eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Żabno

Gmina Żabno - przetargiGmina Żabno - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-17
2023-12-04
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Żabnie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Żabno
Gmina Żabno - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-10-31
2023-11-08
Żabno Dostawy Gmina Żabno Dostawa niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych w związku z realizacją zadania dot. zwiększenia liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejących żłobkach w Łęgu Tarnowskim i Żabnie
2023-10-30
2023-11-14
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Budowa placu zabaw przy Gminnym Żłobku w m. Łęg Tarnowski w związku z realizacją zadania pn. Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącej instytucji żłobka w Łęgu Tarnowskim
2023-10-23
2023-11-07
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Remont drogi gminnej K203465 ul. Szkotnik 2 w km 0+000,00 - 0+466,47 w miejscowości Żabno
2023-10-16
2023-10-31
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Modernizacja Domu Ludowego w Otfinowie oraz kuchni w budynku OSP w Niecieczy
2023-09-29
2023-10-16
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Modernizacja budynku OSP Otfinów
2023-09-22
2023-10-09
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Budowa placu zabaw w Podlesiu Dębowym na dz. nr ewid. 41/20
2023-09-21
2023-10-06
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Remont drogi gminnej ul. Zaszkolna 203503K w km od 0+488 do km 1+090 w miejscowości Łęg Tarnowski, Gmina Żabno - postępowanie 2
2023-09-08
2023-09-19
Żabno Dostawy Gmina Żabno Dostawa i montaż mebli do sali spotkań, pomieszczenia socjalnego oraz wyposażenia kuchni w ramach zadania pn. "Zakup wyposażenia dla Centrum Kulturalnego w Niedomicach"
2023-08-23
2023-08-31
Żabno Dostawy Gmina Żabno Dostawa i montaż mebli w dwóch pomieszczeniach budynku Centrum Kulturalnego w Niedomicach w ramach zadania pn. "Zakup wyposażenia dla Centrum Kulturalnego w Niedomicach"
2023-08-14
2023-08-29
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Remont drogi gminnej ul. Zaszkolna 203503K w km od 0+488 do km 1+090 w miejscowości Łęg Tarnowski, Gmina Żabno
2023-07-18
2023-08-02
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Likwidacja barier architektonicznych poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Otfinowie, polegającej na budowie windy wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej
2023-06-20
2023-07-05
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach modernizacji kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich
2023-05-04
2023-05-22
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 polegająca na budowie prawostronnego chodnika w m. Ilkowice, gmina Żabno
2023-03-16
2023-03-24
Żabno Dostawy Gmina Żabno Zakup lekkiego samochodu dla OSP w Bobrownikach Wielkich
2023-03-15
2023-03-30
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Adaptacja części budynku na potrzeby mieszkania chronionego w Żabnie przy ul. Św. Jana
2023-02-20
2023-03-07
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Remont drogi gminnej ul. Św. Jana w miejscowości Żabno, Gmina Żabno
2023-02-08
2023-02-23
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Zagospodarowanie terenów wokół stawu oraz jego konserwacja w m. Nieciecza. Budowa parkingu - miejsc postojowych na działce nr 1853/1 w m. Żabno, gm. Żabno - postępowanie 2
2023-01-24
2023-02-08
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Zagospodarowanie terenów wokół stawu oraz jego konserwacja w m. Nieciecza. Budowa parkingu - miejsc postojowych na działce nr 1853/1 w m. Żabno, gm. Żabno
2022-12-28
2023-01-12
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Budowa publicznego samorządowego placu zabaw z elementami małej architektury w m. Otfinów - postępowanie 2
2022-12-15
2022-12-23
Żabno Usługi Gmina Żabno Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żabnie w roku 2023

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Żabno
Gmina Żabno - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-23
brak danych
Żabno Dostawy Gmina Żabno Dostawa niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych w związku z realizacją zadania dot. zwiększenia liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejących żłobkach w Łęgu Tarnowskim i Żabnie
2023-11-21
brak danych
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Modernizacja Domu Ludowego w Otfinowie oraz kuchni w budynku OSP w Niecieczy
2023-11-17
brak danych
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Remont drogi gminnej K203465 ul. Szkotnik 2 w km 0+000,00 - 0+466,47 w miejscowości Żabno
2023-10-31
brak danych
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Modernizacja budynku OSP Otfinów
2023-10-24
brak danych
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Remont drogi gminnej ul. Zaszkolna 203503K w km od 0+488 do km 1+090 w miejscowości Łęg Tarnowski, Gmina Żabno - postępowanie 2
2023-10-09
brak danych
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Budowa placu zabaw w Podlesiu Dębowym na dz. nr ewid. 41/20
2023-10-09
brak danych
Żabno Dostawy Gmina Żabno Dostawa i montaż mebli do sali spotkań, pomieszczenia socjalnego oraz wyposażenia kuchni w ramach zadania pn. "Zakup wyposażenia dla Centrum Kulturalnego w Niedomicach"
2023-10-02
brak danych
Żabno Dostawy Gmina Żabno Dostawa i montaż mebli w dwóch pomieszczeniach budynku Centrum Kulturalnego w Niedomicach w ramach zadania pn. "Zakup wyposażenia dla Centrum Kulturalnego w Niedomicach"
2023-09-21
brak danych
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Likwidacja barier architektonicznych poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Otfinowie, polegającej na budowie windy wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej
2023-09-21
brak danych
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Remont drogi gminnej ul. Zaszkolna 203503K w km od 0+488 do km 1+090 w miejscowości Łęg Tarnowski, Gmina Żabno
2023-07-28
brak danych
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach modernizacji kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich
2023-06-26
brak danych
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 polegająca na budowie prawostronnego chodnika w m. Ilkowice, gmina Żabno
2023-05-18
brak danych
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Adaptacja części budynku na potrzeby mieszkania chronionego w Żabnie przy ul. Św. Jana
2023-04-19
brak danych
Żabno Dostawy Gmina Żabno Zakup lekkiego samochodu dla OSP w Bobrownikach Wielkich
2023-04-19
brak danych
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Remont drogi gminnej ul. Św. Jana w miejscowości Żabno, Gmina Żabno
2023-04-06
brak danych
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Zagospodarowanie terenów wokół stawu oraz jego konserwacja w m. Nieciecza. Budowa parkingu - miejsc postojowych na działce nr 1853/1 w m. Żabno, gm. Żabno - postępowanie 2
2023-02-20
brak danych
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Budowa publicznego samorządowego placu zabaw z elementami małej architektury w m. Otfinów - postępowanie 2
2023-02-02
brak danych
Żabno Roboty budowlane Gmina Żabno Zagospodarowanie terenów wokół stawu oraz jego konserwacja w m. Nieciecza. Budowa parkingu - miejsc postojowych na działce nr 1853/1 w m. Żabno, gm. Żabno
2023-01-12
brak danych
Żabno Usługi Gmina Żabno Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Żabno w latach 2023 - 2024
2023-01-11
brak danych
Żabno Usługi Gmina Żabno Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żabnie w roku 2023

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Żabno
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.