eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › "NETIA" S.A.

Dane wykonawcy:

"NETIA" S.A.
Poleczki 13
02-822 Warszawa
woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne udzielone firmie "NETIA" S.A. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2022Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

847

Łączna wartość
wygranych przetargów

80 043 093 zł

Liczba zamawiających

300

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma "NETIA" S.A., najczęściej zlokalizowane były w województwie mazowieckim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie "NETIA" S.A. zamówień to 80 043 092,65 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2013 (150 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 1 071 925,20 PLN w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przetargu, którego przedmiotem było Świadczenie usług telekomunikacyjnych, transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie..

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 0,13 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej wraz z dostawą, montażem i dzierżawą centrali telefonicznej Przetarg ogłoszony był przez Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych.


Liczba udzielonych firmie "NETIA" S.A. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy "NETIA" S.A. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2022 21 4 629 765,29 PLN 12
2021 10 3 182 076,01 PLN 10
2017 11 2 394 817,11 PLN 10
2016 24 3 063 193,93 PLN 21
2015 71 7 481 140,48 PLN 44
2014 79 9 996 818,05 PLN 61
2013 150 10 427 259,89 PLN 84
2012 89 10 940 261,41 PLN 66
2011 105 8 667 903,64 PLN 69
2010 71 6 246 694,40 PLN 51
2009 57 5 366 806,99 PLN 43
2008 100 6 108 401,68 PLN 41
2007 59 1 537 953,77 PLN 15
RAZEM: 847 80 043 092,65 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (827 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 78 588 404,21 zł). Przetargi, w których wygrywa firma "NETIA" S.A. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi telekomunikacyjne, Usługi telefoniczne i przesyłu danych, Usługi internetowe, Publiczne usługi telefoniczne, Usługi przesyłu danychPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma "NETIA" S.A. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Warszawa (224 przetargi na łączną kwotę 30 775 548,14 zł). Łódź (107 przetargów na łączną kwotę 1 212 993,72 zł). Poznań (70 przetargów na łączną kwotę 6 452 994,59 zł). Bydgoszcz (66 przetargów na łączną kwotę 5 793 132,17 zł). Wrocław (54 przetargi na łączną kwotę 1 767 135,74 zł).

Lista przetargów, w których firma "NETIA" S.A. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-09-21 Bydgoszcz

Województwo Kujawsko - Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
Usługi

Świadczenie usług stałego dostępu do Internetu dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz jednostek terenowych w latach 2022/2024
155 865,60 PLN
2022-09-01 Opole

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Usługi

Świadczenie kompleksowych usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Izby Administracji Skarbowej w Opolu
578 093,11 PLN
2022-08-18 Toruń

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Usługi

Usługa doprowadzenia, instalacji, udostępnienia i zabezpieczenia połączeń internetowych w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, oraz dwóch Oddziałach Zamiejscowych
263 466,00 PLN
2022-07-22 Warszawa

Uniwersytet Warszawski
Usługi

Świadczenie na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej przewodowej realizowanej przez łącza cyfrowe ISDN oraz SIP Trunk do sieci publicznych.
644 160,84 PLN
2022-07-12 Warszawa

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD - CENTRALA w WARSZAWIE
Usługi

Zapewnienie dostępu do Internetu wraz z ochroną przed atakami DDoS przez okres 36 miesięcy dla GDDKiA za pośrednictwem: Cz.I: łącza światłowodowego (podstawowego), Cz.II: łącza radiowego (zapasowego) - część 1
86 346,00 PLN
  Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do Internetu
203 097,60 PLN
2022-07-04   Świadczenie usługi dostępu do Internetu - część 14 14 464,80 PLN
2022-07-04   Świadczenie usługi dostępu do Internetu - część 9 14 464,80 PLN
2022-07-04   Świadczenie usługi dostępu do Internetu - część 7 14 464,80 PLN
2022-07-04   Świadczenie usługi dostępu do Internetu - część 6 14 464,80 PLN
2022-07-04   Świadczenie usługi dostępu do Internetu - część 3 14 464,80 PLN
2022-07-04   Świadczenie usługi dostępu do Internetu - część 1 101 844,00 PLN
2022-07-04   Świadczenie usługi dostępu do Internetu - część 12 14 464,80 PLN
2022-07-04   Świadczenie usługi dostępu do Internetu - część 11 14 464,80 PLN
2022-06-15 Kraków

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Usługi

Usługa kompleksowego zabezpieczenia łączności telefonicznej stacjonarnej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
980 822,40 PLN
2022-05-05 Warszawa

Telewizja Polska S.A.
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w obszarze telefonii stacjonarnej przez okres 2 miesięcy
114 501,65 PLN
2022-03-15 Nowa Sól

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych i serwisowych, dzierżawa centrali telefonicznej cyfrowej oraz obsługa łączy internetowych dla WS SP ZOZ w Nowej Soli
362 177,50 PLN
2022-03-03 Warszawa

Telewizja Polska S.A.
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w obszarze telefonii stacjonarnej przez okres 2 miesięcy.
114 501,65 PLN
2022-03-03 Warszawa

Telewizja Polska S.A.
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w obszarze telefonii stacjonarnej przez okres 2 miesięcy.
93 090,77 PLN
2022-02-08 Wrocław

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej i sieci teleinformatycznej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu
506 657,37 PLN
2022-02-04 Wałbrzych

Gmina Wałbrzych
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych głosowych, usług dostępu do sieci Internet dla Gminy W-ch-Miasta na Prawach Powiatu i ZDKiUM w W-chu i MOPS w W-chu oraz instalacją cyfrowych central (...).
337 564,80 PLN
2022-01-19 Warszawa

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych transmisji danych w sieci MPLS VPN
189 420,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "NETIA" S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 4 629 765,29 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-12-15 Warszawa

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE
Usługi

Świadczenie usługi VPN o topologii Full Mesh wraz z centralnym dostępem do sieci Internet, zbudowanej na bazie wydzielonej operatorskiej sieci MPLS Wykonawcy, odseparowanej od sieci Internet dla MZDW.
586 267,20 PLN
2021-11-24 Warszawa

GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do Internetu (łącze podstawowe i zapasowe) oraz ochrony DDoS na okres 36 miesięcy
259 522,02 PLN
2021-11-17 Warszawa

Transportowy Dozór Techniczny
Usługi

Usługi dostępu do Internetu przewodowego dla Transportowego Dozoru Technicznego
366 638,40 PLN
2021-11-02 Warszawa

Urząd Transportu Kolejowego
Usługi

Usługa symetrycznego dostępu do internetu wraz z serwisem naprawczym na potrzeby UTK w trzech lokalizacjach - Warszawa, Kraków i Poznań - część 2
13 530,00 PLN
2021-08-09 Opole

Miasto Opole
Usługi

Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych, usług dodatkowych, dzierżawy łączy oraz sprzętu telekomunikacyjnego
688 054,47 PLN
2021-06-30 Lublin

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
Usługi

Usługi transmisji danych w zakresie sieci rozległej WAN
123 984,00 PLN
2021-06-22 Warszawa

Krajowe Biuro Wyborcze
Usługi

Świadczenie usług w zakresie sieci intranet na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego
552 024,00 PLN
2021-03-26 Gdańsk

GDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE
Usługi

Świadczenie usługi transmisji danych na potrzeby Gminy Miasta Gdańska - część 2
79 659,72 PLN
2021-03-10 Warszawa

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Usługi

Świadczenie usługi łączności pomiędzy sieciami lokalnymi Systemu PLI CBD oraz innych usług przez okres 48 miesięcy
333 576,00 PLN
2021-03-01 Wrocław

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej i sieci teleinformatycznej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
178 820,20 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "NETIA" S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 3 182 076,01 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-08-11 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
Usługi

"Dzierżawa systemu telekomunikacyjnego VoIP oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu."
161 093,10 PLN
2017-06-27 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Usługi

Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowym na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
86 486,96 PLN
2017-06-26 Kraków

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Usługi

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowych usług telefonicznych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług dostępu do internetu dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia.
121 245,83 PLN
2017-06-23 Gdańsk

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Usługi

Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.
345 351,49 PLN
2017-06-21 Kraków

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
Usługi

Świadczenie usługi dzierżawy włókien światłowodowych pomiędzy budynkami MOW NFZ w Krakowie oraz usługi transmisji danych do Delegatur MOW NFZ
260 055,56 PLN
2017-06-19 Kraków

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFZP-EK-271-41/2017)
123 593,43 PLN
2017-04-11 Warszawa

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Usługi

Zapewnienie łączności pomiędzy sieciami lokalnymi UKE w strukturze sieci WAN oraz przyłączenie do Internetu, na okres do wybudowania i uruchomienia nowej sieci WAN tj. na okres nie dłuższy niż 3 miesiące
213 872,40 PLN
2017-03-31 Opole

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Usługi

Świadczenie kompleksowych usług telefonii stacjonarnej
641 987,82 PLN
2017-02-24 Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Usługi

WAG.261.1.1.2017 usługi transmisji danych na rzecz K-P OW NFZ w Bydgoszczy
100 021,14 PLN
2017-01-26 Kraków

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
114 955,94 PLN
2017-01-03 Nowa Sól

WS SPZOZ
Dostawy

Świadczenie usług telekomunikacyjnych i serwisowych, dzierżawa cyfrowej centrali telefonicznej oraz obsługa łączy internetowych na potrzeby - Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
226 153,44 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "NETIA" S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 2 394 817,11 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-12-16 Katowice

Województwo Śląskie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
98 000,00 PLN
2016-12-05 Warszawa

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w Serwerowni Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie
13 726,80 PLN
2016-11-30 Warszawa

Komenda Stołeczna Policji
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
153 504,00 PLN
2016-11-22 Raszyn

Gmina Raszyn
Roboty budowlane

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresietelefonii stacjonarnej dla Urzędu Gminy Raszyn oraz SP Raszyn oraz internetu stacjonarnego dla jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy
70 017,75 PLN
2016-09-30 Elbląg

Gmina - Miasto Elbląg
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu na rzecz Gminy Miasto Elbląg
223 725,59 PLN
2016-09-15 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Usługi

Świadczenie usług stałego dostępu do internetu dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w latach 2016/2018
32 266,00 PLN
2016-08-28 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Usługi

Świadczenie usług stałego dostępu do internetu dla 6 jednostek terenowych oraz 5 baz terenowych należącch do ZDW w Bydgoszczy w latach 2016/2018
113 002,56 PLN
2016-08-26 Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
74 230,50 PLN
2016-08-24 Warszawa

Centralny Ośrodek Informatyki
Usługi

CZĘŚĆ I - świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujące: - Aktywację i utrzymanie Usług transmisji danych przez bezpieczną wydzieloną sieć szkieletową MPLS zrealizowaną na dwóch odrębnych portach routera, - Aktywację i utrzymanie Usługi dostępu do Internetu
74 813,52 PLN
2016-07-07 Katowice

Narodowy Fundusz Zdrowia
Usługi

Usługa transmisji danych pomiędzy siedzibami Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i ul. gen. Jankego 15a, a delegaturami na okres 24 miesięcy
46 346,40 PLN
  Warszawa

Polskie Radio S.A. Dział Zamówień Publicznych
Usługi

Usługa udostępnienia łączy transmisyjnych dla przesyłu sygnałów audio Polskiego Radia S.A. (znak sprawyBZ-DZP.B5.15.2016)
147 009,60 PLN
2016-06-30   Usługa udostępnienia łączy IP, dostarczających sygnały programów Polskiego Radia S.A. z centralnego punktu styku zlokalizowanego w rozgłośni centralnej obiekt O1 przy Al. Niepodległości 77/85 w Warszawie do obiektu nadawczego operatora Polsat Cyfrowy S.A. oraz do obiektu nadawczego operatora sieci Cyfra + 31 881,60 PLN
2016-06-30   Usługa udostępnienia łączy IP oraz E1/G704 w celu przesyłu sygnału audio, pomiędzy rozgłośnią centralną obiekt: O1 przy Al. Niepodległości 77/85 w Warszawie, a RCN Solec Kujawski 115 128,00 PLN
2016-06-06 Opole

Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Usługi

Zadanie 1
15 120,00 PLN
2016-06-02 Opole

Politechnika Opolska
Usługi

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonicznej wraz z dostawą sprzętu telekomunikacyjnego (nr sprawy ZP/U/11/2016)
504 259,17 PLN
2016-06-02 Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.
24 108,00 PLN
2016-05-18 Toruń

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Usługi

Usługa doprowadzenia, instalacji, udostępnienia i zabezpieczenia połączeń internetowych w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, oraz dwóch Oddziałach Zamiejscowych
332 100,00 PLN
2016-05-17 Katowice

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie łączności przewodowej w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - BZP 002/10004/16
109 735,68 PLN
2016-04-27 Warszawa

Uniwersytet Warszawski
Usługi

Świadczenie na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej przewodowej realizowanej przez łącza cyfrowe ISDN oraz SIP Trunk do sieci publicznych.
546 503,76 PLN
  Poznań

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz I i II Oddziału ZUS w Poznaniu i podległym im terenowym jednostkom organizacyjnym
225 869,48 PLN
2016-04-22   Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz: - II Oddziału ZUS w Poznaniu mieszczącego się przy ul. Starołęckiej 31, - Inspektoratu ZUS w Obornikach mieszczącego się przy ul. Armii Poznań 27 182 576,24 PLN
2016-04-22   Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz I Oddziału ZUS w Poznaniu mieszczącego się przy ul. Dąbrowskiego 12 43 293,24 PLN
2016-04-19 Bydgoszcz

Komenda Wojewódzka Policji
Usługi

Świadczenie dostępu w sposób ciągły do usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej za pomocą cyfrowych łączy ISDN BRA 2B+D.
864,00 PLN
2016-02-25 Bydgoszcz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
141 547,02 PLN
2016-02-05 Warszawa

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
Usługi

Usługi sieci MAN na potrzeby Centrali NFZ
27 884,10 PLN
2016-02-02 Warszawa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Usługi

Usługi dostępu do internetu
88 560,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "NETIA" S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 3 063 193,93 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-12-29 Kraków

Województwo Małopolskie
Usługi

Usługa polegająca na dostarczeniu łączności przewodowej na potrzeby realizacji projektów UMWM dla nowych lokalizacji
12 858,42 PLN
2015-12-28 Września

Gmina Września
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
80 129,69 PLN
2015-12-21 Wrocław

Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Usługi

Świadczenie usług telefonicznych - na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław. Realizacja przedmiotu zamówienia w lokalizacjiWybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, ul. Walońska 3-5, ul. Dobrzyńska 21/23 we Wrocławiu w okresie od dnia 1 lutego 2016 roku do końca stycznia 2018 roku
164 308,36 PLN
2015-12-16 Bydgoszcz

Izba Skarbowa w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej dla wskazanych jednostek skarbowych woj. kujawsko-pomorskiego
128 171,87 PLN
2015-12-10 Gdańsk

Izba Skarbowa w Gdańsku
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Izby Skarbowej w Gdańsku oraz urzędów skarbowych województwa pomorskiego w latach 2016-2017.
209 733,38 PLN
2015-11-30 Warszawa

Centrum Informatyki Statystycznej
Usługi

Zakup usług telefonicznych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej, w zakresie wychodzących i przychodzących połączeń telefonicznych - lokalnych, strefowych, międzystrefowych i do sieci telefonii komórkowych na potrzeby systemu Call Center
143 541,15 PLN
2015-11-30 Warszawa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
1 071 925,20 PLN
2015-11-27 Warszawa

Centralne Biuro Antykorupcyjne
Usługi

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego
6 420,62 PLN
2015-11-19 Warszawa

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
Usługi

Pakiet nr 1
43 328,00 PLN
2015-11-18 Toruń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu
Usługi

Zapewnienie łączności telefonicznej dla Oddziału ZUS w Bydgoszczy
120 208,80 PLN
2015-11-13 Lublin

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Usługi

Usługa transmisji danych w zakresie podstawowej sieci rozległej WAN
103 201,92 PLN
  Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN
69 667,20 PLN
2015-11-04   Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN 9 859,68 PLN
2015-11-04   Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN 9 033,12 PLN
2015-11-04   Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN 19 483,20 PLN
2015-11-04   Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN 31 291,20 PLN
  Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Usługi

USŁUGĘ DOSTĘPU DO SIECI INTERNET DLA JEDNOSTEK POLICJI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.
12 101,52 PLN
2015-11-03   12 1 770,96 PLN
2015-11-03   8 1 770,96 PLN
2015-11-03   1 1 475,76 PLN
2015-11-03   7 1 770,96 PLN
2015-11-03   11 1 770,96 PLN
2015-11-03   14 1 770,96 PLN
2015-11-03   13 1 770,96 PLN
2015-10-30 Katowice

Województwo Śląskie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
11 244,40 PLN
2015-10-29 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Usługi

Świadczenie usługi VPN o topologii Full Mesh wraz z centralnym dostępem do sieci Internet, zbudowanej na bazie wydzielonej operatorskiej sieci MPLS Wykonawcy, odseparowanej od sieci Internet dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. - nr postępowania 095/15.
307 396,68 PLN
2015-10-14 Warszawa

Transportowy Dozór Techniczny
Usługi

Usługi dostępu do Internetu stacjonarnego dla Transportowego Dozoru Technicznego.
260 071,20 PLN
2015-10-13 Gdańsk

Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej na rzecz Politechniki Gdańskiej
85 393,13 PLN
2015-09-22 Poznań

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
Usługi

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
633 894,55 PLN
2015-09-17 Warszawa

Prokuratura Generalna
Usługi

Zakup usługi dostępu do sieci Internet w oparciu o zestawione, uruchomione i udostępnione 2 stałe symetryczne łącza dostępowe o przepustowości 256 Mbps każde wraz z urządzeniami teletransmisyjnymi zapewniającymi stały szerokopasmowy dostęp Zamawiającego do sieci Internet w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26/30 wraz z usługą ochrony przed atakami DDoS realizowaną jako usługa powiązana z symetrycznymi łączami dostępu do Internetu dostarczanymi w ramach zamówienia oraz usługi stałego symetrycznego połączenia w warstwie drugiej modelu ISO/OSI Metroethernet
181 548,00 PLN
2015-09-16 Białystok

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Usługi

Zadanie nr 1
28 152,00 PLN
2015-08-31 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Usługi

Część 2: Rejon Wrocław /2 numery/, Oddział we Wrocławiu /1 numer/
4 777,00 PLN
2015-08-31 Warszawa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Usługi

łącza dostępowe symetryczne nr 1 oraz nr 2.
73 150,56 PLN
2015-08-05 Pleszew

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.
Usługi

Świadczenie usługi symetrycznego dostępu do Internetu wraz z wykonaniem łącza światłowodowego
29 520,00 PLN
  Zielona Góra

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
49 355,79 PLN
2015-07-30   Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Oddziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. 14 373,36 PLN
2015-07-30   Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze 34 982,43 PLN
  Kraków

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Usługi

Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług dostępu do internetu dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak141.2711.31.2015
222 254,16 PLN
2015-07-22   Świadczenie usług dostępu do internetu bez przerw w łączności w dwóch lokalizacjach na terenie Krakowa: ul. Racławicka 9A, ul. Zamojskiego 58, w okresie trwania umowy lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności co nastąpi pierwsze dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. 22 201,50 PLN
2015-07-22   Realizacja usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowym oraz usług dostępu do internetu bez przerw w łączności w okresie trwania umowy lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności co nastąpi pierwsze dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. 200 052,66 PLN
2015-07-13 Poznań

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Usługi

Część IV - usługi telekomunikacyjne - 1 x E1 w technologii przewodowej światłowodowej (niedopuszczalna technologia miedziana, wykonane inną drogą kablową niż w części III)
23 132,76 PLN
2015-07-07 Poznań

Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy
Usługi

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą systemu telekomunikacyjnego telefonii VoIP dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu
198 996,41 PLN
  Warszawa

Uniwersytet Warszawski
Usługi

Dzierżawa łączy światłowodowych miedzy węzłami Szkieletowej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Warszawskiego
33 331,03 PLN
2015-07-06   ul. Radomska 11 12 469,25 PLN
2015-07-06   al. Ujazdowskie 4 12 891,38 PLN
2015-07-06   ul. Krakowskie Przedmieście 3 7 970,40 PLN
2015-07-02 Warszawa

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Usługi

Usługa dostępu do Internetu w Terenowym Zespole Doradczym w Ostrowi Mazowieckiej.
36 722,88 PLN
2015-07-01 Warszawa

Centrum Informatyki Statystycznej
Usługi

Zakup usług telefonicznych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej, w zakresie wychodzących i przychodzących połączeń telefonicznych - lokalnych, strefowych, międzystrefowych i do sieci telefonii komórkowych na potrzeby systemu Call Center
26 844,82 PLN
2015-06-30 Warszawa

Centrum Informatyki Statystycznej
Usługi

CIS-6/2015
7 770,97 PLN
2015-06-30 Warszawa

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Usługi

Usługa dostępu do Internetu w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział w Ostrołęce
25 092,00 PLN
2015-06-30 Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Usługi

Usługa dostępu do Internetu dla lokalizacji GITD Aleje Jerozolimskie 94, Warszawa
37 221,03 PLN
2015-06-30 Łęczna

Powiat Łęczyński
Usługi

ZADANIE 1 - Dostęp do Internetu o gwarantowanej przepustowości 500Mb/s (łącze symetryczne) i adresacją PA oraz transmisję w relacji Łęczna, al. Jana Pawła II 95a - Włodawa, al. Piłsudskiego 66.
65 209,70 PLN
2015-06-26 Opole

Miasto Opole
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych Voice over IP wraz z usługami dodatkowymi.
667 863,48 PLN
2015-05-29 Warszawa

Komendant Stołeczny Policji
Usługi

Świadczenie usługi dzierżawy krajowych łączy cyfrowych
231 997,68 PLN
2015-05-25 Grodzisk Mazowiecki

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim
Usługi

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi dostępu do Internetu za pośrednictwem światłowodowego symetrycznego łącza internetowego na rzecz Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim wraz z doprowadzeniem łącza.
47 490,30 PLN
2015-05-21 Warszawa

Centrum Informatyki Statystycznej
Usługi

CIS-4/2015
31 088,27 PLN
2015-05-15 Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości
Usługi

Usługa dostępu do sieci Internet (Warszawa, Czerniakowska 100).
90 198,36 PLN
2015-05-11 Warszawa

Centrum Projektów Informatycznych
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych
67 145,89 PLN
  Bydgoszcz

Komenda Wojewódzka Policji
Usługi

Świadczenie usługi telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej
56 670,00 PLN
2015-04-29   Świadczenie dostępu w sposób ciągły do usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej za pomocą cyfrowych łączy ISDN PRA(30B+D), ISDN BRA(2B+D) z sygnalizacją DSS1 55 200,00 PLN
2015-04-29   Świadczenie dostępu w sposób ciągły do usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej za pomocą cyfrowych łączy ISDN BRA 2B+D 1 470,00 PLN
2015-04-23 Solec Kujawski

Gmina Solec Kujawski
Dostawy

Dostawa łączy oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu:Budowa sieci szerokopasmowej na terenie miasta Solec Kujawski.
66 479,64 PLN
2015-04-13 Poznań

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
Usługi

Połączenie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z delegaturami siecią rozległą WAN
146 124,00 PLN
2015-04-10 Warszawa

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
Usługi

Połączenie Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ i kolokacją zapasową siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu
368 675,28 PLN
2015-03-30 Gdańsk

Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku
Usługi

Główne łącze internetowe
33 210,00 PLN
2015-03-23 Brzeg

Powiat Brzeski
Usługi

Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu
181 742,40 PLN
2015-03-20 Kraków

Województwo Małopolskie
Usługi

Dostarczenie łączności przewodowej na potrzeby realizacji projektów UMWM.
388 188,06 PLN
2015-02-26 Gliwice

Politechnika Śląska
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla potrzeb Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawyOZ/U/110/OB/14
211 206,74 PLN
  Poznań

Komenda Wojewódzka Policji
Usługi

ZZP-2380-4/2015 DZIERŻAWA ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH
119 002,50 PLN
2015-02-25   Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego 11 500,50 PLN
2015-02-25   Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego 61 500,00 PLN
2015-02-25   Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego 11 500,50 PLN
2015-02-25   Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego 11 500,50 PLN
2015-02-25   Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego 11 500,50 PLN
2015-02-25   Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego 11 500,50 PLN
2015-02-25 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Usługi

Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowym na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
100 765,26 PLN
2015-02-24 Warszawa

Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługi

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej
55 792,80 PLN
2015-01-07 Szczecin

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Usługi

Zadanie Nr 1
110 824,62 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "NETIA" S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 7 481 140,48 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-12-31 Lublin

Województwo Lubelskie
Usługi

Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej OP-IV.272.158.2014.AO
557 698,80 PLN
2014-12-30 Warszawa

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Usługi

Uruchomienie i utrzymanie usług sieci WAN w technologii MPLS z CPD Jasna 8
85 792,50 PLN
2014-12-24 Warszawa

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Usługi

Usługa instalacji, uruchomienia i utrzymania stałego łącza symetrycznego z dostępem do Internetu bez limitu czasu i przesyłanych danych, w 20 ośrodkach na terenie Polski.
324 720,00 PLN
2014-12-23 Warszawa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
610 697,84 PLN
2014-12-18 Warszawa

Polska Agencja Prasowa S.A.
Usługi

Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu ochrony przed atakami typu DDoS
169 125,00 PLN
2014-12-18 Wrocław

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Usługi

świadczenie usług dostępu do Internetu dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu za pomocą szerokopasmowego, symetrycznego łącza: a) w lokalizacji al. Jana Matejki 5, 50-333 Wrocław o parametrach 8192/8192 kbps, b) w lokalizacji al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław o parametrach 8192/8192 kbps
16 413,12 PLN
2014-11-28 Katowice

Województwo Śląskie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
112 524,80 PLN
2014-11-27 Toruń

TARR Centrum Innowacyjności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Usługi

Usługi techniczne DDoS
57 960,00 PLN
2014-11-25 Szczecin

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Usługi

USŁUGA TELEFONII PRZEWODOWEJ
139 125,62 PLN
2014-11-25 Poznań

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Usługi

Usługi telekomunikacyjne w sieci telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą systemu telekomunikacyjnego telefonii Vo1P dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
299 478,68 PLN
2014-11-14 Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Usługi

Usługi dostępu do Internetu dla delegatur Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego - Łódź
16 634,52 PLN
2014-11-12 Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Usługi

Przetarg nieograniczony na usługę dostępu do sieci internet dla jednostek policji województwa pomorskiego
1 928,64 PLN
2014-10-29 Warszawa

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Usługi

Usługa zestawienia, uruchomienia łącza radiowego oraz świadczenia usługi dostępu do sieci Internet w Serwerowni Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, znajdującej się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
27 444,38 PLN
2014-10-06 Grudziądz

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego
Usługi

Dzierżawa cyfrowych central abonenckich oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych
1 059 311,90 PLN
2014-09-26 Opole

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Usługi

Świadczenie usługi głosowej ISDN
181 313,76 PLN
  Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Dostawy

Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN dla jednostek Policji województwa pomorskiego
43 800,00 PLN
2014-09-26   Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN dla jednostek Policji województwa pomorskiego 6 024,00 PLN
2014-09-26   Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN dla jednostek Policji województwa pomorskiego 10 104,00 PLN
2014-09-26   Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN dla jednostek Policji województwa pomorskiego 6 384,00 PLN
2014-09-26   Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN dla jednostek Policji województwa pomorskiego 13 584,00 PLN
2014-09-26   Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN dla jednostek Policji województwa pomorskiego 7 704,00 PLN
2014-09-03 Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
72 176,40 PLN
  Poznań

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla I-go i II-go Oddziału ZUS w Poznaniu..
205 623,04 PLN
2014-08-20   Część IV Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz: - I Oddziału ZUS w Poznaniu mieszczącego się przy ulicy Dąbrowskiego 12. 32 720,15 PLN
2014-08-20   Część I Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz: - II Oddziału ZUS w Poznaniu mieszczącego się przy ulicy Starołęckiej 31, - Inspektoratu ZUS w Obornikach mieszczącego się przy ul. Armii Poznań 27. 172 902,89 PLN
2014-08-08 Radom

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Usługi

Zadanie nr 2
20 421,60 PLN
2014-07-28 Warszawa

Centralny Ośrodek Informatyki
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii MPLS
151 801,83 PLN
2014-07-25 Wrocław

Nowy Szpital Wojewódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu dla obiektu nowego szpitala wojewódzkiego we Wrocławiu
173 976,12 PLN
2014-07-04 Gdańsk

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
Usługi

Budowa sieci komputerowej polegająca na wykonaniu łącza w technologii światłowodowej o przepustowości 1 gbit/s oraz świadczenie usługi dostępu do sieci internet z gwarancją SLA
218 940,00 PLN
2014-07-01 Poznań

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Usługi

III. Część III zamówienia: usługi telekomunikacyjne - 1 X E1 w technologii przewodowej
10 341,72 PLN
2014-06-30 Warszawa

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie
Usługi

Dostarczenie, przekazanie, utrzymanie, serwis całej sieci rozległej i usług telefonii IP
119 995,26 PLN
2014-06-16 Lublin

Województwo Lubelskie
Usługi

Ś wiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 [OP-IV.272.96.2014.PWW]
44 641,62 PLN
2014-06-04 Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Usługi

Usługę dostępu do Internetu dla lokalizacji GITD ul. Przyczółkowa 109, Warszawa
39 389,52 PLN
2014-06-04 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu
176 588,64 PLN
2014-05-26 Opole

Szpital Wojewódzki w Opolu - SP ZOZ
Usługi

Zadanie 1
17 951,85 PLN
2014-05-20 Katowice

Narodowy Fundusz Zdrowia
Usługi

Pakiet III - świadczenie usług telekomunikacyjnych dla lokalizacji należących do strefy numeracyjnej 33: Bielsko-Biała, Cieszyn, Żywiec
3 584,22 PLN
2014-05-19 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
56 478,85 PLN
2014-05-19 Wrocław

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet oraz usługi transmisji danych (wirtualna sieć prywatna VPN) dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i podległych jej prokuratur rejonowych okręgu wrocławskiego.
146 124,00 PLN
2014-05-12 Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Dostawy

dzierżawa łącza cyfrowego dla KWP w Łodzi.
97 416,00 PLN
2014-05-12 Warszawa

Uniwersytet Warszawski
Usługi

Świadczenie na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego usług telekomunikacyjnych telefonii sieci stacjonarnej realizowanej przez łącza cyfrowe do sieci publicznych
447 346,08 PLN
  Warszawa

Komenda Główna Policji
Usługi

Dzierżawa cyfrowych łączy telekomunikacyjnych zapewniających dowiązanie do policyjnej sieci teletransmisyjnej na okres 36 miesięcy, numer postępowania 84/BŁiI/14/MR
139 045,35 PLN
2014-05-09   Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa cyfrowych łączy telekomunikacyjnych zapewniających dowiązanie do policyjnej sieci teletransmisyjnej na okres 36 miesięcy dla systemów Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zadanie nr 1) 34 539,63 PLN
2014-05-09   Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa cyfrowych łączy telekomunikacyjnych zapewniających dowiązanie do policyjnej sieci teletransmisyjnej na okres 36 miesięcy dla lokalizacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich i Boruczy (zadanie nr 2). 104 505,72 PLN
2014-05-06 Warszawa

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
Usługi

Połączenie Centrali NFZ z Oddziałami NFZ i kolokacją, zapasową siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu
186 964,92 PLN
2014-04-29 Warszawa

Centrum Informatyki Statystycznej
Usługi

CIS-6/2014
155 441,41 PLN
2014-04-22 Warszawa

Najwyższa Izba Kontroli
Usługi

Świadczenie usługi zapasowego dostępu do Internetu
106 765,23 PLN
2014-04-16 Warszawa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Usługi

1)zestawienie światłowodowego symetrycznego łącza dostępowego o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 250 Mb/s; 2)świadczenie usługi dostępu do sieci Internet.
50 184,00 PLN
2014-04-15 Katowice

Narodowy Fundusz Zdrowia
Usługi

Usługa transmisji danych w okresie od 23.06.2014 r. do 22.06.2016 r. pomiędzy siedzibami Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i ul. Gen. Jankego 15a, a delegaturami
96 943,68 PLN
2014-04-01 Świdnik

Powiat Świdnicki
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Świdniku
52 599,60 PLN
2014-04-01 Lublin

Powiat Lubelski
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9.
48 631,74 PLN
2014-03-31 Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Usługi

ŁĄCZA CYFROWE DO KP W PYRZOWICACH I I W ŁAZISKACH GÓRNYCH
6 634,62 PLN
2014-03-27 Warszawa

Centrum Informatyki Statystycznej
Usługi

CIS-5/2014
13 284,00 PLN
2014-03-26 Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Usługi

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu..
345 385,00 PLN
2014-03-26 Opole

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Dostawy

dzierżawa cyfrowego łącza telekomunikacyjnego o przepływności 2Mb/s
8 635,83 PLN
2014-03-24 Olsztyn

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Usługi

świadczenie na rzecz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie kompleksowych usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowym
25 024,07 PLN
2014-03-21 Szczecin

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Usługi

Wykonywanie usługi dostępu do sieci Internet w siedzibie ZOW NFZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45 oraz usługi połączenia wszystkich placówek ZOW NFZ siecią rozległą WAN
70 848,00 PLN
2014-03-21 Warszawa

Miasto st. Warszawa - Urząd Pracy m.st. Warszawy
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet i usługi transmisji danych dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy
24 095,72 PLN
2014-03-20 Warszawa

