eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Zabrze

Miasto Zabrze - przetargiMiasto Zabrze - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-12-30
2021-01-14
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Poprawa infrastruktury sportowej na dzielnicy. Skatepark przy Szkole Podstawowej Nr.18 ul. Olchowa 2
2020-12-30
2021-01-08
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Usuwanie drzew oraz interwencyjne prace w drzewostanie na terenie Miasta Zabrze w latach 2021-2022
2020-12-29
2021-01-13
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 w Zabrzu przy ul. Paderewskiego 53" oraz prace remontowo-adaptacyjne w ramach projektu "Przedszkole naszą szansą"
2020-12-29
2021-01-08
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Naprawa urządzeń małej architektury na placach zabaw i zieleńcach w Zabrzu.
2020-12-28
2021-01-08
Zabrze Usługi Miasto Zabrze "Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B oraz specjalistycznych kursów zawodowych dla uczestników projektu Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu"
2020-12-16
2021-01-15
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze" - zmierzające do utworzenia terenów rekreacyjnych oraz geoparku w dzielnicy Grzybowice - zlokalizowanych przy ulicach: Na Lesie, Przy Ujęciu w formule zaprojektuj i wybuduj.
2020-12-11
2020-12-29
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacyjnych na terenie miasta Zabrze - w ramach realizacji zadań budżetów partycypacyjnych. Zadanie nr 1- Budowa reprezentacyjnego punktu Pawłowa przy zbiegu ulic. Sikorskiego i Mendego w Zabrzu, nr działek 3572/127, 2848/127,1730/127. Zadanie nr 2 - ,, Centrum aktywności i wypoczynku'' w Zabrzu Biskupicach, działki nr 99, 100, 253/93, 254/93. - Wniosek nr P0055.
2020-12-08
2020-12-16
Zabrze Usługi Miasto Zabrze "Szkolenia językowe i komputerowe w ramach projektu "Językowo- komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących."
2020-12-08
2020-12-23
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Poprawa infrastruktury sportowej na dzielnicy. Skatepark przy Szkole Podstawowej Nr.18 ul. Olchowa 2
2020-11-30
2020-12-08
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze \"ZBP 2020 - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Makoszowy\"
2020-11-24
2020-12-02
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Wdrożenie Portalu Rekrutacyjnego wraz z licencją na korzystanie z niego, świadczenie usług serwisu wsparcia technicznego, sprawowanie opieki konserwacyjnej Portalu Rekrutacyjnego wraz z dedykowaną usługą hostingu.
2020-11-24
2020-12-03
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Sprawowanie nadzoru autorskiego oraz świadczenie usług serwisowych w zakresie oprogramowania dotyczącego Systemu PZGiK - Kataster WZ
2020-11-24
2020-12-04
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu przy ul. Bytomskiej".
2020-11-23
2020-12-01
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Wykonywanie wycen nieruchomości oraz innych opracowań w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Zabrze, w okresie do końca 2021r. z podziałem na 4 Rejony
2020-11-17
2020-11-26
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Przeszkolenie 150 Uczestników projektu pn. "Zawód jutra- wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.
2020-10-29
2020-11-09
Zabrze Usługi Miasto Zabrze "Ubezpieczenie Miasta Zabrze w latach 2021 - 2022" Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej; Część II Zamówienia: Ubezpieczenie floty pojazdów; Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
2020-10-16
2020-10-28
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze "Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu" Zadanie 1: Zakup i dostawa komputerów i laptopów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym Zadanie 2: Zakup i dostawa skanerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych Zadanie 3: Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej
2020-10-16
2020-10-27
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: "Przebudowa boiska treningowego i budowa tymczasowej hali namiotowej na terenie byłego Stadionu KS Koksownik wraz z zapleczem"
2020-09-28
2020-10-06
Zabrze Usługi Miasto Zabrze "DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ Z ODDZIELNĄ OBSŁUGĄ - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA."
2020-09-28
2020-10-09
Zabrze Usługi Miasto Zabrze "Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze w latach 2020 - 2022"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Zabrze
Miasto Zabrze - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-06-28
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 w Zabrzu przy ul. Paderewskiego 53" oraz prace remontowo-adaptacyjne w ramach projektu "Przedszkole naszą szansą".
2021-05-24
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Usuwanie drzew oraz interwencyjne prace w drzewostanie na terenie Miasta Zabrze w latach 2021-2022
2021-05-14
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze "Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B oraz specjalistycznych kursów zawodowych dla uczestników projektu Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu"
2021-05-06
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze "Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B oraz specjalistycznych kursów zawodowych dla uczestników projektu Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu"
2021-05-04
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Wykonanie zabudowy punktu szczepień przeciw Covid-19
2021-04-28
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze "Szkolenia językowe i komputerowe w ramach projektu "Językowo- komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących."
2021-04-21
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Naprawa urządzeń małej architektury na placach zabaw i zieleńcach w Zabrzu
2021-04-19
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Zakup i dostawa laptopów dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu
2021-04-01
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacyjnych na terenie miasta Zabrze - w ramach realizacji zadań budżetów partycypacyjnych. Zadanie nr 1- Budowa reprezentacyjnego punktu Pawłowa przy zbiegu ulic. Sikorskiego i Mendego w Zabrzu, nr działek 3572/127, 2848/127,1730/127. Zadanie nr 2 - ,, Centrum aktywności i wypoczynku'' w Zabrzu Biskupicach, działki nr 99, 100, 253/93, 254/93. - Wniosek nr P0055.
2021-03-31
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze - zmierzające do utworzenia terenów rekreacyjnych oraz geoparku w dzielnicy Grzybowice - zlokalizowanych przy ulicach: Na Lesie, Przy Ujęciu w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-03-29
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: "Przebudowa boiska treningowego i budowa tymczasowej hali namiotowej na terenie byłego Stadionu KS Koksownik wraz z zapleczem"
2021-03-26
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze "Szkolenia językowe i komputerowe w ramach projektu "Językowo- komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących."
2021-03-19
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu przy ul. Bytomskiej".
2021-03-15
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze "Przebudowa boiska treningowego i budowa tymczasowej hali namiotowej na terenie byłego Stadionu KS Koksownik wraz z zapleczem"
2021-03-10
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze "Wdrożenie Portalu Rekrutacyjnego wraz z licencją na korzystanie z niego, świadczenie usług serwisu wsparcia technicznego, sprawowanie opieki konserwacyjnej Portalu Rekrutacyjnego wraz z dedykowaną usługą hostingu"
2021-03-02
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu przy ul. Bytomskiej
2021-02-23
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze "Długoterminowy wynajem urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu"
2021-02-09
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Wykonanie pomnika pn. Elektrokardiogram - Prof. Zbigniew Religa, w gipsie, w skali realizacyjnej 1:1 wraz z liternictwem.
2021-02-03
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Termomodernizacja budynku A CKPiU przy ul. 3 Maja 95 w Zabrzu"
2021-02-03
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Poprawa infrastruktury sportowej na dzielnicy. Skatepark przy Szkole Podstawowej Nr.18 ul. Olchowa 2

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Zabrze
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.