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
88 029,87 PLN
2012-06-13 Szczecin

Akademia Morska w Szczecinie
Usługi

Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla potrzeb Akademii Morskiej w Szczecinie BZP/AG/14/2012
25 000,00 PLN
2012-05-24 Wrocław

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Usługi

USŁUGI W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ NOWYCH TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
92 456,64 PLN
2012-05-23 Poznań

Miasto Poznań
Usługi

Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów i kart SIM
470 880,90 PLN
2012-05-10 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Usługi

świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
426 829,27 PLN
2012-04-30 Warszawa

Narodowe Centrum Sportu Sp. z o. o.
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów do odbioru Internetu na potrzeby Narodowego Centrum Sportu Sp. z o.o.
143 383,60 PLN
2012-04-25 Warszawa

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia "Radio dla Ciebie" S.A.
Usługi

USŁUGA TELEFONII KOMÓRKOWEJ I BEZPRZEWODOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
89 376,58 PLN
2012-04-04 Katowice

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
Usługi

Usługi transmisji danych przez GPRS/UMTS/EDGE dla 96 sztuk kart SIM na potrzeby przesyłu danych lokalizacyjnych w pojazdach WPR
42 508,80 PLN
2012-04-04 Katowice

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
Usługi

Usługi transmisji danych przez GPRS/UMTS/EDGE wraz z dostawą 15 sztuk kart SIM na potrzeby przesyłu danych medycznych z defibrylatorów Lifepak 12
4 428,00 PLN
2012-04-04 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Usługi

zamówienie uzupełniające do zamówienia OZ-200/U/08 świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
60 975,61 PLN
2012-04-04 Bydgoszcz

Region Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do Internetu w rejonie odpowiedzialności Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy w WŁ WAŁCZ.
14 760,00 PLN
2012-04-03 Warszawa

Teatr STUDIO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Teatru Studio im. St.I. Witkiewicza w Warszawie
90 000,00 PLN
2012-03-30 Warszawa

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej
431 068,26 PLN
2012-03-30 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszowa
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów
104 707,10 PLN
2012-03-22 Łódź

Województwo Łódzkie
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej
42 583,09 PLN
2012-03-20 Bydgoszcz

Region Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy.
542 474,38 PLN
2012-03-20 Warszawa

Zespół do Spraw Zamówień Publicznych Komendy Głównej Straży Granicznej
Usługi

Świadczenie usługi przesyłania informacji i danych GPRS/EDGE/UMTS dla Straży Granicznej (SPIID2-B) - sprawa 1/ZP/BŁiI/12
495 936,00 PLN
2012-03-16 Gdańsk

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
Usługi

13/0212/UN - Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych, tabletów, przeniesieniem numerów oraz świadczeniem usług Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą modemów dla potrzeb AWFiS w Gdańsku.
165 196,38 PLN
2012-03-06 Rzeszów

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o.
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usługa telemetrii wraz z dostawą telefonów komórkowych, i kart SIM dla MPGK - Rzeszów Sp. z o.o.
102 978,48 PLN
2012-02-22 Warszawa

Centrum Usług Wspólnych
Usługi

Usługa wysyłania wiadomości tekstowych za pośrednictwem platformy do masowej komunikacji SMS
127 656,00 PLN
2012-02-21 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych, kart SIM do telefonów komórkowych i bramki GSM na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Umowa nr 29/2012/ZDW
163 181,60 PLN
2012-02-17 Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Usługi

świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla AGH
777 583,83 PLN
2012-02-15 Kielce

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Usługi

świadczenie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriów
199 451,13 PLN
2012-02-14 Szczecin

Akademia Morska w Szczecinie
Usługi

Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla potrzeb Akademii Morskiej w Szczecinie; Numer sprawyBZP/AG/5/2012
25 000,00 PLN
2012-01-30 Warszawa

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakreasie telefonii komórkowej dla CSK MSWiA
470 206,98 PLN
2012-01-30 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Usługi

zamówienie uzupełniające do zamówienia nr OZ-013/U/10 na świadczenie usług telefonii komórkowej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
5 000,00 PLN
2012-01-25 Białystok

Miasto Białystok
Usługi

Dostawa kart SIM i świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych, oraz przesyłania SMS-ów
135 000,00 PLN
2012-01-19 Chełm

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i przeniesieniem numerów.
47 535,00 PLN
  Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN polegających nazapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej drogą kablową wraz z zainstalowaniem przez operatora zakończenia sieci
174 971,04 PLN
2012-01-04   Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN polegających na: zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej drogą kablową wraz z zainstalowaniem przez operatora zakończenia sieci 33 581,52 PLN
2012-01-04   Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN polegających na: zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej drogą kablową wraz z zainstalowaniem przez operatora zakończenia sieci 141 389,52 PLN
2012-01-02 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 12 miesięcy
21 520,08 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma POLKOMTEL SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 14 924 992,65 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-12-30 Warszawa-Ursus

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Usługi

Telefonia komórkowa
12 413,16 PLN
2011-12-30 Warszawa

Centralny Węzeł Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet o przepływności 100 Mbps - ul. Rakowiecka.
46 800,00 PLN
2011-12-22 Opole

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych komórkowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na czas od 01.01.2012r.- 31.12.2014 r
317 020,20 PLN
2011-12-20 Kraków

Regionalny Węzeł Łączności w Krakowie
Usługi

RWŁ w Krakowie
56 580,30 PLN
2011-12-19 Gdańsk

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
Usługi

56/1211/UR_16 - Świadczenie usług telefonii komórkowej - zamówienie uzupełniające do umowy KA/29/1109/UN
22 509,00 PLN
2011-12-01 Warszawa

Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich
Dostawy

Świadczenie dla Centrum Projektów Europejskich kompleksowych usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych, a także świadczenie usługi internetu bezprzewodowoego.
4 945,25 PLN
2011-11-23 Gdańsk

Samorząd Województwa Pomorskiego
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostawę fabrycznie nowych komórkowych aparatów telefonicznych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
279 386,13 PLN
2011-11-16 Kielce

Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna "Radio Kielce" S.A.
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ Z DOSTAWĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH DLA RADIA KIELCE SA
150 330,00 PLN
  Bydgoszcz

Regionalny Węzeł Łączności w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług dostępu do Internetu dla Regionalnego Węzła Łączności w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności.
77 460,48 PLN
2011-11-09   Świadczenie usług dostępu do Internetu dla Regionalnego Węzła Łączności w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności (GWŁ Gdańsk). 39 674,88 PLN
2011-11-09   Świadczenie usług dostępu do Internetu dla Regionalnego Węzła Łączności w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności (GWŁ Toruń). 37 785,60 PLN
2011-11-08 Warszawa

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej i przesyłu danych
58 425,00 PLN
2011-11-02 Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Usługi

Dzierżawa cyfrowych łączy telekomunikacyjnych stałych o przepływności 2 Mbit/s na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
190 416,30 PLN
2011-10-31 Kraków

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Usługi

Świadczenie usługi telefonii bezprzewodowej w systemie GSM
163 732,53 PLN
2011-10-31 Rzeszów

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej
234 376,80 PLN
2011-10-20 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
60 614,40 PLN
2011-10-14 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Usługi

Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów
121 768,49 PLN
2011-10-14 Gdynia

Jednostka Wojskowa Nr 4026
Usługi

Zakup usług telefonii komórkowej oraz dostawa komórkowych aparatów telefonicznych
11 827,68 PLN
2011-09-13 Warszawa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej z wykorzystaniem telefonów komórkowych i modemów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM, stanowiących własność Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie umowy nr WI/PN/238/08/MRRW zawartej w dniu 21 listopada 2008 r. pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Polkomtel S.A
85 107,06 PLN
2011-09-12 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Usługi

Zakup wraz z dostawą telefonów komórkowych z akcesoriami dodatkowymi oraz aktywowanymi kartami SIM. Nr postępowania AZP 241-78/2011
80 294,40 PLN
2011-09-06 Kielce

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wraz z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriów w ilości 3 sztuk z kartami SIM i abonamentami
2 628,51 PLN
2011-08-31 Warszawa

Instytut Badań Edukacyjnych
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla IBE w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów mobilnego internetu
103 061,88 PLN
2011-08-23 Warszawa

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Usługi

Świadczenie przez Wykonawcę usługi telefonii komórkowej oraz nabycie przez Zamawiającego telefonów komórkowych i modemów internetowych na potrzeby Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
109 454,00 PLN
2011-08-10 Warszawa

Zespół do Spraw Zamówień Publicznych Komendy Głównej Straży Granicznej
Usługi

Zakup usługi na telefonię komórkową dla Straży Granicznej wraz z zakupem telefonów komórkowych
379 617,89 PLN
2011-08-09 Warszawa

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Usługi

Wykonanie usługi telefonii komórkowej dla Urzędu Ochrony i Konkurencji i Konsumentów
23 774,04 PLN
2011-08-01 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Usługi

Usługa telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów oraz komórkowych aparatów telefonicznych
222 118,32 PLN
2011-07-31 Warszawa

Instytut Kardiologii
Usługi

usługa telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń
248 825,49 PLN
2011-07-21 Chełm

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
63 173,21 PLN
2011-07-19 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej GSM wraz z dostawą kart SIM, aparatów telefonicznych oraz modemów do transmisji danych
323 015,04 PLN
2011-07-08 Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Usługi

Zamówienie uzupełniające dla zadania pn.Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla IMGW
1 998,00 PLN
2011-07-08 Warszawa

Polska Organizacja Turystyczna
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych i modemów dla Polskiej Organizacji Turystycznej
73 121,04 PLN
2011-06-30 Kraków

Straż Miejska Miasta Krakowa
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej
314 001,53 PLN
2011-06-30 Warszawa

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych mobilnych dla projektu 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej
49 597,29 PLN
2011-06-29 Gdynia

Jednostka Wojskowa Nr 4026
Dostawy

Dostawa komórkowych aparatów telefonicznych oraz zakup usług telefonii komórkowej
11 808,00 PLN
2011-06-27 Lublin

Województwo Lubelskie
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie [OP-IV.272.79.2011.WW]
392 322,27 PLN
2011-06-14 Bydgoszcz

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Usługi

Pakiet 1
244 285,29 PLN
2011-05-31 Warszawa

Telewizja Polska S.A. Ośrodek - TVP Technologie
Usługi

Świadczenie przez Wykonawcę usług telekomunikacyjnych i telefonii konwergentnej
282 482,71 PLN
2011-05-24 Opole

Miasto Opole
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dostawa sprzętu telekomunikacyjnego
486 048,48 PLN
2011-05-10 Warszawa

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej
14 700,92 PLN
2011-04-29 Poznań

Prokuratura Okręgowa
Usługi

Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej
128 834,07 PLN
2011-04-28 Warszawa

Urząd Lotnictwa Cywilnego
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego
79 745,05 PLN
2011-04-27 Wrocław

Regionalny Węzeł Łączności we Wrocławiu
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej na rzecz Regionalnego Węzła Łączności w Poznaniu
86 100,00 PLN
2011-04-22 Białystok

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" Spółka Akcyjna
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ
0,04 PLN
2011-04-20 Warszawa

Telewizja Polska S.A. Ośrodek - TVP Technologie
Usługi

Świadczenie przez Wykonawcę usług telekomunikacyjnych i telefonii konwergentnej
291 252,62 PLN
2011-04-18 Gdańsk

Uniwersytet Gdański
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz modemów.
273 787,67 PLN
2011-03-31 Warszawa

Teatr Narodowy
Usługi

Usługi telefonii komórkowej
30 720,48 PLN
2011-03-30 Gdynia

Jednostka Wojskowa Nr 4026
Usługi

zakup usług telefonii komórkowej
229 518,00 PLN
2011-03-30 Szczytno

Wyższa Szkoła Policji
Usługi

świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów
3 000,00 PLN
2011-03-25 Kielce

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN telefonii stacjonarnej dla KWP w Kielcach
214 373,28 PLN
2011-03-24 Warszawa

Zespół do Spraw Zamówień Publicznych Komendy Głównej Straży Granicznej
Usługi

Świadczenie usługi przesyłania informacji i danych GPRS/EDGE/UMTS dla Straży Granicznej (SPIID2-B)
174 168,00 PLN
2011-03-11 Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla IMGW
782 890,08 PLN
2011-03-07 Kraków

Uniwersytet Ekonomiczny
Usługi

Świadczenie usług komórkowej łączności internetowej wraz z dostawą modemów. (Zamówienie uzupełniające do zadania nr 1).
3 900,00 PLN
2011-03-02 Łódź

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Usługi

Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
120 924,99 PLN
2011-03-01 Warszawa

Ministerstwo Finansów
Usługi

Zakup usługi bezprzewodowej transmisji danych z dostępem do Internetu
359 789,76 PLN
2011-03-01 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych z wyposażeniem
3 436,00 PLN
2011-02-28 Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Policji województwa łódzkiego wraz z dostawą telefonów komórkowych
123 000,79 PLN
2011-02-25 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki
Usługi

Świadczenie przez Wykonawcę usługi telefonii mobilnej oraz nabycie przez Zamawiającego aparatów i modemów internetowych na potrzeby obsługi i sprawowania Prezydencji w Radzie UE
326 360,82 PLN
  Bydgoszcz

Regionalny Węzeł Łączności w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Regionalnego Węzła Łączności w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności Regionalnego Węzła Łączności w Szczecinie.
144 260,55 PLN
2011-02-23   Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Regionalnego Węzła Łączności w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności Regionalnego Węzła Łączności w Szczecinie dla GWŁ KOSZALIN. 52 890,00 PLN
2011-02-23   Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Regionalnego Węzła Łączności w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności Regionalnego Węzła Łączności w Szczecinie dla GWŁ STARGARD SZCZECIŃSKI. 44 630,55 PLN
2011-02-23   Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Regionalnego Węzła Łączności w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności Regionalnego Węzła Łączności w Szczecinie dla GWŁ WAŁCZ. 46 740,00 PLN
2011-02-21 Warszawa

Instytut Badań Edukacyjnych
Usługi

Zamówienie uzupełniające - świadczenie usług telekomunikacyjnych dla IBE
17 389,86 PLN
2011-02-15 Bydgoszcz

Regionalny Węzeł Łączności w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Regionalnego Węzła Łączności w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności Regionalnego Węzła Łączności w Szczecinie dla GWŁ SZCZECIN.
27 300,00 PLN
2011-02-15 Bydgoszcz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Usługi

Usługa telekomunikacyjna świadczona za pośrednictwem telefonów komórkowych dla Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
158 880,23 PLN
  Warszawa

Centralny Węzeł Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej
Usługi

1.ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET O PRZEPŁYWNOŚCI 100 Mbps - UL.DYMIŃSKA 2.ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET O PRZEPŁYWNOŚCI 100 Mbps - UL. RAKOWIECKA 3.ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU ZA POMOCĄ TECHNOLOGII ŁĄCZY xDSL 4.ŚWIADCZENIE USŁUG BEZPRZEWODOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU POPRZEZ SIECI GSM/UMTS DLA 120 AKTYWACJI dla instytucji i jednostek wojskowych Resortu Obrony Narodowej
237 164,48 PLN
2011-02-04   ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU ZA POMOCĄ TECHNOLOGII ŁĄCZY xDSL 38 491,92 PLN
2011-02-04   ŚWIADCZENIE USŁUG BEZPRZEWODOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU POPRZEZ SIECI GSM/UMTS DLA 120 AKTYWACJI 120 444,56 PLN
2011-02-04   ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET O PRZEPŁYWNOŚCI 100 Mbps - UL. RAKOWIECKA 78 228,00 PLN
2011-02-01 Kielce

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wraz z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriów w ilości 3 sztuk wraz z kosztami abonamentów telefonicznych ( w tym 2 aparaty komórkowe z abonamentami na rzecz wyposażenia Biura Projektu Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
3 184,47 PLN
2011-02-01 Warszawa

Centrum Usług Wspólnych
Usługi

Usługa wysyłania wiadomości tekstowych za pośrednictwem platformy do masowej komunikacji SMS
115 868,00 PLN
2011-01-21 Warszawa

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Usługi

Świadcenie usług telefonii komórkowej
78 300,49 PLN
2011-01-21 Warszawa

Kancelaria Senatu
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Kancelarii Senatu
523 309,65 PLN
2011-01-04 Tarnów

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa
Usługi

2.1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej
3 432,50 PLN
2011-01-03 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 12 miesięcy, wraz z dostawą aparatów telefonicznych
48 114,36 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma POLKOMTEL SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 9 909 047,33 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-12-30 Warszawa

Ministerstwo Finansów
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla potrzeb Ministerstwa Finansów
405 826,20 PLN
  Poznań

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Usługi

Świadczenie usługi mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą i uruchomieniem modemów
55 492,44 PLN
2010-12-30   Świadczenie usług pakietowej transmisji danych (mobilnego dostępu do Internetu) za pomocą sieci telefonii komórkowej, wraz z dostawą modemów. Dostarczenie 62 kart SIM oraz świadczenie usługi mobilnego dostępu do Internetu dla tych kart na terenie Polski (bez aktywnego roamingu) wraz z dostawą 64 modemów 32 836,20 PLN
2010-12-30   Świadczenie usług pakietowej transmisji danych (mobilnego dostępu do Internetu) za pomocą sieci telefonii komórkowej, wraz z dostawą modemów. Dostarczenie 5 kart SIM oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu dla tych kart, wraz z aktywnym roamingiem wraz z dostawą 5 modemów 22 656,24 PLN
2010-12-28 Warszawa

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu.
27 776,30 PLN
2010-12-27 Lubliniec

Jednostka Wojskowa Nr 4101
Usługi

Usługa telefonii komórkowej, usługa przesyłania krótkich komunikatów tekstowych i dostawa telefonów komórkowych dla Jednostki Wojskowej nr 4101 w Lublińcu
80 652,98 PLN
2010-12-21 Stargard Szczeciński

Gmina Miasto Stargard Szczeciński
Usługi

świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim w latach 2011-2012
36 810,92 PLN
2010-12-21 Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej
208 471,54 PLN
2010-12-20 Kraków

Regionalny Węzeł Łączności w Krakowie
Usługi

RWŁ w Krakowie
82 399,09 PLN
2010-12-20 Rzeszów

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej
186 151,28 PLN
2010-12-20 Warszawa

Agencja Mienia Wojskowego
Usługi

Usługa telefonii komórkowej dla Agencji Mienia Wojskowego w latach 2011-2012 wraz z dostawą telefonów
400 013,60 PLN
2010-12-17 Warszawa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Usługi

4/ZP/RCB/2010 - świadczenie usług telefonii komórkowej
101 660,64 PLN
2010-12-15 Warszawa

Telewizja Polska S.A. Ośrodek - TVP Technologie
Usługi

Świadczenie przez Wykonawcę usług telekomunikacyjnych i telefonii konwergentnej
902 791,84 PLN
2010-12-01 Kielce

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Usługi

Usługi transmisji GPRS w telefonii mobilnej GSM dla 7 kart SIM w sieci operatora telefonii komórkowej Polkomtel S.A. z taryfą: GPRS 10
1 229,76 PLN
2010-12-01 Warszawa

Urząd Regulacji Energetyki
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej
23 970,43 PLN
2010-11-30 Poznań

Komenda Wojewódzka Policji
Usługi

Usługi telekomunikacyjne w sieci telefonii komórkowej.
481 367,35 PLN
2010-11-26 Toruń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Usługi

Usługa Telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych
255 707,44 PLN
2010-11-24 Kielce

Zakład Obsługi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w likwidacji
Usługi

Usługi telefonii komórkowej dla ŚUW wraz z dostawą aparatów
10,56 PLN
2010-11-18 Łódź

Izba Celna w Łodzi
Usługi

Usługi w zakresie telefonii komórkowej
149 902,88 PLN
2010-11-17 Poznań

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej
27 892,13 PLN
2010-11-16 Warszawa

Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy
Usługi

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla potrzeb Straży Miejskiej m. st. Warszawy wraz z dostawą 180 szt aparatów telefonii komórkowej, 20 szt modemów mobilnego internetu
487 382,68 PLN
2010-11-09 Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych
105 353,01 PLN
2010-11-09 Warszawa

Ministerstwo Skarbu Państwa
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej.
32 474,71 PLN
2010-11-05 Katowice

Województwo Śląskie
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach
356 769,19 PLN
2010-10-28 Warszawa

PL 2012 sp. z o. o.
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów do odbioru Internetu na potrzeby PL.2012 Sp. z o.o. i Narodowego Centrum Sportu Sp. z o.o.
217 280,54 PLN
2010-10-25 Bydgoszcz

Regionalny Węzeł Łączności w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Regionalnego Węzła Łączności w Bydgoszczy
307 707,66 PLN
2010-10-12 Warszawa

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
Usługi

Świadczenie usług telefoni komórkowej przez okres 24 miesięcy
113 197,94 PLN
2010-10-08 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Usługi

wykonanie w ramach zamówienia p.n. udzielenie zamówienia uzupełniającego polegającego na wykonywaniu usługi telefonii komórkowej dla dodatkowego numeru telefonu wraz z dostawą nowego aparatu w ramach umowy podstawowejŚwiadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych dla Podkarpackiego Zarządu melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie(umowa z dnia 10.02.2009 r. ).
272,00 PLN
2010-10-05 Warszawa

Instytut Badań Edukacyjnych
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla IBE w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów mobilnego internetu.
168 761,26 PLN
2010-09-29 Warszawa

Rządowe Centrum Legislacji
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej
5 596,06 PLN
2010-09-14 Warszawa

Ministerstwo Środowiska
Usługi

Usługa telefonii koórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów (zamówienie uzupełniające).
34 079,03 PLN
2010-09-13 Warszawa

Centralny Węzeł Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej
Usługi

Kompleksowe dostarczenie usług dla RWŁ Olsztyn i RWŁ Legionowo w zakresie mobilnej wydzielonej sieci korporacyjnej z konwergencją usług stacjonarnej sieci telefonicznej Resortu Obrony Narodowej na 1335 nowo aktywowanych numerach.
111 846,78 PLN
2010-09-07 Gdańsk

Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych
113 356,30 PLN
2010-09-03 Lublin

Starostwo Powiatowe w Lublinie
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9
9 760,00 PLN
2010-08-25 Bydgoszcz

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych i usług mobilnego dostępu do Internetu z dostawą modemów do pakietowej transmisji danych, oraz dostawę trzech aktywnych kart SIM do bramek GSM, do pracy w centralach telefonicznych Zamawiającego z dostępem do sieci oferowanej przez Wykonawcę
133 006,43 PLN
2010-08-23 Katowice

Województwo Śląskie
Usługi

Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
57 099,75 PLN
2010-08-12 Rzeszów

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Usługi

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą 23 szt. telefonów komórkowych oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą 2 szt. modemów USB na potrzeby Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
26 031,03 PLN
2010-08-06 Kielce

Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych
158 276,71 PLN
2010-08-04 Warszawa

Instytut Adama Mickiewicza
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla IAM w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych oraz aktywnych kart umożliwiających przesyłanie danych.
102 714,24 PLN
2010-08-02 Warszawa

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM.
572 138,07 PLN
2010-07-15 Minikowo

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w tym pakietowej transmisji danych, wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów.
149 520,00 PLN
2010-07-14 Rzeszów

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonii komórkowej - Nr AG-3211/12/2010
7 227,12 PLN
2010-07-07 Kraków

Uniwersytet Ekonomiczny
Usługi

Zadanie nr 1.
133 885,24 PLN
2010-06-30 Warszawa

Instytut Łączności
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej na rzecz Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Szachowej 1
58 715,52 PLN
2010-06-26 Poznań

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Usługi

zakup usługi 16 aktywacji telefonii komórkowej wraz z aparatami telefonicznymi od firmy Polkomtel S.A. w ramach zamówienia uzupełniającego
19,52 PLN
2010-06-24 Kielce

Politechnika Świętokrzyska
Usługi

Świadczenie usług w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
102 709,00 PLN
2010-06-21 Katowice

Województwo Śląskie
Usługi

Świadczenie usługi z zakresu bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do Internetu na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
24 426,84 PLN
2010-06-18 Warszawa

Inspekcja Weterynaryjna Główny Inspektorat Weterynarii
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM (zamówienie uzupełniające)
5 262,37 PLN
2010-06-16 Gliwice

Politechnika Śląska
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefoniczncyh i modemów z abonamentem.
868 640,00 PLN
2010-06-16 Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
85 873,20 PLN
2010-06-01 Kraków

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla potrzeb MPO Sp. z o.o. w Krakowie
116 994,34 PLN
2010-06-01 Śrem

Jednostka Wojskowa 4430
Usługi

Usługa telefonii komórkowej.
129 320,00 PLN
2010-05-26 Wrocław

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Usługi

Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów
127 304,91 PLN
2010-05-26 Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury
Usługi

POLKOMTEL S.A.
3 000,00 PLN
2010-05-24 Warszawa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów
Usługi

Dostawa usług telefonicznych telefonii komórkowej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w okresie 2010 - 2011
23 920,76 PLN
2010-05-20 Kraków

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla jednostek Policji woj. małopolskiego
114 272,52 PLN
2010-05-18 Łódź

Urząd Marszałkowski w Łodzi
Usługi

Świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu w technologii GSM/UMTS wraz z dostawą fabrycznie nowych modemów.
67 197,60 PLN
2010-05-13 Śrem

Jednostka Wojskowa 4430
Usługi

Usługa telefonii komórkowej.
21 481,00 PLN
2010-05-10 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki
Usługi

Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów z aktywnymi skonfigurowanymi kartami SIM dla Ministerstwa Gospodarki
48 464,01 PLN
2010-05-07 Ostrołęka

Miasto Ostrołęka
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Ostrołęki wraz z dostawą aparatów i modemów
97 300,62 PLN
2010-05-01 Chorzów

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej
61 158,36 PLN
2010-04-30 Poznań

POZSERWIS Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Poznania
Usługi

Telefonia komórkowa
532 525,05 PLN
2010-04-29 Kielce

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Policji woj. świętokrzyskiego wraz z dostawą aparatów telefonicznych z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM dla 400 abonentów.
194 984,00 PLN
2010-04-26 Warszawa

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
Usługi

Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych na potrzeby WORD w Warszawie
74 563,96 PLN
2010-04-21 Warszawa

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM
102 177,97 PLN
2010-04-20 Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Usługi

świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla AGH
681 945,84 PLN
2010-04-19 Poznań

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w roku 2010
55 784,26 PLN
2010-04-09 Bydgoszcz

Regionalny Węzeł Łączności w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Regionalnego Węzła Łączności w Bydgoszczy
26 997,74 PLN
2010-04-08 Poznań

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Usługi

zakup usługi telefonii komórkowej iPlus wraz z modemem USB od firmy Polkomtel S.A. w ramach zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki
1,22 PLN
2010-04-07 Katowice

Miasto Katowice
Usługi

Zakup telefonów komórkowych służbowych wraz z aktywacją dla pracowników Urzędu Miasta Katowice w 2010r. - uzupełniający zakup do przetargu nieograniczonego nr ZP/278/DG/2009
4 000,00 PLN
2010-04-01 Łódź

Urząd Marszałkowski w Łodzi
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych
173 102,00 PLN
2010-03-31 Bydgoszcz

Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy

Udostępnienie łączy internetowych w jednostce: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 85-090 Bydgoszcz; Mobilny internet (bez modemu)
4 440,80 PLN
2010-03-31 Lubliniec

Jednostka Wojskowa nr 4101
Usługi

Usługa telefonii komórkowej, usługa przesyłania krótkich komunikatów tekstowych i dostawa telefonów komórkowych dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu
43 711,38 PLN
2010-03-22 Warszawa

Polska Agencja Prasowa S.A.
Usługi

świadczenie dla PAP S.A. usługi mobilnego dostępu do sieci Internet w oparciu o sieć GSM
4 012,00 PLN
2010-03-22 Legnica

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej GSM wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i pakietów transmisji danych dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
13 200,00 PLN
2010-03-12 Szczecin

Zakład Obsługi Administracji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
134 007,77 PLN
2010-03-08 Ruda Śląska

Miasto Ruda Śląska
Usługi

Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych dla potrzeb Urzędu Miasta Ruda Śląska
5 597,22 PLN
2010-03-04 Warszawa

Teatr Wielki - Opera Narodowa
Usługi

Usługi z zakresu telefonii komórkowej wraz z dostawą 60 szt. telefonów komórkowych z akcesoriami
97 731,76 PLN
2010-03-03 Kielce

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Usługi

Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wraz z dostawą aparatów telefonicznych
159 593,00 PLN
2010-02-26 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Usługi

Świadczenie usługi telefonii komórkowej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście
0,01 PLN
2010-02-23 Poznań

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Usługi

zakupu czterech usług iPlus z modemami USB
4,00 PLN
2010-02-23 Poznań

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Usługi

zakupu telefonu z abonamentem i usługą Data Plus
1 200,00 PLN
2010-02-01 Kielce

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Usługi

Usługi transmisji GPRS w tlefonii mobilnej GSM dla 8 kart SIM w sieci operatora telefonii komórkowej Polkomtel S.A. z taryfą: GPRS 10
115 200,00 PLN
2010-01-30 Kraków

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnychtelefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów oraz telefonii konwergentnej na potrzeby Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
481 198,76 PLN
2010-01-22 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej
33 214,50 PLN
2010-01-22 Opole

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ FABRYCZNIE NOWYCH TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I URZĄDZEŃ MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU
78 561,00 PLN
2010-01-16 Gdańsk

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Zakład Budżetowy
Usługi

zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 163 aktywacji wraz z dostawą telefonów na potrzeby GZNK
129 320,00 PLN
2010-01-15 Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Usługi

świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla AGH
39 687,82 PLN
2010-01-15 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, wraz z dostawą telefonów komórkowych na rzecz Zarządu Dróg Wojeódzkich w Krakowie.
106 503,00 PLN
2010-01-14 Rzeszów

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonii komórkowej - III Przetarg nieograniczony nr AG-3211/13/09
29 520,69 PLN
2010-01-08 Warszawa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
221 311,48 PLN
2010-01-04 Poznań

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Usługi

zakup nowego numeru telefonii komórkowej od firmy Polkomtel S.A. w ramach zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki
1,22 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma POLKOMTEL SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 12 332 022,15 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-12-29 Ostrów Mazowiecka

Urząd Skarbowy w Ostrowi Maz.
Usługi

usługi telefonii komórkowej
15 520,00 PLN
2009-12-29 Chełm

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z zakupem telefonów komórkowych
45 771,20 PLN
2009-12-28 Kielce

Zakład Obsługi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Usługi

Usługi telefonii komórkowej dla ŚUW wraz z dostawą aparatów.
20 700,38 PLN
2009-12-28 Katowice

Miasto Katowice
Usługi

Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych dla Urzędu Miasta Katowice.
615,93 PLN
2009-12-23 Warszawa

Centralny Węzeł Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej
Usługi

Swiadczenie usług telefonii publicznej dla RWŁ Legionowo.
327 868,85 PLN
2009-12-23 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą 4 aparatów telefonicznych z wyposażeniem
6 000,00 PLN
2009-12-17 Kraków

Regionalny Węzeł Łączności w Krakowie
Usługi

RWŁ w Krakowie
67 540,24 PLN
2009-12-16 Warszawa

Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich
Usługi

Świadczenie dla Centrum Projektów Europejskich kompleksowych usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych, a także świadczenie usługi internetu bezprzewodowego
57 486,00 PLN
2009-12-11 Kielce

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ DOSTAWĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH DLA PROKURATUR OKRĘGU KIELECKIEGO
85 440,00 PLN
2009-12-10 Gdańsk

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
Usługi

29/1109/UN - Świadczenie usług telefonii komórkowej
146 400,40 PLN
2009-12-10 Poznań

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej
37 846,72 PLN
2009-12-10 Szczytno

Wyższa Szkoła Policji
Usługi

świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych z wyposażeniem
2 950,84 PLN
2009-12-07 Tarnów

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych
65 678,04 PLN
2009-11-30 Kraków

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i przeniesieniem numerów
450 000,00 PLN
2009-11-23 Jastrzębie-Zdrój

Miasto Jastrzębie Zdrój
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej i przesyłu danych - zamówienie uzupełniające
1 951,87 PLN
2009-11-23 Bydgoszcz

Jednostka Wojskowa 3033 Bydgoszcz
Usługi

Usługi mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów.
6 370,00 PLN
2009-11-23 Rzeszów

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej obejmujacej 48 użytkowników tj. pracowników Politechniki Rzeszowskiej.
66 624,60 PLN
2009-11-20 Łódź

Uniwersytet Medyczny
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych
300 334,43 PLN
2009-11-16 Kielce

Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna "Radio Kielce" S.A.
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ Z DOSTAWĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH DLA RADIA KIELCE SA . Numer sprawyRK 03/2009
74 487,67 PLN
2009-11-09 Warszawa

Polska Agencja Prasowa S.A.
Usługi

świadczenie dla PAP S.A. usługi mobilnego dostępu do sieci Internet w oparciu o sieć GSM
5 500,00 PLN
2009-11-03 Warszawa

Jednostka Wojskowa Nr 2305
Usługi

Wykonywanie usługi systemu przywoławczego wraz z dostawą terminali przywoławczych.
510 000,00 PLN
2009-11-03 Bydgoszcz

Regionalny Węzeł Łączności w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Regionalnego Węzła Łączności w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności - IWSZ RP Bydgoszcz, ul. gen. Józefa Dwernickiego 1, 85-915 Bydgoszcz - Punkt Udostępnienia Usługi,
34 176,00 PLN
2009-10-27 Warszawa

Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci komórkowej
59 500,00 PLN
2009-10-19 Gdańsk

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
Usługi

27/1009/UR_16 - Świadczenie usług telefonii komórkowej - Zamówienie uzupełniające do umowy KP/28/0908/UN
12 379,50 PLN
2009-10-16 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Usługi

Usługi telefonii komórkowej dla DSDiK wraz z dostawą aparatów (2 lata). CPV 64212000-5, 32250000-0
126 213,20 PLN
2009-10-13 Rząśnik

Gmina Rząśnik
Dostawy

DOSTARCZANIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU DLA 111 GOSPODARSTW DOMOWYCH NA POTRZEBY PROJEKTU O NAZWIE - INTERNET SZANSĄ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY RZĄŚNIK..
155 844,00 PLN
2009-10-12 Warszawa

Urząd Zamówień Publicznych
Usługi

świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów
14 252,98 PLN
2009-09-25 Kraków

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Usługi

Świadczenie usługi telefonii bezprzewodowej w systemie GSM
182 587,00 PLN
2009-09-18 Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej
197 354,75 PLN
2009-09-09 Warszawa

Państwowa Agencja Atomistyki
Usługi

Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM - ZP Nr 7/2009
5 300,00 PLN
2009-09-07 Rybnik

Miasto Rybnik
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.
57 649,00 PLN
2009-09-01 Łódź

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii GSM
122 515,00 PLN
2009-09-01 Wejherowo

Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej
Usługi

Świadczenie usługi telefonii komórkowej dla Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie.
72 000,00 PLN
2009-08-28 Katowice

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych i modemów GSM
169 724,56 PLN
2009-08-26 Katowice

Województwo Śląskie
Usługi

Świadczenie usługi z zakresu bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do Internetu
34 346,00 PLN
2009-08-24 Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Usługi

Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów
208 682,69 PLN
2009-08-20 Warszawa

Polska Agencja Prasowa S.A.
Usługi

świadczenie dla PAP S.A. usługi mobilnego dostępu do sieci Internet w oparciu o sieć GSM
8 470,00 PLN
2009-08-13 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Dostawy

ZAŁĄCZNIK NR 1
149 123,04 PLN
2009-08-11 Bydgoszcz

Jednostka Wojskowa 3033 Bydgoszcz
Usługi

Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów, zestawów słuchawkowych w technologii bluetooth oraz usługi mobilnego Internetu wraz z dostawą modemów dla 2 RWT SP Bydgoszcz.
25 354,35 PLN
2009-08-11 Warszawa

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Usługi

Usługi telefonii komórkowej - opłata abonamentowa za usługi głosowe i telemetryczną transmisję danych, połączenia z telefonów komórkowych ZRiKD oraz zakup aparatów telefonicznych i modemów
3 932,66 PLN
2009-08-10 Warszawa

Polska Agencja Prasowa S.A.
Usługi

Usługa mobilnego dostępu do sieci Internet w oparciu o sieć GSM
107 341,00 PLN
2009-07-31 Gorzów Wielkopolski

Miasto Gorzów Wlkp.
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z zakupem nowych telefonów komórkowych na rzecz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
137 222,00 PLN
2009-07-24 Katowice

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Usługi

WYBÓR OPERATORA SIECI TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZEŃ.
450 000,00 PLN
2009-07-21 Katowice

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej na rzecz Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach wraz z dostawą 135 aparatów telefonicznych
101 911,51 PLN
2009-07-21 Warszawa

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Usługi

Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i urządzeń telekomunikacyjnych
525 000,00 PLN
2009-07-17 Łódź

Prokuratura Okręgowa w Łodzi
Usługi

świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej na zasadzie abonamentu wraz z zakupem aparatów telefonicznych.
3 672,52 PLN
2009-07-15 Warszawa

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
Usługi

Usługi telefonii komórkowej dla Centrali NFZ oraz oddziałów wojewódzkich
118 800,00 PLN
2009-06-30 Warszawa

Prokuratura Apelacyjna w Warszawie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy dla jednostek prokuratur apelacji warszawskiej
145 409,15 PLN
2009-06-29 Warszawa

Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Usługi

Swiadczenie usług telekomunikacyjnych w budynku Pałacu Kultury i Nauki
139 136,52 PLN
2009-06-26 Chełm

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla sieci komórkowych wraz z dostawą aparatów telefonicznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
52 207,20 PLN
2009-06-26 Warszawa

Kancelaria Prezydenta RP
Usługi

Świadczenie usługi pakietowej transmisji danych za pomocą sieci telefonii komórkowej z włączoną usługą roamingu oraz dostawa dedykowanych modemów.
16 030,00 PLN
2009-06-26 Warszawa

Kancelaria Prezydenta RP
Usługi

Świadczenie usługi pakietowej transmisji danych za pomocą sieci telefonii komórkowej bez włączonej usługi roamingu oraz dostawa dedykowanych modemów.
40 986,00 PLN
2009-06-25 Lublin

Starostwo Powiatowe w Lublinie
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ Z DOSTAWĄ APARATÓW TELEFONICZNYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE PRZY UL. SPOKOJNEJ 9
43 200,00 PLN
2009-06-24 Warszawa

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Dostawy

Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów
147 258,69 PLN
2009-06-17 Warszawa

Centralny Węzeł Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej
Usługi

Swiadczenie usługi BlacBerry na 312 numerach telefonii komórkowej.
213 114,75 PLN
2009-06-01 Warszawa

Centralny Węzeł Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do Internetu poprzez sieci GSM/UMTS
25 920,24 PLN
2009-05-22 Warszawa

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych oraz modemów do bezprzewodowego internetu
267 956,85 PLN
2009-05-22 Warszawa

Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych wraz z abonamentem dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
0,01 PLN
2009-05-21 Zawiercie

Prezydent Miasta Zawiercie
Usługi

Świadczenie usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu poprzez karty modemowe dla beneficjentów ostatecznych projektu Szansa i sukces realizowanego w ramach działania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) - wsparcie osób pozostających bez zat
49 200,00 PLN
2009-05-21 Bydgoszcz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Usługi

Usługa telekomunikacyjna świadczona za pośrednictwem telefonów komórkowych dla Szpitala Uniwersyteckiego im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy i Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.
297 464,00 PLN
2009-05-20 Katowice

Województwo Śląskie
Usługi

Usługa z zakresu bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do Internetu
2 106,00 PLN
2009-05-18 Legnica

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej GSM wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych oraz pakietów transmisji danych dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
100 984,00 PLN
2009-05-14 Skierniewice

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM
27 853,00 PLN
2009-05-08 Kraków

Regionalny Węzeł Łączności w Krakowie
Usługi

1/2009
68 016,26 PLN
2009-04-29 Rzeszów

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY POMOCY PUBLICZNEJ SIECI TELEFONII KOMÓRKOWEJ
65 204,00 PLN
2009-04-29 Warszawa

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia "Radio dla Ciebie" S.A.
Usługi

USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ ORAZ DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
62 273,75 PLN
2009-04-28 Olsztyn

Urząd Miasta Olsztyn
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych dla Urzędu Miasta Olsztyn
151 675,97 PLN
2009-04-27 Wrocław

Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu oraz dostawę aparatów telefonicznych wraz z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM.
65 419,46 PLN
2009-04-27 Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Usługi

świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla AGH
263 512,00 PLN
2009-04-27 Bytom

Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Usługi

Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych
143 860,00 PLN
2009-04-22 Poznań

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Usługi

Świadczenie bezprzewodowej usługi internetowej wraz z dostawą modemu
2 136,82 PLN
2009-04-22 Warszawa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Usługi

Świadczenie usług telefonnii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriów
490 000,00 PLN
2009-04-17 Białystok

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" Spółka Akcyjna
Usługi

Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej oraz dostawę telefonów komórkowych dla Radia Białystok S.A.
2,04 PLN
2009-03-26 Łódź

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji
Usługi

Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych
24 984,56 PLN
2009-03-25 Warszawa

Teatr Narodowy
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Teatru Narodowego w ramach telefonii komórkowej
145,00 PLN
2009-03-19 Zielona Góra

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej (stacjonarnej) na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
47,58 PLN
2009-03-19 Zielona Góra

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej stacjonarnej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
39,00 PLN
2009-03-09 Kwidzyn

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
Usługi

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej dla potrzeb rozmów służbowych pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie wraz z dostawą telefonów komórkowych.
2 899,00 PLN
2009-03-02 Warszawa

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługi

Zakup 3 aparatów telefonicznych z kartami SIM
9 497,00 PLN
2009-03-02 Rzeszów

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej obejmujacej 19 użytkowników tj. pracowników Politechniki Rzeszowskiej.
17 676,16 PLN
2009-03-02 Lublin

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM [OP.IV.WW.3331/7/09]
63 000,70 PLN
2009-02-27 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ DLA ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE I ADMINISTRACJI DOMÓW KOMUNALNYCH NR1, 4, 6, 9, 11, 14 I 16 W WARSZAWIE
395 280,00 PLN
2009-02-20 Ślemień

Urząd Gminy Ślemień
Usługi

Świadczenie usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu poprzez karty modemowe dla beneficjentów ostatecznych projektu Czas na karierę realizowanego w ramach działania 6 1 1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL - wsparcie osób pozostających bez zatru
59 798,00 PLN
2009-02-16 Gdańsk

Uniwersytet Gdański
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG NA POŁĄCZENIA W TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ KOMÓRKOWYCH APARATÓW TELEFONICZNYCH
325 098,00 PLN
2009-02-12 Zielona Góra

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Usługi

zadanie nr II tj.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
11,10 PLN
2009-02-10 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych dla Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
23 232,00 PLN
2009-02-04 Gdańsk

Europejskie Centrum Solidarności
Usługi

świadczenie usługi telefonii komórkowej dla 8 numerów abonenckich w ramach pakietów kwotowych oraz 5 sztuk usług bezprzewodowego dostępu do Internetu w ramach sieci telefonii komórkowej w technologiach HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS Przez okres 24 miesięcywraz z do
25 772,40 PLN
2009-01-29 Poznań

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Usługi

Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej wraz z zakupem nowych telefonów komórkowych na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu
25 399,42 PLN
2009-01-27 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Usługi

Usługi telefonii komórkowej
3 685,10 PLN
2009-01-26 Katowice

Województwo Śląskie
Usługi

Usługi telekomunikacyjne
12 295,08 PLN
2009-01-26 Katowice

Województwo Śląskie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
819,67 PLN
2009-01-26 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej
43 661,50 PLN
2009-01-21 Warszawa

Instytut Kardiologii
Usługi

usługa telefonii komórkowej
257 605,03 PLN
2009-01-05 Kraków

Regionalny Węzeł Łączności w Krakowie
Usługi

11/2008
19 200,19 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma POLKOMTEL SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 9 569 512,13 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-12-31 Kraków

Regionalny Węzeł Łączności w Krakowie
Usługi

RWŁ w Krakowie.
72 044,00 PLN
2008-12-19 Warszawa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Usługi

USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ
81 437,00 PLN
2008-12-18 Katowice

Miasto Katowice
Usługi

Zakup telefonów komórkowych służbowych wraz z aktywacją dla pracowników Urzędu Miasta Katowice w 2008r. - uzupełniający zakup do przetargu niograniczonego nr sprawy ZP/344/DG/2007
5 000,00 PLN
2008-12-18 Katowice

Miasto Katowice
Usługi

Zakup telefonów komórkowych służbowych wraz z aktywacją dla pracowników Urzędu Miasta Katowice w 2008r. - uzupełniający zakup do przetargu nieograniczonego nr sprawy ZP/344/DG/2007
5 000,00 PLN
2008-12-18 Poznań

Instytut Logistyki i Magazynowania
Usługi

Zakup usługi telefonii komórkowej GSM wraz z dostawą 24 sztuk telefonów GSM z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonów komórkowych oraz 10 sztuk modemów do bezprzewodowej transmisji danych.
53 003,40 PLN
2008-12-18 Katowice

Miasto Katowice
Usługi

Zakup telefonów komórkowych służbowych wraz z aktywacją dla pracowników Urzędu Miasta Katowice w 2008r. - uzupełniający zakup do przetargu nieograniczonego nr sprawy ZP/344/DG/2007
5 000,00 PLN
2008-12-17 Katowice

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Usługi

Usługi telekomunikacyjne - telefonia cyfrowa
4 252,16 PLN
2008-12-11 Kielce

Grupa Edukacyjna S.A.
Usługi

Świadczenie usługi telefonii komórkowej oraz dostępu do Internetu.
3 762,00 PLN
2008-12-11 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ APARATÓW TELEFONICZNYCH Z WYPOSAŻENIEM
449 182,50 PLN
2008-12-09 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
Usługi

Zakup modemów wraz z usługą transmisji danych - telefonia komórkowa
81 114,75 PLN
2008-12-09 Poznań

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielopolskiego.
75 693,45 PLN
2008-12-05 Dęblin

Jednostka Wojskowa 4219
Usługi

usługi telefonii komórkowej i usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu w ramach sieci telefonii komórkowej oraz dostawa telefonów komórkowych i kart modemowych - 78/8//N
109 403,95 PLN
2008-12-05 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Usługi

Świadczenie usług telefonii komówkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i akcesoriów dla Wroclawskich Inwestycji Sp. z o.o.
38 503,20 PLN
2008-11-27 Rzeszów

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
235 808,21 PLN
2008-11-27 Wrocław

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu - Państwowa Inspekcja Pracy
Usługi

Obsługa połączeń telefonicznych z telefonów komórkowych do wszystkich sieci komórkowych wraz z roamingiem, do sieci stacjonarnych oraz dostarczenie aparatów telefonicznych komórkowych dla Państwowej Inspekcji Pracy OIP Wrocław
11 534,88 PLN
2008-10-31 Gdańsk

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
Usługi

28/0908/UN - Świadczenie usług telefonii komórkowej
74 304,00 PLN
2008-10-22 Łódź

Urząd Skarbowy Łódź-Widzew
Usługi

Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i modemów na potrzeby Urzędu Skarbowego Łódź - Widzew
95 401,52 PLN
2008-10-17 Katowice

Województwo Śląskie
Usługi

Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej
187 212,48 PLN
2008-09-29 Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Zakład Obsługi Urzędu
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
58 236,00 PLN
2008-09-18 Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji
Usługi

świadczenie usług telefonii komórkowej dla Policji woj. zachodniopomorskiego, przez okres 24 miesięcy od dnia aktywowania pierwszej partii kart SIM. Świadczone usługi telekomunikacyjne zapewnić mają między innymi łączność głosową, tekstową (SMS), multimed
505 775,72 PLN
  Gdańsk

Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku
Usługi

Zad. 1 usługi telekomunikacji komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Zad. 2 usługi wysyłania krótkich wiadomości testowych SMS poprzez sieć Internet do polskich operatów sieci komórkowych na
224 836,00 PLN
2008-09-08   usługi wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS poprzez sieć Internet do polskich operatorów sieci komórkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 38 221,00 PLN
2008-09-08   zad. 1 usługi telekomunikacji komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 186 615,00 PLN
2008-09-05 Rzeszów

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej obejmujacej 26 użytkowników Politechniki Rzeszowskiej.
24 528,06 PLN
2008-08-22 Katowice

Województwo Śląskie
Usługi

Mobilny dostęp do sieci internetowej
5 103,00 PLN
2008-08-22 Warszawa

Centralny Węzeł Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej
Usługi

Świadczenie usług w zakresie mobilnej wydzielonej sieci korporacyjnej dla Instytucji Mon w Garnizonie Warszawa
124 100,92 PLN
2008-08-21 Warszawa

Ministerstwo Finansów
Usługi

Zakup usługi dostępu do Internetu w technologiach UMTS/EdGE/GPRS przez okres 24 miesięcy wraz z dostawą 150 modemó komórkowych.
124 440,00 PLN
2008-08-20 Katowice

Województwo Śląskie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach sieci telefonii komórkowej na potrzeby UM W.Śl
26 229,51 PLN
2008-08-18 Katowice

Województwo Śląskie
Usługi

Udzielenie zamówienia uzupełniającego do umowy nr 566/OR/2007 na usługi telefonii komórkowej
3 639,66 PLN
2008-08-08 Katowice

Miasto Katowice
Usługi

Zakup telefonów komórkowych służbowych wraz z aktywacją dla pracowników Urzędu Miasta Katowice w 2008r. - uzupełniający zakup do przetargu nieograniczonego o znaku ZP/344/DG/2007
5 000,00 PLN
2008-08-08 Kielce

Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
Usługi

świadczenie usłui łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych
277 950,69 PLN
2008-08-07 Jastrzębie-Zdrój

Miasto Jastrzębie Zdrój
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej i przesyłu danych
46 722,00 PLN
  Warszawa

Biuro Ochrony Rządu
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (200 szt.) oraz bezprzewodowego dostepu do Insternetu (14 szt.) wraz z dostawą aparatów telefonicznych z akcesoriami i modemami
1 524,36 PLN
2008-07-22   Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (200 szt.) wraz z dostawą aparatów telefonicznych z akcesoriami. 1 176,36 PLN
2008-07-22   Świadczenie usług telekomunikacyjnych bezprzewodowego dostępu do Internetu (14 szt.) wraz z dostawą modemów. 348,00 PLN
  Kielce

Politechnika Świętokrzyska
Usługi

świadczenie usług w sieci telefonii komórkowej GSM wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
72 439,00 PLN
2008-07-14   część 2 10 806,00 PLN
2008-06-30   część 3 3 723,00 PLN
2008-06-27   część 1 57 910,00 PLN
2008-07-01 Warszawa

Biuro Ochrony Rządu
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w postaci jednego łącza ISDN 30B+D do operatora publicznego
105 831,24 PLN
2008-06-30 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki Warszawa
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w budynku Pałacu Kultury i Nauki
220 121,34 PLN
2008-06-27 Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Dostawy

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych.
75 192,00 PLN
2008-06-17 Kraków

Straż Miejska Miasta Krakowa
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej
269 426,23 PLN
2008-06-12 Puławy

Sąd Rejonowy w Puławach
Usługi

Usługi telefonii komórkowej
2 230,00 PLN
2008-06-06 Wrocław

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Usługi

Usługi telefonii komórkowej.
64 016,39 PLN
2008-05-29 Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych
732 000,00 PLN
2008-05-21 Kielce

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Usługi

Usługa telefonii komórkowej GSM wraz z dostawą telefonów dla 330 użytkowników telefonów komórkowych w jednostkach Policji woj. świętokrzyskiego.
101 896,97 PLN
2008-05-19 Dąbrowa Górnicza

Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej
Usługi

świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych wraz z dostawą aparatów telefonicznych w ilości 12 sztuk dla Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej - ZPK 7/08
23 040,00 PLN
2008-05-14 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszowa
Usługi

Usługi telefonii komórkowej wraz z zakupem nowych telefonów komórkowych na potrzeby Gminy Miasto Rzeszów
108 102,50 PLN
2008-04-30 Gdańsk

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku "Radio Gdańsk" S.A.
Usługi

Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych dla Radia Gdańsk S.A.
103 873,00 PLN
2008-04-24 Kraków

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Dostawy

56 szt. kart do sieci PlusGSM.
25 670,54 PLN
2008-04-17 Chorzów

Urząd Miasta Chorzów Wydział Administracyjny
Usługi

Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Chorzów i Straży Miejskiej w Chorzowie
78,94 PLN
2008-04-15 Opole

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z ZAKUPEM JEDNEJ SZTUKI NOWEGO TELEFONU KOMÓRKOWEGO
1 201,00 PLN
2008-04-15 Warszawa

Kancelaria Prezydenta RP
Usługi

Świadczenie usług pakietowej transmisji danych za pomocą sieci telefonii komórkowej oraz dostawy dedykowanych modemów dla BBN.
64 096,40 PLN
2008-04-15 Warszawa

Kancelaria Prezydenta RP
Usługi

Świadczenie usług pakietowej transmisji danych za pomocą sieci telefonii komórkowej oraz dostawy dedykowanych modemów.
35 220,05 PLN
2008-04-11 Świnoujście

Prezydent Miasta Świnoujścia
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych wraz z dostawą aparatów telefonicznych w ilości 35 szt. dla Urzędu Miasta Świnoujścia
92 460,00 PLN
2008-04-11 Zabrze

Śląskie Centrum Chorób Serca
Usługi

Usługi telekomunikacyjne świadczone przez operatorów ruchomej sieci cyfrowej.
32 798,00 PLN
2008-04-10 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Usługi

1.
88 852,46 PLN
2008-04-04 Wrocław

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Usługi

USŁUGI W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ NOWYCH TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
34 368,00 PLN
2008-04-04 Kielce

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Usługi

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych
175 200,00 PLN
2008-04-01 Warszawa

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą 90 szt. telefonów dla Instytutu Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
96 237,99 PLN
2008-03-31 Kraków

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w tym pakietowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla potrzeb MPO Sp. z o.o. w Krakowie
77 697,00 PLN
2008-03-20 Rzepin

Izba Celna w Rzepinie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem telefonii komórkowej
99 558,00 PLN
2008-03-19 Bydgoszcz

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
Usługi

Usługi telekomunikacyjne.
3 744,04 PLN
2008-03-11 Katowice

Województwo Śląskie
Usługi

Usługa mobilnego dostępu do internetu.
8 430,56 PLN
2008-02-28 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Usługi

Świadczenie usługi telefonii komórkowej dla AGN m.st.Warszawy
163 934,43 PLN
2008-02-22 Poznań

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Usługi

PN 01/01/2008-telefonia komórkowa
470 000,00 PLN
2008-02-20 Warszawa

Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych i zestawu słuchawkowego na potrzeby Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo z siedzibą w Warszawie przy ul. Białobrzeskiej 53a.
13 668,03 PLN
2008-02-08 Warszawa

Kancelaria Polskiej Akademii Nauk
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów dla 16 jednostek organizacyjnych Zamawiającego.
190 543,84 PLN
2008-02-05 Warszawa

Teatr Wielki - Opera Narodowa
Dostawy

Usługa z zakresu telefonii komórkowej wraz z dostawą 50 szt. telefonów komórkowych z akcesoriami
77 606,96 PLN
2008-02-01 Katowice

Województwo Śląskie
Usługi

Usługi telekomunikacyjne w ramach telefonii komórkowej
2 254,10 PLN
2008-02-01 Warszawa

Kancelaria Senatu
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Kancelarii Senatu.
304 590,00 PLN
2008-01-31 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Bogdanowicza
Usługi

Usługi telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriów
24 011,41 PLN
2008-01-23 Warszawa

Centralny Węzeł Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej
Usługi

Dostawa 125 numerów telefonii komórkowej oraz świadczenie usług telefonii komórkowej na tych numerach.
79 375,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma POLKOMTEL SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 7 055 508,84 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2007-12-31 Kraków

Regionalny Węzeł Łączności w Krakowie
Usługi

Regionalny Węzeł Łączności w Krakowie.
128 880,24 PLN
2007-12-20 Police

Urząd Gminy w Policach
Usługi

Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych dla potrzeb Urzędu Gminy w Policach
177 735,00 PLN
2007-12-14 Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dostawy

zakup modemów dostępowych GSM z abonamentem
13 102,80 PLN
2007-12-14 Poznań

Izba Celna w Poznaniu
Usługi

usługi telekomunikacyjne komórkowe
5 016,07 PLN
2007-12-10 Warszawa

Agencja Mienia Wojskowego
Usługi

Usługa telefonii komórkowej dla Agencji Mienia Wojskowego w latach 2008-2010 wraz z dostawą telefonów
547 700,00 PLN
2007-12-05 Warszawa

Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy
Usługi

usługi w zakresie telefonii komórkowej
410 097,16 PLN
2007-12-04 Jarosław

Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany w Jarosławiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie
Usługi

Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych w ilości 33 szt. dla potrzeb WZRB.
23 400,00 PLN
2007-11-19 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i akcesoriów dla Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o.
143 500,00 PLN
2007-11-16 Legionowo

Jednostka Wojskowa 1237
Usługi

Usługi telefonii komórkowej.
303 399,36 PLN
2007-11-13 Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dostawy

Wysyłanie wiadomości SMS.
1 110,20 PLN
2007-11-07 Sucha Beskidzka

Zespół Opieki Zdrowotnej
Usługi

usługi w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych
61 006,00 PLN
2007-11-07 Warszawa

Centralne Biuro Antykorupcyjne
Usługi

Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej.
484 150,00 PLN
2007-11-06 Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Zakład Obsługi Urzędu
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Zakładu Obsługi Urzędu Pl. Powstańców Warszawy 1; 50-951 Wrocław
112 161,40 PLN
2007-10-31 Wrocław

Regionalny Węzeł Łączności we Wrocławiu
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Regionalnego Węzła Łączności we Wrocławiu.
144 374,23 PLN
2007-10-29 Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej
190 000,00 PLN
2007-10-25 Katowice

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
94 540,00 PLN
2007-10-24 Katowice

Województwo Śląskie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych
11 901,64 PLN
2007-10-24 Katowice

Województwo Śląskie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach sieci telefonii komórkowej dla 4 numerów z abonamentem
7 573,77 PLN
2007-10-18 Rybnik

Miasto Rybnik
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej
156 914,00 PLN
2007-10-18 Rybnik

Miasto Rybnik
Usługi

Usługa dostępu do Centrum SMS (SMS-C) przy pomocy SMS.
45 901,00 PLN
2007-10-15 Warszawa

Telewizja Polska S.A. Ośrodek Informatyki i Telekomunikacji
Usługi

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług telefonii komórkowej..
778 688,52 PLN
2007-10-08 Bydgoszcz

Regionalny Węzeł Łączności w Bydgoszczy
Usługi

GWŁ Toruń ul. Okólna 60, 87-100 Toruń.
59 977,00 PLN
  Bydgoszcz

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
Usługi

Usługi telekomunikacyjne w ramach sieci telefonii komórkowej.
2,10 PLN
2007-08-29   Pakiet 3. 0,54 PLN
2007-08-29   Pakiet 4. 0,58 PLN
2007-08-29   Pakiet 2. 0,50 PLN
2007-08-29   Pakiet 1. 0,48 PLN
2007-08-17 Katowice

Izba Celna w Katowicach
Usługi

świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz zakup telefonów komórkowych
2 851,33 PLN
2007-07-23 Rzeszów

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Usługi

Świadczenie usług telefonii komórkowej obejmującej 18 użytkowników Politechniki Rzeszowskiej..
49 463,93 PLN
2007-07-02 Warszawa

Polska Agencja Prasowa S.A.
Usługi

świadczenie usług telefonii komórkowej dla Polskiej Agencji Prasowej
14 404,88 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma POLKOMTEL SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 3 967 850,63 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.