eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › MIASTO OPOLE

MIASTO OPOLE - przetargiMIASTO OPOLE - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-03-22
2023-03-30
Opole Usługi MIASTO OPOLE Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta Opola
2023-03-21
2023-03-29
Opole Dostawy MIASTO OPOLE "Zakup papieru ksero i do plotera drukującego, pudeł archiwizacyjnych oraz teczek z tektury bezkwasowej, teczek: Akta Pojazdu oraz Akta Ewidencyjne Kierowcy z podziałem na trzy zadania"
2023-03-21
2023-03-30
Opole Usługi MIASTO OPOLE Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych na terenie miasta Opola.
2023-03-16
2023-03-24
Opole Usługi MIASTO OPOLE Wykonanie usług na sporządzanie operatów szacunkowych w zakresie wycen nieruchomości.
2023-03-16
2023-03-24
Opole Usługi MIASTO OPOLE Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Opola - 2023 r.
2023-03-09
2023-03-28
Opole Roboty budowlane MIASTO OPOLE Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla MIASTO OPOLE
MIASTO OPOLE - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-01-27
brak danych
Opole roboty budowlane Miasto Opole utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla MIASTO OPOLE
MIASTO OPOLE - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-03-15
2023-03-23
Opole Usługi MIASTO OPOLE Przebudowa budynku szatni w Chmielowicach - dokumentacja
2023-03-10
2023-03-20
Opole Dostawy MIASTO OPOLE Modernizacja rdzenia sieci LAN/WAN
2023-03-07
2023-03-22
Opole Roboty budowlane MIASTO OPOLE PLO nr VIII - wykonanie izolacji części ścian budynku, instalacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu
2023-03-03
2023-03-13
Opole Usługi MIASTO OPOLE Wykonanie usług geodezyjnych w Opolu oprócz nieruchomości będących własnością Polskich Kolei Państwowych S.A.
2023-03-02
2023-03-10
Opole Usługi MIASTO OPOLE Świadczenie kompleksowej obsługi eksploatacyjnej kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych z podziałem na 4 zadania
2023-03-01
2023-03-09
Opole Usługi MIASTO OPOLE Druk magazynu miejskiego "Opole i kropka" od nr 5/rok 2023 do nr 4/rok 2024
2023-02-27
2023-03-14
Opole Roboty budowlane MIASTO OPOLE Budowa przyłącza kablowego SN i nN wraz ze stacją transformatorową kontenerową 15/0,4kV 630kVA dla przyłączenia do sieci 15kV Domu Pomocy Społecznej w Opolu ul. Chmielowicka dz. 81/1,81/2 (...)
2023-02-10
2023-02-20
Opole Usługi MIASTO OPOLE Druk materiałów promocyjnych Opola
2023-02-07
2023-02-22
Opole Roboty budowlane MIASTO OPOLE Termomodernizacja obiektu Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr IX w Opolu
2023-02-02
2023-02-17
Opole Roboty budowlane MIASTO OPOLE Rozbudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu
2023-01-30
2023-02-07
Opole Usługi MIASTO OPOLE Świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz usług dodanych
2023-01-30
2023-02-14
Opole Roboty budowlane MIASTO OPOLE Budowa przyłącza kablowego SN i nN wraz ze stacją transformatorową kontenerową 15/0,4kV 630kVA dla przyłączenia do sieci 15kV Domu Pomocy Społecznej w Opolu ul. Chmielowicka dz. 81/1,81/2 (...)
2023-01-27
2023-02-06
Opole Usługi MIASTO OPOLE Świadczenie usług telekomunikacyjnych, wraz z zakupem sprzętu, przekazania kart SIM oraz usług dodatkowych
2023-01-24
2023-02-01
Opole Usługi MIASTO OPOLE Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągach komunikacyjnych na terenie miasta Opola
2023-01-19
2023-02-03
Opole Roboty budowlane MIASTO OPOLE "Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu" w zakresie budowy placu publicznego i terenu zieleni urządzonej (...) w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
2023-01-19
2023-01-27
Opole Usługi MIASTO OPOLE Porządkowanie terenu użytku ekol. Kamionka Piast, użytku ekol. Łąki wNWK oraz ścieżki przyr.-edu. w okolicy użytku ekol.Łąki w NWK, terenu Grudzicki Grąd, utrzymanie wybiegów dla psów w Opolu
2023-01-16
2023-01-31
Opole Roboty budowlane MIASTO OPOLE Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
2022-12-12
2022-12-20
Opole Usługi MIASTO OPOLE Odławianie i leczenie dzikich zwierząt z terenu miasta Opola.
2022-12-07
2022-12-22
Opole Roboty budowlane MIASTO OPOLE "Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu" w zakresie bud. placu publ. i terenu zieleni urządzonej na dz. nr 47/5 k.m. 46 obręb Opole w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
2022-11-29
2022-12-07
Opole Usługi MIASTO OPOLE PSP nr 10 - opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla MIASTO OPOLE
MIASTO OPOLE - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-03-20
brak danych
Opole Usługi MIASTO OPOLE Porządkowanie terenu użytku ekol. Kamionka Piast, użytku ekol. Łąki wNWK oraz ścieżki przyr.-edu. w okolicy użytku ekol.Łąki w NWK, terenu Grudzicki Grąd, utrzymanie wybiegów dla psów w Opolu
2023-03-17
brak danych
Opole Usługi MIASTO OPOLE Druk materiałów promocyjnych Opola
2023-03-15
brak danych
Opole Usługi MIASTO OPOLE Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągach komunikacyjnych na terenie miasta Opola
2023-03-13
brak danych
Opole Roboty budowlane MIASTO OPOLE Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
2023-03-10
brak danych
Opole Roboty budowlane MIASTO OPOLE "Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu" w zakresie budowy placu publicznego i terenu zieleni urządzonej (...) w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
2023-03-07
brak danych
Opole Usługi MIASTO OPOLE Świadczenie usług telekomunikacyjnych, wraz z zakupem sprzętu, przekazania kart SIM oraz usług dodatkowych
2023-02-27
brak danych
Opole Roboty budowlane MIASTO OPOLE Budowa przyłącza kablowego SN i nN wraz ze stacją transformatorową kontenerową 15/0,4kV 630kVA dla przyłączenia do sieci 15kV Domu Pomocy Społecznej w Opolu ul. Chmielowicka dz. 81/1,81/2 (...)
2023-02-10
brak danych
Opole Usługi MIASTO OPOLE Odławianie i leczenie dzikich zwierząt z terenu miasta Opola.
2023-01-24
brak danych
Opole Usługi MIASTO OPOLE PSP nr 10 - opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły
2023-01-12
brak danych
Opole Dostawy MIASTO OPOLE Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Opola
2023-01-12
brak danych
Opole Dostawy MIASTO OPOLE Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z oprogr. umożliwiającym elektr. skł. zamówień na tabl. rej. oraz odbiór tabl.rej. wycofanych z użytku, ich złomowanie lub utylizacja.
2023-01-05
brak danych
Opole Dostawy MIASTO OPOLE Dostawa licencji Microsoft Office 365, w formie subskrypcji na okres 14 miesięcy, lub równoważnej usługi hostowanej w formie subskrypcji na okres 14 miesięcy
2023-01-04
brak danych
Opole Roboty budowlane MIASTO OPOLE "Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu" w zakresie bud. placu publ. i terenu zieleni urządzonej na dz. nr 47/5 k.m. 46 obręb Opole w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
2022-12-28
brak danych
Opole Roboty budowlane MIASTO OPOLE Przebudowa placu dworcowego
2022-12-23
brak danych
Opole Dostawy MIASTO OPOLE Dostawa licencji Microsoft Office 365, w formie subskrypcji na okres 14 miesięcy, lub równoważnej usługi hostowanej w formie subskrypcji na okres 14 miesięcy
2022-12-08
brak danych
Opole Dostawy MIASTO OPOLE Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Opola
2022-12-06
brak danych
Opole Roboty budowlane MIASTO OPOLE PLO nr VIII - wykonanie izolacji części ścian budynku, instalacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu
2022-11-30
brak danych
Opole Usługi MIASTO OPOLE Wykonanie kalendarzy na 2023 rok
2022-11-29
brak danych
Opole Roboty budowlane MIASTO OPOLE ZSP nr 1 - modernizacja kuchni wraz z zapleczem gospodarczym
2022-11-29
brak danych
Opole Roboty budowlane MIASTO OPOLE ZSP Nr 1 - budowa boiska wielofunkcyjnego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla MIASTO OPOLE
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.