eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wojnicz

Gmina Wojnicz - przetargiGmina Wojnicz - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-06-14
2022-06-29
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Budowa drogi wewnętrznej wraz z przepustem na cieku Więckówka w Grabnie, gm. Wojnicz - zamówienie powtórzone

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Wojnicz
Gmina Wojnicz - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-06-07
2022-06-22
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wojniczu (...) z kompletnym wyposażeniem, infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem działek w systemie zaprojektuj i wybuduj
2022-06-04
2022-06-21
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Rewitalizacja rynku w Wojniczu-zamówienie powtórzone
2022-05-25
2022-06-09
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku klubowego "Olimpia Wojnicz", przebudowa i rozbudowa budynku wc, budowa ogrodzenia stadionu, przebudowa trybun (...) - zamówienie powtórzone V
2022-05-20
2022-06-06
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Przebudowa boiska wraz z budową bieżni - skoczni w dal przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wielkiej Wsi - działka nr 683, 681/6
2022-05-20
2022-06-06
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Budowa drogi wewnętrznej wraz z przepustem na cieku Więckówka w Grabnie, gm. Wojnicz
2022-05-19
2022-06-03
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Budowa skateparku, zlok. na działce nr 1665/17 w m. Wojnicz wraz z oświetleniem zewnętrznym, obiektami małej architektury oraz infrastrukturą techniczną
2022-05-16
2022-05-31
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Budowa nowego budynku "Domu Wiejskiego" z rozbiórką istniejącego zlokalizowanego na działce nr 134 położonej w miejscowości Isep, Gmina Wojnicz wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi (...)
2022-05-13
2022-05-30
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz "Remont podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni asfaltowej, poboczy na drogach gminnych Gminy Wojnicz"
2022-05-10
2022-05-25
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na dz. nr 260/87 w miejscowości Łukanowice, gmina Wojnicz"
2022-04-29
2022-05-16
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Rewitalizacja Pałacu Dąmbskich w Wojniczu - ETAP I
2022-04-22
2022-05-10
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku klubowego "Olimpia Wojnicz" (...), na działce nr 422 w Wojniczu - zamówienie powtórzone IV
2022-04-12
2022-05-06
Wojnicz Usługi Gmina Wojnicz Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Wojnicz w miejscowościach: Sukmanie, Milówka, Grabno, Łopoń, Wojnicz
2022-03-29
2022-04-13
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Rewitalizacja rynku w Wojniczu
2022-03-29
2022-04-13
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Rewitalizacja rynku w Wojniczu
2022-03-18
2022-04-04
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Budowa nowego budynku "Domu Wiejskiego" z rozbiórką istniejącego zlokalizowanego na działce nr 134 położonej w miejscowości Isep, Gmina Wojnicz wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi
2022-03-09
2022-03-25
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz "Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Wojnicz - Etap II. Kanalizacja sanitarna dla części miejscowości Łukanowice z częścią miejscowości Zakrzów, Mikołajowice i Wojnicz"
2022-02-23
2022-03-10
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz
2021-12-27
2022-01-12
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku klubowego "Olimpia Wojnicz", (...) na działce nr 422 w Wojniczu - zamówienie powtórzone III
2021-12-27
2022-01-12
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku klubowego "Olimpia Wojnicz", (...) na działce nr 422 w Wojniczu - zamówienie powtórzone III
2021-12-13
2021-12-21
Wojnicz Usługi Gmina Wojnicz Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych w zakresie odśnieżania (utrzymanie przejezdności) na terenie wszystkich sołectw Gminy Wojnicz w okresie sezonu zimowego (...)

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wojnicz
Gmina Wojnicz - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-06-22
brak danych
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz "Remont podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni asfaltowej, poboczy na drogach gminnych Gminy Wojnicz"
2022-06-22
brak danych
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na dz. nr 260/87 w miejscowości Łukanowice, gmina Wojnicz"
2022-06-08
brak danych
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Budowa drogi wewnętrznej wraz z przepustem na cieku Więckówka w Grabnie, gm. Wojnicz
2022-05-25
brak danych
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku klubowego "Olimpia Wojnicz", (...) na działce nr 422 w Wojniczu - zamówienie powtórzone III
2022-05-23
brak danych
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku klubowego "Olimpia Wojnicz" (...), na działce nr 422 w Wojniczu - zamówienie powtórzone IV
2022-05-23
brak danych
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz "Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Wojnicz - Etap II. Kanalizacja sanitarna dla części miejscowości Łukanowice z częścią miejscowości Zakrzów, Mikołajowice i Wojnicz"
2022-05-11
brak danych
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Budowa nowego budynku "Domu Wiejskiego" z rozbiórką istniejącego zlokalizowanego na działce nr 134 położonej w miejscowości Isep, Gmina Wojnicz wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi
2022-04-22
brak danych
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Rewitalizacja rynku w Wojniczu
2022-04-14
brak danych
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz
2022-02-10
brak danych
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Gminie Wojnicz.
2022-01-31
brak danych
Wojnicz Usługi Gmina Wojnicz "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojnicz w miesiącu styczniu 2022 r."
2021-12-29
brak danych
Wojnicz Usługi Gmina Wojnicz Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych w zakresie odśnieżania (utrzymanie przejezdności) na terenie wszystkich sołectw Gminy Wojnicz w okresie sezonu zimowego (...)
2021-12-22
brak danych
Wojnicz Usługi Gmina Wojnicz Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych w zakresie odśnieżania (utrzymanie przejezdności) na terenie wszystkich sołectw Gminy Wojnicz w okresie sezonu zimowego (...)
2021-12-09
brak danych
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Modernizacja budynku OSP w Łukanowicach -Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej, remont kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji c.o. zlokalizowanego na dz. nr 186 w miejscowości Łukanowice(...)
2021-12-07
brak danych
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku klubowego "Olimpia Wojnicz", (...) na działce nr 422 w Wojniczu - zamówienie powtórzone II
2021-12-03
brak danych
Wojnicz Usługi Gmina Wojnicz Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych w zakresie odśnieżania (utrzymanie przejezdności) na terenie wszystkich sołectw Gminy Wojnicz w okresie sezonu zimowego w podziale na 7 części (...)
2021-11-05
brak danych
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkiej Wsi w ramach zadania pn.: Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Wojnicz i Wielka Wieś gm.Wojnicz
2021-11-04
brak danych
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrofornią w m. Sukmanie oraz w części miejscowości: Milówka, Olszyny, Wielka Wieś, w Gminie Wojnicz - zamówienie powtórzone
2021-10-11
brak danych
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury pod potrzeby OSP w Grabnie - dobudowa pomieszczenia garażowego w Grabnie, zlok. na dz. nr 664/2 w miejsc. Grabno, gm. Wojnicz - zamówienie powtórzone
2021-10-06
brak danych
Wojnicz Roboty budowlane Gmina Wojnicz Modernizacja budynku OSP w Łukanowicach - Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej, remont kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji c.o. - (...)

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wojnicz
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.