eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - przetargiNarodowe Centrum Badań i Rozwoju - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-01-14
2021-01-22
Warszawa dostawy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Zapewnienie pracownikom możliwości prawidłowej realizacji zadań służbowych poprzez zapewnienie prenumeraty prasy branżowej umożliwiającej poszerzenie wiedzy specjalistycznej
2021-01-13
2021-01-21
Warszawa usługi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Usługa weryfikacji wniosków o płatność rozliczających wydatki kwalifikowane przez beneficjentów w ramach projektów POWER

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-12-21
2020-12-29
Warszawa Usługi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań służbowych poprzez organizację świadczenia usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie w kraju i poza jego granice, wraz z ubezpieczeniem na czas podróży delegowanych pracowników
2020-12-16
2020-12-29
Warszawa Dostawy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Długoterminowy najem 4 samochodów osobowych klasy średniej z segmentu D (rok produkcji 2021) bez prawa opcji wykupu, ubezpieczenie w ich zakresie AC, OC, NNW, Assistance oraz pełna opieka serwisowa (door-to-door).
2020-11-18
2020-11-26
Warszawa Dostawy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Zakup licencji dostępowej do oprogramowania klasy Email Security Gateway w modelu SaaS
2020-11-18
2020-11-26
Warszawa Dostawy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Zakup systemu klasy "SIEM", wraz z kompletem niezbędnych licencji oraz usług, w modelu tradycyjnym z wykorzystaniem infrastruktury Zamawiającego
2020-11-18
2020-11-26
Warszawa Dostawy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Zakup oraz wdrożenie infrastruktury bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń, licencji oraz usług
2020-11-06
2020-11-16
Warszawa Usługi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia procesu oceny wniosków standardowych oraz weryfikacja wraz z analizą pogłębioną, w charakterze tzw. "pierwszej pary oczu", wniosków o płatność rozliczających wydatki kwalifikowane poniesione przez beneficjentów w ramach projektów POWER
2020-10-28
2020-11-05
Warszawa Dostawy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Zakup trzyletnich subskrypcji i wsparcia producenta dla posiadanego systemu bezpieczeństwa wraz z systemem centralnego logowania
2020-10-28
2020-11-09
Warszawa Dostawy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dostawa wsparcia producenta oprogramowania do kopii zapasowych CommVault wraz z dostawą infrastruktury
2020-10-28
2020-11-06
Warszawa Dostawy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dostawa oprogramowania JIRA, dodatkowych modułów/pluginów oraz Confluence wraz z Team Calendars lub oprogramowania równoważnego.
2020-10-16
2020-10-26
Warszawa Usługi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia procesu oceny wniosków standardowych oraz weryfikacja wraz z analizą pogłębioną, w charakterze tzw. "pierwszej pary oczu", wniosków o płatność rozliczających wydatki kwalifikowane poniesione przez beneficjentów w ramach projektów POWER
2020-09-29
2020-10-07
Warszawa Dostawy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dostawa systemu telekomunikacyjnego - centrali telefonicznej wraz z wdrożeniem w środowisku Zamawiającego.
2020-08-31
2020-09-09
Warszawa Usługi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w pomieszczeniach NCBR poprzez sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz zapewnienie serwisu dziennego
2020-08-20
2020-08-28
Warszawa Dostawy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Zakup licencji, konfiguracja i wdrożenie systemu do zarządzania projektami i portfelami projektów oraz ich wpływem na Strategię Organizacji
2020-05-15
2020-05-25
Warszawa Usługi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Przeprowadzenie na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy spełniania przez inwestycję realizowaną przez NCBR w ramach Przedsięwzięcia NCBR Investment Fund ASI S.A. wymogów testu prywatnego inwestora, nr 21/20/PN/P44
2020-05-04
brak danych
Warszawa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Udział Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w XII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego organizowanym w Katowicach w dniach 2 - 4 września 2020 r. wraz z przygotowaniem przestrzeni promocyjnej oraz promocji w internecie poprzez strony internetowe i social media. Udział Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w XVII Kongresie Nowego Przemysłu organizowanym w Katowicach w dniach 15 - 16 października 2020 r. oraz promocji w internecie poprzez strony internetowe i social media.
2020-04-28
2020-05-06
Warszawa Dostawy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dostawa licencji na system ochrony infrastruktury IT dla NCBR.
2020-04-10
2020-04-20
Warszawa Usługi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Świadczenie usługi analiz w zakresie statusów przedsiębiorstw lub/i analiz w zakresie zapewnienia wkładu własnego przez wnioskodawców. Postępowanie prowadzone z możliwością składania ofert częściowych. Nr 19/20/PN/P40/P41
2020-02-19
2020-02-27
Warszawa Usługi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Świadczenie specjalistycznych usług pomiarowych do weryfikacji parametrów opracowanych przez Wykonawców zasobników wodorowych w ramach postępowania konkursowego Programu "Magazynowanie wodoru"
2020-02-10
2020-02-20
Warszawa Usługi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wykonanie usługi - analizy oceniającej zgodność przedsięwzięcia NCBR Investment Fund z wymogami tzw. testu prywatnego inwestora; 4/20/PN/P44
2020-01-30
2020-02-10
Warszawa Usługi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Realizacja prac programistycznych i utrzymaniowych pozwalających na usprawnienie działania serwisów internetowych NCBR, zbudowanych na platformie TYPO3

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-22
brak danych
Warszawa Usługi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w pomieszczeniach NCBR poprzez sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz zapewnienie serwisu dziennego
2020-10-16
brak danych
Warszawa Dostawy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Zakup licencji, konfiguracja i wdrożenie systemu do zarządzania projektami i portfelami projektów oraz ich wpływem na Strategię Organizacji
2020-10-01
brak danych
Warszawa Usługi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Promocja działalności NCBR poprzez partnerstwo w XI edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego z możliwością prezentowania efektów programu NCBR (np. POIR, POPC itp.) na stoisku wystawienniczym oraz udziale w panelach dyskusyjnych ekspertów NCBR.
