eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Emil Kuriata


Liczba znalezionych orzeczeń: 1 556


 • 2019-05-06 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 738/19
  wobec cofnięcia w dniu 30 kwietnia 2019 roku, przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 kwietnia 2019 r. przez wykonawc ę POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A., ul. Podmiejska 2; 78-500
 • 2019-04-12 WYROK Sygn. akt KIO 574/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2019 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę - SOR Libchavy spol. S.r.o., Dolni Libchaby 48, 56116 Libvchavy
 • 2019-04-04 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 539/19
  wobec cofnięcia w dniu 4 kwietnia 2019 roku, przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 marca 2019 r. przez wykonawc ę Portal PZP sp. z o.o., ul. Piotra Bardowskiego 4; 35-005 Rzeszów, w
 • 2019-01-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 32/19
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 15 stycznia 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 stycznia 2019 r. przez wykonawcę - „IZAN +” sp. z o.o., ul. Żabiniec 46
 • 2019-01-11 WYROK Sygn. akt KIO 2687/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2019 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2018 r. przez wykonawcę World Trade Technology Polska sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, ul.
 • 2019-01-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2698/18
  wobec cofnięcia w dniu 4 stycznia 2019 roku, przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby O dwoławczej w dniu 31 grudnia 2018 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Betacom S.A.
 • 2018-12-18 WYROK Sygn. akt KIO 2509/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 grudnia 2018 r. przez: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum AECOM
 • 2018-12-12 WYROK Sygn. akt KIO 2433/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 grudnia 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 listopada 2018 r. przez wykonawcę GMV Innovating Solutions Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 2; 01-209 Warszawa
 • 2018-12-10 WYROK Sygn. akt KIO 2428/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 listopada 2018 r. przez wykonawcę Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o., ul. Wadowicka 12; 30-415
 • 2018-11-30 WYROK Sygn. akt KIO 2358/18, KIO 2369/18
  po rozpoznaniu na rozprawie 28 listopada 2018 r. w Warszawie odwołań wniesionych 15 i 16 listopada 2018 r. do Prezesa Krajow ej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniach pn. A. Budowa
 • 2018-11-21 WYROK Sygn. akt KIO 2322/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 listopada 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesioneg o do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 listopada 2018 r. przez wykonawcę J.B. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą - Firma
 • 2018-10-30 WYROK Sygn. akt KIO 2140/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 października 2018 r. przez wykonawcę Most sp. z o.o., ul. Kujawska 51a; 81-862 Sopot
 • 2018-10-22 WYROK Sygn. akt KIO 2043/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2018 r., w Warszawie, odwołania wni esionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 października 2018 r. przez wykonawcę OTS-IP sp. z o.o., ul. Juliusza Lea 112; 30-133 Kraków
 • 2018-10-19 WYROK Sygn. akt KIO 1975/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 1 października 2018 r. przez wykonawcę Inżynieria Rzeszów Spółkę Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie
 • 2018-10-11 WYROK Sygn. akt KIO 1960/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 października 2018 r., w Warszawie, odwołania wn iesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 września 2018 r. przez wykonawcę ETP S.A., ul. Siemianowicka 5a; 40-301 Katowice
 • 2018-10-09 WYROK Sygn. akt KIO 1900/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 pa ździernika 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 września 2018 r. przez wykonawcę TK Telekom sp. z o.o., ul. Kijowska 10/12A; 03-743 Warszawa, w
 • 2018-09-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1852/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 24 września 2018 roku, w Warsz awie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 września 2018 roku przez wykonawcę – E. P. prowadzący działalność
 • 2018-09-19 WYROK Sygn. akt KIO 1779/18
  po rozpoznaniu na rozprawie 17 września 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 3 września 2018 r. przez wykonawcę TPF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
 • 2018-09-10 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1755/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 10 września 2018r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 września 2018 r. przez wykonawcę Z. K. prowadzący działalność gospodarczą
 • 2018-09-10 WYROK Sygn. akt KIO 1728/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 wr ześnia 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 sierpnia 2018 r. przez wykonawcę Cedima Polska sp. z o.o., ul. Kryształowa 42/74; 01-356 Warszawa w
 • 2018-08-22 WYROK Sygn. akt KIO 1332/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20, 24 lipca i 13 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 lipca 2018 r. przez wykonawcę Beechcraft Berlin Aviation GmbH Flughafen BER, ZKS 10 Ost. Geb.
 • 2018-07-27 WYROK Sygn. akt KIO 1399/18
  po rozpoznaniu na rozprawie 24 lipca 2018 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 16 lipca 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich w postępowaniu o udzielenie
 • 2018-07-19 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1333/18
  wobec cofnięcia w dniu 18 lipca 2018 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 lipca 2018 r. przez Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o
 • 2018-07-17 WYROK Sygn. akt KIO 1313/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lipca 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 lipca 2018 r. przez wykonawcę - WhyNotTravel sp. z o.o., sp.k., z siedzibą w Kielnarowej, Kielnarowa 108A
 • 2018-07-13 WYROK Sygn. akt KIO 1279/18
  po rozpoznaniu na rozprawie 12 lipca 2018 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 28 czerwca 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: OPGK Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • 2018-07-04 WYROK Sygn. akt KIO 1240/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lipca 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 czerwca 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Kolejowe
 • 2018-07-04 WYROK Sygn. akt KIO 1206/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 czerwca 2018 r. przez wykonawcę MGGP Spółkę Akcyjną z siedzibą w Tarnowie, w postępowaniu prowadzonym
 • 2018-06-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1161/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 11 czerwca 2018 r. przez Comp S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2018-06-21 WYROK Sygn. akt KIO 1116/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 czerwca 2018 r. przez wykonawcę TRADEX SYSTEMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2018-06-19 WYROK Sygn. akt KIO 1107/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 czerwca 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prez esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 czerwca 2018 r. przez wykonawcę - Garden Designers D. i Wspólnicy s.j. z siedzibą w Lublinie

poprzednia  

1 ... 9 10 11 ... 20 ... 52

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie