eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU

POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU - przetargiPOWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-05-23
2022-06-07
Nowy Sącz Roboty budowlane POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1510 K Berest - Mochnaczka Wyżna w miejscowości Berest
2022-05-17
2022-06-01
Nowy Sącz Roboty budowlane POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Modernizacja drogi powiatowej nr 1578 K Kotów - Polany (etap I) - roboty drogowe w zakresie jezdni, poboczy oraz przepustów
2022-05-17
2022-06-01
Nowy Sącz Roboty budowlane POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Modernizacja drogi powiatowej nr 1578 K Kotów - Polany (etap I) - roboty drogowe w zakresie jezdni, poboczy oraz przepustów
2022-05-13
2022-05-31
Nowy Sącz Roboty budowlane POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Przebudowa drogi powiatowej 1567 K Nowy Sącz -Wojnarowa -Wilczyska na odcinku I- w km od 3+435 do km 5+541, na odcinku II- w km od 6+900 do km 10+341 w miejscowościach Naściszowa, Librantowa, Łęka, PN
2022-05-10
2022-05-25
Nowy Sącz Roboty budowlane POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Modernizacja drogi powiatowej nr 1578 K Kotów - Polany (etap I) - odbudowa przepustu w postaci obiektu mostowego w km 2+440 w m. Kotów

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU
POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-05-05
2022-05-20
Nowy Sącz Roboty budowlane POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Rozbudowa drogi powiatowej 1518 K Wierchomla Wielka-Wierchomla Mała w km od 3+740 do km 4+813 (obiekt mostowy w km 3+755 do km 3+761) w miejscowości Wierchomla Wielka, Powiat Nowosądecki
2022-04-08
2022-04-20
Nowy Sącz Usługi POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej
2022-03-31
2022-04-15
Nowy Sącz Roboty budowlane POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz - Cieniawa w miejscowości Kunów.
2022-03-31
2022-04-20
Nowy Sącz Roboty budowlane POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Remont drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz - Cieniawa w km od 4+450 do km 12+800 oraz 14+580 do km 15+105 w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa, Powiat Nowosądecki
2022-03-24
2022-04-01
Nowy Sącz Usługi POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych w miejscowościach: Gołkowice Górne i Łącko
2022-03-24
2022-04-01
Nowy Sącz Usługi POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych w miejscowościach: Gołkowice Górne i Łącko
2022-03-22
2022-03-31
Nowy Sącz Dostawy POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Dostawa emulsji asfaltowej
2022-03-18
2022-03-28
Nowy Sącz Dostawy POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Dostawa ciągnika rolniczego
2022-03-11
2022-03-28
Nowy Sącz Roboty budowlane POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Przebudowa drogi powiatowej nr 1542K Łącko- Naszacowice w km 0+818 - 1+020 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem (etap I)
2022-03-08
2022-03-18
Nowy Sącz Usługi POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych w miejscowościach: Gołkowice Górne i Łącko
2022-03-08
2022-03-17
Nowy Sącz Usługi POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych 1510 K, 1552 K, 1518 K, 1526 K (ETAP II)
2022-03-07
2022-03-28
Nowy Sącz Roboty budowlane POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Budowa mostu drogowego na potoku bez nazwy w km 4+910 drogi powiatowej nr 1552K Tęgoborze - Chomranice wraz z dojazdami
2022-03-07
2022-03-16
Nowy Sącz Usługi POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej nr 1575 K Królowa Górna - Ptaszkowa - Grybów (ul. Bez nazwy) - etap I
2022-02-22
2022-03-09
Nowy Sącz Roboty budowlane POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie, polegająca na budowie chodnika w km 2+054 - 2+343 w miejscowości Nawojowa
2022-02-22
2022-03-09
Nowy Sącz Roboty budowlane POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Przebudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Krużlowa w km 9+694 - 10+449 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Krużlowa Wyżna (gm. Grybów)
2022-02-09
2022-02-17
Nowy Sącz Dostawy POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Dostawa oleju napędowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
2022-02-07
2022-02-16
Nowy Sącz Usługi POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1542 K Łącko - Naszacowice
2022-01-21
2022-02-07
Nowy Sącz Roboty budowlane POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Budowa doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych - część II
2022-01-14
2022-01-24
Nowy Sącz Dostawy POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Dostawa paliw na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
2022-01-12
2022-01-20
Nowy Sącz Dostawy POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Dostawa barier i poręczy drogowych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU
POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-05-19
brak danych
Nowy Sącz Usługi POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych 1510 K, 1552 K, 1518 K, 1526 K (ETAP II)
2022-05-13
brak danych
Nowy Sącz Roboty budowlane POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Budowa mostu drogowego na potoku bez nazwy w km 4+910 drogi powiatowej nr 1552K Tęgoborze - Chomranice wraz z dojazdami
2022-04-26
brak danych
Nowy Sącz Dostawy POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Dostawa emulsji asfaltowej
2022-04-13
brak danych
Nowy Sącz Roboty budowlane POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Przebudowa drogi powiatowej nr 1542K Łącko- Naszacowice w km 0+818 - 1+020 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem (etap I)
2022-04-08
brak danych
Nowy Sącz Roboty budowlane POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie, polegająca na budowie chodnika w km 2+054 - 2+343 w miejscowości Nawojowa
2022-04-06
brak danych
Nowy Sącz Dostawy POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Dostawa ciągnika rolniczego
2022-04-06
brak danych
Nowy Sącz Usługi POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej nr 1575 K Królowa Górna - Ptaszkowa - Grybów (ul. Bez nazwy) - etap I
2022-04-06
brak danych
Nowy Sącz Roboty budowlane POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Przebudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Krużlowa w km 9+694 - 10+449 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Krużlowa Wyżna (gm. Grybów)
2022-03-24
brak danych
Nowy Sącz Usługi POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych w miejscowościach: Gołkowice Górne i Łącko
2022-03-08
brak danych
Nowy Sącz Usługi POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1542 K Łącko - Naszacowice
2022-03-03
brak danych
Nowy Sącz Roboty budowlane POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Budowa doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych - część II
2022-02-25
brak danych
Nowy Sącz Dostawy POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Dostawa oleju napędowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
2022-02-14
brak danych
Nowy Sącz Dostawy POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Dostawa paliw na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
2022-02-14
brak danych
Nowy Sącz Dostawy POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Dostawa barier i poręczy drogowych
2022-02-04
brak danych
Nowy Sącz Roboty budowlane POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Remont drogi powiatowej nr 1567K Nowy Sącz - Florynka w km 6+000 - 6+200
2022-01-14
brak danych
Nowy Sącz Usługi POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023 - zadanie 20.
2021-12-30
brak danych
Nowy Sącz Usługi POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału nieruchomości
2021-12-15
brak danych
Nowy Sącz Roboty budowlane POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Remont drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa - Łososina Dolna
2021-12-03
brak danych
Nowy Sącz Roboty budowlane POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Rozbudowa i budowa przejść dla pieszych w Marcinkowicach i Binczarowej
2021-11-30
brak danych
Nowy Sącz Usługi POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023 - zadanie 29.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.