Szpital Czerniakowski S.P.Z.O.Z.
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ
14 067,51 PLN
2014-03-20 Gorzów Wielkopolski

Komenda Wojewódzka Policji
Usługi

Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek policji w geograficznej strefie numeracyjnej 68
32 533,88 PLN
2014-03-17 Toruń

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Usługi

świadczenie usług telefonicznych stacjonarnych w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
92 988,00 PLN
2014-03-17 Warszawa

Kancelaria Senatu
Usługi

świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Kancelarii Senatu.
285 164,38 PLN
2014-03-14 Katowice

Sąd Okręgowy w Katowicach
Usługi

Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna dla Sądu Okręgowego w Katowicach.
68 229,09 PLN
  Łódź

Urząd Statystyczny w Łodzi
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz oddziałów w Piotrkowie Trybunalskim i Brzezinach
75 707,45 PLN
2014-03-11   dla Urzędu Statystycznego w Łodzi 38 393,18 PLN
2014-03-11   dla Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim 13 718,31 PLN
2014-03-11   dla Oddziału w Brzezinach 23 595,96 PLN
2014-03-11 Warszawa

Instytut Łączności
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu na rzecz Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego wWarszawie przy ul Szachowej 1, Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15 i Wrocławiu przy ul Swojczyckiej 38.
58 092,48 PLN
2014-03-06 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Usługi

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz stałego dostępu do Internetu dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz jednostek terenowych w latach 2014/2016.
116 063,98 PLN
2014-03-03 Warszawa

Komenda Stołeczna Policji
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
133 441,44 PLN
2014-02-28 Bydgoszcz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy oraz Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
194 526,57 PLN
2014-02-27 Bydgoszcz

Komenda Wojewódzka Policji
Usługi

Świadczenie dostępu w sposób ciągły do usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej za pomocą cyfrowych łączy ISDN PRA(30B+D), ISDN BRA(2B+D) z sygnalizacją DSS1
87 750,00 PLN
2014-02-26 Lublin

Sąd Okręgowy w Lublinie
Usługi

świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Okręgowego w Lublinie.
72 360,16 PLN
2014-02-25 Bydgoszcz

Komenda Wojewódzka Policji
Usługi

Świadczenie dostępu w sposób ciągły do usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej za pomocą cyfrowych łączy ISDN BRA 2B+D
1 261,00 PLN
2014-02-19 Radom

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
Usługi

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej
73 659,84 PLN
2014-02-18 Opole

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Usługi

CZĘŚĆ I Usługa dostępu do Internetu (11szt), obejmująca: A.uruchomienie 11 łączy dostępowych, w tym: łącze główne 1 szt., łącza dla instytucji 10 szt. B.świadczenie usług dostępu do sieci Internet w 11 lokalizacjach w oparciu o uruchomione łącza dostępowe, o których mowa w ppkt A.
220 504,62 PLN
2014-02-07 Śrem

Jednostka Wojskowa 4430
Usługi

Świadczenie publicznych usług telefonicznych w oparciu o ISDN dla JW 2823 w lokalizacji Krzesiny.
2 345,96 PLN
2014-02-03 Zagórze

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Usługi

Świadczenie usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla MCN w Zagórzu
495 051,93 PLN
2014-01-31 Poznań

Komenda Wojewódzka Policji
Usługi

Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych
140 515,20 PLN
2014-01-20 Warszawa

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz serwisowanie central telefonicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
518 840,28 PLN
2014-01-17 Bydgoszcz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej
146 345,40 PLN
2014-01-16 Olecko

Urząd Miejski w Olecku
Dostawy

Dostawa symetrycznego łącza internetowego na okres 12 miesięcy
32 472,00 PLN
2014-01-02 Warszawa

Centrum Informatyki Statystycznej
Usługi

CIS-10/2013
35 424,00 PLN
2014-01-02 Warszawa

Centrum Projektów Informatycznych
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych
62 223,40 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "NETIA" S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 9 996 818,05 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-31 Września

Gmina Września
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
80 773,50 PLN
2013-12-31 Warszawa

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Usługi

zapewnienie usług łącza transmisji danych na potrzeby utrzymania rezultatów projektu GBDOT
24 206,40 PLN
2013-12-30 Śrem

Jednostka Wojskowa 4430
Usługi

Świadczenie publicznych usług telefonicznych w oparciu o ISDN dla JW 2823 w lokalizacji Krzesiny (KW 2799 bud. nr 58 pom. nr 9)
3 082,82 PLN
2013-12-27 Lublin

Sąd Apelacyjny w Lublinie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej
5 753,45 PLN
2013-12-27 Lublin

Sąd Okręgowy w Lublinie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Okręgowego w Lublinie.
41 000,00 PLN
2013-12-27 Lublin

Województwo Lubelskie
Usługi

UMWL 1
14 745,24 PLN
2013-12-24 Poznań

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
Usługi

Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych dla jednostek organizacyjnych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
325 147,44 PLN
  Poznań

Urząd Statystyczny w Poznaniu
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Statystycznego w Poznaniu i jego Oddziałów
24 703,91 PLN
2013-12-24   Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Statystycznego w Poznaniu Oddział w Pile 3 046,02 PLN
2013-12-24   Świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących poniższe lokalizacje: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-959 Poznań, ul. Wojska Polskiego 27/29, 60-624 Poznań, 13 156,10 PLN
2013-12-24   Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Statystycznego w Poznaniu Oddział w Kaliszu 8 501,79 PLN
2013-12-23 Katowice

Sąd Okręgowy w Katowicach
Usługi

Zakup usług telekomunikacyjnych - dostęp do Internetu dla Sądu Okręgowego w Katowicach.
12 437,76 PLN
2013-12-20 Warszawa

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
Usługi

Wybór operatora usług głosowych i internetowych w WFDiF
221 449,20 PLN
2013-12-17 Lublin

Gmina Lublin
Usługi

Usługi telefoniczne - realizowanie połączeń z abonentami publicznej sieci telekomunikacyjnej, z wykorzystaniem numeracji 814661000 - 814666999, dla Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta Lublin
108 047,14 PLN
2013-12-17 Olsztyn

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Usługi

Pakiet nr 2
4 339,44 PLN
2013-12-13 Toruń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Oddziału ZUS w Bydgoszczy
151 193,20 PLN
2013-12-11 Katowice

Sąd Okręgowy w Katowicach
Usługi

Zakup usług telekomunikacyjnych dla Sądu Okręgowego w Katowicach - zamówienie uzupełniające do postępowania nr OG 23-231-402 - 12 Zakup usług telekomunikacyjnych dla Sądu Okręgowego w Katowicach na okres 12 miesiecy.
37 028,90 PLN
2013-12-09 Warszawa

Urząd Dozoru Technicznego
Usługi

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej IP. Znak sprawyZP-DW-63/13
223 610,40 PLN
2013-12-06 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Usługi

Telefonia stacjonarna dla DSDiK na lata 2014-2016. CPV 64200000-8
77 157,90 PLN
2013-12-05 Otwock

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Usługi

Zapewnienie redundantnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla Centrum Informatycznego w Świerku
115 128,00 PLN
  Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Usługi

świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN dla jednostek Policji województwa pomorskiego
148 183,02 PLN
2013-12-03   świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN - KPP Kwidzyn, ul. Kościuszki 30, 82-500 Kwidzyn 12 815,37 PLN
2013-12-03   świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN -KPP Pruszcz Gdański, ul.Wita Stwosza 4, 83-000 Pruszcz Gdański 12 815,37 PLN
2013-12-03   świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN - KMP Gdynia, ul. Portowa 15, 81-350 Gdynia 26 620,89 PLN
2013-12-03   świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN - KWP Gdańsk, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk 95 931,39 PLN
  Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Usługi

Świadczenie usług dostępu do sieci telekomunikacyjnej oraz połączeń telefonicznych z telefonów stacjonarnych na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie oraz podległych w podziale na 2 zadania
115 339,56 PLN
2013-12-02   Świadczenie usług dostępu do sieci telekomunikacyjnej oraz połączeń telefonicznych z telefonów stacjonarnych na rzecz: Rejonów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, tj.: Rejonu w Olsztynie, Rejonu w Ostródzie, Rejonu w Elblągu, Rejonu w Ełku, Rejonu w Giżycku, Rejonu w Szczytnie i Rejonu w Lidzbarku Warmińskim 66 907,08 PLN
2013-12-02   Świadczenie usług dostępu do sieci telekomunikacyjnej oraz połączeń telefonicznych z telefonów stacjonarnych na rzecz: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie przy Al. Warszawska 89 oraz Laboratorium Drogowego w Olsztynie przy ul. Sokolej 4b 48 432,48 PLN
  Pruszcz Gdański

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
Usługi

Świadczenie telekomunikacyjnych usług powszechnych dla Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim
71 709,55 PLN
2013-11-28   Świadczenie telekomunikacyjnych usług powszechnych dla Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim Zadanie nr 3 Świadczenie usług w budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim - usługi telekomunikacyjne: dostęp symetryczny do Internetu 10 Mbit/s (z możliwością zwiększenia do 20 Mbit/s) oraz dostęp asymetryczny do Internetu 4/0,5 Mbit/s. 28 294,92 PLN
2013-11-28   Świadczenie telekomunikacyjnych usług powszechnych dla Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim Zadanie nr 2 Świadczenie usług w budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim - usługi telekomunikacyjne na łączach analogowych z podłączeniem do centrali telekomunikacyjnej Zamawiającego 7 317,07 PLN
2013-11-28   Świadczenie telekomunikacyjnych usług powszechnych dla Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim Zadanie nr 1 Świadczenie usług w budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim - usługi telekomunikacyjne świadczone na łączu ISDN PRI. 36 097,56 PLN
2013-11-22 Śrem

Jednostka Wojskowa 4430
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla JW 3709, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 103, 00-912 Warszawa.
33 210,00 PLN
  Wrocław

Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu
Usługi

Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 28.02.2015 r
10 676,40 PLN
2013-11-14   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 28.02.2015 r. 1 067,64 PLN
2013-11-14   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 28.02.2015 r. 1 067,64 PLN
2013-11-14   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 28.02.2015 r. 1 067,64 PLN
2013-11-14   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 28.02.2015 r. 1 067,64 PLN
2013-11-14   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 28.02.2015 r. 1 067,64 PLN
2013-11-14   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 28.02.2015 r. 1 067,64 PLN
2013-11-14   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 28.02.2015 r. 1 067,64 PLN
2013-11-14   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 28.02.2015 r. 1 067,64 PLN
2013-11-14   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 28.02.2015 r. 1 067,64 PLN
2013-11-14   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 28.02.2015 r. 1 067,64 PLN
2013-11-13 Olsztyn

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
Usługi

Świadczenie usług w zakresie realizacji połączeń telefonicznych z telefonów stacjonarnych oraz usług dostępu do Internetu dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ul. Żołnierska 18a
119 576,14 PLN
2013-11-06 Warszawa

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH I DOSTĘPU DO INTERNETU - PAKIET 1
333 321,80 PLN
2013-10-31 Warszawa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, transmisji danych oraz dostępu do sieci internet dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
521 620,58 PLN
2013-10-25 Starachowice

Gmina Starachowice
Usługi

Zapewnienie dostawy internetu hurtowego do Głównego Punktu Dystrybucji w ramach utrzymania trwałości projektu e-Inclusion
44 191,44 PLN
2013-10-24 Kielce

Kielecki Park Technologiczny
Usługi

Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
53 106,48 PLN
  Wrocław

Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu
Usługi

Świadczenie usług telefonii publicznej dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w zakresie realizacji połączeń lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci telefonii komórkowej
59 300,76 PLN
2013-10-21   Świadczenie usług telefonii publicznej dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w zakresie realizacji połączeń lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci telefonii komórkowej 5 031,93 PLN
2013-10-21   Świadczenie usług telefonii publicznej dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w zakresie realizacji połączeń lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci telefonii komórkowej 6 717,03 PLN
2013-10-21   Świadczenie usług telefonii publicznej dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w zakresie realizacji połączeń lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci telefonii komórkowej 4 536,24 PLN
2013-10-21   Świadczenie usług telefonii publicznej dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w zakresie realizacji połączeń lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci telefonii komórkowej 6 532,53 PLN
2013-10-21   Świadczenie usług telefonii publicznej dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w zakresie realizacji połączeń lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci telefonii komórkowej 36 483,03 PLN
  Kraków

Region Wsparcia Teleinformatycznego w Krakowie
Usługi

6/2013
32 038,62 PLN
2013-10-21   WŁ w Łodzi 17 600,34 PLN
2013-10-21   WŁ w Katowicach 8 953,44 PLN
2013-10-21   WŁ w Bielsko-Białej 5 484,84 PLN
2013-10-21 Wrocław

Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu
Usługi

Świadczenie usług telefonii publicznej dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w zakresie realizacji połączeń lokalnych,międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci telefonii komórkowej wykonywanych ze stacji końcowych operatora publicznego
44 297,84 PLN
  Bydgoszcz

Region Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług dostępu do Internetu dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności.
15 129,00 PLN
2013-10-17   Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności dla WŁ GRUDZIĄDZ 3 837,60 PLN
2013-10-17   Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności dla AMERYKAŃSKI ELEMENT WSPARCIA 3 099,60 PLN
2013-10-17   Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności dla NIEMIECKI ELEMENT WSPARCIA 6 199,20 PLN
2013-10-17   Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności dla ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA JFTC BYDGOSZCZ 1 992,60 PLN
2013-10-16 Płock

Prokuratura Okręgowa w Płocku
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla prokuratur okręgu płockiego
65 866,50 PLN
2013-10-16 Warszawa

Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych
Usługi

Dzierżawa cyfrowego łącza telekomunikacyjnego w relacji POLSKA- BOŚNIA I HERCEGOWINA
111 979,20 PLN
2013-10-15 Warszawa

Centralne Biuro Antykorupcyjne
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego w siedzibie głównej oraz delegaturach, polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej PSTN
9 736,87 PLN
2013-10-07 Opole

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej wraz z udostępnieniem central i aparatów telefonicznych stacjonarnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
369 082,80 PLN
2013-09-30 Ruda Śląska

Miasto Ruda Śląska
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych
93 047,04 PLN
2013-09-30 Poznań

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na dostawie i uruchomieniu usługi głosowej w oparciu o systemy PABX w II Oddziale ZUS w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 31 i w Inspektoracie ZUS w Obornikach przy ul. Armii Poznań 27
94 612,92 PLN
2013-09-24 Lublin

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, dzierżawa centralki telefonicznej wraz z serwisem oraz świadczenie usługi dostępu do internetu dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
69 558,48 PLN
  Poznań

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego polegających na zapewnianiu łączności telefonicznej poprzez przyłącza Zamawiającego (trakty cyfrowe PRA ISDN 30B+D) wg II grupI gr. pierwszy operator (5 lokalizacji), II gr. drugi operator (4 lokalizacje)
157 646,40 PLN
2013-09-24   Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego polegających na zapewnianiu łączności telefonicznej poprzez przyłącza Zamawiającego (trakty cyfrowe PRA ISDN 30B+D) I gr. pierwszy operator (5 lokalizacji) 107 019,36 PLN
2013-09-24   Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego polegających na zapewnianiu łączności telefonicznej poprzez przyłącza Zamawiającego (trakty cyfrowe PRA ISDN 30B+D) II gr. drugi operator (4 lokalizacje) 50 627,04 PLN
  Warszawa

Uniwersytet Warszawski
Usługi

Dzierżawa łączy między węzłami Szkieletowej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Warszawskiego
20 590,20 PLN
2013-09-24   Dzierżawa łącza światłowodowego pomiędzy następującymi węzłami sieci Uniwersytetu Warszawskiego :ul. Hoża 69- Al. Ujazdowskie 4 10 295,10 PLN
2013-09-24   Dzierżawa łącza światłowodowego pomiędzy następującymi węzłami sieci Uniwersytetu Warszawskiego :ul. Mokotowska 16/20-ul. Hoża 69 10 295,10 PLN
  Poznań

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu
Usługi

Zapewnienie łączy teleinformatycznych dla nw części przedmiotowego zamówienia
44 999,98 PLN
2013-09-17   Zapewnienia 2 dedykowanych łączy cyfrowych między dwoma budynkami Inspektoratu ZUS we Włocławku znajdujących się przy ulicach: Plac Wolności 18/19 oraz przy ul. Płockiej 167 (około 5,02 km) dla potrzeb KSI oraz połączenia centralek telefonicznych 28 394,98 PLN
2013-09-17   Zapewnienie połączenia teleinformatycznego na potrzeby przesyłania danych i obsługi informatycznego systemu emerytalno-rentowego pomiędzy Oddziałem ZUS w Toruniu ul. Mickiewicza 33/39 a ZETO w Bydgoszczy ul. Kurpińskiego 9. 16 605,00 PLN
2013-09-12 Wałbrzych

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o.
216 086,48 PLN
2013-09-09 Gdynia

Izba Celna w Gdyni
Usługi

świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Izby Celnej w Gdyni
255 717,31 PLN
2013-09-06 Kraków

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Usługi

świadczenie usług transmisji danych w sieci IP VPN Centrum Powiadamiania Ratunkowego przez okres 24 miesięcy
70 731,15 PLN
  Warszawa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Usługi

Zakup usługi dostępu do sieci Internet w lokalizacji Batorego, Pawińskiego i Zawrat oraz świadczenie usługi DNS dla MSW
54 552,96 PLN
2013-08-30   Obsługa protokołu DNS 10 922,40 PLN
2013-08-30   Łącze symetryczne nr 1, Łącze symetryczne nr 2 43 630,56 PLN
2013-08-30 Łódź

Urząd Statystyczny w Łodzi
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi Oddział w Sieradzu
53 368,08 PLN
  Rybnik

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku
Usługi

Świadczenie usług związanych z dostępem do Internetu w Oddziale ZUS w Rybniku, Oddziale ZUS Chrzanów oraz Oddziale ZUS Bielsko-Biała
2 558,40 PLN
2013-08-28   ZADANIE II -świadczenie usług związanych z dostępem do Internetu w Oddziale ZUS w Chrzanowie 1 476,00 PLN
2013-08-28   ZADANIE III -świadczenie usług związanych z dostępem do Internetu w Oddziale ZUS w Bielsko-Biała 1 082,40 PLN
2013-08-26 Warszawa

Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych
Usługi

Świadczenie usługi udostępnienia kanałów transmisyjnych w technologii MPLS (podstawowy kanał dla transmisji danych) dla Wydziałów Zasilających
117 711,00 PLN
2013-08-21 Gdańsk

Urząd Statystyczny w Gdańsku
Usługi

świadczenie usługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii stacjonarnej
21 533,52 PLN
2013-08-14 Warszawa

Agencja Oceny Technologii Medycznych
Usługi

Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu do sieci Internet na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych - sprawa 07/2013
10 317,24 PLN
2013-08-14 Września

Starostwo Powiatowe
Usługi

świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym
41 478,31 PLN
2013-08-14 Września

Starostwo Powiatowe
Usługi

Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu
28 930,83 PLN
  Katowice

Prokuratura Okręgowa w Katowicach
Usługi

Usługi telefoniczne i przesyłu danych dla Prokuratury Okręgowej w Katowicach oraz jednostek jej podległych
122 536,24 PLN
2013-08-09   Usługi przesyłu danych, a w szczególności usługi dostępu do publicznej sieci INTERNET w oparciu o łącza kablowe dla Prokuratury Okręgowej w Katowicach oraz jednostek jej podległych. 13 534,92 PLN
2013-08-09   Usługi telefonii stacjonarnej dla Prokuratury Okręgowej w Katowicach oraz jednostek jej podległych. 109 001,32 PLN
2013-08-02 Warszawa

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
Usługi

Usługi telekomunikacyjne polegające na zestawieniu 15 traktów cyfrowych ISDN PRA E1 (30B+D) dla Oddziałów PFRON oraz 2 traktów cyfrowych ISDN PRA E1 (30B+D) dla Biura PFRON wraz z obecnie wykorzystywanymi przez PFRON numerami telefonicznymi
121 914,00 PLN
2013-08-02 Warszawa

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na rzecz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
50 802,07 PLN
2013-08-01 Bydgoszcz

Urząd Miasta Bydgoszczy
Usługi

Pakiet I
43 395,17 PLN
2013-07-31 Bydgoszcz

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy
28 145,60 PLN
2013-07-29 Warszawa

Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego
Usługi

Zadanie Nr 2
25 387,20 PLN
2013-07-23 Otwock

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
Usługi

Usługi telekomunikacyjne w zakresie sieci telefonii stacjonarnej oraz stałego dostępu do internetu
92 863,13 PLN
2013-07-11 Toruń

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Usługi

usługa doprowadzenia , instalacji i udostępnienia połączeń internetowych w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, oraz trzech Oddziałach Zamiejscowych
142 138,80 PLN
2013-07-11 Warszawa

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie
Usługi

dostarczenie, przekazanie, utrzymanie, serwis całej sieci rozległej i usług telefonii IP
137 822,28 PLN
2013-07-10 Lublin

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Usługi

usługa transmisji danych w zakresie podstawowej sieci rozległej WAN i dostęp do sieci Internet
176 677,20 PLN
2013-07-08 Warszawa

Centrum Informatyczne Edukacji
Usługi

Usługi hostingu serwisów internetowych oraz zapewnienia stałego dostępu do Internetu
85 860,00 PLN
2013-07-03 Opole

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Usługi

Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obejmujące elementy szczegółowo określone w SIWZ.
191 263,90 PLN
2013-06-27 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Usługi

Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowym na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
182 701,80 PLN
2013-06-24 Warszawa

Polskie Radio S.A. Sekcja Zamówień Publicznych
Usługi

USŁUGI PRZESYŁU SYGNAŁU RADIOWEGO ŁĄCZAMI IP DO RCN SOLEC KUJAWSKI (znak sprawyBZ/SZP-97/12)
106 272,00 PLN
2013-06-14 Toruń

TARR Centrum Innowacyjności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Usługi

CĘŚĆ
204 555,00 PLN
2013-06-12 Warszawa

Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych
Usługi

Kontynuacja świadczenia usług telefonii stacjonarnej
489 998,79 PLN
2013-06-10 Gdynia

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni w siedzibie głównej przy ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia oraz w 40 placówkach terenowych
138 792,88 PLN
2013-06-06 Opole

Miasto Opole
Usługi

Świadczenie stacjonarnych kompleksowych usług telekomunikacyjnych, w tym usług telefonii VoIP oraz usług dodatkowych dla Urzędu Miasta Opola .
405 533,04 PLN
2013-05-27 Bydgoszcz

Izba Skarbowa w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu
49 770,72 PLN
2013-05-21 Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości
Usługi

Zestawienie, uruchomienie i udostępnienie przez całą dobę, przez cały okres umowy, jednego stałego symetrycznego łącza dostępowego, wraz z urządzeniami teletransmisyjnymi, zapewniającego szerokopasmowy dostęp do Internetu o przepustowości gwarantowanej 300 Mbps, w lokalizacji Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa, Czerniakowska 100
69 962,40 PLN
2013-05-14 Warszawa

Komenda Główna Policji
Usługi

Dzierżawa od operatora telekomunikacyjnego 4 łączy cyfrowych do PLI-CBD, numer postępowania 70/BŁiI/13/MR
37 200,12 PLN
2013-04-26 Warszawa

Instytut Łączności
Usługi

Zapewnienie światłowodowego łącza internetowego o przepustowości 100 Mb/s na potrzeby Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013.
70 848,00 PLN
2013-04-24 Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Usługi

usługa dzierżawy od operatorów telekomunikacyjnych łączy cyfrowych pomiędzy węzłami OST 112 Łódź- Opoczno
36 184,14 PLN
2013-04-17 Lublin

Sąd Apelacyjny w Lublinie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej
29 448,92 PLN
2013-04-17 Poznań

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
Usługi

Usługi połączenia Wielkopolskiego OW NFZ z delegaturami siecią rozległą WAN
162 360,00 PLN
2013-03-25 Szczecin

Akademia Morska w Szczecinie
Usługi

Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie-budynek przy ul. Wały Chrobrego 1-2
27 355,31 PLN
  Bydgoszcz

Komenda Wojewódzka Policji
Usługi

Świadczenie usługi telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej
91 413,00 PLN
2013-03-19   Świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej za pomocą cyfrowych łączy ISDN BRA 2B+D 1 773,00 PLN
2013-03-19   świadcz. w sposób ciągły usług telekom. telefonii stacjon. za pomocą cyfrowych łączy ISDN PRA(30B+D), ISDN BRA(2B+D) z sygnalizacją DSS1 89 640,00 PLN
2013-03-18 Warszawa

Uniwersytet Warszawski
Usługi

Świadczenie na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego usług telekomunikacyjnych telefonii sieci stacjonarnej realizowanej przez łącza cyfrowe do sieci publicznych.
410 660,00 PLN
2013-03-12 Warszawa

Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych.
225 085,08 PLN
2013-03-11 Wrocław

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz usługi transmisji danych ( wirtualna sieć prywatna VPN) dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i podległych jej Prokuratur Rejonowych okręgu wrocławskiego.
101 475,00 PLN
2013-03-05 Warszawa

Centrum Informatyki Statystycznej
Usługi

CIS-1/2013
200 737,34 PLN
2013-03-01 Lublin

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Usługi

Świadczenie usług telefonicznych dla Centrum Onkologii Ziemii Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
69 443,28 PLN
2013-02-28 Warszawa

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN PRA dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
35 852,04 PLN
2013-02-21 Kraków

Narodowe Centrum Nauki
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla Narodowego Centrum Nauki, nr sprawyCRZP/NCN/3/2013
45 362,89 PLN
2013-02-14 Bydgoszcz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy oraz Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
204 924,80 PLN
2013-02-04 Warszawa

Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet o przepływności 200 Mbps - ul. Dymińska lub ul. Żwirki i Wigury.
37 785,60 PLN
2013-01-24 Warszawa

Instytut Techniki Budowlanej
Usługi

Instalacja, uruchomienie i utrzymanie szerokopasmowego łącza transmisji danych.
18 302,40 PLN
2013-01-18 Lublin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Usługi

Część 1 - Świadczenie usługi całodobowego dostępu do Internetu do węzła w lokalizacji na ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin budynek AGRO II pokój nr 311 z gwarancją co najmniej 200 Mbps przepustowości mierzonej w warstwie IP dla obiektów naukowo-dydaktycznych
45 726,48 PLN
2013-01-17 Wrocław

Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu
Usługi

Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu
11 536,79 PLN
  Wrocław

Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu
Usługi

Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w 2013 roku
22 012,69 PLN
2013-01-17   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w 2013 roku 3 055,32 PLN
2013-01-17   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w 2013 roku 1 018,44 PLN
2013-01-17   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w 2013 roku 1 018,44 PLN
2013-01-17   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w 2013 roku 636,52 PLN
2013-01-17   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w 2013 roku 1 273,05 PLN
2013-01-17   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w 2013 roku 1 018,44 PLN
2013-01-17   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w 2013 roku 1 018,44 PLN
2013-01-17   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w 2013 roku 1 018,44 PLN
2013-01-17   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w 2013 roku 1 018,44 PLN
2013-01-17   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w 2013 roku 1 018,44 PLN
2013-01-17   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w 2013 roku 1 018,44 PLN
2013-01-17   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w 2013 roku 1 018,44 PLN
2013-01-17   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w 2013 roku 3 055,32 PLN
2013-01-17   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w 2013 roku 1 018,44 PLN
2013-01-17   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w 2013 roku 2 789,64 PLN
2013-01-17   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w 2013 roku 1 018,44 PLN
2013-01-15 Kraków

Agencja Rozwoju Miasta S.A.
Usługi

Usługi telekomunikacyjne związane z realizacją przedsięwzięcia Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej (Czyżyny) w Krakowie NR REFERENCYJNY SPRAWYARM/04/2012
266 934,60 PLN
2013-01-14 Warszawa

Ministerstwo Finansów
Usługi

usługa dostępu do Internetu
59 777,00 PLN
2013-01-11 Warszawa

Szkoła Główna Handlowa
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz serwisowanie central telefonicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
290 139,53 PLN
2013-01-11 Poznań

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Usługi

Dostęp do sieci internet w zakresie łącza podstawowego.
22 140,00 PLN
  Lublin

Województwo Lubelskie
Usługi

usługa dostępu do sieci Internet oraz łączy pomiędzy budynkami Urzędu Marszałkowskiego [OP-IV.272.117.2012.PW]
26 592,60 PLN
2013-01-10   UMWL 14 003,55 PLN
2013-01-10   UMWL Wrota 12 589,05 PLN
2013-01-04 Warszawa

Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
Usługi

Wykonanie usługi związanej z przeniesieniem urządzeń telekomunikacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług telekomunikacyjnych
27 060,00 PLN
  Rybnik

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku
Usługi

Świadczenie usług związanych z dostępem do internetu w Oddziale ZUS w Rybniku, Oddziale Chrzanów oraz Oddziale Bielsko-Biała
2 898,50 PLN
2013-01-04   Świadczenie usług związanych z dostępem do internetu w Oddziale ZUS w Chrzanowie 744,17 PLN
2013-01-04   Świadczenie usług związanych z dostępem do Internetu w Oddziale ZUS w Rybniku 1 050,77 PLN
2013-01-04   Świadczenie usług związanych z dostępem do Internetu w Oddziale ZUS w Bielsko-Biała 1 103,56 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "NETIA" S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 10 427 259,89 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-12-31 Zielona Góra

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Usługi

usługa dostepu do sieci transmisji danych/Internet dla Oddziału LOW NFZ w Zielonej górze, ul. Podgórna 9b.
16 532,43 PLN
2012-12-28 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Usługi

ZADANIE NR 1
294 727,68 PLN
2012-12-24 Tychy

Prezydent Miasta Tychy
Usługi

Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Tychy
59 274,93 PLN
2012-12-21 Warszawa

Urząd Dozoru Technicznego
Usługi

Wykonanie sieci WAN wykorzystującej technologię MPLS (IP VPN) łączącej wszystkie lokalizacje UDT - nr spr. ZP-DW-94/12
421 890,00 PLN
  Poznań

Urząd Statystyczny w Poznaniu
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Statystycznego w Poznaniu i jego Oddziałów
27 290,15 PLN
2012-12-21   Świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących poniższe lokalizacje: 1. Urząd Statystyczny w Poznaniu: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-959 Poznań, ul. Wojska Polskiego 27/29, 60-624 Poznań 15 058,54 PLN
2012-12-21   Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Statystycznego w Poznaniu Oddział w Kaliszu, Pl. Jana Kilińskiego 13, 62-800 Kalisz 8 880,78 PLN
2012-12-21   Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Statystycznego w Poznaniu Oddział w Pile, Al. Niepodległości 37, 64-920 Piła 3 350,83 PLN
2012-12-19 Warszawa

Ministerstwo Transportu
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do Internetu wraz z usługą sieci korporacyjnej VPN łączącej dwie siedziby Ministerstwa TBiGM
100 958,40 PLN
2012-12-18 Koszalin

Sąd Okręgowy w Koszalinie
Dostawy

Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Sądu Okręgowego w Koszalinie. Znak sprawy ZP-2151-20/2012.
26 066,16 PLN
2012-12-17 Warszawa

Instytut Łączności
Usługi

Łącze internetowe 2
38 283,75 PLN
  Kraków

Region Wsparcia Teleinformatycznego w Krakowie
Usługi

10/2012
27 173,61 PLN
2012-12-13   WŁ w Katowicach 10 752,81 PLN
2012-12-13   WŁ w Łodzi 10 051,71 PLN
2012-12-13   WŁ w Bielsku-Białej 6 369,09 PLN
2012-12-12 Malbork

Miasto Malbork
Usługi

Świadczenie usług stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego w Mieście Malborku, w ramach trwałości projektu pn. Cyfrowo połączeni - e-Inclusion na terenie Miasta Malborka i Gminy Miłoradz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3
45 165,60 PLN
2012-12-10 Węgorzewo

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Usługi

Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowym dla Starostwa Powiatowego w Węgorzewie i jednostek organizacyjnych Powiatu Węgorzewskiego.
45 862,47 PLN
2012-11-30 Warszawa

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Usługi

Łącze internetowe dla UKSW w Warszawie
30 996,00 PLN
2012-11-30 Warszawa

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Usługi

Łącze internetowe dla UKSW w Warszawie
30 996,00 PLN
  Wrocław

Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu
Usługi

Świadczenie usług telefonii publicznej dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w zakresie realizacji połączeń lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci telefonii komórkowej
52 509,30 PLN
2012-11-27   Świadczenie usług telefonii publicznej dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w zakresie realizacji połączeń lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci telefonii komórkowej 4 979,19 PLN
2012-11-27   Świadczenie usług telefonii publicznej dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w zakresie realizacji połączeń lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci telefonii komórkowej 6 295,29 PLN
2012-11-27   Świadczenie usług telefonii publicznej dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w zakresie realizacji połączeń lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci telefonii komórkowej 31 212,63 PLN
2012-11-27   Świadczenie usług telefonii publicznej dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w zakresie realizacji połączeń lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci telefonii komórkowej 10 022,19 PLN
2012-11-27 Wrocław

Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu
Usługi

Świadczenie usług telefonii publicznej dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu w zakresie realizacji połączeń lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci telefonii komórkowej
66 872,79 PLN
2012-11-21 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Inspektoratu ZUS Praga Północ w Warszawie ul. 11 Listopada 15a
21 874,32 PLN
2012-11-16 Katowice

Sąd Okręgowy w Katowicach
Usługi

Zakup usług telekomunikacyjnych dla Sądu Okręgowego w Katowicach na okres 12 miesięcy.
96 599,00 PLN
2012-11-13 Warszawa

Sąd Okręgowy w Warszawie
Usługi

Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, ZP/OG/39/12
37 197,84 PLN
2012-11-08 Rybnik

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku
Usługi

Instalacja oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową za pomocą cyfrowych linii ISDN 30B+D w Oddziale ZUS w Rybniku przy ul. Reymonta 2
18 260,76 PLN
2012-10-26 Poznań

Miasto Poznań
Usługi

Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych
42 508,80 PLN
  Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN
48 940,80 PLN
2012-10-26   10 24 825,60 PLN
2012-10-26   14 14 568,00 PLN
2012-10-26   13 9 547,20 PLN
2012-10-26 Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Usługi

znak 02/NFZ/WAG/2110/P/5/12 usługi telefonii stacjonarnej dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy
65 418,63 PLN
2012-10-24 Katowice

Województwo Śląskie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą telefonów stacjonarnych systemowych i central telefonicznych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
482 332,20 PLN
2012-10-22 Warszawa

Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA TELETECHNICZNEGO
89 790,00 PLN
2012-10-18 Poznań

Miasto Poznań
Usługi

Usługi telefonii stacjonarnej.
385 154,61 PLN
2012-10-17 Warszawa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych i transmisji danych dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego
457 377,49 PLN
2012-10-15 Warszawa

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Usługi

zapewnienie dostępu do Internetu poprzez łącze podstawowe na potrzeby Geoportal 2
51 660,00 PLN
2012-10-05 Warszawa

Filmoteka Narodowa
Dostawy

DOSTAWA SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ
51 660,00 PLN
2012-09-27 Warszawa

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Usługi

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej
10 940,16 PLN
2012-09-27 Poznań

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu
Usługi

Świadczenie usług transmisji danych w oparciu o łącza typu punkt-punkt pomiędzy Oddziałem ZUS w Toruniu, ul. Mickiewicza 33/39 a ZETO w Bydgoszczy, ul. Kurpińskiego 9
4 405,86 PLN
2012-09-19 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Usługi

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dlaSP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
35 670,79 PLN
2012-08-14 Warszawa

Agencja Oceny Technologii Medycznych
Usługi

Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu do sieci internet na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych
18 420,48 PLN
2012-08-03 Katowice

Sąd Okręgowy w Katowicach
Usługi

Zakup usług telekomunikacyjnych dla Sądu Okręgowego w Katowicach - zamówienie uzupełniające do sprawy nr OG 23-231-453/10 - uruchomienie 15 dodatkowych linii ISDN w budynku przy ul. Francuskiej 38 oraz zwiększenie szybkości 2 łączy internetowych w budynkach przy ul. Francuskiej 38 oraz Andrzeja 16/18
9 544,00 PLN
2012-07-30 Bydgoszcz

Urząd Miasta Bydgoszczy
Usługi

Pakiet I
32 771,60 PLN
2012-07-23 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Usługi

Świadczenie usług internetowych dla Gminy Miasto Rzeszów
176 824,80 PLN
2012-07-20 Opole

Politechnika Opolska
Usługi

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonicznej wraz z dostawą sprzętu telekomunikacyjnego dla Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/U/51/2012).
891 358,32 PLN
2012-07-18 Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
127 895,39 PLN
2012-07-18 Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Usługi

Świadczenie przez operatora usługi telekomunikacyjnejdzierżawy 1 szt. cyfrowego łącza telekomunikacyjnego oraz urządzeń telekomunikacyjnych operatora zestawionych z łączem
22 914,90 PLN
2012-06-29 Warszawa

Centrum Nauki Kopernik
Usługi

Zestawienie, uruchomienie i zapewnienie symetrycznego łącza dostępu do sieci Internet przy użyciu łącz światłowodowych do budynku Centrum Nauki Kopernik.
25 977,60 PLN
  Poznań

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny
Usługi

Świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz 31 Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na terenie województwa wielkopolskiego.
202 818,51 PLN
2012-06-18   Świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz 30 Biur Powiatowych ARiMR na terenie województwa wielkopolskiego. 199 283,19 PLN
2012-06-18   Świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla Biura Powiatowego ARiMR w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 29. 3 535,32 PLN
2012-06-14 Opole

Szpital Wojewódzki w Opolu
Usługi

Zadanie 1
23 160,90 PLN
  Zielona Góra

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Usługi

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
110 613,60 PLN
2012-06-11   Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze - Oddział Zamiejscowy w Gorzowie Wlkp. 25 113,60 PLN
2012-06-11   Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze 85 500,00 PLN
2012-06-05 Malbork

Miasto Malbork
Usługi

Przyłączenie i świadczenie dostępu do Internetu dla 60 gospodarstw domowych z terenu Miasta Malborka
41 844,60 PLN
2012-06-05 Kalisz

Miasto Kalisz
Usługi

Świadczenie usług telefonicznych oraz faksowych w systemie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu
52 996,67 PLN
2012-06-01 Warszawa

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie
Usługi

dostarczenie, przekazanie, utrzymanie i serwis całej sieci rozległej MOW NFZ
104 087,53 PLN
2012-05-31 Siemianowice Śląskie

Urząd Miasta
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
77 640,06 PLN
2012-05-28 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
Usługi

Dostawa usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu m.st. Warszawy w latach 2012-2014 - zamówienie uzupełniające.
930 000,00 PLN
2012-05-22 Warszawa

Ministerstwo Skarbu Państwa
Usługi

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Ministerstwa Skarbu Państwa
13 284,00 PLN
2012-05-17 Rybnik

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku
Usługi

Świadczenie usługi zwiazanej z dostępem do internetu w budynku Zamawiającego zlokalizowanego w Rybniku
731,85 PLN
2012-05-15 Warszawa

Centralna Komisja Egzaminacyjna
Usługi

Świadczenie powszechnych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
22 682,43 PLN
2012-04-24 Gliwice

Politechnika Śląska
Usługi

Zamówienie uzupełniające do umowy nr OZ/U/28/OB/08/OP dotyczące usług telekomunikacyjnych w zakresie zabezpieczenia stacjonarnej łączności telefonicznej dla Politechniki Śląskiej.
855 663,84 PLN
2012-04-23 Katowice

Narodowy Fundusz Zdrowia
Usługi

Usługa dostępu do internetu z prędkością 15Mb/s
4 982,73 PLN
2012-04-20 Poznań

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Inspektoracie we Wrześni przy ul. Wrocławskiej 43 II Oddziału ZUS Poznań
14 050,95 PLN
2012-04-20 Warszawa

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Usługi

Usługa instalacji, uruchomienia i utrzymania stałego łącza symetrycznego z dostępem do Internetu bez limitu czasu i przesyłanych danych, w 20 ośrodkach na terenie Polski.
230 400,00 PLN
2012-04-13 Jarocin

Gmina Jarocin
Dostawy

Dostawa symetrycznego łącza internetowego do budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie
44 281,23 PLN
2012-04-10 Warszawa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Usługi

Przedmiotem zamówienia jest1) świadczenie usług internetowych, polegających na zapewnieniu Zamawiającemu tranzytu IP poprzez sieć IP/MPLS Wykonawcy przez gwarantowane łącze internetowe o przepustowości 70 Mb/s; 2) przydzielenie Zamawiającemu na czas trwania umowy odpowiedniej puli adresów IP oraz udostępnienie portu dostępowego typu FastEthernet (IEEE 802.3)
82 656,00 PLN
2012-04-02 Lublin

Sąd Okręgowy w Lublinie
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Sądu Okręgowego w Lublinie.
12 546,00 PLN
  Bydgoszcz

Komenda Wojewódzka Policji
Usługi

Świadczenie usługi telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej
149 319,72 PLN
2012-03-27   Świadczenie dostępu w sposób ciągły do usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej za pomocą cyfrowych łączy ISDN PRA(30B+D), ISDN BRA(2B+D) z sygnalizacją DSS1 148 864,32 PLN
2012-03-27   Świadczenie dostępu w sposób ciągły do usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej za pomocą cyfrowych łączy ISDN BRA 2B+D 455,40 PLN
2012-03-27 Warszawa

Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych
Usługi

Zapewnienie dostępu do Internetu - droga podstawowa - w obiekcie NBP mieszczącym się w Zalesiu Górnym przy ul. Białej Brzozy 7
64 206,00 PLN
2012-03-16 Łódź

Województwo Łódzkie
Usługi

Świadczenie usług dostępu do Internetu
53 136,00 PLN
2012-03-16 Warszawa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Usługi

Instalacja i utrzymanie w sprawności łączy telefonicznych oraz świadczenie usługi telefonii stacjonarnej na potrzeby MSZ w obiektach Chopina 1, Bagatela 14, Krucza 38/42, al. J. Ch. Szucha 21; znakBPZP-752-4-2012.
116 088,00 PLN
2012-03-15 Warszawa

Komenda Główna Policji
Dostawy

Dzierżawa łącza cyfrowego o przepływności 100 Mb/s (Fast Ethernet) zapewniającego przyłączenie do policyjnej sieci teletransmisyjnej systemów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przez okres 12 miesięcy .
16 238,46 PLN
2012-03-14 Elbląg

Gmina - Miasto Elbląg
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu na rzecz Gminy Miasto Elbląg przy ulicy Łączności 1
307 413,90 PLN
2012-03-09 Warszawa

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
Usługi

Usługi dostarczenia łącz telefonicznych ISDN PRA dla 14 Oddziałów PFRON
206 925,60 PLN
2012-03-09 Warszawa

Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych
Usługi

Zapewnienie dostępu do Internetu - droga podstawowa - w obiekcie Centrali NBP mieszczącym się w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, przez okres 3 lat.
70 715,16 PLN
2012-03-06 Radom

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
Usługi

Zakup usługi dostępu do internetu
262 137,60 PLN
2012-03-01 Lublin

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Usługi

Świadczenie usług telefonicznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
47 681,43 PLN
2012-02-29 Lublin

Województwo Lubelskie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w obiektach użytkowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. [OP-IV.272.19.2012.AM].
679 338,00 PLN
2012-02-27 Warszawa

Uniwersytet Warszawski
Usługi

Świadczenie na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego usług telekomunikacyjnych telefonii sieci stacjonarnej realizowanych przez łącza cyfrowe do sieci publicznych
748 672,71 PLN
2012-02-17 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
Usługi

Dostawa usług telefonicznych telefonii stacjonarnej w okresie luty-marzec 2012r
350 000,00 PLN
2012-02-15 Bydgoszcz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy oraz Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
201 039,20 PLN
2012-01-30 Jaworzno

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.
9 465,96 PLN
2012-01-24 Warszawa

Kancelaria Senatu
Usługi

świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Kancelarii Senatu
242 654,40 PLN
2012-01-23 Kraków

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Usługi

Dostawa stałego, symetrycznego łącza internetowego 1
14 317,20 PLN
2012-01-20 Katowice

Narodowy Fundusz Zdrowia
Usługi

Usługa transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13, a poszczególnymi delegaturami
6 888,00 PLN
2012-01-13 Warszawa

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Usługi

Zapewnienie i obsługa dostępu do sieci Internet dla Obserwatorium Politechniki Warszawskiej w Józefosławiu na okres 3 lat
17 712,00 PLN
2012-01-05 Gdańsk

Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o
Usługi

Usługi telefonii stacjonarnej
61 773,55 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "NETIA" S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 10 940 261,41 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-12-30 Gdynia

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Gdyni
64 031,52 PLN
  Wrocław

Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu
Usługi

Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu
13 239,72 PLN
2011-12-30   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu 2 937,24 PLN
2011-12-30   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu 2 937,24 PLN
2011-12-30   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu 1 904,04 PLN
2011-12-30   Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu 5 461,20 PLN
2011-12-30 Wrocław

Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu
Usługi

Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu
5 595,27 PLN
2011-12-30 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Usługi

Świadczenie usług rozległej sieci KRDK-NET oraz dostępu do sieci Internet
491 685,12 PLN
2011-12-22 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Usługi

Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla siedzib Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na lata 2012-2013
166 142,40 PLN
2011-12-19 Września

Gmina Września
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMIG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
86 702,90 PLN
2011-12-14 Rybnik

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku
Usługi

Świadczenie usługi związanej z dostępem do internetu w budynkach Zamawiającego zlokalizowanych w Inspektoratach ZUS w Tychach, Pszczynie, Raciborzu i Wodzisławiu Śląskim
2 400,00 PLN
2011-12-12 Wrocław

Regionalny Węzeł Łączności we Wrocławiu
Usługi

Świadczenie usług telefonii publicznej dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu oraz Węzła Łączności w Żaganiu w zakresie realizacji połączeń lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci telefonii komórkowej.
92 633,91 PLN
2011-12-12 Rybnik

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku
Usługi

Świadczenie usługi związanej z dostępem do internetu w budynkach Zamawiającego zlokalizowanych w Inspektoratach ZUS w Tychach, Pszczynie, Raciborzu i Wodzisławiu Śląskim
2 400,00 PLN
2011-12-12 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
Usługi

Dostawa usług telefonicznych telefonii stacjonarnej
600 000,00 PLN
2011-12-09 Toruń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Usługi

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej
244 833,99 PLN
2011-12-09 Toruń

Zarząd Powiatu Toruńskiego
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Toruniu w siedzibie przy ul. Towarowej 4-6
150 307,72 PLN
2011-12-08 Łódź

Urząd Statystyczny w Łodzi
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi i jego Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim
99 838,99 PLN
2011-12-06 Warszawa

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Dostawy

świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci telefonii stacjonarnej
96 582,72 PLN
2011-12-05 Rybnik

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku
Usługi

ZADANIE I -Instalacja oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową za pomocą cyfrowych linii ISDN 30B+D w Oddziale ZUS w Rybniku przy ul. Reymonta 2. -Wykonawca zapewnia zachowanie dotychczasowej numeracji DDI tj. 32/4391 000 - 4391 299.
35 424,93 PLN
2011-11-30 Lublin

Gmina Miasto Lublin
Usługi

Usługi telefoniczne - Realizowanie połączeń z abonentami publicznej sieci telekomunikacyjnej, z wykorzystaniem numeracji 814661000 - 814666999, dla Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta Lublin
186 746,96 PLN
2011-11-30 Rzeszów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie
71 861,24 PLN
2011-11-29 Bełchatów

Zarząd Powiatu w Bełchatowie
Usługi

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej, szerokopasmowego dostępu do internetu oraz dzierżawa łącza cyfrowego do transmisji danych dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie
2 749,19 PLN
2011-11-25 Poznań

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu
Usługi

Instalacja i świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową w I Oddziale ZUS w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 12
62 061,40 PLN
2011-11-25 Bydgoszcz

Komenda Wojewódzka Policji
Usługi

Łącza cyfrowe
9 398,43 PLN
2011-11-21 Warszawa

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
Usługi

Sieć rozległej transmisji danych
303 416,40 PLN
2011-11-18 Warszawa

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o.
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierżawę centrali telefonicznej dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
121 162,00 PLN
2011-11-16 Warszawa

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz dostarczenie łączy cyfrowych i analogowych do realizacji przedmiotu zamówienia.
123 585,60 PLN
2011-11-10 Poznań

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Usługi

Usługi telefoniczne o charakterze backupowym dla Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
40 188,21 PLN
  Bydgoszcz

Regionalny Węzeł Łączności w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług dostępu do Internetu dla Regionalnego Węzła Łączności w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności.
58 833,36 PLN
2011-11-09   Świadczenie usług dostępu do Internetu dla Regionalnego Węzła Łączności w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności (GWŁ Brodnica). 1 210,32 PLN
2011-11-09   Świadczenie usług dostępu do Internetu dla Regionalnego Węzła Łączności w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności (Amerykański Element Wsparcia). 11 306,16 PLN
2011-11-09   Świadczenie usług dostępu do Internetu dla Regionalnego Węzła Łączności w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności (GWŁ Grudziądz). 11 483,28 PLN
2011-11-09   Świadczenie usług dostępu do Internetu dla Regionalnego Węzła Łączności w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności (WKU Włocławek). 974,16 PLN
2011-11-09   Świadczenie usług dostępu do Internetu dla Regionalnego Węzła Łączności w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności (JFTC Bydgoszcz). 11 306,16 PLN
2011-11-09   Świadczenie usług dostępu do Internetu dla Regionalnego Węzła Łączności w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności (Niemiecki Element Wsparcia). 22 553,28 PLN
2011-11-08 Lublin

Sąd Okręgowy w Lublinie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Okręgowego w Lublinie.
565 663,22 PLN
2011-11-08 Warszawa

Centralne Biuro Antykorupcyjne
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla CBA w siedzibie głównej oraz delegaturach polegające na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej.
6 125,08 PLN
2011-10-27 Łódź

Centralny Ośrodek Informatyki
Usługi

NA USŁUGĘ TELEKOMUNIKACYJNĄ UMOŻLIWIAJĄCĄ DOSTĘP DO SIECI MSWIA W SIEDZIBIE NA UL. PAWIŃSKIEGO 17/21, 02-106 WARSZAWA.
69 878,76 PLN
2011-10-27 Kraków

Sąd Okręgowy w Krakowie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Sądu Okręgowego w Krakowie
408 882,76 PLN
  Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Usługi

Usługa dostępu do sieci Internet dla jednostek Policji woj.pomorskiego
7 984,00 PLN
2011-10-27   Usługa dostępu do sieci Internet dla jednostek Policji woj.pomorskiego 1 638,00 PLN
2011-10-27   Usługa dostępu do sieci Internet dla jednostek Policji woj.pomorskiego 1 575,00 PLN
2011-10-27   Usługa dostępu do sieci Internet dla jednostek Policji woj.pomorskiego 1 638,00 PLN
2011-10-27   Usługa dostępu do sieci Internet dla jednostek Policji woj.pomorskiego 1 638,00 PLN
2011-10-27   Usługa dostępu do sieci Internet dla jednostek Policji woj.pomorskiego 1 495,00 PLN
2011-10-21 Warszawa

Szkoła Główna Handlowa
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz serwisowanie central telefonicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
486 501,78 PLN
2011-10-05 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
27 975,05 PLN
2011-09-29 Poznań

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na dostawie i uruchomieniu usługi głosowej w oparciu o systemy PABX w II Oddziale ZUS w Poznaniu z siedzibą przy ul. Starołęckiej 31 i Inspektoracie ZUS w Obornikach z siedzibą przy ul. Armii Poznań 27.
152 190,03 PLN
2011-09-26 Toruń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu
Usługi

Zestawienie i dzierżawa dwóch łączy teleinformatycznych, cyfrowych
46 465,71 PLN
2011-09-22 Olsztyn

Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie
Usługi

Połączenia WM OW z delegaturami poprzez wydzielenie sieci prywatnej VPN w sieci Wykonawcy.
86 168,88 PLN
2011-09-21 Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej wraz z dostawą, montażem i dzierżawą centrali telefonicznej
0,13 PLN
2011-09-20 Opole

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Usługi

Postępowanie o zamówienie publiczne poniżej 14 tys. EUR netto (z wykorzystaniem elementów trybu przetargu nieograniczonego) na usługi telekomunikacyjne dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawyOPZ-382-12A/11)..
49 327,92 PLN
2011-09-16 Warszawa

Ośrodek Przetwarzania Informacji
Usługi

Usługa połączeń głosowych opartych na VOIP oraz PREFIX (znak sprawyVOIP-220-2011)
42 582,60 PLN
2011-09-09 Warszawa

Główny Urząd Miar
Usługi

dostawa usług telekomunikacyjnych
87 379,20 PLN
2011-09-01 Poznań

Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu
Usługi

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu.
62 873,37 PLN
  Poznań

Komenda Wojewódzka Policji
Usługi

Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu od operatora telekomunikacyjnego
58 661,16 PLN
2011-08-29   Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu od operatora telekomunikacyjnego 738,00 PLN
2011-08-29   Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu od operatora telekomunikacyjnego 21 033,00 PLN
2011-08-29   Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu od operatora telekomunikacyjnego 36 890,16 PLN
  Warszawa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Usługi

Zakup łącza dostępowego do sieci Internet
79 615,44 PLN
2011-08-29   Zakup łącza dostępowego do sieci Internet 14 760,00 PLN
2011-08-29   Zakup łącza dostępowego do sieci Internet 58 980,96 PLN
2011-08-29   Zakup łącza dostępowego do sieci Internet 5 874,48 PLN
2011-08-22 Mikołów

Sąd Rejonowy w Mikołowie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Sądu Rejonowego w Mikołowie za pośrednictwem łącza ISDN PRA (minimum) 15B+D
14 129,50 PLN
2011-07-26 Bydgoszcz

Urząd Miasta Bydgoszczy
Usługi

Pakiet I
16 672,03 PLN
2011-07-15 Warszawa

Polskie Radio S.A. Sekcja Obsługi Zamówień Publicznych
Dostawy

Najem włókien światłowodowych w relacji od Sejm RP do Polskiego Radia S.A. (znak sprawyBZ/DPzp-28/11)
88 412,40 PLN
2011-06-27 Kraków

Uniwersytet Ekonomiczny
Usługi

Dom Studencki Fafik, ul. Racławicka 9 Kraków (w skrócie DS Fafik).
26 568,00 PLN
2011-06-09 Bydgoszcz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej
134 882,78 PLN
2011-06-07 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Świadczenie usług telefonicznych i przesyłu danych
43 379,64 PLN
2011-06-07 Warszawa

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie
Usługi

dostarczenie, przekazanie, utrzymanie i serwis całej sieci rozległej MOW NFZ
185 400,36 PLN
2011-06-07 Warszawa

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Usługi

Zakup i uruchomienie usługi dostępu do Internetu oraz świadczenie tej usługi na rzecz Zamawiającego w Serwerowni Centralnej Projektu P1 - Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych
41 440,00 PLN
2011-05-24 Gliwice

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach
Usługi

Świadczenie usług telefonicznych i przesyłu danych oraz usług internetowych dla Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i podległych jej jednostek
234 000,96 PLN
2011-05-19 Opole

Prokuratura Okręgowa w Opolu
Usługi

USŁUGI TRANSMISJI DANYCH W OPARCIU O WIRTUALNĄ SIEĆ PRYWATNĄ VPN DLA PROKURATURY OKRĘGOWEJ W OPOLU I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK.
66 272,40 PLN
  Sosnowiec

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
Usługi

Świadczenie usług dostępu do Internetu dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu-8 zadań
7 927,35 PLN
2011-05-19   Świadczenie usług dostępu do Internetu w budynku przy ul. Hallera 5. 1 137,75 PLN
2011-05-19   Świadczenie usług dostępu do Internetu w budynku przy ul. Dobrzańskiego 99. 1 137,75 PLN
2011-05-19   Świadczenie usług dostępu do Internetu w budynku przy ul. Mościckiego 14 1 820,40 PLN
2011-05-19   Świadczenie usług dostępu do Internetu w budynku przy ul. Kisielewskiego 4. 861,00 PLN
2011-05-19   Świadczenie usług dostępu do Internetu w budynku przy Plac Kościuszki 5. 799,50 PLN
2011-05-19   Świadczenie usług dostępu do Internetu w budynku przy ul. Rzeźnicza 12. 1 137,75 PLN
2011-05-19   Świadczenie usług dostępu do Internetu w budynku przy ul. Naftowa 35. 1 033,20 PLN
2011-05-12 Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości
Usługi

część I przedmiotu zamówienia
125 460,00 PLN
2011-05-11 Kraków

Izba Skarbowa w Krakowie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń z telefonów stacjonarnych dla Izby Skarbowej w Krakowie w budynku przy ul. Wadowickiej 10 w Krakowie
5 297,40 PLN
2011-05-05 Warszawa

Komenda Główna Policji
Usługi

dzierżawa przez KGP cyfrowych łączy telekomunikacyjnych na okres 24 miesięcy w 4 relacjach
81 672,00 PLN
2011-04-28 Gdynia

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni w siedzibie głównej przy ul. Chrzanowskiego 10 , 81-338 Gdynia oraz w 42 placówkach terenowych
132 238,04 PLN
2011-04-19 Bydgoszcz

Komenda Wojewódzka Policji
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej..
950,00 PLN
2011-04-14 Warszawa

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o.
Usługi

świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierżawa centrali telefonicznej dla MSW w Warszawie Sp. z o.o..
108 697,92 PLN
2011-04-13 Warszawa

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Usługi

Świadczenie usług internetowych dla Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych
30 967,71 PLN
2011-04-11 Poznań

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
Usługi

Usługi połączenia WOW NFZ z delegaturami siecią rozległą WAN
472 320,00 PLN
2011-04-07 Warszawa

Urząd Dozoru Technicznego
Usługi

Zamówienie uzupełniające na poszerzenie świadczonych usług WAN do końca 2012 roku
163 673,32 PLN
2011-04-01 Brzeg

Starostwo Powiatowe w Brzegu
Usługi

Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu
200 075,04 PLN
2011-03-30 Szczecin

Akademia Morska w Szczecinie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie
73 082,37 PLN
2011-03-28 Świdnik

Powiat Świdnicki
Usługi

Swiadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Swidniku
79 916,68 PLN
2011-03-25 Poznań

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do internetu o gwarantowanej przepustowości 50Mbps/50Mbps
64 800,00 PLN
2011-03-23 Szczecin

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
Usługi

Świadczenie usług telekomunkacyjnych na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie wraz z Filiami na okres 12 miesiecy
150 784,26 PLN
2011-03-14 Kielce

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Dostawa symetrycznego łącza internetowego dla PUP Kielce
56 089,20 PLN
  Warszawa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w bazach i oddziałach SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - 11 zadań
11 291,40 PLN
2011-02-14   Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w bazach i oddziałach SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - 11 zadań 1 254,60 PLN
2011-02-14   Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w bazach i oddziałach SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - 11 zadań 1 254,60 PLN
2011-02-14   Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w bazach i oddziałach SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - 11 zadań 1 254,60 PLN
2011-02-14   Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w bazach i oddziałach SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - 11 zadań 1 254,60 PLN
2011-02-14   Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w bazach i oddziałach SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - 11 zadań 1 254,60 PLN
2011-02-14   Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w bazach i oddziałach SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - 11 zadań 1 254,60 PLN
2011-02-14   Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w bazach i oddziałach SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - 11 zadań 1 254,60 PLN
2011-02-14   Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w bazach i oddziałach SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - 11 zadań 1 254,60 PLN
2011-02-14   Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w bazach i oddziałach SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - 11 zadań 1 254,60 PLN
2011-02-10 Warszawa

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w Ministerstwie Edukacji Narodowej
82 023,36 PLN
2011-02-02 Bydgoszcz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy oraz Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
210 545,52 PLN
2011-01-27 Warszawa

Centrum Projektów Informatycznych MSWiA
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych
93 742,61 PLN
2011-01-27 Katowice

Narodowy Fundusz Zdrowia
Usługi

Usługa dostępu do internetu z prędkością 10 MB/s w terminie nie przekraczającym 24 miesięcy.
13 284,00 PLN
2011-01-25 Jaworzno

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.
19 010,32 PLN
2011-01-17 Kędzierzyn-Koźle

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do internetu i transmisji danych dla SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle - PN / 42 / XII / 10
262 800,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "NETIA" S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 8 667 903,64 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-12-31 Tczew

Gmina Miejska Tczew
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie w latach 2011-2013
108 741,60 PLN
2010-12-23 Katowice

Narodowy Fundusz Zdrowia
Usługi

Usługa transmisji danych do delegatur Śląskiego OW NFZ
81 984,00 PLN
2010-12-21 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
Usługi

Dostawa usług telefonicznych telefonii stacjonarnej w okresie od grudnia 2010r. do 30.11.2011r. - zamówienie uzupełniające
221 000,00 PLN
2010-12-20 Kraków

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze
Usługi

Zamówienie na świadczenie usług telekomunikacyjnych
41 325,40 PLN
2010-12-09 Warszawa

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Usługi

Łącze internetowe SZ-23/21/10
71 280,00 PLN
2010-12-09 Gliwice

Sąd Okręgowy w Gliwicach
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Wydziału Nowej Księgi Wieczystej i Gospodarczego Sądu Rejonowego w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 33
70 768,32 PLN
  Warszawa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w bazach i oddziałach SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - 17 zadań
18 592,88 PLN
2010-12-01   Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w bazach i oddziałach SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - 17 zadań 878,40 PLN
2010-12-01   Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w bazach i oddziałach SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - 17 zadań 878,40 PLN
2010-12-01   Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w bazach i oddziałach SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - 17 zadań 13 908,08 PLN
2010-12-01   Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w bazach i oddziałach SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - 17 zadań 878,40 PLN
2010-12-01   Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w bazach i oddziałach SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - 17 zadań 878,40 PLN
2010-12-01   Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w bazach i oddziałach SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - 17 zadań 1 171,20 PLN
2010-11-26 Warszawa

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych
9 882,00 PLN
2010-11-24 Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowymi łączami symetrycznymi dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o podanych przez Zamawiającego parametrach technicznych
33 820,84 PLN
2010-11-22 Olsztyn

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
Usługi

Świadczenie usług na realizację połączeń telefonicznych z telefonów stacjonarnych oraz usług dostępu do Internetu dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ul. Żołnierska 18a
105 809,14 PLN
2010-11-22 Poznań

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny
Usługi

Świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla Biura Powiatowego ARiMR w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 29.
3 674,76 PLN
  Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN poprzez zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej drogą kablową wraz z zainstalowaniem przez operatora zakończenia sieci
61 605,60 PLN
2010-11-12   Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN poprzez zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej drogą kablową wraz z zainstalowaniem przez operatora zakończenia sieci 29 184,00 PLN
2010-11-12   Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN poprzez zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej drogą kablową wraz z zainstalowaniem przez operatora zakończenia sieci 13 843,20 PLN
2010-11-12   Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN poprzez zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej drogą kablową wraz z zainstalowaniem przez operatora zakończenia sieci 18 578,40 PLN
  Pruszcz Gdański

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
Usługi

Świadczenie telekomunikacyjnych usług powszechnych dla Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim.
104 036,40 PLN
2010-11-10   Świadczenie telekomunikacyjnych usług powszechnych dla Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim.Zadanie nr 3 Świadczenie usług w budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim zadanie nr 3- usługi telekomunikacyjne: dostęp symetryczny do Internetu 4 Mbit/s (z możliwością zwiększenia do 10 Mbit/s) oraz dostęp asymetryczny do Internetu 512/128 Kbit/s. 32 036,40 PLN
2010-11-10   Świadczenie telekomunikacyjnych usług powszechnych dla Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim.Świadczenie usług w budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim Zadanie nr 2- usługi telekomunikacyjne na łączach analogowych z podłączenie do centrali telekomunikacyjnej Zamawiającego 6 840,00 PLN
2010-11-10   Świadczenie telekomunikacyjnych usług powszechnych dla Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim.Świadczenie usług w budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim - Zadanie nr 1-usługi telekomunikacyjne świadczone na łączu ISDN PRI. 65 160,00 PLN
2010-11-10 Poznań

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Usługi

Dostawa systemu telekomunikacyjnego w zakresie odpłatnego udostępnienia cyfrowej centrali telefonicznej z wyposażeniem dodatkowym wraz ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz świadczeniem usług szerokopasmowego dostępu do Internetu dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w latach 2011 - 2013.
156 337,38 PLN
2010-11-09 Olsztyn

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie
Usługi

Usługa dostępu do sieci Internet w Oddziale ZUS w Olsztynie ul. Mickiewicza 2.
947,69 PLN
2010-11-02 Warszawa

Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga Północ
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych (świadczenie usług linii cyfrowej ISDN) i internetowych dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 i lok. 90 przy ul. Jagiellońskiej 60.
55 251,36 PLN
2010-10-25 Opole

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Usługi

Świadczenie usługi głosowej ISDN
109 379,28 PLN
2010-10-21 Siemianowice Śląskie

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
12 297,60 PLN
2010-10-11 Warszawa

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Usługi

IFPS/52/10
352 800,00 PLN
2010-09-23 Gdańsk

Pomorskie Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby PCT.
192 545,28 PLN
2010-09-17 Warszawa

Urząd Lotnictwa Cywilnego
Usługi

Usługa telefonii stacjonarnej Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie ul. Marcina Flisa 2
262 084,30 PLN
2010-09-11 Gdynia

Sąd Rejonowy
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych
98 280,00 PLN
2010-09-09 Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Usługi

świadczenie usług telefonicznych głosowych i przesyłu danych..
56 656,80 PLN
2010-09-07 Kraków

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do internetu na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
201 877,00 PLN
  Olsztyn

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Usługi

Świadczenie usług na realizację połączeń telefonicznych z telefonów stacjonarnych oraz usług dostępu do Internetu.
140 067,33 PLN
2010-09-06   Pakiet nr 4 Połączenia do Internetu 5 387,52 PLN
2010-09-06   Pakiet nr 2 Połączenia inne 19 716,57 PLN
2010-09-06   Pakiet nr 3 Łącza telefoniczne - instalacja i abonament 15 155,04 PLN
2010-09-06   Pakiet nr 1 Połączenia telefoniczne 99 808,20 PLN
2010-09-02 Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości
Usługi

Usługi telefoniczne w ruchu wychodzącym i przychodzącym dotyczące central obsługujących budynki Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 i Chopina 1
222 808,18 PLN
2010-09-01 Opole

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania
403 919,06 PLN
2010-08-13 Katowice

Sąd Okręgowy w Katowicach
Usługi

Zakup usług telekomunikacyjnych dla Sądu Okręgowego w Katowicach na okres od 17.08.2010r do 16.01.2011r.
77 038,12 PLN
2010-08-11 Warszawa

Główny Urząd Statystyczny
Usługi

Usługi telefoniczne świadczone w sieci telefonii stacjonarnej wraz z dostawą, montażem i konfiguracją traktów ISDN PRA (30B+D) oraz zapewnieniem ogólnopolskiego numeru o zredukowanej odpłatności ze wskaźnikiem 0-800 na potrzeby przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.
450 000,00 PLN
  Bydgoszcz

Urząd Miasta Bydgoszczy
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ DLA URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
178 516,66 PLN
2010-08-04   Pakiet nr I 59 395,86 PLN
2010-08-04   Pakiet nr II 119 120,80 PLN
2010-07-30 Warszawa

Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego
Usługi

Symetryczny dostęp do Internetu 50 Mb/s w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 w Warszawie
37 200,00 PLN
2010-07-23 Warszawa

Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Usługi

Świadczenie usług telefonicznych i przesyłu danych.
2 447,00 PLN
2010-07-20 Warszawa

Komenda Stołeczna Policji
Usługi

Zestawienie, uruchomienie i obsługa przewodowego łącza dostępowego do sieci Internet (WZP-1175/10/38/Ł)
131 672,16 PLN
2010-06-23 Warszawa

Instytut Łączności
Usługi

Zapewnienie łączy internetowych dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1.
49 300,00 PLN
2010-06-21 Katowice

Urząd Kontroli Skarbowej
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet
35 078,66 PLN
2010-06-15 Warszawa

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Usługi

Dzierżawa łącza cyfrowego dla potrzeb systemu PEGASUS_21 w relacji Katowice-Pyrzowice - Kraków-Balice.
163 201,00 PLN
  Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Usługi

Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek Policji garnizonu śląskiego o stałym oraz dynamicznie przydzielanym adresie IP
92 029,44 PLN
2010-06-06   Dostęp do internetu o stałym adresie IP 11 890,08 PLN
2010-05-14   Dostęp do internetu o dynamicznie przydzielanym adresie IP 8 549,76 PLN
2010-05-06   Dostęp do internetu o stałym adresie IP 27 669,60 PLN
2010-05-06   Dostęp do internetu o stałym adresie IP 43 920,00 PLN
2010-06-01 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
Usługi

Dostawa usług telefonicznych telefonii stacjonarnej lata 2010-2011 - zamówienie uzupełniające
79 000,00 PLN
2010-05-28 Siemianowice Śląskie

Urząd Miasta
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
189 970,10 PLN
2010-05-24 Katowice

Województwo Śląskie
Usługi

usługa telekomunikacyjna telefonii stacjonarnej
274 220,00 PLN
2010-05-07 Malbork

Miasto Malbork
Usługi

Przyłączenie i świadczenie dostępu do Internetu dla 60 gospodarstw domowych z terenu Miasta Malborka
148 230,00 PLN
2010-05-07 Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Usługi

Dzierżawa 6 łączy cyfrowych dla potrzeb sieci POLWAN
12 059,87 PLN
2010-04-30 Poznań

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ruchu przychodzącym i wychodzącym dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia z ZOL SPZOZ w Poznaniu ( zamówienie uzupełniające do 50% - w trybie z wolnej ręki )
45 540,32 PLN
2010-04-22 Warszawa

Główny Urząd Statystyczny
Usługi

Dostawa i świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej przez operatora telekomunikacyjnego dla potrzeb GUS
237 607,20 PLN
2010-04-08 Opole

Szpital Wojewódzki w Opolu
Usługi

Usługi telefoniczne
42 760,00 PLN
2010-04-04 Opole

Szpital Wojewódzki w Opolu
Usługi

Usługi telekomunikacyjne.
8 784,00 PLN
2010-03-29 Warszawa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Usługi

1) świadczenie usług internetowych, polegających na zapewnieniu Zamawiającemu tranzytu IP poprzez sieć IP/MPLS Wykonawcy przez gwarantowane łącze internetowe o przepustowości 70 Mb/s; 2) przydzielenie Zamawiającemu na czas trwania umowy puli adresów IP or
149 328,00 PLN
2010-03-25 Warszawa

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Usługi

Świadczenie usług internetowych dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
33 541,00 PLN
2010-03-19 Bydgoszcz

Komenda Wojewódzka Policji
Usługi

Świadczenie dostępu w sposób ciągły do usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej za pomocą cyfrowych łączy ISDN PRA(30B+D), ISDN BRA(2B+D) z sygnalizacją DSS1
209 689,80 PLN
2010-03-16 Jaworzno

Urząd Miejski
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Jaworznie
93 236,25 PLN
2010-02-09 Warszawa

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Usługi

Instalacja i utrzymanie w sprawności łączy telefonicznych oraz świadczenie usługi telefonii stacjonarnej na potrzeby Zamawiającego.
140 916,00 PLN
2010-02-01 Katowice

Miasto Katowice
Usługi

Świadczenie usług hostingu serwisów internetowych Urzędu Miasta Katowice
10 248,00 PLN
2010-01-18 Piekary Śląskie

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Piekary Śląskie
67 908,62 PLN
2010-01-07 Tczew

Zarząd Powiatu Tczewskiego
Usługi

SZEROKOPASMOWE ŁĄCZE INTERNETOWE
14 400,00 PLN
2010-01-05 Warszawa

Centralne Biuro Antykorupcyjne
Usługi

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z jej uruchomieniem dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego
75 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "NETIA" S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 6 246 694,40 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-12-23 Chrzanów

Burmistrz Chrzanowa
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
500,00 PLN
2009-12-23 Gdańsk

Samorząd Województwa Pomorskiego
Usługi

Dostawa symetrycznego, cyfrowego (światłowodowego) łącza internetowego o przepływności gwarantowanej minimum 15Mb/s wraz z dostępem do sieci Internet
12 000,00 PLN
2009-12-18 Siemianowice Śląskie

Urząd Miasta
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich - zamówienie uzupełniające (2)
32 181,87 PLN
2009-12-14 Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Usługi

znak 02/NFZ/WAG/2110/P/10/09 wykonanie usługi telefonii stacjonarnej na potrzeby K-P OW NFZ w Bydgoszczy oraz Delegatur w okresie od 1.01.2010 r. - do 30.11.2012 r.
103 599,13 PLN
2009-12-11 Tczew

Zarząd Powiatu Tczewskiego
Usługi

Świadczenie telekomunikacyjnych usług powszechnych oraz dostępu do sieci Internet
147 762,02 PLN
2009-12-10 Poznań

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Usługi

Świadczenie usługi zestawienia i wydzierżawienia łączy transmisji danych wraz z urządzeniami końcowymi (CPE) między dwoma lokalizacjami w PoznaniuJackowskiego 18 i Słowackiego 8
100 800,00 PLN
2009-12-08 Warszawa

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Usługi

Przyłączenie i utrzymanie łączy cyfrowych ISDN PRA do budynku przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie oraz łączy cyfrowych ISDN BRA w delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Górnośląska 6, a także świadczenie usług telekomunikacyjnych
58 003,38 PLN
2009-11-30 Bydgoszcz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy oraz Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
404 114,02 PLN
2009-11-13 Wrocław

Regionalny Węzeł Łączności we Wrocławiu
Usługi

Świadczenie usług telefonii publicznej dla Regionalnego Węzła Łączności we Wrocławiu w zakresie realizacji połączeń lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci telefonii komórkowej. Lokalizacja: - Garnizonowy Węzeł Łączności, ul. Katowicka 53, 45-061 Opole
18 751,20 PLN
2009-10-30 Poznań

POZSERWIS Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Poznania
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych
162 000,00 PLN
  Bydgoszcz

Regionalny Węzeł Łączności w Bydgoszczy
Usługi

Świadcznie usługi dostępu do internetu dla Regionalngo Węzła Łączności w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności
7 683,60 PLN
2009-10-28   Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Regionalnego Węzła Łączności w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności - GWŁ Tczew, ul. Wojska Polskiego 20, 83-110 Tczew - Punkt Udostępnienia Usługi 1 296,72 PLN
2009-10-28   Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Regionalnego Węzła Łączności w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności - WKU Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański- Punkt Udostępnienia Usługi 1 296,72 PLN
2009-10-28   Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Regionalnego Węzła Łączności w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności - WKU Włocławek, ul. Okrężna 25a, 87-800 Włocławek - Punkt Udostępnienia Usługi 1 296,72 PLN
2009-10-28   Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Regionalnego Węzła Łączności w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności - GWŁ Brodnica, ul. Czwartaków 1,87-300 Brodnica- Punkt Udostępnienia Usługi 1 824,72 PLN
2009-10-28   Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Regionalnego Węzła Łączności w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności - GWŁ Pruszcz Gdański ( na terenie JW. 1300), ul. Powstańców Warszawy, 83-000 Pruszcz Gdański- Punkt Udostępnienia Usługi 1 968,72 PLN
2009-10-26 Warszawa

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
Usługi

Połączenie Centrali NFZ z oddziałami Wojewódzkimi NFZ zapasowa siecią rozległą WAN
460 800,00 PLN
2009-10-19 Olsztyn

Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie
Usługi

Dzierżawa l łącza z dostępem do Internetu w Olsztynie, ul. Żołnierska 16 (przepustowość min. 6 Mbit/s,)
15 240,00 PLN
2009-10-08 Racibórz

Miasto Racibórz
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej.
32 046,93 PLN
2009-10-08 Poznań

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu
Usługi

świadczenie usług telekomunikacyjnych
59 259,75 PLN
2009-10-02 Katowice

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
Usługi

Stacjonarne usługi telefoniczne
25 053,46 PLN
2009-08-31 Poznań

POZSERWIS Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Poznania
Usługi

Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych.
9 200,00 PLN
2009-07-16 Warszawa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Usługi

Łacze symetryczne nr 1
165 600,00 PLN
2009-07-07 Racibórz

Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka
Usługi

usługi telekomunikacyjne
77 270,40 PLN
2009-07-03 Warszawa

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Usługi

świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
174 454,84 PLN
2009-07-02 Gdańsk

Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Usługi

świadczenie usług telekomunikacyjnych
73 530,00 PLN
2009-06-30 Poznań

POZSERWIS Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Poznania
Usługi

dzierżawa łaczy
9 200,00 PLN
2009-06-30 Katowice

Sąd Okręgowy w Katowicach
Usługi

Zakup usług telekomunikacyjnych dla Sądu Okręgowego w Katowicach na okres 24 miesięcy
221 260,96 PLN
2009-06-25 Siemianowice Śląskie

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Chorzowskiej 14 oraz Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej i Ośrodka Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich zlokalizowanych przy ulicy Zgrzebniok
51 885,64 PLN
2009-06-17 Warszawa

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ
Usługi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierżawę centrali telefonicznej dla WSB SP ZOZ - WSB/PN/21/03/2009
145 225,16 PLN
  Bydgoszcz

Urząd Miasta Bydgoszczy
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ DLA URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
186 497,77 PLN
2009-06-08   Pakiet II 113 401,00 PLN
2009-06-08   Pakiet I 73 096,77 PLN
2009-06-01 Poznań

Urząd Statystyczny w Poznaniu
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Statystycznego w Poznaniu Oddział w Pile
10 165,98 PLN
2009-05-19 Katowice

Urząd Kontroli Skarbowej
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet
323,72 PLN
2009-05-12 Poznań

Urząd Statystyczny w Poznaniu
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Statystycznego w Poznaniu Oddział w Kaliszu
16 206,56 PLN
2009-04-24 Lublin

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Usługi

Siedziba główna
74 448,83 PLN
2009-04-20 Jaworzno

Sąd Rejonowy w Jaworznie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu dla Sądu Rejonowego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 28.
34 033,00 PLN
2009-04-14 Warszawa

Urząd Zamówień Publicznych
Usługi

Internet
129 600,00 PLN
2009-04-10 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
Usługi

Dostawa usług telefonicznych telefonii stacjonarnej w latach 2009-2011 - zamówienie uzupełniające
200 819,67 PLN
2009-04-08 Katowice

Narodowy Fundusz Zdrowia
Usługi

Usługa transmisji danych pomiędzy siedzibami Śląskiego OW NFZ przy ul. Kossutha 13 i ul. gen Jankego 15A
7 466,66 PLN
2009-04-03 Warszawa

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Usługi

Łącze cyfrowe lub w technologii MPLS dla potrzeb systemu PEGASUS_21 podstawowe w relacji Kraków-Katowice: a)przepustowość min. 34 Mb/s, b)medium przewodowe, c)zakończenie łącza w postaci interfejsu Ethernet/FastEthernet, d)dla łącza podstawowego PAŻP dopuszcza możliwość wykorzystania przez usługodawcę infrastruktury światłowodowej stanowiącej własność PAŻP w ośrodku w Krakowie.
60 000,00 PLN
2009-04-02 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu w Bursie Jagiellońskiej przy ul. Śliskiej 14 oraz w domach studenckich przy ul. Kamionka 11 i 11a w Krakowie.
98 162,00 PLN
  Bydgoszcz

Komenda Wojewódzka Policji
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
199 733,11 PLN
2009-04-01   Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii starcjonarnej 67 118,85 PLN
2009-04-01   Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 132 614,26 PLN
2009-04-01 Warszawa

Polska Agencja Prasowa S.A.
Usługi

Uruchomienie i świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu całodobowego łącza transmisji danych w relacji siedziba PAP S.A. - pomieszczenie PAP S.A. w Sejmie RP
30 000,00 PLN
2009-03-26 Opole

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przy ul. Piastowskiej 17 w Opolu na podstawie umowy najmu z dnia 01 stycznia 2009r.
107 504,10 PLN
2009-03-24 Poznań

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny
Usługi

Świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz Biura Powiatowego ARiMR w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 29
152,00 PLN
2009-03-24 Warszawa

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Usługi

Instalacja i utrzymanie w sprawności łączy telefonicznych oraz świadczenie usługi telefonii stacjonarnej na potrzeby UKIE, Nr sprawy:BAF/24-25/09
172 716,00 PLN
2009-03-16 Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Usługi

świadczenie usług telefonicznych głosowych i przesyłu danych
66 158,72 PLN
2009-03-09 Łódź

Urząd Statystyczny w Łodzi
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI I JEGO ODDZIAŁU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
382 469,10 PLN
2009-03-06 Katowice

Narodowy Fundusz Zdrowia
Usługi

Usługa transmisji danych pomiędzy siedzibami Śląskiego OW NFZ przy ul. Kossutha 13 i ul. gen Jankego 15 a ( 2x 2MB )
2 064,52 PLN
2009-02-26 Łódź

Urząd Skarbowy Łódź-Polesie
Usługi

Usługi telekomunikacyjne
250 387,20 PLN
2009-02-18 Kielce

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN telefonii stacjonarnej dla KWP w Kielcach
163 134,89 PLN
2009-01-27 Warszawa

Narodowy Bank Polski Departament Informatyki i Telekomunikacji
Dostawy

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w obiekcie Centrali NBP w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21
216 000,00 PLN
2009-01-22 Katowice

Narodowy Fundusz Zdrowia
Usługi

Usługa transmisji danych do Delegatur Śląskiego OW NFZ na 24 miesiące.
211 008,00 PLN
2009-01-15 Katowice

Narodowy Fundusz Zdrowia
Usługi

Usługa transmisji danych Frame Relay
24 940,80 PLN
2009-01-06 Bydgoszcz

Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy

Trakty cyfrowe
154 692,00 PLN
2009-01-02 Chrzanów

Burmistrz Chrzanowa
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
700,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "NETIA" S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 5 366 806,99 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-12-31 Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Usługi

Łącza dostępowe w siedzibie zamawiającego
3 991,00 PLN
2008-12-30 Toruń

Zarząd Powiatu Toruńskiego
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Toruniu w siedzibie przy ul. Towarowej 4 - 6
2 503,72 PLN
2008-12-29 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
Usługi

Usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej
213 114,75 PLN
2008-12-22 Katowice

Urząd Kontroli Skarbowej
Usługi

zakres A Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet
19 221,40 PLN
2008-12-11 Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Usługi

Postępowanie o zamówienie publiczne znak 02/NFZ/WAGZ/ 2110/P/12/08 na wykonanie usługi telekomunikacyjnej na rzecz K-P OW NFZ w Bydgoszczy
338 207,00 PLN
2008-12-10 Bydgoszcz

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
Usługi

Usługi telekomunikacyjne dla Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.
262 800,00 PLN
  Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Usługi

Świadczenie usług dostępowych do sieci Internet łączem stałym dla jednostek Policji podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi
58 116,00 PLN
2008-12-03   KP 4 1 034,00 PLN
2008-12-03   KPP Kutno 1 210,00 PLN
2008-12-03   KP Tuszyn 756,00 PLN
2008-12-03   KP Paradyż 1 176,00 PLN
2008-12-03   KPP Pabianice 1 210,00 PLN
2008-12-03   KPP Bełchatów 1 410,00 PLN
2008-12-03   KPP Brzeziny 1 210,00 PLN
2008-12-03   KP Krośniewice 987,00 PLN
2008-12-03   KP Żychlin 1 034,00 PLN
2008-12-03   KPP Łask 1 210,00 PLN
2008-12-03   KP Widawa 756,00 PLN
2008-12-03   KPP Łęczyca 1 210,00 PLN
2008-12-03   KPP Łowicz 1 210,00 PLN
2008-12-03   KPP Łódź-Wschód 1 210,00 PLN
2008-12-03   KP Konstantynów Ł. 1 026,00 PLN
2008-12-03   KPP Pajęczno 1 100,00 PLN
2008-12-03   KP Działoszyn 987,00 PLN
2008-12-03   KP Uniejów 987,00 PLN
2008-12-03   KP Gorzkowice 893,00 PLN
2008-12-03   KP Sulejów 1 034,00 PLN
2008-12-03   KP Wolbórz 1 430,00 PLN
2008-12-03   KP Kamieńsk 987,00 PLN
2008-12-03   KP Kobiele Wielkie 987,00 PLN
2008-12-03   KP Przedbórz 987,00 PLN
2008-12-03   KP Biała Rawska 987,00 PLN
2008-12-03   KPP Sieradz 1 958,00 PLN
2008-12-03   KP Błaszki 1 430,00 PLN
2008-12-03   KP Warta 1 430,00 PLN
2008-12-03   KP Złoczew 1 430,00 PLN
2008-12-03   KMP Skierniewice 1 958,00 PLN
2008-12-03   KP Czerniewice 987,00 PLN
2008-12-03   KP Rokiciny 987,00 PLN
2008-12-03   KPP Wieluń 1 045,00 PLN
2008-12-03   KP Osjaków 940,00 PLN
2008-12-03   KPP Wieruszów 990,00 PLN
2008-12-03   KPP Zduńska Wola 1 155,00 PLN
2008-12-03   KPP Zgierz 1 155,00 PLN
2008-12-03   KP Aleksandrów Ł. 940,00 PLN
2008-12-03   KP Głowno 940,00 PLN
2008-12-03   KP Ozorków 1 176,00 PLN
2008-12-03   KP Stryków 1 034,00 PLN
2008-12-03   KP Parzęczew 987,00 PLN
2008-12-03   KP 1 1 034,00 PLN
2008-12-03   KP 2 987,00 PLN
2008-12-03   KP 3 1 034,00 PLN
2008-12-03   KP 5 1 034,00 PLN
2008-12-03   KP 6 1 034,00 PLN
2008-12-03   KP 7 1 034,00 PLN
2008-12-03   KP 8 1 034,00 PLN
2008-12-03   SRD - Żeromskiego 935,00 PLN
2008-12-03   KWP Łódź, ul. Karolewska 66 2 420,00 PLN
2008-11-28 Tychy

Prezydent Miasta Tychy
Usługi

umowa nr 1459/08 umowa DUA nr 33290-72/08
152 740,00 PLN
2008-11-28 Piotrków Trybunalski

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej
75 290,00 PLN
2008-11-28 Opole

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi
Usługi

P/36/2008 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Z DZIERŻAWĄ CENTRALI
130 316,24 PLN
2008-11-27 Katowice

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
Usługi

usługa dostępu do Internetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach
68 668,07 PLN
2008-11-24 Warszawa

Centrum Projektów Informatycznych MSWiA
Usługi

Świadczenie usług teleinformatycznych w budynku przy ul. Pileckiego 63 w Warszawie przez okres 26 miesięcy.
95 552,00 PLN
2008-11-20 Grodzisk Mazowiecki

Gmina Grodzisk Mazowiecki
Usługi

Dostawa, montaż i utrzymanie urządzeń niezbędnych do transmisji sygnału WiFi oraz świadczenie usługi transmisji danych, dostępu do Internetu oraz wsparcia użytkowników przez okres trzech lat dla Gminy Grodzisk Mazowiecki ZP-341/52/08
541 004,92 PLN
2008-10-20 Warszawa

Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w budynkach Urzędu m.st. Warszawy - Urzędu Dzielnicy Praga Południe przy ulicy Grochowskiej 274 oraz ul. Podskarbińskiej 6
220 861,90 PLN
2008-10-16 Włocławek

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej.
133,80 PLN
2008-10-06 Katowice

Miasto Katowice
Usługi

świadczenie usług hostingu serwisów internetowych Urzędu Miasta Katowice
10 500,00 PLN
2008-09-29 Toruń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu
Usługi

Zestawienie i dzierżawa dwóch łączy telekomunikacyjnych, cyfrowych oraz jednego łącza analogowego, teleinformatycznego w Inspektoracie ZUS we Włocławku, pomiędzy budynkiem przy Pl. Wolności 18/19, a budynkiem przy ul. Płockiej 167
102 099,00 PLN
2008-09-25 Warszawa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Usługi

Zestawienie i wydzierżawienie dwóch łączy transmisji danych o takich samych parametrach, wraz z urządzeniami końcowymi (CPE) w relacjiPaństwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)
34 200,00 PLN
2008-09-05 Poznań

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w II Oddziale ZUS w Poznaniu i Inspektoracie ZUS w Obornikach Wielkopolskich.
409 213,77 PLN
2008-08-28 Częstochowa

Sąd Rejonowy
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Częstochowie
9 770,69 PLN
2008-08-16 Opole

Szpital Wojewódzki w Opolu
Usługi

Usługi telekomunikacyjne..
36 603,00 PLN
2008-08-01 Katowice

Narodowy Fundusz Zdrowia
Usługi

Usługa dostępu do internetu (łącze zapasowe z zachowaniem numerów IP)
5 000,00 PLN
2008-07-22 Warszawa

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
Usługi

instalacja dodatkowego łącza internetowego
57 600,00 PLN
2008-07-16 Sosnowiec

Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Usługi

Świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych poprzez podłączenie do centrali telefonicznej ECS G3V6 dwóch telefonicznych linii cyfrowych ISDN 30 B + D - zadanie A.
3 460,66 PLN
2008-06-26 Bydgoszcz

Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla OReg WAM Bydgoszcz.
30 744,00 PLN
2008-06-19 Olsztyn

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Usługi

świadczenie usług telefonicznych i przesyłu danych.
115 432,91 PLN
2008-06-18 Rybnik

Miasto Rybnik
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.
107 940,00 PLN
2008-06-16 Warszawa

Polskie Radio S.A. Dział Obsługi Zamówień Publicznych
Dostawy

Najem włókien światłowodowych w relacji od Sejm RP do Polskie Radio S.A. (DK/WPzp-113/07)
324 000,00 PLN
2008-06-16 Bydgoszcz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy oraz Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
514 881,55 PLN
  Bydgoszcz

Urząd Miasta Bydgoszczy
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ DLA URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
229 361,94 PLN
2008-06-13   Pakiet nr I. 69 611,24 PLN
2008-06-13   Pakiet nr II. 159 750,70 PLN
  Kraków

Uniwersytet Ekonomiczny
Usługi

świadczenie usług zapewniających dostęp do Internetu w Domach Studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
145 442,00 PLN
2008-06-07   Zadanie 1. 50 401,00 PLN
2008-06-07   Zadanie 2. 95 041,00 PLN
2008-04-30 Poznań

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Nowe Miasto
Usługi

Usługi telekomunikacyjne.
111 984,39 PLN
2008-04-25 Ruda Śląska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej
Usługi

usługi telekomunikacyjne wraz z dzierżawą urządzeń.
423 760,60 PLN
2008-04-25 Ruda Śląska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej
Usługi

usługi telekomunikacyjne wraz z dzierżawą urządzeń.
423 760,60 PLN
2008-04-22 Warszawa

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawa oraz konserwacją Centrali PABX dla WSB SP ZOZ w Warszawie..
118 851,30 PLN
2008-04-04 Warszawa

Polska Agencja Prasowa S.A.
Usługi

Uruchomienie i świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu całodobowego łącza transmisji danych w relacjiPolska Agencja Prasowa SA, ulica Bracka 6/8 (V piętro), Warszawa - pomieszczenie Polskiej Agencji Prasowej w Sejmie RP (pokój obok Sali pos
33 600,00 PLN
2008-04-03 Włocławek

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Usługi

Świadzenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej.
133,80 PLN
2008-04-01 Brzeg

Starostwo Powiatowe w Brzegu
Usługi

Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu
2 022,76 PLN
2008-03-28 Warszawa

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Usługi

Instalacja i utrzymanie w sprawnosci łączy telefonicznych oraz swiadczenie usługi telefonii stacjonarnej na potrzeby UKIE
243 986,40 PLN
  Poznań

Urząd Statystyczny w Poznaniu
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Statystycznego w Poznaniu i jego Oddziałów.
28 288,70 PLN
2008-03-27   Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu statystycznego w Poznaniu Oddział Piła. 10 676,32 PLN
2008-03-25   Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Statystycznego w Poznaniu Oddział w Kaliszu. 17 612,38 PLN
  Katowice

Narodowy Fundusz Zdrowia
Usługi

usługi telekomunikacyjne dla Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
179 345,00 PLN
2008-03-10   Pakiet I: świadczenie usług telekomunikacyjnych dla lokalizacji w Katowicach ul. Kossutha 13 oraz ul. gen. Jankego 15a. 156 145,00 PLN
2008-03-10   Pakiet V: świadczenie usług telekomunikacyjnych dla lokalizacji w Katowicach przy ul. Kossutha 13 w zakresie obsługi połączeń na potrzeby transmisji danych z wyłączeniem ruchu wychodzącego. 23 200,00 PLN
2008-02-21 Katowice

Narodowy Fundusz Zdrowia
Usługi

Usługa transmisji danych dwoma łączami cyfrowymi 2Mb/s o stałej przepustowości pomiędzy siedzibami Śląskiego OW NFz w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i ul. gen. Jankego 15a
24 000,00 PLN
2008-01-31 Piekary Śląskie

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych
136 858,40 PLN
2008-01-14 Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ISDN WRAZ Z URUCHOMIENIEM DLA KMP SOPOT.
61 992,59 PLN
2008-01-14 Bydgoszcz

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.
36,17 PLN
2008-01-03 Olsztyn

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ul. Żołnierska 18
1 010,65 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "NETIA" S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 6 108 401,68 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2007-12-20 Warszawa

Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga Północ
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych (świadczenie usług linii cyfrowej ISDN), na potrzeby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ.
161 475,41 PLN
2007-12-19 Tczew

Gmina Miejska Tczew
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie w latach 2008-2010.
157 856,16 PLN
2007-12-17 Warszawa

Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Usługi

Świadczenie usługi telefonicznej łączności przewodowej w technologii ISDN PRA w siedzibie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy Placu Czerwca 1976r. nr 1 w Warszawie.
35 180,03 PLN
2007-12-17 Warszawa

Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo z siedzibą w Warszawie przy ul. Białobrzeskiej 53a
173 458,63 PLN
2007-12-07 Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Usługi

znak 02/NFZ/WAGZ/2110/P/6/07 na usługi telefonii stacjonarnej na lata 2008-2009, z możliwością składania ofert częściowych
111 308,43 PLN
2007-11-21 Opole

Sąd Okręgowy w Opolu
Usługi

Usługa dzierżawy łączy cyfrowych na potrzeby sądów okręgu opolskiego przez okres 24 miesięcy.
527 760,00 PLN
2007-11-06 Katowice

Narodowy Fundusz Zdrowia
Usługi

Usługa transmisji danych ( w warstwie II ) pomiędzy siedzibą Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach przy ul. Kossutha 13 a wskazanymi lokalizacjami Śląskiego OW NFZ
124 704,00 PLN
2007-11-05 Poznań

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu
Usługi

usługi telekomunikacyjne
76 626,92 PLN
  Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Usługi

Świadczenie usług dostępowych do sieci internet łaczem stałym dla jednostek Policji podelgłych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi.
36 492,00 PLN
2007-10-30   Komisariat Policji w Konstantynowie Łódzkim (KPP Pabianice). 588,00 PLN
2007-10-30   Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie. 636,00 PLN
2007-10-30   Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej. 636,00 PLN
2007-10-30   Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu. 636,00 PLN
2007-10-30   Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy. 636,00 PLN
2007-10-30   Komisariat Policji w Paradyżu (KPP Opoczno). 588,00 PLN
2007-10-30   Komisariat Policji w Ozorkowie (KPP Zgierz). 588,00 PLN
2007-10-30   Komisariat Policji w Aleksandrowie Łódzkim (KPP Zgierz). 588,00 PLN
2007-10-25   Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu. 1 092,00 PLN
2007-10-25   Komisariat Policji w Parzęczewie (KPP Zgierz). 588,00 PLN
2007-10-25   Komisariat Policji w Strykowie (KPP Zgierz). 588,00 PLN
2007-10-25   Komisariat Policji w Głownie (KPP Zgierz). 588,00 PLN
2007-10-25   Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu. 636,00 PLN
2007-10-25   Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli. 636,00 PLN
2007-10-25   Komisariat Policji w Osjakowie (KPP Wieluń). 588,00 PLN
2007-10-25   Komisariat Policji w Rokicinach (KPP Tomaszów Maz.). 588,00 PLN
2007-10-25   Komisariat Policji w Czerniewicach (KPP Tomaszów Maz.). 588,00 PLN
2007-10-25   Komisariat Policji w Białej Rawskiej (KPP Rawa Mazowiecka). 588,00 PLN
2007-10-25   VI Komisariat Policji KMP w Łodzi. 588,00 PLN
2007-10-25   V Komisariat Policji KMP w Łodzi. 588,00 PLN
2007-10-25   III Komisariat Policji KMP w Łodzi. 588,00 PLN
2007-10-25   II Komisariat Policji KMP w Łodzi. 588,00 PLN
2007-10-25   I Komisariat Policji KMP w Łodzi. 588,00 PLN
2007-10-25   Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, ul. Stokowska 21/25, 92-104 Łódź. 8 988,00 PLN
2007-10-25   Komisariat Policji w Kobielu Wielkim (KPP Radomsko). 588,00 PLN
2007-10-25   Komisariat Policji w Kamieńsku (KPP Radomsko). 588,00 PLN
2007-10-25   Komisariat Policji w Uniejowie (KPP Poddębice). 588,00 PLN
2007-10-25   Komisariat Policji w Działoszynie (KPP Pajęczno). 588,00 PLN
2007-10-25   Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach. 636,00 PLN
2007-10-25   Komisariat Policji w Drzewicy (KPP Opoczno). 588,00 PLN
2007-10-25   Komisariat Policji w Tuszynie (KPP Łódź-Wschód). 588,00 PLN
2007-10-25   Komenda Powiatowa Policji w Koluszkach dla pow. Łódzkiego wschodniego. 636,00 PLN
2007-10-25   Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu. 636,00 PLN
2007-10-25   Komisariat Policji w Widawie (KPP Łask). 588,00 PLN
2007-10-25   Komenda Powiatowa Policji w Łasku. 636,00 PLN
2007-10-25   Komisariat Policji w Żychlinie (KPP Kutno). 588,00 PLN
2007-10-25   Komisariat Policji w Krośniewicach (KPP Kutno). 588,00 PLN
2007-10-25   Komenda Powiatowa Policji w Kutnie. 636,00 PLN
2007-10-25   Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach. 636,00 PLN
2007-10-25   Komisariat Policji w Zelowie (KPP Bełchatów). 588,00 PLN
2007-10-25   Komenda Miejska Policji w Skierniewicach. 1 092,00 PLN
2007-10-25   Komisariat Policji w Sulejowie. 588,00 PLN
2007-10-25   Komisariat Policji w Gorzkowicach. 588,00 PLN
2007-10-25   Sekcja Ruchu Drogowego KMP w Łodzi. 636,00 PLN
2007-10-25   VIII Komisariat Policji KMP w Łodzi. 588,00 PLN
2007-10-04 Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Usługi

nie dotyczy.
4 136,76 PLN
2007-08-21 Lublin

Gmina Miasto Lublin
Usługi

Realizowanie połączeń telefonicznych z abonentami sieci publicznej poprzez telefoniczne linie cyfrowe ISDN (2B+D)..
15 614,00 PLN
2007-08-21 Poznań

POZSERWIS Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Poznania
Usługi

Usługa dostępu do sieci telefonicznej - zamówienie uzupełniajace.
12,00 PLN
2007-08-09 Warszawa

Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Usługi

Świadczenie uslug telefonicznych i przesyłu danych
976,00 PLN
2007-07-27 Poznań

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Usługi

Świadczenie na rzecz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu usługi dostępu do sieci Internet poprzez łącze symetryczne typu Ethernet o przepustowości 10 Mbit/s
20 401,00 PLN
2007-03-30 Oborniki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługi

Usługi telekomunikacyjne.
91 952,43 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "NETIA" S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 1 537 953,77 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.