eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Świlcza

Gmina Świlcza - przetargiGmina Świlcza - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-16
2020-11-02
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap II
2020-10-16
2020-11-02
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Przebudowa istniejącego budynku zaplecza przy stadionie sportowym wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, gazu na dz. nr ewid. 890 położonej w miejscowości Bratkowice - Etap I
2020-10-16
2020-11-02
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola na dz. nr ewid. 4775 położonej w miejscowości Bratkowice

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Świlcza
Gmina Świlcza - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-07
2020-10-15
Świlcza Usługi Gmina Świlcza Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2020/2021
2020-10-02
2020-10-19
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Remont drogi gminnej Nr 108752R od km 0+003 do km 1+600 w miejscowości Bratkowice
2020-08-25
2020-09-04
Świlcza Dostawy Gmina Świlcza Dostawa wraz z montażem wyposażenia do żłobka oraz przedszkola w Mrowli
2020-07-31
2020-08-17
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap I
2020-07-27
2020-08-04
Świlcza Usługi Gmina Świlcza Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2020/2021
2020-07-08
2020-07-23
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Przebudowa na bibliotekę gminną oraz szatnie części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej
2020-06-29
2020-07-14
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza Etap II
2020-06-02
2020-06-17
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Remont dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Świlczy
2020-06-02
2020-06-17
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza Etap I
2020-05-12
2020-05-28
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Przebudowa i zmiana użytkowania budynku pawilonu usługowego na budynek administracji publicznej - " Posterunku Policji" z wewnętrznymi instalacjami, przyłącz wody i maszt antenowy na dz. nr ewid. 1096/1, 1096/2 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza
2020-04-21
2020-05-06
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 832/11, 1031, 1070/6, 1072/1, 1073/1, 1074/1, 4849/2 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1386R na działce nr ewid. 1080/1 w miejscowości Świlcza
2020-04-15
2020-04-30
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Przebudowa wnętrza pawilonu sportowego w Dąbrowie
2020-04-10
2020-04-21
Świlcza Usługi Gmina Świlcza Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami małej architektury, policznikową linią energetyczną oświetlenia, podjazdu-pochylni oraz przebudową sieci gazowej, budowa przyłącza gazu i przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 1612/2 położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza
2020-03-24
2020-04-01
Świlcza Usługi Gmina Świlcza Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji
2020-03-18
2020-04-03
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r. Etap II
2020-03-17
2020-04-02
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r.
2020-02-24
2020-03-10
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami małej architektury, policznikową linią energetyczną oświetlenia, podjazdu-pochylni oraz przebudową sieci gazowej, budowa przyłącza gazu i przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 1612/2 położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza
2020-02-21
2020-03-03
Świlcza Dostawy Gmina Świlcza Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2020 r.
2020-02-11
2020-02-20
Świlcza Dostawy Gmina Świlcza Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2020 r.
2020-01-30
2020-02-10
Świlcza Dostawy Gmina Świlcza Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2020 r.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Świlcza
Gmina Świlcza - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-06-08
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r. Etap II
2020-05-19
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r
2020-05-19
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymielektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami małej architektury, policznikową linią energetyczną oświetlenia, podjazdu-pochylni oraz przebudową sieci gazowej, budowa przyłącza gazu i przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 1612/2 położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza
2020-04-30
brak danych
Świlcza Usługi Gmina Świlcza Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji
2020-03-25
brak danych
Świlcza Dostawy Gmina Świlcza Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2020 r.
2020-03-19
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r. Etap I, utwardzenie powierzchni na działkach nr ewid. 435, 436 w miejscowości Bratkowice oraz utwardzenie powierzchni na dz. nr ewid. 241 w miejscowości Woliczka
2020-03-19
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji
2020-02-29
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Świlczy wraz z oświetleniem na dz. nr ewid. 3633/1, 3632/2, 3632/5 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza
2020-02-29
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Świlcza - wariant rozszerzony - 2 obiekty zlokalizowane w miejscowości Trzciana i Rudna Wielka - roboty budowlane związane z dostawą i montażem urządzeń
2020-02-29
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele użytkowe budynku pawilonu sportowego w Świlczy z przeznaczeniem na pomieszczenia i zaplecze szatniowe wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną na dz. nr eiwd. 4030/4 położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza
2020-02-28
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 - km 0+431 Etap I - km 0+006 - km 0+227; Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej nr 108762R w miejscowości Mrowla w km 0+685 - km 0+920
2020-02-22
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Przebudowa istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 891 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza
2020-02-22
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla Rudna Wielka wraz z pompownią wody
2020-02-18
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Budowa dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i alejek oraz zjazdu z drogi serwisowej i poboczy w ramach zadania pn.Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej Etap I cz. 3
2020-02-18
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 647
2020-01-23
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Budowa obiektów małej architektury na stadionie sportowym w Dąbrowie (dz. nr ewid. 2163/4)
2019-12-16
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Wymiana posadzek w Zespole Szkół w Dąbrowie, Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej i Szkole Podstawowej w Trzcianie
2019-10-17
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Budowa i przebudowa obiektów małej architektury w miejscowości Świlcza i Bratkowice
2019-08-06
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Remont istniejących pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dąbrowie.
2019-07-31
brak danych
Świlcza Dostawy Gmina Świlcza Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 3 budynków na terenie Gminy Świlcza, na podstawie dokumentacji projektowej, a także wykonanie robót towarzyszących koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w ramach realizacji projektu pn. "Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Etap II"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Świlcza
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.