eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › GRUPA E SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

GRUPA E SP. Z O.O.
Piwna 32
43-100 Tychy
woj. śląskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie GRUPA E SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2016 - 2024Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

170

Łączna wartość
wygranych przetargów

49 345 791 zł

Liczba zamawiających

100

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma GRUPA E SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie śląskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie GRUPA E SP. Z O.O. zamówień to 49 345 791,36 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2022 (71 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Śląski Urząd Wojewódzki.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 18 681 240,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Miasto Międzyrzec Podlaski przetargu, którego przedmiotem było "Zakup i wdrożenie aplikacji do świadczenia e-usług, systemu elektronicznego obiegu dokumentów, a także dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania." - część 2.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 350,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Dostawa sprzętu sieciowego, oprogramowania oraz licencji - część 2 Przetarg ogłoszony był przez Śląski Urząd Wojewódzki.


Liczba udzielonych firmie GRUPA E SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy GRUPA E SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2024 4 346 735,77 PLN 2
2023 68 11 137 128,48 PLN 42
2022 71 35 273 354,96 PLN 51
2021 20 2 211 753,04 PLN 11
2017 1 274 536,00 PLN 1
2016 6 102 283,11 PLN 5
RAZEM: 170 49 345 791,36 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na dostawy (161 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 25 352 283,45 zł). Przetargi, w których wygrywa firma GRUPA E SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Komputery przenośne, Monitory ekranowe, Urządzenia komputerowe, Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, Komputery osobistePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma GRUPA E SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Katowice (27 przetargów na łączną kwotę 2 038 697,24 zł). Zabrze (13 przetargi na łączną kwotę 1 764 217,29 zł). Tychy (9 przetargów na łączną kwotę 1 425 471,60 zł). Warszawa (8 przetargów na łączną kwotę 2 202 961,98 zł). Kielce (8 przetargów na łączną kwotę 1 233 672,78 zł).

Lista przetargów, w których firma GRUPA E SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2024

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2024-01-12 Katowice

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego - część 5
43 283,70 PLN
  Radom

Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego
303 452,07 PLN
2024-01-11   Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego - część 4 27 260,49 PLN
2024-01-11   Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego - część 1 260 537,37 PLN
2024-01-11   Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego - część 2 15 654,21 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma GRUPA E SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2024 to 346 735,77 zł.

Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-12-20 Dębica

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Dostawy

Zakup licencji do oprogramowania Asseco służących do integracji z RCIM oraz PIXEL w ramach projektu "Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w ZOZ w Dębicy"
259 530,00 PLN
2023-12-20 Dębica

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Usługi

Dostawa systemu bazodanowego w ramach realizacji projektu "Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy"
173 922,00 PLN
2023-12-15 Warszawa

Służba Ochrony Państwa
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych. - część 1
128 787,15 PLN
2023-12-11 Gdańsk

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA
Dostawy

DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH ORAZ DYSKÓW TWARDYCH HDD I SSD NA POTRZEBY AGENCJI - część 1
42 398,10 PLN
2023-12-08 Suwałki

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "ARES" SPÓŁKA AKCYJNA W SUWAŁKACH
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego i powerbanków w ramach projektu WSPARCIE BEZ GRANIC PLBU.03.01.00-20-1200/23-00. - część 2
46 518,60 PLN
2023-11-28 Gliwice

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.
Dostawy

165-P-23 Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania w celu uruchomienia eUsług wraz z usługą wdrożenia dla realizowanego projektu (...) - część 1
221 400,00 PLN
2023-11-03 Ostrowiec Świętokrzyski

Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim
Dostawy

Dostawa i wdrożenie platformy środowiska pracy awaryjnej oraz centrum kopii zapasowej
549 810,00 PLN
2023-11-02 Lubicz Dolny

GMINA LUBICZ
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".
266 517,91 PLN
2023-10-31 Zamość

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU
Dostawy

Dostawa systemów do kopii danych oraz systemu ochrony poczty elektronicznej - część 1
241 941,00 PLN
  Zabrze

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU
Dostawy

Zakup sprzętu fotograficznego i wideo dla wyposażenia pracowni digitalizacji w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska" (...)
152 935,74 PLN
2023-10-19   Zakup sprzętu fotograficznego i wideo dla wyposażenia pracowni digitalizacji w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska" (...) - część 3 37 999,62 PLN
2023-10-19   Zakup sprzętu fotograficznego i wideo dla wyposażenia pracowni digitalizacji w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska" (...) - część 2 114 936,12 PLN
2023-10-17 Radzymin

Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

"Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Świadczeniobiorcy, w zakresie o którym mowa w § 9a ust. 1 pkt 2 zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
411 558,00 PLN
  Tychy

Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy
Dostawy

Dostawa i wdrożenie informatycznego klastra HA wraz z dostawą sprzętu sieciowego dla Gminy Miasta Tychy
898 269,00 PLN
2023-10-16   Dostawa i wdrożenie informatycznego klastra HA wraz z dostawą sprzętu sieciowego dla Gminy Miasta Tychy - część 1 797 040,00 PLN
2023-10-16   Dostawa i wdrożenie informatycznego klastra HA wraz z dostawą sprzętu sieciowego dla Gminy Miasta Tychy - część 2 101 229,00 PLN
  Zakopane

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem
Dostawy

Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem elektronicznej kontroli dostępu oraz zakup i montaż czujników ruchu na potrzeby USOR
375 150,00 PLN
2023-09-25   Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem elektronicznej kontroli dostępu oraz zakup i montaż czujników ruchu na potrzeby USOR - część 2 27 060,00 PLN
2023-09-25   Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem elektronicznej kontroli dostępu oraz zakup i montaż czujników ruchu na potrzeby USOR - część 1 348 090,00 PLN
2023-09-14 Warszawa

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. W. ORŁOWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
Usługi

Wdrożenie systemów cyberbezpieczeństwa, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim, a Szpitalem im. prof. W. Orłowskiego CMKP
588 985,50 PLN
2023-09-08 Kielce

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i akcesoriów - część 1
320 015,25 PLN
2023-09-05 Zielonka

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA
Dostawy

Dostawa subskrypcji oprogramowania sieciowego i użytkowego oraz abonamentu systemu poczty Zimbra
344 031,00 PLN
  Kielce

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Dostawy

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania
387 852,21 PLN
2023-08-28   Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania - część 4 183 955,11 PLN
2023-08-28   Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania - część 3 27 682,38 PLN
2023-08-28   Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania - część 2 80 477,67 PLN
2023-08-28   Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania - część 1 95 737,05 PLN
2023-08-28 Radom

Gmina Miasta Radomia
Dostawy

Zakup i dostawa zestawów do videokonferencji oraz komputerów stacjonarnych wraz z oprogram. system. i biurowym, kamerą internetową i słuchawkami z mikrofonem w ramach projektu "Cyfrowa Gmina". - część 2
160 182,90 PLN
2023-08-17 Warszawa

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Dostawy

Zakup sprzętu komputerowego - część 2
58 720,20 PLN
2023-08-08 Zabrze

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU
Dostawy

Zakup sprzętu komputerowego dla wyposażenia pracowni digitalizacji w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska" - część 1
175 484,10 PLN
2023-08-08 Wołomin

POWIAT WOŁOMIŃSKI
Dostawy

93.Dostawa zintegrowanych systemów bezpieczeństwa klasy UTM/NGFW wraz z subskrypcją zabezpieczeń, gwarancją i wdrożeniem
158 239,50 PLN
2023-08-04 Gliwice

Politechnika Śląska
Dostawy

Sukcesywna dostawa części komputerowych dla Politechniki Śląskiej. Znak sprawy: IA1.282.70.2023.TB
266 247,03 PLN
2023-08-03 Pyskowice

Gmina Pyskowice
Dostawy

Urząd Miejski w Pyskowicach-zdrowe i przyjazne miejsce pracy-część 2-Zakup monitorów wraz z akcesoriami oraz podzespołów komputerowych
77 426,04 PLN
  Tychy

Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy
Dostawy

Dostawa przedłużeń licencji na oprogramowanie do zarządzania i monitorowania sieci w CUW Tychy i jednostkach obsługiwanych
163 098,00 PLN
2023-08-01   Dostawa przedłużeń licencji na oprogramowanie do zarządzania i monitorowania sieci w CUW Tychy i jednostkach obsługiwanych - część 2 35 793,00 PLN
2023-08-01   Dostawa przedłużeń licencji na oprogramowanie do zarządzania i monitorowania sieci w CUW Tychy i jednostkach obsługiwanych - część 1 127 305,00 PLN
  Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki
Dostawy

Dostawa sprzętu sieciowego, oprogramowania oraz licencji
431 129,00 PLN
2023-07-24   Dostawa sprzętu sieciowego, oprogramowania oraz licencji - część 1 132 239,00 PLN
2023-07-24   Dostawa sprzętu sieciowego, oprogramowania oraz licencji - część 10 460,00 PLN
2023-07-24   Dostawa sprzętu sieciowego, oprogramowania oraz licencji - część 7 189 666,00 PLN
2023-07-24   Dostawa sprzętu sieciowego, oprogramowania oraz licencji - część 6 18 327,00 PLN
2023-07-24   Dostawa sprzętu sieciowego, oprogramowania oraz licencji - część 5 7 800,00 PLN
2023-07-24   Dostawa sprzętu sieciowego, oprogramowania oraz licencji - część 4 64 944,00 PLN
2023-07-24   Dostawa sprzętu sieciowego, oprogramowania oraz licencji - część 3 17 343,00 PLN
2023-07-24   Dostawa sprzętu sieciowego, oprogramowania oraz licencji - część 2 350,00 PLN
2023-07-12 Gniezno

POWIAT GNIEŹNIEŃSKI
Dostawy

Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek wraz z modernizacją serwerowni w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie w ramach projektu "Cyfrowy Powiat" - część 1
228 763,80 PLN
2023-07-06 Bieruń

Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń
Dostawy

Zakup sprzętu komputerowego - "Cyfrowa Gmina" - część 2
10 829,29 PLN
2023-06-15 Radom

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - część 2
22 226,10 PLN
2023-06-14 Świętochłowice

GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE
Dostawy

Zakup i dostawa ergonomicznego sprzętu biurowego oraz komputerowego - część 2
66 658,62 PLN
2023-06-06 Rabka-Zdrój

Gmina Rabka-Zdrój
Dostawy

Dostawa sprzętu informatycznego - część 1
585 357,00 PLN
2023-06-02 Chybie

Gmina Chybie - Wójt Gminy Chybie
Roboty budowlane

Modernizacja wewnętrznej sieci LAN z doposażeniem serwerowni Urzędu Gminy w Chybiu
367 155,00 PLN
2023-05-31 Lubaczów

Gmina Miejska Lubaczów
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Gminy Miejskiej Lubaczów w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - Etap I - część 2
67 824,91 PLN
2023-05-19 Rychwał

Gmina Rychwał
Dostawy

"Dostawa sprzętu informatycznego" w ramach projektu "Cyfrowa Gmina - część 2
47 715,40 PLN
2023-05-18 Zabrze

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
Usługi

8/TP/I/23 WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA PODNOSZĄCEGO POZIOM CYBERBEZPIECZEŃSTWA W SZPITALU MIEJSKIM W ZABRZU SP. Z O.O
379 947,00 PLN
2023-05-18 Czechowice-Dziedzice

GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE
Dostawy

"Praca na zdrowie w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach II" - zakup monitorów
41 813,85 PLN
2023-05-15 Alwernia

Gmina Alwernia
Dostawy

Dostawa, instalacja, konfiguracja sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz usług na potrzeby Projektu-Cyfrowa Gmina - część 2
33 220,63 PLN
2023-05-10 Ostróda

Powiat Ostródzki
Dostawy

"Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa "Cyfrowy Powiat" - część 1
60 639,00 PLN
2023-05-02 Żory

GMINA MIEJSKA ŻORY
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" na potrzeby Urzędu Miasta Żory - część 1
379 455,00 PLN
2023-04-18 Kluczbork

