eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU - przetargiMUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-03-27
2023-04-05
Zabrze Usługi MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Świadczenie usług drukowania materiałów wielkoformatowych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
2023-03-27
2023-04-04
Zabrze Dostawy MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Dostawa odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU
MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-03-16
2023-03-27
Zabrze Dostawy MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: Zadanie 1. Ul. Georgiusa Agricoli 2 Zadanie 2. Ul. Wolności 410 Zadanie 3. Ul Mochnackiego 2
2023-03-15
2023-03-24
Zabrze Usługi MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu systemu bezpieczeństwa SMP-NT/SV, systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego (...).
2023-03-10
2023-03-20
Zabrze Usługi MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU "Serwisowanie oraz usuwanie awarii układów kolejek szynowych podwieszanych służących do przewozu ludzi w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu"
2023-03-06
2023-03-20
Zabrze Usługi MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej zagospodarowanie terenu niecki przy hali sportowej "Pogoń" w obszarze Kopalni Królowa Luiza przy ul. Wolności 406 w Zabrzu
2023-03-03
2023-03-15
Zabrze Usługi MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Kompleksowa usługa prania, wybielania oraz maglu i usług krawieckich bielizny hotelowej na Hostelu Guido, pranie oraz usługi krawieckie ubrań sztygarskich oraz różnych akcesoriów materiałowych.
2023-03-02
2023-03-13
Zabrze Dostawy MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Sukcesywna dostawa napojów bezalkoholowych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
2023-03-01
2023-03-09
Zabrze Usługi MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Obligatoryjne badania maszyn i urządzeń przez rzeczoznawców
2023-02-28
2023-03-08
Zabrze Dostawy MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Dostawa materiałów do wyrobisk górniczych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, zadanie nr 1: "Wyroby hutnicze", zadanie nr 2: "Pozostałe materiały".
2023-02-27
2023-03-10
Zabrze Dostawy MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Dostawa i montaż wyposażenia do budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19 -- sprzęt gastronomiczny.
2023-02-16
2023-02-24
Zabrze Dostawy MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
2023-02-14
2023-02-22
Zabrze Usługi MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Kompleksowa usługa prania, wybielania oraz maglu i usług krawieckich bielizny hotelowej na Hostelu Guido, pranie oraz usługi krawieckie ubrań sztygarskich oraz różnych akcesoriów materiałowych.
2023-02-04
2023-02-20
Zabrze Roboty budowlane MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Wykonanie instalacji fotowoltaicznych wraz z remontem dachu w budynku maszyny wyciągowej Szybu Kolejowy przy ul. 3 Maja 93 w Zabrzu
2023-02-03
2023-02-13
Zabrze Usługi MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Świadczenie usług drukowania materiałów promocyjnych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
2023-01-24
2023-02-01
Zabrze Usługi MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych...
2023-01-24
2023-02-02
Zabrze Usługi MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU "Wymiana i montaż liny nośnej pracującej w górniczym wyciągu szybowym szybu "Kolejowy".
2023-01-23
2023-02-02
Zabrze Usługi MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Mechanizm Racjonalnych Usprawnień - dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych - wykonanie systemu oznakowań dla budynku wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu.
2022-12-15
2023-01-05
Zabrze Roboty budowlane MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Wykonanie instalacji fotowoltaicznych wraz z remontem dachu w budynku maszyny wyciągowej Szybu Kolejowy przy ul. 3 Maja 93 w Zabrzu
2022-12-06
2022-12-14
Zabrze Dostawy MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do budynku wieża ciśnień - Meble do zagospodarowania terenu -parasole ogrodowe
2022-12-01
2022-12-09
Zabrze Usługi MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Obsługa i rozliczenie płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych oraz dzierżawa 19 terminali płatniczych z możliwością płatności zbliżeniowych, w tym 5 terminali mobilnych.
2022-12-01
2022-12-09
Zabrze Dostawy MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Dostawa bonów/kuponów żywieniowych do wydawania pracownikom MGW w Zabrzu w celu otrzymywania przez nich profilaktycznych posiłków/produktów do przyrządzenia takich posiłków we własnym zakresie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU
MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-03-28
brak danych
Zabrze Dostawy MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
2023-03-23
brak danych
Zabrze Usługi MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Świadczenie usług drukowania materiałów promocyjnych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
2023-03-03
brak danych
Zabrze Usługi MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych...
2023-03-02
brak danych
Zabrze Usługi MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Kompleksowa usługa prania, wybielania oraz maglu i usług krawieckich bielizny hotelowej na Hostelu Guido, pranie oraz usługi krawieckie ubrań sztygarskich oraz różnych akcesoriów materiałowych.
2023-02-24
brak danych
Zabrze Usługi MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Mechanizm Racjonalnych Usprawnień - dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych - wykonanie systemu oznakowań dla budynku wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu.
2023-02-10
brak danych
Zabrze Usługi MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU "Wymiana i montaż liny nośnej pracującej w górniczym wyciągu szybowym szybu "Kolejowy".
2023-02-08
brak danych
Zabrze Roboty budowlane MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Wykonanie instalacji fotowoltaicznych wraz z remontem dachu w budynku maszyny wyciągowej Szybu Kolejowy przy ul. 3 Maja 93 w Zabrzu
2023-02-03
brak danych
Zabrze Usługi MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU "Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości MGW z obiektów niezamieszkałych z lokalizacji Zamawiającego znajdujących się w Zabrzu w roku 2023" - 3 zadania.
2023-01-24
brak danych
Zabrze Dostawy MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Dostawa bonów/kuponów żywieniowych do wydawania pracownikom MGW w Zabrzu w celu otrzymywania przez nich profilaktycznych posiłków/produktów do przyrządzenia takich posiłków we własnym zakresie
2023-01-19
brak danych
Zabrze Usługi MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Obsługa i rozliczenie płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych oraz dzierżawa 19 terminali płatniczych z możliwością płatności zbliżeniowych, w tym 5 terminali mobilnych.
2023-01-12
brak danych
Zabrze Dostawy MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Rewitalizacja wieży ciśnień - zakup i montaż systemu wideokonferencyjnego. Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego oraz teleinformatycznego na potrzeby MGW w Zabrzu.
2023-01-02
brak danych
Zabrze Dostawy MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do budynku wieża ciśnień - Meble do zagospodarowania terenu -parasole ogrodowe
2022-12-28
brak danych
Zabrze Dostawy MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU "Sukcesywne dostawy paliw do pojazdów i urządzeń nr 2 na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu"
2022-12-23
brak danych
Zabrze Dostawy MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Rewitalizacja wieży ciśnień - zakup i montaż systemu wideokonferencyjnego. Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego oraz teleinformatycznego na potrzeby MGW w Zabrzu.
2022-12-16
brak danych
Zabrze Dostawy MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Sukcesywny zakup i dostawa osprzętu elektroenergetycznego niezbędnego do utrzymania ruchu obiektów, maszyn i urządzeń eksploatowanych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w 2022 roku.
2022-12-14
brak danych
Zabrze Dostawy MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Dostawa wraz z konfiguracją wdrożeniem i uruchomieniem systemów monitoringu CCTV, KD, SSWIN oraz wysłanie sygnału z centrali PPOŻ z podziałem na dwa zadania.
2022-12-07
brak danych
Zabrze Dostawy MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do budynku wieża ciśnień - pufy
2022-11-15
brak danych
Zabrze Dostawy MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU "Dostawa zawieszeń naczyń wyciągowych szybowych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w ramach wymiany i montażu liny nośnej w szybie Kolejowy"
2022-11-09
brak danych
Zabrze Dostawy MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU "Sukcesywne dostawy paliw do pojazdów i urządzeń na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu".
2022-10-26
brak danych
Zabrze Roboty budowlane MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Wykonanie otworu wielkośrednicowego z powierzchni do poziomu 80m

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.