eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej - przetargiMiasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-05-11
2022-05-19
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Przeprowadzenie prac zmierzających do wyeliminowania z operatu ewid. błędnych danych odnośnie przebiegu granic działek o nr: 1471/2, 1471/4 oraz 3108, położonych w obrębie ewid. 0009 Kamienica(..)
2022-05-10
2022-05-26
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Zagospodarowanie terenu w Parku Strzygowskiego w Bielsku-Białej

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-04-27
2022-05-10
Bielsko-Biała Dostawy Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Dostawa pakietu wsparcia technicznego dla deduplikatorów
2022-04-27
2022-05-10
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy i przebudowy Miejskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Reksia 48 w Bielsku-Białej.
2022-04-26
2022-05-06
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Przeprowadzenie prac zmierzających do wyeliminowania z operatu ewid. błędnych danych odnośnie przebiegu granic dz. o nr: 1471/2, 1471/4 i 3108, położonych w obrębie ewid. 0009 Kamienica (...)
2022-04-26
2022-05-05
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Eksploatacja i utrzymanie fontann na terenie miasta Bielska-Białej w 2022 roku.
2022-04-22
2022-05-10
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Realizacja Budżetu Obywatelskiego pn. "Osiedle Bielsko Południe: Bielsko Południe - Zieleńce z historią w tle"
2022-04-14
2022-04-29
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ulicy Teofila Aleksandra Lenartowicza 17 w Bielsku-Białej"
2022-04-14
2022-04-29
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Budowa różanej pergoli przy Skwerze Marzeń w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "332 drzewa i 5 gałęzi"
2022-04-13
2022-04-28
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej 1-Opracowanie pełnozakresowej dokumentacji projektowej wraz z rozbudową i doposażeniem istniejącego placu zabaw oraz budową ogrodzenia w systemie "zaprojektuj i buduj" - ul. Korzennej 37 w B-B.
2022-04-07
2022-04-15
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Prow. kampanii infor-eduk. obejmującej org. pikników i warsztatów ekol, wykonanie strony inter, prowadzenie kampanii w mediach elektr i trad oraz zakup i dystrybucja gadżetów ekol dla projektu (...)
2022-04-07
2022-04-19
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Prow. kampanii infor-eduk. obejmującej org. pikników i warsztatów ekol, wykonanie strony inter, prowadzenie kampanii w mediach elektr i trad oraz zakup i dystrybucja gadżetów ekol dla projektu (...)
2022-04-05
2022-04-13
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Świadczenie usług weterynaryjnych, całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych - Bielsko-Biała i okolice.
2022-03-28
2022-04-12
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ulicy Karola Krausa i Józefa Chłopickiego: * Cześć I: Park Rosta - etap I i II * Część II: Doposażenie placu zabaw - etap III
2022-03-21
2022-03-31
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Utrzymanie oświetlenia ulicznego, stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała w pełnej sprawności technicznej, zapewniającej oświetlenie w okresie od zmroku do świtu.
2022-03-18
2022-03-30
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy i przebudowy Miejskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Reksia 48 w Bielsku-Białej.
2022-03-18
2022-03-28
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego "Modernizacja pływalni Panorama przy ulicy Marii Konopnickiej w Bielsku-Białej"
2022-03-18
2022-03-29
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Świadczenie usług w zakresie serwisowania czterech szaletów automatycznych z wrzutomatami, w tym w zakresie elektroniki, elektryki, automatyki, wok-kan. oraz ich bieżącego utrzymania.
2022-03-16
2022-03-24
Bielsko-Biała Dostawy Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Odnowienie producenckiego wsparcia i asysty dla urządzeń HP
2022-03-16
2022-03-24
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Usługa zabezpieczenia czystościowo - porządkowego imprez i akcji porządkowych.
2022-03-10
2022-03-17
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Realizacja Budżetu Obywatelskiego pn. "Osiedle Bielsko Południe: Bielsko Południe - Zieleńce z historią w tle"
2022-03-10
2022-03-18
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Realizacja Budżetu Obywatelskiego pn. "Osiedle Bielsko Południe: Bielsko Południe - Zieleńce z historią w tle"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-05-12
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej 1-Opracowanie pełnozakresowej dokumentacji projektowej wraz z rozbudową i doposażeniem istniejącego placu zabaw oraz budową ogrodzenia w systemie "zaprojektuj i buduj" - ul. Korzennej 37 w B-B.
2022-05-11
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Utrzymanie oświetlenia ulicznego, stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała w pełnej sprawności technicznej, zapewniającej oświetlenie w okresie od zmroku do świtu.
2022-05-09
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Przeprowadzenie prac zmierzających do wyeliminowania z operatu ewid. błędnych danych odnośnie przebiegu granic dz. o nr: 1471/2, 1471/4 i 3108, położonych w obrębie ewid. 0009 Kamienica (...)
2022-05-09
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ulicy Karola Krausa i Józefa Chłopickiego: * Cześć I: Park Rosta - etap I i II * Część II: Doposażenie placu zabaw - etap III
2022-05-04
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Rozbudowa wraz z przebudową budynku Przedszkola nr 30 przy ul. Karpackiej 115 w Bielsku-Białej.
2022-05-04
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Rozbudowa wraz z przebudową budynku Przedszkola nr 30 przy ul. Karpackiej 115 w Bielsku-Białej.
2022-04-28
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Budowa terenu rekreacyjnego dla psów w Olszówce w ramach Budżetu Obywatelskiego
2022-04-19
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Świadczenie usług wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
2022-04-15
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Świadczenie usług w zakresie serwisownia czterech szaletów automatycznych z wrzutomatami, w tym w zakresie elektroniki, elektryk, automatyki, wod-kan. oraz ich bierzącego utrzymania.
2022-04-14
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY JANOWICKIEJ I ULICY JAKUBA JASIŃSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ
2022-04-13
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Naprawa urządzeń zabawowych, sportowych, komunalnych i nawierzchni znajdujących się na terenach rekreacyjnych administrowanych przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej.
2022-04-11
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Opracowanie pełnozakresowej dokumentacji projektowej wraz z rozbudową i doposażeniem istniejącego placu zabaw oraz budową ogrodzenia w systemie "zaprojektuj i buduj" - ul. Korzennej 37 w B-B.
2022-04-07
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Usługi wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
2022-04-07
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Realizacja Budżetu Obywatelskiego pn. "Osiedle Bielsko Południe: Bielsko Południe - Zieleńce z historią w tle"
2022-04-07
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej i internetu.
2022-04-06
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Opracowanie projektu graficznego, druk i dostawa informatora dla Osób Starszych i Osób z Niepełnosprawnościami
2022-04-06
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy i przebudowy Miejskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Reksia 48 w Bielsku-Białej.
2022-04-05
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Utrzymanie czystości ścisłego centrum miasta wraz z czyszczeniem przejść podziemnych na terenie Miasta Bielska - Białej
2022-04-04
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Usługa zabezpieczenia czystościowo - porządkowego imprez i akcji porządkowych.
2022-04-01
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ulicy Teofila Aleksandra Lenartowicza 17 w Bielsku-Białej.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.