2020-08-19
brak danych
Warszawa Usługi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Przeprowadzenie na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy spełniania przez inwestycję realizowaną przez NCBR w ramach Przedsięwzięcia NCBR Investment Fund ASI S.A. wymogów testu prywatnego inwestora, nr 21/20/PN/P44
2020-08-10
brak danych
Warszawa Usługi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy między Stronami podczas wydarzenia "EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY", który odbędzie się w dniach 2-4 września 2020 r. w Katowicach oraz podczas wydarzenia ,KONGRES NOWEGO PRZEMYSŁU", który odbędzie się w dniach 15-16 października 2020 r. w Warszawie, przez które Strony w szczególności rozumieją sprzedaż przez Organizatora na rzecz NCBR przestrzeni promocyjno-wystawienniczej wraz z prawem do korzystania z oferowanych w ramach Kongresu EKG i Kongresu KNP usług, sprzętu, przestrzeni medialnej oraz udziału w dostępnych podczas Kongresu EKG i Kongresu KNP spotkań, paneli dyskusyjnych lub innych wydarzeń oferowanych przez Organizatora oraz nadanie NCBR statusu Partnera oraz promocji NCBR w Internecie.
2020-06-25
brak danych
Warszawa Usługi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie zadań realizowanych przez NCBR poprzez zakup eksperckich usług prawnych.
2020-05-25
brak danych
Warszawa Dostawy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dostawa licencji na system ochrony infrastruktury IT dla NCBR
2020-05-18
brak danych
Warszawa Usługi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Świadczenie usługi analiz w zakresie statusów przedsiębiorstw lub/i analiz w zakresie zapewnienia wkładu własnego przez wnioskodawców. Postępowanie prowadzone z możliwością składania ofert częściowych.
2020-02-25
brak danych
Warszawa Usługi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Realizacja usługi pełnienia funkcji operatora pilotażowego działania akceleracji start-upów pn. "NCBR - Nevada Acceleration Program"
2019-12-17
brak danych
Warszawa Dostawy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa,posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury hiperkonwergentnej (HCI) dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
2019-12-16
brak danych
Warszawa Usługi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Ewaluacja interwencji wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni", realizowanych w ramach Działań 3.3 (Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego) oraz 3.4 (Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego) III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
2019-12-03
brak danych
Warszawa Usługi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie działań promocyjno-komunikacyjnych poprzez świadczenie usług polegających na pracach graficznych w ramach bieżących potrzeb komórki
2019-11-12
brak danych
Warszawa Dostawy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla NCBR
2019-11-06
brak danych
Warszawa Usługi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja programu rozwoju pracowników Grupy NCBR (NCBR i NCBR+) składającego się z dwóch poniższych częściA. Program rozwoju pracowników "InnJA" - adresowany do wszystkich pracowników Grupy NCBR, B. Programu rozwoju menedżerów "Szef jako lider zespołu" - adresowany do menedżetów w Grupie.
2019-10-29
brak danych
Warszawa Usługi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Sprzątanie pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
2019-10-29
brak danych
Warszawa Usługi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Zorganizowanie przez Wykonawcę jednodniowej międzynarodowej konferencji dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
2019-10-28
brak danych
Warszawa Usługi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju "Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu IdeaLab". Warsztat IdeaLab organizowany jest w ramach Programu "Badania Stosowane" realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Postępowanie nr 42/19/US
2019-10-24
brak danych
Warszawa Dostawy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Przedmiotem zamówienia Zorganizowanie przez Wykonawcę dnia integracyjnego dla pracowników Zamawiających poprzez zapewnienie obsługi technicznej wraz z zapewnieniem wyposażenia technicznego, w tym m.in. sprzętu oświetleniowego, nagłośnienia, komputerów/laptopów z oprogramowaniem, rzutników, ekranów, zapewnienie oprawy muzycznej i usługi realizowanej przez DJ´a podczas dnia integracyjnego dla pracowników Zamawiających oraz wykonaniem filmu (wideo-reportażu) z dnia integracyjnego. Dzień integracyjny odbędzie się od godz. 10:00 w dn. 26 października 2019 r. do godz. 01:00 w dn. 27 października 2019 r. w Fortecy Kręglickich, przy ul. Zakroczymskiej 12 w Warszawie.
2019-07-29
brak danych
Warszawa Dostawy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa serwerów wraz z dostawą oprogramowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
2019-07-16
brak danych
Warszawa Usługi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Przedmiotem zamówienia jest usługa elektronicznego monitoringu mediów dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) według wskazanych haseł.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.