eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE

GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE - przetargiGMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-05-25
2022-06-09
Świętochłowice Roboty budowlane GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Rozbudowa i przebudowa placu zabaw na terenie OSiR "Skałka" w Świętochłowicach
2022-05-25
2022-06-07
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Bankowa obsługa budżetu Gminy Świętochłowice i jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE
GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-05-06
2022-05-23
Świętochłowice Roboty budowlane GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Modernizacja infrastruktury drogowej DW 902 poprzez podniesienie parametrów jezdnych wraz z modernizacją węzła komunikacyjnego z ul. Bytomską
2022-04-25
2022-05-06
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach".
2022-04-14
2022-05-04
Świętochłowice Roboty budowlane GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 w Świętochłowicach dla potrzeb utworzenia klubów dziecięcych
2022-01-27
2022-02-08
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej "Grota" w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 73"
2022-01-17
2022-01-26
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Całoroczne utrzymanie drzewostanu w parkach, na skwerach i zieleńcach oraz na innych terenach Miasta Świętochłowice
2022-01-14
2022-01-27
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych polegających m.in. na budowie pełnowymiarowego boiska z trawy sztucznej oraz wymianie nawierzchni zespołu boisk
2022-01-14
2022-02-02
Świętochłowice Roboty budowlane GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka" w Świętochłowicach - Etap I: Budowa pełnowymiarowego boiska z trawy sztucznej...
2021-12-02
2021-12-10
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Bieżące utrzymanie, usuwanie awarii i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Świętochłowice
2021-11-30
2021-12-08
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Bieżące utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Świętochłowice
2021-11-29
2021-12-08
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Wyłapywanie, transport i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Świętochłowic oraz wyłapywanie, transport, umieszczenie chorych lub wymagających pomocy dzikich i egzotycznych zwierząt
2021-11-25
2021-12-06
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach
2021-11-25
2021-12-06
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach
2021-11-22
2021-12-07
Świętochłowice Roboty budowlane GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Budowa zespołu boisk szkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świętochłowicach przy ul. Sudeckiej nr 5
2021-11-18
2021-11-29
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Świadczenie usług sprzątania w zakresie utrzymania czystości i porządku w budynkach Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach
2021-11-18
2021-11-26
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Bieżące utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Świętochłowice
2021-09-23
2021-10-04
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Nasadzenia drzew w parkach, na skwerach i zieleńcach oraz w pasach drogowych na terenie miasta Świętochłowice
2021-08-19
2021-09-03
Świętochłowice Roboty budowlane GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Przedszkolu Miejskim nr 8 w Świętochłowicach w formule "zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych"
2021-07-19
2021-08-04
Świętochłowice Roboty budowlane GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ulicy Zielonej w Świętochłowicach
2021-06-23
2021-07-12
Świętochłowice Roboty budowlane GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Naprawa istniejących pokryć dachowych z pianki poliuretanowej PUR budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Sudeckiej 5 oraz sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Wyzwolenia 50
2021-06-02
2021-06-14
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" w Świętochłowicach

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE
GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-04-06
brak danych
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej "Grota" w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 73"
2022-03-24
brak danych
Świętochłowice Roboty budowlane GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka" w Świętochłowicach - Etap I: Budowa pełnowymiarowego boiska z trawy sztucznej...
2022-03-24
brak danych
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych polegających m.in. na budowie pełnowymiarowego boiska z trawy sztucznej oraz wymianie nawierzchni zespołu boisk
2022-03-11
brak danych
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Całoroczne utrzymanie drzewostanu w parkach, na skwerach i zieleńcach oraz na innych terenach Miasta Świętochłowice
2022-02-09
brak danych
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Usługa w zakresie serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania firmy Rekord zainstalowanego w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach
2022-01-26
brak danych
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Świadczenie usług w zakresie eksploatacji oświetlenia włączonego do szaf oświetleniowych stanowiących własność TAURON Nowe Technologie S.A.
2022-01-19
brak danych
Świętochłowice Roboty budowlane GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Budowa zespołu boisk szkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świętochłowicach przy ul. Sudeckiej nr 5
2022-01-04
brak danych
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach
2022-01-04
brak danych
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach drogowych na terenie miasta Świętochłowice
2022-01-04
brak danych
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej w parkach, na skwerach i zieleńcach oraz placów zabaw, zewnętrznych siłowni plenerowych i obiektów "Street Workout" na terenie miasta Świętochłowice
2022-01-04
brak danych
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych
2022-01-04
brak danych
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Wyłapywanie, transport i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Świętochłowic oraz wyłapywanie, transport, umieszczenie chorych lub wymagających pomocy dzikich i egzotycznych zwierząt
2022-01-04
brak danych
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Świadczenie usług sprzątania w zakresie utrzymania czystości i porządku w budynkach Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach
2022-01-04
brak danych
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach
2021-12-30
brak danych
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Bieżące utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Świętochłowice
2021-12-30
brak danych
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Utrzymanie i konserwacja, będącego własnością Gminy Świętochłowice, oświetlenia ulic, placów, skwerów i parków, zieleńców, chodników i przejść dla pieszych w roku 2022
2021-12-30
brak danych
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Utrzymanie czystości i przejezdności dróg w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice
2021-12-30
brak danych
Świętochłowice Roboty budowlane GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Remonty cząstkowe dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Świętochłowice
2021-12-30
brak danych
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Świętochłowice
2021-12-29
brak danych
Świętochłowice Usługi GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE Bieżące utrzymanie, usuwanie awarii i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Świętochłowice

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.