eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wałbrzych

Gmina Wałbrzych - przetargiGmina Wałbrzych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-07-31
2020-08-10
Wałbrzych Usługi Gmina Wałbrzych Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach Centrum Obsługi Jednostek Miasta w Wałbrzychu, Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, oraz Miejskiego Zarządu Budynków sp. z o.o. w Wałbrzychu
2020-07-31
2020-08-17
Wałbrzych Roboty budowlane Gmina Wałbrzych Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont"
2020-07-29
brak danych
Wałbrzych Roboty budowlane Gmina Wałbrzych Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn."Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 Publicznych Szkołach Podstawowych w Wałbrzychu", w zakresie adaptacji 26 sal lekcyjnych
2020-07-24
2020-08-03
Wałbrzych Dostawy Gmina Wałbrzych Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Gminy Wałbrzych i jej jednostek organizacyjnych
2020-07-23
2020-08-07
Wałbrzych Roboty budowlane Gmina Wałbrzych Adaptacja sal przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Wałbrzychu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Wałbrzych
Gmina Wałbrzych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-07-14
2020-07-29
Wałbrzych Roboty budowlane Gmina Wałbrzych Wykonanie siłowni plenerowej w dzielnicy Konradów
2020-07-03
2020-07-14
Wałbrzych Usługi Gmina Wałbrzych Wykonanie usługi polegającej na nasadzeniu drzew, krzewów i pnączy na terenie Wałbrzycha.
2020-07-03
2020-07-20
Wałbrzych Roboty budowlane Gmina Wałbrzych Wykonanie Robót dla: Zadania inwestycyjnego nr 1 pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" oraz Zadania inwestycyjnego nr 2 pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont".
2020-07-03
2020-07-13
Wałbrzych Dostawy Gmina Wałbrzych Dostawa sprzętu sportowego i akcesoriów do ćwiczeń do IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu wraz z rozładunkiem, montażem, podłączeniem i uruchomieniem oraz przeprowadzeniem szkolenia osób wskazanych przez użytkownika obiektu
2020-06-10
2020-06-25
Wałbrzych Roboty budowlane Gmina Wałbrzych Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017
2020-06-10
2020-06-25
Wałbrzych Roboty budowlane Gmina Wałbrzych Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017."
2020-06-08
2020-06-17
Wałbrzych Usługi Gmina Wałbrzych Świadczenie usług telekomunikacyjnych głosowych, usług dostępu do sieci Internet dla Gminy Wałbrzych, Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu oraz instalację cyfrowych central abonenckich wraz z ich najmem lub dzierżawą
2020-06-01
2020-06-09
Wałbrzych Usługi Gmina Wałbrzych Utworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT500 dla 15-tu obrębów miasta Wałbrzycha
2020-05-20
2020-05-28
Wałbrzych Dostawy Gmina Wałbrzych Dostawa mebli i urządzeń wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Andersa 162A w Wałbrzychu
2020-05-19
2020-05-28
Wałbrzych Usługi Gmina Wałbrzych "Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Koszarka w Wałbrzychu"
2020-05-15
2020-06-02
Wałbrzych Roboty budowlane Gmina Wałbrzych Wykonanie Robót dla: Zadania inwestycyjnego nr 1 pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" oraz Zadania inwestycyjnego nr 2 pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont"
2020-05-12
2020-05-21
Wałbrzych Dostawy Gmina Wałbrzych Sukcesywna dostawa papieru do kserokopiarek i drukarek dla Gminy Wałbrzych i jej jednostek organizacyjnych
2020-04-30
2020-05-12
Wałbrzych Dostawy Gmina Wałbrzych Sukcesywny zakup paliw w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Gminy Wałbrzych i jej jednostek organizacyjnych
2020-04-30
2020-05-15
Wałbrzych Roboty budowlane Gmina Wałbrzych Wykonanie prac adaptacyjnych na zadaniu pn.: "Adaptacja sal przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym nr 8 w Wałbrzychu"
2020-03-12
2020-03-20
Wałbrzych Dostawy Gmina Wałbrzych Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników
2020-03-10
2020-03-18
Wałbrzych Dostawy Gmina Wałbrzych Sukcesywna dostawa papieru do kserokopiarek i drukarek dla Gminy Wałbrzych i jej jednostek organizacyjnych
2020-03-05
2020-03-13
Wałbrzych Usługi Gmina Wałbrzych Świadczenie usług dotyczących sporządzania operatów szacunkowych, inwentaryzacji szkicowych budynków i dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali
2020-03-03
2020-03-11
Wałbrzych Usługi Gmina Wałbrzych Wykonanie łąk kwietnych
2020-02-27
2020-03-13
Wałbrzych Roboty budowlane Gmina Wałbrzych Wykonanie robót budowlanych na zadaniach inwestycyjnych pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" oraz "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont".
2020-02-03
2020-02-11
Wałbrzych Usługi Gmina Wałbrzych Wykonanie usługi polegającej na nasadzeniu drzew, krzewów i pnączy wraz z pielęgnacją na terenie Wałbrzycha w ramach realizacji zadania pn.: Nasadzenia drzew BOŚ/Nasadzenia- "Czysty Zielony Wałbrzych"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wałbrzych
Gmina Wałbrzych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-07-14
brak danych
Wałbrzych Dostawy Gmina Wałbrzych "Dostawa mebli i urządzeń wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Andersa 162A w Wałbrzychu"
2020-07-13
brak danych
Wałbrzych Usługi Gmina Wałbrzych "Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Koszarka w Wałbrzychu"
2020-07-09
brak danych
Wałbrzych Usługi Gmina Wałbrzych Objęcie opieką autorską, asystą techniczną i konserwacją oprogramowania Pakietu Ratusz
2020-06-18
brak danych
Wałbrzych Roboty budowlane Gmina Wałbrzych Wykonanie prac adaptacyjnych na zadaniu pn."Adaptacja sal przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym nr 8 w Wałbrzychu"
2020-05-26
brak danych
Wałbrzych Usługi Gmina Wałbrzych Usługa asysty technicznej i konserwacji Systemu OTAGO.
2020-05-15
brak danych
Wałbrzych Roboty budowlane Gmina Wałbrzych Wykonanie robót budowlanych na zadaniach inwestycyjnych pn."Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" oraz "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont".
2020-05-06
brak danych
Wałbrzych Dostawy Gmina Wałbrzych Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników
2020-04-29
brak danych
Wałbrzych Usługi Gmina Wałbrzych Wykonanie łąk kwietnych
2020-04-23
brak danych
Wałbrzych Usługi Gmina Wałbrzych Wykonanie usługi polegającej na nasadzeniu drzew, krzewów i pnączy wraz z pielęgnacją na terenie Wałbrzycha w ramach realizacji zadania pn.Nasadzenia drzew BOŚ/Nasadzenia- "Czysty Zielony Wałbrzych".
2020-03-04
brak danych
Wałbrzych Roboty budowlane Gmina Wałbrzych Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn."Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 Publicznych Szkołach Podstawowych w Wałbrzychu", w zakresie adaptacji 26 sal lekcyjnych
2020-02-27
brak danych
Wałbrzych Roboty budowlane Gmina Wałbrzych Robota budowlana na zadaniu inwestycyjnym pn. "Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS nr 10 przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu (dz. ewd. nr 156/2, obręb nr 4 Szczawienko)"
2020-02-27
brak danych
Wałbrzych Usługi Gmina Wałbrzych Usługa transportu osób tj. dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 roku.
2020-02-06
brak danych
Wałbrzych Usługi Gmina Wałbrzych Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Sikorskiego i Niepodległości w Wałbrzychu.
2020-01-07
brak danych
Wałbrzych Roboty budowlane Gmina Wałbrzych Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn."Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości" w zakresie remontu budynku przy ul.Młynarskiej 29 wraz z zagospodarowaniem terenu.
2019-12-12
brak danych
Wałbrzych Usługi Gmina Wałbrzych Usługa opieki autorskiej i asysty technicznej oraz zapewnienie usługi hostingu przez okres 12 miesięcy, posiadanego przez Gminę Wałbrzych Systemu Zarządzania Oświatą oraz modułu Kadry i Płace
2019-12-09
brak danych
Wałbrzych Usługi Gmina Wałbrzych Usługa asysty technicznej i konserwacji Systemu Otago.
2019-12-04
brak danych
Wałbrzych Dostawy Gmina Wałbrzych Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
2019-11-25
brak danych
Wałbrzych Dostawy Gmina Wałbrzych Zakup 13 kompletów dostępu do aplikacji edukacyjnej do nauki biologii człowieka, zwierząt i roślin, fizyki, chemii, geometrii i geologii oraz astromomii w ramach realizacji projektu pod tytułem "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu
2019-11-18
brak danych
Wałbrzych Usługi Gmina Wałbrzych Przeprowadzenie kampanii billboardowej na terenie miasta Wałbrzycha i innych gmin na terenie subregionu wałbrzyskiego "Realizacja działań edukacyjnych oraz informacyjno - promocyjnych w celu zwiększania zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie wałbrzyskim"
2019-11-07
brak danych
Wałbrzych Usługi Gmina Wałbrzych Wykonanie usługi polegającej na nasadzeniu drzew wraz z pielęgnacją na terenie Wałbrzycha, ul. Husarska, dz. nr 205/4, 206, 209, 217, 219/2, 92/10, w ramach realizacji zadania pn."Nasadzenia drzew BOŚ/Nasadzenia"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wałbrzych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.