eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Robert Skrzeszewski


Liczba znalezionych orzeczeń: 1 091


 • 2023-03-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 484/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika w dniu 8 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 1 lutego 2023 r. przez Wykonawcę AMSA Sp. z o.o. z siedzibą
 • 2023-03-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 445/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika w dniu 3 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 lutego 2023 r. przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
 • 2023-02-27 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 395/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników w dniu 27 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego 2023 r. przez Wykonawcę Catermed sp. z o.o. z siedzibą
 • 2023-02-20 WYROK Sygn. akt KIO 265/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajo wej Izby Odwoławczej w dniu 30 stycznia 2023 r. przez wykonawc ę Tensoft sp. z o.o. z siedzibą w Opolu w postępowaniu prowadzonym
 • 2023-02-14 WYROK Sygn. akt KIO 258/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 stycznia 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Ekotrade sp. z o.o.
 • 2023-02-07 WYROK Sygn. akt KIO 184/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 stycznia 2023 r. przez wykonawcę IT Solution Factor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • 2023-02-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 206/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udzi ałem stron w dniu 7 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 stycznia 2023 r. przez wykonawcę JFC Polska sp. z o.o., ul. Białostocka 1, Karpin
 • 2023-01-27 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 146/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu nieja wnym bez udziału stron i uczestnika postępowania odwoławczego w dniu 27 stycznia 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 stycznia 2023 roku przez wykonawcę
 • 2023-01-27 WYROK Sygn. akt KIO 78/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 stycznia 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Remondis Medison sp.
 • 2023-01-23 WYROK Sygn. akt KIO 26/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 stycznia 2023 r. przez wykonawc ę COIG S.A. z siedzibą w Katowicach w postępowaniu prowadzonym
 • 2023-01-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 121/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 23 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 stycznia 2022 r. przez wykonawcę EKO-TRANS Sp. z o.o., Samoklęski 28
 • 2023-01-13 WYROK Sygn. akt KIO 3525/22
  po rozpoznaniu na rozprawie z udz iałem stron w dniu 12 stycznia 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 grudnia 2022 r: przez wykonawcę Partner sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, w
 • 2022-12-23 WYROK Sygn. akt KIO 3307/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 grudnia 2022 r. przez wykonawcę: ECM Group Polska S.A. (Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa) ubiegającego się
 • 2022-12-19 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3210/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestnika postępowania odwoławczego w dniu 19 grudnia 2022 roku w Warszawie odwołania wn iesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 grudnia 2022 roku przez wykonawcę
 • 2022-12-12 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3231/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników w dniu 12 grud nia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 grudnia 2022 r. przez wykonawcę ATF Sp. z o.o. s.k. z siedzibą
 • 2022-12-12 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3177/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników w dniu 12 grudnia 2022 r. w Warszawie od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 grudnia 2022 r. przez wykonawcę Integrated Solutions sp. z o.o.
 • 2022-12-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3182/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników w dniu 8 grudnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwo ławczej w dniu 1 grudnia 2022 r. przez Wykonawcę A.P.N. Promise S.A. z siedzibą
 • 2022-12-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3140/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników w dniu 8 grudnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwo ławczej w dniu 28 listopada 2022 r. przez Wykonawcę Remondis Opole sp. z o. o.
 • 2022-12-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3110/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 7 grudnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 listopada 2022 r. przez wykonawc ę KOMA sp. z o.o. s. k. z siedzibą w Ełku
 • 2022-12-02 WYROK Sygn. akt KIO 3084/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 grudnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 listopada 2022 r. przez wykonawcę Społeczne Przedsiębiorstwo Usługowe Spółdzielnia Socjalna z siedzibą
 • 2022-11-08 WYROK Sygn. akt KIO 2766/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 października 2022 r. przez wykonawcę INTRAVI sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Bielsko-Białej
 • 2022-11-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2794/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników w dniu 8 listopada 2022 r. w War szawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 października 2022 r. przez Wykonawcę N.-Mosty sp. z o.o.
 • 2022-10-26 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2736/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników w dniu 26 października 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby O dwoławczej w dniu 17 października 2022 r. przez wykonawcę P. S.
 • 2022-10-25 WYROK Sygn. akt KIO 2669/22, KIO 2690/22
  po rozpoznaniu na rozprawie z udziałem stron w dniu 21 października 2022 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowe j Izby Odwoławczej w dniu 10 października 2022 r: A. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Handlowo
 • 2022-10-17 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2579/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejaw nym z udziałem stron w dniu 17 października 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 września 2022 r. przez wykonawcę Wrocławskie Przedsiębiorstwo
 • 2022-10-12 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2557/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 12 października 2022 r. w Warszawie o dwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 września 2022 r. przez wykonawcę S. T. Kancelaria Adwokatów i Radców
 • 2022-10-12 WYROK Sygn. akt KIO 2528/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 października 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 września 2022 r. przez wykonawcę Remondis Legnica sp. z o.o. z siedzibą w Kunicach
 • 2022-10-10 WYROK Sygn. akt KIO 2488/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 października 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 września 2022 r. przez wykonawcę P. Sz. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Savicon P.
 • 2022-10-05 WYROK Sygn. akt KIO 2464/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 września 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 września 2022 r. przez wykonawcę R. P. – Megamaszyny, ul. Guznera 55, 47-175 Spórok
 • 2022-09-29 WYROK Sygn. akt KIO 2426/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 września 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 września 2022 r. przez wykonawcę NEOMED POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 37

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie