eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Katarzyna Poprawa


Liczba znalezionych orzeczeń: 208


 • 2022-01-21 WYROK Sygn. akt KIO 3761/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2021 r. przez wykonawc ę PreZero Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2022-01-21 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3784/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 21 stycznia 2022 r. w Warszawie, odw ołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2021 r. przez wykonawcę T. K. prowadzącego działalność
 • 2022-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 3743/21
  po rozpoznaniu na rozpr awie w dniu 12 stycznia 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2021 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: (1) H. Spółka z
 • 2022-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 3712/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2022 roku oraz na posiedzeniu i rozprawie w dniu 13 stycznia 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 grudnia 2021 roku przez wykonawców wspólnie
 • 2021-12-23 WYROK Sygn. akt KIO 3571/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 grudnia 2021 r. przez wykonawcę CCIG Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
 • 2021-12-10 WYROK Sygn. akt KIO 2864/21, KIO 2872/21
  po rozpoznaniu na ro zprawie w dniu 25 października 2021 r., 11 listopada 2021 r., 26 listopada 2021 r. oraz 6 grudnia 2021 r. r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 września 2021 r.
 • 2021-11-09 WYROK Sygn. akt KIO 3046/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 października 2021 roku przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o zamówienie (1) Impel System
 • 2021-10-28 WYROK Sygn. akt KIO 2911/21, KIO 3000/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 1 października 2021 r. przez wykonawcę MGGP S.A., ul. Kaczkowskiego 6, 33- 100 Tarnów (sygn. akt KIO
 • 2021-10-21 WYROK Sygn. akt KIO 2800/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2021 r. w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 września 2021 r. przez Odwołującego Rebus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2021-10-04 WYROK Sygn. akt KIO 2635/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 września 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 września 2021 roku przez wykonawcę Express spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2021-09-17 WYROK Sygn. akt KIO 2282/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 lipca 2021 r. przez w ykonawcę Multiconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • 2021-09-08 WYROK Sygn. akt KIO 1935/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 czerwca 2021 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LS – PLUS” Sp. z o.o. z siedzibą w
 • 2021-08-31 WYROK Sygn. akt KIO 2299/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 27 sierpnia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 lipca 2021 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum
 • 2021-08-27 WYROK Sygn. akt KIO 1962/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 czerwca 2021 r. przez odwołującego: wykonawcę FORTINO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2021-08-27 WYROK Sygn. akt KIO 1832/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 czerwca 2021 roku przez W ykonawcę Beckman Coulter Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
 • 2021-08-24 WYROK Sygn. akt KIO 1910/21, KIO 2165/21
  po rozpozna niu na rozprawie w dniu 19 sierpnia 2021 roku w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 czerwca 2021 roku (sygn. akt: KIO 1910/21) oraz w dniu 19 lipca 2021 roku (sygn. akt: KIO 2165/21)
 • 2021-08-17 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2123/21, KIO 2124/21, KIO 2125/25
  po rozpoznaniu na posi edzeniu bez udziału stron dnia 17 sierpnia 2021 r. w Warszawie trzech odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lipca 2021 r. przez: 1/ PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (KIO
 • 2021-08-12 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2114/21, KIO 2115/21, KIO 2116/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 sierpnia 2021 roku w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lipca 2021 r. przez wykonawcę TORPOL S.A. ul. Mogileńska IOG 61-052 Poznań
 • 2021-08-12 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2011/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 12 sierpnia 2021 roku w Warszawie, odw ołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lipca 2021 roku przez wykonawcę Agrobex Spółka z ograniczoną
 • 2021-08-12 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1982/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 12 sierpnia 2021 roku w Warszawie, odw ołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lipca 2021 roku przez wykonawcę Ortocare Spółka z ograniczoną
 • 2021-08-10 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1858/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 10 sierpnia 2021 r. w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 czerwca 2021 r. przez wykonawc ę Strabag Spółka z ograniczoną
 • 2021-07-13 WYROK Sygn. akt KIO 1339/21
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 9 lipca 2021 roku odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2021 roku przez wykonawcę Immitis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2021-07-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1729/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników w dniu 8 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 czerwca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się
 • 2021-07-06 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1783/21
  po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2021 r. w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym z udziałem Stron i uczestników postępowania odwoławczego, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 czerwca 2021 r. przez
 • 2021-07-06 WYROK Sygn. akt KIO 1680/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lipca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 czerwca 2021 roku przez wykonawcę PBO Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2021-07-05 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1338/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron, w dniu 5 lipca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2021 roku przez wykonawcę SUNTAR spółka
 • 2021-07-01 WYROK Sygn. akt KIO 1430/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerwca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 maja 2021 roku przez wykonawcę BBC Best Building Consultants Spółka z ograniczoną
 • 2021-06-29 WYROK Sygn. akt KIO 1371/21, KIO 1379/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 maja 2021 r. przez: A. wykonawcę Prokom Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2021-06-23 WYROK Sygn. akt KIO 1173/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 kwietnia 2021 r. przez wykonawcę GE Power Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2021-06-22 WYROK Sygn. akt KIO 731/21, KIO 747/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2021 r. przez: A. wykonawcę Spółka Gmin Dolnej Odry Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnie (sygn. akt: KIO

 

1 2 ... 7

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie