eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - przetargiMazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-05-12
2022-05-23
Pruszków Usługi Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Modernizacja i adaptacja budynków MSCZ - dokumentacja przedprojektowa

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-04-25
2022-05-10
Pruszków Roboty budowlane Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Przebudowa (modernizacja) węzła cieplnego w ramach II etapu zadania pn. "Modernizacja Węzła Cieplnego w budynku nr 25, Pawilon II, na terenie MSCZ"
2022-04-08
2022-04-22
Pruszków Usługi Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń oraz sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Przebudowa Pawilonu III"
2022-02-22
2022-03-01
Pruszków Usługi Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Świadczenie usług transportu sanitarnego medycznym środkiem transportu wraz z kierowcą uprawnionym do wykonywania podstawowych medycznych czynności ratunkowych, na rzecz pacjentów MSCZ w Pruszkowie
2022-01-10
2022-01-20
Pruszków Dostawy Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Dostawa leków dla Mazowieckiego Specjalistycznego centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
2021-12-21
2022-01-03
Pruszków Dostawy Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Sprzedaż energii elektrycznej dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
2021-11-10
2021-11-19
Pruszków Usługi Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
2021-10-29
2021-11-08
Pruszków Dostawy Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Dostawa i instalacja aparatu USG o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną i szkolenia użytkowników tego aparatu
2021-09-28
2021-10-06
Pruszków Usługi Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Świadczenie usług odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych pochodzenia medycznego z Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
2021-09-22
2021-10-01
Pruszków Dostawy Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Dostawa artykułów do utrzymania higieny, na potrzeby MSCZ
2021-08-31
2021-09-09
Pruszków Dostawy Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby MSCZ
2021-08-26
2021-09-10
Pruszków Roboty budowlane Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Poprawa bezpieczeństwa użytkowego i funkcjonalnego w Oddziale Leczenia Uzależnień - bud. 36, poprzez wymianę instalacji zasilających i oświetleniowych w salach pacjentów (piętro)
2021-07-28
2021-08-06
Pruszków Dostawy Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Dostawa produktów przeznaczonych do higieny i pielęgnacji oraz utrzymania czystości pomieszczeń i urządzeń, na potrzeby MSCZ w Pruszkowie
2021-07-09
2021-07-20
Pruszków Dostawy Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, materiałów higienicznych i opatrunków, na potrzeby Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
2021-07-07
2021-07-16
Pruszków Usługi Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Świadczenie usług dozoru i ochrony mienia MSCZ
2021-03-24
2021-04-09
Pruszków roboty budowlane Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Wykonanie robót budowlano-montażowych, częściowych dostaw, rozruchów, szkoleń wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla zadania pn. Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddz. Dziennego
2021-03-24
2021-04-09
Pruszków Roboty budowlane Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Wykonanie robót budowlano-montażowych,częściowych dostaw,rozruchów,szkoleń wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla zadania pn.Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddz.Dziennego
2021-03-23
2021-04-09
Pruszków dostawy Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, materiałów higienicznych i opatrunków na potrzeby Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
2021-03-23
2021-04-09
Pruszków Dostawy Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, materiałów higienicznych i opatrunków na potrzeby Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
2021-02-25
2021-03-09
Pruszków usługi Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Świadczenie usług transportu sanitarnego medycznym środkiem transportu wraz z kierowcą uprawnionym do wykonywania podstawowych medycznych czynności ratunkowych, na rzecz pacjentów MSCZ
2021-02-25
2021-03-09
Pruszków Usługi Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Świadczenie usług transportu sanitarnego medycznym środkiem transportu wraz z kierowcą uprawnionym do wykonywania podstawowych medycznych czynności ratunkowych, na rzecz pacjentów MSCZ

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-03-18
brak danych
Pruszków Usługi Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Świadczenie usług transportu sanitarnego medycznym środkiem transportu wraz z kierowcą uprawnionym do wykonywania podstawowych medycznych czynności ratunkowych, na rzecz pacjentów MSCZ w Pruszkowie
2022-03-18
brak danych
Pruszków Usługi Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Zakup licencji oraz usługi utrzymania systemu Eskulap na okres 12 miesięcy (05.01.2022 - 04.01.2023) dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
2022-02-09
brak danych
Pruszków Usługi Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Świadczenie usługi serwisowej rezonansu magnetycznego działającego u Zamawiającego
2022-02-02
brak danych
Pruszków Dostawy Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Dostawa leków dla Mazowieckiego Specjalistycznego centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
2022-01-13
brak danych
Pruszków Dostawy Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Sprzedaż energii elektrycznej dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
2021-12-31
brak danych
Pruszków Usługi Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
2021-12-06
brak danych
Pruszków Dostawy Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Dostawa i instalacja aparatu USG o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną i szkolenia użytkowników tego aparatu
2021-11-08
brak danych
Pruszków Dostawy Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Dostawa i instalacja aparatu USG o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną i szkolenia użytkowników tego aparatu
2021-10-26
brak danych
Pruszków Dostawy Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Dostawa artykułów do utrzymania higieny, na potrzeby MSCZ
2021-10-19
brak danych
Pruszków Usługi Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Świadczenie usług odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych pochodzenia medycznego z Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
2021-10-11
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Poprawa bezpieczeństwa użytkowego i funkcjonalnego w Oddziale Leczenia Uzależnień - bud. 36, poprzez wymianę instalacji zasilających i oświetleniowych w salach pacjentów (piętro)
2021-09-21
brak danych
Pruszków Dostawy Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby MSCZ
2021-09-14
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Poprawa bezpieczeństwa użytkowego i funkcjonalnego w Oddziale Leczenia Uzależnień - bud. 36, poprzez wymianę instalacji zasilających i oświetleniowych w salach pacjentów (piętro)
2021-09-01
brak danych
Pruszków Dostawy Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Dostawa produktów przeznaczonych do higieny i pielęgnacji oraz utrzymania czystości pomieszczeń i urządzeń, na potrzeby MSCZ w Pruszkowie
2021-08-24
brak danych
Pruszków Dostawy Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, materiałów higienicznych i opatrunków, na potrzeby Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
2021-08-19
brak danych
Pruszków Usługi Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Świadczenie usług dozoru i ochrony mienia MSCZ
2021-06-22
brak danych
Pruszków Roboty budowlane Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Wykonanie robót budowlano-montażowych,częściowych dostaw,rozruchów,szkoleń wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla zadania pn.Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddz.Dziennego
2021-05-07
brak danych
Pruszków Usługi Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza Wykonywanie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych wielobranżowych, usług oraz dostaw i montażu pierwszego wyposażenia na inwestycji pod nazwą "Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego - Etap II" na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
2021-05-06
brak danych
Pruszków Dostawy Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, materiałów higienicznych i opatrunków na potrzeby Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
2021-03-17
brak danych
Pruszków Usługi Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Świadczenie usług transportu sanitarnego medycznym środkiem transportu wraz z kierowcą uprawnionym do wykonywania podstawowych medycznych czynności ratunkowych, na rzecz pacjentów MSCZ

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.