eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - przetargiZakład Ubezpieczeń Społecznych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-05-11
2021-05-18
Opole Dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakup samochodu osobowego oraz samochodu osobowo-ciężarowego 4+1 dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu
2021-05-11
2021-05-28
Płock Roboty budowlane Zakład Ubezpieczeń Społecznych Roboty budowlano-montażowe - Docieplenie budynku Inspektoratu ZUS w Płońsku
2021-05-11
2021-05-27
Bydgoszcz Roboty budowlane Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wymiana dźwigu w budynku O/ZUS Bydgoszcz przy ul. M. Konopnickiej 18a (bud. A)
2021-05-07
2021-05-26
Płock Roboty budowlane Zakład Ubezpieczeń Społecznych Roboty budowlano-montażowe - Modernizacja Sali Obsługi Klientów w Inspektoracie ZUS w Mławie
2021-05-07
2021-05-26
Płock Dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Oddziału ZUS w Płocku oraz podległych jednostek terenowych
2021-05-06
2021-05-27
Płock Roboty budowlane Zakład Ubezpieczeń Społecznych Roboty budowlano-montażowe - Docieplenie budynku Inspektoratu ZUS w Makowie Mazowieckim
2021-05-05
2021-05-27
Łódź Roboty budowlane Zakład Ubezpieczeń Społecznych Naprawa spękanych ścian na XVI piętrze budynku I Oddziału ZUS w Łodzi, ul. Zamenhofa 2.
2021-05-04
2021-05-24
Płock Dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakup i dostawa samochodów na potrzeby Oddziału ZUS w Płocku
2021-04-30
2021-05-20
Bielsko-Biała Dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakup i montaż elektronicznego systemu wydawania kluczy w budynkach Inspektoratu ZUS w Cieszynie przy ul. Bielskiej 29 oraz Inspektoratu ZUS w Żywcu przy ul. Piernikarskiej 2

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-08
brak danych
Warszawa dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Papier offset gramat. 70g/m kw., arkusz A-1 - Objęte zakresem GPA
2006-05-08
brak danych
Warszawa usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Kredyty dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-05-04
2021-05-14
Łódź Dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakup mebli (postępowanie prowadzone z możliwością składania ofert częściowych -dwie części)
2021-04-29
2021-05-14
Legnica Roboty budowlane ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Przebudowa sanitariatów i instalacji wod.-kan. - I/Bolesławiec.
2021-04-27
2021-05-13
Warszawa Roboty budowlane Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wykonanie robót budowlanych w Inspektoracie ZUS Warszawa Praga Północ polegających na wymianie stolarki drzwiowej
2021-04-27
2021-05-10
Zduńska Wola Dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakup samochodów, fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2021 r.
2021-04-26
2021-05-12
Legnica Roboty budowlane ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Naprawa posadzek oraz ścian w bud. nr 2 skrz. A, B, D w O/ZUS w Legnicy
2021-04-22
2021-05-11
Warszawa Usługi ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Wykonanie studium wykonalności projektów w Centrali.
2021-04-21
2021-05-07
Legnica Roboty budowlane ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Część I - Modernizacja systemu CCTV w Lubinie. Część II - Modernizacja systemu CCTV w Głogowie i Jaworze. Część III - Modernizacja systemu SSWiN w Głogowie, Jaworze i Górze
2021-04-09
2021-04-26
Łódź Roboty budowlane Zakład Ubezpieczeń Społecznych Remont izolacji przeciwwodnej wraz z naprawą uszkodzonych elementów w części podpiwniczonej budynku I Oddziału ZUS w Łodzi, ul. Zamenhofa 2.
2021-04-08
2021-04-29
Tarnów Usługi ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS w Tarnowie ul. Kościuszki 32, 33-100 Tarnów oraz Inspektoracie ZUS w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 48, 32-700 Bochnia
2021-04-08
2021-05-05
Tarnów Roboty budowlane ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Zakup i montaż dźwigu w budynku Oddziału ZUS w Tarnowie, ul. Kościuszki 32 (Cz. I), Zakup i montaż dźwigu w budynku Inspektoratu ZUS w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 48 (Cz. II)
2021-04-08
2021-04-29
Tarnów Usługi ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS w Tarnowie ul. Kościuszki 32, 33-100 Tarnów oraz Inspektoracie ZUS w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 48, 32-700 Bochnia
2021-04-02
2021-04-14
Łódź Usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw dźwigów w budynkach I Oddziału ZUS w Łodzi.
2021-03-31
2021-04-12
Bydgoszcz Usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Serwis instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacji mechanicznej
2021-03-30
2021-04-15
Jasło Roboty budowlane ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach Oddziału ZUS w Jaśle
2021-03-30
2021-04-07
Opole Usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania systemów alarmowych w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu i w podległych jednostkach organizacyjnych
2021-03-18
2021-04-06
Szczecin roboty budowlane Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Modernizacja instalacji hydrantowej - O/Szczecin, J. Matejki 22"
2021-03-18
2021-04-06
Szczecin Roboty budowlane Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Modernizacja instalacji hydrantowej - O/Szczecin, J. Matejki 22"
2021-03-10
2021-03-25
Warszawa roboty budowlane Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wymiana dźwigu w budynku Inspektoratu ZUS w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 17
2021-03-10
2021-03-25
Warszawa Roboty budowlane Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wymiana dźwigu w budynku Inspektoratu ZUS w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 17
2021-03-10
2021-03-31
Warszawa Roboty budowlane Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wymiana dźwigu w budynku Inspektoratu ZUS w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 17

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-05-17
brak danych
Łódź Usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw dźwigów w budynkach I Oddziału ZUS w Łodzi.
2021-05-14
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wykonanie robót budowlanych w Inspektoracie ZUS Warszawa Praga Północ polegających na wymianie stolarki drzwiowej
2021-05-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wymiana dźwigu w budynku Inspektoratu ZUS w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 17
2021-04-26
brak danych
Łódź Usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Dystrybucja energii elektrycznej do budynków I Oddziału ZUS w Łodzi.
2021-04-01
brak danych
Piła Usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenie usługi ochrony fizycznej oraz dozór obiektów Oddziału ZUS w Pile przy wykorzystaniu monitoringu elektron. urządzeń i syst. alarmowych na podstawie art. 275 pkt 1 w zw. z art. 359 pkt 2
2021-03-26
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych "Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN KSI ZUS MPLS zamówienie uzupełniające nr 4 do umowy 1067979"
2021-03-24
brak danych
Łódź Usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wywóz nieczystości stałych (odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych) z budynków I Oddziału ZUS w Łodzi (postępowanie prowadzone z dopuszczeniem składania ofert częściowych - sześć części).
2021-03-22
brak danych
Łódź Roboty budowlane Zakład Ubezpieczeń Społecznych Remont izolacji przeciwwodnej wraz z naprawą uszkodzonych elementów w części podpiwniczonej budynku I Oddziału ZUS w Łodzi, ul. Zamenhofa 2.
2021-03-19
brak danych
Warszawa Usługi ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Usługi w zakresie: Sprzątania w budynkach Centrali ZUS, Utrzymania porządku na posesji Centrali ZUS, Odśnieżanie mas śnieżnych z dachów w tym sopli na obiektach Centrali ZUS.
2021-03-04
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Serwis Macierzy HP dla platformy UNIX
2021-02-19
brak danych
Warszawa Usługi ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Usługi w zakresie: Sprzątania w budynkach Centrali ZUS, Utrzymania porządku na posesji Centrali ZUS, Odśnieżanie mas śnieżnych z dachów w tym sopli na obiektach Centrali ZUS
2021-02-11
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Biura Poligrafii
2021-01-12
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Świadczenie usługi serwisowej drukarki Canon C850
2021-01-12
brak danych
Warszawa Dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakup materiałów promocyjnych dla Centrali i Oddziałów ZUS
2021-01-08
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Usługi w zakresie: Sprzątania w budynkach Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, przy ul. Szamockiej 3, 5 (budynek Centrali skrzydło A, B, C i budynek D), Utrzymania porządku na posesji Centrali ZUS przy ul. Szamockiej 3, 5, Odśnieżanie mas śnieżnych z dachów w tym sopli na obiektach Centrali ZUS w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, ul. Podskarbińska 25a, COS Osuchów.
2021-01-07
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Przedmiotem Zamówienia jest: 1) zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie w Centrali Zakładu na ITS Zamawiającego Systemu digitalizacji wraz z usługą wsparcia w instalacji i konfiguracji skanerów, 2) rozbudowa posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych Nimble AF80, wraz dostawą 14 licencji Veeam Backup i Replication Enterprise Plus z 12 miesięcznym wsparciem producenta oprogramowania, 3) sprzedaż, dostawa 365 sztuk skanerów CZUR ET18 Pro, 4) zapewnienie niezbędnego wsparcia producenta, na okres 12 miesięcy (w wersji Premium) dla systemu operacyjnego Red Hat Enterprise Linux 7.9 - Red Hat Enterprise Linux Server,Premium, 5) świadczenie przez okres 9 miesięcy obsługi serwisowej skanerów, 6) świadczenie przez okres 9 miesięcy usług utrzymania Systemu digitalizacji.
2020-12-29
brak danych
Warszawa Dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakup i dostawa odwracarki stosów papieru
2020-12-22
brak danych
Warszawa Dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Przyłbice ochronne - 1500 sztuk
2020-12-22
brak danych
Warszawa Dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Maseczki ochronne jednorazowe - 5000 sztuk
2020-12-22
brak danych
Warszawa Dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Płyn do dezynfekcji rąk 5 l - 150 szt.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zakład Ubezpieczeń Społecznych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.