eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Gmina Rzepiennik Strzyżewski - przetargiGmina Rzepiennik Strzyżewski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-04-10
2024-04-25
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszyny, Gmina Rzepiennik Strzyżewski

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Gmina Rzepiennik Strzyżewski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-02-29
2024-03-15
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Przebudowa drogi gminnej nr 204305K w km od 0+000 do 0+383 w miejscowości Rzepiennik Biskupi, Gmina Rzepiennik Strzyżewski
2024-02-28
2024-03-14
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Przebudowa drogi gminnej nr 200521K w km od 0+000 do 0+505 w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski, Gmina Rzepiennik Strzyżewski
2024-02-21
2024-03-08
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Polepszenie stanu dróg gminnych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2024-02-14
2024-03-01
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły w miejscowości Olszyny, Gmina Rzepiennik Strzyżewski o windę dla osób niepełnoprawnych
2023-11-07
2023-11-24
Rzepiennik Strzyżewski Usługi Gmina Rzepiennik Strzyżewski Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2023-10-25
2023-11-09
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Przebudowa drogi gminnej nr 200368K w miejscowości Rzepiennik Biskupi w km 0+000 - 0+806 oraz drogi gminnej nr 200346K w miejscowości Turza w km 0+000 - 0+690
2023-10-12
2023-10-27
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły w miejscowości Olszyny, Gmina Rzepiennik Strzyżewski o windę dla osób niepełnoprawnych
2023-09-28
2023-10-13
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Przebudowa drogi gminnej nr 200353K w km od 2+190 do 2+700 w miejscowości Rzepiennik Suchy, Gmina Rzepiennik Strzyżewski
2023-09-14
2023-09-29
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Budowa parkingu z infrastrukturą towarzyszącą, remontem istniejących zjazdów i poszerzeniem nawierzchni drogi gminnej nr 200381K w miejscowości Rzepiennik Biskupi
2023-07-27
2023-08-11
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Remont drogi gminnej nr 200551K w km od 00+000 do km 00+990 w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski, Gmina Rzepiennik Strzyżewski
2023-07-20
2023-08-04
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Budowa placu rekreacyjno - sportowego typu street workout w Olszynach
2023-06-01
2023-06-16
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszyny, Gmina Rzepiennik Strzyżewski
2023-05-11
2023-05-19
Rzepiennik Strzyżewski Usługi Gmina Rzepiennik Strzyżewski Modernizacja średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Rzepiennik Strzyżewski
2023-04-20
2023-04-28
Rzepiennik Strzyżewski Usługi Gmina Rzepiennik Strzyżewski Modernizacja średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Rzepiennik Strzyżewski
2023-02-23
2023-03-10
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Przebudowa drogi gminnej nr 200517K w km 0+000 - 0+745 w miejscowości Turza, Gmina Rzepiennik Strzyżewski
2022-12-30
2023-03-03
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Modernizacja dróg Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2022-12-29
2023-02-24
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Poprawa stanu dróg Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2022-09-08
2022-09-23
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Przebudowa drogi gminnej nr 200476K w km od 0+000 do km 0+263 w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski, Gmina Rzepiennik Strzyżewski
2022-08-11
2022-08-26
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1390K Ciężkowice-Turza-Sitnica-Strzeszyn w miejscowości Turza
2022-08-10
2022-08-19
Rzepiennik Strzyżewski Usługi Gmina Rzepiennik Strzyżewski Organizacja wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu pn. "Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Gmina Rzepiennik Strzyżewski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-03-27
brak danych
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Polepszenie stanu dróg gminnych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2024-03-26
brak danych
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Przebudowa drogi gminnej nr 200521K w km od 0+000 do 0+505 w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski, Gmina Rzepiennik Strzyżewski
2024-03-26
brak danych
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Przebudowa drogi gminnej nr 204305K w km od 0+000 do 0+383 w miejscowości Rzepiennik Biskupi, Gmina Rzepiennik Strzyżewski
2024-03-22
brak danych
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły w miejscowości Olszyny, Gmina Rzepiennik Strzyżewski o windę dla osób niepełnoprawnych
2023-12-13
brak danych
Rzepiennik Strzyżewski Usługi Gmina Rzepiennik Strzyżewski Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2023-11-14
brak danych
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Przebudowa drogi gminnej nr 200368K w miejscowości Rzepiennik Biskupi w km 0+000 - 0+806 oraz drogi gminnej nr 200346K w miejscowości Turza w km 0+000 - 0+690
2023-11-07
brak danych
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły w miejscowości Olszyny, Gmina Rzepiennik Strzyżewski o windę dla osób niepełnoprawnych
2023-10-31
brak danych
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Przebudowa drogi gminnej nr 200353K w km od 2+190 do 2+700 w miejscowości Rzepiennik Suchy, Gmina Rzepiennik Strzyżewski
2023-10-12
brak danych
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Budowa parkingu z infrastrukturą towarzyszącą, remontem istniejących zjazdów i poszerzeniem nawierzchni drogi gminnej nr 200381K w miejscowości Rzepiennik Biskupi
2023-08-30
brak danych
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Remont drogi gminnej nr 200551K w km od 00+000 do km 00+990 w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski, Gmina Rzepiennik Strzyżewski
2023-08-30
brak danych
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Budowa placu rekreacyjno - sportowego typu street workout w Olszynach
2023-07-05
brak danych
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszyny, Gmina Rzepiennik Strzyżewski
2023-05-25
brak danych
Rzepiennik Strzyżewski Usługi Gmina Rzepiennik Strzyżewski Modernizacja średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Rzepiennik Strzyżewski
2023-05-17
brak danych
Rzepiennik Strzyżewski Usługi Gmina Rzepiennik Strzyżewski Modernizacja średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Rzepiennik Strzyżewski
2023-03-29
brak danych
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Przebudowa drogi gminnej nr 200517K w km 0+000 - 0+745 w miejscowości Turza, Gmina Rzepiennik Strzyżewski
2023-03-24
brak danych
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Modernizacja dróg Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2023-03-22
brak danych
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Poprawa stanu dróg Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2022-10-05
brak danych
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Przebudowa drogi gminnej nr 200476K w km od 0+000 do km 0+263 w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski, Gmina Rzepiennik Strzyżewski
2022-09-14
brak danych
Rzepiennik Strzyżewski Usługi Gmina Rzepiennik Strzyżewski Organizacja wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu pn. "Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski"
2022-09-14
brak danych
Rzepiennik Strzyżewski Roboty budowlane Gmina Rzepiennik Strzyżewski Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1390K Ciężkowice-Turza-Sitnica-Strzeszyn w miejscowości Turza

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Rzepiennik Strzyżewski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.