eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Aldona Karpińska


Liczba znalezionych orzeczeń: 356


 • 2021-01-26 WYROK Sygn. akt KIO 3251/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 13 i 21 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 grudnia 2020 r. przez wykonawcę Apator Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Gdańska 4a/C4
 • 2021-01-18 WYROK Sygn. akt KIO 2581/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 2 listopada 2020 r. i w dniu 14 stycznia 2021r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 października 2020r. przez wykonawcę Spectro-Lab spółka z ograniczoną
 • 2021-01-14 WYROK Sygn. akt KIO 3338/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2020 r. przez wykonawcę L. W. w postępowaniu prowadzonym przez Spółkę Restrukturyzacji
 • 2021-01-14 WYROK Sygn. akt KIO 3297/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2020 r. przez wykonawcę Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą w
 • 2021-01-12 WYROK Sygn. akt KIO 3321/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2020 r. przez wykonawcę Control Process Spółka Akcyjna w Krakowie, w postępowaniu
 • 2021-01-11 WYROK Sygn. akt KIO 3309/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 stycznia 2021 r. w Warszawie odwo łania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2020 r. przez wykonawcę Strabag Sp. z o.o. w Pruszkowie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-01-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3308/20, KIO 3320/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 7 stycznia 2021 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2020 r. przez wykonawców: A) Strabag sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05- 800
 • 2021-01-04 WYROK Sygn. akt KIO 3293/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 grudnia 2020 r. przez wykonawcę Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Spółka z ograniczoną
 • 2021-01-04 WYROK Sygn. akt KIO 3288/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 grudnia 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 grudnia 2020 r. przez wykonawcę: NETPRINT S.C. J. W., B. S. z siedzibą w Oświęcimiu; w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2020-12-30 WYROK Sygn. akt KIO 3122/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 grudnia 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej w dniu 27 listopada 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: INGRIFO Spółka
 • 2020-12-29 WYROK Sygn. akt KIO 3211/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 grudnia 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 grudnia 2020 r. przez wykonawc ę CDM Smith Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2020-12-29 WYROK Sygn. akt KIO 3192/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 grudni a 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do P rezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 grudnia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum Rokom Sp.
 • 2020-12-28 WYROK Sygn. akt KIO 3279/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 grudnia 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 grudnia 2020 r. przez Odwołującego – Innergo Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Odrowąża 15, 03
 • 2020-12-23 WYROK Sygn. akt KIO 3210/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudni a 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego d o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 grudnia 2020 r. przez wykonawcę Zakład Zieleni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2020-12-18 WYROK Sygn. akt KIO 3202/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 grudnia 2020 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Energoterm” sp. z o.o. z siedzibą
 • 2020-12-18 WYROK Sygn. akt KIO 3178/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2020 r., w Wars zawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 grudnia 2020 r. przez Odwołującego - WONAT sp. z o.o. z siedzibą w Alwerni w postępowaniu
 • 2020-12-18 WYROK Sygn. akt KIO 3150/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2020 r. w Warszawie odwo łania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 listopada 2020 r. przez wykonawcę Strabag sp. z o.o. w Pruszkowie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2020-12-16 WYROK Sygn. akt KIO 3180/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 grudnia 2020 r. przez wykonawcę Klaromed Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 123, 05- 070 Sulejówek
 • 2020-12-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3179/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 15 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 grudnia 2020 r. przez wykonawcę: M. W. prowadzącego działalność gospodarczą
 • 2020-12-14 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3102/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym prowadzonym z udziałem stron w dniu 14 grudnia r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 listopada 2020 r. przez Odwołującego – W. R. prowadzącego
 • 2020-12-07 WYROK Sygn. akt KIO 3018/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 listopada 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum firm
 • 2020-12-07 WYROK Sygn. akt KIO 2971/20, KIO 2976/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 grudnia 2020 r. w Warsza wie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 listopada 2020 r. przez: A. wykonawcę ALTERSTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie (sygn. akt: KIO 2971/20), B.
 • 2020-12-04 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3009/20
  po rozpoznaniu w Warszawie na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 4 grudnia 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 listopada 2020 r. przez odwołującego: E. K. – S. prowadząca działalność
 • 2020-12-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3035/20
  wobec cofnięcia w dniu 2 grudnia 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej w dniu 19 listopada 2020 r. przez wykonawcę: FBSerwis Karpatia Sp. z o.o., ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów
 • 2020-12-01 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3013/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 grudnia 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 listopada 2020 roku przez wykonawcę D. S. w postępowaniu prowadzonym przez Polregio Spółkę
 • 2020-12-01 WYROK Sygn. akt KIO 2969/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 grudnia 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 listopada 2020 r. przez wykonawcę Labo Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
 • 2020-11-30 WYROK Sygn. akt KIO 3026/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 listopada 2020 r. przez wykonawc ę Dominex sp. z o.o. w Świętochłowicach w postępowaniu prowadzonym
 • 2020-11-30 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2979/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwo ławczego w dniu 30 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 listopada 2020 r. przez odwołującego
 • 2020-11-27 WYROK Sygn. akt KIO 2945/20, KIO 2947/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2020 r. w Warsza wie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 listopada 2020 r. przez: A. wykonawcę ML SYSTEM S.A. z siedzibą w Zaczerniu pod numerem 190G
 • 2020-11-26 WYROK Sygn. akt KIO 2933/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 listopada 2020 r. przez wykonawcę: Perola Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; w postępowaniu

 

1 2 ... 10 ... 12

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie