eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE

GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE - przetargiGMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-05-25
2023-06-12
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Przebudowa odcinka pasa drogowego ul. Gazdy w Zabrzegu"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE
GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-05-24
2023-06-01
Czechowice-Dziedzice Dostawy GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Praca na zdrowie w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach II" - zakup i montaż sprzętu prezentacyjnego do obsługi szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach
2023-05-22
2023-05-30
Czechowice-Dziedzice Dostawy GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Zakup serwera wraz z oprogramowaniem" dla Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach
2023-05-17
2023-05-26
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Czyszczenie urządzeń odwadniających drogi na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice"
2023-05-17
2023-05-29
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie miasta Czechowice-Dziedzice - Dostawa i montaż zjazdu linowego w Parku Rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach
2023-05-16
2023-05-24
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Cz-Dz" w ramach projektu Z zapałem przeciw zmianom klimatu..."
2023-04-28
2023-05-16
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Przebudowa odcinka pasa drogowego ul. Junackiej w Czechowicach-Dziedzicach
2023-04-28
2023-05-11
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj"
2023-04-21
2023-05-08
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Budowa drogi dojazdowej gminnej ulicy Cichy Kącik w Czechowicach-Dziedzicach
2023-04-13
2023-04-25
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Wykonanie zielonego przystanku autobusowego i zielonych ścian przystanków autobusowych w Czechowicach-Dziedzicach" - z podziałem na zadania
2023-04-12
2023-04-20
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie miasta Czechowice-Dziedzice - Doposażenie placu zabaw przy ul. Hutniczej"
2023-03-30
2023-04-17
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj
2023-03-29
2023-04-14
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Budowa placu zabaw w ramach zagospodarowania terenu przy ul. Woleńskiej w Ligocie"
2023-03-29
2023-04-11
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Dostawa i nasadzenie roślin jednorocznych wraz z pielęgnacją i utrzymaniem wykonanej nasady, utrzymaniem terenów zieleni urządzonej oraz wykonanie jesiennej nasady sezonowej na terenie Gminy Cz-Dz"
2023-03-28
2023-04-06
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Praca na zdrowie w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach II" - przeprowadzenie szkoleń.
2023-03-27
2023-04-12
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Cz-Dz w ramach projektu "Z zapałem przeciw zmianom klimatu- zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Cz-Dz" - w formule zaprojektuj i wybuduj
2023-03-24
2023-04-03
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie miasta Czechowice-Dziedzice" - "Dostawa i montaż zjazdu linowego w Parku Rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach".
2023-03-22
2023-03-31
Czechowice-Dziedzice Dostawy GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Praca na zdrowie w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach II" - dostawa foteli ergonomicznych obrotowych.
2023-03-22
2023-04-03
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Bieżące oczyszczanie miasta Czechowice-Dziedzice"
2023-03-21
2023-03-30
Czechowice-Dziedzice Dostawy GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Praca na zdrowie w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach II" - zakup monitorów
2023-03-10
2023-03-27
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - Etap 2" - PODBUDOWY

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE
GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-06-02
brak danych
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Budowa placu zabaw w ramach zagospodarowania terenu przy ul. Woleńskiej w Ligocie"
2023-06-01
brak danych
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj
2023-05-23
brak danych
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie miasta Czechowice-Dziedzice - Doposażenie placu zabaw przy ul. Hutniczej"
2023-05-22
brak danych
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Dostawa i nasadzenie roślin jednorocznych wraz z pielęgnacją i utrzymaniem wykonanej nasady, utrzymaniem terenów zieleni urządzonej oraz wykonanie jesiennej nasady sezonowej na terenie Gminy Cz-Dz"
2023-05-18
brak danych
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Praca na zdrowie w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach II" - przeprowadzenie szkoleń.
2023-05-18
brak danych
Czechowice-Dziedzice Dostawy GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Praca na zdrowie w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach II" - dostawa foteli ergonomicznych obrotowych.
2023-05-18
brak danych
Czechowice-Dziedzice Dostawy GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Praca na zdrowie w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach II" - zakup monitorów
2023-05-16
brak danych
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Bieżące oczyszczanie miasta Czechowice-Dziedzice"
2023-05-04
brak danych
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - Etap 2" - PODBUDOWY
2023-05-04
brak danych
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną
2023-04-28
brak danych
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej i pompowni wód opadowych" w Czechowicach-Dziedzicach
2023-04-24
brak danych
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Termomodernizacja wraz rewitalizacją budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na AZK w Cz-Dz"
2023-04-17
brak danych
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, wykaszanie działek gminnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice" - z podziałem na zadania
2023-04-17
brak danych
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Remonty nawierzchni nieulepszonych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice"
2023-04-13
brak danych
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie miasta Czechowice-Dziedzice" - "Dostawa i montaż zjazdu linowego w Parku Rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach".
2023-04-13
brak danych
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą" - z podziałem na zadania
2023-04-13
brak danych
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą-Zadanie nr 3: Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Komorowickiej w Cz-Dz
2023-03-23
brak danych
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach" Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
2023-03-21
brak danych
Czechowice-Dziedzice Roboty budowlane GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE "Bieżące utrzymanie dróg (przełomy) na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice"
2023-02-16
brak danych
Czechowice-Dziedzice Usługi GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Wykonanie "Zielonych wysp" - zakup i wykonanie nasadzeń na terenie Gminy Czechowice-Dz. w ramach projektu pn.:"Z zapałem przeciw zmianom klimatu- zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Cz-Dz"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.