eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Emil Kuriata


Liczba znalezionych orzeczeń: 1 737


 • 2023-07-28 WYROK Sygn. akt KIO 1203/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 26 lipca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 28 kwietnia 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: J. sp.k. z siedzibą w Bolesławicach
 • 2023-07-21 WYROK Sygn. akt KIO 1956/23
  ikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lipca 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 lipca 2023 r. przez wykonawcę Pentacomp Systemy Informatyczne S.A., Aleje Jerozolimskie 179
 • 2023-05-11 WYROK Sygn. akt KIO 1186/23
  iotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 kwietnia 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: EVER
 • 2023-05-11 WYROK Sygn. akt KIO 1154/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 maja 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 kwietnia 2023 r. przez „Mobilis” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Posag 7 Panien 8; 02-495
 • 2023-05-04 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1127/23, KIO 1128/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestnika postępowania odwoławczego 4 maja 2023 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 24 kwietnia 2023 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się
 • 2023-05-04 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1109/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 4 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę "PRAXIS ŁÓDŹ P. i P." Spółka Jawna, ul.
 • 2023-05-04 WYROK Sygn. akt KIO 1075/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę MILENA BIS sp. z o.o., ul. Cmentarna 6; 62-025 Kostrzyn
 • 2023-04-11 WYROK Sygn. akt KIO 832/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez wykonaw ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: B.T.B.
 • 2023-04-11 WYROK Sygn. akt KIO 740/23, KIO 743/23, KIO 745/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca oraz 5 kwietnia 2023 roku, w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 marca 2023 r. przez: A. wykonawcę Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (KIO
 • 2023-04-05 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 861/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 5 kwietnia 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez wykonawc ę Sygnity Business Solutions S.A., ul.
 • 2023-03-31 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 754/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron postępowania odwoławczego w dniu 31 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 marca 2023 r. przez wykonawc ę M. L. prowadzącą
 • 2023-03-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 529/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajow ej Izby Odwoławczej w dniu 27 lutego 2023 r. przez wykonawcę Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. sp. k., ul. Stawki 2A
 • 2023-03-07 WYROK Sygn. akt KIO 497/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2023 r. przez wykonawcę Almax Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Panieńszczyźnie; 21-002 Jastków
 • 2023-03-06 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 467/23, KIO 476/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 6 marca 2023 r., w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 lutego 2023 r. przez: 1) TPF sp. z o.o., ul. Postępu 14B; 02-627 Warszawa (KIO
 • 2023-03-02 WYROK Sygn. akt KIO 427/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 marca 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2023 r. przez wykonawcę "DELUX" Przewozy Turystyczno- Pasażerskie Handel-Usługi D. K. sp. j., ul.
 • 2023-02-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 403/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 28 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego 2023 r. przez wykonawcę OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu
 • 2023-02-22 WYROK Sygn. akt KIO 379/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Preze sa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego 2023 r. przez wykonawcę Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS spółka z o.o., ul.
 • 2023-02-22 WYROK Sygn. akt KIO 351/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 lutego 2023 r. przez wykonawcę Procad B., S. sp.j., ul. Maczka 11; 95-040 Koluszki, w postępowaniu
 • 2023-02-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 321/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 20 lutego 2023 roku, o dwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 lutego 2023 r. przez wykonawcę J. W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
 • 2023-02-16 WYROK Sygn. akt KIO 276/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezes a Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 stycznia 2023 r. przez wykonawcę OTIS sp. z o.o., ul. Konstruktorska 13; 02-673 Warszawa, w postępowaniu
 • 2023-02-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 297/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 15 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lutego 2023 r. przez Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów
 • 2023-02-07 WYROK Sygn. akt KIO 244/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: MM SERVICE MONITORING
 • 2023-02-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 222/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 3 lutego 2023 roku w Warszawie, o dwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 stycznia 2023 roku przez wykonawcę ADRIANEX sp. z o.o., ul. 3 Maja 27/46
 • 2023-02-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 197/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 3 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 stycznia 2023 r. przez wykonawcę ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k., ul.
 • 2023-01-31 WYROK Sygn. akt KIO 142/23
  iotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 stycznia 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 stycznia 2023 r. przez wykonawcę CATERMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2023-01-31 WYROK Sygn. akt KIO 128/23
  iotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 stycznia 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 stycznia 2023 r. przez wykonawcę CATERMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2023-01-30 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 172/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 30 stycznia 2023 roku w Warszawie, o dwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 stycznia 2023 roku przez wykonawcę OTS-IP sp. z o.o., ul. Kapelanka 26; 30
 • 2023-01-27 WYROK Sygn. akt KIO 84/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 23 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej 9 stycznia 2023 r. przez wykonawc ę: MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie [„Odwołujący”] w postępowaniu o udzielenie
 • 2023-01-27 WYROK Sygn. akt KIO 109/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 stycznia 2023 r. przez wykonawcę Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Staszica 2a; 26
 • 2023-01-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 63/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 23 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 stycznia 2023 r. przez wykonawcę T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 58

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie