eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - przetargiKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-12-08
2023-12-19
Szczecin Usługi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Ochrona nieruchomości zabudowanych, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie - post. SZC.WOP.260.33.2023
2023-12-08
2023-12-18
Olsztyn Dostawy KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Świadczenie kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii dla obiektów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na lata 2024 - 2025
2023-12-08
2023-12-18
Warszawa Usługi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Wykonanie usług sprzątania w pomieszczeniach biurowych oraz dbania o teren wokół budynków stanowiących lokale Oddziału Terenowego Warszawa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
2023-12-05
2023-12-13
Olsztyn Usługi KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Usługa dozoru doraźnego oraz monitoringu obiektów znajdujących się w ZWRSP pozostających w dyspozycji KOWR OT w Olsztynie.
2023-12-04
2023-12-12
Wrocław Usługi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Usługi zarządzania zasobami leśnymi na nieruchomościach wchodzących w skład mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania KOWR OT we Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej w Legnicy
2023-12-04
2023-12-12
Warszawa Usługi KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Usługa kompleksowej obsługi kulinarnej polskiego stoiska narodowego podczas targów Internationale Grüne Woche 2024, odbywających się w terminie 19-28 stycznia 2024 r. w Berlinie w Niemczech
2023-12-04
2023-12-13
Warszawa Usługi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Świadczenie usług ochrony nieruchomości pozostających w Zasobie, przy al. Prymasa Tysiąclecia 58, Warszawa, dz. nr ew. 14/1, 14/2, 9/6, 15, obręb 6-07-05, m.st. Warszawa, dzielnica Wola
2023-12-01
2023-12-11
Warszawa Usługi KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Usługa zabudowy 156 m2 powierzchni wystawowej podczas targów INTERNATIONALE GRÜNE WOCHE (IGW) 2024 odbywających się w dniach 19-28 stycznia 2024 r. w Berlinie w Niemczech
2023-11-29
2023-12-18
Szczecin Roboty budowlane Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Roboty budowlane polegające na rozbiórce budynków gospodarczych, zlokalizowanych na działce nr 185/2 obr. Stołeczna

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-30
2023-12-08
Olsztyn Usługi KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Kompleksowa obsługa prawna Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie w latach 2024-2026
2023-11-29
2023-12-08
Szczecin Usługi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Świadczenie usług monitoringu elektronicznego z udziałem grup interwencyjnych oraz konserwacją systemu alarmowego w Sekcji Zamiejscowej w Pyrzycach i w Reczu
2023-11-28
2023-12-05
Lublin Usługi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Utrzymanie czystości Sekcji Zamiejscowych KOWR OT w Lublinie - znak: LUB.WOP.260.6.2023
2023-11-27
2023-12-05
Warszawa Usługi KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Usługa zabudowy 187,63 m2 powierzchni wystawienniczej wraz z obsługą podczas targów Biofach 2024 w dniach 13-16 lutego 2024 r. w Norymberdze w Niemczech.
2023-11-27
2023-12-05
Warszawa Dostawy KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Dostawa artykułów biurowych do KOWR
2023-11-24
2023-12-04
Olsztyn Dostawy KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Świadczenie kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii dla obiektów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na lata 2024 - 2025
2023-11-23
2023-12-01
Opole Usługi KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Podziały geodezyjne - 4 zadania częściowe
2023-11-23
2023-12-01
Bydgoszcz Usługi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Usługi związane ze stałą całodobową ochroną osób i mienia oraz monitoringiem i konserwacją systemów ochrony w Bydgoszczy, Kusowie i w Łysomicach, z uwzględnieniem podziału na części - 3 zadania
2023-11-23
2023-12-01
Gorzów Wielkopolski Usługi KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Wykonanie usług ochrony nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa należących do KOWR OT w Gorzowie Wlkp.
2023-11-23
2023-12-07
Wrocław Usługi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
2023-11-22
2023-11-30
Bydgoszcz Usługi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Usługa utrzymania czystości w budynku administracyjno - biurowym KOWR OT Bydgoszcz oraz sekcji zamiejscowej w Kusowie wraz z terenami zewnętrznymi, z uwzględnieniem podziału na części
2023-11-22
2023-11-30
Olsztyn Usługi KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Kompleksowa usługa sprzątania 14 obiektów należących do KOWR OT w Olsztynie
2023-11-22
2023-11-30
Poznań Usługi KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Obsługa notarialna KOWR OT w Poznaniu w latach 2024-2026 w zakresie czynności niewyłączonych z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2023-11-22
2023-12-01
Opole Usługi KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Świadczenie usługi w zakresie ochrony budynków i urządzeń dot. nieruchomości położonej przy ul. Michała Korneckiego 140 w miejscowości Opole, obręb Zakrzów, gmina Opole, powiat m. Opole, woj. opolskie
2023-11-22
2023-11-29
Pruszcz Gdański Usługi KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA "Usługa dozoru i bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości oraz usługa ochrony i stałego monitoringu nieruchomości położonych na terenie woj. pomorskiego"
2023-11-17
2023-11-27
Poznań Dostawy KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA sukcesywna dostawa opału do budynków mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w Zasobie KOWR OT Poznań.
2023-11-17
2023-11-30
Poznań Usługi KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Stała i kompleksowa obsługa prawna Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu.
2023-11-17
2023-12-04
Wrocław Roboty budowlane Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (WRO.WOP.260.33.2023) Remont pokrycia dachu wraz z jego dociepleniem na budynku położonym na dz. nr 300/39 w miejscowości Rakowice Wielkie 15, gmina Lwówek Śląski
2023-11-17
2023-11-28
Pruszcz Gdański Usługi KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Ochrona osób i mienia w obiektach administracyjno - biurowych Oddziału Terenowego w Pruszczu Gdańskim położonych w Pruszczu Gdańskim oraz w Słupsku
2023-11-17
2023-12-07
Poznań Roboty budowlane KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Generalny remont wraz z montażem niezbędnych instalacji w lokalu mieszkalnym w celu jego zasiedlenia w msc. Pierzchno 23/17, gm. Kórnik.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-12-08
brak danych
Olsztyn Dostawy KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Świadczenie kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii dla obiektów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na lata 2024 - 2025
2023-12-07
brak danych
Łódź Usługi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne - nieruchomości znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa i położonych na terenie woj. łódzkiego.
2023-12-07
brak danych
Bydgoszcz Usługi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach będących w Zasobie KOWR OT w Bydgoszczy, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z podziałem na części - 4 zadania.
2023-12-06
brak danych
Wrocław Usługi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości Zasobu WRSP będących we władaniu KOWR OT we Wrocławiu
2023-12-01
brak danych
Warszawa Usługi KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Usługi wsparcia technicznego dla użytkowanej przez Zamawiającego platformy usług elektronicznych eRolnik
2023-12-01
brak danych
Koszalin Usługi KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Codzienne kompleksowe sprzątanie w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie oraz w jednostkach podległych.
2023-12-01
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Wykonanie prac zabezpieczających w budynkach należących do OT KOWR w Szczecinie znajdujących się w miejscowości Wicimice, gmina Płoty - postępowanie nr SZC.WOP.260.30.2023".
2023-12-01
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Rozbiórka budynków gospodarczych w obrębie Świniary oraz Pogalewo Małe
2023-11-30
brak danych
Pruszcz Gdański Usługi KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA "Usługi wycen nieruchomości położonych na terenie województwa pomorskiego - 5 zadań częściowych"
2023-11-29
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie WRSP położonych na terenie działania OT KOWR w Gorzowie Wielkopolskim i Filii w Zielonej Górze (IV)
2023-11-28
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Stała obsługa prawna w 2024 roku w KOWR OT Gorzów Wielkopolski
2023-11-28
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (WRO.WOP.260.27.2023) Przebudowa dwóch lokali mieszkalnych w miejscowości Pogwizdów 47, gmina Paszowice
2023-11-27
brak danych
Gorzów Wielkopolski Dostawy KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Świadczenie kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii lub przesyłu energii dla potrzeb KOWR Oddziału Terenowego w Gorzowie Wielkopolskim
2023-11-27
brak danych
Poznań Usługi KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Wykonanie usługi wycinki, przerzynki, zrywki drzew oraz wykonania korekty koron i nasadzeń zastępczych drzew znajdujących się na działkach KOWR OT Poznań na terenie województwa wielkopolskiego.
2023-11-24
brak danych
Bydgoszcz Usługi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości, będących w Zasobie KOWR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - 4 zadania
2023-11-23
brak danych
Pruszcz Gdański Usługi KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Usługa monitoringu mienia z interwencją grup patrolowych obiektów Oddziału Terenowego KOWR w Pruszczu Gdańskim, położonych w Bytowie i w Malborku
2023-11-23
brak danych
Wrocław Usługi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości Zasobu WRSP będących we władaniu KOWR OT we Wrocławiu
2023-11-23
brak danych
Poznań Usługi KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Podział geodezyjny nieruchomości gruntowej położonej i oznaczonej jako: obręb Szkudła gm. Gołuchów, pow. pleszewski, woj. wielkopolskie - dz. nr 187 o pow. 6,6545 ha.
2023-11-22
brak danych
Koszalin Roboty budowlane KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Wykonanie ogrodzenia terenu nieruchomości stanowiących działki numer 4/21 oraz 19/1, obręb 0007 Biały Bór, gmina Biały Bór, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie
2023-11-22
brak danych
Poznań Usługi KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Usługi uprzątnięcia odpadów znajdujących się na terenie działek będących w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.