eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A.

Dane wykonawcy:

PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A.
Drogowców 1
39-200 Dębica
woj. podkarpackie

Zamówienia publiczne udzielone firmie PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2024Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

673

Łączna wartość
wygranych przetargów

3 079 475 789 zł

Liczba zamawiających

146

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A., najczęściej zlokalizowane były w województwie podkarpackim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A. zamówień to 3 079 475 789,35 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2023 (129 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 1 378 432 302,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Sędziszów Małopolski przetargu, którego przedmiotem było Opracowanie dok. proj. oraz wyk. robót bud. dla zad. pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107605 R w Czarnej Sędz. od skrzyż. z drogą woj. nr 987 do drogi powiat. nr 1330 R w Boreczku (III)..

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 403,38 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Zadanie Nr 3 Usługi związane ze stałym zimowym utrzymaniem dróg gminnych ( ulic ) znajdujących się na terenie miasta i gminy Ropczyce objętych stałym zimowym utrzymaniem na długości 8,085 km CPV 90620000-9, CPV 90630000-2 Przetarg ogłoszony był przez Gmina Ropczyce.


Liczba udzielonych firmie PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2024 26 79 070 720,08 PLN 17
2023 129 229 022 657,35 PLN 61
2022 101 2 525 514 857,20 PLN 40
2021 53 84 760 046,99 PLN 28
2019 4 3 921 502,91 PLN 2
2018 1 3 869 991,11 PLN 1
2017 40 32 417 530,23 PLN 29
2016 63 35 234 903,60 PLN 25
2015 76 19 044 809,78 PLN 36
2014 103 35 265 438,76 PLN 33
2013 57 27 898 207,66 PLN 26
2012 3 389 871,01 PLN 1
2007 17 3 065 252,67 PLN 12
RAZEM: 673 3 079 475 789,35 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (624 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 3 051 267 473,02 zł). Przetargi, w których wygrywa firma PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty drogowe, Roboty w zakresie nawierzchni dróg, Roboty w zakresie naprawy dróg, Roboty w zakresie budowy dróg, Roboty budowlanePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Dębica (82 przetargi na łączną kwotę 84 178 329,54 zł). Rzeszów (63 przetargi na łączną kwotę 55 896 158,43 zł). Ropczyce (59 przetargów na łączną kwotę 18 161 823,64 zł). Sędziszów Małopolski (34 przetargi na łączną kwotę 1 398 826 335,16 zł). Tarnów (33 przetargi na łączną kwotę 33 840 247,98 zł).

Lista przetargów, w których firma PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2024

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2024-02-29 Nowy Wiśnicz

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BOCHNI
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1444K w km od 12+260,00 do km 13+162,00 w miejscowości Olchawa, Powiat Bocheński
6 257 869,02 PLN
2024-02-27 Żyraków

Gmina Żyraków
Roboty budowlane

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żyraków - część 1
7 618 156,83 PLN
2024-02-27 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu dębickiego w Gminach : Miasto Dębica, Pilzno i Jodłowa - II - część 3
7 188 889,13 PLN
2024-02-27 Zgłobice

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TARNOWIE Z SIEDZIBĄ W ZGŁOBICACH
Roboty budowlane

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tarnowskiego - część 1
4 083 918,99 PLN
2024-02-27 Mielec

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1 137R klasy "L" relacji Jaślany - Józefów w km 0+010 - 0+036 i w km 0+051 - 4+000 w m. Jaślany i Józefów;
3 169 038,67 PLN
2024-02-22 Wielopole Skrzyńskie

GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie poprzez przebudowę dróg
1 398 662,26 PLN
  Wielopole Skrzyńskie

GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie poprzez przebudowę dróg
5 434 839,62 PLN
2024-02-22   Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie poprzez przebudowę dróg - część 2 3 049 388,42 PLN
2024-02-22   Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie poprzez przebudowę dróg - część 1 2 385 451,20 PLN
  Żabno

Gmina Żabno
Roboty budowlane

Przebudowa, rozbudowa oraz modernizacja dróg gminnych wewnętrznych w Łęgu Tarnowskim (ul. Pasternik,ul. PCK),Niedomicach (ul.Szkolna), drogi nr K203540 w Odporyszowie oraz drogi nr K203529 w Sieradzy.
765 818,37 PLN
2024-02-14   Przebudowa, rozbudowa oraz modernizacja dróg gminnych wewnętrznych w Łęgu Tarnowskim (ul. Pasternik,ul. PCK),Niedomicach (ul.Szkolna), drogi nr K203540 w Odporyszowie oraz drogi nr K203529 w Sieradzy. - część 5 590 642,56 PLN
2024-02-14   Przebudowa, rozbudowa oraz modernizacja dróg gminnych wewnętrznych w Łęgu Tarnowskim (ul. Pasternik,ul. PCK),Niedomicach (ul.Szkolna), drogi nr K203540 w Odporyszowie oraz drogi nr K203529 w Sieradzy. - część 4 175 175,81 PLN
2024-02-09 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1284R Ostrów - gr. pow. - Brzeźnica w km 1+466 - 7+363" - etap II w km 1+466 - 5+212 oraz 6+150 - 7+317
9 664 830,68 PLN
  Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu dębickiego w Gminach : Miasto Dębica, Pilzno i Jodłowa
9 100 922,76 PLN
2024-02-09   Poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu dębickiego w Gminach : Miasto Dębica, Pilzno i Jodłowa - część 5 863 745,35 PLN
2024-02-09   Poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu dębickiego w Gminach : Miasto Dębica, Pilzno i Jodłowa - część 3 8 237 177,41 PLN
2024-02-08 Bochnia

GMINA MIASTA BOCHNIA
Roboty budowlane

Modernizacja ulicy Nowy Świat
233 139,08 PLN
2024-02-07 Dąbrowa Tarnowska

ZARZĄD DROGOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
Roboty budowlane

"Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie - Kozłów - Szczucin ul. Piłsudskiego w miejscowości Szczucin w km 24+753,40 - 25+386,50"
4 863 861,07 PLN
  Tuchów

GMINA TUCHÓW
Roboty budowlane

"Przebudowa ulic w Tuchowie w 2024 roku "
1 220 613,26 PLN
2024-01-29   "Przebudowa ulic w Tuchowie w 2024 roku " - część 1 715 352,63 PLN
2024-01-29   "Przebudowa ulic w Tuchowie w 2024 roku " - część 2 505 260,63 PLN
2024-01-18 Przecław

Gmina Przecław
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Zaborcze, Wylów, Dobrynin i Kiełków, gmina Przecław
2 494 002,85 PLN
2024-01-16 Brzesko

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
Roboty budowlane

"Budowa układu komunikacyjnego do centrum bezpieczeństwa powiatu brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94 Kraków - Rzeszów (etap II)"
4 093 223,30 PLN
2024-01-12 Nowy Sącz

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 293030K (ul. Barbackiego) w km od 0+003,20 do km 0+919,10 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz
5 039 603,00 PLN
2024-01-09 Dąbrowa Tarnowska

ZARZĄD DROGOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1324K w km 2+160,00 - 3+060,00 w miejscowości Nieczajna Górna, Powiat Dąbrowski.
4 149 575,23 PLN
2024-01-09 Błażowa

Gmina Błażowa
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w sołectwach Białka, Futoma, Kąkolówka, Piątkowa
200 960,41 PLN
2024-01-08 Korzenna

GMINA KORZENNA
Roboty budowlane

"Odbudowa i remont infrastruktury drogowej w miejscowości Jasienna, Gmina Korzenna", z podziałem na części. - część 1
1 481 588,17 PLN
2024-01-05 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Broniszów- roboty podobne w km 27+895-27+950
52 056,08 PLN
  Szerzyny

Gmina Szerzyny
Roboty budowlane

Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szerzyny
559 151,30 PLN
2024-01-04   Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szerzyny - część 5 89 460,66 PLN
2024-01-04   Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szerzyny - część 1 469 690,64 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2024 to 79 070 720,08 zł.

Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-12-29 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Jeżowe - Kopki w km 2+820 - 4+070 w miejscowości Korabina - roboty podobne w km 4+070-4+320
374 664,50 PLN
2023-12-27 Gromnik

NADLEŚNICTWO GROMNIK
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej nr 98 nr inw. 220/178 w leśnictwie Kąśna Górna o długości ok. 1350 mb
1 647 080,33 PLN
2023-12-19 Sanok

GMINA SANOK
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej położonej na działce nr ew. 666 w kilometrażu km 0+000 - km 1+135 w miejscowości Łodzina w gminie Sanok
1 436 138,39 PLN
2023-12-19 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 985 w miejscowości Padew Narodowa - roboty podobne w km 13+623 - 13+700
65 228,78 PLN
2023-12-18 Biłgoraj

Gmina Miasto Biłgoraj
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych: Nr 109319L - ul. Michała Pękalskiego, Nr 109282L - ul. Wierzbowa, Nr 109294L - ul. Borowa, bez numeru - ul. Krótka w Biłgoraju
2 025 511,80 PLN
2023-12-15 Brzostek

GMINA BRZOSTEK
Roboty budowlane

"Remont gminnej drogi publicznej nr 106392R w km 0+000 - 1+035 w miejscowości Grudna Dolna"
1 543 575,60 PLN
2023-12-15 Markowa

GMINA MARKOWA
Roboty budowlane

"Remont drogi gminnej, publicznej Nr 109909R w km 0+000÷3+080 w miejscowości Markowa i 3+100÷4+500 w miejscowości Husów"
2 098 816,70 PLN
2023-12-08 Pilzno

Gmina Pilzno
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 106627R ul. Staszica w Pilźnie w km 0+000 - 0+726
1 227 663,98 PLN
2023-12-08 Kuryłówka

GMINA KURYŁÓWKA
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi gminnej nr 104608R w Kuryłówce km 0+008-1+770
2 429 634,20 PLN
2023-12-07 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce Wiśniowa w miejscowości Broniszów
547 915,19 PLN
2023-12-07 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Jeżowe - Kopki w km 2+820 - 4+070 w miejscowości Korabina".
1 351 228,71 PLN
2023-11-28 Radomyśl Wielki

Gmina Radomyśl Wielki
Roboty budowlane

"Przebudowa drogi gminnej nr 103 552R od km 0+010 do km 0+600 w miejscowości Radomyśl Wielki (etap I)"
639 005,41 PLN
  Szerzyny

Gmina Szerzyny
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych na terenie gminy Szerzyny
728 731,18 PLN
2023-11-28   Remont dróg gminnych na terenie gminy Szerzyny - część 3 111 690,40 PLN
2023-11-28   Remont dróg gminnych na terenie gminy Szerzyny - część 2 250 521,30 PLN
2023-11-28   Remont dróg gminnych na terenie gminy Szerzyny - część 1 366 519,48 PLN
2023-11-28 Szerzyny

Gmina Szerzyny
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 200606K Szerzyny Podlesie w km od 3+260 do km 4+490 w miejscowości Szerzyny, Gmina Szerzyny
1 928 075,05 PLN
  Wola Dębińska

GMINA DĘBNO
Roboty budowlane

Remont dróg na terenie Gminy Dębno
679 206,12 PLN
2023-11-24   Remont dróg na terenie Gminy Dębno - część 2 389 269,97 PLN
2023-11-24   Remont dróg na terenie Gminy Dębno - część 1 289 936,15 PLN
2023-11-24 Zgłobice

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TARNOWIE Z SIEDZIBĄ W ZGŁOBICACH
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej "Tuchów-Pleśna" nr 1400K w m. Łowczów w km 4+780-6+707
1 112 762,05 PLN
2023-11-15 Ryglice

GMINA RYGLICE
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej 200265K na odcinku I - w km od 0+000 do km 0+029, na odcinku II - w km od 0+035 do km 0+835 w miejscowości Lubcza, Gmina Ryglice
489 270,54 PLN
  Pleśna

Gmina Pleśna
Roboty budowlane

"Remont dróg gminnych z podziałem na części ."
1 297 715,96 PLN
2023-11-15   "Remont dróg gminnych z podziałem na części ." - część 3 399 626,63 PLN
2023-11-15   "Remont dróg gminnych z podziałem na części ." - część 1 519 872,12 PLN
2023-11-15   "Remont dróg gminnych z podziałem na części ." - część 2 378 217,21 PLN
2023-11-15 Rymanów-Zdrój

UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Roboty budowlane

Remont drogi dojazdowej do sanatorium Zimowit "Uzdrowisko Rymanów S.A. wraz z przebudową i rozbudową oświetlenia ulicznego - znak sprawy DI -01/23.
2 476 782,70 PLN
  Lubaczów

Gmina Miejska Lubaczów
Roboty budowlane

"Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie osiedli mieszkaniowych w Lubaczowie" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga
6 485 965,99 PLN
2023-11-10   "Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie osiedli mieszkaniowych w Lubaczowie" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga - część 1 4 488 339,63 PLN
2023-11-10   "Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie osiedli mieszkaniowych w Lubaczowie" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga - część 2 1 997 626,36 PLN
2023-11-09 Kolbuszowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej
Roboty budowlane

Rozbudowa (modernizacja) i przebudowa wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego wraz z infrastrukturą drogową
4 338 772,26 PLN
2023-11-07 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 985 w miejscowości Padew Narodowa
534 742,75 PLN
2023-11-06 Iwierzyce

Gmina Iwierzyce
Roboty budowlane

"Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 107428R w m. Wiśniowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".
3 089 988,83 PLN
2023-11-03 Trzciana

Gmina Trzciana
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej 580673K w km 0+000 - 0+650 w miejscowości Kamionna, Gmina Trzciana.
488 718,74 PLN
2023-10-30 Sędziszów Małopolski

Gmina Sędziszów Małopolski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewid.2329/1, 2333, 2334, 2432/1, 2335/1, 2337/1, 2339 w miejscowości Szkodna (boczna Brzeziny)
141 747,41 PLN
2023-10-27 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 986 relacji Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 21+640 do km 22+680 w miejscowości Ropczyce i Okonin - roboty podobne w miejscowości Okonin km 22+200 - 22+275.
70 722,23 PLN
2023-10-25 Przeworsk

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, ul. Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk
Roboty budowlane

Ulepszenie nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Tryńcza
1 068 314,37 PLN
2023-10-20 Stara Bircza

NADLEŚNICTWO BIRCZA
Roboty budowlane

"Przebudowa odcinka nawierzchni drogi leśnej Huta Brzuska nr inw. 242/497 od km 1+720,00 do km 2+716,00 w leśnictwie Brzuska Nadleśnictwo Bircza"
709 033,61 PLN
2023-10-20 Stara Bircza

NADLEŚNICTWO BIRCZA
Roboty budowlane

"Remont nawierzchni drogi leśnej Łodzinka - Reberec nr inw. 242/167 km 0+000-0+745 w leśnictwie Łodzinka Nadleśnictwo Bircza."
549 995,55 PLN
2023-10-19 Laszki

GMINA LASZKI
Roboty budowlane

Przebudowa sieci dróg do terenów inwestycyjnych oraz lotniska w miejscowości Laszki
1 916 281,67 PLN
2023-10-18 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont dróg wojewódzkich na terenie RDW Mielec - 4 zadania: - zadanie nr 4 - Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej 987 na odcinku Kolbuszowa - Sędziszów Młp. w m. Bukowiec - roboty podobne II
149 970,19 PLN
2023-10-18 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont DW na terenie RDW Mielec-4 zad: -zad 1-Remont DW 983 relacji Sadkowa Góra-Mielec w m. Borowa-rob. podobne -zad 4-Remont DW 987 na odcinku Kolbuszowa-Sędziszów Młp. w m. Bukowiec- rob. podobne
240 307,93 PLN
2023-10-18 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Oleszyce - Lubaczów - Werchrata - Hrebenne w m. Dobra - roboty podobne w km 5+670 - 6+115 i km 6+540 - 6+663
336 022,26 PLN
2023-10-17 Rzezawa

Gmina Rzezawa
Roboty budowlane

"Rem drogi gm nr K580310 w km od 1+522,00 do 2+112,00 w msc. Dębina , gmina Rzezawa"
264 581,22 PLN
2023-10-17 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego - z podziałem na części - część 3
322 100,11 PLN
2023-10-17 Tarnów

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Roboty budowlane

"Remont drogi powiatowej nr 1364K (ul. Nowy Świat) w km 0+003,20 do km 0+430,05 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów"
2 558 652,94 PLN
2023-10-17 Susiec

GMINA SUSIEC
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 111717L w miejscowości Ciotusza Nowa
446 195,13 PLN
2023-10-17 Susiec

GMINA SUSIEC
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 111730L w miejscowości Wólka Łosiniecka
880 584,61 PLN
2023-10-13 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont dróg wojewódzkich na terenie RDW Mielec - 4 zadania: - zadanie nr 1 - Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 983 relacji Sadkowa Góra - Mielec w miejscowości Borowa - roboty podobne II
100 646,10 PLN
2023-10-13 Czchów

Gmina Czchów
Roboty budowlane

"Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"
263 861,79 PLN
2023-10-12 Pilzno

Gmina Pilzno
Roboty budowlane

Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilzno
2 421 119,56 PLN
2023-10-12 Pilzno

Gmina Pilzno
Roboty budowlane

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zwierniku działki nr 570/1, 570/2
538 677,15 PLN
2023-10-11 Nowy Wiśnicz

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BOCHNI
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 2085K Chełm - Zawada na odcinku w km 5+714 - 6+900 w miejscowości Niepsześnia w ramach zadania: ,,Modernizacja drogi powiatowej nr 2085K Chełm - Zawada w m. Niepsześnia"
3 056 906,48 PLN
2023-10-10 Głogów Małopolski

GMINA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 108350R w ciągu ulicy Sikorskiego i ulicy Rzeszowskiej w miejscowości Głogów Małopolski
1 415 885,47 PLN
2023-10-09 Zakliczyn

GMINA ZAKLICZYN
Roboty budowlane

"Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Wesołów nr dz. 44, 278/1, w km 0+000-1+080"
957 236,25 PLN
2023-10-09 Wola Dębińska

GMINA DĘBNO
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej 250225k Dębno - Na Dębczak w kilometrażu 000+370 - 2+115 km w miejscowości Dębno, powiat brzeski
839 475,79 PLN
2023-10-09 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice - Łowce - Radymno i drogi Nr 1787R ul. Mickiewicza w Radymnie w km 9+350 - 11-740
1 491 311,61 PLN
2023-10-09 Leżajsk

POWIAT LEŻAJSKI
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1262R Hucisko - Brzóza Królewska - Biedaczów w km 0+000 - 3+172 w miejscowości Hucisko i Brzóza Królewska
12 006 788,33 PLN
2023-10-06 Wojnicz

Gmina Wojnicz
Roboty budowlane

"Remont drogi gminnej Ratnawy nr 203284K w miejscowości Wojnicz, gmina Wojnicz"
2 060 405,04 PLN
2023-10-06 Borzęcin

Gmina Borzęcin
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 250004K "Borzęcin Górny - Cmentarz - Granice II" w km od 0+000,00 do km 1+000,00 w miejscowości Borzęcin, Powiat brzeski/Gmina Borzęcin.
414 519,84 PLN
2023-10-06 Sędziszów Małopolski

Gmina Sędziszów Małopolski
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 10 7686 R Zagorzyce - Przymiarki w km 0+005-1+780 w miejscowości Zagorzyce
1 247 834,91 PLN
2023-10-05 Szerzyny

Gmina Szerzyny
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej klasy D wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny - część 1
891 991,00 PLN
2023-10-05 Ciężkowice

GMINA CIĘŻKOWICE
Roboty budowlane

"Remont drogi gminnej nr 200020K Ciężkowice ul. Spacerowa w miejscowości Ciężkowice w km 0+100- 1+ 250"
596 287,52 PLN
2023-10-02 Dąbrowa Tarnowska

ZARZĄD DROGOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1317K na odcinku I - w km 9+133 do km 9+933 na odcinku II w km 12+087 do km 13+814 w miejscowości Borki, Załuże i Słupiec, Powiat Dąbrowski
1 440 845,30 PLN
2023-10-02 Szerzyny

Gmina Szerzyny
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Ołpiny - Cmentarz Wojenny nr 200646 K w miejscowości Ołpiny w km 0+000 - 0+300 i 0+600 - 1+040
497 524,00 PLN
2023-09-29 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 986 relacji Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 21+640 do km 22+680 w miejscowości Ropczyce i Okonin".
529 276,50 PLN
2023-09-28 Gromnik

GMINA GROMNIK
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 200022K Chojnik - Rychwałd w miejscowości Chojnik w km 1+460 - 2+190 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
329 556,36 PLN
2023-09-27 Tarnów

Gmina Tarnów
Roboty budowlane

Remont/modernizacja Drogi dojazdowej do pól "Wzdłuż Dunajca" nr działki 50 w Zgłobicach (II)
205 977,03 PLN
  Gromnik

GMINA GROMNIK
Roboty budowlane

"Remont dróg gminnych na terenie Gminy Gromnik" Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
310 605,87 PLN
2023-09-26   "Remont dróg gminnych na terenie Gminy Gromnik" Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - część 2 207 349,83 PLN
2023-09-26   "Remont dróg gminnych na terenie Gminy Gromnik" Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - część 1 103 256,04 PLN
2023-09-25 Nowy Sącz

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Roboty budowlane

Modernizacja i budowa infrastruktury drogowo-mostowej: budowa mostu na ul. Kamiennej, budowa i modernizacja chodników oraz oświetlenia w Nowym Sączu cz. IX - roboty dodatkowe
50 000,30 PLN
2023-09-22 Tarnów

Gmina Tarnów
Roboty budowlane

Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Tarnów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - część 2
162 672,48 PLN
2023-09-20 Dębica

Gmina Dębica
Roboty budowlane

Remont publicznych dróg gminnych nr 106394R, 133016R w miejscowości Głobikowa
177 010,33 PLN
2023-09-15 Kolbuszowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej
Roboty budowlane

Rozbudowa i Przebudowa wybranych dróg powiatowych na terenie powiatu Kolbuszowskiego - część 1
455 597,23 PLN
2023-09-14 Księżpol

GMINA KSIĘŻPOL
Roboty budowlane

Modernizacja przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zynie
394 171,36 PLN
2023-09-08 Zgłobice

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TARNOWIE Z SIEDZIBĄ W ZGŁOBICACH
Roboty budowlane

Remont DP 1409K Filipowice-Borowa na od. I - w km od 0+150 do km 1+900, na od. II - w km od 2+440 do km 3+120, na od. III - w km od 3+700 do km 5+770 w m. Filipowice, Ruda Kameralna, Borowa Pow Tar
2 324 376,17 PLN
2023-09-07 Mielec

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu
Roboty budowlane

Modernizacja dróg powiatowych Nr 1 134 R na odcinku 1 600 mb w m. Piechoty - Babule oraz Nr 1 124 R o długości 310 mb w m. Zachwiejów;
1 374 533,65 PLN
2023-09-07 Mielec

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu
Roboty budowlane

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 161R na odcinku 2 860 mb oraz 565 mb w m. Chorzelów, Malinie, Tuszów Mały, Tuszów Narodowy;
2 090 581,92 PLN
2023-08-30 Rzepiennik Strzyżewski

Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 200551K w km od 00+000 do km 00+990 w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski, Gmina Rzepiennik Strzyżewski
576 210,01 PLN
  Ryglice

GMINA RYGLICE
Roboty budowlane

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych: Cz. I:Droga na Papugę 204068K dz.2696/2 i inn. w m.Zalasowa w km0+000-0+320 Cz. II:Droga na Starą Wieś 204042K dz. 423 w m.WolaLubecka w km0+000-0+300
444 788,57 PLN
2023-08-30   Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych: Cz. I:Droga na Papugę 204068K dz.2696/2 i inn. w m.Zalasowa w km0+000-0+320 Cz. II:Droga na Starą Wieś 204042K dz. 423 w m.WolaLubecka w km0+000-0+300 - część 2 204 949,89 PLN
2023-08-30   Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych: Cz. I:Droga na Papugę 204068K dz.2696/2 i inn. w m.Zalasowa w km0+000-0+320 Cz. II:Droga na Starą Wieś 204042K dz. 423 w m.WolaLubecka w km0+000-0+300 - część 1 239 838,68 PLN
2023-08-30 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Likwidacja przełomów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa-Lubaczów-Hrebenne w km 64+090-69+350 (odcinkami)
521 598,55 PLN
2023-08-29 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont dróg wojewódzkich na terenie RDW Mielec - 4 zadania.
2 125 560,71 PLN
2023-08-28 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Oleszyce - Lubaczów - Werchrata - Hrebenne w m. Dobra".
1 272 458,70 PLN
2023-08-21 Szerzyny

Gmina Szerzyny
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr2006008K Szerzyny-Radoszyce dł 970m
384 149,57 PLN
2023-08-18 Ropczyce

POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1287 R Paszczyna - Lubzina w miejscowości Lubzina i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329 R Zdżary - Witkowice w m. Kozodrza i Borek Mały - część 2
2 492 009,70 PLN
2023-08-18 Przeworsk

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, ul. Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr P 1256 R ulica Jana Pawła II i Piskorowice - Pigany - Sieniawa
1 179 474,21 PLN
2023-08-18 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki - Krzeszów -Tarnogród - Cieszanów na terenie Cieszanowa - roboty podobne w km 64+763 - 64+890
79 285,97 PLN
2023-08-18 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica w km 67+140 - 67+707 w m. Kosienice - roboty podobne w km 67+057 - 67+140
62 711,57 PLN
2023-08-17 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Oleszyce - Lubaczów - Werchrata - Hrebenne w m. Stare Oleszyce - roboty podobne w km 29+746 - 29+855
69 356,90 PLN
2023-08-03 Lisia Góra

GMINA LISIA GÓRA
Roboty budowlane

Modernizacja drogi transportu rolnego - przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr 62K w m. Pawęzów w km 0+012-0+450
357 501,27 PLN
2023-07-25 Tryńcza

Gmina Tryńcza
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza - część 1
388 880,15 PLN
2023-07-21 Tomaszów Lubelski

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
Roboty budowlane

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3514L Rzeplin - Nowosiółki
9 884 635,16 PLN
2023-07-18 Wielopole Skrzyńskie

GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie wsi Nawsie w gminie Wielopole Skrzyńskie
2 296 853,03 PLN
2023-07-18 Dębica

Gmina Dębica
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w ramach zadania "Chodniki i drogi".
1 397 073,82 PLN
2023-07-13 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica w km 67+140 - 67+707 w m. Kosienice".
435 297,48 PLN
  Bochnia

GMINA MIASTA BOCHNIA
Roboty budowlane

Wykonanie modernizacji dróg gminnych na terenie Miasta Bochnia
290 560,82 PLN
2023-07-11   Wykonanie modernizacji dróg gminnych na terenie Miasta Bochnia - część 1 146 687,83 PLN
2023-07-11   Wykonanie modernizacji dróg gminnych na terenie Miasta Bochnia - część 2 143 872,99 PLN
2023-07-10 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - modernizacja DW 967 na odcinku Gierczyce - Łapczyca
4 396 806,22 PLN
2023-07-03 Brzostek

GMINA BRZOSTEK
Roboty budowlane

"Rozbudowa odcinka drogi gminnej o nr 106135R Przeczyca-Skurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą" dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023
9 177 741,01 PLN
2023-07-01 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy
Roboty budowlane

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1322R Brzostek - Opacionka - budowa chodnika w km 0+377 - 1+500 w miejscowości Brzostek - etap I w km 0+377 - 1+145" w zakresie wykonanie robót bitumicznych
425 447,33 PLN
2023-06-29 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród - Cieszanów na terenie Cieszanowa.
920 603,96 PLN
2023-06-27 Łańcut

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁAŃCUCIE
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1375R Stobierna (gr. powiatu) - Medynia Głogowska.
5 902 802,80 PLN
2023-06-23 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R w km 0+018 do km 1+398
3 873 117,22 PLN
2023-06-22 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Oleszyce - Lubaczów - Werchrata - Hrebenne w m. Stare Oleszyce
930 522,26 PLN
2023-06-21 Tarnów

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Roboty budowlane

"Budowa drogi gminnej ul. Mrożka w km 0+003,00 do 0+166,75 w miejscowości Tarnów, miasto Tarnów"
1 903 433,00 PLN
2023-06-14 Brzesko

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
Roboty budowlane

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1437 K JADOWNIKI - PORĄBKA USZEWSKA W KM OD 0+840,00 DO KM 5+586,00 W MIEJSCOWOŚCI JADOWNIKI ORAZ PORĄBKA USZEWSKA "
6 932 590,66 PLN
  Ropczyce

Gmina Ropczyce
Roboty budowlane

"Remont dróg gminnych"
3 294 911,23 PLN
2023-06-07   "Remont dróg gminnych" - część 2 1 453 244,34 PLN
2023-06-07   "Remont dróg gminnych" - część 1 1 841 666,89 PLN
2023-05-26 Sanok

POWIAT SANOCKI
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 2201R Besko-Mymoń - Etap 1
7 805 019,51 PLN
2023-05-19 Olesno

GMINA OLESNO
Roboty budowlane

REMONT DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI OLEŚNICA I W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE - część 2
230 885,76 PLN
2023-05-16 Wojnicz

Gmina Wojnicz
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej (byłej drogi krajowej nr 94 w ciągu ulicy Krakowskiej w Wojniczu) w km od 0+000 do 0+800 w miejscowości Wojnicz - Gmina Wojnicz
2 105 333,26 PLN
2023-05-15 Ostrów

Gmina Ostrów
Roboty budowlane

Przebudowa oraz remont dróg gminnych Ocieka Zastawie i Ocieka Zagrody wraz z obiektem mostowym w miejscowości Ocieka, Gmina Ostrów.
6 515 360,33 PLN
2023-05-09 Bochnia

GMINA MIASTA BOCHNIA
Roboty budowlane

Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Witosa - etap II
456 344,44 PLN
2023-05-04 Tarnów

Gmina Tarnów
Roboty budowlane

Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Tarnów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - część 2
754 250,38 PLN
2023-04-27 Nowa Sarzyna

GMINA NOWA SARZYNA
Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w miejscowościach: Jelna, Ruda Łańcucka oraz Nowa Sarzyna - część 2
996 702,21 PLN
2023-04-26 Brzostek

GMINA BRZOSTEK
Roboty budowlane

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzostek - etap I
7 086 350,00 PLN
2023-04-17 Dębica

Gmina Dębica
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paszczyna na dz. 1162, 923/12, 923/19, 1158/2 obręb 0008 Paszczyna.
1 224 489,99 PLN
  Nowa Sarzyna

GMINA NOWA SARZYNA
Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna
4 656 696,26 PLN
2023-04-04   Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna - część 3 997 371,15 PLN
2023-04-04   Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna - część 1 1 221 219,30 PLN
2023-04-04   Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna - część 9 743 946,71 PLN
2023-04-04   Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna - część 4 1 694 159,10 PLN
2023-03-28 Sędziszów Małopolski

Gmina Sędziszów Małopolski
Roboty budowlane

Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Sędziszów Małopolski - pakiet.
3 204 035,00 PLN
2023-03-28 Sędziszów Małopolski

Gmina Sędziszów Małopolski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 107614R ul. Wschodniej w Sędziszowie Małopolskim - Osiedle Borek Wielki.
6 449 505,00 PLN
2023-03-22 Rzepiennik Strzyżewski

Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Roboty budowlane

Poprawa stanu dróg Gminy Rzepiennik Strzyżewski
4 775 617,37 PLN
2023-03-17 Błażowa

Gmina Błażowa
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Błażowa
8 149 211,23 PLN
2023-03-14 Księżpol

GMINA KSIĘŻPOL
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Majdan Nowy
111 768,80 PLN
2023-02-16 Biszcza

GMINA BISZCZA
Roboty budowlane

Przebudowa dróg na terenie Gminy Biszcza
10 913 080,98 PLN
2023-01-26 Biłgoraj

Gmina Miasto Biłgoraj
Roboty budowlane

Budowa dr. gm. Nr 109266L od km 0+012,60 do km 0+313,25 i dr. gm. bez nr od km 0+003,60 do km 0+455,55 ul. Spokojna wraz z rowem odwadniającym z włączeniem do rz. Czarna Łada
6 453 623,41 PLN
2023-01-18 Brzesko

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
Roboty budowlane

BUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO DO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA POWIATU BRZESKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 94 KRAKÓW - RZESZÓW ( ETAP I)
5 647 925,00 PLN
  Żabno

Gmina Żabno
Roboty budowlane

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Goruszów, Janikowice - Siedliszowice, Łęg Tarnowski (ul. Św. Anny), rozbudowa drogi gminnej ul. Polna w m. Żabno
2 132 696,21 PLN
2023-01-04   Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Goruszów, Janikowice - Siedliszowice, Łęg Tarnowski (ul. Św. Anny), rozbudowa drogi gminnej ul. Polna w m. Żabno - część 4 1 566 976,10 PLN
2023-01-04   Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Goruszów, Janikowice - Siedliszowice, Łęg Tarnowski (ul. Św. Anny), rozbudowa drogi gminnej ul. Polna w m. Żabno - część 2 198 927,78 PLN
2023-01-04   Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Goruszów, Janikowice - Siedliszowice, Łęg Tarnowski (ul. Św. Anny), rozbudowa drogi gminnej ul. Polna w m. Żabno - część 1 366 792,33 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 229 022 657,35 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-12-30 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy w km 2+490 - 3+712 wraz z budową mostu na rzece Szkło w km 2+787
13 778 362,73 PLN
2022-12-29 Nowy Sącz

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1604K (ul. Nawojowska) w km od 0+000,00 do 3+255,47 w miejscowości Nowy Sącz, miasto Nowy Sącz - roboty dodatkowe
230 000,00 PLN
2022-12-15 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica w m. Pruchnik - roboty podobne
11 655,20 PLN
2022-12-09 Radomyśl Wielki

Gmina Radomyśl Wielki
Roboty budowlane

"Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomyśl Wielki"
8 392 951,43 PLN
2022-12-06 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont DW na terenie RDW Mielec - 3 zadania: zadanie nr 3 - Remont (odnowa) nawierzchni DW Nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec w miejscowości Piątkowiec, km 32+690 ÷ 33+090
473 136,11 PLN
2022-12-06 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont DW na terenie RDW Mielec - 3 zadania: - zadanie nr 1 - Remont (odnowa) DW Nr 982 ... w miejscowości Sadkowa Góra, km 22+445 ÷ 22+880 - roboty podobne w km 22+800 - 53+535
486 229,64 PLN
  Księżpol

GMINA KSIĘŻPOL
Roboty budowlane

Budowa, przebudowa, remont oraz rozbudowa dróg o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L
10 075 370,17 PLN
2022-12-05   Budowa, przebudowa, remont oraz rozbudowa dróg o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L - część 6 1 132 411,37 PLN
2022-12-05   Budowa, przebudowa, remont oraz rozbudowa dróg o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L - część 1 729 006,49 PLN
2022-12-05   Budowa, przebudowa, remont oraz rozbudowa dróg o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L - część 4 1 674 578,63 PLN
2022-12-05   Budowa, przebudowa, remont oraz rozbudowa dróg o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L - część 3 4 224 236,56 PLN
2022-12-05   Budowa, przebudowa, remont oraz rozbudowa dróg o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L - część 2 1 679 758,98 PLN
2022-12-05   Budowa, przebudowa, remont oraz rozbudowa dróg o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L - część 5 635 378,14 PLN
2022-12-02 Przeworsk

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, ul. Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych - część 1
47 588 444,00 PLN
2022-11-29 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Strzyżów - Wiśniowa - Warzyce w m. Wiśniowa - zamówienie podobne.
261 553,26 PLN
2022-11-25 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Hrebenne w miejscowości Stare Sioło - roboty podobne w km 16+500-16+935
235 434,02 PLN
  Szerzyny

Gmina Szerzyny
Roboty budowlane

Budowa infrastruktury drogowej poprawiającej bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szerzyny
710 408 889,00 PLN
2022-11-22   Budowa infrastruktury drogowej poprawiającej bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szerzyny - część 1 347 283 469,00 PLN
2022-11-22   Budowa infrastruktury drogowej poprawiającej bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szerzyny - część 2 363 125 420,00 PLN
2022-11-21 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Ocieka roboty w km 6+775 ÷ 7+060
256 994,48 PLN
  Sieniawa

Miasto i Gmina Sieniawa
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH SIENIAWA, WYLEWA I CZERWONA WOLA
371 939,23 PLN
2022-11-16   PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH SIENIAWA, WYLEWA I CZERWONA WOLA - część 1 176 116,94 PLN
2022-11-16   PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH SIENIAWA, WYLEWA I CZERWONA WOLA - część 2 195 822,29 PLN
  Szerzyny

Gmina Szerzyny
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych
3 049 583,98 PLN
2022-11-10   Remont dróg gminnych - część 5 810 864,30 PLN
2022-11-10   Remont dróg gminnych - część 3 395 578,15 PLN
2022-11-10   Remont dróg gminnych - część 1 694 617,90 PLN
2022-11-10   Remont dróg gminnych - część 2 1 148 523,63 PLN
  Ostrów

Gmina Ostrów
Roboty budowlane

Przebudowa trzech dróg gminnych w m. Skrzyszów" postępowanie podzielone jest na trzy części - zadania
9 488 180,06 PLN
2022-11-10   Przebudowa trzech dróg gminnych w m. Skrzyszów" postępowanie podzielone jest na trzy części - zadania - część 2 61 850,98 PLN
2022-11-10   Przebudowa trzech dróg gminnych w m. Skrzyszów" postępowanie podzielone jest na trzy części - zadania - część 3 9 352 526,00 PLN
2022-11-10   Przebudowa trzech dróg gminnych w m. Skrzyszów" postępowanie podzielone jest na trzy części - zadania - część 1 73 803,08 PLN
2022-11-09 Sanok

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SANOKU
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2235RSanok - Dobra w km 17+845-18+170w m. Dobra
329 055,57 PLN
2022-11-08 Wadowice Górne

GMINA WADOWICE GÓRNE
Roboty budowlane

"Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wadowice Górne"
9 124 283,98 PLN
2022-11-05 Krosno

Powiat Krośnieński
Roboty budowlane

Remont dróg w miejscowościach popegeerowskich na terenie Powiatu Krośnieńskiego
1 247 595,95 PLN
2022-11-04 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont DW na terenie RDW Mielec - 3 zadania: - Zad. 1 - Remont DW Nr 982 w m. Sadkowa Góra - Zad. 2 - Remont DW Nr 983 w m. Rzędzianowice - Zad. 3 - Remont nawierzchni DW Nr 984 w m. Piątkowiec
903 260,76 PLN
2022-11-04 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Sieniawa - Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku Wylewa - Sieniawa - ROBOTY PODOBNE
252 877,64 PLN
2022-11-02 Szerzyny

Gmina Szerzyny
Roboty budowlane

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (droga Ołpiny Pustki k.Bochenka)
129 764,00 PLN
2022-11-02 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka - Zapałów w km 4+370 - 7+983
3 633 962,00 PLN
2022-11-02 Sędziszów Małopolski

Gmina Sędziszów Małopolski
Roboty budowlane

Opracowanie dok. proj. oraz wyk. robót bud. dla zad. pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107605 R w Czarnej Sędz. od skrzyż. z drogą woj. nr 987 do drogi powiat. nr 1330 R w Boreczku (III).
1 378 432 302,00 PLN
2022-10-27 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 relacji Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec w miejscowości Makowisko - Ryszkowa Wola
26 038 116,00 PLN
2022-10-20 Dębica

Gmina Dębica
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dębica w ramach zadania: "Chodniki i drogi".
945 355,04 PLN
  Ostrów

Gmina Ostrów
Roboty budowlane

Przebudowa dwóch dróg gminnych w m. Blizna oraz Skrzyszów gmina Ostrów " postępowanie podzielone jest na dwie części - zadania
687 824,41 PLN
2022-10-19   Przebudowa dwóch dróg gminnych w m. Blizna oraz Skrzyszów gmina Ostrów " postępowanie podzielone jest na dwie części - zadania - część 2 271 569,42 PLN
2022-10-19   Przebudowa dwóch dróg gminnych w m. Blizna oraz Skrzyszów gmina Ostrów " postępowanie podzielone jest na dwie części - zadania - część 1 416 254,99 PLN
2022-10-14 Pilzno

Gmina Pilzno
Roboty budowlane

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Słotowej dz. nr 466 - etap II
159 490,35 PLN
2022-10-14 Nowy Sącz

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Roboty budowlane

Modernizacja i budowa infrastruktury drogowo-mostowej: budowa mostu na ul. Kamiennej, budowa i modernizacja chodników oraz oświetlenia w Nowym Sączu - powtórzone postępowanie - część 1
3 377 685,36 PLN
2022-10-11 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Strzyżów - Wiśniowa - Warzyce w m. Wiśniowa
523 107,20 PLN
2022-10-06 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica na odcinku Czarna - Krzemienica.
739 776,02 PLN
2022-10-05 Nowy Wiśnicz

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BOCHNI
Roboty budowlane

Remont DP nr 2085K na odcinku w km 5+014 - 5+614 w m. Dąbrowica i Niepsześnia, w ramach zadania: ,,Modernizacja drogi powiatowej nr 2085K Chełm - Zawada w miejscowościach Dąbrowica i Niepsześnia"
1 390 160,46 PLN
2022-10-05 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Hrebenne w miejscowości Stare Sioło
1 904 189,52 PLN
  Ryglice

GMINA RYGLICE
Roboty budowlane

Przebudowa dróg na terenie Gminy Ryglice: Cz. I:Wola Lubecka-dr. 144/2 i inne w km 0+000-0+480, Cz. II:Lubcza-dr. 539/3 i inne w km 0+000 - 0+800, Cz. III: Lubcza-dr. 1232/3 i inne w km 0+000 - 0+160
858 185,53 PLN
2022-10-04   Przebudowa dróg na terenie Gminy Ryglice: Cz. I:Wola Lubecka-dr. 144/2 i inne w km 0+000-0+480, Cz. II:Lubcza-dr. 539/3 i inne w km 0+000 - 0+800, Cz. III: Lubcza-dr. 1232/3 i inne w km 0+000 - 0+160 - część 2 410 301,63 PLN
2022-10-04   Przebudowa dróg na terenie Gminy Ryglice: Cz. I:Wola Lubecka-dr. 144/2 i inne w km 0+000-0+480, Cz. II:Lubcza-dr. 539/3 i inne w km 0+000 - 0+800, Cz. III: Lubcza-dr. 1232/3 i inne w km 0+000 - 0+160 - część 3 220 145,33 PLN
2022-10-04   Przebudowa dróg na terenie Gminy Ryglice: Cz. I:Wola Lubecka-dr. 144/2 i inne w km 0+000-0+480, Cz. II:Lubcza-dr. 539/3 i inne w km 0+000 - 0+800, Cz. III: Lubcza-dr. 1232/3 i inne w km 0+000 - 0+160 - część 1 227 738,57 PLN
2022-09-30 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica w m. Pruchnik
738 342,40 PLN
  Sędziszów Małopolski

Gmina Sędziszów Małopolski
Roboty budowlane

Przebudowa dróg na terenie Gminy Sędziszów Małopolski - pakiet IV.
301 065,20 PLN
2022-09-30   Przebudowa dróg na terenie Gminy Sędziszów Małopolski - pakiet IV. - część 1 122 239,37 PLN
2022-09-30   Przebudowa dróg na terenie Gminy Sędziszów Małopolski - pakiet IV. - część 3 34 349,60 PLN
2022-09-30   Przebudowa dróg na terenie Gminy Sędziszów Małopolski - pakiet IV. - część 2 144 476,23 PLN
2022-09-29 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Biłgoraj - Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska w m. Dydnia - roboty podobne
125 098,26 PLN
2022-09-27 Czudec

Gmina Czudec
Roboty budowlane

Remont i przebudowa dróg na terenie gminy Czudec
5 996 509,00 PLN
2022-09-23 Nowy Wiśnicz

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BOCHNI
Roboty budowlane

Rozbudowa dróg powiatowych na odcinkach: nr 2077K Leksandrowa - Lipnica Górna, nr 2074K Żegocina - Bełdno, nr 2083K Chrostowa - Kamyk, nr 1961K Grabie - Kępanów
18 692 708,51 PLN
2022-09-21 Tomaszów Lubelski

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
Roboty budowlane

Przebudowa obiektu mostowego na rzece Szyszła wraz z rozbudową, przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 3531L od miejscowości Jurów do skrzyżowania z drogą pow. Nr 3514L w miejscowości Machnów Stary
8 116 669,82 PLN
2022-09-20 Tarnów

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373K ul. Szkotnik w Tarnowie w km 0+005,85 do 0+421,11 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego w Tarnowie
11 877 696,20 PLN
2022-09-15 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej 986 Tuszyma -Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Ocieka - roboty podobne w km 6+620 - 6+775
110 259,05 PLN
2022-09-12 Wojnicz

Gmina Wojnicz
Roboty budowlane

"Modernizacja dróg w gminie Wojnicz"
1 875 194,62 PLN
2022-09-09 Lubenia

Gmina Lubenia
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Straszydle - Rola na odcinku od km 0+000 do km 0+995
448 840,09 PLN
2022-09-08 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy
Roboty budowlane

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1180R Dębica-gr. powiatu Zdziarzec w km 7+747 -10+342 w miejscowości Wiewiórka i Róża" - III
7 427 648,69 PLN
2022-08-31 Dębica

Gmina Dębica
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 106353R w km 0+014,27 - 0+942,75 w m. Podgrodzie.
3 214 213,54 PLN
2022-08-26 Leżajsk

POWIAT LEŻAJSKI
Roboty budowlane

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka - Nowa Sarzyna w km 4+070 - 8+310 stanowiącej dojazd do części przemysłowej Nowej Sarzyny
13 385 320,27 PLN
2022-08-25 Lisia Góra

GMINA LISIA GÓRA
Roboty budowlane

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lisia Góra
2 206 649,46 PLN
2022-08-24 Sędziszów Małopolski

Gmina Sędziszów Małopolski
Roboty budowlane

Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej-etap I: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Sędziszowie Małopolskim (II)
1 471 999,47 PLN
  Sędziszów Małopolski

Gmina Sędziszów Małopolski
Roboty budowlane

Przebudowa dróg na terenie Gminy Sędziszów Małopolski - pakiet III.
128 550,16 PLN
2022-08-12   Przebudowa dróg na terenie Gminy Sędziszów Małopolski - pakiet III. - część 1 94 755,66 PLN
2022-08-12   Przebudowa dróg na terenie Gminy Sędziszów Małopolski - pakiet III. - część 2 33 794,50 PLN
2022-08-12 Zgłobice

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TARNOWIE Z SIEDZIBĄ W ZGŁOBICACH
Roboty budowlane

"Remont drogi powiatowej nr 1410K Zdonia-Czchów-Iwkowa w miejscowości Zakliczyn-Wola Stróska, Stróże, Filipowice - Powiat Tarnowski na odc. około 4735 m"
3 970 915,32 PLN
2022-08-11 Mędrzechów

GMINA MĘDRZECHÓW
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych na terenie gminy Mędrzechów. - część 5
511 259,87 PLN
2022-08-09 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Biłgoraj - Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska w m. Dydnia
574 876,93 PLN
2022-08-09 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Sieniawa - Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku Wylewa - Sieniawa
1 147 112,19 PLN
2022-08-08 Nowy Wiśnicz

GMINA NOWY WIŚNICZ
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 580852K Stary Wiśnicz - Zagrody w miejscowości Stary Wiśnicz w km 0+000 - 1 +419, Gmina Nowy Wiśnicz.
1 287 433,26 PLN
2022-07-13 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Ocieka
589 739,49 PLN
2022-07-12 Żabno

Gmina Żabno
Roboty budowlane

Rozbudowa dróg gminnych: ul. Zamościa nr K203500 w miejscowościach Łęg Tarnowski oraz Żabno wraz z przebudową mostu oraz ul. Szkotnik nr K203465 w miejscowości Żabno - postępowanie 2
13 266 801,66 PLN
  Wielopole Skrzyńskie

GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Roboty budowlane

Przebudowa dróg na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie
375 380,79 PLN
2022-06-22   Przebudowa dróg na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie - część 1 187 626,17 PLN
2022-06-22   Przebudowa dróg na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie - część 3 187 754,62 PLN
  Zgłobice

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TARNOWIE Z SIEDZIBĄ W ZGŁOBICACH
Roboty budowlane

Wykonanie remontów nawierzchni dróg powiatowych z podziałem na części.
1 031 874,68 PLN
2022-06-21   Wykonanie remontów nawierzchni dróg powiatowych z podziałem na części. - część 1 414 719,72 PLN
2022-06-21   Wykonanie remontów nawierzchni dróg powiatowych z podziałem na części. - część 4 617 154,96 PLN
2022-06-17 Biłgoraj

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIŁGORAJU
Roboty budowlane

przebudowa dróg powiatowych nr 2930L - ul. Graniczna i 2994L - ul. Polna w Biłgoraju.
13 834 119,82 PLN
2022-06-10 Kolbuszowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 176 R Tuszyma - Niwiska - Kolbuszowa od km 8+400 do km 9+528 w miejscowości Niwiska oraz Przebudowa wybranych dróg powiatowych na terenie gminy Dzikowiec - część 2
1 807 558,03 PLN
2022-06-06 Nowy Sącz

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1595K (ul. 29 Listopada) w km 0+032,90 - 0+822,20 w miejscowości Nowy Sącz, miasto Nowy Sącz - roboty dodatkowe
13 665,46 PLN
2022-06-06 Nowy Sącz

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Roboty budowlane

Remont Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu - jezdnia lewa na odcinkach od km 66+802 do km 68+235 oraz od km 68+261 do km 68+962,6 - roboty dodatkowe
63 917,29 PLN
2022-06-01 Ryglice

GMINA RYGLICE
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 200289K w km od 0+000 do km 0+635 w miejscowości Lubcza, gmina Ryglice
649 083,60 PLN
  Ryglice

GMINA RYGLICE
Roboty budowlane

Kompleksowa modernizacja - przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w Gminie Ryglice
9 598 799,93 PLN
2022-05-31   Kompleksowa modernizacja - przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w Gminie Ryglice - część 2 3 379 165,33 PLN
2022-05-31   Kompleksowa modernizacja - przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w Gminie Ryglice - część 1 4 291 352,83 PLN
2022-05-31   Kompleksowa modernizacja - przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w Gminie Ryglice - część 3 1 928 281,77 PLN
2022-05-20 Wola Dębińska

GMINA DĘBNO
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 250275K w km 0+000 do km 0+990 w miejscowości Dębno, Gmina Dębno, Powiat Brzeski
2 520 461,02 PLN
2022-05-17 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy w km 3+712 - 12+164 i Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice w km 22+626 - 22+889
17 828 872,67 PLN
2022-05-10 Łańcut

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁAŃCUCIE
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1 369R w Gminie Rakszawa w systemie zaprojektuj i wybuduj.
81 882 274,46 PLN
2022-05-10 Brzozów

Powiat Brzozowski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz - Przysietnica w miejscowości Domaradz i Golcowa
4 713 789,65 PLN
2022-04-28 Czarna

Gmina Czarna
Roboty budowlane

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarna - część 2
4 637 372,88 PLN
2022-04-21 Lisia Góra

GMINA LISIA GÓRA
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 203727K w m. Stare Żukowice w km 0+000-0+490
282 340,66 PLN
2022-04-12 Besko

GMINA BESKO
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 117201R ul. Błonie w Besku o długości 0,53 km
270 745,15 PLN
2022-03-31 Żyraków

Gmina Żyraków
Roboty budowlane

Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w Gminie Żyraków
6 509 823,86 PLN
2022-03-31 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1774R Bystrowice - Hawłowice - Pruchnik w km 0+100 - 2+444
1 158 909,73 PLN
2022-03-22 Mielec

POWIAT MIELECKI
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 179R w km 0+000 - 3+590 i w km 6+904 - 10+232,00 w m. Dulcza Wielka i Żarówka w gm. Radomyśl Wielki z przebudową mostu na potoku Jamnica
16 642 230,98 PLN
2022-03-02 Ropczyce

Gmina Ropczyce
Roboty budowlane

Rewitalizacja ul. Króla Kazimierza Wielkiego, ul. Krakowskiej, ul. Grunwaldzkiej w m. Ropczyce
4 275 816,33 PLN
2022-03-02 Sędziszów Małopolski

Gmina Sędziszów Małopolski
Roboty budowlane

BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI- PAKIET
5 623 864,61 PLN
2022-02-18 Wielopole Skrzyńskie

GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Roboty budowlane

Przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie
10 319 431,44 PLN
2022-02-11 Nowy Wiśnicz

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BOCHNI
Roboty budowlane

Modernizacja dróg powiatowych na odcinkach dróg: nr 2072K Ujazd - Kamionna, nr 1444K Nieprześnia - Sobolów, nr 2090K Ostrów Szlachecki - Ostrów Królewski - część 3
474 950,74 PLN
2022-01-18 Nowy Sącz

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Roboty budowlane

Remonty bieżące ulic i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024r. - część 3
7 748 954,86 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 2 525 514 857,20 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Szerzyny

Gmina Szerzyny
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych na terenie gminy Szerzyny
364 963,76 PLN
2021-12-22   Remont dróg gminnych na terenie gminy Szerzyny - część 1 249 602,67 PLN
2021-12-22   Remont dróg gminnych na terenie gminy Szerzyny - część 2 115 361,09 PLN
2021-12-16 Zarszyn

Gmina Zarszyn
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi gminnej Nr 117639R w km od 0+635 - 1+418 na ulicy Dębowej w miejscowości Odrzechowa
925 793,76 PLN
2021-12-15 Dębica

Gmina Dębica
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Łupiny- Stobierna przez las w km 0+000 - 0+760 w m. Stobierna.
256 752,17 PLN
2021-12-15 Nozdrzec

Gmina Nozdrzec
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 115851R w km 2+330- 3+325 w miejscowości Wesoła
567 721,84 PLN
2021-12-14 Dąbrowa Tarnowska

GMINA DĄBROWA TARNOWSKA
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w Szarwarku
218 169,45 PLN
2021-12-09 Boguchwała

Gmina Boguchwała
Roboty budowlane

Roboty podobne dla zad. pn.: Budowa drogi w Boguchwale w km od 0+769,05 do 0+881,63, budowa ul. Partyzantów w km od 0+881,63 do 0+950, budowa drogi gminnej w km 0+000 do 0+331,95 wraz z odwodnieniem
105 134,68 PLN
2021-12-03 Pilzno

Gmina Pilzno
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 106587R ul. Paderewskiego w Pilźnie w km 0+991,00 - 1+777,00
1 442 784,34 PLN
2021-11-16 Radłów

Gmina Radłów
Roboty budowlane

Remont dróg w Gminie Radłów: 1. Remont drogi gminnej nr 200185K w km od 0+000 do km 0+526 w miejscowości Niwka, 2. Remont drogi gminnej nr 200172K (ul. Nowy Świat dz. 1074 ; ul. Wiejska dz. 1077) - część 1
274 604,41 PLN
2021-11-04 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Tuszyma - roboty podobne w km 1+520 - 1+720"
84 913,67 PLN
  Szerzyny

Gmina Szerzyny
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych na terenie gminy Szerzyny
1 311 555,89 PLN
2021-11-03   Remont dróg gminnych na terenie gminy Szerzyny - część 1 630 319,77 PLN
2021-11-03   Remont dróg gminnych na terenie gminy Szerzyny - część 2 391 424,87 PLN
2021-11-03   Remont dróg gminnych na terenie gminy Szerzyny - część 3 289 811,25 PLN
2021-11-03 Koniusza

Gmina Koniusza
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych w Gminie Koniusza - część 2
487 886,88 PLN
2021-10-26 Przecław

Gmina Przecław
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2021 roku
1 070 691,68 PLN
2021-10-25 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy
Roboty budowlane

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna - budowa chodnika w km 8+335 - 9+222 w miejscowości Jaźwiny" - nawierzchnia jezdni.
553 055,04 PLN
2021-10-25 Nowy Sącz

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1604K (ul. Nawojowska) w km od 0+000 do 3+255,47 w miejscowości Nowy Sącz, miasto Nowy Sącz
26 486 426,56 PLN
2021-08-03 Nowy Sącz

POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU
Roboty budowlane

Modernizacja drogi powiatowej nr 1563 K Korzenna - Janczowa - Miłkowa
1 322 196,30 PLN
2021-07-21 Lisia Góra

GMINA LISIA GÓRA
Roboty budowlane

"Przebudowa drogi transportu rolnego - droga gminna nr 62K (działka nr 19) w m. Pawęzów, Gmina Lisia Góra w km od 0+000 do 0+423"
389 940,31 PLN
2021-07-19 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w m. Ostrów i Ocieka - II przetarg".
353 748,14 PLN
2021-07-14 Żyraków

Gmina Żyraków
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej publicznej w obrębie Strefy Aktywności Gospodarczej w Straszęcinie
1 549 771,62 PLN
2021-07-14 Dębica

Gmina Dębica
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dębica w ramach zadania: "Chodniki i drogi".
1 704 450,66 PLN
2021-07-07 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec na odcinku Makowisko - Ryszkowa Wola
299 791,16 PLN
2021-07-05 Ropczyce

Gmina Ropczyce
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych - etap II
1 252 179,35 PLN
2021-07-05 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 2+522-4+931 i 5+656-11+185
9 374 431,25 PLN
2021-06-28 Wielopole Skrzyńskie

GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej Glinik koło cmentarza
412 328,12 PLN
2021-06-28 Brzostek

GMINA BRZOSTEK
Roboty budowlane

Przebudowa drogi nr 106131 R w miejscowości Kamienica Górna - Granice w km 0+600 - 1+495
702 005,78 PLN
2021-06-25 Dąbrowa Tarnowska

ZARZĄD DROGOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1301K w km 5+543,52 - 5+677,66 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1302K w km 0+000 - 0+073,32) w miejscowości Ujście Jezuickie
941 994,05 PLN
2021-06-23 Nowy Wiśnicz

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BOCHNI
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2086K Bochnia (ul. Strzelecka) - Zawada w km 1+645,55 - 2+060,00 z budową chodnika w ciągu ul. Strzeleckiej do ośrodka ,,Łoś" w miejscowości Bochnia
1 390 300,07 PLN
2021-06-22 Brzostek

GMINA BRZOSTEK
Roboty budowlane

Budowa drogi łączącej ul. Gryglewskiego z ul. Okrągłą w Brzostku wraz z rozbudową ul. Gryglewskiego i ul. Okrągłej oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej przedmiotowych dróg
2 116 390,23 PLN
2021-06-21 Przecław

Gmina Przecław
Roboty budowlane

Rozbudowa i przebudowa drogi - ul. Zielonej w miejscowości Przecław w km 0+260 do km 0+967 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi
1 969 881,95 PLN
2021-06-21 Pilzno

Gmina Pilzno
Roboty budowlane

Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilzno
609 475,05 PLN
2021-06-21 Tarnów

Gmina Tarnów
Roboty budowlane

"Remont drogi gminnej nr 201485K w km. 0+000,00 - 1+315,00 w miejscowości Jodłówka - Wałki ".
548 115,06 PLN
  Sędziszów Małopolski

Gmina Sędziszów Małopolski
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI- Pakiet I
160 481,09 PLN
2021-06-18   PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI- Pakiet I - część 1 42 064,43 PLN
2021-06-18   PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI- Pakiet I - część 3 44 082,34 PLN
2021-06-18   PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI- Pakiet I - część 2 38 568,26 PLN
2021-06-18   PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI- Pakiet I - część 4 35 766,06 PLN
2021-06-10 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

"Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Tuszyma."
365 073,13 PLN
2021-06-10 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy
Roboty budowlane

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica - gr. pow. - Zdziarzec w km 10+312 - 14+487 w m. Róża i Zasów"
2 739 865,64 PLN
  Brzesko

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na 3 części
15 474 408,75 PLN
2021-06-01   Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na 3 części - część 3 3 745 778,90 PLN
2021-06-01   Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na 3 części - część 2 2 248 724,09 PLN
2021-06-01   Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na 3 części - część 1 9 479 905,76 PLN
2021-05-28 Tyczyn

Gmina Tyczyn
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 156018R Hermanowa Skotnik boczna w km 0+000-0+330
236 951,23 PLN
2021-05-20 Dębica

Gmina Dębica
Roboty budowlane

Remont cząstkowy emulsją i grysami oraz przełomów a także remont nawierzchni masą mineralno- asfaltową dróg gminnych na terenie Gminy Dębica.
199 813,25 PLN
  Zgłobice

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TARNOWIE Z SIEDZIBĄ W ZGŁOBICACH
Roboty budowlane

Wykonanie remontów nawierzchni dróg powiatowych z podziałem na 3 części
2 162 225,77 PLN
2021-05-19   Wykonanie remontów nawierzchni dróg powiatowych z podziałem na 3 części - część 2 1 298 214,30 PLN
2021-05-19   Wykonanie remontów nawierzchni dróg powiatowych z podziałem na 3 części - część 3 419 759,10 PLN
2021-05-19   Wykonanie remontów nawierzchni dróg powiatowych z podziałem na 3 części - część 1 444 252,37 PLN
2021-05-06 Mielec

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 165R klasy "L" - lokalnej Wadowice Górne - Zgórsko km 0+205,00 ÷ 1+140,00 w m. Wadowice Górne;
1 754 995,81 PLN
  Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Dostawy

Dostawa materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich w 2021r. - 6 zadań
51 795,30 PLN
2021-04-30   Dostawa materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich w 2021r. - 6 zadań - część 5 20 202,75 PLN
2021-04-30   Dostawa materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich w 2021r. - 6 zadań - część 2 13 191,75 PLN
2021-04-30   Dostawa materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich w 2021r. - 6 zadań - część 4 18 400,80 PLN
2021-04-28 Mielec

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 165R klasy "L" - lokalnej Wadowice Górne - Zgórsko km 0+205,00 ÷ 1+140,00 w m. Wadowice Górne;
1 754 995,81 PLN
2021-03-26 Brzesko

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni bitumicznych 5ciu odcinków dróg powiatowych
771 987,98 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 84 760 046,99 zł.

Rok 2019

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2019-11-05 Pleśna

Gmina Pleśna
Roboty budowlane

"Przebudowa dróg wewnętrznych z funduszu sołeckiego 2019r. z podziałem na części."
20 985,47 PLN
2019-10-18 Mielec

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych Nr 1 175R relacji Tuszyma - Przecław - Radomyśl Wlk. w km 16+870 ÷ 17+016 oraz Nr 1 182R relacji Brzeźnica - Radomyśl Wlk., w km 16+690 ÷ 19+350 klasy "Z"- zbiorczej w m. Radomyśl Wlk. i Ruda w granicach istniejącego pasa drogowego - Etap II w km 16+870 ÷ 17+016 - dr. pow. Nr 1 175R oraz w km 18+540 - 19+350 - dr. pow. Nr 1 182R;
391 506,98 PLN
2019-10-18 Mielec

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych Nr 1 139R relacji Grochowe I - Sarnów w km 0+000 - 5+822 i Nr 1 140R relacji Tuszów - Sarnów - Ostrowy Baranowskie w km 2+010 - 2+900 i w km 6+450 - 7+042 - Etap II w km 2+350 - 5+822 - dr. pow. Nr 1 139R oraz w km 2+010 - 2+900 i w km 6+450 - 7+042 - dr. pow. Nr 1 140R;
1 831 651,35 PLN
2019-10-11 Mielec

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1 180R relacji Dębica - Zdziarzec w km 14+480 ÷ 20+466, klasy "Z"- zbiorczej w m. Dąbie i Zdziarzec w granicach istniejącego pasa drogowego - Etap II w km 16+680 ÷ 20+466;
1 677 359,11 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2019 to 3 921 502,91 zł.

Rok 2018

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2018-06-14 Łańcut

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie
Roboty budowlane

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 R Husów - Tarnawka (gr. powiatu) Hadle Szklarskie Etap I od km 0+000 do km 4+430."
3 869 991,11 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2018 to 3 869 991,11 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-09-06 Sieniawa

Gmina Sieniawa
Roboty budowlane

Przebudowa drogi dz. Nr ewid. 617 w miejscowości Dobra w km 0+380- 0+780 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
216 556,95 PLN
2017-09-05 Kolbuszowa

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 209 R Zielonka - Korczowiska w km 0+000 - 2+565 oraz w km 5+660 - 8+223 w miejscowości Zielonka, Korczowiska
1 600 001,22 PLN
2017-09-05 Sokołów Małopolski

Gmina Sokołów Małopolski
Roboty budowlane

Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski1/ Przebudowa drogi gminnej nr 108702R Nienadówka Górna w km 0+500-0+800 w miejscowości Nienadówka, 2/ Przebudowa drogi gminnej nr 108679R B. Prusa w Sokołowie Małopolskim w km 0+000-0+345 wraz z remontem kanalizacji deszczowej, 3/ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzebuska, działka nr ew. 467, 4/ Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 467 w miejscowości Trzebuska w km 0+314-0+660
177 675,81 PLN
2017-08-31 Frysztak

Gmina Frysztak
Roboty budowlane

"Przebudowa drogi Twierdza - Godek- Łysa Góra dz. nr ewid. 156,152/2, 151/35, 153/2, 158/1, 154/2, 155/2, 157/1, 367,369, 371, 373, 573/2, 556/2, 555/1, 555/4, 576/2, 620/1, 619/1, 551/4, w km 0+219 - 0+832 w miejscowościach Twierdza i Glinik Dolny".
258 320,73 PLN
2017-08-29 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

"Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania p.n. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1288R Zawada-Pustynia na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 do węzła autostrady A4 Dębica-Wschód w ramach zadania pn. "Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica - Wschód do DK4 i DW 985 (Zawada - Pustynia)"". (zakres realizacjiod km 2+003,41 do km 2+699,75 oraz od km 3+334,35 do km 3+715,00 - kilometraż zgodny z Programem Funkcjonalno-Użytkowym)
4 305 000,00 PLN
2017-08-28 Jodłowa

Gmina Jodłowa
Roboty budowlane

Remont ciągu dróg gminnych Janiga - Wal o nr dz. ewid. 3115, 2336/2 w km 0+000 ÷ 0+450 oraz Marszałek - Skopek o nr dz. ewid. 3223, 3326 w km 0+000 ÷ 0+808 w miejscowości Jodłowa
246 790,62 PLN
2017-08-28 Sieniawa

Gmina Sieniawa
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych
358 316,79 PLN
2017-08-23 Jawornik Polski

Gmina Jawornik Polski
Roboty budowlane

Remont ciągu dróg gminnychnr 110609R Manasterz-Przyboś-Dział-Rzeki w km 0+000-1+130, dz. nr ewid. 1322/2, 1322/1 oraz w km 0+000-0+320 dz. nr ewid. 1044 w miejscowości Manasterz
209 365,25 PLN
2017-08-22 Sędziszów Małopolski

Gmina Sędziszów Małopolski
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
176 483,35 PLN
2017-08-22 Rzepiennik Strzyżewski

Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych "Rzepiennik Strzyżewski - Cisie" nr 200504 K w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski w km 0+150 - 0+730 i 1+325 - 1+735 oraz "Rzepiennik Suchy w kier. p. Brudzisza" nr 200520 K w miejscowości Rzepiennik Suchy w km 0+000 - 0+650
537 374,74 PLN
2017-08-21 Rzeszów

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1415R Tyczyn - Hermanowa - Straszydle w km 0+000-9+171 w miejscowości Tyczyn, Hermanowa, Straszydle
2 166 476,03 PLN
2017-08-18 Jarosław

Gmina Miejska Jarosław
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Przygrodzie
224 728,71 PLN
2017-08-16 Wiśniowa

Gmina Wiśniowa
Roboty budowlane

Przebudowa drogi Pstrągówka Dział na działce nr ewidencyjny 2874 w km 0+000 - 0+450 w miejscowości Pstrągówka
159 523,92 PLN
2017-08-16 Brzesko

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej "Łoniowa - Zawada Uszewska" ( nr 1438K , nr dz.ewid. 105/1 , 144) w miejscowości Zawada Uszewska w km 7+400 -7+765 i 7+835 - 8+400 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych .
194 682,56 PLN
2017-08-11 Żyraków

Gmina Żyraków
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej pn. Kądziołka - Wąwóz w m. Góra Motyczna
356 189,21 PLN
2017-08-11 Przeworsk

Gmina Przeworsk
Roboty budowlane

"Przebudowy i remonty dróg na terenie Gminy Przeworsk".
923 298,79 PLN
2017-08-10 Czudec

Gmina Czudec
Roboty budowlane

Przebudowa drogi Zaborów - Wyżne/Kamieniec dz. nr ewid. 420 w km 0+000 - 1+000 w miejscowości Wyżne
267 271,40 PLN
2017-08-09 Jarosław

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Remont nawierzchni placu manewrowo - postojowego bazy Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu sp. z o.o.
143 160,93 PLN
2017-08-09 Tarnów

Gmina Tarnów
Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jestodbudowa drogi gminnej nr 302/1, 303/3, 304/1, 305/3, 306/19 (201749K) ul.Promienna w Koszycach Małych w km 0+000 - 0+556 oraz remont drogi gminnej 201669K nr dz. ewid. 645 tzw. w kierunku Zgłobic w Zbylitowskiej Górze w km 0+000 - 1+080 zniszczonych podczas powodzi w 2011 r.
1 686 549,37 PLN
2017-08-02 Rzepiennik Strzyżewski

Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej "Rzepiennik Suchy w kier. P. Mikosa" w miejscowości Rzepiennik Suchy
166 311,93 PLN
2017-07-26 Szerzyny

Gmina Szerzyny
Roboty budowlane

Odbudowa i remont dróg gminnych
249 081,38 PLN
2017-07-14 Czarna

Gmina Czarna
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych
316 460,29 PLN
2017-07-12 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska-Kostków
238 521,46 PLN
2017-07-04 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski, km 19+210 - 20+310 - roboty wykonywane w km 19+290÷19+700 i 19+860÷ 20+310
319 194,27 PLN
2017-06-30 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helusz od km 5+217 do km 5+549 w m. Kramarzówka
524 661,96 PLN
2017-06-29 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi pow.nr 1322R Brzostek-Opacionka w km 1+567-3+677
1 379 112,00 PLN
2017-06-22 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754R ul. Poniatowskiego w Jarosławiu
266 169,79 PLN
2017-06-14 Ropczyce

Gmina Ropczyce
Roboty budowlane

"Remont infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział na części"
86 270,85 PLN
2017-06-01 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi pow. 1303R Łabuzie-Południk-Kamieniec w m. Głobikowa i Gołęczyna w km 10+932-11+432 (Głobikowa)
376 886,05 PLN
2017-05-25 Dębica

Wójt Gminy w Dębicy
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dębica, w ramach zadania"Chodniki i drogi"
486 832,93 PLN
2017-05-24 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Roboty budowlane

Roboty budowlane polegające na budowie ronda na skrzyżowaniu ulicWiktora i Pleśniarowicza
2 664 154,76 PLN
2017-05-15 Boguchwała

Gmina Boguchwała
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 151712 R w Boguchwale
722 664,79 PLN
2017-05-10 Dębica

Gmina Miasta Dębicy
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCHNR 105863R PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO, NR 105868R PRZY UL. PADEREWSKIEGO I NR 105860R PRZY UL. SZKOLNEJ W DĘBICY.
1 537 715,02 PLN
2017-05-04 Wielopole Skrzyńskie

Gmina Wielopole Skrzyńskie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi Glinik Polny Gościniec - Szkodna w km 0+660 - 1+209 - III ETAP
163 440,00 PLN
2017-04-28 Ropczyce

Powiat Ropczycko - Sędziszowski
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z podziałem na zadania
84 954,13 PLN
2017-04-20 Dębica

Wójt Gminy w Dębicy
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej klasy L do Zakładu Przyrodoleczniczego w km 0+000,00-0+646,84 w m. LatoszynCzęść 1. Budowa drogi gminnej klasy L do Zakładu Przyrodoleczniczego w km 0+000,00-0+646,84 w m. Latoszyn; Część 2. Przebudowa sieci infrastruktury technicznej w miejscach kolizji z budowaną drogą gminną klasy L do Zakładu Przyrodoleczniczego w km 0+000,00-0+646,84 w m. Latoszyn.
1 546 111,02 PLN
2017-04-18 Zgłobice

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341K Ilkowice - Łęg Tarnowski - Lisia Góra w miejscowości Ilkowice i Łęg Tarnowski.
4 398 558,57 PLN
2017-04-13 Sędziszów Małopolski

Gmina Sędziszów Małopolski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Czarna Sędziszowska - Boreczek - Ruda
136 630,25 PLN
2017-04-04 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1293R Chotowa - Borowa w km 2+440 - 4+350 oraz w km 5+850 - 6+925 w miejscowości Głowaczowa i Borowa
1 298 178,85 PLN
2017-03-21 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1300R Stasiówka - Łupiny na odcinku od km 0+000 - 3+626 w m. Stasiówka i Stobierna
1 247 853,55 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 32 417 530,23 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-11-24 Skrzyszów

Urząd Gminy Skrzyszów
Usługi

Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w Szynwałdzie i Łękawicy
74 610,23 PLN
2016-11-24 Jodłowa

Gmina Jodłowa
Usługi

Remont drogi gminnej Nr 106528 R " Niegos - Niemiec" o nr dz. ewid. 5787 w miejscowości Jodłowa, w km 0+000 ÷ 0+300
61 500,00 PLN
2016-11-24 Brzostek

Gmina Brzostek
Usługi

Wykonanie robót budowlanych w ramach 4 zadańZadanie nr 1Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Grudna Dolna droga wewnętrzna Grudna Dolna k/Trojnara. (526,00mb) Zadanie nr 2Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Skurowa - droga wewnętrzna Skurowa Capiec (418,00mb) Zadanie nr 3Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Zawadka Brzostecka - droga wewnętrzna Zawadka Brzostecka Góry (336,00mb) Zadanie nr 4Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Kamienica Dolna - droga wewnętrzna Kamienica Dolna k/Dziedzica (300,00mb)
152 304,45 PLN
2016-11-23 Radgoszcz

Gmina Radgoszcz
Usługi

Remont drogi gminnej od ul. Szczucińskiej na Potoka Stanisława (dz. nr 2229) w miejscowości Radgoszcz w km 0+000 - 0+425
336 692,64 PLN
2016-11-22 Radgoszcz

Gmina Radgoszcz
Usługi

Remont drogi gminnej ul. Długa (K180230) w miejscowości Smyków w km 1+700 - 2+510 wraz z remontem przepustu w km 2+006
474 654,95 PLN
2016-11-15 Jodłowa

Gmina Jodłowa
Usługi

Remont drogi gminnej nr 106520 R "Maślakowice na Dzwonową " o nr dz. ewid. 1979, 491, 2283/1, 2283/2 w miejscowości Jodłowa i Dzwonowa, w km 0+900 ÷ 3+797
398 106,97 PLN
2016-10-24 Szczucin

Gmina Szczucin
Usługi

Zabezpieczenie odpadów azbestowych na drogach Gminnych - 2016 etap II
6 087 729,58 PLN
2016-10-20 Pilzno

Gmina Pilzno
Usługi

Remont drogi gminnej Berdechów nr 106610R w Słotowej km 0+800 - 1+373
193 721,40 PLN
2016-10-18 Radgoszcz

Gmina Radgoszcz
Usługi

Remont drogi gminnej na Radziakową (K 180229) w miejscowości Radgoszcz w km 0+370 - 1+710 wraz z remontem przepustów w km 0+700, 0+890, 1+710
833 430,46 PLN
2016-10-13 Sędziszów Małopolski

Gmina Sędziszów Małopolski
Usługi

PRZEBUDOWA DROGI DZIAŁKA NR EWID. 1468/2 W KM 0+000-0+900 W MIEJSCOWOŚCI SZKODNA
199 968,48 PLN
2016-09-14 Tarnów

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Roboty budowlane

Remont ul. Murarskiej w Tarnowie
488 388,62 PLN
2016-09-08 Brzostek

Gmina Brzostek
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadańZadanie nr 1Przebudowa drogi o nawierzchni żwirowej ul. Szkolna w m. Brzostek w km 0+117-0+497 Zadanie nr 2Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze w miejscowości Kamienica Górna (dz. nr ew. gr. 84 Gmina Brzostek)
266 130,57 PLN
2016-09-02 Zgłobice

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych nr 1347K Mikołajowice - Bogumiłowice -dalsze odcinki oraz 1395K Gromnik -Brzozowa -dalsze odcinki.
258 768,16 PLN
  Ryglice

Burmistrz Ryglic
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych na terenie Gminy RygliceCzęść I - Remont drogi gminnej nr K200249 - Droga na Kozłówek, nr dz. ewid. 189, 24 w miejscowości Bistuszowa w km 0+150,00 - 0+600,00, Część II - Remont drogi gminnej nr K200248 - Droga na Naprawcę (II etap), nr dz. ewid. 109/2, 109/3, 109/4, 109/5 w miejscowości Bistuszowa w km 0+000,00 - 0+600,00
118 766,44 PLN
2016-08-30   Część I - Remont drogi gminnej nr K200249 - Droga na Kozłówek, nr dz. ewid. 189, 24 w miejscowości Bistuszowa w km 0+150,00 - 0+600,00, 49 867,50 PLN
2016-08-30   zęść II - Remont drogi gminnej nr K200248 - Droga na Naprawcę (II etap), nr dz. ewid. 109/2, 109/3, 109/4, 109/5 w miejscowości Bistuszowa w km 0+000,00 - 0+600,00 68 898,94 PLN
  Ryglice

Burmistrz Ryglic
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych na terenie Gminy RygliceCzęść I - Remont drogi gminnej nr K200257 - Droga na Nagórze Stanaszek, nr dz. ewid. 2771, 2772, 2773, 2774, 2775 w miejscowości Lubcza w km 0+000,00 - 0+792,00, Część II - Remont drogi gminnej nr K200247 - Droga na Stadninę, nr dz. ewid. 256, 343 w miejscowości Bistuszowa w km od 0+000 - 2+400, Część III - Remont drogi gminnej nr K200250 - ul. W. Jagiełły, nr dz. ewid. 536 w miejscowości Zalasowa w km od 0+000 - 0+190
409 788,00 PLN
2016-08-30   Część I - Remont drogi gminnej nr K200257 - Droga na Nagórze Stanaszek, nr dz. ewid. 2771, 2772, 2773, 2774, 2775 w miejscowości Lubcza w km 0+000,00 - 0+792,00, 147 366,42 PLN
2016-08-30   Część II - Remont drogi gminnej nr K200247 - Droga na Stadninę, nr dz. ewid. 256, 343 w miejscowości Bistuszowa w km od 0+000 - 2+400, 262 421,58 PLN
2016-08-30 Zgłobice

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowychnr 1316K Dąbrowa Tarnowska - Otfinów, nr 1347K Mikołajowice - Bogumiłowice, nr 1395K Gromnik - Brzozowa.
950 357,19 PLN
2016-08-23 Tarnów

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Roboty budowlane

Remont al. Jana Pawła II w Tarnowie - etap II
997 836,52 PLN
2016-08-10 Zgłobice

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Pławna - Bruśnik - Kąśna Górna nr 1392K, nr dz. ewid. 678/5, 103 w miejscowości Bruśnik w km 1+550 -2+300
223 647,39 PLN
2016-08-01 Ryglice

Burmistrz Ryglic
Roboty budowlane

Część I - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Joniny - droga na Zbiornik, nr drogi/dz. ewid. 257/2, 257/5 w km od 0+005 do 0+450
95 678,98 PLN
2016-07-26 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno-Szynwałd w km 4+270-10+900
4 125 392,33 PLN
2016-07-21 Dębica

Nadleśnictwo Dębica
Roboty budowlane

Budowa drogi leśnej nr 88 w Leśnictwie Wałki
42 106,58 PLN
2016-07-20 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w latach 2015-2017 (8 zadań)- Zadanie nr 5 - RDW MIELEC - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NA ROK 2016
183 599,52 PLN
2016-06-24 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 964: etap I: Modernizacja odcinka Niepołomice - Wola Zabierzowska z podziałem na zadania. Zadanie 1: od odc. 350 km 0+037,4 do odc. 370 km 0+033 - długość 644,65m
1 383 619,17 PLN
2016-06-14 Wielopole Skrzyńskie

Gmina Wielopole Skrzyńskie
Roboty budowlane

Budowa dróg gminnych Wielopole Podliwek Odcinek A od km 0+000.00 do km 0+266.34, Odcinek B od km 0+000.00 do km 0+272.42 i Odcinek C od km 0+000.00 do km 0+167.81 w zakresie drogi tymczasowej o nawierzchni z kruszywa kamiennego
86 126,36 PLN
2016-06-14 Ropczyce

Gmina Ropczyce
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Niedźwiada- Na Mądro dz. nr ewid. 124, 115 w km 0 + 000 do 0 + 300 w miejscowości Niedźwiada w ramach otrzymanych środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
81 549,00 PLN
2016-06-09 Szerzyny

Gmina Szerzyny
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej klasy D wraz z rowami, przepustami i zjazdami oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej A. na działkach o nr ew.1537/2, 2576/4, 2612/4, 2616/4, 2616/5, 2618/1, 2620/1, 2621/2, 2892/3, 2899/2, 2906/2, 2907/2, 2909/2, 2911/2, 2912/2, 2918/4, 2919/7, 2923/4, 2923/6, 2933/2, 2940/2, 2949/2, 2950/2, 2952/2 położonych w miejscowości Ołpiny; B. na działkach o nr ew.2622/4, 2624/2, 2628/2, 2629/2, 2639/2, 2641 położonych w miejscowości Szerzyny
722 105,82 PLN
2016-05-31 Pilzno

Gmina Pilzno
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 106551R w Machowej km 0+005 - 1+890
706 273,10 PLN
2016-05-27 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1289R Straszęcin - Wiewiórka w miejscowości Straszęcin i Wiewiórka w km 0+035 - 4+707 wraz z remontem przepustu w km 2+871, 2+912, 3+147, 3+365, 4+656
999 739,89 PLN
  Ropczyce

Gmina Ropczyce
Roboty budowlane

Wykonanie remontu infrastruktury drogowej gdzie zastosowano podział zadań
94 078,52 PLN
2016-05-24   Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Brzezówka na Wolickiego o długości 150 mb 16 069,46 PLN
2016-05-24   Zadanie Nr 1 Remont drogi gminnej Brzezówka na Gałkowskiego długości 160 mb 25 971,57 PLN
2016-05-24   Zadanie Nr 3 Remont drogi gminnej Mała - Budzikówka o długości 240 mb . 52 037,49 PLN
  Sędziszów Małopolski

Gmina Sędziszów Małopolski
Roboty budowlane

Przebudowa dróg na terenie Gminy Sędziszów Małopolski
245 864,25 PLN
2016-05-24   PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CZARNA SĘDZISZOWSKA - BORECZEK - RUDA 82 043,31 PLN
2016-05-24   PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAGORZYCE - POKLASNE 31 578,28 PLN
2016-05-24   PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAGORZYCE - RZEKI 88 277,59 PLN
2016-05-24   PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAGORZYCE - CHMIELÓWKA 43 965,07 PLN
2016-05-23 Zgłobice

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Roboty budowlane

Usuwanie skutków klęsk żywiołowycha) Remont drogi powiatowej Gromnik - Brzozowa, nr 1395K, nr dz. ewid. 34 w miejscowości Faściszowa w km 7+650-8+100, 8+500-9+550; b) Remont drogi powiatowej Ilkowice -Lisia Góra - Łęg Tarnowski, nr 1341K, nr dz. ewid. 1981/1, 1981/2,5 w miejscowości Śmigno, Łukowa w km 7 +000 - 7+300; 7+900-8+600; c) Remont drogi powiatowej Pogórska Wola - Żdżary, nr 1415K, nr dz. ewid. 588 w miejscowości Pogórska Wola w km 0+900-1+850.
870 146,62 PLN
2016-05-20 Brzostek

Gmina Brzostek
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 106130, w miejscowościach Grudna Górna, Grudna Dolna, Bączałka w gminie Brzostek
961 301,01 PLN
2016-05-20 Świlcza

Gmina Świlcza
Roboty budowlane

Przebudowa i remonty dróg gminnych w 2016 roku w Gminie Świlcza Etap II, utwardzenie terenu na dz. nr ewid. 211 w miejscowości Woliczka oraz wykonanie nawierzchni na drodze, parkingach i chodnikach przy Gminnym Ośrodku Sportu w Trzcianie
334 714,65 PLN
2016-05-11 Trzebownisko

Gmina Trzebownisko
Roboty budowlane

Przebudowa siedmiu odcinków dróg gminnych oraz placu komunalnego na terenie Gminy Trzebownisko
404 433,27 PLN
2016-04-28 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Naprawa uszkodzeń nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 6+000 - 7+800 w miejscowości Ocieka
70 817,00 PLN
2016-04-28 Żyraków

Gmina Żyraków
Roboty budowlane

Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej
558 538,13 PLN
2016-04-27 Pilzno

Gmina Pilzno
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych
1 032 867,31 PLN
2016-04-25Przebudowa i rozbudowa oraz remont drogi gminnej nr 201557K, 201558K, 201570K w miejscowości Radlna i Poręba Radlna Gm. Tarnów km 0+ 000 do km 1+200
1 123 694,47 PLN
  Ropczyce

Gmina Ropczyce
Roboty budowlane

Wykonanie remontu infrastruktury drogowej gdzie zastosowano podział zadań
365 644,87 PLN
2016-04-20   Zadanie Nr 5 - Remont drogi gminnej Chechły na Depowskiego na odcinku o długości 420 mb. 60 438,51 PLN
2016-04-20   Zadanie Nr 4 - Remont drogi dojazdowej do butików przy ul. Udzieli na odcinku o długości 95 mb. 23 001,62 PLN
2016-04-20   Zadanie Nr 3 - Remont drogi gminnej Brzyzna na Bieszczada na odcinku o długości 625 mb. 96 199,53 PLN
2016-04-20   Zadanie Nr 2 - Remont drogi gminnej Lubzina na Urbanka na odcinku o długości 610 mb. 94 276,06 PLN
2016-04-20   Zadanie Nr 1 - Remont drogi gminnej boczna ul. Słonecznej - etap 2 na odcinku o długości 285 mb. 51 114,30 PLN
2016-04-20   Zadanie Nr 6 - Remont drogi gminnej Mała na Dubiela na odcinku o długości 275 mb. 40 614,85 PLN
2016-04-15 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont zdeformowanych poboczy i krawędzi jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jaślany w km 12+250 - 13+200 w m. Otałęż
146 763,91 PLN
2016-04-11 Wielopole Skrzyńskie

Gmina Wielopole Skrzyńskie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w Gliniku o nazwie Glinik Polny Gościniec - Szkodna w km 0+360 - 0+660
72 158,47 PLN
2016-04-11Przebudowa drogi gminnej w Gliniku o nazwie Glinik Polny Gościniec - Szkodna w km 0+360 - 0+660
72 158,47 PLN
2016-04-01 Świlcza

Gmina Świlcza
Roboty budowlane

Przebudowa i remonty dróg gminnych w 2016 roku w Gminie Świlcza Etap I
561 475,30 PLN
  Ropczyce

Powiat Ropczycko - Sędziszowski
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z podziałem na 5 zadań.
118 075,55 PLN
2016-03-22   Zadanie Nr 5 - Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie 43 215,29 PLN
2016-03-22   Zadanie Nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Iwierzyce 74 860,26 PLN
2016-03-18 Skrzyszów

Urząd Gminy Skrzyszów
Roboty budowlane

Przebudowa, rozbudowa, remont i budowa drogi gminnej Pogórz o długości 1560m w miejscowości Pogórska Wola
1 582 749,52 PLN
2016-03-16 Dębica

Gmina Miasta Dębicy
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Energetycznej w Dębicy w km 0+000,00 -0+453,00
249 300,51 PLN
2016-03-09 Brzesko

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1424K Bochnia - Uście Solne - Barczków w km 15+580 do km 17+550, km 17+575 do km 18+930 wraz z budową chodnika km 16+940 do km 17+120 ( strona prawa ) oraz 17+015 do km 17+235 ( strona lewa) w msc. Uście Solne współfinansowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 .
1 415 756,13 PLN
2016-03-03 Brzesko

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1445K Gnojnik - Lipnica Dolna km 0+010 do km 4+858 w miejscowościach Gnojnik i Gosprzydowa , wraz z budową chodnika km 1+337 do km 1+781, ścieżki rowerowej km 1+781 do km 2+410 i zatok autobusowych z kanalizacją deszczową i przebudową zjazdów w msc. Gosprzydowa współfinansowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 .
3 839 545,02 PLN
2016-03-02 Głogów Małopolski

Gmina Głogów Małopolski
Roboty budowlane

wykonanie nakładek bitumicznych o gr. 5 cm na łącznej pow. ok. 5 000 m2.
128 350,00 PLN
2016-01-25 Dębica

Nadleśnictwo Dębica
Roboty budowlane

Remont drogi leśnej nr 71, nr inw.: 220/958 w Leśnictwie Jawornik - zamówienie uzupełniające
33 877,82 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 35 234 903,60 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-12-04 Brzesko

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
Roboty budowlane

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z podziałem zadań p.n.1. Remont drogi powiatowej Brzesko ( ul. Okocimska )-Okocim - Jadowniki (nr drogi 1436 K , nr dz. ewid. 838) w miejscowości Okocim w km 5+550 - 6+650. 2. Remont drogi powiatowej Złota p.wieś (nr drogi 1441 K , nr dz. ewid. 10) w miejscowości Żerków w km 0+500 - 0+800 .
317 709,00 PLN
2015-12-01 Lisia Góra

Gmina Lisia Góra
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe do zadania pnPrzebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisia Góra ul. Rolnicza
47 330,40 PLN
2015-12-01 Dębica

Nadleśnictwo Dębica
Roboty budowlane

Remont drogi leśnej nr 80, nr inw.: 220/1202 w Leśnictwie Wałki - zamówienie uzpełniające
27 680,00 PLN
2015-11-16 Iwierzyce

Urząd Gminy Iwierzyce
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nockowa Będzienica Nr 107431 R w m. Będzienica w km 0+000 - 1+230
439 738,35 PLN
2015-11-12 Brzesko

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Bochnia-Uście Solne - Barczków ( nr drogi 1424K , nr działki ewid.831) w miejscowości Uście Solne w km 17+000-17+500 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych .
144 747,02 PLN
2015-11-06 Proszowice

Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice
Roboty budowlane

Odbudowa drogi powiatowej Dobiesławice - Sokołowice nr.dr.1282K nr.dz.ewid 614, 501/1, 502/2 w miejscowości Piotrowice km 4+770 ÷ 5 + 038, w km 5 + 552 ÷ 5 + 968
222 037,05 PLN
2015-11-06 Pilzno

Gmina Pilzno
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej w Machowej droga Zastawie nr ewid. dz. 44, 254 km 0+009 - 1+532
422 749,70 PLN
2015-11-06 Dębno

Gmina Dębno
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Doły-Łysa Góra nr K250240 w km 3+050-4+700 o dł. 1650 m - etap III
410 590,61 PLN
2015-11-02 Brzesko

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Górka - Zaborów - Wał Ruda - Radłów ( nr drogi 1338 K , nr dz. ewid. 41) w miejscowości Zaborów, Pojawie w km 7+700-8+500 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych .
157 194,38 PLN
2015-10-20 Ropczyce

Powiat Ropczycko - Sędziszowski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1287R Paszczyna - Lubzina w m. Lubzina - zamówienie uzupełniające
77 127,15 PLN
2015-10-19 Wojnicz

Gmina Wojnicz
Roboty budowlane

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni asfaltowej, poboczy na drogach gminnych Gminy Wojnicz - ROBOTY DODATKOWE
96 000,27 PLN
  Dębica

Nadleśnictwo Dębica
Roboty budowlane

Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Dębica
852 515,21 PLN
2015-10-15   Remont drogi leśnej nr 16, nr inw.: 220/1119 w Leśnictwie Gumniska 61 155,32 PLN
2015-10-15   Remont drogi leśnej nr 72 nr inw.: 220/957 w Leśnictwie Jawornik 102 882,17 PLN
2015-10-15   Remont drogi leśnej nr 63, nr inw.: 220/1511 w Leśnictwie Chotowa 75 628,33 PLN
2015-10-15   Remont drogi leśnej nr 80 nr inw.: 220/1202 w Leśnictwie Wałki 346 779,00 PLN
2015-10-15   Remont drogi leśnej nr 71 nr inw.: 220/958 w Leśnictwie Jawornik 144 707,90 PLN
2015-10-15   Remont drogi dojazdowej do siedziby Nadleśnictwa Dębica oraz placu o nawierzchni utwardzonej nr inw.: 220/309 22 119,50 PLN
2015-10-15   Remont drogi leśnej nr 13, nr inw.: 220/1118 w Leśnictwie Gumniska 99 242,99 PLN
2015-10-15 Czarna

Gmina Czarna
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej w km 0+700,00 - 1+325,00 i 0+000,00 - 0+090,00 na działkachnr ewid. 2242/1, 2131/1, 2242/3, 2242/4 w miejscowości Borowa, Gmina Czarna.
135 804,67 PLN
2015-10-15 Rzeszów

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Roboty budowlane

Zadanie nr 2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1336R Sielec - Będziemyśl - Dąbrowa km od 7+832 do 8+582.
145 718,10 PLN
2015-10-13 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Likwidacja uszkodzeń nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa km 35+549 - 35+753 m. Wielopole Skrzyńskie
76 359,02 PLN
2015-10-06 Jodłowa

Gmina Jodłowa
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr ewid. gruntu 3233 i 3275 w Jodłowej
28 596,27 PLN
2015-10-05 Gdów

Urząd Gminy w Gdowie
Roboty budowlane

Wykonanie remontu nawierzchni ( byłej drogi wojewódzkiej nr 967) na odcinku od ronda na ul. Myślenickiej w kierunku Gdowa
86 591,32 PLN
  Skrzyszów

Urząd Gminy Skrzyszów
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w gminie Skrzyszów
134 041,24 PLN
2015-10-01   Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Na Czekaja w miejscowości Szynwałd, Na Korusa w miejscowości Skrzyszów oraz Na Bednarza w miejscowości Łękawica 57 591,49 PLN
2015-10-01   Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Na Horbacewicza w miejscowości Łękawica oraz Na Zaworskiego w miejscowości Pogórska Wola 76 449,75 PLN
2015-10-01 Dębica

Gmina Miasta Dębicy
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI ULICY CMENTARNEJ W DĘBICY - roboty uzupełniające
716 822,48 PLN
2015-09-28 Żabno

Gmina Żabno
Roboty budowlane

1.Przebudowa drogi gminnej k/Zielińskiego w m. Podlesie Dębowe, 2.Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Niedomicach
181 476,05 PLN
2015-09-28 Boguchwała

Gmina Boguchwała
Roboty budowlane

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Mogielnica dz. o nr ewid. 846/6, 873/2, 872/1, 874/3, 875/1, 890/1 i 891/1
83 375,40 PLN
2015-09-23 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1299R Zawada - Stasiówka w m. Stobierna i Stasiówka w km 6+079 - 6+579 wraz z remontem przepustu w km 6+406
269 585,50 PLN
2015-09-23 Rzeszów

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA
Roboty budowlane

Wykonanie nowej nawierzchni drogi dojazdowej wraz z regulacją wysokości studzienek kanalizacyjnych i wymianą krawężników na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie
159 743,79 PLN
2015-09-17 Tarnów

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Kossaka w Tarnowie
342 142,79 PLN
2015-09-16 Tarnów

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Studnickiego w Tarnowie
144 773,95 PLN
2015-09-11 Ropczyce

Powiat Ropczycko - Sędziszowski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1287R Paszczyna - Lubzina w miejscowości Lubzina
942 556,42 PLN
2015-09-03 Rzeszów

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Roboty budowlane

Remont nawierzchni asfaltowej na ul. Emilii Plater w Rzeszowie
154 382,22 PLN
2015-08-24 Dąbrowa Tarnowska

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Roboty budowlane

Nawierzchnia drogi z masy asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Szarwark - Nieczajna Górna.
150 877,55 PLN
2015-08-21 Brzostek

Gmina Brzostek
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i lokalnych w Gminie Brzostek
370 673,30 PLN
2015-08-19 Wielopole Skrzyńskie

Gmina Wielopole Skrzyńskie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi Broniszów Łączki dz. ewid. 971/6 w km 0+000 - 0+550 w miejscowości Broniszów
134 338,44 PLN
2015-08-17 Ropczyce

Gmina Ropczyce
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej ul. Poręby Chechelskie dz. nr ewid. 2744, 2755 w miejscowości Ropczyce-Granice w km 0+700 - 1+400 w ramach otrzymanych środków finansowych na usuwanie klęsk żywiołowych
164 734,52 PLN
  Tarnów

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Roboty budowlane

Remont dróg na terenie miasta Tarnowa - ETAP I/2015
896 684,65 PLN
2015-08-07   Remont ul. Pułaskiego w Tarnowie na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. Krakowskiej 416 671,18 PLN
2015-08-07   Remont ul. 3 Maja, ul. W. Lutosławskiego i ul. H. Wieniawskiego w Tarnowie 480 013,47 PLN
2015-08-04 Gródek nad Dunajcem

DUNAJEC sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na drodze gminnej nr 290682 K Lipie do Galary na długości 1211,23 mb w m. Lipie
340 439,77 PLN
2015-07-29 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont (redukcja drgań komunikacyjnych w obrębie drogi) nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w m. Czudec km 3+084 - 3+244
63 805,30 PLN
2015-07-29 Dębica

Gmina Miasta Dębicy
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA ULICY PAWIEJ W DĘBICY
140 544,11 PLN
  Ropczyce

Gmina Ropczyce
Roboty budowlane

Wykonanie remontu infrastruktury drogowej gdzie zastosowano podział zadań
544 336,70 PLN
2015-07-27   Zadanie Nr 1 - Remont drogi gminnej Niedźwiada Na Pijara na odcinku o długości 140 mb 28 346,09 PLN
2015-07-27   Zadanie Nr 2 - Remont drogi gminnej Niedźwiada w kierunku Małej na odcinku o długości 200 mb 32 856,25 PLN
2015-07-27   Zadanie Nr 9 - Remont drogi gminnej Ropczyce Chechły Na Motykę na długości 150 mb 30 133,87 PLN
2015-07-27   Zadanie Nr 7 - Remont drogi gminnej Ropczyce Na Kopiec na odcinku o długości 500 mb 75 709,70 PLN
2015-07-27   Zadanie Nr 5 - Remont drogi gminnej Okonin Boczna od ulicy Zielonej na odcinku o długości 180 mb 37 868,28 PLN
2015-07-27   Zadanie Nr 6 - Remont drogi gminnej Lubzina Na Kosydara na odcinku o długości 280 mb 60 962,49 PLN
2015-07-27   Zadanie Nr 8 - Remont drogi gminnej Ropczyce Chechły boczna ul. 3-go Maja na długości 50 mb 19 153,56 PLN
2015-07-27   Zadanie Nr 3 - Remont drogi gminnej Brzezówka na odcinku o długości 523 mb. od drogi powiatowej 102 129,68 PLN
2015-07-27   Zadanie Nr 4 - Remont drogi gminnej Brzezówka za torami na odcinku o długości 180 mb 40 517,92 PLN
2015-07-27   Zadanie Nr 11 - Remont drogi gminnej Łączki Kucharskie do stadionu na długości 140 mb 44 215,23 PLN
2015-07-27   Zadanie Nr 10 - Remont drogi gminnej Ropczyce-Brzyzna Boczna ulicy Ogrodniczej na długości 330 mb 72 443,63 PLN
2015-07-23 Sędziszów Małopolski

Gmina Sędziszów Małopolski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 2311/1 i 435 w miejscowości Szkodna
108 902,77 PLN
2015-07-20 Proszowice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Roboty budowlane

Remont nawierzchni DW 768 w m. Sokołowice
564 696,28 PLN
2015-07-07 Wielopole Skrzyńskie

Gmina Wielopole Skrzyńskie
Roboty budowlane

Przebudowa trzech odcinków dróg
248 201,64 PLN
2015-07-02 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Przebudowa dróg na terenie gminy Strzyżów oraz przebudowa chodnika na ul. Słonecznej
302 695,12 PLN
2015-06-29 Dębica

Wójt Gminy w Dębicy
Roboty budowlane

Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Dębica
297 942,41 PLN
2015-06-09 Tarnów

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Roboty budowlane

Utwardzenie placu magazynowego na działkach nr22/14, 22/11 obręb 74 w Tarnowie przy ul. Cmentarnej 29 (nr ref. 3/ZP/2015)
80 400,00 PLN
2015-06-09 Tarnów

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
Roboty budowlane

Remont nawierzchni DW 964 w miejscowości Borzęcin
196 151,90 PLN
2015-06-08 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna w km 2+179 -2+659
134 866,39 PLN
2015-06-02 Iwierzyce

Urząd Gminy Iwierzyce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Górny Śląsk w m. Nockowa w km 0+000 - 0+500
198 887,80 PLN
2015-05-27 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 w km 30+900 - 32+280 w m. Wielopole Skrzyńskie (Glinik)
442 170,40 PLN
2015-05-26 Dębno

Gmina Dębno
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dębno 1. Odbudowa grogi gminnej nr K250854 Niedźwiedza Tekielówka Nowa Wieś w km 0+000-0+470 2. Odbudowa drogi gminnej nr K250221 Wola Dębińska Zielona Droga w km 1+900-2+260 3. Odbudowa drogi gminnej nr K250257 Łysa Góra Na Zagonie w km 0+000-0+450;0+850-1+317 4. Odbudowa drogi gminnej nr K250230 Sufczyn Za Szkołą w km 0+000-0+560
322 474,82 PLN
2015-05-18 Wielopole Skrzyńskie

Gmina Wielopole Skrzyńskie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi Wielopole Nowa Wieś Wytrząska dz. Nr ew. 3728 w km 1+000 - 1+700 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie
152 640,60 PLN
2015-05-15 Ropczyce

Gmina Ropczyce
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Mała - Granice w km 0+000 do km 0+530 oraz w km 0+754 do 2+000 w ramach otrzymanych środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
322 406,07 PLN
  Nowy Wiśnicz

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych nr 2085K, 2071K, 1447K, 2002K oraz przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2074K - 5 zadań
445 278,84 PLN
2015-05-07   Zadanie nr 1 - Remont drogi powiatowej nr 2085K Chełm - Zawada w miejscowości Siedlec, Gierczyce w km 0+000 do 1+000, 1+350 do 1+650. 391 277,53 PLN
2015-05-07   Zadanie nr 3 - Remont drogi powiatowej nr 1447K Muchówka - Porąbka Iwkowska w miejscowości Muchówka w km 0+006 do 0+176. 54 001,31 PLN
2015-04-15 Ropczyce

Gmina Ropczyce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 107536 R Brzyzna - Zagorzyce na odcinku Gnojnica - Działy - Podlas
1 949 091,39 PLN
2015-04-08 Pilzno

Gmina Pilzno
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 106557r w Lipinach km 0+017 - 3+409.
1 018 523,28 PLN
2015-03-31 Wielopole Skrzyńskie

Gmina Wielopole Skrzyńskie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 107 742 R Brzeziny Łęg w km 0+000-1+588
617 513,49 PLN
2015-03-31 Szerzyny 521

Urząd Gminy Szerzyny
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych w Gminie Szerzyny
458 173,68 PLN
2015-03-18 Dębica

Wójt Gminy w Dębicy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 133084R w m. Pustków od drogi powiatowej nr 1283R Brzeźnica - Krownice do drogi powiatowej nr 1284R Ostrów - Brzeźnica
383 299,92 PLN
2015-03-16 Dębica

Gmina Miasta Dębicy
Usługi

Bieżące utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie remontów cząstkowych oraz remontów nakładek asfaltowych na terenie Miasta Dębica w roku 2015
867 320,97 PLN
2015-03-13 Zgłobice

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Czyżów - Gorzyce - Kłyż, nr 1330 K, dz. nr ewid. 61, 418/1 w miejscowości Kłyż w km 6+770 - 7+844 - w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
309 349,31 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 19 044 809,78 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-12-15 Dębica

Gmina Miasta Dębicy
Roboty budowlane

Wykonanie uzupełniających robót budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni ulic w zakresie remontów nakładek asfaltowych na terenie miasta Dębica w roku 2014 - część II
21 178,26 PLN
2014-12-03 Dębica

Gmina Miasta Dębicy
Roboty budowlane

Wykonanie uzupełniających robót budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni ulic w zakresie remontów nakładek asfaltowych na terenie miasta Dębica w roku 2014
110 458,92 PLN
2014-11-21 Dąbrowa Tarnowska

Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1301K Wola Żelichowska - Gręboszów - Otfinów w km 1+700 - 2+500 oraz 3+700 - 4+100
389 061,04 PLN
2014-11-20 Borzęcin

Gmina Borzęcin
Roboty budowlane

Remont drogi Nawsie w Przyborowie K 250016, dz. nr 2170 w km 0+400 - 0+800 współfinansowany z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
115 010,77 PLN
2014-11-18 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp. w km 21+788 - 22+378 w m. Sędziszów Młp.
417 192,63 PLN
2014-11-14 Iwierzyce

Urząd Gminy Iwierzyce
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Na Mika w miejscowości Bystrzyca w km 0+000-0+600
226 276,21 PLN
2014-10-31 Borzęcin

Gmina Borzęcin
Roboty budowlane

Remont drogi Przymiarki w Borzęcinie - dz. ewid. 1254 w km 0+000 - 0+750 współfinansowany z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
182 657,40 PLN
  Tarnów

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa
Roboty budowlane

Przebudowa i remont dróg na terenie miasta Tarnowa - ETAP III/2014
696 897,67 PLN
2014-10-20   Przebudowa ul. J. Smosarskiej w Tarnowie 268 126,93 PLN
2014-10-20   Przebudowa ul. J. Osterwy w Tarnowie 428 770,74 PLN
2014-10-16 Tarnów

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Skowronków
51 468,98 PLN
2014-10-14 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1302R Braciejowa - Południk w km 0+000 - 1+992
757 752,11 PLN
2014-10-07 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Zadanie Nr 5 - RDW Mielec
1 152 527,72 PLN
  Ropczyce

Gmina Ropczyce
Roboty budowlane

Wykonanie remontu infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział zadań. CPV 45-23-31-42-6.
137 802,13 PLN
2014-10-02   Zad. Nr 4 Remont drogi gminnej Niedźwiada Na Pociaska na odcinku o długości 120 mb 51 753,38 PLN
2014-10-02   Zad. Nr 2 Remont drogi gminnej Boczna ul. Słonecznej w Ropczycach na odcinku o długości 224 mb 86 048,75 PLN
2014-10-01 Żyraków

Gmina Żyraków
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nagoszyn
419 123,05 PLN
2014-09-24 Ropczyce

Powiat Ropczycko - Sędziszowski
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1328R Ocieka - Kamionka.
120 568,60 PLN
2014-09-24 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr2509R ul. Świętosława w Dębicy w km 0+648 - 1+512
629 526,46 PLN
2014-09-17 Żyraków

Gmina Żyraków
Roboty budowlane

Przebudowa ciągu drogi gminnej pn. Świercze w m. Wola Wielka w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
339 141,63 PLN
2014-09-16 Pilzno

Gmina Pilzno
Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106598r ul. Kazimierza Wielkiego km 0+000,00 - 0+233,00 wraz z budową łącznika do ulicy Armii Krajowej w Pilźnie
605 257,77 PLN
  Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Usługi

Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy.
177 777,00 PLN
2014-09-15   Usługa II.12.; Nośnik Wykonawcy o ładowności powyżej 8 ton wyposażony w rozsypywarkę o ładowności min 4m3 i pług jednostronny . 33 000,00 PLN
2014-09-15   Usługa II.10.; Nośnik Wykonawcy o ładowności powyżej 8 ton wyposażony w rozsypywarkę o ładowności min 4m3 i pług jednostronny . 41 250,00 PLN
2014-09-15   Usługa II.11.; Nośnik Wykonawcy o ładowności powyżej 8 ton wyposażony w rozsypywarkę o ładowności min 4m3 i pług jednostronny 41 250,00 PLN
2014-09-15   Usługa II.5.; Nośnik o ładowności powyżej 13t z napędem 6x6 wyposażony w pług dwustronny . 10 500,00 PLN
2014-09-15   Usługa II.4.; Nośnik Wykonawcy o ładowności powyżej 8 ton wyposażony w rozsypywarkę o ładowności min 4m3 i pług jednostronny. 47 025,00 PLN
2014-09-15   Usługa II.15.; Równiarka 4 752,00 PLN
2014-09-04 Ropczyce

Powiat Ropczycko - Sędziszowski
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1360R ul. Ogrodniczej w Ropczycach w km 1+910 -2+500
167 197,54 PLN
  Tarnów

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa
Roboty budowlane

Przebudowa i remont dróg na terenie miasta Tarnowa - ETAP II/2014
937 623,52 PLN
2014-09-02   Przebudowa ul. Armii Krajowej w Tarnowie 294 528,03 PLN
2014-09-02   Przebudowa ul. Reymonta na odcinku km 0+000 - 0+265 366 191,48 PLN
2014-09-02   Przebudowa ul. Mieszka I (odc. od ul. Bolesława Śmiałego do ul. Władysława Warneńczyka) 276 904,01 PLN
2014-08-29 Tarnów

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Skowronków
184 756,55 PLN
2014-08-26 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Dębica - Straszęcin - Grabiny - Czarna w km 2+057 - 3+960 - zamówienia uzupełniające
82 893,46 PLN
2014-08-26 Dębica

Wójt Gminy w Dębicy
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 133097R w kier. P. Bełtek, P. Ciebień na dz. nr ewid. 1692 w km 0+000-0+650 w miejscowości Stasiówka
313 306,34 PLN
2014-08-25 Ryglice

Burmistrz Ryglic
Roboty budowlane

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Joniny - droga na Koniową nr drogi/dz. ewid. 557 w km od 0+000 do 0+315
97 721,56 PLN
2014-08-25 Ryglice

Burmistrz Ryglic
Roboty budowlane

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bistuszowa - droga (na Leśniczówkę), nr drog/dz. ewid. 279, 274/12, 274/14 w km od 0+000 do 0+282
92 103,99 PLN
2014-08-25 Ryglice

Burmistrz Ryglic
Roboty budowlane

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalasowa - droga (Tuwima), nr drogi/dz. ewid. 344 w km od 0+000 do 0+370
132 306,81 PLN
2014-08-22 Dębica

Gmina Miasta Dębicy
Roboty budowlane

Bieżące utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie remontów nakładek asfaltowych na terenie miasta Dębica w 2014r
451 680,60 PLN
2014-08-22 Tarnów

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Westerplatte (wraz z miejscami postojowymi) na odcinku położonym przy budynku nr 14 oraz budowa miejsc postojowych przy budynku ul. Westerplatte 15
286 125,13 PLN
2014-08-21 Tarnów

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Do Prochowni i ulicy Leśnej na odcinku od ulicy Leśnej 16 do ulicy Długiej
267 574,45 PLN
2014-08-20 Szerzyny 521

Urząd Gminy Szerzyny
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Żurowa - Podlesie
218 798,55 PLN
2014-08-14 Tarnów

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Pracy na odcinku od ul. Warzywnej do ul. Lwowskiej i Kowalskiej oraz budowa parkingu ogólnodostępnego przy ul. Pracy w ramach realizacji zadań, pn. Modernizacja ul. Pracy oraz Modernizacja i rozbudowa sieci parkingów na terenie miasta Tarnowa
929 815,65 PLN
2014-08-07 Tarnów

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
Roboty budowlane

Remont nawierzchni DW 984 na terenie gminy Lisia Góra - zamówienia uzupełniające
180 863,65 PLN
2014-08-05 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont ul. Miłocińskiej - zamówienie uzupełniające
17 121,60 PLN
2014-07-28 Dębica

Wójt Gminy w Dębicy
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dębica w ramach zadania pn-Chodniki i drogi-
1 240 629,55 PLN
2014-07-24 Boguchwała

Gmina Boguchwała
Roboty budowlane

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach- Nosówka, dz. o nr ewid. 101/1, 134/1, 133/5, 167/1, 130/1, 126/1, 118/1, 135/1, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1 - Wola Zgłobieńska, dz. o nr ewid. 873
127 252,07 PLN
2014-07-24 Tarnów

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa
Roboty budowlane

Zadanie nr 1 - Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie - w km 0+295 - 0+450
140 414,28 PLN
2014-07-24 Sędziszów Małopolski

Gmina Sędziszów Małopolski
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Blich w Sędziszowie Małopolskim
114 211,90 PLN
2014-07-17 Tarnów

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
Roboty budowlane

Remont nawierzchni DW 984 na terenie gminy Lisia Góra
364 590,98 PLN
2014-07-14 Lisia Góra

Gmina Lisia Góra
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 203717K przez wieś w miejscowości Kobierzyn
169 019,64 PLN
2014-07-09 Ryglice

Burmistrz Ryglic
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej - ulica Jagiellońska, nr dz. ewid. 53 w miejscowości Zalasowa w km 0+842 - 2+026
322 044,75 PLN
2014-07-07 Iwierzyce

Urząd Gminy Iwierzyce
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Wiercany Brzeźnik Płd. w m. Wiercany
228 936,86 PLN
2014-07-07 Dębica

Gmina Miasta Dębicy
Roboty budowlane

Budowa ulicy Budzisz - boczna od przepustu do budynku nr 77 (równoległa do DK4)
263 089,23 PLN
2014-07-03 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Dębica - Straszęcin - Grabiny - Czarna w km 2+057 - 3+960
619 844,24 PLN
2014-06-30 Szerzyny 521

Urząd Gminy Szerzyny
Roboty budowlane

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych
210 932,37 PLN
2014-06-30 Wojnicz

Gmina Wojnicz
Roboty budowlane

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni asfaltowej, poboczy na drogach gminnych Gminy Wojnicz.
255 200,98 PLN
  Ropczyce

Gmina Ropczyce
Roboty budowlane

Wykonanie remontu infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział zadań. CPV 45-23-31-42-6.
518 350,41 PLN
2014-06-25   Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Niedźwiada - Dziedzicówka na odcinku o długości 335 mb. CPV 45-23-31-42-6. 69 901,76 PLN
2014-06-25   Zadanie Nr 8 Remont drogi gminnej Ropczyce-Brzyzna Boczna ul. Ogrodniczej na odcinku o długości 350 mb. CPV 45-23-31-42-6. 76 063,20 PLN
2014-06-25   Zadanie Nr 7 Remont drogi gminnej Ropczyce-Chechły Na Sąsiadka na odcinku o długości 300 mb. CPV 45-23-31-42-6. 59 802,60 PLN
2014-06-25   Zadanie Nr 4 Remont drogi gminnej Lubzina-osiedle PKP na odcinku o długości 620 mb. CPV 45-23-31-42-6. 174 703,54 PLN
2014-06-25   Zadanie Nr 5 Remont drogi gminnej Brzezówka-Skrzyszów na odcinku o długości 600 mb. CPV 45-23-31-42-6. 102 955,92 PLN
2014-06-25   Zadanie Nr 6 Remont drogi gminnej Ropczyce-Chechły Boczna ul. 3-go Maja na odcinku o długości 150 mb. CPV 45-23-31-42-6. 34 923,39 PLN
2014-06-25 Ryglice

Burmistrz Ryglic
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej - Droga Lubcza Kowalowa Nagórze w kierunku Piegowa, nr dz. ewid. 1448 w m. Lubcza i 64/1 w m. Kowalowa w km od 0+650 do 1+010
87 396,83 PLN
2014-06-23 Dębica

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II
Roboty budowlane

Remont ciągów komunikacyjnych i placu manewrowego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy.
178 549,05 PLN
2014-06-23 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa wiaduktu nad kolejką wąskotorową w ciągu drogi powiatowej nr 1295R ul. Krakowska w Dębicy w km 2+330 wraz z dojazdami.
1 722 924,49 PLN
2014-06-23 Dębica

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Roboty budowlane

MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH I WEWNĘTRZNYCH ORAZ WYKONANIE CZĘŚCI OGRODZENIA NA TERENIE ODDZIAŁÓW PSYCHIATRYCZNYCH I ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W STRASZĘCINIE
113 511,57 PLN
2014-06-17 Czarna

Gmina Czarna
Roboty budowlane

Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojskowych w Żdżarach Etap -III PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ ORAZ BUDOWA ŚCIEŻKI DLA PIESZYCH Dz. nr ewid.1705, 1709, 1708/2, 1703/2.
132 497,10 PLN
2014-06-16 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont ul. Miłocińskiej
207 453,03 PLN
2014-06-13 Brzesko

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
Roboty budowlane

Obudowa drogi powiatowej nr 1421K Zaborów - Bielcza - Wola Dębińska miejscowości Dołęga, nr działki 320, 207, 350 w km 1+370 ÷ 2+310 , 2+510 ÷ 3+000 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
258 435,00 PLN
  Sędziszów Małopolski

Gmina Sędziszów Małopolski
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
205 514,43 PLN
2014-06-11   Remont drogi wewnętrznej w Wolicy Ługowej na działce nr ewid. 906/1 i 906/2 49 725,28 PLN
2014-06-11   Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 464 w Będziemyślu. 49 210,11 PLN
2014-06-11   Przebudowa drogi gminnej w Górze Ropczyckiej - Nawsie 84 539,97 PLN
2014-06-11   Przebudowa drogi wewnętrznej w Wolicy Ługowej na działce gminnej nr 947 22 039,07 PLN
2014-06-10 Lisia Góra

Gmina Lisia Góra
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej transportu rolniczego w Kobierzynie dz. nr 5
158 266,34 PLN
2014-06-09 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi pow. nr.1282R Pustków - Wola Ociecka km 3+172 - 3+851
345 159,13 PLN
2014-06-06 Drwinia

Urząd Gminy w Drwini
Roboty budowlane

Budowa, przebudowa i remont ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Drwinia w miejscowościachNiedary, Świniary, Drwinia, Dziewin, Mikluszowice o łącznej długości 2 271 mb - zamówienie uzupełniające
35 468,14 PLN
2014-05-28 Żabno

Gmina Żabno
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych w m. Goruszów i Podlesie Dębowe - Nieciecza
272 819,65 PLN
2014-05-26 Pilzno

Gmina Pilzno
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 106554R - Przez Wieś - Węgielnica w Podlesiu w km 3+090 - 4+300 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
487 713,81 PLN
2014-05-26 Pilzno

Gmina Pilzno
Roboty budowlane

ODBUDOWA I REMONT DRÓG GMINNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. ODBUDOWA I REMONT INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ ZNISZCZONEJ PRZEZ POWÓDŹ NA TERENIE GMINY PILZNO - ETAP II
1 108 210,23 PLN
2014-05-23 Ryglice

Burmistrz Ryglic
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej - Droga Lubcza Nagórze w kierunku Piegowa, nr dz. ewid. 1410, 1448 w miejscowości Lubcza w km od 0+000 do 0+650
166 243,54 PLN
2014-05-21 Bochnia

Gmina Miasta Bochnia
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych na terenie Miasta Bochni
511 880,21 PLN
2014-05-19 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi pow. nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Górna km 10+987 - 11+487 w m. Grudna Górna
273 730,42 PLN
2014-05-15 Iwierzyce

Urząd Gminy Iwierzyce
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Bystrzyca - Wiśniowa Rzeki Nr 107427 R w m. Wiśniowa w km 1+110-2+500
466 241,01 PLN
2014-05-14 Zgłobice

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1337 K Wietrzychowice - Biskupice Radłowskie, w miejscowościach Sikorzyce i Wietrzychowice km.0+000 - 3+106.
2 206 334,03 PLN
2014-05-09 Wiśniowa

Gmina Wiśniowa
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 112451R Wiśniowa-Szufnarowa-Rakówki w km 0+800 - 1+800
178 766,85 PLN
2014-05-06 Tarnów

Gmina Tarnów
Roboty budowlane

Wykonanie/remont nakładek asfaltowych na terenie Gminy Tarnów w ilości 8.750 m2 w roku 2014, co stanowi ok. 2,5 km dróg o szerokości od 3,0 m do 5,5 m.
472 289,25 PLN
  Ropczyce

Powiat Ropczycko - Sędziszowski
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z podziałem na zadaniaZadanie Nr 1 - drogi położone na terenie gminy Iwierzyce Zadanie Nr 2 - drogi położone na terenie gminy Ostrów Zadanie Nr 3 - drogi położone na terenie gminy Ropczyce Zadanie Nr 4 - drogi położone na terenie gminy Sędziszów Młp. Zadanie Nr 5 - drogi położone na terenie gminy Wielopole Skrz..
80 718,26 PLN
2014-05-05   Zadanie Nr 5 - drogi położone na terenie gminy Wielopole Skrz. 29 391,39 PLN
2014-05-05   Nr 2 - drogi położone na terenie gminy Ostrów 51 326,87 PLN
  Skrzyszów

Urząd Gminy Skrzyszów
Roboty budowlane

Wykonanie odbudowy i modernizacji dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w miejscowościachSzynwałd, Łękawica i Pogórska Wola oraz remont drogi gminnej w miejscowości Ładna
642 533,19 PLN
2014-04-23   Wykonanie remontu drogi gminnej Na Kudelskiego dz. nr 324/1 w km od 0+000 do 0+150 w miejscowości Ładna 74 513,90 PLN
2014-04-23   Wykonanie odbudowy drogi gminnej Zalasowski Gościniec 200591K w km 0+000 - 1+400 w miejscowości Szynwałd 341 257,35 PLN
2014-04-23   Wykonanie odbudowy drogi gminnej Na Piekarnie 203658K w km od 0+800 do 1+200 w miejscowości Łękawica 89 172,91 PLN
2014-04-23   Wykonanie odbudowy drogi gminnej Na Górskiego 203664K w km od 0+000 do 0+750 w miejscowości Pogórska Wola 137 589,03 PLN
  Nowy Wiśnicz

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego - 2 zadania.
289 265,35 PLN
2014-04-23   Przebudowa drogi powiatowej nr 2080K Kopaliny - Stary Wiśnicz w miejscowości Stary Wiśnicz 197 622,06 PLN
2014-04-23   Przebudowa drogi powiatowej nr 2098K Świniary - Śmiłowice w miejscowości Świniary 91 643,29 PLN
2014-04-17 Dębica

Wójt Gminy w Dębicy
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 106284R w kierunku Jałowce dz. nr ewid. 1568/3 w miejscowości Kozłów w km 0+000 - 0+800
257 347,24 PLN
2014-04-17 Bochnia

Gmina Miasta Bochnia
Roboty budowlane

Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg wraz z poprawą dostępności komunikacyjnej terenów przyległych poprzez modernizację ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi gminnenr 580103K ul. Trudna, nr 580046K ul. T. Kościuszki, 580023K ul. S. Fischera, nr 580120K i nr 580089K ul. Sądecka, nr 580109K ul. Widok, nr 580105K ul. Uzbornia, nr 580118K ul. Dąbrowskiego w Bochni
1 296 903,18 PLN
2014-04-15 Zgłobice

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Roboty budowlane

Wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych - dalsze odcinki.
244 875,72 PLN
  Sędziszów Małopolski

Gmina Sędziszów Małopolski
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
182 863,35 PLN
2014-04-15   Przebudowa drogi gminnej w Borku Wielkim w km 0+000-0+350. 86 980,18 PLN
2014-04-15   Przebudowa drogi gminnej Krzywa - Poręby w km 0+000-0+350 95 883,17 PLN
2014-04-07 Zgłobice

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Roboty budowlane

Wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych.
1 554 966,30 PLN
2014-04-02 Krasne

Gmina Krasne
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych na terenie gminy Krasne w 2014 r
96 277,39 PLN
2014-03-28 Zgłobice

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Wielopole - Odporyszów - Breń droga nr 1315K, dz. nr ewid. 875; 1155; 1152/2; 1172, 139; 64 w miejscowości Sieradza i Chorążec w km.2+880 - 6+630, remont drogi powiatowej Kłyż-Otfinów droga nr 1339K dz. nr ewid.730 w miejscowości Otfinów w km.1+500 - 3+700 oraz remont drogi powiatowej Ostrów - Radłów droga nr 1342K, dz. nr ewid. 318/3; 244; 189 w miejscowości Rudka i Bobrowniki Małe w km.4+500 - 5+800 - w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
2 196 907,61 PLN
2014-03-25 Drwinia

Urząd Gminy w Drwini
Roboty budowlane

Budowa, przebudowa i remont ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Drwinia w miejscowościachNiedary, Świniary, Drwinia, Dziewin, Mikluszowice o łącznej długości 2 271 mb
2 018 107,69 PLN
2014-03-24 Żabno

Gmina Żabno
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych Gorzyce-Niwka, ul. Kościuszki w Żabnie oraz odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Zamościa w Łęgu Tarnowskim
962 655,38 PLN
2014-01-28 Czarna

Gmina Czarna
Roboty budowlane

Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojskowych w Żdżarach. Etap -I Roboty rozbiórkowe, oczyszczenie terenu z materiałów niebezpiecznych
368 528,98 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 35 265 438,76 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-16 Dębica

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębica
Usługi

Bieżące utrzymanie dróg i szlaków zrywkowych w Leśnictwie Chotowa
69 160,00 PLN
  Ropczyce

Powiat Ropczycko - Sędziszowski
Usługi

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2013/2014 z podziałem na 14 zadań.
83 214,00 PLN
2013-11-14   Zadanie Nr 14 Odśnieżanie dróg powiatowych równiarką 19 278,00 PLN
2013-11-14   Zadanie Nr 5 - Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych przy użyciu nośnika z napędem min. 2 osiowym z piaskarką o ładowności do 8T i pługiem jednostronnym 63 936,00 PLN
2013-11-07 Żyraków

Gmina Żyraków
Usługi

Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Żyraków od strony Zawierzbia do pasa autostrady A-4 oraz Zawierzbie
50 000,00 PLN
2013-11-06 Ryglice

Burmistrz Ryglic
Roboty budowlane

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalasowa - droga (Mieszka I), nr drogi/dz. ewid. 2182/5 w km od 0+742 do 0+987
84 111,91 PLN
  Ropczyce

Gmina Ropczyce
Usługi

Zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Ropczyce w sezonie zimowym 2013 2014 które zostało podzielone na zadania CPV 90611000-3, CPV 90620000-9, CPV 90630000-2.
20 377,98 PLN
2013-11-05   Zadanie Nr 3 Usługi związane ze stałym zimowym utrzymaniem dróg gminnych ( ulic ) znajdujących się na terenie miasta i gminy Ropczyce objętych stałym zimowym utrzymaniem na długości 8,085 km CPV 90620000-9, CPV 90630000-2 403,38 PLN
2013-11-04   Zadanie Nr 15 Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce pługopiaskarką samochodową. CPV 90620000-9, CPV 90630000-2 19 974,60 PLN
2013-10-23 Lisia Góra

Gmina Lisia Góra
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej w Lisiej Górze ul. Zagumnie - Etap I
123 290,56 PLN
2013-10-15 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1319R Brzostek-- Smarżowa w km 0+000-0+400
194 945,09 PLN
2013-10-14 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Roboty budowlane

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1837 R Sieklówka - Lubla w miejscowości Lubla.
414 656,64 PLN
2013-10-10 Gręboszów

Urząd Gminy Gręboszów
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Przez wieś nr K180102 w miejscowości Lubiczko w km 0+000-0+600
172 617,31 PLN
2013-10-09 Jodłowa

Gmina Jodłowa
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Bawiec-Maziarka w m. Jodłowa o długości 700 m, w km 0+000 - 0+700, działka o nr ewid. gruntu 2471
198 289,90 PLN
2013-10-09 Pilzno

Gmina Pilzno
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Świnia Góra (od Tuchowskiej) w Łękach Górnych w km 0+000 - 1+290 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
392 454,65 PLN
2013-10-09 Iwierzyce

Urząd Gminy Iwierzyce
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nockowa na Worosza w km 0+000-0+540
147 412,30 PLN
2013-10-08 Ryglice

Burmistrz Ryglic
Roboty budowlane

Budowa parkingu z odwodnieniem na terenie działek nr 1669/1, 1670, 1666/1, położonych w miejscowości Lubcza, gm. Ryglice
247 312,11 PLN
2013-10-08 Pilzno

Gmina Pilzno
Roboty budowlane

ROZBUDOWA UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO W PILŹNIE.
79 977,36 PLN
2013-09-25 Zgłobice

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Niwka- Bobrowniki Małe (droga Nr 1343K dz. nr 563, 197) w m. Niwka, Rudka w km.0+300-1+500 - w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
418 725,70 PLN
2013-09-24 Dąbrowa Tarnowska

Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Roboty budowlane

Odbudowa drogi powiatowej nr 1307K Swarzów - Mędrzechów - Delastowice na odcinku Grądy - Mędrzechów - Kupienin - Odmęt w km 7+329 - 8+100, 8+600 - 8+700, 10+050 -14+600 wraz z odbudową przepustów w km 10+918, 12+394
2 534 110,10 PLN
  Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Usługi

Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2013/2014na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy
32 500,00 PLN
2013-09-23   Usługa II.6.; Nośnik Wykonawcy o ładowności powyżej 10 ton wyposażony w pług dwustronny . 5 000,00 PLN
2013-09-23   Usługa II.13.; Nośnik Wykonawcy o ładowności powyżej 8 ton pod pług dwustronny . 5 000,00 PLN
2013-09-23   Usługa I.2. Nośnik Wykonawcy wyposażony w rozsypywarkę o ładowności min 4m3 i pług jednostronny. 22 500,00 PLN
2013-09-23 Pilzno

Gmina Pilzno
Roboty budowlane

REMONT DRÓG W RAMACH PROJEKTU PN. ODBUDOWA I REMONT INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ ZNISZCZONEJ PRZEZ POWÓDŹ NA TERENIE GMINY PILZNO - ETAP I
210 715,89 PLN
2013-09-16 Zgłobice

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1305K Szczurowa-Żelichów w miejscowości Siedliszowice - dalszy odcinek.
115 612,77 PLN
2013-09-09 Szczucin

Gmina Szczucin
Roboty budowlane

Zabezpieczenie odpadów azbestowych na drogach na terenie Gminy Szczucin - etap V
3 931 732,07 PLN
2013-09-04 Ryglice

Burmistrz Ryglic
Roboty budowlane

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubcza - droga na Nową Wieś, nr drogi/dz. ewid. 1563 w km od 0+570 do 1+330
178 168,50 PLN
2013-08-20 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont dr.pow. nr 1180R na ul. Kościuszki w Dębicy
200 679,00 PLN
2013-08-19 Wiśniowa

Gmina Wiśniowa
Roboty budowlane

Utwardzanie placów parkingowych, drogi dojazdowej przy Wiejskim Domu Kultury w Jaszczurowej i Szkole Podstawowej w Jaszczurowej
107 316,96 PLN
2013-08-19 Szerzyny 521

Urząd Gminy Szerzyny
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych Czermna-Srokowiec, Swoszowa-Zapole, Żurowa-Sikornica
340 694,49 PLN
2013-08-13 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa dr.pow. nr 1306R Pilzno-Szynwałd w km 1+500-4+500
856 508,04 PLN
2013-08-12 Zgłobice

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1305K Szczurowa - Żelichów w miejscowości Siedliszowice.
231 256,42 PLN
2013-08-12 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2013r.: Zadanie Nr I - RDW Jasło
211 422,24 PLN
2013-07-23 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont dr.pow. nr 1294R ul. Jana Pawła II w Dębicy km 1+068-2+248
782 111,42 PLN
2013-07-22 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa mostu w miejscowości Borowa na potoku Wsiowa w ciągu drogi powiatowej nr 1280R Pilzno-Róża wraz z dojazdami
2 360 489,47 PLN
2013-07-22 Dębica

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Roboty budowlane

MODERNIZACJA MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE SZPITALA POWIATOWEGO W DĘBICY - DOTACJA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO
182 315,95 PLN
2013-07-19 Tarnów

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa
Roboty budowlane

Budowa ul. Tęczowej - zamówienie uzupełniające
88 000,00 PLN
2013-06-20 Sędziszów Małopolski

Gmina Sędziszów Małopolski
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RUDA - ZAJEZIERZE W KM 0+600 - 1+050
112 692,60 PLN
2013-06-18 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych nr 1296R Wielopole - Dębica km 18+540 - 19+500, nr 1282R Pustków - gr. powiatu - Wola Ociecka km 1+230-2+769, nr 1286R Lubzina-gr.powiatu-Paszczyna km 2+090-3+075
1 391 462,84 PLN
2013-06-17 Szerzyny 521

Urząd Gminy Szerzyny
Roboty budowlane

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Czermna i Swoszowa
159 075,90 PLN
2013-05-27 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Remont odcinka drogi gminnej Nr 1 12278 R Glinik Zaborowski Podlas w km 0+800-1+000, 1+500-2+000 oraz remont odcinka drogi gminnej nr 1 12256 R Strzyżów-Łętownia-Pstrągowa w km 0+070-0+260, 0+480-0+780 wraz z remontem przepustu w km 1+168.
182 507,40 PLN
  Ryglice

Burmistrz Ryglic
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych na terenie gminy RygliceCzęśćI-Odbudowa drogi gminnej-Droga na Księże Podlesie, nr dz. ewid. 1350/2 w miejscowości Ryglice w km 0+000 - 0+400; CzęśćII-Odbudowa drogi gminnej-Droga na Gędziusa, nr dz. ewid. 1295/2, 1304/1, 1304/2, 1304/4 w miejscowości Ryglice w km 0+000 - 0+092, 0+098 - 0+400, 0+440 - 0+465; CzęśćIII-Odbudowa drogi gminnej-Droga na cmentarz, nr dz. ewid. 161 w miejscowości Kowalowa w km 0+000 - 1+151; CzęśćIV-Odbudowa drogi gminnej-Droga na Stańczyk, nr dz. ewid. 469/1, 469/2 w miejscowości Ryglice w km 0+075 - 0+200
211 468,99 PLN
2013-05-24   Część I - Odbudowa drogi gminnej - Droga na Księże Podlesie, nr dz. ewid. 1350/2 w miejscowości Ryglice w km 0+000 - 0+400 89 605,50 PLN
2013-05-24   Część IV - Odbudowa drogi gminnej - Droga na Stańczyk, nr dz. ewid. 469/1, 469/2 w miejscowości Ryglice w km 0+075 - 0+200 28 001,72 PLN
2013-05-24   Część II - Odbudowa drogi gminnej - Droga na Gędziusa, nr dz. ewid. 1295/2, 1304/1, 1304/2, 1304/4 w miejscowości Ryglice w km 0+000 - 0+092, 0+098 - 0+400, 0+440 - 0+465 93 861,77 PLN
2013-05-21 Dębica

Wójt Gminy w Dębicy
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI PODGRODZIE W KIERUNKU WISŁOKI
390 343,67 PLN
2013-05-14 Ropczyce

Gmina Ropczyce
Roboty budowlane

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235.
76 084,36 PLN
2013-05-14 Dębica

Wójt Gminy w Dębicy
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 106288R w kierunku Paszczyny w m. Brzeźnica w km 2+350-3+330
348 868,59 PLN
2013-05-09 Jodłowa

Gmina Jodłowa
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej do Tawrell w miejscowości Dębowa o nr ewid. gruntu 881 w km 0+000-0+500 wraz z remontem mostu w km 0+004.
298 083,70 PLN
2013-05-08 Żyraków

Gmina Żyraków
Roboty budowlane

Przebudowa ciągu drogi gminnej w m. Straszęcin i Wola Wielka w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wraz z budową odcinka kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w pasie drogowym
381 766,69 PLN
2013-05-06 Szerzyny 521

Urząd Gminy Szerzyny
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych w miejscowości Szerzyny i Ołpiny
247 206,41 PLN
  Ropczyce

Powiat Ropczycko - Sędziszowski
Roboty budowlane

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego
236 479,11 PLN
2013-04-18   Zadanie Nr 4 Drogi powiatowe położone na terenie gminy Sędziszów Młp. 126 143,90 PLN
2013-04-18   Zadanie Nr 3 - Drogi powiatowe położone na terenie Gminy Ropczyce 75 010,84 PLN
2013-04-18   Zadanie Nr 5 Drogi powiatowe położone na terenie gminy Wielopole Skrz. 35 324,37 PLN
2013-04-12 Dąbrowa Tarnowska

Gmina Dąbrowa Tarnowska
Roboty budowlane

Remonty nawierzchni mineralno - bitumicznych dróg gminnych
146 990,00 PLN
2013-04-09 Tarnów

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa
Roboty budowlane

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego i Witosa w Tarnowie
5 703 714,65 PLN
2013-04-05 Tarnów

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa
Roboty budowlane

Budowa ul. Tęczowej
692 388,33 PLN
2013-03-25 Brzesko

Burmistrz Brzeska
Roboty budowlane

Wykonanie nakładek asfaltowych masą mineralno-asfaltową i asfaltobetonem.
221 400,00 PLN
2013-03-18 Dębica

Gmina Miasta Dębicy
Roboty budowlane

Bieżące utrzymianie nawierzchni ulic w zakresie remontów cząstkowych oraz remontów nakładek asfaltowych na terenie miasta Dębica w 2013r
672 758,34 PLN
2013-02-28 Dębica

Wójt Gminy w Dębicy
Roboty budowlane

1) Remont drogi w m. Latoszyn od skrzyżowania na cmentarz w kier. Gumnisk km 0+200-0+700, 2) Remont drogi w m. Braciejowa w kier. Rola na sołtysa km 0+000-1+000, 3) Remont drogi w m. Zawada w kier. P. Walczak km 0+000-0+500.
1 364 737,25 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 27 898 207,66 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-11-06 Ryglice

Burmistrz Ryglic
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglice - ul. Bema - dz. ewid. nr 426/1, 426/3, 426/4, 426/5, 426/6, 426/7 w km 0+000-0+090, 0+090-0+130, 0+130-0+225, 0+225-0+960
247 803,18 PLN
  Ryglice

Burmistrz Ryglic
Roboty budowlane

Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy RygliceCzęść I - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Uniszowa - Droga na Gumułkę, nr drogi/dz. ewid. 248/1, 248/2, 212/3, 212/2, 212/1, 209 w km 0+042 - 0+498; Część II - Remont drogi gminnej nr 1667 w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+135
142 067,83 PLN
2012-10-11   Część II - Remont drogi gminnej nr 1667 w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+135 26 904,41 PLN
2012-10-11   Część I - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Uniszowa - Droga na Gumułkę, nr drogi/dz. ewid. 248/1, 248/2, 212/3, 212/2, 212/1, 209 w km 0+042 - 0+498 115 163,42 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 389 871,01 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2007-08-31 Dębica

Wójt Gminy w Dębicy
Roboty budowlane

Remont i przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Dębica - 7 odcinków
233 590,20 PLN
2007-08-24 Sędziszów Małopolski

Gmina Sędziszów Małopolski
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Borek Wielki - Grobla w km od 1+800 - 2+350 .
70 254,93 PLN
2007-08-24 Sędziszów Małopolski

Gmina Sędziszów Małopolski
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Zagorzyce - Wąwozy w km od 0+000 - 1+200 .
111 564,00 PLN
2007-08-24 Jodłowa

Gmina Jodłowa
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej w miejscowości Jodłowa - droga Łosie o nr ewid. gruntu 4410 w km 2+070-2+270
21 464,90 PLN
2007-08-23 Czudec

Gmina Czudec
Roboty budowlane

Odnowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Czudec
691 698,07 PLN
2007-08-23 Szerzyny

Urząd Gminy w Szerzynach
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych
116 092,00 PLN
2007-08-21 Ropczyce

Powiat Ropczycko - Sędziszowski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 329R Żdżary - Witkowice
73 175,20 PLN
2007-08-20 Czarna

Urząd Gminy w Czarnej
Roboty budowlane

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej, Remont drogi Róża - Jaźwiny
128 593,30 PLN
2007-08-17 Ropczyce

Gmina Ropczyce
Roboty budowlane

Remont ulicy Masarskiej w Ropczycach na odcinku o długości 160 mb.
28 500,00 PLN
2007-08-16 Iwierzyce

Urząd Gminy Iwierzyce
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z podbudową w m. Iwierzyce, woj. podkarpackie
65 720,00 PLN
2007-08-16 Iwierzyce

Urząd Gminy Iwierzyce
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminy Iwierzyce w m. Będzienica i Bystrzyca , woj. podkarpackie
113 906,40 PLN
  Iwierzyce

Urząd Gminy Iwierzyce
Roboty budowlane

Przebudowa sześciu odcinków dróg gminnych na terenie gminy Iwierzyce , woj. podkarpackie
267 686,80 PLN
2007-08-16   Część B (odcinki południowe). 162 129,20 PLN
2007-08-16   Część A (odcinki północne). 105 557,60 PLN
2007-08-14 Pilzno

Gmina Pilzno
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej ZWIERNIK-SOŚNINA
163 893,60 PLN
2007-08-07 Ropczyce

Gmina Ropczyce
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Niedźwiada-Kolawa na odcinku o długości 500 mb w km 1+500 do 2+ 000.
39 820,80 PLN
2007-08-03 Kolbuszowa

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Modernizacja Dróg Powiatowych. Zadanie 5..
505 499,00 PLN
2007-06-29 Ropczyce

Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
Roboty budowlane

Odbudowa drogi powiatowej Nr 1 348R Brzeziny - Brzeziny (Pogwizdów)
433 793,47 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 3 065 252,67 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie