eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Tomasz Skowroński


Liczba znalezionych orzeczeń: 150


 • 2023-09-01 WYROK Sygn. akt KIO 2464/23
  po rozpoznaniu na rozprawie z udziałem stron i uczestników postępowania w dniu 1 września 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 sierpnia 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się
 • 2023-08-25 WYROK Sygn. akt KIO 2369/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 sierpnia 2023 roku przez wykonawc ę D. K., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Adwokat D. K.
 • 2023-08-21 WYROK Sygn. akt KIO 2241/23, KIO 2264/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 sierpnia 2023 r., w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 31 lipca 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie „IZAN +” Spółka
 • 2023-07-24 WYROK Sygn. akt KIO 1959/23
  po rozpoznaniu na rozprawie z udziałem stron i uczestników postępowania w dniu 21 lipca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 lipca 2023 r. przez wykonawcę Hectronic Polska Sp. z o.o.
 • 2023-07-20 WYROK Sygn. akt KIO 1926/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lipca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 lipca 2023 r. przez wykonawcę Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, w postępowaniu
 • 2023-07-14 WYROK Sygn. akt KIO 1844/23
  po rozpoznaniu na rozprawie dnia 12 lipca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 27 czerwca 2023 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie, Berzyna 6
 • 2023-07-07 WYROK Sygn. akt KIO 1773/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lipca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 czerwca 2023 r. przez wykonawcę Megatherm Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2023-06-22 WYROK Sygn. akt KIO 1636/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 czerwca 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 czerwca 2023r. przez wykonawcę Ventus Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
 • 2023-06-22 WYROK Sygn. akt KIO 1618/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 czerwca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 czerwca 2023 r. przez wykonawcę Konsorcjum Biuro Klub Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2023-05-17 WYROK Sygn. akt KIO 1222/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu i rozprawie w dniu 16 maja 2023r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 maja 2023 r. przez odwołującego: Spochacz Sp. z o.o. Sp.k. 63-000 Środa Wielkopolska, Ruszkowo 7a
 • 2023-05-15 WYROK Sygn. akt KIO 1205/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę: A. H. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usługowy
 • 2023-05-12 WYROK Sygn. akt KIO 1199/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2023 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 kwietnia 2023 roku przez wykonawcę Deko-Bau Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie
 • 2023-05-12 WYROK Sygn. akt KIO 1189/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Słupsku
 • 2023-05-12 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1165/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 12 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę J. Z.
 • 2023-05-09 WYROK Sygn. akt KIO 1152/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 kwietnia 2023r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: M. F.
 • 2023-05-04 WYROK Sygn. akt KIO 1108/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 4 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 19 kwietnia 2023 r. przez w ykonawców: K. S., E. W. wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia jako wspólniczki spółki
 • 2023-05-02 WYROK Sygn. akt KIO 1087/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwo łania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby O dwoławczej w dniu 17 kwietnia 2023 r. przez odwołującego: Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Lisim
 • 2023-05-02 WYROK Sygn. akt KIO 1078/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia i 2 maja 2023 r. w Wa rszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 kwietnia 2023 r. przez wykonawc ę P. J. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
 • 2023-04-26 WYROK Sygn. akt KIO 1023/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Comarch Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
 • 2023-04-24 WYROK Sygn. akt KIO 939/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
 • 2023-04-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 764/24
  z udziałem stron w dniu 3 kwietnia 2023 r., odwołania wniesionego do Pre zesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie w dniu 20 marca 2023 r. wykonawców: EMKA S.A. w Żyrardowie oraz MPO Sp. z o.o. w Białymstoku ubiegających się wspólnie
 • 2023-04-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 993/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w Warszawie w dniu 20 kwietnia 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę
 • 2023-04-20 WYROK Sygn. akt KIO 975/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2023 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 kwietnia 2023 roku przez wykonawcę PLATON Szkolenia i Konferencje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.
 • 2023-04-20 WYROK Sygn. akt KIO 934/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Microne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
 • 2023-04-18 WYROK Sygn. akt KIO 930/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego d o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 kwietnia 2023 roku przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakład
 • 2023-04-17 WYROK Sygn. akt KIO 924/23
  po rozpoznaniu na rozprawie dnia 14 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwo ławczej w dniu 3 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę INFRA – CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa
 • 2023-04-14 WYROK Sygn. akt KIO 912/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 31 marca 2023 r. przez wykonawc ę B-ACT spółkę akcyjną z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.
 • 2023-04-14 WYROK Sygn. akt KIO 897/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej w dniu 30 marca 2023 r. przez wykonawcę S4H Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie
 • 2023-04-13 WYROK Sygn. akt KIO 875/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 marca 2022 r. przez odwołującego: w dniu 28 marca 2022 r. przez Odwołującego: Klub Sportowy
 • 2023-04-13 WYROK Sygn. akt KIO 848/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do P rezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Impel Facility

 

1 2 ... 5

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie