eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Zabrze

Miasto Zabrze - przetargiMiasto Zabrze - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-16
2020-10-28
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze "Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu" Zadanie 1: Zakup i dostawa komputerów i laptopów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym Zadanie 2: Zakup i dostawa skanerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych Zadanie 3: Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej
2020-10-16
2020-10-27
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: "Przebudowa boiska treningowego i budowa tymczasowej hali namiotowej na terenie byłego Stadionu KS Koksownik wraz z zapleczem"
2020-08-03
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Uporządkowanie potoków ruchupieszego, samochodowego, rowerowego, komunikacji publicznej w mieście Zabrze poprzez opracowanie Koncepcji, Projektu budowlanego, Projektów wykonawczych.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Zabrze
Miasto Zabrze - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-28
2020-10-06
Zabrze Usługi Miasto Zabrze "DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ Z ODDZIELNĄ OBSŁUGĄ - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA."
2020-09-28
2020-10-09
Zabrze Usługi Miasto Zabrze "Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze w latach 2020 - 2022"
2020-09-24
2020-10-06
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Termomodernizacja budynku A CKPiU przy ul. 3 Maja 95 w Zabrzu"
2020-09-17
2020-10-02
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze ZBP 2020 - Poprawa bezpieczeństwa w dzielnicy Biskupice w trybie zaprojektuj i wybuduj
2020-09-17
2020-10-06
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze "Przebudowa boiska treningowego i budowa tymczasowej hali namiotowej na terenie byłego Stadionu KS Koksownik wraz z zapleczem"
2020-09-17
2020-10-09
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu przy ul. Bytomskiej
2020-09-11
2020-09-23
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Naprawa urządzeń małej architektury na placach zabaw i zieleńcach w Zabrzu.
2020-09-08
2020-09-22
Zabrze Usługi Miasto Zabrze "Długoterminowy wynajem urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu"
2020-09-03
2020-09-11
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze "Dostawa i montaż wyposażenia dla Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu"
2020-08-27
2020-09-11
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze "ZBP - bezpieczne Zabrze - montaż 14 nowoczesnych kamer systemu monitoringu miejskiego w trybie zaprojektuj i wybuduj"
2020-08-27
2020-09-11
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Wykonanie robót budowlanych w sanitariatach na parterze, I piętrze, II piętrze wraz z wymianą instalacji wody zimnej w pomieszczeniach piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 42 w Zabrzu przy ul. J. Gagarina 2 - realizacja zadania w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego edycja VI wniosek P0051 "Remont toalet w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika.
2020-08-25
2020-09-10
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze "Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zabrzu ul. Sportowa 5" wniosek P0080 realizowany w ramach VI edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego
2020-08-21
2020-09-08
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze "Termomodernizacja budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy ul. 3 Maja 95 w Zabrzu"
2020-08-13
2020-08-25
Zabrze Usługi Miasto Zabrze "Prowadzenie gospodarki leśnej lasów komunalnych w Zabrzu do 31.12. 2020 r."
2020-08-03
2020-08-18
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Modernizacja istniejącego boiska asfaltowego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Zabrzu przy ul. Gwareckiej 15
2020-07-30
2020-08-11
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 36 w Zabrzu przy ul. Heweliusza 36"
2020-07-29
2020-08-26
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze" - zmierzające do utworzenia terenów rekreacyjnych oraz geoparku w dzielnicy Grzybowice - zlokalizowanych przy ulicach: Na Lesie, Przy Ujęciu w formule zaprojektuj i wybuduj.
2020-07-29
2020-08-06
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP 28 WRAZ Z MAŁĄ SALĄ GIMNASTYCZNĄ PRZY UL. KOSMOWSKIEJ"
2020-07-27
2020-08-05
Zabrze Usługi Miasto Zabrze "System wypożyczalni rowerów na terenie miasta Zabrze pn. Zabrzański Rower Miejski"
2020-07-14
2020-07-22
Zabrze Usługi Miasto Zabrze "Pełnienie funkcji Konsultanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania pn.: Budowa drogi Nowo-Hagera"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Zabrze
Miasto Zabrze - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-30
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn."Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 23 przy ul. Ślęczka 9 w Zabrzu"
2020-09-23
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn."Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11 przy ul. Fredry 21 w Zabrzu wraz z przebudową pomieszczeń kuchni i zaplecza "
2020-09-23
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze "Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Zabrze" Zadanie nr 1 "Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Zabrze" Zadanie nr 2 "Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Zabrze w ramach realizowanych projektów"
2020-09-17
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11 przy ul. Fredry 21 w Zabrzu wraz z przebudową pomieszczeń kuchni i zaplecza"
2020-09-07
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie Miasta Zabrze
2020-09-01
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacyjnych na terenie miasta Zabrze- w ramach realizacji zadań budżetów partycypacyjnych. Zadanie nr 1- ,, Centrum aktywności i wypoczynku'' w Zabrzu Biskupicach, działki nr 99, 100, 253/93, 254/93. - Wniosek nr P0055. Zadanie nr 2- ,, Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Szczecińskiej w Zabrzu działki nr 1015/155, 682/98.''- wniosek nr P0041
2020-08-25
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Budowa lamp solarnych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego, w trybie"zaprojektuj i wybuduj."
2020-08-21
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze "Pełnienie funkcji Konsultanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania pn.Budowa drogi Nowo-Hagera"
2020-07-27
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Wyburzenie pomieszczeń piwnicznych oraz tarasu wraz z wykonaniem robót towarzyszących w budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Płaskowickiej 3 ( dz. nr. 4009/315 ) - realizacja w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego edycja VI wniosek P0049 "Bezpieczny plac zabaw dla przedszkolaków
2020-07-22
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą podłóg korytarzy w budynku I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wolności 323 w Zabrzu (działka 699/20) - etap I ( parter, III piętro przy sali komputerowej)."
2020-07-07
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze "Kreować rzeczywistość - dostosowanie i wyposażenie zespołu pracowni techniki reklamy w Technikum nr 6 w Zabrzu"
2020-07-06
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Gdańskiej 10 w Zabrzu - ETAP II - ZBP 2020 edycja VI - wniosek nr P0006
2020-07-03
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego budynku Centrum Edukacji w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 12 ( działka 2428/116 ) - Etap I
2020-07-02
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie funkcji Konsultanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania pn.Budowa drogi łączącej KSSE (ul. Goduli) z autostradą A1 w Zabrzu (ul. Witosa)"
2020-06-16
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Przebudowa wraz z termomodernizacja i zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrzu - zamówienie w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. do zamówienia podstawowego realizowanego w ramach umowy Nr CRU/633/2019 z dnia 12.03.2019 r.
2020-06-08
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Druk materiałów promocyjno-informacyjnych Miasta Zabrze
2020-06-05
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze "Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) materiałów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu" Zadanie 1 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych Zadanie 2 - Dostawa akcesoriów i wyrobów do komputerów
2020-06-02
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Centrum Usług Społecznych w Zabrzu.
2020-04-23
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Dostawa i montaż wyposażenia dla zadania "Budowa Sali Gimnastycznej przy ul. Badestinusa 30"
2020-04-08
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn."Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 22 w Zabrzu przy ul. Zamkowej 2"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Zabrze
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.