Powiat Kluczborski
Dostawy

Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowy Powiat
194 360,91 PLN
2023-04-13 Brzesko

Powiat Brzeski - Starostwo Powiatowe w Brzesku
Dostawy

"Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, montaż i uruchomienie w ramach projektu "Cyfrowy Powiat" - część 1
247 845,00 PLN
2023-03-20 Katowice

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
Dostawy

Dostawa sprzętu IT oraz oprogramowania dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach - etap I - część 1
11 522,64 PLN
  Ryglice

GMINA RYGLICE
Dostawy

Modernizacja infrastruktury informatycznej Etap 2, Dostawa: Cz.I:komputerów typu AiO-5 szt. Cz.II:laptopów-24 szt. Cz.III:drukarki kodów kreskowych oraz skanera Cz.IV:urządzeń wielofunkcyjnych-8 szt.
87 514,99 PLN
2023-02-16   Modernizacja infrastruktury informatycznej Etap 2, Dostawa: Cz.I:komputerów typu AiO-5 szt. Cz.II:laptopów-24 szt. Cz.III:drukarki kodów kreskowych oraz skanera Cz.IV:urządzeń wielofunkcyjnych-8 szt. - część 4 11 424,24 PLN
2023-02-16   Modernizacja infrastruktury informatycznej Etap 2, Dostawa: Cz.I:komputerów typu AiO-5 szt. Cz.II:laptopów-24 szt. Cz.III:drukarki kodów kreskowych oraz skanera Cz.IV:urządzeń wielofunkcyjnych-8 szt. - część 2 76 090,75 PLN
2023-02-08 Zielonka

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA
Dostawy

DOSTAWA OPROGRAMOWANIA NAUKOWEGO DLA WITU
286 713,00 PLN
  Kielce

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Dostawy

Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
525 805,32 PLN
2023-02-02   Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. - część 1 478 593,00 PLN
2023-02-02   Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. - część 8 37 824,96 PLN
2023-02-02   Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. - część 7 9 387,36 PLN
  Bielsko-Biała

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Dostawy

Dostawa urządzeń drukujących, sprzętu komputerowego oraz laptopów
12 756,08 PLN
2023-01-17   Dostawa urządzeń drukujących, sprzętu komputerowego oraz laptopów - część 10 3 189,02 PLN
2023-01-17   Dostawa urządzeń drukujących, sprzętu komputerowego oraz laptopów - część 6 3 189,02 PLN
2023-01-17   Dostawa urządzeń drukujących, sprzętu komputerowego oraz laptopów - część 5 6 378,04 PLN
2023-01-10 Mysłowice

Gmina Miasto Mysłowice
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania z podziałem na 6 części. - część 6
23 617,91 PLN
2023-01-05 Kętrzyn

ZPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie
Dostawy

"Dostawa rozwiązań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz usługa audytu bezpieczeństwa systemów IT (...) dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie" - część 1
331 354,20 PLN
2023-01-05 Rabka-Zdrój

Gmina Rabka-Zdrój
Dostawy

"Dostawa systemów oraz sprzętu informatycznego" - II postępowanie - część 1
46 617,00 PLN
2023-01-04 Zielonka

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA
Dostawy

Dostawa oprogramowania biurowego, systemu operacyjnego i elementów systemu poczty elektronicznej
177 267,60 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma GRUPA E SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 11 137 128,48 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-12-29 Zabrze

MIASTO ZABRZE – PREZYDENT MIASTA
Dostawy

"Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego" Zadanie nr 2 - Zakup i dostawa komputerów (z zainstalowanym systemem operacyjnym) oraz oprogramowania biurowego
169 545,66 PLN
2022-12-27 Gdańsk

SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU
Dostawy

Dostawa skanerów na potrzeby sądów powszechnych apelacji gdańskiej.
379 117,98 PLN
2022-12-19 Warszawa

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie. - część 1
474 973,11 PLN
  Krosno

WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM.JANA PAWŁA II W KROŚNIE
Dostawy

Dostawa sprzętu i licencji dla zabezpieczenie cyberbezpieczeństwa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
275 274,00 PLN
2022-12-19   Dostawa sprzętu i licencji dla zabezpieczenie cyberbezpieczeństwa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. - część 2 91 512,00 PLN
2022-12-19   Dostawa sprzętu i licencji dla zabezpieczenie cyberbezpieczeństwa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. - część 1 183 762,00 PLN
2022-12-14 Rzeszów

KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE
Dostawy

Zakup i dostawę systemu antywirusowego, licencji dostępowych do systemu poczty elektronicznej, systemu zarządzania infrastrukturą oraz dostarczenie licencji do systemu ochrony poczty
599 010,00 PLN
2022-12-09 Dobrzyń nad Wisłą

GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -"Granty PPGR" - część 3
2 059,02 PLN
  Bielsko-Biała

SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU-BIAŁEJ
Dostawy

Dostawa sprzętu informatycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
111 069,00 PLN
2022-12-07   Dostawa sprzętu informatycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych - część 3 44 649,00 PLN
2022-12-07   Dostawa sprzętu informatycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych - część 1 66 420,00 PLN
2022-12-02 Otwock

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ADAMA GRUCY CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
Dostawy

Rozbudowa sprzętu serwerowego i dostawa urządzeń typu UTM w celu podniesienia bezpieczeństwa danych (cyberbezpieczeństwa) w SPSK im. Prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku
562 848,00 PLN
2022-12-02 Radom

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Dostawy

Dostawa urządzeń komputerowych dla Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - część 3
247 870,83 PLN
  Przysucha

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa oprogramowania i sprzętu podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych dla SPZZOZ Przysucha
269 985,00 PLN
2022-12-01   Dostawa oprogramowania i sprzętu podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych dla SPZZOZ Przysucha - część 2 225 705,00 PLN
2022-12-01   Dostawa oprogramowania i sprzętu podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych dla SPZZOZ Przysucha - część 1 44 280,00 PLN
2022-11-30 Chęciny

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
Dostawy

"Zakup i wdrożenie systemów teleinformatycznych w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze" - część 3
172 077,00 PLN
2022-11-29 Rybnik

MIASTO RYBNIK
Dostawy

Aktualizacja i dostawa oprogramowania
299 552,97 PLN
2022-11-22 Ryki

SZPITAL POWIATOWY W RYKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostawy

Dostawa i instalacja sprzętu informatycznego w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w Szpitalu Powiatowym w Rykach sp. z o.o."
298 890,00 PLN
2022-11-18 Lipsko

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Na dostawę sprzętu i oprogramowania niezbędnego do podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych SPZZOZ Lipsko
344 892,00 PLN
2022-11-16 Pisz

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W PISZU
Dostawy

"Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców" - część 1
359 160,00 PLN
2022-11-15 Zielonka

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA
Dostawy

Dostawa subskrypcji w 2022 r. dla WITU Zielonka
264 573,00 PLN
2022-10-26 Zabrze

MIASTO ZABRZE – PREZYDENT MIASTA
Dostawy

Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego C.D. w sekcji IX pozostałe informacje - część 2
353 487,24 PLN
2022-10-21 Zamość

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU
Dostawy

Dostawa i wdrożenie systemu DLP
362 850,00 PLN
2022-10-21 Międzyrzec Podlaski

Miasto Międzyrzec Podlaski
Usługi

"Zakup i wdrożenie aplikacji do świadczenia e-usług, systemu elektronicznego obiegu dokumentów, a także dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania." - część 2
18 681 240,00 PLN
2022-10-20 Nowa Sarzyna

GMINA NOWA SARZYNA
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR
211 974,26 PLN
  Kraków

UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE
Dostawy

Dostawa komputerów (jednostka centralna) oraz laptopów dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
353 712,13 PLN
2022-10-05   Dostawa komputerów (jednostka centralna) oraz laptopów dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - część 2 288 730,00 PLN
2022-10-05   Dostawa komputerów (jednostka centralna) oraz laptopów dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - część 1 64 982,13 PLN
2022-09-26 Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki
Dostawy

Dostawa modułu
6 445,20 PLN
2022-09-23 Krynica-Zdrój

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju
Dostawy

"Dostawa systemu kopii bezpieczeństwa danych i archiwizacji dla potrzeb SPZOZ Szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju"
182 800,00 PLN
2022-09-02 Lipsko

Miasto i Gmina Lipsko
Dostawy

Dostawa sprzętu serwerowego z oprogramowaniem dla Miasta i Gminy Lipsko w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"
49 704,30 PLN
2022-08-30 Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki
Dostawy

Dostawa sprzętu i akcesoriów sieciowych - część 1
680,00 PLN
2022-08-23 Szlichtyngowa

Gmina Szlichtyngowa
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
593 846,46 PLN
2022-08-11 Krynica-Zdrój

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju
Dostawy

Dostawa elementów infrastruktury informatycznej dla potrzeb SPZOZ - Szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju.
170 933,10 PLN
2022-08-01 Tarnów

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Roboty budowlane

Przebudowa istniejących pomieszczeń szpitala na potrzeby serwerowni głównej do zabezpieczenia ciągłości pracy systemu informatycznego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
2 797 610,40 PLN
2022-07-29 Zielona Góra

Miasto Zielona Góra - Urząd Miasta Zielona Góra
Dostawy

Zakup monitorów komputerowych dla Urzędu Miasta Zielona Góra.
42 927,00 PLN
2022-07-21 Zielonka

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA
Dostawy

Dostawa serwerów, sprzętu komputerowego i oprogramowania
374 904,00 PLN
2022-07-20 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
Dostawy

Zakup Monitorów - część 3
27 195,30 PLN
2022-07-12 Lutowiska

Gmina Lutowiska
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
135 939,77 PLN
  Tychy

Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy
Dostawy

Dostawa sprzętu informatycznego dla Gminy Miasta Tychy
268 755,00 PLN
2022-07-11   Dostawa sprzętu informatycznego dla Gminy Miasta Tychy - część 1 162 360,00 PLN
2022-07-11   Dostawa sprzętu informatycznego dla Gminy Miasta Tychy - część 2 62 730,00 PLN
2022-07-11   Dostawa sprzętu informatycznego dla Gminy Miasta Tychy - część 3 43 665,00 PLN
  Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki
Dostawy

Dostawa licencji i urządzeń sieciowych.
484 330,95 PLN
2022-07-06   Dostawa licencji i urządzeń sieciowych. - część 2 114 377,70 PLN
2022-07-06   Dostawa licencji i urządzeń sieciowych. - część 1 369 953,25 PLN
2022-07-06 Katowice

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
Usługi

Świadczenie usług informatycznych w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - s.p.z.o.z.
304 056,00 PLN
2022-06-29 Koszalin

POWIAT KOSZALIŃSKI
Dostawy

DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W KOSZALINIE
146 083,41 PLN
2022-06-27 Kuślin

Gmina Kuślin
Dostawy

Dostawa komputerów przenośnych-laptopów w ramach realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR.
341 074,08 PLN
2022-06-22 Oświęcim

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU
Dostawy

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)- prace towarzyszące oraz zakup środków trwałych - cz. III (UPS-dostawa)
35 815,14 PLN
2022-06-20 Lipsko

Miasto i Gmina Lipsko
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miasta i Gminy Lipsko w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - część 1
269 900,13 PLN
2022-06-14 Budzów

Gmina Budzów
Dostawy

Dostawa infrastruktury informatycznej w ramach projektu "Rozwój e-usług w gminie Budzów" - część 1
222 015,00 PLN
2022-06-06 Jaraczewo

GMINA JARACZEWO
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" - część 3
18 794,40 PLN
2022-06-03 Radom

Gmina Miasta Radomia
Dostawy

Dostawa komputerów z oprogramowaniem. - część 1
340 771,50 PLN
2022-06-03 Zagórz

GMINA ZAGÓRZ
Dostawy

"Zakup i dostawa laptopów w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR""
154 884,06 PLN
2022-05-27 Skąpe

Gmina Skąpe
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "wsparcie dzieci z rodzin popeegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
528 134,94 PLN
2022-05-18 Warnice

Gmina Warnice
Dostawy

Zakup komputerów, laptopów i UPS - część 1
57 122,66 PLN
2022-04-29 Purda

GMINA PURDA
Dostawy

Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.
402 490,44 PLN
2022-04-19 Siemiatycze

GMINA SIEMIATYCZE
Dostawy

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Czartajewie - część 4
74 208,00 PLN
2022-04-19 Gliwice

NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACH
Dostawy

Zakup, instalacja oraz wdrożenie systemu audio-video umożliwiającego przesyłanie dźwięku i obrazu pomiędzy salami Centrum Konferencyjno-Dydaktycznego NIO-PIB O/Gliwice
908 970,00 PLN
  Katowice

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
Dostawy

Dostawa sprzętu IT dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach - etap I
247 808,10 PLN
2022-04-13   Dostawa sprzętu IT dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach - etap I - część 6 17 220,00 PLN
2022-04-13   Dostawa sprzętu IT dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach - etap I - część 4 17 306,10 PLN
2022-04-13   Dostawa sprzętu IT dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach - etap I - część 5 213 282,00 PLN
2022-04-06 Rybnik

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU
Dostawy

Zakup wyposażenia stanowisk pracy SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku w celu poprawy ergonomii warunków pracy w ramach projektu " Minimum ryzyka dla pracownika". - część 1
57 204,84 PLN
2022-03-31 Zabrze

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
Usługi

NAJEM SPRZĘTU SERWEROWEGO WRAZ Z USŁUGĄ MIGRACJI DANYCH
355 224,00 PLN
2022-02-25 Tychy

MEGREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostawy

Dostawa komputerów, monitorów, drukarek, akcesoriów informatycznych - część 3
32 250,60 PLN
2022-02-10 Bielsko-Biała

SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU-BIAŁEJ
Dostawy

Dostawa systemu wideokonsultacyjnego
124 230,00 PLN
2022-01-24 Warszawa

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego - część 1
347 369,22 PLN
2022-01-10 Opole

REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJI
Dostawy

część 1: zakup i dostawę 281 tabletów graficznych część 2: zakup i dostawę 75 tabletów graficznych - część 1
99 195,81 PLN
2022-01-10 Poznań

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego - część 7
11 184,39 PLN
  Olsztyn

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
Dostawy

Sukcesywna dostawa zestawów komputerowych i monitorów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
141 560,00 PLN
2022-01-10   Sukcesywna dostawa zestawów komputerowych i monitorów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - część 5 45 400,00 PLN
2022-01-10   Sukcesywna dostawa zestawów komputerowych i monitorów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - część 4 37 500,00 PLN
2022-01-10   Sukcesywna dostawa zestawów komputerowych i monitorów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - część 3 37 380,00 PLN
2022-01-10   Sukcesywna dostawa zestawów komputerowych i monitorów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - część 2 21 280,00 PLN
2022-01-04 Siemiatycze

Miasto Siemiatycze
Dostawy

Dostawa sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnych w związku z realizacją projektu pt. "Nowoczesna szkoła oknem na świat w Gminie Siemiatycze"
70 746,56 PLN
2022-01-03 Chorzów

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego - monitory
52 029,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma GRUPA E SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 35 273 354,96 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-12-31 Warszawa

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
Dostawy

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowych urządzeń drukujących - część 1
481 877,10 PLN
  Zabrze

MIASTO ZABRZE – PREZYDENT MIASTA
Dostawy

Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) wyposażenia i sprzętu informatycznego do pracowni w szkołach podst. i szkołach podst. specjalnych w podziale na części w ramach proj. Wiele potrzeb-jeden cel.
123 632,22 PLN
2021-12-29   Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) wyposażenia i sprzętu informatycznego do pracowni w szkołach podst. i szkołach podst. specjalnych w podziale na części w ramach proj. Wiele potrzeb-jeden cel. - część 2 63 345,00 PLN
2021-12-29   Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) wyposażenia i sprzętu informatycznego do pracowni w szkołach podst. i szkołach podst. specjalnych w podziale na części w ramach proj. Wiele potrzeb-jeden cel. - część 3 60 287,22 PLN
  Zabrze

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego z akcesoriami
39 748,68 PLN
2021-12-23   Dostawa sprzętu komputerowego z akcesoriami - część 2 24 216,24 PLN
2021-12-23   Dostawa sprzętu komputerowego z akcesoriami - część 1 15 532,44 PLN
  Katowice

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
114 857,65 PLN
2021-12-06   Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach. - część 5 14 901,45 PLN
2021-12-06   Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach. - część 4 3 271,80 PLN
2021-12-06   Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach. - część 3 16 516,44 PLN
2021-12-06   Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach. - część 1 80 167,96 PLN
2021-11-24 Tychy

Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy
Dostawy

Dostawa sprzętu informatycznego dla jednostek Gminy Miasta Tychy - część 3
63 099,00 PLN
2021-11-18 Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki
Roboty budowlane

Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego z zasilaniem dedykowanym i ogólnym na 4 piętrze budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Damrota 16, wraz z dostawą sprzętu sieciowego.
345 368,01 PLN
  Zabrze

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z akcesoriami wraz z oprogramowaniem w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup wyposażenia do mobilnego laboratorium dokumentacji dziedzictwa górniczego".
14 212,65 PLN
2021-11-16   Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z akcesoriami wraz z oprogramowaniem w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup wyposażenia do mobilnego laboratorium dokumentacji dziedzictwa górniczego". - część 3 3 548,55 PLN
2021-11-16   Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z akcesoriami wraz z oprogramowaniem w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup wyposażenia do mobilnego laboratorium dokumentacji dziedzictwa górniczego". - część 2 10 664,10 PLN
2021-10-19 Warszawa

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dostawy

Zakup stacji dokujących i monitorów do komputerów przenośnych w podziale na 2 części - część 1
95 054,40 PLN
2021-07-21 Poznań

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu - 3 Części. - część 2
11 638,26 PLN
2021-06-16 Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki
Dostawy

Zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
6 653,07 PLN
2021-06-01 Białobrzegi

Gmina Białobrzegi
Dostawy

Dostawa, instalacja i wdrożenie sprzętu informatycznego do realizacji projektu pn. "Portal e-mieszkańca"
316 110,00 PLN
2021-05-31 Proszowice

Starostwo Powiatowe
Dostawy

"Dostawa i wdrożenie rozwiązań bezpieczeństwa" w ramach projektu "Elektroniczna administracja w Powiecie Proszowickim"
85 977,00 PLN
  Nysa

Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, licencji dostępowych CAL Device, oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa i archiwizacji danych oraz zasilaczy UPS
513 525,00 PLN
2021-05-19   Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, licencji dostępowych CAL Device, oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa i archiwizacji danych oraz zasilaczy UPS - część 2 231 855,00 PLN
2021-05-19   Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, licencji dostępowych CAL Device, oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa i archiwizacji danych oraz zasilaczy UPS - część 1 281 670,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma GRUPA E SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 2 211 753,04 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-08-16 Gliwice

Instytut Spawalnictwa
Dostawy

Dostawa tabletów 10" - 800 szt.
274 536,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma GRUPA E SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 274 536,00 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

DOSTAWA DRUKAREK KODÓW KRESKOWYCH i SERWERA NAS
41 260,35 PLN
2016-07-19   Pakiet Nr 1 20 110,50 PLN
2016-07-19   Pakiet Nr 2 21 149,85 PLN
2016-07-18 Mikołów

Zarząd Powiatu Mikołowskiego
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego ,z siedzibą w Mikołowie..
32 684,79 PLN
2016-07-01 Katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Dostawy

Drukarka mobilna
1 302,57 PLN
2016-06-27 Oświęcim

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
Dostawy

Pakiet nr 1
4 710,90 PLN
2016-02-17 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Głowica kolorymetru CR - 400 z programem Spectra Magic w wersji Lite
22 324,50 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma GRUPA E SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 102 283,11 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Dodaj swoje pytanie