eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Aldona Karpińska


Liczba znalezionych orzeczeń: 566


 • 2022-03-28 WYROK Sygn. akt KIO 646/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 marca 2022 roku przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Praxima Krakpol Sp. z o.
 • 2022-03-18 WYROK Sygn. akt KIO 510/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lutego 2022 r. przez wykonawcę Bergerat Monnoyeur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2022-01-31 WYROK Sygn. akt KIO 72/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezes a Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 stycznia 2022 r. przez Odwołującego Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. (ul. Powórcowa 9/25
 • 2022-01-28 WYROK Sygn. akt KIO 64/22, KIO 74/22
  po rozpoznaniu na rozpr awie z udziałem stron w dniu 24 stycznia 2022 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu: A. 10 stycznia 2022 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Specjalistyczne TEATR M. G., Sękocin Nowy
 • 2022-01-27 WYROK Sygn. akt KIO 59/22
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2022 r. w Warszawie o dwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 stycznia 2022 r. przez wykonawcę W. S. "BRACIA S.” W. S., 00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58, 11 i 12
 • 2022-01-25 WYROK Sygn. akt KIO 45/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 stycznia 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
 • 2022-01-24 WYROK Sygn. akt KIO 3809/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 19 stycznia 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2021 r. przez wykonawcę Ekotrade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
 • 2022-01-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 75/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 24 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 stycznia 2022 r. przez wykonawcę Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o., z siedzibą
 • 2022-01-24 WYROK Sygn. akt KIO 36/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2022 r. przez wykonawcę Agencję Ochrony Eskort Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2022-01-20 WYROK Sygn. akt KIO 3693/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 grudnia 2021 r. przez wykonawcę M. G. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład
 • 2022-01-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 27/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 20 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 stycznia 2022 r. przez wykonawcę Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji
 • 2022-01-19 WYROK Sygn. akt KIO 3763/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2021 r. przez wykonawc ę Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. z siedzibą we
 • 2022-01-19 WYROK Sygn. akt KIO 3745/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 17 stycznia 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2021 r. przez wykonawc ę D.R. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DrewKos D. R.
 • 2022-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 3811/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2021 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Kancelaria
 • 2022-01-14 WYROK Sygn. akt KIO 3801/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2022 r., w Warszawie, odwołania wniesionego d o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2021 r. przez wykonawcę AWIMA sp. j. B. W., ul. 3-go maja 2B/22; 05-410 Józefów, w postępowaniu
 • 2022-01-14 WYROK Sygn. akt KIO 3666/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 grudnia 2021 r. przez wykonawcę KOMA Ełk Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku w postępowaniu prowadzonym
 • 2022-01-13 WYROK Sygn. akt KIO 3680/21, KIO 3681/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 grudnia 2021 r. A. ....................................................................... przez wykonawców
 • 2022-01-13 WYROK Sygn. akt KIO 3671/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wni esionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 grudnia 2021 r. przez wykonawcę CertusVia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2022-01-12 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3755/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 12 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2021 r. przez wykonawcę
 • 2022-01-12 WYROK Sygn. akt KIO 3725/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2021 r. przez wykonawcę: R.H. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Leśne R. H.
 • 2021-12-29 WYROK Sygn. akt KIO 3605/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 grudnia 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Preze sa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 grudnia 2021 r. przez wykonawcę REMONDIS sp. z o.o., ul. Zawodzie 18; 02-981 Warszawa
 • 2021-12-27 WYROK Sygn. akt KIO 3615/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 grudnia 2021 r. przez Odwołującego W ykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • 2021-12-27 WYROK Sygn. akt KIO 3570/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 grudnia 2021 r. przez wykonawcę Sweco Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2021-12-23 WYROK Sygn. akt KIO 3571/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 grudnia 2021 r. przez wykonawcę CCIG Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
 • 2021-12-22 WYROK Sygn. akt KIO 3542/21, KIO 3552/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 grudnia 2021 r., w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 grudnia 2021 r.: A. przez Zakłady Wielobranżowe „Renoma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2021-12-20 WYROK Sygn. akt KIO 3298/21, KIO 3307/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 6 grudnia 2021 r. i 15 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 1) w dniu 8 listopada 2021 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się
 • 2021-12-20 WYROK Sygn. akt KIO 3561/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 grudnia 2021 roku w Warszawie, odwołania wn iesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 07 grudnia 2021 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o.o., ul.
 • 2021-12-20 WYROK Sygn. akt KIO 3555/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 grudnia 2021 r. przez wykonawcę Skamex Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-12-14 WYROK Sygn. akt KIO 3466/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 listopada 2021 roku przez wykonawcę BSG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgierzu w
 • 2021-12-13 WYROK Sygn. akt KIO 3497/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 10 grudnia 2021 r. odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 listopada 2021 r. przez wykonawcę ATOS sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w postępowaniu prowadzonym przez

 

1 2 ... 10 ... 19

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie