eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - przetargiWojewództwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-20
2020-12-02
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Analiza ex-ante instrumentów finansowych dla województwa świętokrzyskiego na potrzeby perspektywy finansowej 2021-2027.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-19
2020-11-27
Kielce Dostawy Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU MIKROBUS VIP NA POTRZEBY UMWŚ
2020-10-30
2020-11-09
Kielce Dostawy Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych na potrzeby Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach
2020-10-27
2020-11-05
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Usługa wykonania teczek okolicznościowych oraz druków wg KPA zwrotka "Potwierdzenie odbioru"
2020-10-26
2020-11-03
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Usługa przygotowania i druku materiałów informacyjno-promocyjnych dla sieci PIFE
2020-10-19
2020-10-27
Kielce Dostawy Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ZAKUP MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
2020-10-08
2020-10-16
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Usługa polegającą na zarządzaniu lotniskiem w Masłowie k/Kielc w imieniu i na rzecz Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
2020-10-05
2020-10-13
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Usługa wykonania badania pn. "Ewaluacja ex-ante projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+"
2020-10-02
2020-10-12
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Świadczenie usług ubezpieczeniowych obejmujących mienie tworzące Regionalną Sieć Szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności
2020-10-01
2020-10-12
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Usługa drukowania i dostawy albumu Sieć Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie
2020-10-01
2020-10-09
Kielce Dostawy Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU MIKROBUS VIP NA POTRZEBY UMWŚ
2020-09-07
2020-09-15
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Ubezpieczenie: mienia w tym sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, kosztów leczenia za granicą, odpowiedzialności cywilnej drona dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
2020-09-03
2020-09-14
Kielce Dostawy Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNO-REKLAMOWYCH ORAZ PROFESJONALNY WYDRUK ZDJĘĆ
2020-08-18
2020-08-31
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego USŁUGA WYKONANIA KALENDARZY NA 2021 ROK WRAZ Z DOSTAWĄ I ROZŁADUNKIEM W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO
2020-08-11
2020-08-20
Kielce Dostawy Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Wykonanie oraz dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych na potrzeby Oddziału ds. Promocji Gospodarczej Regionu
2020-08-11
2020-08-19
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Usługa wykonania kalendarzy na 2021 rok wraz z dostawą i rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego
2020-07-27
2020-08-05
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Usługa opracowania graficznego, składu, druku i dostawy przewodnika rowerowego "Bike-owe Świętokrzyskie", kalendarzy książkowych B5 na 2021 r., zaproszeń, plakatów, dyplomów na imprezy organizowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego
2020-07-21
2020-08-03
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Ubezpieczenie mienia w tym sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, kosztów leczenia za granicą, pojazdów, odpowiedzialności cywilnej oraz aerocasco drona, odpowiedzialności cywilnej zarządzającego lotniskiem Masłów dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
2020-07-20
2020-07-30
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego USŁUGA WYKONANIA BADANIA EWALUACYJNEGO PN.: OCENA WPŁYWU RPOWŚ 2014-2020 NA ZATRUDNIENIE I REGIONALNY RYNEK PRACY
2020-07-08
2020-07-16
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim w 2020 roku w zakresie zaprojektowania i wykonania materiałów promocyjnych.
2020-07-07
2020-07-20
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wykonanie badania pn. "Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych inwestycji w ramach działań pro środowiskowych oraz z zakresu ochrony dóbr zarówno naturalnych i kulturowych w ramach RPOWŚ 2014-2020".

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-27
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Usługa wykonania badania pn. "Ewaluacja ex-ante projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+"
2020-11-20
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Usługa drukowania i dostawy albumu Sieć Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie
2020-10-22
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Świadczenie usług ubezpieczeniowych obejmujących mienie tworzące Regionalną Sieć Szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności
2020-09-28
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego USŁUGA WYKONANIA KALENDARZY NA 2021 ROK WRAZ Z DOSTAWĄ I ROZŁADUNKIEM W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO
2020-09-28
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Ubezpieczeniemienia w tym sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, kosztów leczenia za granicą, odpowiedzialności cywilnej drona dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
2020-09-23
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego USŁUGA WYKONANIA BADANIA EWALUACYJNEGO PN.OCENA WPŁYWU RPOWŚ 2014-2020 NA ZATRUDNIENIE I REGIONALNY RYNEK PRACY
2020-09-16
brak danych
Kielce Dostawy Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Wykonanie oraz dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych na potrzeby Oddziału ds. Promocji Gospodarczej Regionu
2020-09-11
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Ubezpieczenie mienia w tym sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, kosztów leczenia za granicą, pojazdów, odpowiedzialności cywilnej oraz aerocasco drona, odpowiedzialności cywilnej zarządzającego lotniskiem Masłów dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
2020-08-28
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wykonanie badania pn. "Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych inwestycji w ramach działań pro środowiskowych oraz z zakresu ochrony dóbr zarówno naturalnych i kulturowych w ramach RPOWŚ 2014-2020".
2020-08-18
brak danych
Kielce Dostawy Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego DOSTAWA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH DLA SIECI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
2020-08-14
brak danych
Kielce Dostawy Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego"
2020-07-22
brak danych
Kielce Dostawy Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO I URZĄDZEŃ SIECI KOMPUTEROWEJ
2020-07-21
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Usługa wykonania ekspertyzy pn."Identyfikacja wąskich gardeł dla dyfuzji innowacji w województwie świętokrzyskim"
2020-07-06
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Opracowanie oraz realizacja szczegółowej koncepcji kreatywnej Kampanii dofinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2020-06-29
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Aktualizacja Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów - jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+ poprzez opracowanie dokumentu - Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+wraz z wydrukiem i dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.
2020-06-24
brak danych
Kielce Roboty budowlane Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Przebudowa V piętra budynku C2 wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji V piętra i strony południowej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
2020-06-23
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Usługa opracowania graficznego, korekty, składu, druku, dostawy i dystrybucji biuletynu informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz wykonanie jego wersji elektronicznych typu flash w formie flipbooka
2020-06-16
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego SUKCESYWNY ZAKUP PALIWA NA POTRZEBY KOLUMNY TRANSPORTU ZAMAWIAJĄCEGO
2020-06-10
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Usługa wykonania badania pn. "Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+"
2020-06-09
brak danych
Kielce Dostawy Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń informatycznych i klawiatur.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.