eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Mikołaj Kraska


Liczba znalezionych orzeczeń: 470


 • 2021-06-28 WYROK Sygn. akt KIO 1320/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania w niesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2021 r. przez odwołującego: Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Lisim ogonie ( ul.
 • 2021-06-25 WYROK Sygn. akt KIO 1257/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 kwietnia 2021 r. przez wykonawcę: Apis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-06-22 WYROK Sygn. akt KIO 731/21, KIO 747/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2021 r. przez: A. wykonawcę Spółka Gmin Dolnej Odry Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnie (sygn. akt: KIO
 • 2021-06-16 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1271/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 16 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 kwietnia 2021 r. przez odwołującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
 • 2021-06-14 WYROK Sygn. akt KIO 1125/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2021 roku w Warsza wie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej w dniu 12 kwietnia 2021 r. przez wykonawcę Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
 • 2021-05-21 WYROK Sygn. akt KIO 1050/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 maja 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 kwietnia 2021 r. przez wykonawcę Net-o- logy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
 • 2021-05-12 WYROK Sygn. akt KIO 664/21, KIO 830/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 7 maja 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowe j Izby Odwoławczej 1 i 15 marca 2021 r. przez wykonawców: A. Egis Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Egis Rail S.A. z siedzibą
 • 2021-05-11 WYROK Sygn. akt KIO 1118/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 maja 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 kwietnia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako konsorcjum firm: 1.
 • 2021-04-29 WYROK Sygn. akt KIO 730/21, KIO 740/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dnia 8 marca 2021 r. przez: 1. ................................................................. wykonawcę B-Act
 • 2021-04-19 WYROK Sygn. akt KIO 702/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 marca 2021 roku przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum: (1)
 • 2021-04-16 WYROK Sygn. akt KIO 710/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2021 r. przez
 • 2021-04-16 WYROK Sygn. akt KIO 577/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2021 r. w W arszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021 r. przez wykonawcę e-Instytucja.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2021-04-12 WYROK Sygn. akt KIO 749/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesion ego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 08 marca 2021 r. przez W ykonawcę Comarch Healthcare S.A. (Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków)
 • 2021-04-07 WYROK Sygn. akt KIO 687/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prez esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 marca 2021 r. przez wykonawcę Agencja Inwestycyjna Terra sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k., ul. Botaniczna 24/3
 • 2021-04-06 WYROK Sygn. akt KIO 714/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pre zesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2021 r. przez wykonawcę ECM Group Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
 • 2021-04-06 WYROK Sygn. akt KIO 612/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 01 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesion ego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lutego 2021 r. przez W ykonawcę PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o. (ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz) w
 • 2021-03-31 WYROK Sygn. akt KIO 676/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 29 marca 2021 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 2 marca 2021 r. do Prezesa Krajowej Iz by Odwoławczej przez wykonawcę: KAFAR B. S., Zielonka w postępowaniu pn. Dostawa piecyków grzewczych na paliwo płynne do
 • 2021-03-31 WYROK Sygn. akt KIO 659/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 marca 2021 r. przez wykonawcę MWM sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Artura Grottgera 35; 44-100
 • 2021-03-31 WYROK Sygn. akt KIO 652/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 29 marca 2021 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 1 marca 2021 r. do Prezesa Krajowej Iz by Odwoławczej przez wykonawcę: TSG Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w postępowaniu pn. Przebudowa i rozbudowa Portu
 • 2021-03-26 WYROK Sygn. akt KIO 597/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021 r. przez A. D. i M. G. - wspólników spółki cywilnej FHU D. i G. s.c. w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-03-26 WYROK Sygn. akt KIO 547/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dnia 19 lutego 2021 r. przez wykonawcę Środowisko i Innowacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2021-03-26 WYROK Sygn. akt KIO 320/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 11 marca 2021 r. i 22 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 lutego 2021 r. przez wykonawcę Multiconsult Polska Spółka z ograniczoną
 • 2021-03-25 WYROK Sygn. akt KIO 624/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 25 marca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 lutego 2021 r. przez wykonawcę Polskie Linie Oceaniczne S.A. z siedzibą w Gdyni w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-03-25 WYROK Sygn. akt KIO 569/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2021 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021 r. przez wykonawcę J. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usługowy Konserwacja
 • 2021-03-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 648/21
  po rozpozna niu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron postępowania odwoławczego 23 marca 2021 r. w Wars zawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 1 marca 2021 r. przez wykonawcę: Benevento sp. z o.o. z siedzibą
 • 2021-03-23 WYROK Sygn. akt KIO 551/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 lutego 2021 r. przez wykonawcę Apis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2021-03-23 WYROK Sygn. akt KIO 250/21, KIO 252/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 i 19 marca 2021 r., w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 22 lutego 2021 r. przez wykonawcę Heli Service International GmbH z siedzibą w Emden, Niemcy, B. w dniu
 • 2021-03-22 WYROK Sygn. akt KIO 484/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 i 17 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 r. przez odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • 2021-03-19 WYROK Sygn. akt KIO 625/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 16 marca 2021 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 26 lutego 2021 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Polski Holding Budowlany
 • 2021-03-18 WYROK Sygn. akt KIO 506/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 r. przez wykonawcę Integrity Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym

 

1 2 ... 10 ... 16

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie