eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Magdalena Grabarczyk


Liczba znalezionych orzeczeń: 1 427


 • 2022-03-21 WYROK Sygn. akt KIO 641/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 marca 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: CATERMED sp. z o.o. w Łodzi
 • 2022-03-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 471/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 15 marca 2022 r. w Warszawie odw ołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 lutego 2022 r. przez wykonawc ę CATERMED spółkę z ograniczoną
 • 2022-03-10 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 460/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 10 marca 2022 r. w Warszawie odw ołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 lutego 2022 r. przez wykonawc ę Uniefied Solutions Sp. z o.o. w Warszawie
 • 2022-03-10 WYROK Sygn. akt KIO 436/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 202 1 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 lutego 2022 r. przez wykonawcę PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE "DROGPOL" Sp. z o.o. w Poraju
 • 2022-03-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 490/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 8 marca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2022 r., przez wykonawcę SIMPLE S.A z siedzibą w Warszawie
 • 2022-03-04 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 409/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników w dniu 4 marca r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 lutego 2022 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się
 • 2022-03-02 WYROK Sygn. akt KIO 366/22
  po rozpoznaniu na rozprawie dnia 25 lutego 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 11 lutego 2022 r. przez odwołującego: PORR S.A. z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2022-02-22 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 336/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 22 lutego 2022 r. w Warszaw ie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 lutego 2022 r. przez wykonawc ę BPROG Sp. z o.o. w Ząbkach w postępowaniu
 • 2022-01-26 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 108/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 26 stycznia 2022 r. w Warszaw ie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 stycznia 2021 r. przez wykonawc ę Sygnity S.A. w Warszawie w postępowaniu
 • 2022-01-26 WYROK Sygn. akt KIO 55/22
  po rozpoznaniu na rozprawie d nia 25 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 10 stycznia 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia CIVIS Polska Spółka
 • 2022-01-20 WYROK Sygn. akt KIO 3796/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2021 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.
 • 2022-01-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 53/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników w dniu 20 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2021 r. przez wykonawc ę M. K. prowadzącego
 • 2022-01-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 20/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników w dniu 20 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 stycznia 2022 r. przez wykonawc ę Strabag Sp. z o.o. w Pruszkowie
 • 2022-01-18 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 83/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników w dniu 18 stycznia r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 stycznia 2022 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się
 • 2022-01-13 WYROK Sygn. akt KIO 3772/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2021 r. przez wykonawcę GRAFIT Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Muszynie
 • 2022-01-13 WYROK Sygn. akt KIO 3794/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby O dwoławczej w dniu 30 grudnia 2021 r. przez wykonawcę S. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: MAXX-BUD S. K. w
 • 2022-01-05 WYROK Sygn. akt KIO 3670/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowe j Izby Odwoławczej w dniu 20 grudnia 2021 r. przez wykonawcę AST architekci Sp ółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach
 • 2021-12-09 WYROK Sygn. akt KIO 3453/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izb y Odwoławczej w dniu 26 listopada 2021 r. przez wykonawcę Pro- Environment Polska Sp. z o.o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-12-03 WYROK Sygn. akt KIO 3422/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 listopada 2021 r. przez wykonawcę Jeton Sp. z o.o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
 • 2021-12-03 WYROK Sygn. akt KIO 3355/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 listopada 2021 r. przez wykonawcę Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-11-29 WYROK Sygn. akt KIO 3285/21, KIO 3317/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniach 8 i 10 listopada 2021 r. przez wykonawcę Strabag Sp. z o.o. w Pruszkowie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-11-26 WYROK Sygn. akt KIO 3242/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 listopada 2021 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o zamówienie: Autostrada Mazowiecka sp.
 • 2021-11-19 WYROK Sygn. akt KIO 3207/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2021 r. w Warszawie odw ołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 listopada 2021 r. przez wykonawcę Gorek Restauro Sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-11-09 WYROK Sygn. akt KIO 3091/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 października 2021 r. przez wykonawcę Goldenore Sp. z o.o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-11-05 WYROK Sygn. akt KIO 3057/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 października 2021 r. przez wykonawcę M. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą M. K.
 • 2021-11-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3176/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 3 listopada 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 października 2021 r. przez wykonawcę SKAMEX Sp. z o.o. Sp. j. w Łodzi
 • 2021-10-22 WYROK Sygn. akt KIO 2916/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 1 października 2021 r. w Warszawie odwołania wni esionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 października 2021 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o zamówienie: SWIETELSKY RAIL
 • 2021-10-22 WYROK Sygn. akt KIO 2575/21
  po rozpoznaniu na rozpraw ie w dniu 20 października 2021 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30.08.2021 r. przez wykonawcę PreZero Recycling Wschód sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin
 • 2021-10-11 WYROK Sygn. akt KIO 2755/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 października 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 września 2021 r. przez Paramedica Polska sp. z o.o. sp. k. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-10-08 WYROK Sygn. akt KIO 2711/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 października 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 września 2021 r. przez wykonawcę Warbud S.A. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 48

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie