eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Aldona Karpińska


Liczba znalezionych orzeczeń: 412


 • 2021-05-04 WYROK Sygn. akt KIO 638/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2021r., w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 marca 2021 r. przez wykonawcę Transition Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-04-30 WYROK Sygn. akt KIO 613/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2021 roku w Warsza wie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 lutego 2021 roku przez wykonawcę GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w
 • 2021-04-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 516/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w Warszawie w dniu 20 kwietnia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 r. przez wykonawcę
 • 2021-03-29 WYROK Sygn. akt KIO 538/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prez esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 lutego 2021 r. przez odwołującego K&P Medical Group Sp. z o.o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-03-26 WYROK Sygn. akt KIO 620/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 lutego 2021 r. przez Strabag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie
 • 2021-03-26 WYROK Sygn. akt KIO 562/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Iz by Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021 r. przez wykonawcę Garte sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Swarzędzu w postępowaniu
 • 2021-03-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 626/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania w dniu 25 marca 2021 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 lutego 2021 roku przez wykonawcę GE Medical
 • 2021-03-24 WYROK Sygn. akt KIO 593/21
  po rozpoznaniu w Warszawie na rozprawie z udziałem stron w dniu 19 marca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021 r. przez odwołującego: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą
 • 2021-03-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 610/21
  po rozpoznaniu w Warszawie na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 23 marca 2021r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lutego 2021 r. przez odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się
 • 2021-03-23 WYROK Sygn. akt KIO 578/21, KIO 591/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 18 marca 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prez esa Krajowej Izby Odwoławczej 22 lutego 2021 r. przez wykonawców: A. Swietelsky Rail Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Swietelsky A.G. z siedzibą w
 • 2021-03-22 WYROK Sygn. akt KIO 525/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 lutego 2021 r. przez Odwołującego – MIXBUD KONTRAKTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szyb Walenty 18, 41
 • 2021-03-18 WYROK Sygn. akt KIO 523/21
  po rozpoznaniu w Warszawie na rozprawie z udz iałem stron w dniu 16 marca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 lutego 2021 r. przez odwołującego: GRAMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu (ul. Chłopska
 • 2021-03-17 WYROK Sygn. akt KIO 617/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 lutego 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Smoked Sp ółka
 • 2021-03-17 WYROK Sygn. akt KIO 505/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca 2021 roku w Warszawie odw ołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: DROMOSTTOR POLSKA Sp.
 • 2021-03-17 WYROK Sygn. akt KIO 477/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do P rezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 r. przez wykonawcę ENERIS Surowce Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 232a
 • 2021-03-15 WYROK Sygn. akt KIO 417/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezes a Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lutego 2021 r. przez wykonawcę Novum Stone Expert sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Kredytowa 9
 • 2021-03-12 WYROK Sygn. akt KIO 507/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 r. przez wykonawcę A. S. – J. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zakład
 • 2021-03-12 WYROK Sygn. akt KIO 487/21
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 10 marca 2021 roku od wołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 roku przez wykonawcę MWM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 • 2021-03-12 WYROK Sygn. akt KIO 467/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 10 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej 12 lutego 2021 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia E. B. prowadzącą działalność
 • 2021-03-11 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 590/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 11 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021 r. przez KD Inżynieria
 • 2021-03-09 WYROK Sygn. akt KIO 409/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lutego 2021 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne ŁĘGPRZEM sp. z o.o. w Krakowie w
 • 2021-03-09 WYROK Sygn. akt KIO 408/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego d o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lutego 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: MURKRAK Sp. z o.o. Sp.k.
 • 2021-03-08 WYROK Sygn. akt KIO 462/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lutego 2021 r. przez wykonawcę ZPUE S.A., ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa w postępowaniu
 • 2021-03-05 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 526/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron dnia 5 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 8 lutego 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • 2021-03-05 WYROK Sygn. akt KIO 482/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 r. przez odwołującego: PROCAD B., S. sp. j. z siedzibą w Koluszkach (ul. Gen. Stanisława Maczka 11
 • 2021-03-05 WYROK Sygn. akt KIO 427/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego d o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lutego 2021 r. przez wykonawcę BPRD Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, w postępowaniu prowadzonym przez Miasto
 • 2021-03-04 WYROK Sygn. akt KIO 422/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lutego 2021 r. przez odwołującego: Egis Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Domaniewska 39A 02-672
 • 2021-03-02 WYROK Sygn. akt KIO 286/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2021 r. przez wykonawcę T- Mobile Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-03-02 WYROK Sygn. akt KIO 283/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 i 26 lutego 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 stycznia 2021 r. przez wykonawcęM. D. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą M. D. Garden
 • 2021-02-26 WYROK Sygn. akt KIO 280/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 stycznia 2021 r. przez Odwołującego – ATM Spółka Akcyjna, ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa w postępowaniu

 

1 2 ... 10 ... 14

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie