eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › POWIAT WOŁOMIŃSKI

POWIAT WOŁOMIŃSKI - przetargiPOWIAT WOŁOMIŃSKI - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-12-05
2023-12-13
Wołomin Dostawy POWIAT WOŁOMIŃSKI 192.Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie
2023-12-05
2023-12-14
Wołomin Usługi POWIAT WOŁOMIŃSKI Ochrona fizyczna obiektów Starostwa Powiatowego w Wołominie: 1. Zagościniec ul. Asfaltowa 1, 2. Wołomin ul. Prądzyńskiego 3, 3. Wołomin ul. Powstańców 8/10.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla POWIAT WOŁOMIŃSKI
POWIAT WOŁOMIŃSKI - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-29
2023-12-07
Wołomin Usługi POWIAT WOŁOMIŃSKI 190.Wywóz nieczystości stałych oraz odpadów segregowanych z budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie
2023-11-29
2023-12-08
Wołomin Usługi POWIAT WOŁOMIŃSKI Wykonanie dokumentacji p.n.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje - Poświętne" wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) (...)
2023-11-28
2023-12-08
Wołomin Usługi POWIAT WOŁOMIŃSKI Wykonanie dokumentacji projektowej p.n.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin" wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) (...)
2023-11-28
2023-12-06
Wołomin Dostawy POWIAT WOŁOMIŃSKI 187.Dostawa kruszywa łamanego o granulacji 0÷31,5 mm wraz z transportem do siedziby Wydziału Inwestycji i Drogownictwa przy ul. Asfaltowej 1, Zagościniec 05-200 Wołomin
2023-11-24
2023-12-04
Wołomin Usługi POWIAT WOŁOMIŃSKI Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad przebudową DP 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul Laskowej do ulicy Geodetów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego (...)
2023-11-24
2023-12-04
Wołomin Usługi POWIAT WOŁOMIŃSKI Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad rozbudową drogi powiatowej nr 4337W w msc. Stare Grabie - gm. Wołomin oraz msc. Dobczyn - gm. Klembów (...)
2023-11-24
2023-12-04
Wołomin Usługi POWIAT WOŁOMIŃSKI 186.Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad remontem DP Nr 4361W ul. Lipińskiej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego (...)
2023-11-23
2023-12-01
Wołomin Dostawy POWIAT WOŁOMIŃSKI 182.Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz bezpłatny odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych (...)
2023-11-23
2023-12-01
Wołomin Usługi POWIAT WOŁOMIŃSKI 183.Dzierżawa i konserwacja urządzeń kserograficznych i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie
2023-11-21
2023-11-29
Wołomin Usługi POWIAT WOŁOMIŃSKI Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4337W ul. Korczaka w miejscowości Radzymin (gm. Radzymin) w ramach zadania: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej (...)
2023-11-16
2023-11-27
Wołomin Usługi POWIAT WOŁOMIŃSKI 178.Wyk. dok. p.n.:"Rozbudowa dr. pow. Nr 4314W na odc. od ronda na skrzyż. ul. Mińskiej, Watykańskiej, Wyszyńskiego i Kasprzykiewicza w msc.Majdan (wraz z przebudową ronda)(...)wraz z uzyskaniem ZRID
2023-11-15
2023-11-23
Wołomin Dostawy POWIAT WOŁOMIŃSKI 179.Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie
2023-11-15
2023-11-24
Wołomin Usługi POWIAT WOŁOMIŃSKI Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji WOD-KAN, elektrycznej, centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Poniatowskiego 29
2023-11-15
2023-11-23
Wołomin Dostawy POWIAT WOŁOMIŃSKI 180.Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie w ramach zadania "Zakup urządzeń sieciowych klasy UTM, urządzeń komputerowych (...)"
2023-11-14
2023-11-23
Wołomin Usługi POWIAT WOŁOMIŃSKI Wykonanie map prawnych podziałowych dla dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4351W do wniosku ZRID w ramach zad.: Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W(...)
2023-11-13
2023-11-29
Wołomin Roboty budowlane POWIAT WOŁOMIŃSKI Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie istniejącego boiska w ramach zadania pn.: "Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Radzyminie, ul. Komunalna 8"
2023-11-10
2023-11-28
Wołomin Roboty budowlane POWIAT WOŁOMIŃSKI 173.Zwiększenie dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 - wymiana platformy dźwigowej na dźwig osobowy.
2023-11-09
2023-11-24
Wołomin Roboty budowlane POWIAT WOŁOMIŃSKI 172.Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Radzyminie, ul. Komunalna 8
2023-11-08
2023-11-24
Wołomin Roboty budowlane POWIAT WOŁOMIŃSKI 171.Rozbudowa drogi powiatowej nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 (...) do przejazdu kolejowego w msc. Dobczyn (ul. Mazowiecka w msc. Dobczyn, gm. Klembów)
2023-11-03
2023-11-21
Wołomin Roboty budowlane POWIAT WOŁOMIŃSKI 170.Przebudowa DP nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ulicy Laskowej do ulicy Geodetów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową skrzyżowań

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla POWIAT WOŁOMIŃSKI
POWIAT WOŁOMIŃSKI - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-12-08
brak danych
Wołomin Roboty budowlane POWIAT WOŁOMIŃSKI Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4361W, będącą ul. Dworkową na skrzyżowaniu z ulicą Ceramiczną w msc. Kobyłka, gm. Kobyłka w ramach zadania inwestycyjnego: (...)
2023-12-08
brak danych
Wołomin Roboty budowlane POWIAT WOŁOMIŃSKI 171.Rozbudowa drogi powiatowej nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 (...) do przejazdu kolejowego w msc. Dobczyn (ul. Mazowiecka w msc. Dobczyn, gm. Klembów)
2023-12-07
brak danych
Wołomin Roboty budowlane POWIAT WOŁOMIŃSKI Remont DP Nr 4361W ul. Lipińskiej w Wołominie na odc. od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z remontem skrzyżowań wyniesionych z ul. Mickiewicza oraz z ul. Sikorskiego
2023-12-07
brak danych
Wołomin Dostawy POWIAT WOŁOMIŃSKI 179.Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie
2023-12-07
brak danych
Wołomin Dostawy POWIAT WOŁOMIŃSKI 180.Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie w ramach zadania "Zakup urządzeń sieciowych klasy UTM, urządzeń komputerowych (...)"
2023-12-07
brak danych
Wołomin Roboty budowlane POWIAT WOŁOMIŃSKI 172.Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Radzyminie, ul. Komunalna 8
2023-12-07
brak danych
Wołomin Roboty budowlane POWIAT WOŁOMIŃSKI 170.Przebudowa DP nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ulicy Laskowej do ulicy Geodetów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową skrzyżowań
2023-12-07
brak danych
Wołomin Roboty budowlane POWIAT WOŁOMIŃSKI 173.Zwiększenie dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 - wymiana platformy dźwigowej na dźwig osobowy.
2023-12-06
brak danych
Wołomin Usługi POWIAT WOŁOMIŃSKI 139.Wykonanie map prawnych podziałowych dla dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1811W do wniosku ZRID
2023-12-06
brak danych
Wołomin Usługi POWIAT WOŁOMIŃSKI 147.Wykonanie dokumentacji p.n.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi, gm. Strachówka " wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
2023-12-01
brak danych
Wołomin Usługi POWIAT WOŁOMIŃSKI 160.Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wraz ze stałą dostawą artkułów higienicznych w budynkach Starostwa Powiatowego w Wołominie (...)
2023-11-30
brak danych
Wołomin Usługi POWIAT WOŁOMIŃSKI Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad rozbudową drogi powiatowej nr 4328W na odcinku od działki ew. nr. 102 do dz. ew. nr 38/2 obręb 0019-Sulejów w miejscowości Sulejów, gmina Jadów (...)
2023-11-29
brak danych
Wołomin Usługi POWIAT WOŁOMIŃSKI 169.Wykonanie dokumentacji p.n.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje - Poświętne" wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) (...)
2023-11-22
brak danych
Wołomin Roboty budowlane POWIAT WOŁOMIŃSKI Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W - budowa miejsc obsługi podróżnych - zamówienie uzupełniające
2023-11-22
brak danych
Wołomin Roboty budowlane POWIAT WOŁOMIŃSKI 166.Wykonanie robót izolacyjnych i wykończeniowych tarasu w ramach zadania pn.: "Wykonanie zadaszenia tarasu przy Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7"
2023-11-17
brak danych
Wołomin Usługi POWIAT WOŁOMIŃSKI 138.Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. Zagańczyka z drogą gminną ul. Nadmeńską w Kobyłce
2023-11-15
brak danych
Wołomin Usługi POWIAT WOŁOMIŃSKI 164.Przetworzenie mapy glebowo-rolniczej do postaci wektorowej i utworzeniu numerycznej mapy gleb chronionych dla obszaru gminy Tłuszcz
2023-11-14
brak danych
Wołomin Roboty budowlane POWIAT WOŁOMIŃSKI 162.Wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie o szyb windowy, ul. Konstytucji 3 Maja 7 (...)
2023-11-14
brak danych
Wołomin Usługi POWIAT WOŁOMIŃSKI 145.Wyk. dok. p.n.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od skrzyżowania z DW 636 w msc. Jadów do tunelu pod linią kolejową w msc. Borzymy, gm. Jadów" wraz z uzyskaniem (ZRID)
2023-11-14
brak danych
Wołomin Roboty budowlane POWIAT WOŁOMIŃSKI Zam. uzupeł. do umowy na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: rozbudowa DP Nr 4339W (ul. Urlańskiej i ul. Poniatowskiego)(...)

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla POWIAT WOŁOMIŃSKI
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.