eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Mikołaj Kraska


Liczba znalezionych orzeczeń: 1 017


 • 2023-09-25 WYROK Sygn. akt KIO 2597/23, KIO 2608/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 i 27 września 2023 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 września 2023 r. przez: A. wykonawcę Zakłady Automatyki "KOMBUD" S.A. z siedzibą w Radomiu (KIO
 • 2023-09-18 WYROK Sygn. akt KIO 2591/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 września 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izb y Odwoławczej w dniu 4 września 2023 roku przez wykonawcę HOCHTIEF Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu
 • 2023-09-12 WYROK Sygn. akt KIO 2521/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 września 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 28 sierpnia 2023 r. przez Odwołującego AG-Complex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2023-09-05 WYROK Sygn. akt KIO 2465/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 września 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 sierpnia 2023 r. przez wykonawcę: DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach w postępowaniu
 • 2023-08-22 WYROK Sygn. akt KIO 2327/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 sierpnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 sierpnia 2023 r. przez wykonawcę Impel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu
 • 2023-08-10 WYROK Sygn. akt KIO 2145/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 sierpnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 lipca 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Pomorskie
 • 2023-06-02 WYROK Sygn. akt KIO 1388/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 maja 2023 r. przez wykonawcę Marco Service Sp. z o.o., ul. Bytomska 15, 70-603 Szczecin w postępowaniu
 • 2023-05-16 WYROK Sygn. akt KIO 1216/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 1 maja 2023 r. przez wykonawcę Strabag spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie przy
 • 2023-05-15 WYROK Sygn. akt KIO 1208/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 maja 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby O dwoławczej w dniu 28 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę A. K., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sieciowe Systemy
 • 2023-05-12 WYROK Sygn. akt KIO 1174/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 kwietnia 2023 r. przez odwołującego LK Inwest sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym
 • 2023-05-12 WYROK Sygn. akt KIO 1134/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Porr Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2023-05-11 WYROK Sygn. akt KIO 1158/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajo wej Izby Odwoławczej w dniu 24 kwietnia 2023 r. przez Odwołującego T- Mobile Polska S.A. (ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa) w postępowaniu
 • 2023-05-10 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1155/23
  po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2023 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 24 kwietnia 2023 r. przez wykonawc ę VULCAN Sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51- 116 Wrocław
 • 2023-05-09 WYROK Sygn. akt KIO 1118/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 kwietnia 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia MM SERVICE MONITORING Sp.
 • 2023-05-09 WYROK Sygn. akt KIO 1091/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z ograniczoną
 • 2023-05-08 WYROK Sygn. akt KIO 1106/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 maja 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezes a Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 kwietnia 2023 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum
 • 2023-04-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1092/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron postępowania odwoławczego w dniu 28 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Pentacomp
 • 2023-04-28 WYROK Sygn. akt KIO 1068/23, KIO 1070/23, KIO 1074/23, KIO 1080/23, KIO 1085/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2023 roku w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 kwietnia 2023 r. A. przez wykonawcę Kelvin Sp. z o.o. , z siedzibą w Bielsku-Białej (sygn. akt
 • 2023-04-28 WYROK Sygn. akt 1032/23
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę ETNA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wyspiańskiego 48A, 32-050 Skawina
 • 2023-04-27 WYROK Sygn. akt KIO 1057/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odw oławczej w dniu 14 kwietnia 2023 r. przez Odwołującego „Kompostech” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.
 • 2023-04-27 WYROK Sygn. akt KIO 1055/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwo łania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby O dwoławczej w dniu 13 kwietnia 2023 r. przez odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • 2023-04-26 WYROK Sygn. akt KIO 1013/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 24 kwietnia 2023 r. odwołania wniesione- go do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 kwietnia 2023 r. przez: wykonawcę Multiconsult Polska Sp ółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2023-04-25 WYROK Sygn. akt KIO 1006/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Erbud Industry Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2023-04-24 WYROK Sygn. akt KIO 972/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę S.
 • 2023-04-21 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1001/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 21 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 07 kwietnia 2023 r. przez Odwołującego P. G. prowadzącego działalność
 • 2023-04-21 WYROK Sygn. akt KIO 935/23, KIO 946/23, KIO 954/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 17 i 18 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: I. w dniu 3 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. w Toruniu, sygn. akt: KIO
 • 2023-04-20 WYROK Sygn. akt KIO 958/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę: R. Ż. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą INTERPLASTIC R.
 • 2023-04-18 WYROK Sygn. akt KIO 891/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pre zesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 marca 2023 r. przez wykonawc ę M. S.-G. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą
 • 2023-04-14 WYROK Sygn. akt KIO 911/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2023 r. w Warszawie odw ołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 marca 2023 r. przez wykonawcę H. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo
 • 2023-04-12 WYROK Sygn. akt KIO 868/23
  po rozpoznaniu na rozprawie z udziałem stron i uczestników postępowania w dniu 12 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 marca 2023 r. przez wykonawcę ELTIM Sp. z o.o. z siedzibą

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 34

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie