eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Aldona Karpińska


Liczba znalezionych orzeczeń: 851


 • 2023-10-25 WYROK Sygn. akt KIO 2979/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 października 2023 r. przez wykonawc ów: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą
 • 2023-10-16 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2257/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 16 października 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 października 2023 r. przez wykonawcę G. G. prowadzący działalność
 • 2023-09-26 WYROK Sygn. akt KIO 2572/23, KIO 2574/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 15 i 21 września 2023 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 sierpnia 2023 r. przez: A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: TORPOL S.A.
 • 2023-07-14 WYROK Sygn. akt KIO 1884/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lipca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 czerwca 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia BASMA SECURITY spółka
 • 2023-06-22 WYROK Sygn. akt KIO 1627/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 20 czerwca 2023 r. odwołania wniesione- go do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 czerwca 2023 r. przez: wykonawcę G. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „MAX-BUD G.
 • 2023-05-31 WYROK Sygn. akt KIO 1421/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 maja 2023 r. przez Odwołującego Centrum Medyczne Ermed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.
 • 2023-05-19 WYROK Sygn. akt KIO 1240/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prez esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 maja 2023 r. przez wykonawcę: „JZP Kancelaria Adwokacka" J.-Z., Z.-P., Z. i Partnerzy Sp. p., ul. Sienna 10/4
 • 2023-05-15 WYROK Sygn. akt KIO 1160/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 maja 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 24 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Comarch Polska spółka akcyjna w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2023-05-15 WYROK Sygn. akt KIO 1195/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do P rezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 kwietnia 2023 r. przez odwołującego Sigma Bis S.A. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
 • 2023-05-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1185/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron postępowania odwoławczego 9 maja 2023 r. w Wars zawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 27 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę: Czyszczeniepro.pl A. P., Koszalin
 • 2023-05-09 WYROK Sygn. akt KIO 1147/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 maja 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izb y Odwoławczej w dniu 24 kwietnia 2023 roku przez wykonawc ę M. J. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ZUIS M.
 • 2023-05-09 WYROK Sygn. akt KIO 1142/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 maja 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izb y Odwoławczej w dniu 24 kwietnia 2023 roku przez wykonawc ę Konsorcjum: Lider: ANN-POL Inwestycje 13 Sp. z o.o. ul. Łączna 2/Ł
 • 2023-04-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1065/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem Stron i Uczestnika postępowania odwoławczego w dniu 28 kwietnia 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 kwietnia 2023 roku przez
 • 2023-04-28 WYROK Sygn. akt KIO 1063/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę: INTOP Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
 • 2023-04-28 WYROK Sygn. akt KIO 1045/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2023 r. odwołania wniesione- go do Prezesa Krajow ej Izby Odwoławczej w dniu 12 kwietnia 2023 r. przez: wykonawcę Fundacja Wodna Służba Ratownicza z siedzibą we Wrocławiu, ul.
 • 2023-04-21 WYROK Sygn. akt KIO 968/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 kwietnia 2023 r. przez wykonawc ę BIO-EKOS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Nowym Chechle
 • 2023-04-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 942/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 20 kwietnia 2023 r. w Warszawie od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę GALAXY Systemy Informatyczne sp. z o.o., ul.
 • 2023-04-20 WYROK Sygn. akt KIO 974/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2023 r. w Warszawie odw ołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 kwietnia 2023 r. przez wykonawc ę SK-MED Systems sp. z o.o. w Poznaniu w postępowaniu prowadzonym przez 105.
 • 2023-04-18 WYROK Sygn. akt KIO 963/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 17 kwietnia 2023 r. odwołania wniesione- go do Prezesa Krajo wej Izby Odwoławczej w dniu 4 kwietnia 2023 r. przez: wykonawcę Ro- che Diagnostics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2023-04-18 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 956/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 18 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Fundacja Wodna Służba Ratownicza we
 • 2023-04-18 WYROK Sygn. akt KIO 867/23
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wn iesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez wykonawcę NETKOM P. R., ul. Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 • 2023-04-17 WYROK Sygn. akt KIO 907/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izb y Odwoławczej w dniu 31 marca 2023 r. przez wykonawcę ERBUD INTERNATIONAL Sp. z o.o., z siedzibą w Jasionce, w postępowaniu
 • 2023-04-17 WYROK Sygn. akt KIO 890/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 13 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej 29 marca 2023 roku przez odwołującego OPTeam spółkę akcyjną z siedzibą w Jasionce w postępowaniu prowadzonym
 • 2023-04-14 WYROK Sygn. akt KIO 839/23, KIO 864/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2023 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej A. w dniu 27 marca 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Adamietz Warszawa Sp. z o.o., Adamietz Sp. z o.
 • 2023-04-13 WYROK Sygn. akt KIO 870/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 marca 2023 r. przez wykonawcę J. P. Mil-Sys Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
 • 2023-04-11 WYROK Sygn. akt KIO 830/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 7 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej 27 marca 2023 roku przez odwołującego PRZP Systemy Informacyjne spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2023-04-11 WYROK Sygn. akt KIO 829/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez wykonawcę PROKOM Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu w postępowaniu
 • 2023-04-07 WYROK Sygn. akt KIO 820/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez wykonawcę M. N. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą NORD-GLAS M. N.
 • 2023-04-07 WYROK Sygn. akt KIO 776/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odw oławczej w dniu 20 marca 2023 r. przez wykonawcę Siemens Healthcare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2023-04-06 WYROK Sygn. akt KIO 778/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 marca 2023 r. przez wykonawcę Sygnity Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 29

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie