eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Emil Kuriata


Liczba znalezionych orzeczeń: 1 540


 • 2021-09-07 WYROK Sygn. akt KIO 2194/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 września 2021r., w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lipca 2021 r. przez wykonawcę ENERIS Surowce S.A. z siedzibą w Kielcach w postępowaniu
 • 2021-08-31 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2056/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 31 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lipca 2021 r. przez wykonawcę
 • 2021-08-30 WYROK Sygn. akt KIO 1976/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 25 sierpnia 2021 r., w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej 2 lipca 2021 roku przez odwołującego TELBUD spółkę akcyjną z siedzibą w Poznaniu w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-08-25 WYROK Sygn. akt KIO 2039/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prez esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 lipca 2021 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: M. B., ul. Wichrowa
 • 2021-08-24 WYROK Sygn. akt KIO 2022/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 sierpnia 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lipca 2021 r. przez wykonawcę M. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Transport Osobowy S.
 • 2021-08-19 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2059/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 19 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lipca 2021 r. przez wykonawcę
 • 2021-07-30 WYROK Sygn. akt KIO 1724/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 26 lipca 2021 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 7 czerwca 2021 r. r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: Linux Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu pn. Zakup sprzętu
 • 2021-07-28 WYROK Sygn. akt KIO 1928/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lipca 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prez esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 czerwca 2021 r. przez wykonawcę Supply24 sp. z o.o., ul. Plac Solny 14a/3; 50- 062 Wrocław, w postępowaniu
 • 2021-07-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2084/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 23 lipca 2021 roku, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lipca 2021 r. przez wykonawc ę DROGOPOL sp. z o.o., ul. Siemianowicka 52d; 40-301 Katowice
 • 2021-07-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1816/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 23 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 czerwca 2021 r. przez wykonawc ę Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14
 • 2021-07-21 WYROK Sygn. akt KIO 1483/21
  po rozpoznaniu na rozprawach w dniu 5 i 16 lipca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 maja 2021 r. przez odwołującego: Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Marcina Kasprzaka 18/20
 • 2021-07-20 WYROK Sygn. akt KIO 1770/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 15 lipca 2021 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 14 czerwca 2021 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: Siemens Mobility sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu pn. Dostawa 63 lokomotyw
 • 2021-07-19 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1960/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 19 lipca 2021 roku, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 czerwca 2021 r. przez wykonawc ę D. S. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
 • 2021-07-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1881/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 15 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 czerwca 2021 r. przez wykonawc ę J. Electric sp. z o.o., ul. Wiertnicza
 • 2021-07-13 WYROK Sygn. akt KIO 1848/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lipca 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prez esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 czerwca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Społeczne
 • 2021-07-12 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1728/21
  po rozpozna niu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego 12 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 7 czerwca 2021 r. przez wykonawcę: Advatech sp. z o.o.
 • 2021-07-12 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1718/21
  po rozpozna niu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego 12 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 7 czerwca 2021 r. przez wykonawcę: Integrated Solutions
 • 2021-07-12 WYROK Sygn. akt KIO 1701/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prez esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 czerwca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A. K. i S. B.
 • 2021-07-08 WYROK Sygn. akt KIO 1668/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 czerwca 2021 r. przez wykonawcę PLATON Zarządzenie i Finanse sp. z o.o., Wysoka, ul. Chabrowa 39/7; 52-200
 • 2021-07-07 WYROK Sygn. akt KIO 1640/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 li pca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 maja 2021 r. przez wykonawcę ZABERD S.A. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez Skarb
 • 2021-07-06 WYROK Sygn. akt KIO 1659/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lipca 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 maja 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Sprint S.A., ul.
 • 2021-06-29 WYROK Sygn. akt KIO 1333/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do P rezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2021 r. przez wykonawcę BPROG sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 18/1, 05-091 Ząbki
 • 2021-06-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1161/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z bez udziału stron w dniu 24 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 16 kwietnia 2021 roku przez wykonawcę Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA
 • 2021-06-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1521/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania w dniu 23 czerwca 2021 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 maja 2021 roku, przez ALTERSTOR sp. z o.o., ul.
 • 2021-06-22 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1569/21
  po rozpozn aniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania w dniu 21 czerwca 2021 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 maja 2021 roku, przez Cyfrowe Systemy
 • 2021-06-22 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1460/21
  po rozpoznaniu na posied zeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 22 czerwca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 maja 2021 roku przez odwołującego: T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul.
 • 2021-06-18 WYROK Sygn. akt KIO 1544/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 maja 2021 r. przez wykonawcę Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14; 35-322 Rzeszów
 • 2021-06-18 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1165/21
  po rozpozna niu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego 18 czerwca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 19 kwietnia 2021 r. przez wykonawcę: Sygnity S.A. z siedzibą
 • 2021-06-14 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1458/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 14 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 maja 2021 r. przez wykonaw cę W. R. prowadzący działalność gospodarczą
 • 2021-06-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1591/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 9 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 maja 2021 r. przez wykonawc ę ALBA Dolny Śląsk sp. z o.o., ul. Piasta 16

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 52

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie