eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE

GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE - przetargiGMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-06-30
2022-07-12
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Sprawowanie wielob. nadzoru inwestorskiego nad zad. : Wykonanie zbiornika retencyjnego między ul. Zamkową a ul. Mikołaja Kopernika w Cz-Dz w ramach projektu "Z zapałem przeciw zmianom klimatu..."
2022-06-27
2022-07-07
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Przebudowa drogi gminnej ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetleniem (projekt)"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE
GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-06-23
2022-07-01
Czechowice-Dziedzice Dostawy GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice" - zakup, dostawa i montaż wyposażenia
2022-06-21
2022-06-30
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Przebudowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu (projekt)"
2022-06-14
2022-06-23
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Opracowanie koncepcji inwestycyjnej budowy kompleksu energetycznego w Czechowicach-Dziedzicach w ramach EUCF.
2022-06-03
2022-06-13
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej w Czechowicach-Dziedzicach"
2022-05-30
2022-06-08
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku w Bronowie"
2022-05-18
2022-06-02
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Wykonanie zbiorników retencyjnych w ramach projektu pod nazwą : "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"- z podziałem na zadania
2022-05-10
2022-05-19
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Czyszczenie urządzeń odwadniających drogi na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice
2022-05-10
2022-05-18
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Wykaszanie poboczy dróg na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice" - z podziałem na zadania
2022-05-06
2022-05-16
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice "
2022-04-29
2022-05-09
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Bieżące oczyszczanie miasta Czechowice-Dziedzice"
2022-04-07
2022-04-15
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Organizacja wyjazdu studyjnego
2022-03-30
2022-04-14
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Ligocie
2022-03-16
2022-03-24
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego- "Termomodernizacja PP Nr 8 w Cz-Dz-Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wyk. odnawialnych źródeł energii - etap II"
2022-03-10
2022-03-28
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku w Bronowie
2022-03-10
2022-03-21
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, wykaszanie działek gminnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - z podziałem na zadania
2022-03-01
2022-03-23
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czchowice-Dziedzice
2022-03-01
2022-03-10
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Mechaniczne oraz ręczne oczyszczanie dróg na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice" z podziałem na zadania.
2022-02-15
2022-03-03
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Remonty nawierzchni nieulepszonych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice
2022-02-14
2022-03-03
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Termomodernizacja SP Zabrzeg w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II"
2022-02-09
2022-02-24
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Dostawa i nasadzenie roślin jednorocznych wraz z pielęgnacją i utrzymaniem wykonanej nasady, utrzym. terenów zieleni urządzonej oraz wyk. wiosennej i jesiennej nasady sezonowej na terenie Gminy Cz-Dz

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE
GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-06-30
brak danych
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Konserwacja kanału ulgi" w Czechowicach-Dziedzicach
2022-06-22
brak danych
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Ligocie
2022-06-09
brak danych
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice "
2022-06-07
brak danych
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Bieżące oczyszczanie miasta Czechowice-Dziedzice"
2022-06-07
brak danych
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Czyszczenie urządzeń odwadniających drogi na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice
2022-05-25
brak danych
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku w Bronowie
2022-05-13
brak danych
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, wykaszanie działek gminnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - z podziałem na zadania
2022-05-13
brak danych
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Mechaniczne oraz ręczne oczyszczanie dróg na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice" z podziałem na zadania.
2022-05-12
brak danych
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Organizacja wyjazdu studyjnego
2022-05-10
brak danych
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej i pompowni wód opadowych" w Czechowicach-Dziedzicach.
2022-05-09
brak danych
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czchowice-Dziedzice
2022-04-28
brak danych
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Termomodernizacja SP Zabrzeg w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II"
2022-04-07
brak danych
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Dostawa i nasadzenie roślin jednorocznych wraz z pielęgnacją i utrzymaniem wykonanej nasady, utrzym. terenów zieleni urządzonej oraz wyk. wiosennej i jesiennej nasady sezonowej na terenie Gminy Cz-Dz
2022-04-05
brak danych
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego- "Termomodernizacja PP Nr 8 w Cz-Dz-Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wyk. odnawialnych źródeł energii - etap II"
2022-03-31
brak danych
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Remonty nawierzchni nieulepszonych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice
2022-03-21
brak danych
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego: "Termomodernizacja SP Nr 8 w Cz-Dz-Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wyk. odnawialnych źródeł energii - etap II"
2022-03-21
brak danych
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Bieżące utrzymanie dróg (przełomy) na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice
2022-03-10
brak danych
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku w Bronowie
2022-03-10
brak danych
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego- "Termomodernizacja PP Nr 8 w Cz-Dz-Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wyk. odnawialnych źródeł energii - etap II"
2022-02-22
brak danych
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.