eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Marta Słoma


Liczba znalezionych orzeczeń: 300


 • 2022-07-05 WYROK Sygn. akt KIO 1588/22
  po rozpoznaniu na rozprawie 1 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej 13 czerwca 2022 roku przez odwołującego Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółkę
 • 2022-07-05 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1577/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 5 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 czerwca 2022 r. przez odwołującego: wykonawcę Catermed Spółka
 • 2022-07-04 WYROK Sygn. akt KIO 1545/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerw ca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 czerwca 2022 r. przez odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • 2022-06-30 WYROK Sygn. akt KIO 1541/22
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej w dniu 8 czerwca 2022 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PIOMAR" Sp. z o.o.
 • 2022-06-29 WYROK Sygn. akt KIO 1543/22
  po rozpoznaniu na rozprawie dnia 27 czerwca 2022 r. w Warszawie od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 9 czerwca 2022 r. przez wykonawcę Arena Media Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
 • 2022-06-21 WYROK Sygn. akt KIO 1539/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 czerwca 2022 r. przez wykonawcę R. S., K. S. TRONIX s.c., ul. J. Olbrachta 58a/173, 01-111 Warszawa, w
 • 2022-04-22 WYROK Sygn. akt KIO 975/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 22 kwietnia 2022 r. odwołania wniesione- go do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 kwietnia 2022 r. przez wykonawcę Eu- roCert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2022-03-14 WYROK Sygn. akt KIO 464/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2022 r. w Warszawie odwo łania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 lutego 2022 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. z siedzibą
 • 2022-03-11 WYROK Sygn. akt KIO 503/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 lutego 2022 r. przez wykonawc ę: QB Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2022-03-10 WYROK Sygn. akt KIO 473/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2022 r., w Warszawie, odwo łania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 lutego 2022 r. przez wykonawcę S. N. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU UNITED S. N.
 • 2022-03-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 489/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 8 marca 2022 r. w Warszawie od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2022 r. przez wykonawcę HyperView sp. z o.o., ul. Chorzowska 50, 44-100
 • 2022-03-07 WYROK Sygn. akt KIO 463/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2022 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajo wej Izby Odwoławczej w dniu 21 lutego 2022 r. przez wykonawcę Wnortex sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 1/H; 11-001 Dywity, w postępowaniu
 • 2022-03-07 WYROK Sygn. akt KIO 421/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 marca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2022 r. przez odwołującego GE Medical Systems Polska Sp. z o. o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2022-03-07 WYROK Sygn. akt KIO 368/22
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 3 marca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kraj owej Izby Odwoławczej w dniu 11 lutego 2022 r. przez wykonawcę Atos Polska S.A. z siedzibą Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2022-02-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 180/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 24 stycznia 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia SIMA Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2022-01-31 WYROK Sygn. akt KIO 109/22
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kraj owej Izby Odwoławczej w dniu 14 stycznia 2022 r. przez wykonawcę Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Kancelaria Prezydenta
 • 2022-01-25 WYROK Sygn. akt KIO 67/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 stycznia 2022 r. przez odwołującego Spółdzielnię Socjalną "Jasne, że BUS" w Częstochowie
 • 2021-12-21 WYROK Sygn. akt KIO 3536/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu i rozprawie w dniu 17 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 grudnia 2021 r. przez wykonawcę MicrOne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
 • 2021-11-19 WYROK Sygn. akt KIO 3113/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezes a Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 października 2021 r. przez wykonawc ę ZRDiTZ „ROMUS” J. M., M. R. Sp. j. z siedzibą w Katowicach przy
 • 2021-11-18 WYROK Sygn. akt KIO 3213/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 15 listopada 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej 2 listopada 2021 roku przez odwołującego Comeco spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ełku
 • 2021-11-15 WYROK Sygn. akt KIO 3123/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 listopada 2021r., w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 października 2021 r. przez wykonawcę PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
 • 2021-11-10 WYROK Sygn. akt KIO 3098/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Preze sa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 października 2021 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Alstal
 • 2021-11-04 WYROK Sygn. akt KIO 3173/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do P rezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 października 2021 r. przez wykonawc ę PotronicsIT sp. z o.o. w Łodzi w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-11-02 WYROK Sygn. akt KIO 2976/21
  po rozpoznaniu w dniu 28 października 2021r. na rozprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwo ławczej w dniu 8 października 2021 r. przez wykonawcę EMCA S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Skarb
 • 2021-11-02 WYROK Sygn. akt KIO 2964/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 października 2021 r. przez wykonawc ę INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp. k. a. z siedzibą w Kościanie
 • 2021-10-14 WYROK Sygn. akt KIO 2762/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 października 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 września 2021 r. przez wykonawc ę: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.
 • 2021-09-27 WYROK Sygn. akt KIO 2549/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesi onego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 sierpnia 2021 r. przez wykonawcę Rokom sp. z o.o., ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa, w postępowaniu
 • 2021-09-27 WYROK Sygn. akt KIO 2464/21
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 22 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesi onego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 sierpnia 2021 r. przez wykonawcę K.M. G. Sp. Jawna w Brennej w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-09-21 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2009/21, KIO 2032/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w Warszawie w dniu 21 września 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: - w dniu 5 lipca 2021 r. przez wykonawc ę
 • 2021-09-16 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2174/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 16 września 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 lipca 2021 r. przez

 

1 2 ... 10

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie