eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Joanna Gawdzik


Liczba znalezionych orzeczeń: 103


 • 2023-10-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3006/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 października 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 października 2023 r. przez wykonawc ów „STEKOP” S.A. w Warszawie i „STEKOP-OCHRONA”
 • 2023-10-25 WYROK Sygn. akt KIO 2979/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 października 2023 r. przez wykonawc ów: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą
 • 2023-09-25 WYROK Sygn. akt KIO 2597/23, KIO 2608/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 i 27 września 2023 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 września 2023 r. przez: A. wykonawcę Zakłady Automatyki "KOMBUD" S.A. z siedzibą w Radomiu (KIO
 • 2023-05-16 WYROK Sygn. akt KIO 1144/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2023 r. w Wars zawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę: Tronus Polska Sp. z o.o. (ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa) ubiegającego się
 • 2023-05-10 WYROK Sygn. akt KIO 1177/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pre zesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę: UP LED Sp. z o.o. w Stalowej Woli ubiegającego się o udzielenie zamówienia
 • 2023-05-08 WYROK Sygn. akt KIO 1150/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę: WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o. w Łomnicy ubiegającego się o udzielenie zamówienia
 • 2023-05-05 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1084/23
  kowroński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 maja 2023 r. Warszawie o dwołania wniesionego w dniu 217 kwietnia 2023 r. przez wykonawc ę: Intaris Sp. z o.o. w Warszawie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego
 • 2023-05-02 WYROK Sygn. akt KIO 1020/23
  po rozpoznaniu na rozprawie dnia 25 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę ART FM Sp. z o.o., Rynek Główny 6, 31-042 Kraków w postępowaniu
 • 2023-04-27 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1104/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 kwietnia 2023 r. War szawie odwołania wniesionego w dniu 18 kwietnia 2023 r. przez wykonawc ów: M. S., W. S. prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej p od nazwą
 • 2023-04-25 WYROK Sygn. akt KIO 1028/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę: SUNTAR Sp. z o.o. w Tarnowie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
 • 2023-04-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1081/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 kwietnia 2023 r. Warszawie odwołania wniesionego w dniu 17 kwietnia 2023 r. przez wykonawc ę: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. (ul. Okólna 10, 42- 400
 • 2023-04-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 764/24
  z udziałem stron w dniu 3 kwietnia 2023 r., odwołania wniesionego do Pre zesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie w dniu 20 marca 2023 r. wykonawców: EMKA S.A. w Żyrardowie oraz MPO Sp. z o.o. w Białymstoku ubiegających się wspólnie
 • 2023-04-20 WYROK Sygn. akt KIO 976/23
  po rozpoznaniu na rozprawie dnia 18 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 kwietnia 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Nowoczesne Techniki
 • 2023-04-20 WYROK Sygn. akt KIO 958/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę: R. Ż. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą INTERPLASTIC R.
 • 2023-04-14 WYROK Sygn. akt KIO 895/23, KIO 899/23
  ałgorzata Jodłowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 marca 2023 r. przez odwołujących: A. wykonawcę H. C.
 • 2023-04-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 856/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 kwietnia 2023 r. Warszaw ie odwołania wniesionego w dniu 27 marca 2023 r. przez wykonawcę: D. W. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Ogólnopolska Grupa IT . W. (ul. Armii Krajowej
 • 2023-04-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 828/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 kwietnia 2023 r. War szawie odwołania wniesionego w dniu 27 marca 2023 r. przez wykonawcę: Apexim Bis Sp. z o.o. (u l. Lwowska 25, 65225 Zielona Góra) ubiegającego się o udzielenie zamówienia
 • 2023-04-05 WYROK Sygn. akt KIO 798/23
  po rozpoznaniu na rozprawie dnia 5 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 marca 2023 r. przez wykonawcę FPM S.A., ul. Wyzwolenia 12c, 43-190 Mikołów w postępowaniu prowadzonym
 • 2023-03-28 WYROK Sygn. akt KIO 704/23
  kowroński po rozpoznaniu na rozprawie dnia 27 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 13 marca 2023 r. przez CDeX Prosta S.A., ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań w postępowaniu prowadzonym
 • 2023-03-27 WYROK Sygn. akt KIO 674/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 marca 2023 r. przez wykonawców: Eurovia Polska S.A. w Kobierzycach; Saferoad Grawil sp. z o.o.
 • 2023-03-20 WYROK Sygn. akt KIO 640/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 marca 2023 r. przez wykonawców: REMONDIS Medison Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, PROMAROLPLUS Sp. z o.o.
 • 2023-03-20 WYROK Sygn. akt KIO 559/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 i 16 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lutego 2023 r. przez wykonawc ę: J. M. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą EDUKO J. M. (al.
 • 2023-03-13 WYROK Sygn. akt KIO 526/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lutego 2023 r. przez wykonawców: "STEKOP" S.A. z siedzibą w Warszawie i "STEKOPOCHRONA" Sp. z o.o. z siedzibą
 • 2023-03-07 WYROK Sygn. akt KIO 494/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2023 r. przez wykonawcę: BIOMASTER A. M. (ul. Ochla-Morelowa 3, 66- 006 Zielona Góra) ubiegającego się
 • 2023-02-28 WYROK Sygn. akt KIO 399/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego 2023 r. przez wykonawcę: GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (ul. Fabryczna 13/1, 65-410
 • 2023-02-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 375/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 11 lutego 2023 r. przez wykonawców: GR System Sp. z o.o. (Turza 107, 33-167 Turza) i GRS Medical sp.zo.o. (Turza 107, 33-167
 • 2023-02-21 WYROK Sygn. akt KIO 318/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2023 r. w Warszaw ie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 lutego 2023 r. przez wykonawcę: ERBUD S.A. (ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa) ubiegającego się
 • 2023-02-10 WYROK Sygn. akt KIO 193/23, KIO 238/23, KIO 252/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lutego 2023 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniach: A. 23 stycznia 2023 r. przez wykonawcę Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju, ul.
 • 2023-02-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 289/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 lutego 2023 r. Warszawie odwołania wniesionego w dniu 2 lutego 2023 r. p rzez wykonawcę: "FIREMAX" Sp. z o.o. (al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa) ubiegającego się o udzielenie zamówienia
 • 2023-02-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 269/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 30 stycznia 2023 r. przez wykonawc ę: Rotomat Sp. z o.o. (ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław) ubiegającego się o udzielenie zamówienia

 

1 2 ... 4

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie