eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › LIFE TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O.
Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne udzielone firmie LIFE TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2010 - 2022Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

1 825

Łączna wartość
wygranych przetargów

154 628 849 zł

Liczba zamawiających

204

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma LIFE TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie mazowieckim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie LIFE TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. zamówień to 154 628 849,24 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2013 (294 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 6 503 896,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie przetargu, którego przedmiotem było usługę serwisową aparatu Applied Biosystems Real- Time ViiA7 oraz aparatu Applied Biosystems Real-Time 7900HT. - część 2.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 32,65 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Zadanie II Przetarg ogłoszony był przez Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.


Liczba udzielonych firmie LIFE TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy LIFE TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2022 127 27 597 777,07 PLN 43
2021 77 13 683 419,93 PLN 35
2019 1 428 839,71 PLN 1
2017 29 5 148 944,46 PLN 16
2016 132 9 353 767,88 PLN 43
2015 206 13 337 046,23 PLN 59
2014 251 10 913 882,12 PLN 67
2013 294 15 553 227,71 PLN 89
2012 281 18 906 724,09 PLN 81
2011 269 19 527 918,62 PLN 72
2010 158 20 177 301,42 PLN 62
RAZEM: 1 825 154 628 849,24 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na dostawy (1 752 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 133 664 017,93 zł). Przetargi, w których wygrywa firma LIFE TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Odczynniki laboratoryjne, Odczynniki chemiczne, Pipety i akcesoria laboratoryjne, Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego), Produkty chemicznePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma LIFE TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Warszawa (380 przetargów na łączną kwotę 39 124 536,70 zł). Olsztyn (227 przetargów na łączną kwotę 14 403 368,47 zł). Puławy (224 przetargi na łączną kwotę 3 336 104,16 zł). Kraków (179 przetargów na łączną kwotę 21 633 360,35 zł). Gliwice (93 przetargi na łączną kwotę 3 475 887,72 zł).

Lista przetargów, w których firma LIFE TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-12-05 Bydgoszcz

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
Dostawy

Kultury mikrobiologiczne VI - część 6
12 285,19 PLN
  Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Usługi

usługę serwisową aparatu Applied Biosystems Real- Time ViiA7 oraz aparatu Applied Biosystems Real-Time 7900HT.
10 551 873,00 PLN
2022-11-29   usługę serwisową aparatu Applied Biosystems Real- Time ViiA7 oraz aparatu Applied Biosystems Real-Time 7900HT. - część 1 4 047 977,00 PLN
2022-11-29   usługę serwisową aparatu Applied Biosystems Real- Time ViiA7 oraz aparatu Applied Biosystems Real-Time 7900HT. - część 2 6 503 896,00 PLN
  Wrocław

INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM.LUDWIKA HIRSZFELDA PAN WE WROCŁAWIU
Dostawy

Dostawa laboratoryjnych materiałów specjalistycznych, testów i odczynników.
3 462 649,12 PLN
2022-11-28   Dostawa laboratoryjnych materiałów specjalistycznych, testów i odczynników. - część 3 24 800,12 PLN
2022-11-28   Dostawa laboratoryjnych materiałów specjalistycznych, testów i odczynników. - część 1 3 437 849,00 PLN
2022-11-28 Szczecin

Uniwersytet Szczeciński
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych zużywalnych w ramach projektu: "EkoBarkod - metody molekularne w walce z inwazją obcych gatunków (edycja III)" - część 1
11 976,60 PLN
2022-11-25 Wrocław

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Dostawy

Sukcesywna dostawa żeli poliakrylamidowych dla Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
4 388 037,00 PLN
2022-11-22 Kraków

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostawy

DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH W RAMACH "DOPOSAŻENIA KLINIK I ODDZIAŁÓW HEMATOONKOLOGICZNYCH W SPRZĘT DO DIAGNOSTYKI I LECZENIA BIAŁACZEK I CHŁONIAKÓW"
78 210,78 PLN
2022-11-21 Zielona Góra

Uniwersytet Zielonogórski
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych 3. - część 3
1 003,68 PLN
  Biała Podlaska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą analizatora oraz odczynników do Pracowni Molekularnej w podziale na 9 części.
118 513,03 PLN
2022-11-16   Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą analizatora oraz odczynników do Pracowni Molekularnej w podziale na 9 części. - część 3 55 477,38 PLN
2022-11-16   Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą analizatora oraz odczynników do Pracowni Molekularnej w podziale na 9 części. - część 8 63 035,65 PLN
  Katowice

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Dostawy

Zakup odczynników laboratoryjnych - 5 części
3 204,69 PLN
2022-11-12   Zakup odczynników laboratoryjnych - 5 części - część 3 1 655,48 PLN
2022-11-12   Zakup odczynników laboratoryjnych - 5 części - część 2 1 549,21 PLN
  Olsztyn

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
Dostawy

Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
5 935,98 PLN
2022-11-03   Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. - część 3 3 726,90 PLN
2022-11-03   Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. - część 2 2 209,08 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych_80/22
98 856,43 PLN
2022-10-31   jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych_80/22 - część 36 1 434,18 PLN
2022-10-31   jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych_80/22 - część 9 63 099,00 PLN
2022-10-31   jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych_80/22 - część 8 6 416,03 PLN
2022-10-31   jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych_80/22 - część 2 25 551,11 PLN
2022-10-31   jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych_80/22 - część 38 2 356,11 PLN
2022-10-26 Warszawa

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I ODCZYNNIKÓW (4 CZĘŚCI) - część 3
185 238,00 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych_DZ-23/48/22
9 621,76 PLN
2022-10-24   jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych_DZ-23/48/22 - część 17 229,66 PLN
2022-10-24   jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych_DZ-23/48/22 - część 37 8 923,32 PLN
2022-10-24   jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych_DZ-23/48/22 - część 34 468,78 PLN
2022-10-19 Lublin

INSTYTUT AGROFIZYKI IM.BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych oraz dodatków chemicznych dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie - 2 części - część 1
1 392,36 PLN
2022-10-19 Bydgoszcz

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bydgoszczy
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych i diagnostycznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. - część 5
35 725,10 PLN
2022-10-17 Warszawa

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa materiałów, odczynników, pożywek mikrobiologicznych, sprzętu laboratoryjnego, środków ochrony osobistej i czystości oraz materiałów biurowych (18 części) - część 9
6 141,21 PLN
2022-10-13 Zakopane

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej
Dostawy

Sukcesywna dostawa materiałów odczynnikowych przeznaczonych do diagnostyki molekularnej na poziomie DNA i RNA do aparatu Genexus Integrated Sequencer i Genexus Purification System
938 104,21 PLN
2022-10-12 Szczecin

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Dostawy

Zakup aparatury naukowo-badawczej - dwóch czytników mikropłytkowych
402 453,66 PLN
2022-10-05 Rzeszów

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Dostawy

Dostawy odczynników oraz innych przedmiotów zamówienia dla Pracowni Biologii Molekularnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. - część 8
88 776,09 PLN
2022-09-29 Gliwice

NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACH
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla NIO PIB - część 1
10 573,20 PLN
2022-09-29 Gliwice

NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACH
Dostawy

Sukcesywne dostawy produktów do diagnostyki onkohematologicznej, materiałów i odczynników do 18F-PSMA-1007, preparatu do utrwalania rozmazów oraz odczynników do oznaczeń osteopontyny - część 1
9 014,83 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DZ-23/14/22
9 019,20 PLN
2022-09-26   JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DZ-23/14/22 - część 14 1 250,02 PLN
2022-09-26   JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DZ-23/14/22 - część 7 7 769,18 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DZ-23/240/21
40 697,17 PLN
2022-09-23   JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DZ-23/240/21 - część 62 2 929,10 PLN
2022-09-23   JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DZ-23/240/21 - część 50 12 863,24 PLN
2022-09-23   JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DZ-23/240/21 - część 49 1 926,18 PLN
2022-09-23   JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DZ-23/240/21 - część 18 6 414,57 PLN
2022-09-23   JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DZ-23/240/21 - część 1 16 564,08 PLN
2022-09-21 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH: DZ-23/32/22 - część 39
4 439,22 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DZ-23/62/22
49 429,90 PLN
2022-09-21   JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DZ-23/62/22 - część 46 9 531,29 PLN
2022-09-21   JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DZ-23/62/22 - część 42 647,60 PLN
2022-09-21   JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DZ-23/62/22 - część 40 97,42 PLN
2022-09-21   JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DZ-23/62/22 - część 21 26 082,15 PLN
2022-09-21   JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DZ-23/62/22 - część 14 13 071,44 PLN
  Łódź

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI
Dostawy

Dostawa termocyklerów w ramach realizacji projektu MOLecoLAB
539 011,60 PLN
2022-09-19   Dostawa termocyklerów w ramach realizacji projektu MOLecoLAB - część 2 293 866,68 PLN
2022-09-19   Dostawa termocyklerów w ramach realizacji projektu MOLecoLAB - część 1 245 144,92 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH Nr postępowania: DZ-23/169/21
17 176,22 PLN
2022-09-13   JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH Nr postępowania: DZ-23/169/21 - część 78 5 673,74 PLN
2022-09-13   JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH Nr postępowania: DZ-23/169/21 - część 62 5 063,29 PLN
2022-09-13   JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH Nr postępowania: DZ-23/169/21 - część 49 6 439,19 PLN
2022-09-13 Warszawa

Instytut Matki i Dziecka
Dostawy

Odczynnik na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnoztyka"
13 257,24 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH - DZ-23/136/21
35 199,53 PLN
2022-09-08   JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH - DZ-23/136/21 - część 51 3 357,90 PLN
2022-09-08   JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH - DZ-23/136/21 - część 37 2 295,43 PLN
2022-09-08   JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH - DZ-23/136/21 - część 22 26 427,99 PLN
2022-09-08   JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH - DZ-23/136/21 - część 13 3 118,21 PLN
2022-09-06 Kraków

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jann Sehna
Dostawy

Dostawa i instalacja zestawu do sekwencjonowania DNA
249 867,37 PLN
2022-09-05 Warszawa

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Dostawy

"DOSTAWA WZORCÓW, LINII KOMÓRKOWYCH, ANTYGENÓW, ENZYMÓW I POLIMERAZ" - część 10
5 047,92 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH
21 501,46 PLN
2022-09-02   JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH - część 39 4 833,65 PLN
2022-09-02   JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH - część 24 16 667,81 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych w 2022 r. - postępowanie powtórzone (DZ-23/39/22)
19 054,59 PLN
2022-09-01   sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych w 2022 r. - postępowanie powtórzone (DZ-23/39/22) - część 80 1 244,76 PLN
2022-09-01   sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych w 2022 r. - postępowanie powtórzone (DZ-23/39/22) - część 66 17 809,83 PLN
2022-08-26 Opole

UNIWERSYTET OPOLSKI
Dostawy

D/38/2022 Zakup i dostawa odczynników - część 1
9 593,23 PLN
2022-08-25 Olsztyn

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OLSZTYNIE
Dostawy

Dostawa odczynników, roztworów i krążków do badań laboratoryjnych - część 2
12 804,81 PLN
  Warszawa

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Dostawy

"Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych"
43 368,21 PLN
2022-08-19   "Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych" - część 36 3 104,32 PLN
2022-08-19   "Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych" - część 69 7 267,48 PLN
2022-08-19   "Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych" - część 65 2 312,40 PLN
2022-08-19   "Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych" - część 45 921,02 PLN
2022-08-19   "Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych" - część 8 10 612,93 PLN
2022-08-19   "Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych" - część 6 19 150,06 PLN
2022-08-19 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych_175 - część 34
877,92 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych_151
3 558,52 PLN
2022-08-17   jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych_151 - część 51 1 359,49 PLN
2022-08-17   jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych_151 - część 14 2 199,03 PLN
2022-08-08 Olsztyn

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
Dostawy

Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie - część 3
13 633,07 PLN
2022-08-05 Łódź

POLITECHNIKA ŁÓDZKA
Dostawy

Dostawa zestawu do analizy żywotności komórek w oparciu o pomiary absorbancji i fluorescencji dla Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej
528 722,41 PLN
  Katowice

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla AWF Katowice - 33 części
6 510,69 PLN
2022-08-03   Dostawa odczynników laboratoryjnych dla AWF Katowice - 33 części - część 6 756,43 PLN
2022-08-03   Dostawa odczynników laboratoryjnych dla AWF Katowice - 33 części - część 13 1 160,82 PLN
2022-08-03   Dostawa odczynników laboratoryjnych dla AWF Katowice - 33 części - część 9 4 593,44 PLN
2022-08-02 Opole

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU
Dostawy

WIW.DA.272.9.2022 - Zakup aparatu do Real-Time PCR na potrzeby Pracowni Biologii Molekularnej i Skażeń WIW w Opolu
301 646,45 PLN
2022-07-28 Bydgoszcz

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bydgoszczy
Dostawy

Dostawa odczynników i wzorców dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy
46 718,27 PLN
2022-07-27 Rzeszów

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W RZESZOWIE
Dostawy

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i materiałów mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie - część 8
51 958,14 PLN
2022-07-23 Gdańsk

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Dostawy

Dostawa odczynników do badań immunologicznych wraz z dzierżawą licznika komórek dla UCK. - część 2
149 821,61 PLN
2022-07-20 Poznań

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII
Dostawy

Odczynniki i zestawy do analiz molekularnych wykorzystywanych w ramach prowadzonych badań naukowych.
230 884,35 PLN
  Olsztyn

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
Dostawy

Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
7 119,24 PLN
2022-07-20   Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. - część 4 2 570,70 PLN
2022-07-20   Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. - część 5 2 307,48 PLN
2022-07-20   Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. - część 6 2 241,06 PLN
2022-07-18 Wrocław

INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM.LUDWIKA HIRSZFELDA PAN WE WROCŁAWIU
Dostawy

Dostawa platformy do oznaczania cytokin oraz testów immunoadsorpcyjnych. - część 1
121 770,00 PLN
  Kielce

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Dostawy

,Zakup wraz z dostawą odczynników dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
399 332,39 PLN
2022-07-15   ,Zakup wraz z dostawą odczynników dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. - część 2 232 849,15 PLN
2022-07-15   ,Zakup wraz z dostawą odczynników dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. - część 1 166 483,24 PLN
2022-07-11 Lublin

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
Dostawy

Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, sączek i bibuł filtracyjnych, z podziałem na 29 części. - część 10
2 244,75 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I ZESTAWÓW DO BIOLOGII MOLEKULARNEJ W ROKU 2022 - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE
18 236,37 PLN
2022-07-05   SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I ZESTAWÓW DO BIOLOGII MOLEKULARNEJ W ROKU 2022 - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE - część 23 1 578,21 PLN
2022-07-05   SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I ZESTAWÓW DO BIOLOGII MOLEKULARNEJ W ROKU 2022 - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE - część 1 16 658,16 PLN
2022-06-27 Lublin

INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI
Dostawy

Dostawa odczynników diagnostycznych na potrzeby realizacji badań objętych projektem GOSPOSTRATEG - III- 2 zadania - część 1
31 673,39 PLN
2022-06-08 Opole

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU
Dostawy

WIW.DA.272.3.2022 - Sukcesywny zakup odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Biologii Molekularnej i Skażeń WIW w Opolu. - część 1
24 885,49 PLN
2022-06-02 Warszawa

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE
Dostawy

Zakup i dostawa Aparatu RT-PCR wraz z oprogramowaniem
197 999,00 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DZ-23/159/21
20 766,58 PLN
2022-05-23   JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DZ-23/159/21 - część 27 106,09 PLN
2022-05-23   JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DZ-23/159/21 - część 126 12 235,41 PLN
2022-05-23   JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DZ-23/159/21 - część 3 4 214,03 PLN
2022-05-23   JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DZ-23/159/21 - część 51 4 211,05 PLN
2022-05-10 Warszawa

Instytut Matki i Dziecka
Dostawy

Dostawa odczynników, płytek optycznych z foliami optycznymi, krążków do oznaczania lekowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności oraz szczepów wzorcowych. - część 3
154 933,51 PLN
2022-05-10 Olsztyn

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
Dostawy

Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. - część 3
2 680,72 PLN
2022-04-29 Warszawa

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawy

Dostawa systemu do przygotowywania bibliotek genomowych i ładowania chipów do sekwencjonowania w systemie półprzewodnikowym
246 491,51 PLN
2022-04-27 Zielona Góra

Uniwersytet Zielonogórski
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych. - część 19
9 506,61 PLN
2022-04-19 Kraków

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE
Usługi

ZP.6.2022_Świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu laboratoryjnego i badawczego. - część 8
8 806,92 PLN
2022-04-19 Olsztyn

Intytut Rybactwa Śródlądowego
Dostawy

Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych i plastików laboratoryjnych do jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S.Sakowicza w Olsztynie. - część 2
45 000,00 PLN
2022-04-07 Bydgoszcz

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
Dostawy

Kultury mikrobiologiczne I - część 8
1 553,73 PLN
2022-04-04 Białystok

Uniwersytet w Białymstoku
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby projektu "Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu" - część 5
25 015,53 PLN
  Wrocław

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Dostawy

Doposażenie Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku w ramach programu rozwoju polskiej transplantologii - powtórzenie 3
189 742,20 PLN
2022-04-01   Doposażenie Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku w ramach programu rozwoju polskiej transplantologii - powtórzenie 3 - część 2 63 511,10 PLN
2022-04-01   Doposażenie Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku w ramach programu rozwoju polskiej transplantologii - powtórzenie 3 - część 1 126 231,10 PLN
2022-03-30 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Dostawy

Zakup wraz z dostawą odczynników do przygotowania bibliotek i sekwencjonowania IT GX5 dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
579 092,86 PLN
2022-03-30 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Dostawy

Zakup wraz z dostawą odczynników do przygotowania bibliotek i sekwencjonowania IT GX5 dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
579 092,80 PLN
2022-03-23 Siedlce

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Dostawy

Dostawa próbek referencyjnych i kalibracyjnych, wzorców kalibracyjnych, testów, podłoży różnych do badań mleka surowego oraz odczynników i pożywek do hodowli komórkowej dla ZHW w Warszawie. - część 5
21 327,53 PLN
2022-03-16 Olsztyn

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
Dostawy

Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
188 495,04 PLN
2022-03-15 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - część 3
5 642,46 PLN
2022-03-08 Olsztyn

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
Dostawy

Dostawa wraz z instalacją i szkoleniem fabrycznie nowego wyposażenia na potrzeby Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
119 932,88 PLN
2022-03-02 Warszawa

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawy

Dostawa odczynników wykorzystywanych wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych przez NIO-PIB w Warszawie.
212 445,49 PLN
2022-02-22 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Dostawy

Zakup wraz z dostawą odczynników dla Laboratoriów Naukowych i Diagnostycznych Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku oraz Zakładu Diagnostyki Molekularnej ŚCO w Kielcach. - część 4
34 975,30 PLN
  Kraków

INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Dostawy

Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego, KR-01/01/22
1 029 879,14 PLN
2022-02-14   Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego, KR-01/01/22 - część 2 40 160,22 PLN
2022-02-14   Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego, KR-01/01/22 - część 1 989 718,92 PLN
2022-02-14 Warszawa

Instytut Matki i Dziecka
Dostawy

Termocyklery
163 153,99 PLN
  Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Usługi

Usługa serwisowania aparatury specjalistycznej.
94 529,17 PLN
2022-02-10   Usługa serwisowania aparatury specjalistycznej. - część 2 35 202,83 PLN
2022-02-10   Usługa serwisowania aparatury specjalistycznej. - część 1 59 326,34 PLN
2022-02-10 Warszawa

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Dostawy

sprzedaż, dostawa, instalacja oraz uruchomienie fabrycznie nowego aparatu do RT-PCR z termocyklerem na elementach Peltiera z blokiem 384 dołkowym do pracy z płytkami i probówkami o objętości 0,02 ml
173 042,82 PLN
2022-02-04 Warszawa

Instytut Matki i Dziecka
Dostawy

Odczynnik na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"
7 035,60 PLN
2022-01-27 Łódź

Politechnika Łódzka
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych, odczynników laboratoryjnych (specjalistycznych) dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ. - część 15
28 848,10 PLN
2022-01-25 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Dostawy

Dostawa odczynników - część 6
848,70 PLN
2022-01-24 Rzeszów

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W RZESZOWIE
Dostawy

"Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych materiałów pomocniczych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie" - część 15
18 290,74 PLN
2022-01-10 Miłków

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Leśny Bank Genów Kostrzyca
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych - część 4
10 001,49 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma LIFE TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 27 597 777,07 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Katowice

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych - 59 części
12 188,85 PLN
2021-12-30   Dostawa odczynników laboratoryjnych - 59 części - część 3 1 349,88 PLN
2021-12-30   Dostawa odczynników laboratoryjnych - 59 części - część 5 200,35 PLN
2021-12-30   Dostawa odczynników laboratoryjnych - 59 części - część 20 105,17 PLN
2021-12-30   Dostawa odczynników laboratoryjnych - 59 części - część 12 1 665,42 PLN
2021-12-30   Dostawa odczynników laboratoryjnych - 59 części - część 9 1 027,00 PLN
2021-12-30   Dostawa odczynników laboratoryjnych - 59 części - część 8 1 024,59 PLN
2021-12-30   Dostawa odczynników laboratoryjnych - 59 części - część 7 1 687,05 PLN
2021-12-30   Dostawa odczynników laboratoryjnych - 59 części - część 6 1 934,15 PLN
2021-12-30   Dostawa odczynników laboratoryjnych - 59 części - część 27 2 099,86 PLN
2021-12-30   Dostawa odczynników laboratoryjnych - 59 części - część 1 839,54 PLN
2021-12-30   Dostawa odczynników laboratoryjnych - 59 części - część 2 255,84 PLN
2021-12-29 Poznań

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII
Dostawy

Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do biologii molekularnej
107 161,87 PLN
2021-12-22 Siedlce

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Dostawy

Zakup aparatu RT PCR
245 664,83 PLN
2021-12-21 Wrocław

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa aparatu do real-time PCR z wymiennymi blokami na potrzeby Zakładu Histologii i Embriologii, Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
489 702,95 PLN
2021-12-16 Warszawa

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Dostawy

Produkty lecznicze oraz produkty do badań biologicznych i hodowli komórkowych - część 2
14 527,78 PLN
2021-12-16 Poznań

INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Dostawy

DOSTAWA ANALIZATORA GENETYCZNEGO DO SEKWENCJONOWANIA I ANALIZY DŁUGOŚCI FRAGMENTÓW DNA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO.
279 973,80 PLN
2021-12-15 Bydgoszcz

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
Dostawy

Kultury mikrobiologiczne VI - płyny tkankowe
8 056,81 PLN
2021-12-14 Wrocław

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Dostawy

Dostawa odczynników do diagnostyki polimorfizmu genetycznego dla sekwenatora 3500 Genetic Analyzer 2szt (dwa obszary)
402 453,91 PLN
  Kraków

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej –Curie –Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
Usługi

Okresowe przeglądy techniczne aparatury i sprzętu medycznego
96 038,32 PLN
2021-12-13   Okresowe przeglądy techniczne aparatury i sprzętu medycznego - część 47 48 019,16 PLN
2021-12-13   Okresowe przeglądy techniczne aparatury i sprzętu medycznego - część 46 48 019,16 PLN
2021-12-06 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Usługi

WYKONANIE OBSŁUGI SERWISOWEJ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH - część 1
168 561,13 PLN
2021-12-03 Warszawa

Uniwersytet Warszawski
Dostawy

Sukcesywna sprzedaż i dostarczenie zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW - część 4
89 760,81 PLN
2021-12-02 Wrocław

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
Dostawy

Dostawa materiałów zużywalnych z podziałem na 33 części - na podstawie umowy ramowej - część 19
6 308,73 PLN
2021-12-02 Poznań

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
Dostawy

Dostawa automatu do izolacji DNA do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
144 225,64 PLN
2021-12-02 Warszawa

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawy

Dostawa przeciwciał do diagnostyki cytometrycznej białaczek i chłoniaków
205 361,42 PLN
2021-11-26 Kraków

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych - część 16
8 148,50 PLN
2021-11-26 Kraków

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej –Curie –Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
Dostawy

Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych, przeciwciał pierwotnych, systemów detekcyjnych w tym odczynników niezbędnych,do oznaczania statusu receptora HER2 w raku piersi wraz z dzierżawą - część 6
331 777,48 PLN
2021-11-26 Warszawa

Instytut Matki i Dziecka
Dostawy

Odczynniki na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"
7 035,60 PLN
  Warszawa

Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka
Dostawy

ZP/CZD/117/21 Dostawa odczynników do diagnostyki prenatalnej - 5 pakietów
131 817,65 PLN
2021-11-09   ZP/CZD/117/21 Dostawa odczynników do diagnostyki prenatalnej - 5 pakietów - część 5 25 629,40 PLN
2021-11-09   ZP/CZD/117/21 Dostawa odczynników do diagnostyki prenatalnej - 5 pakietów - część 2 100 326,01 PLN
2021-11-09   ZP/CZD/117/21 Dostawa odczynników do diagnostyki prenatalnej - 5 pakietów - część 3 5 862,24 PLN
2021-11-05 Warszawa

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawy

Dostawa odczynników wykorzystywanych wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych . - część 1
541 419,64 PLN
2021-11-04 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Dostawy

Zakup wraz z dostawą testów SARS Cov -2 dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
299 994,00 PLN
2021-11-02 Lublin

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
Dostawy

Dostawa odczynników, akcesoriów, zestawów do kalibracji i diagnostyki (bezpośrednie sekwencjonowanie) do pracy na sekwenatorze kapilarnym.
101 581,45 PLN
  Łódź

Politechnika Łódzka
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych, chemicznych dla Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
21 602,19 PLN
2021-10-28   Dostawa odczynników laboratoryjnych, chemicznych dla Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ - część 7 15 911,48 PLN
2021-10-28   Dostawa odczynników laboratoryjnych, chemicznych dla Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ - część 6 5 690,71 PLN
2021-10-27 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Dostawy

Dostawa zestawów do cytometrii przepływowej.
14 386,08 PLN
2021-10-21 Warszawa

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów i akcesoriów techniki kryminalistycznej do badań na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - część 1
110 298,16 PLN
  Olsztyn

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych, przeciwciał oraz zestawu do płukania i kalibracji urządzenia Guava MUSCE Cell Analyser do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
5 625,34 PLN
2021-10-20   Dostawa odczynników chemicznych, przeciwciał oraz zestawu do płukania i kalibracji urządzenia Guava MUSCE Cell Analyser do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - część 7 1 797,18 PLN
2021-10-20   Dostawa odczynników chemicznych, przeciwciał oraz zestawu do płukania i kalibracji urządzenia Guava MUSCE Cell Analyser do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - część 11 1 797,18 PLN
2021-10-20   Dostawa odczynników chemicznych, przeciwciał oraz zestawu do płukania i kalibracji urządzenia Guava MUSCE Cell Analyser do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - część 8 2 030,98 PLN
2021-10-19 Siedlce

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Dostawy

Zakup systemu do sekwencjonowania wielkoskalowego
1 018 504,89 PLN
2021-08-13 Kraków

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej –Curie –Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
Dostawy

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego - część 9
26 829,94 PLN
  Warszawa

INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych i genetycznych - wg 5 pakietów.
106 341,24 PLN
2021-07-30   Dostawa odczynników laboratoryjnych i genetycznych - wg 5 pakietów. - część 3 36 751,00 PLN
2021-07-30   Dostawa odczynników laboratoryjnych i genetycznych - wg 5 pakietów. - część 1 69 590,24 PLN
2021-07-29 Bydgoszcz

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
Dostawy

Kultury mikrobilogiczne III - część 3
2 164,80 PLN
2021-07-28 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników do badań na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - część 3
5 393,61 PLN
2021-07-28 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników do badań na potrzeby ZMDH w IRZiBŻ PAN w Olsztynie
3 235,40 PLN
  Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach
48 172,95 PLN
2021-07-28   Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach - część 1 19 390,21 PLN
2021-07-28   Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach - część 4 28 782,74 PLN
2021-07-27 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie
15 007,41 PLN
  Olsztyn

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych i przeciwciał do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
7 488,93 PLN
2021-07-23   Dostawa odczynników chemicznych i przeciwciał do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - część 1 5 521,72 PLN
2021-07-23   Dostawa odczynników chemicznych i przeciwciał do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - część 5 1 967,21 PLN
2021-07-20 Olsztyn

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
Dostawy

Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie - część 3
126 745,17 PLN
2021-07-14 Łódź

UNIWERSYTET MEDYCZNY
Dostawy

Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych niezbędnych do realizacji projektów: (FIXNET) i (RAPID). - część 1
299 938,27 PLN
2021-07-14 Kraków

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Usługi

USŁUGA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH APARATURY MEDYCZNEJ - część 12
10 627,20 PLN
2021-07-12 Łódź

Politechnika Łódzka
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych, chemicznych oraz sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ. - część 1
14 076,78 PLN
  Kraków

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Zakup i dostawa odczynników i produktów laboratoryjnych do Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12
6 489 754,82 PLN
2021-07-08   Zakup i dostawa odczynników i produktów laboratoryjnych do Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 - część 50 1 219 474,23 PLN
2021-07-08   Zakup i dostawa odczynników i produktów laboratoryjnych do Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 - część 7 1 528 122,28 PLN
2021-07-08   Zakup i dostawa odczynników i produktów laboratoryjnych do Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 - część 20 191 612,35 PLN
2021-07-08   Zakup i dostawa odczynników i produktów laboratoryjnych do Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 - część 23 3 550 545,96 PLN
2021-07-07 Warszawa

Instytut Matki i Dziecka
Dostawy

Termocyklery
40 742,27 PLN
2021-06-29 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Usługi

Usługa serwisowa aparatury Applied Biosystem Real - Quant Studio 6 i sekwenatora MiSeq - część 2
12 890,00 PLN
2021-06-29 Białystok

Uniwersytet w Białymstoku
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby projektu "Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu" - część 17
522,80 PLN
2021-06-22 Siedlce

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Dostawy

Dostawa odczynników, pożywek oraz testów diagnostycznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. - część 1
15 268,92 PLN
2021-06-21 Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych i wzorców certyfikowanych do analiz laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 12 części - część 7
19 540,58 PLN
2021-06-17 Wrocław

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa urządzenia do elektroforezy oraz western blottingu na potrzeby Zakładu Histologii i Embriologii, Katedry Morfologii i Embriologii Człowieka UMW (AZ-260-WR - 14/21)
6 277,92 PLN
2021-06-16 Katowice

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - część 1
21 106,12 PLN
  Siemianowice Śląskie

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
Dostawy

Odczynniki i akcesoria laboratoryjne
8 433,21 PLN
2021-06-14   Odczynniki i akcesoria laboratoryjne - część 10 640,24 PLN
2021-06-14   Odczynniki i akcesoria laboratoryjne - część 11 1 264,44 PLN
2021-06-14   Odczynniki i akcesoria laboratoryjne - część 1 6 528,53 PLN
2021-06-14 Wrocław

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Dostawy

Dostawa odczynników i produktów biochemicznych dla Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej - 4 zadania. - część 1
51 946,52 PLN
2021-06-01 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych z podziałem na zadania - część 24
6 797,45 PLN
2021-05-31 Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 4 pakietach. - część 1
548 231,03 PLN
2021-05-21 Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dostawy

Dostawa multizadaniowego czytnika do hodowli komórkowych
185 624,47 PLN
2021-04-19 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa specjalistycznej aparatury laboratoryjnej - część 5
14 354,10 PLN
2021-03-30 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Dostawy

Zakup wraz z dostawą odczynników dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
733 730,19 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma LIFE TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 13 683 419,93 zł.

Rok 2019

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2019-08-23 Wrocław

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Dostawy

Dostawa odczynników do diag. Polimorfizmu genetycznego dla sekwenatora dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięce
428 839,71 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma LIFE TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2019 to 428 839,71 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-07-27 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
7 519,39 PLN
2017-07-18 Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych producenta Thermo Fisher Scientific (BioProduction, Cell, Analysis, Cell Culture, Clinical, Cloning, DNA & RNA Purification, Human Identification, PCR, Protein Biology, Real-time PCR, Sequencing, Synthetic Biology, Thermo ScientificTM, Applied BiosystemsTM, InvitrogenTM, GibcoTM, Ion TorrentTM) lub równoważnych
976 647,01 PLN
2017-07-17 Opole

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Dostawy

Zakup wraz z dostawą do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu odczynników laboratoryjnych wzorców i testów do wykonywania badań mikrobiologicznych.
7 267,94 PLN
2017-06-29 Lublin

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
Usługi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i sprzętu dla Pracowni Cytogenetycznej
1 058 641,03 PLN
2017-06-29 Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Dostawy

Zakup i dostawa odczynników i materiałów do wykonywania reakcji sekwencjonowania firmy Applied Biosystems TM.
48 051,65 PLN
2017-06-23 Opole

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Dostawy

Zakup wraz z dostawą do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu odczynników chemicznych, wyrobów diagnostycznych, testów biochemicznych, surowic do badań w Pracowni Patologii.
5 779,46 PLN
2017-06-23 Opole

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Dostawy

Zakup wraz z dostawą do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu odczynników do badań metoda PCR oraz zestawów do potwierdzenia obecności GMO
65 815,58 PLN
2017-06-06 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie
9 643,20 PLN
2017-06-01 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa odczynnika laboratoryjnego
4 947,74 PLN
2017-05-31 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Dostawy

zakup wraz z dostawą odczynników, oraz drobnego sprzętu zużywalnego dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
34 298,40 PLN
2017-05-16 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie
1 928,64 PLN
2017-05-16 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie
649,44 PLN
2017-04-27 Wrocław

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa mikroskopu odwróconego z fluorescencją na potrzeby Katedry Biostruktury i Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
44 975,96 PLN
2017-04-07 Szczecin

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Dostawy

Dostawa odczynników do analizy profilu mikroRNA techniką PCR w czasie rzeczywistym
394 497,54 PLN
2017-03-22 Warszawa

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawy

Dostawa przeciwciał do diagnostyki cytometrycznej, nr PN-33/17/TM
84 297,30 PLN
2017-03-14 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych
105,44 PLN
2017-03-10 Warszawa

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Dostawy

Dostawa odczynników dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii
794 895,77 PLN
2017-03-03 Kraków

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dostawy

Dostawa odczynników (DFZP-AJ-271-3/2017)
132 968,90 PLN
2017-02-22 Warszawa

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Usługi

Dostawa odczynników dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii
266 860,00 PLN
2017-02-21 Wrocław

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa aparatu do PCR i inkubatora z wytrząsaniem. Sprawa nr R0AP0000.272.66.2016
42 558,00 PLN
2017-02-16 Kraków

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Usługi

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego
617 230,62 PLN
2017-02-08 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie
4 821,60 PLN
2017-02-07 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie
3 645,72 PLN
2017-02-07 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Usługi

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZBGiZ IRZiBŻ PAN w Olsztynie.
37 797,90 PLN
2017-02-03 Warszawa

Komenda Stołeczna Policji
Usługi

Dostawa materiałów i odczynników do badań genetycznych
26 375,01 PLN
2017-01-31 Poznań

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Usługi

Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do posiadanego przez Zamawiającego sekwenatora ABI Genetic Analizer 3500.
139 869,82 PLN
2017-01-26 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Usługi

obsługa serwisowa aparatury Applied Biosystem Real Time 7900HT i Applied Biosystem Real Time ViiA7
43 527,79 PLN
2017-01-26 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Usługi

Dostawa aparatury laboratoryjnej na potrzeby ZIMŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie
197 031,81 PLN
2017-01-05 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa sukcesywna odczynników do analizy metoda Western blot do Katedry Fizjologii Zwierząt Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
96 295,80 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma LIFE TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 5 148 944,46 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-12-05 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Dostawy

Zakup sprzętu laboratoryjnego z przeznaczeniem dla Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
88 744,50 PLN
2016-11-29 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Jednorazowa dostawa do PIWet-PIB w Puławach probówek MicroAmp wg kat. Applied Biosystems w łącznej ilości 45 opakowań, znak sprawy DZ-2501/405/16.
12 452,83 PLN
2016-11-22 Wrocław

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Usługi

sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
202 882,35 PLN
2016-11-18 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZIiPR IRZiBŻ PAN w Olsztynie
1 820,40 PLN
2016-11-18 Łódź

Politechnika Łódzka
Dostawy

W-5 ZP/17/2016 dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI PŁ
10 848,60 PLN
2016-11-14 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Usługi

dostawa aparatury laboratoryjnej
194 436,27 PLN
2016-11-10 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Usługi

dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Applied Biosystems
6 456,27 PLN
2016-11-08 Wrocław

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Usługi

Część 1 - dostawa termocyklera blokowego część 2 - dostawa spektrofotometru do pomiaru w mikroobjętościach
1 428,49 PLN
2016-11-07 Kraków

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Usługi

Aparat Real Time do badań GMO
203 167,27 PLN
2016-11-04 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Usługi

AZP/261/D/80/AZ-231/0/41/16/2016 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 3 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
41 840,90 PLN
2016-10-20 Łódź

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
Usługi

ZP/119/2016 - Dostawa sekwenatora kapilarnego dla Pracowni Genetyki Konstytucyjnej Instytutu CZMP
494 934,41 PLN
2016-10-20 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Usługi

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie
3 429,24 PLN
2016-10-14 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Usługi

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie
1 015,98 PLN
2016-10-14 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Usługi

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie
2 597,76 PLN
2016-10-12 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Usługi

Jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych wg kat. Applied Biosystems oraz wg kat. MBP do PIWet-PIB w Puławach, znak spray DZ-2501/330/16.
4 374,47 PLN
2016-09-22 Katowice

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Usługi

Dostawa termocyklera Real Time PCR dla potrzeb jednostki SUM w Katowicach
59 901,00 PLN
2016-09-02 Katowice

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dostawy

System Real Time PCR
162 347,95 PLN
2016-08-26 Lublin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych
590,35 PLN
2016-08-25 Warszawa

Instytut Kardiologii
Dostawy

odczynniki i sprzęt laboratoryjny
31 962,83 PLN
2016-08-23 Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet nr 1 - automatyczny licznik komórek - szt. 1
11 970,54 PLN
2016-08-19 Gdańsk

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Dostawy

Cześć 1
61 651,54 PLN
2016-08-10 Siedlce

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Dostawy

Dostawa pożywki i odczynnika do hodowli komórkowej do linii BHK 21 dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
895,44 PLN
2016-08-10 Kraków

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego
62 313,37 PLN
2016-08-10 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

zadanie nr 2
288 715,12 PLN
2016-08-08 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby LBM IRZiBŻ PAN w Olsztynie
5 669,18 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2 216,46 PLN
2016-08-05   Odczynnik chemiczny 1 168,50 PLN
2016-07-27   Odczynnik chemiczny i materiał zużywalny 1 047,96 PLN
2016-07-19 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 2: Automatyczny licznik komórek umożliwiający odczyt kanałów fluorescencji - 1 szt
52 912,88 PLN
2016-07-18 Bydgoszcz

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

odczynniki i materiały do analizatora Genetic Analyzer 3130
81 019,16 PLN
  Poznań

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dostawy

Sukcesywne dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu- liczba części 10
149 464,66 PLN
2016-07-15   Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 142 092,67 PLN
2016-07-15   Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 7 371,99 PLN
2016-07-14 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy ThermoFisher.
17 151,54 PLN
  Kraków

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Dostawy

Dostawa odczynników , czynników, kultur mikrobiologicznych i wyrobów laboratoryjnych
23 476,17 PLN
2016-07-14   Pakiet 5 Odczynniki do oznaczeń polimorfizmów SNP oraz do sekwencjonowania. 16 958,01 PLN
2016-07-14   Pakiet 20 Odczynniki do cytometrii przepływowej 6 518,16 PLN
2016-07-13 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Zadanie 54
4 236,62 PLN
2016-07-12 Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Dostawy

Część nr 7
10 701,00 PLN
2016-07-08 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

zadanie nr 2
4 329,60 PLN
2016-07-08 Wrocław

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Dostawy

Dostawa odczynników dla Pracowni Polimorfizmu i Genetyki
212 789,15 PLN
  Skierniewice

Instytut Ogrodnictwa
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych
5 542,32 PLN
2016-07-07   Pakiet nr 2 4 546,14 PLN
2016-07-07   Pakiet nr 7 996,18 PLN
2016-07-07 Skierniewice

Instytut Ogrodnictwa
Dostawy

Pakiet nr 1
38 356,45 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych oraz sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego
7 219,01 PLN
2016-07-07   Zadanie 32 992,22 PLN
2016-06-16   Zadanie 3 6 226,79 PLN
2016-06-27 Gdańsk

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Dostawy

część 2
227 887,46 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
10 700,24 PLN
2016-06-23   Asortyment laboratoryjny 3 382,97 PLN
2016-05-25   Asortyment laboratoryjny 7 317,27 PLN
2016-06-22 Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Dostawy

ZAKUP I DOSTAWA LIPOFECTAMINY RNAIMAX 1,5 ML X 2
10 944,54 PLN
2016-06-21 Poznań

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH ODCZYNNIKÓW DO BIOLOGII MOLEKULARNEJ I BIOTECHNOLOGII PRODUKOWANYCH PRZEZ FIRMĘ LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION MARKIAMBION, APPLIED BIOSYSTEMS, GIBCO, INVITROGEN, ION TORRENT, MOLECULAR PROBES, NOVEX
420 660,00 PLN
2016-06-21 Opole

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Dostawy

Pakiet nr 8
101 911,49 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
1 903,05 PLN
2016-06-16   Odczynnik chemiczny 1 031,72 PLN
2016-06-16   Odczynniki chemiczne 871,33 PLN
2016-06-14 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy Thermo Fisher.
31 434,14 PLN
2016-06-14 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

zadanie 353
65 673,72 PLN
2016-06-14 Lublin

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
Dostawy

odczynniki, materiały i sprzęt do badań cytogenetycznych
163 894,74 PLN
2016-06-13 Poznań

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Dostawy

Dostawa i instalacja automatycznego analizatora DNA ABI PRISM 3130xl
418 474,52 PLN
2016-06-08 Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Odczynniki do biologii komórki
8 612,46 PLN
  Olsztyn

Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy

sukcesywne dostawy odczynników i materiałów techniki kryminalistycznej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
63 563,17 PLN
2016-06-06   20 2 708,35 PLN
2016-06-06   16 28 392,72 PLN
2016-06-06   17 27 568,00 PLN
2016-06-06   19 384,18 PLN
2016-06-06   22 4 509,92 PLN
2016-06-03 Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Dostawa rozszerzenia OpenArray urządzenia do ilościowej reakcji PCR dużej przepustowości w małych objętościach wraz z systemem dozującym QuantStudio 12K Flex OpenArray AccuFill lub równoważny dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach. Nr referencyjny nadany sprawie przez ZamawiającegoDO/DZ-381-1-26/16
449 808,66 PLN
2016-06-03 Katowice

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych firmy Life Technologies Polska Sp. z o.o. dla potrzeb jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
900 000,00 PLN
2016-05-31 Rzeszów

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
Dostawy

Pakiet nr 1
31 702,94 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
3 699,47 PLN
2016-05-24   Odczynniki chemiczne 1 539,69 PLN
2016-05-24   Odczynniki chemiczne 2 159,78 PLN
2016-05-24 Gdańsk

Uniwersytet Gdański
Dostawy

Dostawa wraz z instalacją termocyklera z gradientem dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
19 897,34 PLN
2016-05-23 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie
10 476,07 PLN
2016-05-20 Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Dostawy

Zakup i dostawa - media hodowlane firmy GIBCO - A1517001 Essential 8TM Medium 60 500 ml
58 818,60 PLN
2016-05-19 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy Thermo Fisher.
4 423,56 PLN
2016-05-16 Wrocław

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o.
Dostawy

Dostawa przeciwciał na potrzeby WCB EIT+ (Umowa nr WCB/5/V/2016)
3 864,66 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych oraz sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego
3 546,71 PLN
2016-05-12   Zadanie 47 2 118,31 PLN
2016-05-12   Zadanie 4 1 428,40 PLN
2016-05-09 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Odczynniki chemiczne
2 927,40 PLN
  Lublin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dostawy

Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, produktów biochemicznych i hematologicznych, gazów laboratoryjnych i technicznych z podziałem na 100 części
38 715,54 PLN
2016-05-09   Testy do wykrywania i identyfikacji 4 974,12 PLN
2016-05-09   Testy do wykrywania i identyfikacji 4 647,25 PLN
2016-05-09   Testy do wykrywania i identyfikacji 29 094,17 PLN
2016-05-09 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
5 200,52 PLN
2016-05-09 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa sukcesywna barwników fluorescencyjnych do Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
5 621,10 PLN
2016-05-02 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Usługi

zadanie nr 46
13 682,52 PLN
2016-04-29 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Odczynnik chemiczny
10 032,93 PLN
2016-04-28 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. INVITROGEN
13 984,49 PLN
2016-04-28 Poznań

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

gr. II - sukcesywna dostawa odczynników chemicznych
711 107,78 PLN
2016-04-22 Wrocław

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Dostawy

Dostawa odczynników i akcesoriów do aparatu 3500 Genetic Ananlyser, 310 Genetic Ananlyser i 7500 ABI PRISM Firmy Life Technologies
116 936,73 PLN
  Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Dostawy

Dostawa odczynników do sekwenatora 3500 Genetic Analyzer
179 933,01 PLN
2016-04-22   GRUPA 1 65 100,21 PLN
2016-04-22   GRUPA 2 114 832,80 PLN
2016-04-22 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Zadanie 12
1 972,92 PLN
  Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

AZP/261/D/23/AZ-231/0/41/5/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, produktów ortopedycznych, akcesoriów, kolumn chromatograficznych, elektrod, zestawu do wizualizacji, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 28 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku..
6 911,78 PLN
2016-04-20   drobny sprzęt laboratoryjny firmy Thermo Fisher. 4 524,15 PLN
2016-04-14   odczynniki laboratoryjne firmy Thermo Fisher. 2 387,63 PLN
  Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie
10 560,17 PLN
2016-04-14   Nie dotyczy 3 847,44 PLN
2016-04-14   Nie dotyczy 6 712,73 PLN
2016-04-11 Siemianowice Śląskie

Centrum Leczenia Oparzeń
Dostawy

sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych
26 362,10 PLN
2016-04-07 Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji.
5 854,80 PLN
2016-04-05 Siemianowice Śląskie

Centrum Leczenia Oparzeń
Dostawy

Pakiet 1
14 768,61 PLN
2016-03-29 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZMDH IRZiBŻ PAN w Olsztynie
5 008,06 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa materiałów pomocniczych, odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego
20 748,46 PLN
2016-03-23   Zadanie 3 12 713,16 PLN
2016-03-23   Zadanie 12 3 117,56 PLN
2016-03-23   Zadanie 12.1 1 738,19 PLN
2016-03-23   Zadanie 14 3 179,55 PLN
2016-03-23 Zabrze

Śląskie Centrum Chorób Serca
Dostawy

Aparat do metody real - time PCR
142 048,40 PLN
2016-03-21 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Dostawy

Pakiet nr 8 - sondy do qPCR
47 604,60 PLN
2016-03-17 Katowice

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dostawy

Termocykler
34 132,50 PLN
2016-03-16 Kraków

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa systemu do rozdziału fragmentów DNA metodą kapilarną, umożliwiający sekwencjonowanie i analizę długości fragmentów DNA
499 184,05 PLN
2016-03-15Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego
3 415,10 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
1 379,96 PLN
2016-03-14   Asortyment laboratoryjny 875,84 PLN
2016-03-14   Asortyment laboratoryjny 504,12 PLN
2016-03-08 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

Zadanie nr 7
8 824,02 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych dla Katedry Fizjologii Zwierząt Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
15 700,34 PLN
2016-03-08   Odczynniki chemiczne - dostawa sukcesywna 854,96 PLN
2016-03-08   Odczynniki chemiczne - dostawa sukcesywna 14 845,38 PLN
2016-03-03 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy ThermoFisher.
9 269,21 PLN
2016-03-02 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Odczynniki chemiczne
14 496,22 PLN
2016-03-02 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

odczynniki laboratoryjne
1 250,42 PLN
2016-03-02 Szczecin

Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Dostawy

Materiały do hodowli komórek
1 439,42 PLN
2016-02-29 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

odczynniki laboratoryjne
2 307,13 PLN
2016-02-29 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Asortyment laboratoryjny
4 429,23 PLN
2016-02-26 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

CZĘŚĆ 14 - odczynniki laboratoryjne firmy Thermo Fisher
10 364,08 PLN
2016-02-23 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

zadanie nr 12
53 316,83 PLN
2016-02-18 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

odczynniki laboratoryjne
8 442,10 PLN
2016-02-18 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

odczynniki laboratoryjne
6 792,05 PLN
2016-02-15 Kraków

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego
645 786,05 PLN
2016-02-12 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

odczynniki laboratoryjne
6 911,96 PLN
2016-02-12 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZMDH w IRZiBŻ PAN w Olsztynie.
378,84 PLN
2016-02-11 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy Thermo Fisher.
26 405,28 PLN
2016-02-03 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

odczynniki laboratoryjne
2 428,02 PLN
2016-02-02 Siemianowice Śląskie

Centrum Leczenia Oparzeń
Dostawy

Pakiet 2
31 057,50 PLN
2016-01-29 Kraków

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Dostawy

Dostawa 2 szt. termocyklerów w związku z realizacją projektu pn. Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych, Akronim CIRCULATE, umowa nrSTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Sprawa znak141.2711.101.2015
59 855,37 PLN
2016-01-27 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

odczynniki laboratoryjne
7 083,16 PLN
2016-01-22 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy THERMO FISHER SCIENTIFIC.
9 697,51 PLN
2016-01-19 Warszawa

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Usługi

Świadczenie usługi okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu firmy Applied Biosystems wraz z częściami zamiennymi na okres 36 miesięcy dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie
874 079,45 PLN
2016-01-19 Bydgoszcz

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

materiały eksploatacyjne do ABI3130 7500 RQPCR System i PCR System 9700
45 122,38 PLN
  Lublin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych oraz drobnego osprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 30 części
12 478,16 PLN
2016-01-07   Dostawa produktów mikrobiologicznych 1 839,89 PLN
2016-01-07   Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji 10 638,27 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma LIFE TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 9 353 767,88 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-12-30 Skierniewice

Instytut Ogrodnictwa
Dostawy

Pakiet nr 11
979,74 PLN
  Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

IHiT/P/67/2015 - Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych do realizacji grantu norweskiego, na potrzeby komórek IHiT i wyrobów medycznych (zadania 1-24)
7 008,23 PLN
2015-12-23   zadanie nr 3 2 144,48 PLN
2015-12-23   zadanie nr 14 4 863,75 PLN
2015-12-18 Warszawa

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Dostawy

PAKIET NR 2 - NA POTRZEBY ZAKŁADU BIOLOGII CLKP
11 525,59 PLN
  Magdalenka

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych i akcesoriów laboratoryjnych dla Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, numer sprawy DAZ-24 01/11/15
16 451,18 PLN
2015-12-16   Pakiet 29 - odczynniki 5 826,44 PLN
2015-12-16   Pakiet 28 - odczynniki 10 624,74 PLN
2015-12-14 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Odczynnik chemiczny
3 496,28 PLN
2015-12-11 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

odczynniki
12 093,41 PLN
2015-12-08 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

odczynniki
32 899,96 PLN
2015-12-08 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

odczynniki laboratoryjne
11 319,94 PLN
  Olsztyn

Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów techniki kryminalistycznej na potrzeby LK KWP w Olsztynie. 32 Zadania częściowe.
81 523,67 PLN
2015-12-07   Polimer do aparatu 3130xL pakowany po 7 ml. 11 045,40 PLN
2015-12-07   Polimer do aparatu 3130xL pakowany po 3,5 ml. 7 421,82 PLN
2015-12-07   Zestaw do ilościowego oznaczania DNA. 31 217,40 PLN
2015-12-07   Bufor do elektroforezy 1 089,78 PLN
2015-12-07   Formamid. 579,33 PLN
2015-12-07   Kit do identyfikacji 16 loci Y-STR. 30 169,94 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych oraz szkła laboratoryjnego i sprzętu laboratoryjnego
15 976,38 PLN
2015-12-03   Zadanie 9 12 920,32 PLN
2015-12-03   Zadanie 38 3 056,06 PLN
  Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie, Oddział w Gliwicach, Nr Sprawy DO/DZ-381-1-123/15
20 968,93 PLN
2015-12-03   Odczynniki do hodowli komórkowej 1 785,61 PLN
2015-12-03   Pożywki do hodowli komórkowej 9 957,58 PLN
2015-12-03   Odczynniki do immunohistochemii 3 287,30 PLN
2015-12-03   Polimeraza AmpliTaq GoldR DNA 5 938,44 PLN
  Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Dostawy

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i akcesoriów laboratoryjnych
64 308,65 PLN
2015-12-02   Część nr 17 39 077,66 PLN
2015-12-02   Część nr 16 25 230,99 PLN
  Wrocław

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o.
Dostawy

ZZ-271-162-D-PN/2015 Dostawa odczynników do biologii molekularnej na potrzeby WCB EIT+ Sp. z o.o.
37 905,89 PLN
2015-12-01   Dostawa odczynników 4 746,57 PLN
2015-12-01   Dostawa odczynników 13 326,61 PLN
2015-12-01   Dostawa odczynników 12 872,00 PLN
2015-12-01   Dostawa odczynników 6 538,88 PLN
2015-12-01   Dostawa odczynników 421,83 PLN
  Wrocław

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Dostawy

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, DROBNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH, MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU - PAKIETY - Szp/FZ-2/KNOW/2015.
9 310,09 PLN
2015-11-27   PAKIET NR 19 7 957,39 PLN
2015-11-27   PAKIET NR 5 1 352,70 PLN
2015-11-25 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

CZĘŚĆ 11 - odczynniki laboratoryjne firmy THERMO FISHER SCIENTIFIC
2 788,41 PLN
2015-11-19 Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dostawy

Odczynniki firmy Invitrogen
3 030,72 PLN
  Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa materiałów i odczynników chemicznych dla Laboratorium Kryminalistyczne KWP we Wrocławiu
94 889,30 PLN
2015-11-17   Dostawa materiałów i odczynników chemicznych dla Laboratorium Kryminalistyczne KWP we Wrocławiu 75 178,55 PLN
2015-11-17   Dostawa materiałów i odczynników chemicznych dla Laboratorium Kryminalistyczne KWP we Wrocławiu 19 710,75 PLN
2015-11-13 Wrocław

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Dostawy

pakiet nr 3
114 243,73 PLN
2015-11-10 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

odczynniki laboratoryjne
5 456,40 PLN
2015-11-10 Lublin

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Dostawy

Pakiet nr 1
78 022,95 PLN
2015-11-10 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 1 - dostawa aparatu do Real Time PCR z wyposażeniem
148 047,61 PLN
  Warszawa

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Dostawy

Odczynniki chemiczne, akcesoria techniki kryminalistycznej, materiały i akcesoria laboratoryjne do badań na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
337 291,83 PLN
2015-11-09   PAKIET NR 1 - NA POTRZEBY ZAKŁADU BIOLOGII CLKP 94 847,76 PLN
2015-11-09   PAKIET NR 5 - NA POTRZEBY ZAKŁADU BIOLOGII CLKP. 30 287,52 PLN
2015-11-09   PAKIET NR 2 - NA POTRZEBY ZAKŁADU BIOLOGII CLKP. 83 191,05 PLN
2015-11-09   PAKIET NR 6 - NA POTRZEBY ZAKŁADU BIOLOGII CLKP. 128 965,50 PLN
2015-11-04 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy THERMO FISHER SCIENTIFIC.
1 729,38 PLN
2015-11-02 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

odczynniki do reakcji PCR, media hodowlane, odczynniki laboratoryjne
35 716,13 PLN
2015-10-30 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

zadanie 43
42,05 PLN
2015-10-29 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

odczynniki laboratoryjne
2 552,19 PLN
2015-10-26 Szczecin

Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Dostawy

Materiały do hodowli komórek
2 198,62 PLN
2015-10-26 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy termocyklera Real Time PCR, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie. Nr sprawyCRZP/UJ/297/2015
159 992,25 PLN
2015-10-23 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

odczynniki laboratoryjne
3 802,17 PLN
2015-10-23 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Termocykler z wyposażeniem dodatkowym i materiałami zużywalnymi
157 950,77 PLN
2015-10-22 Szczytno

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Dostawy

Zadanie nr 1
1 048,58 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
3 883,11 PLN
2015-10-16   Odczynniki chemiczne 2 872,05 PLN
2015-10-16   Odczynnik chemiczny 1 011,06 PLN
2015-10-13 Miłków

Leśny Bank Genów Kostrzyca
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych dla pracowni laboratoryjnych Leśnego Banku Genów Kostrzyca w Miłkowie.
8 744,20 PLN
2015-10-12 Kraków

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Usługi

25
45 276,30 PLN
2015-10-12 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

lampy do 5500 series Genetic Analyzers firmy Thermo Fisher
8 118,00 PLN
2015-10-06 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Zadanie 7
10 605,23 PLN
2015-09-30 Warszawa

Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii
Dostawy

Wyposażenie stanowisk do bezpiecznej pracy z materiałem genetycznym: fluorymetr do pomiaru stężenia DNA,RNA, i białek 1 szt
8 130,00 PLN
2015-09-29 Warszawa

Instytut Kardiologii
Dostawy

Odczynniki i sprzęt zużywalny do sekwenatora Genetic Analyzer 3130xl
71 181,69 PLN
2015-09-28 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

odczynniki laboratoryjne
4 027,05 PLN
2015-09-24 Warszawa

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dostawy

Aparatura do wykrywania i analizy
173 681,80 PLN
  Kraków

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Dostawy

Dostawa materiałów i odczynników dla pracowni biologii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie
154 182,54 PLN
2015-09-23   Zadanie Nr 10 40 216,53 PLN
2015-09-23   Zadanie Nr 1 113 966,01 PLN
2015-09-22 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

Dostawa odczynników
38 427,30 PLN
2015-09-17 Wrocław

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Dostawy

dostawa analizatora genetycznego.
582 394,36 PLN
  Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie
10 914,53 PLN
2015-09-16   odczynniki 1 722,74 PLN
2015-09-16   odczynniki 9 191,79 PLN
2015-09-16 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

odczynniki
72 834,70 PLN
2015-09-09 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Odczynniki pakiet III
9 449,16 PLN
2015-09-03 Skierniewice

Instytut Ogrodnictwa
Dostawy

Pakiet nr 1
8 901,45 PLN
2015-08-27 Szczecin

Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Dostawy

Zad.11 Materiały do hodowli komórek
1 347,55 PLN
2015-08-25 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

odczynniki laboratoryjne
4 260,72 PLN
2015-08-24 Warszawa

Skarb Państwa - Komendant Stołeczny Policji
Dostawy

zestaw do identyfikacji osobniczej
65 695,35 PLN
2015-08-24 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Usługi

zadanie nr 60
17 690,97 PLN
2015-08-20 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Usługi

Wykonanie usługi serwisowej, przeglądu oraz odnowienia systemu aparatury Applied Biosystem - Real Time PCR System HT7900
23 616,00 PLN
2015-08-20 Poznań

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH ODCZYNNIKÓW DO BIOLOGII MOLEKULARNEJ I BIOTECHNOLOGII PRODUKOWANYCH PRZEZ FIRMĘ LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION (MARKIAMBIONR, APPLIED BIOSYSTEMSR, GIBCOR, INVITROGEN, ION TORRENT, MOLECULAR PROBESR, NOVEXR)
390 000,00 PLN
  Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

IHiT/P/39/2015 - Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych, odczynników do badania krwi, odczynników do badania krwi, zestawów do izolacji DNA i plazmocytów, testów do oznaczania HLA i drobnego sprzętu laboratoryjnego (zadania 1-49)
298 560,78 PLN
2015-08-19   Zadanie nr 49 94 271,63 PLN
2015-08-19   Zadanie nr 11 204 289,15 PLN
  Gdańsk

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Dostawy

Dostawa odczynników do biologii molekularnej i cytogenetyki oraz do monitorowania leczenia DANVK dla UCK
3 221,02 PLN
2015-08-17   Cz. 6 2 666,29 PLN
2015-08-17   Cz. 9 554,73 PLN
2015-08-11 Warszawa

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Dostawy

PAKIET NR 1 - NA POTRZEBY ZAKŁADU BIOLOGII CLKP
5 083,34 PLN
2015-08-11 Warszawa

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dostawy

Dostawa aparatu do metody real-time PCR w ramach projektuMazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej
306 819,81 PLN
2015-08-10 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Zadanie 13 odczynniki laboratoryjne wg katalogu Fermentas lub równoważne
779,82 PLN
2015-08-07 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy Thermo Fisher Scientific
9 642,13 PLN
2015-08-06 Łódź

Uniwersytet Medyczny
Usługi

usługa opieki serwisowej aparatury laboratoryjnej dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
550 980,23 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
1 797,28 PLN
2015-08-03   Zadanie 10 907,84 PLN
2015-08-03   Zadanie 4 889,44 PLN
2015-07-31 Olsztyn

Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy

Zadanie Nr 33.
3 105,90 PLN
  Lublin

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych i drobnego, zużywalnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach projektu MEDFUTURE-Medyczne zawody przyszłości Działanie 4.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (nr sprawyUM-ZP-262-29/15)
49 623,68 PLN
2015-07-31   Odczynniki ii drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Life Technologies 46 252,20 PLN
2015-07-31   Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Genoplast 801,03 PLN
2015-07-31   Odczynniki według katalogu Clontech 743,24 PLN
2015-07-31   Odczynniki według katalogu Syngen Biotech 1 827,21 PLN
2015-07-27 Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora genetycznego Genetic Analyzer 3500
18 381,14 PLN
2015-07-24 Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dostawy

Dostawa odczynników do barwienia i cięcia DNA
3 210,30 PLN
2015-07-22 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy Life Technologies/Thermo Fisher.
10 974,16 PLN
2015-07-22 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Zadanie 12.3.4
2 480,06 PLN
2015-07-17 Lublin

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Dostawy

barwnik Sybr Green
444,03 PLN
2015-07-16 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

odczynniki
2 878,20 PLN
2015-07-15 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Automatyczny licznik komórek wyposażony w możliwość odczytu kanałów fluorescencyjnych.
14 864,82 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa odczynników laboratoryjnych w 2015r. - postępowanie powtórzone
5 283,08 PLN
2015-07-10   zadanie nr 7.18.2 1 379,29 PLN
2015-07-06   zadanie 7.18.1.b 1 213,35 PLN
2015-05-27   zadanie nr 7.19.3 2 690,44 PLN
2015-07-10 Szczytno

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych
13 779,58 PLN
2015-07-07 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy Life Technologies.
2 878,79 PLN
2015-07-07 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy Life Technologies.
2 878,79 PLN
2015-07-06 Warszawa

Instytut Matki i Dziecka
Dostawy

Odczynniki i materiały zużywalne do aparatu 3130 Gene Analyser
71 763,12 PLN
2015-07-03 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa odczynników wg kat. InvitroGen
3 897,72 PLN
2015-06-26 Wrocław

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych
14 721,26 PLN
2015-06-26 Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych i materiałów do metodyki z wykorzystaniem aparatu Applied Biosystems 7500 FAST Real Time PCR
10 643,52 PLN
2015-06-25 Kraków

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Dostawy

Dostawa sekwenatora 8-kapilarnego z oprogramowaniem do identyfikacji osobniczej dla Pracowni Hemogenetyki Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM w Krakowie. Nr sprawy 141.271.36.2015
834 719,88 PLN
2015-06-23 Lublin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych
16 377,15 PLN
  Warszawa

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Dostawy

Odczynniki chemiczne do badań na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
290 576,99 PLN
2015-06-22   PAKIET NR 7 - NA POTRZEBY ZAKŁADU BIOLOGII CLKP 37 754,85 PLN
2015-06-22   PAKIET NR 3 - NA POTRZEBY ZAKŁADU BIOLOGII CLKP 194 344,92 PLN
2015-06-22   PAKIET NR 1 - NA POTRZEBY ZAKŁADU BIOLOGII CLKP 58 477,22 PLN
2015-06-22 Gliwice

Politechnika Śląska
Dostawy

ZADANIE 3 - Specjalistyczne barwniki do kwasów nukleinowych i odczynniki do płukania próbek
4 229,03 PLN
2015-06-19 Gdańsk

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Dostawy

Dostawa sprzętu medycznego dla UCK
417 783,17 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2 301,23 PLN
2015-06-19   Odczynnik chemiczny 608,85 PLN
2015-06-19   Odczynnik chemiczny 1 692,38 PLN
  Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie
21 591,56 PLN
2015-06-18   odczynniki 9 579,24 PLN
2015-06-18   odczynniki 12 012,32 PLN
  Lublin

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
Dostawy

Dostawy odczynników, materiałów i sprzętu do badań cytogenetycznych (znak sprawy 36/15)
104 935,19 PLN
2015-06-15   odczynniki, materiały i sprzęt do badań cytogenetycznych 102 771,62 PLN
2015-06-15   odczynniki, materiały i sprzęt do badań cytogenetycznych 2 163,57 PLN
2015-06-15 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

zadanie nr 33
9 776,80 PLN
2015-06-12 Gdańsk

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Dostawy

Cz. 12
34 385,56 PLN
2015-06-09 Warszawa

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawy

Dostawa aparatu Real Time PCR do analizy sond typu TaqMan do wykonywania badań genetycznych pacjentów objętych opieką Poradni Genetycznej Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie, nr PN-92/15/TM
50 251,22 PLN
2015-05-29 Poznań

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dostawy

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
117 671,85 PLN
2015-05-29 Bydgoszcz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów laboratoryjnych firmy Life Technologies.
926 577,24 PLN
2015-05-29 Kraków

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
Dostawy

Dostawa i instalacja zestawu real - time PCR wraz z wyposażeniem oraz systemem klimatyzacyjnym niezbędnym do prawidłowej pracy RT PCR oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu działania RT-PCR, znak sprawyDZP-271-20/15
229 431,19 PLN
2015-05-29 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

Część 1
23 232,87 PLN
  Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Dostawy

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH ORAZ AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH NA POTRZEBY UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
35 774,15 PLN
2015-05-28   Część nr 21 8 806,56 PLN
2015-05-28   Część nr 22 26 967,59 PLN
2015-05-27 Warszawa

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

APARATURA AD PN 0515 - Dostawa cytometru przepływowego do badań naukowych
214 977,33 PLN
2015-05-26 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy Life Technologies.
10 152,11 PLN
2015-05-25 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

Część 1
6 283,05 PLN
2015-05-25 Warszawa

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
Dostawy

część nr 4
2 488,07 PLN
2015-05-20 Warszawa

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Dostawy

Dostawa odczynników dla ZakładówGenetyki i Neuroimmunologii
739 767,62 PLN
2015-05-18 Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa materiałów i odczynników chemicznych dla Laboratorium Kryminalistyczne KWP we Wrocławiu
15 388,90 PLN
2015-05-12 Rzeszów

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
Dostawy

Pakiet nr 16
25 243,91 PLN
2015-05-11 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Zestaw fluorochromów Live/Dead
5 310,84 PLN
2015-05-04 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy Appiled / Life Technologies
1 928,62 PLN
  Siemianowice Śląskie

Centrum Leczenia Oparzeń
Dostawy

sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych
38 234,55 PLN
2015-04-30   Pakiet 3 37 992,24 PLN
2015-04-30   Pakiet 5 242,31 PLN
2015-04-29 Lublin

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Usługi

Wykonanie usług przeglądów technicznych urządzeń będących na stanie jednostki UM w Lublinie
220 680,45 PLN
2015-04-29 Opole

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Dostawy

Pakiet nr 8
52 860,66 PLN
2015-04-28 Olsztyn

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Dostawy

Odczynniki i surowice do hodowli komórkowej
4 600,94 PLN
2015-04-27 Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy

Odczynniki i materiały do analizy DNA w systemach multipleksowych oraz elektroforezy kapilarnej
64 754,48 PLN
2015-04-23 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Dostawy sukcesywne materiałów do laboratorium. Część 1 - odczynniki firmy Life Technologies
4 701,06 PLN
  Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie. Oddział w Gliwicach, nr sprawy DO/DZ-381-1-31/15
56 549,65 PLN
2015-04-13   Odczynniki do sekwencjonowania i genotypowania 45 420,21 PLN
2015-04-13   Odczynniki do oczyszczania DNA i reakcji Q-PCR 10 219,14 PLN
2015-04-13   Pożywki do hodowli komórkowej 910,30 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa aparatury laboratoryjnej
287 967,92 PLN
2015-04-09   Zadanie 4 - APARAT DO REAL TIME PCR WRAZ Z KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM - szt. 1 149 777,26 PLN
2015-04-09   Zadanie 3 - APARAT DO REAL TIME PCR WRAZ Z KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM - szt. 1 138 190,66 PLN
2015-04-09 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

odczynniki
974,16 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
5 033,16 PLN
2015-04-02   Odczynnik chemiczny 1 859,76 PLN
2015-04-02   Odczynniki chemiczne 3 173,40 PLN
2015-04-01 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

zadanie nr 19
18 110,27 PLN
2015-03-31 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy Life Technologies.
3 444,00 PLN
2015-03-31 Wrocław

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Dostawy

Dostawa odczynników i akcesoriów do aparatu 3500 Genetic Ananlyser, 310 Genetic Ananlyser i 7500 ABI PRISM Firmy Life Technologies
210 796,87 PLN
2015-03-31 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Odczynniki chemiczne
36 375,83 PLN
2015-03-30 Szczecin

Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Dostawy

Materiały do hodowli komórek
3 161,97 PLN
  Kraków

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Dostawy

Dostawa odczynników do hodowli komórkowych w związku z realizacją projektu OMICRON pn. Enabling OMICs high-thROughput techNologies at the Faculty of Medicine Jagiellonian University Medical College- Stworzenie ośrodka zaawansowanych technologii molekularnych o wysokiej wydajności na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego, Capacities (umowa nr 286038 z dnia 02.12.2011r.). Sprawa znak141.2711.10.2015
842,87 PLN
2015-03-27   dostawa odczynników do hodowli komórkowych w zakresie cz. III 204,08 PLN
2015-03-27   dostawa odczynników do hodowli komórkowych w zakresie cz. IV 638,79 PLN
2015-03-27 Kraków

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Dostawy

odczynniki oraz suplementy do hodowli komórkowych
145,51 PLN
2015-03-25 Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny
Dostawy

dostawa produktów przeznaczonych do realizacji tematu naukowego (program TEAM - Umowa NrTEAM/2010-6/8)
32 608,53 PLN
  Lublin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych, materiałów filtracyjnych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 87 części
22 309,69 PLN
2015-03-24   Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji. 2 541,57 PLN
2015-03-24   Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych. 19 500,47 PLN
2015-03-24   Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych. 267,65 PLN
  Warszawa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
Dostawy

Przetarg nieograniczony PN/03OL/01/2015 o wartości poniżej 207 000 Euro na dostawy odczynników
218 894,68 PLN
2015-03-24   Pakiet nr 2 78 128,56 PLN
2015-03-24   Pakiet nr 11 140 766,12 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
5 846,18 PLN
2015-03-24   Przeciwciała pierwotne do immunofluorescencji na tkankach mrożonych 4 999,08 PLN
2015-03-24   Przeciwciało 847,10 PLN
2015-03-23 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

Automatyczny licznik komórek
28 092,62 PLN
2015-03-16 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Zadanie 316 probówki i krio-probówki Applied Biosystems lub równoważne
31 385,83 PLN
2015-03-12 Kraków

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dostawy

Część 4
55 553,60 PLN
2015-03-06 Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora genetycznego Genetic Analyzer 3500, systemu Fast Real Time 7500 oraz zestawy odczynników do identyfikacji osobniczej, zgodnie z załączoną specyfikacją asortymentowo-cenową
109 458,21 PLN
2015-03-06 Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dostawy

Odczynniki firmy Life Technologies
2 037,41 PLN
2015-03-06 Kraków

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych do działalności dydaktycznej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.1.2015. Część 1
2 347,53 PLN
2015-03-03 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

odczynniki
1 264,44 PLN
2015-03-03 Kraków

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Dostawy

Pakiet 4
32 935,22 PLN
2015-03-02 Warszawa

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Dostawy

Dostawa odczynników do sekwencjonowania wielkoskalowego
714 356,23 PLN
2015-02-26 Kraków

Instytut Ekspertyz Sądowych im Prof. dra Jana Sehna
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych
682 951,90 PLN
2015-02-26 Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

Pakiet nr 2
32 866,04 PLN
2015-02-25 Rzeszów

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
Dostawy

PAKIET NR 13
1 914,00 PLN
2015-02-23 Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dostawy

SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH FIRMY LIFE TECHNOLOGIES nr sprawyZP-92/15
677 103,11 PLN
2015-02-22 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa materiałów pomocniczychpróbówek i krioprobówek
4 717,30 PLN
  Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

IHiT/P/59/2014 - Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych do realizacjigrantu TEAM, grantu G - 46 i grantu G - 47 (zadania 1 - 48)
67 766,16 PLN
2015-02-12   Zadanie nr 40 12 239,55 PLN
2015-02-12   Zadanie nr 35 5 105,54 PLN
2015-02-12   Zadanie nr 23 34,59 PLN
2015-02-12   Zadanie nr 22 12 955,77 PLN
2015-02-12   Zadanie nr 12 21 958,45 PLN
2015-02-12   Zadanie nr 11 1 714,42 PLN
2015-02-12   Zadanie nr 1 4 201,71 PLN
2015-02-12   Zadanie nr 47 5 904,80 PLN
2015-02-12   Zadanie nr 43 3 651,33 PLN
2015-02-11 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

zadanie nr 13
45 676,04 PLN
2015-02-11 Siedlce

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Dostawy

Dostawa pożywek i odczynników do hodowli komórkowej
4 415,74 PLN
2015-02-10 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

drobny sprzęt laboratoryjny firmy Life Technologies.
5 473,50 PLN
2015-02-09 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

odczynniki
2 194,00 PLN
2015-02-05 Kraków

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dostawy

Dostawa odczynników (DZP-LK-271-224/2014)
56 391,12 PLN
2015-02-02 Kraków

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Usługi

32
15 276,60 PLN
2015-01-30 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

odczynniki
2 320,27 PLN
2015-01-28 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa odczynników wg kat. Applied Biosystems
4 632,43 PLN
  Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

dostawa 1)Półprzewodnikowego systemu do sekwencjonowania kwasów nukleinowych z osprzętem laboratoryjnym 2)Systemu do PCR w czasie rzeczywistym dla Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach
724 307,61 PLN
2015-01-23   System do PCR w czasie rzeczywistym 246 374,56 PLN
2015-01-23   Półprzewodnikowy system do sekwencjonowania kwasów nukleinowych z osprzętem laboratoryjnym 477 933,05 PLN
2015-01-19 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

Zadanie nr 28
4 934,76 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma LIFE TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 13 337 046,23 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-12-31 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

odczynniki
1 064,32 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
2 708,80 PLN
2014-12-30   Zadanie 3.1 601,10 PLN
2014-11-12   Zadanie 63 1 743,03 PLN
2014-11-12   Zadanie 49 364,67 PLN
  Warszawa

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Dostawy

Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
111 009,93 PLN
2014-12-19   Pakiet nr II 43 248,86 PLN
2014-12-19   Pakiet nr I 67 761,07 PLN
2014-12-17 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy INVITROGEN
3 138,58 PLN
2014-12-17 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy LIFE TECHNOLOGIES.
748,26 PLN
2014-12-11 Poznań

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Dostawy

Dostawa aparatu QuantStudio 7K FLEX Real Time PCR System, 96 Fast Desktop
237 067,75 PLN
2014-12-10 Szczytno

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Dostawy

Dostawa odczynników do badań genetycznych
15 078,74 PLN
  Warszawa

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Dostawy

Dostawa odczynników i akcesoriów do badań laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
245 531,76 PLN
2014-12-09   PAKIET NR II 126 914,67 PLN
2014-12-09   PAKIET NR V 10 661,15 PLN
2014-12-09   PAKIET NR VI 14 779,68 PLN
2014-12-09   PAKIET NR I 93 176,26 PLN
  Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

IHIT/P/55/2014 - dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych do realizacji grantu norweskiego (zadania nr 1-5) oraz odczynników i materiałów zużywalnych do izolacji DNA, do badań diagnostycznych DNA HBV, RNA HCV i RNA HIV, do immunofentoypowania, pozostałych odczynników chemicznych i laboratoryjnych na potrzeby komórek IHiT, oraz materiałów zużywalnych do stężenia pomiaru glukozy we krwi (zadania 6 - 35).
5 051,79 PLN
2014-12-09   zadanie nr 26 4 547,00 PLN
2014-12-09   zadanie nr 4 504,79 PLN
2014-12-08 Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy

odczynniki i materiały do elektroforezy kapilarnej w aparatach AB3500.
13 694,83 PLN
2014-12-05 Kraków

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dostawy

Część 4
69 157,04 PLN
2014-12-04 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy INVITROGEN.
1 728,58 PLN
2014-12-01 Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Dostawy

Dostawa odczynników
1 220,16 PLN
2014-11-26 Rzeszów

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
Dostawy

Pakiet nr 4
16 343,18 PLN
2014-11-25 Opole

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Dostawy

Zadanie 5
156 602,52 PLN
2014-11-24 Szczytno

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Dostawy

dostawa odczynników laboratoryjnych
3 298,42 PLN
2014-11-21 Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Dostawa aparatu do ilościowej reakcji PCR z możliwością rozbudowy o system umożliwiający pomiar ilości kopii RNA / DNA oraz zestawem odczynników startowych dla Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach
443 885,41 PLN
2014-11-17 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

odczynniki do reakcji PCR, laboratoryjne, zestawy analityczne
195 229,46 PLN
2014-11-13 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

zadanie nr 2 - odczynniki laboratoryjne wg kat. Gibco
1 580,18 PLN
  Kielce

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Dostawy

Zakup wraz z dostawą odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
341 749,48 PLN
2014-11-12   Pakiet nr 8 - Odczynniki do sekwencjonowania do PCR 313 742,38 PLN
2014-11-12   Pakiet nr 7 - Primery do PCR 28 007,10 PLN
2014-11-12 Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dostawy

dostawa E. coli K- 12 strain do oznaczania aktywności fagocytarnej
1 232,36 PLN
2014-11-07 Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Dostawy

Dostawa odczynników
5 146,40 PLN
2014-11-06 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa odczynników wg kat. Applied Biosystem
1 180,00 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
5 565,93 PLN
2014-11-05   Odczynnik chemiczne 2 872,05 PLN
2014-11-05   Barwnik fluorescencyjny 2 693,88 PLN
2014-11-05 Białystok

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
Dostawy

dostawa aparatu Real-Time PCR
210 294,70 PLN
2014-11-03 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

Aparat do Real-Time PCR
464 281,34 PLN
2014-10-31 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

odczynniki
7 348,28 PLN
2014-10-30 Wrocław

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Usługi

Pakiet nr 16 - Usługa wykonania okresowego przeglądu technicznego wraz z badaniem bezpieczeństwa elektrycznego aparatów Applied Biosystem
65 502,42 PLN
2014-10-28 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Odczynniki chemiczne
8 651,58 PLN
2014-10-28 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Odczynniki chemiczne
1 810,56 PLN
2014-10-28 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Odczynniki chemiczne
1 810,56 PLN
2014-10-23 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Invitrogen
1 244,76 PLN
2014-10-23 Warszawa

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawy

Dostawa odczynników do badań genetycznych metodamiPCR, dHPLC, SSCP, sekwencjonowania, genotypowania alleli DNA, PN - 94/14/EK
360 528,69 PLN
2014-10-20 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy LIFE TECHNOLOGIES.
5 575,14 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
1 068,26 PLN
2014-10-20   Zadanie 5 62,12 PLN
2014-10-09   Zadanie 10 1 006,14 PLN
  Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników i materiałów zużywalnych do badań na potrzeby Zakładu Immunologii i Patologii Rozrodu IRZiBŻ PAN w Olsztynie
9 634,59 PLN
2014-10-17   Nie dotyczy 8 210,25 PLN
2014-10-17   Nie dotyczy 1 424,34 PLN
  Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych.
61 012,65 PLN
2014-10-16   Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych 55 607,33 PLN
2014-10-16   Pary primerów mała skala syntezy 5 405,32 PLN
2014-10-15 Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Dostawy

Pakiet 16 - Odczynniki do hodowli komórek, biologii molekularnej oraz FLAVIO.
2 897,19 PLN
2014-10-07 Warszawa

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
Dostawy

Pakiet nr 1 - Termocykler - 1 szt.
33 484,29 PLN
2014-10-02 Opole

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Dostawy

Pakiet 5
29 816,29 PLN
2014-09-30 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Usługi

świadczenie usługi serwisowej aparatu ViiA7 numer seryjny 27888098
36 213,40 PLN
2014-09-24 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Dostawa amplifikatora DNA, automatycznego analizatora komórek i automatycznego licznika komórek
98 468,63 PLN
2014-09-24 Kraków

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dostawy

25
44 993,40 PLN
2014-09-22 Wrocław

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Dostawy

Pakiet nr 16
6 979,02 PLN
2014-09-19 Warszawa

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Dostawy

Rozbudowa oprogramowania sekwenatora DNA ABI PRISM 3130xl i programu GeneMapper ID-X 1.1. wraz ze startowym pakietem odczynników na potrzeby Zakładu Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
215 228,79 PLN
  Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników do badań na potrzeby Zakładu Immunologii i Mikrobiologii Żywności IRZiBŻ PAN w Olsztynie
16 303,45 PLN
2014-09-12   Nie dotyczy 682,45 PLN
2014-09-12   Nie dotyczy 15 621,00 PLN
2014-09-10 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Nie dotyczy
2 209,40 PLN
2014-09-09 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Zestaw odczynników do genotypowania i sekwencjonowania, d.a.m. (do analiz molekularnych).
16 737,29 PLN
2014-09-09 Lublin

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Dostawy

Dostawa odczynników do badań DNA
6 307,46 PLN
2014-09-02 Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Usługi

usługa serwisowa aparatu do sekwencjonowania ABI PRISM 3130xl oraz aparatu do ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym ABI PRISM 7900HT Fast Real - Time PCR System
28 111,65 PLN
2014-08-28 Poznań

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH ODCZYNNIKÓW DO BIOLOGII MOLEKULARNEJ I BIOTECHNOLOGII PRODUKOWANYCH PRZEZ FIRMĘ LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION (MARKIINVITROGEN R, GIBCO R, MOLECULAR PROBES R, QUANTOM DOT, CASCASE BIOLOGICS R, CELLSDIREKT APPLIED BIOSYSTEMS R)
390 000,00 PLN
  Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

IHiT/P/35/2014 - Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych do realizacjigrantu TEAM (zadania 1-3), grantu G-47 (zadania 4 - 12), grantu norweskiego (zadania 13-14,62), na potrzeby Instytutu Hematologii i Transfuzjologii oraz plazmidów, oligonukleotydów, primerów, zestawów do izolacji RNA i DNA i pasków testowych do stężenia pomiaru glukozy we krwi oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego (zadania 15-61, 63-68) [ZADANIA 1 - 68]
36 775,26 PLN
2014-08-27   Zadanie nr 8 33,59 PLN
2014-08-27   Zadanie nr 20 21 626,57 PLN
2014-08-27   Zadanie nr 54 15 115,10 PLN
2014-08-25 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Zadanie 6
540,50 PLN
2014-08-22 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

Część 6
37 821,06 PLN
2014-08-22 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

Część 7
24 180,58 PLN
2014-08-21 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy Life Technologies.
2 307,48 PLN
2014-08-20 Poznań

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Dostawy

Dostawa licencjiA14457 Static Lic Upgrade - 4 szt., A14468 Static License Annual Advanced Suport (optional, highly recommended) - 4 szt.
24 683,44 PLN
2014-08-20 Siemianowice Śląskie

Centrum Leczenia Oparzeń
Dostawy

Pakiet 1
21 179,21 PLN
2014-08-11 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Odczynniki chemiczne
359 241,57 PLN
  Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

IHiT/P/22/2014 - Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych do realizacji grantu norweskiego (zadania 1-10), grantu G-47 (zadania 11-13) oraz odczynników do immunofenotypowania, sekwencjonowania, genotypowania HLA, do wysokosprawnej chromatografii cieczowej, do reakcji real-time PCR, do badania aktywności enzymów czerwonokrwinkowych, oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego (zadania 14-40) [ZADANIA 1-40]
154 371,63 PLN
2014-08-07   Zadanie nr 1 30 117,78 PLN
2014-08-07   Zadanie nr 25 83 832,12 PLN
2014-08-07   Zadanie nr 26 2 407,10 PLN
2014-08-07   Zadanie nr 27 7 661,92 PLN
2014-08-07   Zadanie nr 32 21 816,51 PLN
2014-08-07   Zadanie nr 32a 8 536,20 PLN
2014-08-06 Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny
Dostawy

Pakiet Nr I poz. 5
4 489,50 PLN
2014-08-06 Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet nr 1 - zestaw do PCR w czasie rzeczywistym - szt. 1
91 364,40 PLN
2014-08-06 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne i drobny sprzęt laboratoryjny firmy Life Technologies.
87 300,48 PLN
2014-08-04 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

odczynniki laboratoryjne
12 671,57 PLN
2014-08-04 Olsztyn

Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy

ZADANIE NR 43.
944,15 PLN
2014-08-04 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Dostawy sukcesywne drobnego sprzętu i materiałów do laboratorium. Część 10 - odczynniki firmy Life Technologies
19 068,32 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych wraz z drobnymi materiałami laboratoryjnymi do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
25 908,81 PLN
2014-08-01   Odczynnik chemiczny 4 652,48 PLN
2014-08-01   Odczynnik chemiczny 2 880,66 PLN
2014-08-01   Odczynniki do izolacji mikro-RNA 14 855,23 PLN
2014-08-01   Odczynnik chemiczny 3 520,44 PLN
  Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników do badań na potrzeby Zakładu Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka IRZiBŻ PAN w Olsztynie
19 857,79 PLN
2014-08-01   Nie dotyczy 9 125,86 PLN
2014-08-01   Nie dotyczy 2 717,88 PLN
2014-08-01   Nie dotyczy 8 014,05 PLN
2014-07-31 Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny
Dostawy

Pakiet Nr II
10 392,40 PLN
2014-07-21 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy Invitrogen, Life Technologies.
4 504,43 PLN
2014-07-08 Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dostawy

Dostawa odczynników do sekwencjonowania, elektroforezy i hodowli komórkowych
6 010,40 PLN
2014-07-07 Katowice

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych oraz plastików laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
900 000,00 PLN
  Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ NAUKOWYCH I LABORATORYJNYCH DLA WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOLOGII
20 936,94 PLN
2014-07-04   dostawa odczynników firmy LIFE TECHNOLOGIES 20 456,78 PLN
2014-07-04   dostawa odczynników firmy Applied Biosystems 480,16 PLN
  Warszawa

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Dostawy

Odczynniki chemiczne do badań na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
291 810,32 PLN
2014-07-02   PAKIET NR 1 - NA POTRZEBY ZAKŁADU BIOLOGII CLKP 237 119,44 PLN
2014-07-02   PAKIET NR 2 - NA POTRZEBY ZAKŁADU BIOLOGII CLKP 54 690,88 PLN
2014-07-02 Puławy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Pakiet nr 2 odczynniki do sekwantora kapilarnego Genetic Analyzer 3500
10 705,78 PLN
2014-07-02 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Nie dotyczy
3 781,02 PLN
2014-06-30 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

odczynniki laboratoryjne.
40 180,50 PLN
  Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny
Dostawy

dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych oraz zestawów diagnostycznych i innych produktów niezbędnych do realizacji projektów naukowych a także implantów okulistycznych stosowanych w operacjach jaskry (Sprawa Nr52/ZP/14-13/Apteka/2014)
18 530,05 PLN
2014-06-25   Pakiet Nr IV/10 585,68 PLN
2014-06-25   Pakiet Nr XII/1 2 239,46 PLN
2014-06-25   Pakiet Nr XIa 9 797,89 PLN
2014-06-25   Pakiet Nr II/5 524,42 PLN
2014-06-25   Pakiet Nr VIII/1 4 478,92 PLN
2014-06-25   Pakiet Nr IV/7 903,68 PLN
2014-06-25 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Nie dotyczy
9 954,13 PLN
  Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach
2 169,42 PLN
2014-06-18   Kulki magnetyczne do immunoprecypitacji 1 572,92 PLN
2014-06-18   Odczynniki do hodowli komórkowej 596,50 PLN
2014-06-16 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Odczynniki firmy Life Technologies
37 300,55 PLN
2014-06-16 Warszawa

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Dostawy

Odczynniki do testu PCR
30 679,91 PLN
2014-06-12 Gdańsk

Politechnika Gdańska
Dostawy

Dostawa termocyklerów szt.2
32 164,50 PLN
  Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

IHiT/P/19/2014 - Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych do realizacjiprojektu TEAM (zadania nr 1 - 5); grantu G-47 (zadania nr 6 - 13); grantu G-46 (zadania nr 14 - 15), odczynników na potrzeby komórek Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, w tym odczynników do badań z zakresu serologii grup krwi i do genotypowania HLA (zadania 1-23).
23 226,46 PLN
2014-06-10   zadanie nr 14 18 391,94 PLN
2014-06-10   zadanie nr 12 3 151,88 PLN
2014-06-10   zadanie nr 8 1 682,64 PLN
2014-06-10 Kraków

Instytut Ekspertyz Sądowych im Prof. dra Jana Sehna
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych
344 219,56 PLN
2014-06-03 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

zakupu i dostawa materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich i staży post-doc
36 891,88 PLN
  Lublin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych, testów, produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych, sączków i materiałów filtracyjnych oraz drobnego osprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 104 części.
31 451,98 PLN
2014-05-29   Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji. 15 995,31 PLN
2014-05-29   Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych 15 456,67 PLN
2014-05-29 Opole

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Dostawy

odczynniki BC
6 629,78 PLN
2014-05-29 Lublin

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Dostawy

Zadanie 3: Produkty jak w katalogu Applied Biosystems lub równoważne.
37 925,06 PLN
2014-05-28 Lublin

Dziecięcy Szpital Kliniczny
Dostawy

STR PCR
122 212,25 PLN
2014-05-26 Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa Formamidu Hi-Di, odczynników Gene Scan, zestawów do identyfikacji osobniczej, zestawów do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA techniką real time PCR, zestawów multipleksowych do ilościowego oznaczania ludzkiego i ludzkiego męskiego DNA techniką real time PCR, próbówek reakcyjnych. Parametry i zamawiane ilości wskazano w załączniku numer 1.13 do SIWZ
67 789,27 PLN
2014-05-26 Rzeszów

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
Dostawy

Pakiet nr 16
12 910,08 PLN
2014-05-23 Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny
Dostawy

Pakiet Nr I
602,01 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych wraz z drobnymi materiałami laboratoryjnymi do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
4 986,24 PLN
2014-05-22   Odczynnik chemiczny 124,48 PLN
2014-05-22   Odczynniki chemiczne 4 071,58 PLN
2014-04-22   Odczynnik chemiczny 790,18 PLN
2014-05-21 Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Dostawy

Zakup i dostawa odczynników do hodowli komórkowej : Lipofectamide RNAiMAX nr kat. 13778150 w ilości 2 sztuki.
9 575,56 PLN
2014-05-16 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Nie dotyczy
4 701,06 PLN
2014-05-16 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Zadanie 3 - odczynniki laboratoryjne wg kat. Gibco
418,20 PLN
2014-05-14 Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

zadanie nr 12 - Zestawy do badania ekspresji genów firmy Applied Biosystems lub równoważne
6 312,85 PLN
2014-05-14 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Dostawy odczynników laboratoryjnych i filtrów dla Projektu pt. Ochrona in situ żubra w Polsce - część północno-wschodnia CPV: 33696500-0. Część II - dostawa odczynników do analizatora genetycznego ABI 3500
7 209,03 PLN
2014-05-13 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa odczynników wg kat. INVITROGEN
2 904,03 PLN
2014-05-08 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy Life Technologies
5 848,81 PLN
2014-05-08 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Zadanie 16 odczynniki laboratoryjne wg katalogu Gibco lub równowazne
435,11 PLN
2014-05-08 Lublin

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Life Technologies lub równoważne
1 090,80 PLN
  Bydgoszcz

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Dostawy

Kultury mikrobiologiczne III
20 216,65 PLN
2014-05-07   Diagnostyka mikrobiologiczna VI 2 595,30 PLN
2014-05-07   Płyny tkankowe 17 621,35 PLN
2014-05-05 Gdańsk

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Dostawy

Pakiet 1
120 656,49 PLN
2014-05-05 Siedlce

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Dostawy

Dostawa GMEM płynu (pożywki) utrzymująco - wzrostowego dla linii komórkowej BHK 21.
475,15 PLN
2014-04-30 Warszawa

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Dostawy

PAKIET NR 1 - NA POTRZEBY ZAKŁADU BIOLOGII CLKP
48 080,03 PLN
2014-04-30 Warszawa

Politechnika Warszawska
Dostawy

zamówienia
35 821,91 PLN
2014-04-30 Lublin

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Dostawy

Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych
2 383,74 PLN
2014-04-28 Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

E. Termocykler
49 673,55 PLN
2014-04-25 Szczecin

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Dostawy

Dostawa analizatora genetycznego do sekwencjonowania i analizy długości fragmentów DNA dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
498 521,46 PLN
2014-04-24 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy Life Technologies.
2 733,75 PLN
2014-04-23 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Dostawa odczynników firmy INVITROGEN.
9 914,42 PLN
  Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

IHiT/P/11/2014 - Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych do realizacjiprojektu TEAM (zadania 1-3), grantu G-47 (zadania 4-10), na potrzeby komórek Instytutu Hemaotlogii i Transfuzjologii oraz odczynników i materiałów zużywalnych do aparatów Dirui BCC 3000B, Mythic 18, Hydrasys-2 (zadania 11-57) [ZADANIA 1-57]
29 560,26 PLN
2014-04-22   Zadanie nr 46 2 040,69 PLN
2014-04-22   Zadanie nr 2 8 541,34 PLN
2014-04-22   Zadanie nr 9 12 715,81 PLN
2014-04-22   Zadanie nr 31 6 262,42 PLN
2014-04-22 Poznań

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dostawy

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
126 555,96 PLN
2014-04-22 Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Dostawy

Zakup i dostawa odczynników do hodowli komórkowej firmy Life Technologies
261 251,62 PLN
2014-04-22 Gdańsk

Uniwersytet Gdański
Dostawy

zestaw do analizy
4 984,45 PLN
2014-04-18 Lublin

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Dostawy

Pakiet 10
14 402,80 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa aparatury laboratoryjnej
179 633,13 PLN
2014-04-18   Zadanie 4 29 667,60 PLN
2014-04-18   Zadanie 3 149 965,53 PLN
2014-04-15 Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny
Dostawy

Pakiet Nr I/1
1 144,88 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
869,25 PLN
2014-04-14   Zadanie nr 5 596,30 PLN
2014-04-03   Zadanie nr 30 272,95 PLN
2014-04-14 Katowice

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dostawy

Zestaw do elektroforezy żeli
19 296,24 PLN
  Łódź

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
Dostawy

9/W3/D/2014
7 289,75 PLN
2014-04-14   pakiet3 5 247,48 PLN
2014-04-14   pakiet 2 2 042,27 PLN
2014-04-11 Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Pożywki do hodowli
21 908,91 PLN
2014-04-11 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

odczynniki do reakcji PCR
18 219,34 PLN
2014-04-10 Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy

Analiza DNA w systemach multipleksowych oraz ocena ilości DNA
77 650,45 PLN
2014-04-09 Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dostawy

SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW FIRMY LIFE TECHNOLOGIES (nr sprawyZP-250-2/14)
240 200,39 PLN
  Warszawa

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych do NIZP-PZH
81 095,30 PLN
2014-04-08   Część nr 2 33 623,71 PLN
2014-04-08   Część nr 3 30 966,55 PLN
2014-04-08   Część nr 1 16 505,04 PLN
2014-04-07 Puławy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Pakiet nr 2 odczynniki wg katalogu Applied Biosystems lub równoważne - II postepowanie
17 248,76 PLN
2014-04-07 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Zadanie 11.10.10
52 012,45 PLN
  Kraków

Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha
Dostawy

Zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych, materiałów laboratoryjnych oraz sport testerów dla Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
28 302,21 PLN
2014-04-07   Zakup odczynników chemicznych grant UE nr POIG.01.01.02-00-069/09 17 140,20 PLN
2014-04-07   Zakup odczynników chemicznych 11 162,01 PLN
2014-04-01 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Dostawy

Zakup odczynników do analizy niestabilności genetycznej materiałów edukacyjno - dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania badawczego nr 5 w ramach programu Generacja Przyszłości
5 608,80 PLN
2014-03-28 Siedlce

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Dostawy

Dostawa buforu fosforanowego PBS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
34 120,40 PLN
2014-03-28 Lublin

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Life Technologies lub równoważne
7 787,51 PLN
2014-03-27 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Dostawy

Dostawa odczynników do sekwenatora 3500 Genetic Analyzer
98 947,60 PLN
2014-03-26 Wrocław

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dostawy

sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych (kultury komórkowe, żele DNA, Genomic DNA, Ekstrakty RNA, Primery, PCR, żele proteinowe do elektroforezy, wydzielone komórki do analizy, antyciała) dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
105 000,00 PLN
  Miłków

Leśny Bank Genów Kostrzyca
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych dla pracowni laboratoryjnych Leśnego Banku Genów Kostrzyca w Miłkowie.
42 276,93 PLN
2014-03-25   Odczynniki do obsługi aparatu do sekwencjonowania i analizy długości fragmentów Applied Biosystems 3130 Genetic Analyzer. Analizator czterokapilarny. 16 173,88 PLN
2014-03-25   Polimer do przeprowadzania analizy fragmentów w procesie elektroforezy kapilarnej w aparacie Applied Biosystems 3130 Genetic Analyzer. Analizator czterokapilarny.. 26 103,05 PLN
2014-03-25 Magdalenka

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
Dostawy

Odczynniki laboratoryjne
18 347,76 PLN
2014-03-24 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy Life Technologies.
86 295,34 PLN
2014-03-24 Szczytno

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Dostawy

Dostawa materiałów biologicznych
29 082,81 PLN
2014-03-21 Kraków

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat PAN
Dostawy

Sekwencjonowanie i cytogenetyka molekularna
67 581,86 PLN
  Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach projektu Antagoniści receptora 5-HT6Nowoczesne leki przeciwpsychotyczne o dodatkowym działaniu prokognitywnym (Prokog) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
7 817,16 PLN
2014-03-17   Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie 245,95 PLN
2014-03-11   Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie 7 571,21 PLN
2014-03-13 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Life Technologies
942,18 PLN
2014-03-13 Gdańsk

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Dostawy

pakiet nr 8
503,62 PLN
2014-03-13 Warszawa

Politechnika Warszawska
Dostawy

Odczynniki do hodowli komórkowych
6 610,16 PLN
2014-03-13 Gdańsk

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Dostawy

Pakiet nr 13
36 327,56 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Sukcesywna dostawa odczynników i zestawów do biologii molekularnej w 2014 r. do PIWet-PIB Puławy oraz oddziału PIWet-PIB - Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli - postępowanie powtórzone.
174 579,00 PLN
2014-03-13   Zadanie 57 127 897,76 PLN
2014-03-06   Zadanie 27 46 681,24 PLN
2014-03-11 Wrocław

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o.
Dostawy

Zakup odczynników chemicznych
55 007,99 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
12 262,16 PLN
2014-03-11   zadanie 7 1 395,74 PLN
2014-02-20   zadanie 1 1 979,62 PLN
2014-02-20   zadanie 27 868,38 PLN
2014-02-20   zadanie 5 8 018,42 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
4 687,30 PLN
2014-03-10   Odczynnik chemiczny 135,30 PLN
2014-03-10   Odczynnik chemiczny 4 552,00 PLN
2014-03-10 Poznań

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
Dostawy

Diagnostyki do wykrywania i ilościowego oznaczania GMO kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem ABI 7500 Fast BC
21 100,57 PLN
2014-03-07 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Materiały zużywalne
8 470,86 PLN
2014-03-03 Rzeszów

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
Dostawy

Pakiet nr 16
8 048,48 PLN
2014-02-28 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Odczynniki chemiczne
4 198,11 PLN
2014-02-27 Łódź

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
Dostawy

Odczynniki 2 (Life Technologies).
20 143,17 PLN
  Rzeszów

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Dostawy

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biochemii i Biotechnologii Politechniki Rzeszowskiej do 31.12.2014
37 818,82 PLN
2014-02-26   Dostawa odczynników do hodowli komórkowych 2 993,73 PLN
2014-02-26   Dostawa barwnika fluorescencyjnego 1 234,47 PLN
2014-02-26   Dostawa barwników 11 932,78 PLN
2014-02-26   Dostawa wody do hodowli komórek 525,21 PLN
2014-02-26   Dostawa zestawu odczynników chemicznych zestaw IV 21 132,63 PLN
2014-02-26 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

zadanie nr 23
3 267,19 PLN
2014-02-26 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Odczynniki chemiczne
52 848,38 PLN
2014-02-24 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników i materiałów zużywalnych do badań na potrzeby grantów naukowych nr 37 i 61
8 222,19 PLN
2014-02-24 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne Life Technologies.
1 591,82 PLN
2014-02-24 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

Media
41 308,47 PLN
2014-02-20 Wrocław

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Dostawy

Pakiet nr 1- Odczynniki i akcesoria do aparatu 3500 Genetic Analyzer, 310 Genetic Analyzer i 7500 ABI PRISM firmy Life Technologies (Applied Biosystems)
229 796,59 PLN
2014-02-17 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Dostawy odczynników laboratoryjnych dla Projektu pt. Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce. CPV: 33696500-0 Część III - dostawa odczynników firmy Life Technologies
25 510,45 PLN
2014-02-14 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy Life Technologies.
1 181,05 PLN
2014-02-14 Warszawa

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
Dostawy

Odczynniki nr 2
39 774,99 PLN
2014-02-14 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Sukcesywna dostawa odczynników firmy Life Technologies Corporations
84 124,82 PLN
  Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnych akcesoriów laboratoryjnych oraz sterylnej trypsyny 0,05%.
47 700,93 PLN
2014-02-13   Pakiet Nr XX 6 174,35 PLN
2014-02-13   Pakiet Nr XXI 28 442,21 PLN
2014-02-13   Pakiet Nr VII 4 141,29 PLN
2014-02-13   Pakiet Nr II 7 548,26 PLN
2014-02-13   Pakiet Nr V 1 394,82 PLN
2014-02-13 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Dostawy

Zadanie 3- Zakup linii komórkowych oraz surowicy - materiałów edukacyjno - dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania badawczego nr 5 w ramach programu Generacja Przyszłości.
1 635,90 PLN
  Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach
49 230,48 PLN
2014-02-11   Media do hodowli komórek 293,43 PLN
2014-02-11   Odczynniki 42 987,28 PLN
2014-02-11   Kulki magnetyczne do immunoprecypitacji opłaszczone białkiem A 806,88 PLN
2014-02-11   Barwnik fluorescencyjny do elektroforezy DNA i RNA 857,19 PLN
2014-02-11   Odczynniki do biologii komórki 4 285,70 PLN
2014-02-10 Łódź

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
Dostawy

E
16 394,67 PLN
2014-02-05 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Zadanie 1 - odczynniki laboratoryjne wg kat INVITROGEN
2 388,66 PLN
2014-02-05 Poznań

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Dostawa odczynników kompatybilnych z blokiem do kart mikrofluidowych do aparatu 7900 HT dla Kliniki Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej UMP, ul. Szpitalna 27/33
78 780,89 PLN
2014-01-30 Warszawa

Instytut Matki i Dziecka
Dostawy

Odczynniki i elementy zużywalne do sekwencjonowania i analizy fragmentów DNA pasujace do aparatu model 3130 Genetic Analyser
55 405,72 PLN
2014-01-27 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne i drobny sprzęt laboratoryjny firmy Life Technologies.
47 794,74 PLN
2014-01-22 Poznań

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dostawy

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
30 215,32 PLN
2014-01-20 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Zadanie 3
3 227,52 PLN
2014-01-16 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie
19 023,68 PLN
2014-01-14 Wrocław

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o.
Dostawy

Odczynniki do biologii molekularnej
8 607,54 PLN
2014-01-14 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat APPLIED BIOSYSTEMS
7 221,33 PLN
2014-01-14 Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dostawy

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH DO SEKWENCJONOWANIA EXOMÓW, nr sprawyZP - 1520/13
82 592,81 PLN
2014-01-13 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat LIFE TECHNOLOGIES
1 249,68 PLN
  Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników do badań naukowych i laboratoryjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
34 291,72 PLN
2014-01-10   dostawa odczynników firmy INVITROGEN 7 466,22 PLN
2014-01-10   dostawa odczynników firmy Life Technologies 26 825,50 PLN
2014-01-08 Zabrze

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

Odczynniki do genetyki molekularnej (elektroforeza na żelu sekwencyjnym)
2 131,34 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma LIFE TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 10 913 882,12 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-30 Warszawa

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Zestaw do ilościowego PCR - termocykler i 2 komory laminarne
121 019,00 PLN
2013-12-27 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Samodzielnej Pracowni Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Aparat do w pełni automatycznego wywoływania membran Western blot z wyposażeniem
30 295,52 PLN
2013-12-24 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Dostawy

Zadanie 2- Zakup odczynników - materiałów edukacyjno - dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania badawczego nr 3 w ramach programu Generacja Przyszłości
3 041,79 PLN
2013-12-18 Warszawa

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Dostawy

Pakiet III
178 043,00 PLN
2013-12-17 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Zadanie 6
5 811,34 PLN
  Lublin

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji Projektu międzynarodowego pt. Zagrożenia oraz korzyści wynikające z wprowadzenia do gleb egzogennej materii organicznej - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. A-2401-32/13
17 494,29 PLN
2013-12-16   Dostawa odczynników do biologii molekularnej (Część 12A) 6 715,80 PLN
2013-12-16   Dostawa odczynników do biologii molekularnej oraz materiałów zużywalnych do biologii molekularnej, do sekwencjonowania kwasów nukleinowych i analizy fragmentów restrykcyjnych 10 778,49 PLN
2013-12-16 Białystok

Uniwersytet w Białymstoku
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych do biologii molekularnej.
41 992,44 PLN
  Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych
71 250,19 PLN
2013-12-16   Zadanie 9 53 250,37 PLN
2013-12-16   Zadanie 8 17 999,82 PLN
2013-12-13 Łódź

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
Dostawy

Pakiet 3
19 158,04 PLN
2013-12-12 Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

ZP/132/13 Dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych producenta Life Technologies lub równoważnych.
225 380,00 PLN
2013-12-12 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

zakup i dostawa materialów do realizacji projektów doktoranckich
8 764,99 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
4 135,00 PLN
2013-12-11   Zad. 12 - Odczynniki laboratoryjne wg katalogu Invitrogen lub równoważne 3 860,11 PLN
2013-12-11   Zad. 10 - Odczynniki laboratoryjne wg katalogu Gibco lub równoważne 274,89 PLN
2013-12-10 Warszawa

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
Usługi

Świadczenie usług serwisowych
317 831,07 PLN
2013-12-05 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Dostawy

Zakup wraz z dostawą odczynników do sekwencjonowania PCR dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Nr postępowaniaAZP 241-139/13
224 903,10 PLN
2013-12-05 Gdańsk

Uniwersytet Gdański
Dostawy

część II - zestaw do elektroforezy z wyposażeniem
59 969,58 PLN
2013-12-04 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

Zadanie nr 20
65 991,28 PLN
2013-12-02 Warszawa

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Usługi

Pakiet nr 1 - Przegląd techniczny, konserwacja i kalibracja sprzętu firmy Applied Biosystems
78 596,51 PLN
2013-12-02 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. INVITROGEN
5 311,14 PLN
2013-12-02 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

dostawa odczynników firmy Life Technologies
32 999,01 PLN
2013-12-02 Szczecin

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Dostawy

Dostawa sekwenatora do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną umożliwiającego sekwencjonowanie i analizę długości fragmentów DNA dla Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
900 590,70 PLN
  Warszawa

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Dostawy

Dostawę odczynników i akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - zakup uzupełniający do umów nr 220/ZP-15/CLKP/2013/Z5 i nr 222/ZP-15/CLKP/2013/Z5 zawartych z Life Technologies Sp. z o.o. w dniu 19.08.2013 r.
80 922,60 PLN
2013-11-29   Pakiet nr 1 54 567,68 PLN
2013-11-29   Pakiet nr 2 26 354,92 PLN
2013-11-27 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Zadanie 2 - odczynniki laboratoryjne wg kat. GIBCO
1 488,30 PLN
2013-11-26 Opole

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Dostawy

Pakiet 7
6 202,89 PLN
2013-11-26 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy Life Technologies.
2 190,11 PLN
2013-11-26 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Odczynniki chemiczne
19 152,70 PLN
2013-11-25 Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

zadanie nr 1 - odczynniki firmy Applied Biosystems do aparatów 3130xl i 7900 firmy Applied Biosytems *
104 490,15 PLN
2013-11-25 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

System do RT PCR.
93 242,00 PLN
2013-11-25 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

zakup i dostawa materialów do realizacji projektów doktoranckich
11 917,19 PLN
2013-11-22 Lublin

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Dostawy

Produkty Life Technologies Polska lub równoważne.
14 053,98 PLN
  Łódź

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
Dostawy

Zakup i dostawa odczynników do epigenetyki dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
14 303,75 PLN
2013-11-21   Część II zamówienia (Pakiet nr 2) 4 377,65 PLN
2013-11-21   część I zamówienia (pakiet nr 1) 9 926,10 PLN
  Miłków

Leśny Bank Genów Kostrzyca
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych dla pracowni laboratoryjnych Leśnego Banku Genów Kostrzyca w Miłkowie.
16 297,18 PLN
2013-11-20   POP-7 Polymer-2 opakowania 10 772,84 PLN
2013-10-28   Hi-Di Formamide-2 opakowania, 310 Runing Buffer 10x-2 opakowania, GeneScan 400HD ROX -400 ROX Size Standard-2 opakowania. 5 524,34 PLN
2013-11-20 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych wg. katalogu Invitrogen lub równoważne
2 637,12 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
15 416,97 PLN
2013-11-18   Zadanie 2 6 723,18 PLN
2013-11-18   Zadanie 1 2 010,97 PLN
2013-11-18   Zadanie 9 1 944,81 PLN
2013-11-14   Zadanie 29 4 738,01 PLN
2013-11-14 Rzeszów

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
Dostawy

Pakiet nr 16
23 028,96 PLN
2013-11-13 Szczecin

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Dostawy

Dostawa aparatu do PCR w czasie rzeczywistym dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
139 480,89 PLN
2013-11-12 Katowice

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych oraz plastików laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w okresie 24 miesięcy
200 000,00 PLN
2013-11-08 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

odczynniki laboratoryjne
4 164,78 PLN
2013-11-08 Łódź

Uniwersytet Łódzki
Dostawy

-
4 109,20 PLN
2013-11-07 Warszawa

Narodowy Instytut Leków
Dostawy

dostawę urządzenia do sekwencjonowania DNA
568 918,10 PLN
2013-11-06 Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy

dostawa odczynników do badań genetycznych dla Pracowni Badań Genetycznych Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie
49 047,97 PLN
2013-11-05 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Zad. 33 - Odczynniki laboratoryjne wg katalogu INVITROGEN lub równoważne
7 652,55 PLN
  Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny
Dostawy

dostawa produktów przeznaczonych do realizacji tematu naukowego (Program TEAM - Umowa NrTEAM/2010-6/8) - Sprawa Nr141/ZP/13-66/Apteka/2013
9 891,66 PLN
2013-11-05   Pakiet Nr II 8 239,77 PLN
2013-11-05   Pakiet Nr VII/4 1 651,89 PLN
2013-11-05 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Odczynniki firmy Life Technologies
14 608,41 PLN
2013-10-29 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

odczynniki i materiały laboratoryjne do badań dodatkowych w modelach in vitro i in vivo
16 303,81 PLN
  Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych oraz dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach..
12 960,24 PLN
2013-10-29   Mikser i zestaw do immunoprecypitacji 2 081,73 PLN
2013-10-29   Odczynniki 7 172,15 PLN
2013-10-29   Materiały eksploatacyjne do analizatora genetycznego 3 706,36 PLN
2013-10-28 Gdańsk

Politechnika Gdańska
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych
1 936,02 PLN
  Warszawa

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego
Dostawy

Dostawa drobnego sprzętu, odczynników laboratoryjnych i środków ochrony osobistej dla ODiZZB WIHiE w Puławach
48 890,25 PLN
2013-10-24   Odczynniki do biologii molekularnej 4 191,84 PLN
2013-10-24   Odczynniki do sekwencjonowania 44 698,41 PLN
2013-10-24 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

Rozbudowa, modernizacja (upgrade) Systemu do Celowanego Genotypowania - szt. 1.
299 900,76 PLN
2013-10-24 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy termocyklera dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawyCRZP/UJ/568/2013.
24 796,80 PLN
2013-10-22 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

Dostawa odczynnika
1 637,47 PLN
2013-10-22 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

dostawa materiałów do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie
13 863,03 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
23 183,42 PLN
2013-10-18   SuperScript Cdna Synthesis Kit 5 879,64 PLN
2013-10-04   Odczynniki chemiczne Life Technologies 8 598,95 PLN
2013-10-04   SYBER Select Master Mix (10x5ml) 8 704,83 PLN
  Opole

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Dostawy

Przetarg nieograniczony.
27 955,74 PLN
2013-10-16   Pakiet 6 5 972,88 PLN
2013-10-16   Pakiet 12 21 982,86 PLN
2013-10-15 Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

zad. 9 - plastiki do QPCR do aparatu 7700 i 7900 i sekwenatora 3130xl firmy Applied Biosystems *
21 411,77 PLN
2013-10-14 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne i drobny sprzęt laboratoryjny firmy Life Technologies.
17 865,75 PLN
2013-10-14 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Dostawa odczynników firmy INVITROGEN
53 660,11 PLN
2013-10-10 Łódź

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

dostawa odczynników laboratoryjnych
17 294,18 PLN
2013-10-08 Lublin

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Dostawy

Dostawa termocyklera gradientowego
29 571,54 PLN
2013-10-08 Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Dostawy

Zakup i dostawa odczynników do biologii molekularnej firmy Applied Biosystem, wyspecyfikowanych w ofercie cenowej 29243 SQ.
22 790,81 PLN
2013-10-02 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

INVITROGEN
8 721,56 PLN
2013-09-26 Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dostawy

Kulki do cytometru
2 676,48 PLN
2013-09-24 Sosnowiec

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Dostawy

Sukcesywna dostawa zestawów i odczynników do badania polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNP) dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
28 639,46 PLN
2013-09-19 Lublin

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dostawy

Produkty według katalogu Life Technologies lub równoważne
4 419,64 PLN
2013-09-18 Szczytno

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Dostawy

Zadanie nr 2
5 034,64 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
4 075,72 PLN
2013-09-13   Platinum Taq DNA Polymerase High Fidelity - 1 opakowanie 1 526,06 PLN
2013-09-13   1. Taq DNA Polymerase, Native (100 units) - 1 opakowanie, 2. PCR SuperMix High Fidelity (100 units) - 1 opakowanie, 3. Ampicillin (200 mg) - 1 opakowanie, 4. S.O.C. Medium (10x10 ml) - 1 opakowanie 2 549,66 PLN
2013-09-10 Warszawa

Instytut Kardiologii
Dostawy

Woda do biologii molekularnej, płytki z mikrodołkami i film adhezyjny wg katalogu Life Technologies Polska Sp. z o.o..
2 198,84 PLN
2013-09-09 Warszawa

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawy

Zakup aparatu do masowego sekwencjonowania DNA - ION PROTON SEQUENCER nr WR-14/13/KE
389 910,00 PLN
2013-09-09 Wrocław

Uniwersytet Wrocławski
Dostawy

WB.2420.6.2013.NG.
219 917,28 PLN
  Olsztyn

Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Olsztynie - II postępowanie
19 743,74 PLN
2013-09-05   Zadanie nr 2 7 975,10 PLN
2013-09-05   Zadanie nr 1 11 768,64 PLN
2013-09-05 Gdańsk-Wrzeszcz

Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Dostawy

Część H - Specjalistyczny odczynnik do mikrobiologii
3 535,88 PLN
2013-09-04 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Invitrogen
2 953,48 PLN
2013-09-03 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy Invitrogen/Life Technologies
4 188,15 PLN
2013-09-03 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

Zadanie nr 28
8 354,31 PLN
2013-08-29 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Zadanie 42 - Odczynniki laboratoryjne wg kat. Invitrogen lub równoważne
3 115,59 PLN
2013-08-29 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Invitrogen
1 301,34 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
11 997,17 PLN
2013-08-29   Odczynnik chemiczny 567,03 PLN
2013-08-29   Zestaw odczynników do AFLP 6 550,98 PLN
2013-08-29   Odczynnik chemiczny 4 879,16 PLN
2013-08-27 Poznań

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH ODCZYNNIKÓW DO BIOLOGII MOLEKULARNEJ I BIOTECHNOLOGII PRODUKOWANYCH PRZEZ FIRMĘ LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION (MARKIINVITROGEN R, GIBCO R, MOLECULAR PROBES R, QUANTOM DOT, CASCASE BIOLOGICS R, CELLSDIREK, APPLIED BIOSYSTEMS R)
350 000,00 PLN
2013-08-26 Olsztyn-Kortowo

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
Dostawy

Część 3: Odczynniki specjalistyczne firmy Applied Biosystems-Life Technologies
4 772,28 PLN
2013-08-22 Wrocław

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o.
Dostawy

Odczynniki laboratoryjne - cz.4, Zał. 5.4
12 354,47 PLN
2013-08-22 Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dostawy

DOSTAWA SYSTEMU UMOŻLIWIAJĄCEGO PRAWIDŁOWĄ PRACĘ APARATU DO MASOWEGO SEKWENCJONOWANIA TYPU ION PROTON (nr sprawyZP-805/13)
391 074,21 PLN
2013-08-21 Magdalenka

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
Dostawy

Odczynniki laboratoryjne
1 953,24 PLN
2013-08-19 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

Odczynniki do reakcji PCR
7 056,51 PLN
2013-08-16 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Automatyczny licznik do komórek z wyposażeniem
22 791,90 PLN
  Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

dostawa materiałów do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach projektu Modulacja allosteryczna - nowa strategia w farmakoterapii. Identyfikacja własności psychotropowych ligandów receptorów glutaminianergicznych III grupy wspólfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
9 840,48 PLN
2013-08-14   dostawa materiałów do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie 2 301,94 PLN
2013-08-14   dostawa materiałów do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie 7 538,54 PLN
2013-08-14 Wrocław

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o.
Dostawy

Materiały laboratoryjne i odczynniki - Zał. 5.16.
4 399,71 PLN
2013-08-13 Warszawa

Instytut Reumatologii im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher
Dostawy

Dostawa sond TaqMan SNP genotyping Assays
10 627,20 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat PAA Laboratories GmbH
11 815,38 PLN
2013-08-08   Zadanie 2 - dostawa Horse Serum wg kat PAA Laboratories GmbH 4 582,98 PLN
2013-07-31   Zadanie 1 - dostawa Fetal Bovine Serum wg kat PAA Laboratories GmbH 7 232,40 PLN
2013-08-06 Szczecin

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
Dostawy

DMEM
738,00 PLN
2013-08-06 Rzeszów

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Dostawy

Dostawa termocyklerów
49 844,15 PLN
2013-08-05 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

dostawa odczynników firmy Life Technologies.
21 200,45 PLN
  Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach..
110 892,56 PLN
2013-08-01   Polimeraza SuperScript II do syntezy bibliotek cDNA 2 706,42 PLN
2013-08-01   Odczynniki i plastiki 37 880,21 PLN
2013-08-01   Odczynnik do reakcji PCR - sekwencjonowanie 30 583,15 PLN
2013-08-01   Odczynniki do mikromacierzy Affymetrix 13 505,40 PLN
2013-08-01   Media do hodowli komórkowej 550,70 PLN
2013-08-01   L-glutamina 93,75 PLN
2013-08-01   Mieszanina reakcyjna do genotypowania 19 200,30 PLN
2013-08-01   Zestaw do immunoprecypitacji 4 248,42 PLN
2013-08-01   Zestaw do immunoprecypitacji 2 124,21 PLN
2013-07-31 Kraków

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Dostawy

Część I
68 692,00 PLN
2013-07-29 Warszawa

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa odczynników do badań genetycznych - KO PN 0713
48 979,73 PLN
2013-07-26 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do Katedry Diagnostyki i Patofizjologii Roślin Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
42 070,52 PLN
  Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Dostawy

Zakup materiałów techniki specjalnej tj. materiałów techniki kryminalistycznej oraz materiałów DNA z przeznaczeniem dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Katowicach oraz dla jednostek terenowych garnizonu śląskiego
35 769,24 PLN
2013-07-25   Polimer do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130 XL 7 154,91 PLN
2013-07-25   Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA techniką real time PCR 28 614,33 PLN
2013-07-25 Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Dostawy

Dostawa aparatu do automatycznej izolacji DNA
131 784,17 PLN
  Warszawa

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych oraz alkoholu etylowego, częściowo finansowana z projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.3, Poddziałania 1.3.1 pt. Opracowanie innowacyjnych metod szybkiej identyfikacji nicieni powodujących straty w gospodarce, nr UDA/POIG.01.03.01-00-133/09
297 406,08 PLN
2013-07-24   pakiet nr 1 2 750,97 PLN
2013-07-24   pakiet nr 2 294 655,11 PLN
2013-07-24 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Zad. 5 - Odczynniki laboratoryjne wg katalogu Invitrogen lub równoważne
1 813,02 PLN
2013-07-22 Bydgoszcz

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Dostawy

Dostawa odczynników do analizy ekspresji genów i medium hodowlanego
24 887,82 PLN
2013-07-22 Warszawa

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawy

Zakup odczynników stosowanych w biologii molekularnej do izolacji, oczyszczania, amplifikacji i analizy kwasów nukleinowych pochodzących z tkanek ludzkich
330 048,10 PLN
2013-07-22 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Dostawy

Zadanie 2- Zakup płynów hodowlanych - materiałów edukacyjno - dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania badawczego nr 1 w ramach programu Generacja Przyszłości
6 959,72 PLN
2013-07-18 Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Polimeraza SuperScript II do syntezy białek cDNA
1 470,88 PLN
2013-07-10 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do badań naukowych do biologii molekularnej i kultur in vitro dla Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin w ramach projektu WELCOME2008/1 w ramach CPV 33696500-0
30 750,00 PLN
2013-07-09 Kraków

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Dostawy

Pakiet 13
54 751,08 PLN
2013-07-05 Poznań

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Dostawy

Partia III
17 048,93 PLN
2013-07-02 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Zad. 38 - dczynniki laboratoryjne wg kat Invitrogen lub równoważne
890,52 PLN
2013-07-02 Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora genetycznego Genetic Analyzer 3500 oraz zestaw odczynników do identyfikacji osobniczej
32 867,98 PLN
2013-07-01 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

Część 9
2 696,89 PLN
2013-07-01 Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dostawy

Dostawa odczynników media hodowlanych i odczynników do analizy komórek macierzystych
8 340,76 PLN
2013-06-28 Siedlce

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Dostawy

dostawa odczynników chemicznych i drobnych akcesoriów laboratoryjnych dla Instytutu Biologii
83 610,18 PLN
2013-06-28 Rzeszów

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
Dostawy

Pakiet nr 16
32 347,89 PLN
2013-06-27 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Podłoża PBS
2 565,91 PLN
  Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

IHiT/P/27/2013 - dostawa odczynników laboratoryjnych, do badań metodami biologii molekularnej oraz oligonukleotydów (zadania 1-37).
90 238,70 PLN
2013-06-27   zadanie nr 14 29 009,30 PLN
2013-06-27   zadanie nr 16 60 931,74 PLN
2013-06-27   zadanie nr 15 297,66 PLN
2013-06-25 Bydgoszcz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów laboratoryjnych firmy Life Technologies
909 864,89 PLN
2013-06-25 Poznań

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dostawy

Dostawa sekwenatora z wyposażeniem
279 747,08 PLN
2013-06-25 Jabłonna

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych w roku 2013 (DZ-2401/35/13).
9 965,46 PLN
2013-06-24 Skierniewice

Instytut Ogrodnictwa
Dostawy

Pakiet nr 9
2 489,52 PLN
  Skierniewice

Instytut Ogrodnictwa
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych
25 932,06 PLN
2013-06-21   Odczynniki chemiczne 11 348,00 PLN
2013-06-21   Odczynniki chemiczne 14 584,06 PLN
2013-06-21 Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dostawy

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO FIRMY LIFE TECHNOLOGIES (nr sprawyZP- 655/13)
673 783,45 PLN
2013-06-17 Raszyn

Instytut Badawczy Leśnictwa
Dostawy

Dostawa systemu do automatycznego sekwencjonowania 3500 Genetic Analyzer wraz z oprogramowaniem, ZP39-139020
599 186,81 PLN
  Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Dostawy

Dostawa odczynników, kolumienek i materiałów zużywalnych
75 330,15 PLN
2013-06-17   Zadanie 1 14 536,34 PLN
2013-06-17   Zadanie 2 58 662,79 PLN
2013-06-17   Zadanie 23 2 131,02 PLN
2013-06-11 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Odczynniki chemiczne
11 533,52 PLN
2013-06-11 Bydgoszcz

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Dostawy

Płyny tkankowe
11 479,11 PLN
2013-06-10 Warszawa

Politechnika Warszawska
Dostawy

Dostawa odczynników do hodowli komórkowych
7 487,26 PLN
  Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) - dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.(nr postępowania CRZP/UJ/193/2013)
141 922,93 PLN
2013-06-06   6 126 915,36 PLN
2013-06-06   36 15 007,57 PLN
2013-05-29 Lublin

Dziecięcy Szpital Kliniczny
Dostawy

Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Pracowni Cytogenetyki (znak sprawy 51/13)
172 507,17 PLN
2013-05-28 Warszawa

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Dostawy

Zakup i dostarczenie odczynników chemicznych SZ-23/05/2013
66 663,80 PLN
2013-05-28 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa zestawu diagnostycznego wg kat INVITROGEN
7 889,22 PLN
2013-05-27 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

dostawa odczynników do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach projektu Antagoniści receptora 5-HT6Nowoczesne leki przeciwpsychotyczne o dodatkowym działaniu prokognitywnym (Prokog) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
17 793,67 PLN
2013-05-23 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Odczynniki chemiczne
3 987,16 PLN
2013-05-23 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

Część 5
4 860,23 PLN
2013-05-23 Opole

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Dostawy

Zakup z dostawą do Zakładu Higieny Weterynaryjnej, przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu odczynników testów diagnostycznych do pracowni GMO.
21 676,20 PLN
2013-05-22 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy Life Technologies.
10 852,79 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
6 000,17 PLN
2013-05-21   Przeciwciała 1 205,40 PLN
2013-05-21   Barwnik do barwienia żeli poliakrymidowych 1 780,04 PLN
2013-05-21   Odczynnik chemiczny 3 014,73 PLN
2013-05-20 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne do oznaczeń biochemicznych firmy Invitrogen /Life Technologies do celów naukowo-badawczych.
4 759,79 PLN
2013-05-20 Warszawa

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawy

dostawa odczynników do badań molekularnych
68 789,78 PLN
  Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

IHiT/P/19/2013 - dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych, do sekwencjonowania i odczynników do badań z zakresu serologii grup krwi (zadania 1-27).
263 778,74 PLN
2013-05-14   zadanie nr 6 519,98 PLN
2013-05-14   zadanie nr 23 54 922,27 PLN
2013-05-14   zadanie nr 11 166 620,24 PLN
2013-05-14   zadanie nr 13 25 024,10 PLN
2013-05-14   zadanie nr 12 16 692,15 PLN
2013-05-14 Warszawa

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
Dostawy

Zakup wraz z dostawą roztworów, pożywek i surowic do badań cytogenetycznych dla Pracowni Cytogenetyki Zakładu Patomorfologii Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 w Warszawie
97 262,25 PLN
  Łódź

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
Dostawy

Zakup i dostawa odczynników dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
66 213,36 PLN
2013-05-13   cześć I (Pakiet nr 1) 52 700,58 PLN
2013-05-13   część IV (Pakiet nr 4) 2 896,65 PLN
2013-05-13   Część III (Pakiet nr 3) 10 616,13 PLN
2013-05-13 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy Life Technologies.
24 570,48 PLN
2013-05-10 Białowieża

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Odczynniki do sekwenatora
80 167,49 PLN
  Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników do badań naukowych III
4 518,90 PLN
2013-05-09   Gibco 784,05 PLN
2013-05-09   Life Technologies 3 734,85 PLN
2013-05-09 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet nr 2 - dostawa odczynników do biologii molekularnej
37 004,92 PLN
  Warszawa

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
Dostawy

dostawa przeciwciał, podłoży i zestawów diagnostycznych do PCR
47 968,75 PLN
2013-05-08   arkusz 2 19 071,25 PLN
2013-05-08   arkusz 3 12 018,33 PLN
2013-05-08   arkusz 1 16 879,17 PLN
2013-05-07 Szczecin

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Dostawy

DOSTAWA MODUŁU 96 - DOŁKOWEGO DO APARATU 9700 GENEAMP PCR SYSTEM - szt. 2
26 945,62 PLN
2013-05-06 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

dostawa materiałów do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie
2 488,29 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania
4 407,63 PLN
2013-05-02   zadanie nr 18 750,00 PLN
2013-04-11   Zadanie nr 72 3 657,63 PLN
2013-04-30 Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dostawy

dostawa zestawu i buforu do reakcji sekwencjonowania
5 359,11 PLN
2013-04-29 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

zadanie nr 1
44 839,54 PLN
2013-04-29 Olsztyn

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Dostawy

Surowice i odczynniki wg katalogu Gibco
1 631,60 PLN
2013-04-25 Warszawa

Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP
Dostawy

5
11 370,12 PLN
2013-04-25 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych wg. katalogu Invitrogen lub równoważne
824,84 PLN
2013-04-25 Lublin

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Dostawy

Zadanie 7:Produkty jak w katalogu Life Technologies lub równoważne
16 168,35 PLN
2013-04-23 Lublin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 3 do SIWZ
28 860,82 PLN
2013-04-23 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Środowiska
8 624,76 PLN
  Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Dostawy

Dostawa sukcesywna odczynników (kolumienek) oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych.
4 559,61 PLN
2013-04-22   ZADANIE 1 DOSTAWA ODCZYNNIKOW FIRMY APPLIED BIOSYSTEMS 1 999,98 PLN
2013-04-22   ZADANIE 2 DOSTAWA ODCZYNNIKA FIRMY INVITROGEN 2 559,63 PLN
2013-04-19 Lublin

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dostawy

Zadanie nr 7
15 125,01 PLN
  Lublin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dostawy

Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 48 części.
35 739,00 PLN
2013-04-19   Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji 30 998,46 PLN
2013-04-19   Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji 1 114,38 PLN
2013-04-19   Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji 3 626,16 PLN
2013-04-18 Białystok

Uniwersytet w Białymstoku
Dostawy

Sukcesywną dostawę odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych na potrzeby Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku
26 545,93 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej do PIWet-PIB w Puławach oraz oddziału w Zduńskiej Woli w 2013r. - postępowanie powtórzone
251 277,64 PLN
2013-04-16   Klonowanie/ enzymy restrykcyjne/ bakterie kompetentne/ wektory Invitrogen lub równoważne 18 516,64 PLN
2013-04-16   Zestawy do izolacji DNA DNA oczyszczania żelu Ambion lub równoważne 3 767,56 PLN
2013-04-16   Inne Invitrogen lub równoważne 21 603,20 PLN
2013-04-16   Polimerazy/ odwrotne transkrypttazy Invitrogen lub równoważne 90 339,85 PLN
2013-04-16   Pozostałe odczynniki do reakcji PCR, RT-PCR Applied Biosystems lub równoważne 20 545,92 PLN
2013-04-16   Polimerazy/odwrotne transkryptazy Applied Biosystems lub równoważne 15 773,15 PLN
2013-04-16   Inne Applied Biosystems lub równoważne 5 426,76 PLN
2013-04-16   Zestawy do PCR, RT-PCR, Real Time PCR Applied Biosystems lub równoważne 68 120,84 PLN
2013-04-10   Wzorce i certyfikowane materiały odniesienia Applera Polska lub równoważne 6 098,34 PLN
2013-04-10   Inne Ambion lub równoważne 1 085,38 PLN
2013-04-15 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

Część 2
16 454,59 PLN
2013-04-15 Kraków

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Dostawy

Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników do badań, w ramach realizacji projektu DHA/EPA a zmiany w epigenomice komórek krwi jak i w poziomie specyficznego dla endotelium i komórek beta trzustki mi RNA współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/02/A/NZ2/00022 dla Zakładu Biochemii Klinicznej Katedry Biochemii Klinicznej Wydziału lekarskiego UJ CM w Krakowie. Spr. znakDZP/CM/242/3-15/ZP/13
251 680,03 PLN
2013-04-12 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie
5 426,76 PLN
2013-04-12 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Zestaw do automatycznego zliczania komórek z materiałami zużywalnymi
26 384,73 PLN
2013-04-10 Poznań

Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy

odczynniki
140 667,43 PLN
2013-04-10 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Jednorazowa dostawa odczynnika laboratoryjnego wg katalogu Invitrogen
7 889,22 PLN
2013-04-09 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Część 7
37 440,54 PLN
2013-04-09 Lublin

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Dostawy

Produkty jak w katalogu Applied Biosystems lub równoważne
15 197,14 PLN
2013-04-08 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie
4 133,68 PLN
2013-04-08 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

odczynniki do PCR
7 574,83 PLN
2013-04-08 Poznań

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Sprzedaż i sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych produkowanych przez firmę LIFE TECHNOLOGIES ( dawniejINVITROGEN, APPLIEDBIOSYSTEMS, GIBCO, TAQMAN, MOLECULAR PROBES, AMBION, NOVEX) o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
492 000,00 PLN
2013-04-04 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

Dostawa odczynników
5 930,17 PLN
  Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach.
68 997,41 PLN
2013-04-04   Odczynniki do genotypowania 9 766,96 PLN
2013-04-04   Materiały do reakcji odwrotnej transkrypcji 1 745,76 PLN
2013-04-04   Odczynniki do analizy ekspresji genów 8 034,39 PLN
2013-04-04   Odczynniki i plastiki 14 548,19 PLN
2013-04-04   PBS 427,06 PLN
2013-04-04   Odczynniki do przygotowania biblioteki do sekwencjonowania 854,90 PLN
2013-04-04   Odczynniki do hodowli komórkowej 33 620,15 PLN
2013-04-03 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

Zakupu i dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych do badań
23 556,96 PLN
  Siedlce

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Dostawy

Dostawa pożywek i odczynników do hodowli komórkowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
1 941,50 PLN
2013-04-03   Dostawa GMEM płynu (pożywki) utrzymująco - wzrostowego dla linii komórkowej. 1 176,19 PLN
2013-04-03   Dostawa EMEM płynu (pożywki) utrzymująco - wzrostowego dla linii komórkowej CCL-131. 765,31 PLN
2013-04-03 Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych dla KWP w Gdańsku
81 691,58 PLN
2013-03-27 Warszawa

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego
Dostawy

Podłoża do hodowli komórek
10 684,55 PLN
2013-03-25 Kraków

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Dostawy

Dostawa odczynników niezbędnych do powadzenia badań DNA na potrzeby pracowni biologii LK KWP w Krakowie.
226 814,36 PLN
2013-03-22 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

dostawa odczynników
26 026,54 PLN
2013-03-21 Poznań

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem 1 szt. termocyklera dla Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej UMP, ul. Grunwaldzka 55
204 861,42 PLN
2013-03-19 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Dostawy

Dostawa odczynników do sekwenatora 3500 Genetic Analyzer
27 534,77 PLN
2013-03-18 Warszawa

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa odczynników do badań genetycznych - KIT PN 03 13
155 226,49 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania. Liczba zadań6
22 943,32 PLN
2013-03-15   Zadanie nr 1 - odczynniki laboratoryjne wg kat Life Technologies 4 366,50 PLN
2013-03-15   zadanie nr 4 - odczynniki laboratoryjne wg kat Applied Biosystems 16 783,60 PLN
2013-03-15   zadanie 3 - materiały pomocnicze wg kat Applied Biosystems 1 793,22 PLN
2013-03-14 Poznań

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dostawy

Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt
599 883,99 PLN
2013-03-14 Rzeszów

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Dostawy

Dostawa sukcesywna w miarę potrzeb do 31.12.2013 zestawu odczynników- zestaw V
46 625,58 PLN
2013-03-12 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy Applied Biosystems/Life Technologies.
59 056,20 PLN
2013-03-11 Wrocław

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o.
Dostawy

Primery
4 709,35 PLN
  Szczecin

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Dostawy

Dostaw termocyklera do diagnostyki, amplifikatora DNA i aparatu do amplifikacji kwasów nukleinowych
85 265,43 PLN
2013-03-11   Dostawa termocyklera do diagnostyki 39 152,70 PLN
2013-03-11   Dostawa amplifikatora DNA i aparatu do amplifikacji kwasów nukleinowych 46 112,73 PLN
  Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych w ramach projektu INNOTECH pt. Nowa terapia przeciwnowotworowa oparta na modyfikowanym genetycznie szczepie bakterii Salmonella dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowaniaCRZP/UJ/50/2013)
8 448,72 PLN
2013-03-08   Część 1 4 133,86 PLN
2013-03-08   Część 11 4 314,86 PLN
2013-03-06 Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Dostawy

Synteza 8 cząstek DNA
50 937,89 PLN
2013-03-06 Warszawa

Narodowy Instytut Leków
Dostawy

Dostawa produktów Life Technologies Corporation
226 904,25 PLN
2013-03-04 Rzeszów

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
Dostawy

Pakiet nr 13
23 898,90 PLN
2013-03-04 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników, przeciwciał do prac naukowo-badawczych oraz usługa przygotowania primerów, syntezy oligonukleotydów i sekwencjonowania produktu PCR
2 491,05 PLN
  Miłków

Leśny Bank Genów Kostrzyca
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych dla pracowni laboratoryjnych Leśnego Banku Genów Kostrzyca w Miłkowie.
17 549,13 PLN
2013-02-28   Hi-Di Formamide-2 opakowania, 310 Running Buffer-2 opakowania. 1 389,90 PLN
2013-02-28   POP-7 Polymer-12 opakowań. 16 159,23 PLN
2013-02-28 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

Fluorymetr.
7 486,67 PLN
2013-02-26 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Odczynniki do hodowli komórkowych
2 543,83 PLN
2013-02-26 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych wg. katalogu Applied Biosystems lub równoważne (TaqMan Universal PCR Master Mix, 2-Pack)
16 783,60 PLN
2013-02-25 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

dostawa odczynników do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach projektu Antagoniści receptora 5-HT6Nowoczesne leki przeciwpsychotyczne o dodatkowym działaniu prokognitywnym (Prokog) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
22 583,66 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
5 408,32 PLN
2013-02-21   Zestaw fluorochromów LIVE/DEAD (SYTO-9/PI) do mikroskopii epifluorescencyjnej 2 699,99 PLN
2013-02-21   Zestaw do pomiaru zawartości białka 2 708,33 PLN
2013-02-19 Warszawa

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa odczynników do reakcji Real Time PCR. (Sprawa nrAS-231-36/2012),
25 359,53 PLN
  Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych
4 562,87 PLN
2013-02-19   Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych 3 761,40 PLN
2013-02-19   Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych 801,47 PLN
2013-02-18 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu do prowadzenia reakcji PCR w czasie rzeczywistym dla Instytutu Zoologii UJ
98 402,95 PLN
2013-02-15 Kraków

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Dostawy

Sukcesywna dostawa odczynników do badań dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Spr. znakDZP/CM/242/3-183/ZP/12
127 041,00 PLN
2013-02-13 Poznań

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

WR 02/02/2013 - Vector NTI Express 6
55 797,72 PLN
2013-02-08 Wrocław

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Dostawy

pakiet nr 3
50 388,18 PLN
2013-02-08 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników firmy LIFE TECHNOLOGIES
82 922,01 PLN
2013-02-07 Warszawa

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
Dostawy

Odczynniki nr 1
46 474,78 PLN
2013-02-04 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników, przeciwciał do prac naukowo-badawczych oraz usługa przygotowania primerów, syntezy oligonukleotydów i sekwencjonowania produktu PCR.
969,24 PLN
2013-02-01 Kraków

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Dostawy

Dostawa testów do diagnostyki zakażeń wywołanych przez wirusa grypy A H1N1/v
7 996,23 PLN
2013-01-23 Kraków

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat PAN
Dostawy

Część G - Genetyka i cytogenetyka
104 264,72 PLN
2013-01-23 Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Dostawy

ZP/4/2013 Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych.
3 443,69 PLN
2013-01-17 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników, przeciwciał do prac naukowo-badawczych oraz usługa przygotowania primerów, syntezy oligonukleotydów i sekwencjonowania produktu PCR.
49 001,53 PLN
2013-01-16 Otwock

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Dostawy

Automatyczny licznik komórek - 1 szt.
32 380,98 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
22 608,71 PLN
2013-01-10   zadanie nr 32 1 462,86 PLN
2012-12-05   zadanie nr 9 1 595,21 PLN
2012-12-05   zadanie nr 15 19 550,64 PLN
2013-01-09 Gdańsk

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
Dostawy

79/1212/DN - Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych na potrzeby AWFiS w Gdańsku
19 077,30 PLN
2013-01-09 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 4 : dostawa zestawów do badania DNA
20 286,01 PLN
  Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników do badań naukowych i laboratoryjnych Wydziału Rolnictwa i Biologii.
15 055,45 PLN
2013-01-03   Dostawa odczynników firmy AMBION 1 374,16 PLN
2013-01-03   Dostawa odczynników firmy LIFE TECHNOLOGIES 13 681,29 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma LIFE TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 15 553 227,71 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-12-27 Olsztyn-Kortowo

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
Dostawy

Odczynniki specjalistyczne firmy Sigma Aldrich
1 924,74 PLN
2012-12-20 Kraków

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków
Dostawy

Drobny sprzęt laboratoryjny do badań naukowych 20
2 982,70 PLN
2012-12-18 Kraków

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych
3 592,83 PLN
2012-12-17 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Zestawy diagnostyczne wg katalogu Biosource lub równoważne
4 362,20 PLN
2012-12-17 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Zestawy diagnostyczne wg katalogu Biosource lub równoważne
4 362,20 PLN
2012-12-17 Warszawa

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawy

Dostawa odczynników do techniki PCR, odczynników i przeciwciał do badania metodą cytometrii przepływowej oraz odczynników przeznaczonych do utrwalania tkanek mikroskopii elektronowej PN 138/12/KE
70 705,32 PLN
2012-12-17 Warszawa

Instytut Matki i Dziecka
Dostawy

Odczynniki i elementy zużywalne do sekwencjonowania i analizy fragmentów DNA
61 398,70 PLN
2012-12-14 Warszawa

Instytut Reumatologii im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher
Dostawy

Zestaw sond oligonukleotydowych TaqMan do detekcji SNP
5 313,60 PLN
2012-12-11 Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet nr 8 - termocykler - 2 szt.
24 452,40 PLN
2012-12-10 Magdalenka

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
Dostawy

część 6b Aparat do western blot
5 780,56 PLN
2012-12-07 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla Projektu pt. Ochrona in situ żubra w Polsce - część północno-wschodnia. Część 2 - Sukcesywne dostawy odczynników firmy APPLIED BIOSYSTEMS.
30 252,12 PLN
2012-12-07 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych
10 884,58 PLN
  Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa odczynników w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-300/2012
75 821,17 PLN
2012-12-07   Pakiet 3 - Dostawa odczynników do reakcji PCR w czasie rzeczywistym 58 801,29 PLN
2012-12-07   Pakiet 4 - Dostawa odczynników do biologii molekularnej 17 019,88 PLN
2012-12-06 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

ZADANIE NR 1
5 058,00 PLN
2012-12-05 Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

ZP/130/2012 - Dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych marki Applied Biosystems Invitrogen, Dynal, Gibco, Molecular Probes, Quantom Dot, Cascase Biologics, Cellsdirect, Ambion (z wyjątkiem Dynal HLA, AcroMetrix oraz Arcturus)
950 000,00 PLN
2012-12-04 Kraków

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa otwartego systemu analitycznego do badań molekularnych
749 999,83 PLN
2012-12-03 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów do realizacji projektów doktoranckich i staży post-doc w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie
5 067,94 PLN
2012-11-30 Bydgoszcz

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Dostawy

Płyny tkankowe
11 800,92 PLN
2012-11-30 Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów chemicznych dla Labolatorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu
100 255,41 PLN
2012-11-30 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Dostawy

Dostawa systemu do wykrywania śmierci u drożdży
2 589,15 PLN
2012-11-30 Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych - zadanbie 2
58 164,70 PLN
  Kraków

Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha
Dostawy

Zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych dla Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
23 184,27 PLN
2012-11-29   Sukcesywny zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych 4 752,72 PLN
2012-11-29   Jednorazowy zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych 559,65 PLN
2012-11-29   Sukcesywny zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych 6 789,60 PLN
2012-11-29   Sukcesywny zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych 11 082,30 PLN
2012-11-28 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników, materiałów zużywalnych do badań oraz synteza oligonukleotydów na rzecz projektuNutrition and ambient temperature during early development can reduce susceptibility to obesity realizowanego w ramach programu WELCOME Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 PO IG Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki.
8 762,76 PLN
2012-11-28 Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet nr 1 - automatyczny licznik komórek - 1 szt.
11 192,26 PLN
2012-11-27 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy Invitrogen.
2 240,47 PLN
2012-11-27 Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny
Dostawy

Pakiet Nr VI
4 892,94 PLN
2012-11-27 Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet nr 1 - automatyczny system do obróbki membran w metodzie Western-Blotting - szt. 1; realizowany w ramach: Rekombinowane endospory Bacillus subtilis jako jadalna szczepionka przeciw zakażeniom clostridium difficile. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Program LIDER II konkurs.
28 975,05 PLN
  Kraków

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Dostawy

Dostawa odczynników do wykonania badań genetycznych dla Katedry i Kliniki Endokrynologii UJ CM w Krakowie. Spr. znakDZP/CM/242/3-132/ZP/12
112 647,28 PLN
2012-11-26   Odczynniki i materiały do sekwencjonowania DNA 78 622,28 PLN
2012-11-26   Odczynniki i materiały do genotypowania 34 025,00 PLN
  Kraków

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Dostawy

Dostawa odczynników
127 958,67 PLN
2012-11-26   Pakiet nr 5 - odczynniki do badań genetycznych 13 660,38 PLN
2012-11-26   Pakiet nr 4 - Odczynniki do sekwencjonowania 114 298,29 PLN
2012-11-23 Warszawa

Komenda Stołeczna Policji
Dostawy

zestaw do identyfikacji osobniczej
81 888,00 PLN
2012-11-22 Lublin

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Dostawy

Produkty jak w katalogu Life Technologies lub równoważne
920,24 PLN
  Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Dostawy

Dostawa wirówki, odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów jednorazowego użytku dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego..
3 677,57 PLN
2012-11-21   Dostawa odczynników dla Katedry Biochemii i Biologii Komórki- pakiet 6 3 119,96 PLN
2012-11-21   Dostawa odczynników dla Katedry Biochemii i Biologii Komórki- pakiet 7 557,61 PLN
2012-11-14 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy Invitrogen.
1 249,08 PLN
  Łódź

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" - Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych
Dostawy

ZP/54/2012 - Dostawa odczynników diagnostycznych do badań genetycznych dla Zakładu Genetyki Instytutu CZMP
6 792,80 PLN
2012-11-14   Pakiet 13 6 426,75 PLN
2012-11-14   Pakiet 17 366,05 PLN
2012-11-13 Poznań

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników Applied Biosystems i Invitrogen do Instytutu Genetyki Roślin w Poznaniu
39 024,39 PLN
2012-11-07 Białystok

Uniwersytet w Białymstoku
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych do biologii molekularnej (poz. od 1 do 18) na potrzeby Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.
125 945,20 PLN
2012-11-07 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa zestawu LIVE/DEAD - 1 szt.
2 648,19 PLN
2012-11-05 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa zestawów diagnostycznych wg katalogu Biosource lub równoważne
4 584,21 PLN
2012-11-02 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet nr 2 - dostawa odczynników do genotypowania
34 973,64 PLN
2012-11-02 Warszawa

Politechnika Warszawska
Dostawy

Odczynniki do biologii molekularnej
6 846,58 PLN
  Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach.
84 270,35 PLN
2012-10-30   Sondy TaqMan-MGB 9 409,50 PLN
2012-10-30   Pożywki i suplementy do hodowli komórkowej 286,20 PLN
2012-10-30   Suplementy do hodowli komórkowej 1 474,09 PLN
2012-10-30   Mieszanina do Reakcji QPCR 6 739,42 PLN
2012-10-30   Odczynniki i plastiki 66 361,14 PLN
2012-10-29 Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych - zadanie 10
2 666,64 PLN
  Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

IHiT/P/67/2012 - Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych, odczynników do sekwencjonowania, odczynników do diagnostyki bakteriologicznej oraz odczynników i materiałów zużywalnych do aparatów FACS Canto i FACS Calibur, ATB Expression, Easy Mag, Automacs (zadania 1-27)
21 132,19 PLN
2012-10-25   zadanie nr 1 9 944,11 PLN
2012-10-25   zadanie nr 7 11 188,08 PLN
2012-10-23 Kraków

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Dostawy

Dostawa aparatu do metody Real-Time PCR dla I Katedry Chirurgii UJ CM. Sprawa znakDZP/CM/242/3-80/ZP/12
228 672,00 PLN
2012-10-23 Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Dostawy

Dostawa ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ GENETYCZNYCH dla KWP w Gdańsku
189 689,33 PLN
2012-10-20 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych do biologii molekularnej i kultur in vitro dla Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu , KGHiBR w ramach projektu WELCOME 2008/1 cpv 33696500-0
12 300,00 PLN
2012-10-15 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

ostawa odczynników firmy Life Technologies
63 892,94 PLN
2012-10-15 Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników do badań DNA na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie.
453 004,00 PLN
2012-10-10 Warszawa

Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP
Dostawy

Odczynniki laboratoryjne
20 045,30 PLN
2012-10-10 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

zadanie nr 2
705,46 PLN
2012-10-08 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa zestawów diagnostycznych wg katalogu Invitrogen lub równoważne
2 648,19 PLN
2012-10-08 Warszawa

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Dostawy

Pakiet I producent dostawca/referencyjnie firma Applied Biosystems
471 150,44 PLN
2012-10-05 Wrocław

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Dostawy

Zadanie 1
18 892,80 PLN
2012-10-05 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Dostawy

Pakiet nr 7) Sekwencjonowanie
393 256,18 PLN
2012-10-02 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych wg. katalogu Applied Biosystems równoważne
3 726,90 PLN
2012-10-02 Szczecin

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dostawy

Odczynniki ELISA
4 977,82 PLN
2012-10-02 Lublin

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Dostawy

dostawa aparatu do detekcji ilościowej amplifikacji kwasów nukleinowych typu Real-time PCR z HRM
179 952,30 PLN
2012-10-01 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

LIFE TECHNOLOGIES
6 892,48 PLN
2012-09-28 Wrocław

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dostawy

sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych (kultury komórkowe, żele DNA, Genomic DNA, Ekstrakty RNA, Primery, PCR, żele proteinowe do elektroforezy, wydzielone komórki do analizy, antyciała) dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
175 000,00 PLN
2012-09-28 Warszawa

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby Zakładu Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
10 922,40 PLN
2012-09-25 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

ZADANIE NR 10
83 881,99 PLN
2012-09-24 Biała Podlaska

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dostawy

Dostawa odczynników nr 5 zamawianych na potrzeby Centrum Badań nad Innowacjami
2 966,98 PLN
2012-09-24 Warszawa

Instytut Matki i Dziecka
Usługi

Naprawa sekwenatora 3130 Genetic Analyzer
77 440,00 PLN
2012-09-19 Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

System do fluoroscencyjnej wizualizacji komórek
82 656,00 PLN
2012-09-19 Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

System do prowadzenia reakcji PCR
104 029,30 PLN
2012-09-19 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Odczynniki laboratoryjne wg. katalogu Invitrogen i Applied Biosystems lub równoważne
17 616,06 PLN
2012-09-10 Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Dostawy

pakiet 3
4 704,75 PLN
2012-09-07 Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Usługi

zawarcie kontraktu serwisowego obejmującego zintegrowany system do sekwencjonowania ABI PRISM 3130xl oraz do ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym ABI PRISM 7900HT Fast Real Time PCR System.
74 812,17 PLN
2012-09-07 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Dostawy

Zadanie nr 2: Zestaw do amplifikacji DNA.
3 302,55 PLN
2012-09-06 Rzeszów

Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy

Dostawa materiałów i odczynników do badań DNA
209 495,99 PLN
2012-09-03 Bydgoszcz

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Dostawy

Dostawa odczynników do biologii molekularnej
10 882,29 PLN
2012-09-03 Warszawa

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa zestawów odczynników laboratoryjnych do sekwencjonowania oraz oczyszczania produktu reakcji sekwencjonowania - KO PN 0812
120 893,42 PLN
2012-08-29 Gdańsk-Wrzeszcz

Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Dostawy

Część F - Specjalistyczny odczynnik do mikrobiologii
1 788,42 PLN
2012-08-27 Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów chemicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu
99 920,58 PLN
2012-08-24 Kraków

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Dostawy

Dostawa odczynników do badań genetycznych dla Katedry Patomorfologii UJ CM w Krakowie. Znak sprawy DZP/CM/242/3-107/ZP/12
31 201,71 PLN
2012-08-22 Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny
Dostawy

Pakiet Nr III
1 944,63 PLN
2012-08-20 Kraków

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Dostawy

Pakiet 11 Odczynniki laboratoryjne do oznaczeń Real-time PCR
41 790,18 PLN
2012-08-20 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Dostawy

Zestaw do wykrywania digoksygeniny oparty na systemie TSA (tryamidowym)
2 804,40 PLN
2012-08-16 Katowice

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dostawy

Odczynniki do przeprowadzania reakcji łańcuchowej polimerazy
4 240,00 PLN
2012-08-14 Warszawa

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Usługi

Serwis urządzeń firmy APPLIED BIOSYSTEM Pn-87/12/EK
594 325,26 PLN
  Kraków

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków
Dostawy

Dostawa odczynników
12 248,56 PLN
2012-08-13   Dostawa odczynników 4 190,28 PLN
2012-08-13   Dostawa odczynników do badań naukowych 8 4 803,00 PLN
2012-08-13   Dostawa odczynników do badań naukowych 7 7 255,28 PLN
2012-08-10 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

dostawa materiałów do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie
3 310,79 PLN
2012-08-09 Kraków

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Dostawy

Dostawa odczynników do badań genetycznych na potrzeby realizacji programu naukowego - projekt badawczy - Analiza częstości występowania przyczyn genetycznych i wskaźników biologicznych zespołu metabolicznego oraz jego wpływu na wyniki terapii u dzieci leczonych wysokodawkowaną chemio/radioterapią i przeszczepieniem komórek krwiotwórczych. Nr sprawy DZP/CM/242/93/ZP/12
8 315,00 PLN
  Łódź

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
Dostawy

25/W3/D/2012
1 300,32 PLN
2012-08-08   poz.12 89,54 PLN
2012-08-08   poz.11 1 210,78 PLN
  Lublin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 38 części
36 628,17 PLN
2012-08-08   Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych 23 709,48 PLN
2012-08-08   Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych 12 918,69 PLN
2012-08-07 Bydgoszcz

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Dostawy

Płyny tkankowe
3 691,54 PLN
  Szczecin

Uniwersytet Szczeciński
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników
98 400,00 PLN
2012-08-07   Sukcesywne dostawy odczynników dla Katedry Biotechnologii Roślin US 49 200,00 PLN
2012-08-07   Sukcesywne dostawy odczynników dla Katedry Fizjologii i Inżynierii Genetycznej Roślin US 49 200,00 PLN
2012-08-07 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnychod badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (Nr postępowania CRZP/UJ/408/2012)
32 366,38 PLN
  Warszawa

Komenda Stołeczna Policji
Dostawy

odczynniki do badań genetycznych
120 322,40 PLN
2012-08-03   zestawy do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA 26 290,40 PLN
2012-08-03   zestaw do identyfikacji osobniczej 94 032,00 PLN
2012-08-03 Poznań

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych produkowanych przez firmę LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION (MARKIINVITROGEN R, GIBCO R, MOLECULAR PROBES R, QUANTOM DOT, CASCASE BIOLOGICS R, CELLSDIREKT TM APPLIED BIOSYSTEMS R)
350 000,00 PLN
2012-08-02 Skierniewice

Instytut Ogrodnictwa
Dostawy

Pakiet nr 22
633,20 PLN
2012-07-27 Bydgoszcz

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Dostawy

Dostawa urządzenia do automatycznego zliczania komórek wraz z wyposażeniem dla Katedry Biotechnologii Zwierząt
25 584,48 PLN
2012-07-26 Warszawa

Instytut Kardiologii
Dostawy

Odczynniki do biologii molekularnej do aparatu 3130 Genetic Analyzer firmy Applied Biosystem
145 696,86 PLN
2012-07-26 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników, przeciwciał i zużywalnych materiałów do prac naukowo-badawczych oraz usługa przygotowania primerów, syntezy oligonukleotydów i sekwencjonowania produktu PCR
30 035,15 PLN
2012-07-23 Łódź

Politechnika Łódzka
Dostawy

Pakiet Nr 4
61 297,04 PLN
2012-07-19 Lublin

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Dostawy

Produkty jak w katalogu Applied Biosystems lub równoważne
40 430,92 PLN
2012-07-19 Warszawa

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawy

zakup odczynników stosowanych w biologii molekularnej do izolacji, oczyszczania, amplifikacji i analizy kwasów nukleinowych pochodzących z tkanek ludzkich
108 734,46 PLN
2012-07-18 Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Zestaw do immunoprecypitacji białek
2 016,34 PLN
  Łódź

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" - Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych
Dostawy

ZP/49/2012 - Dostawa zestawów odczynnikowych wraz z dzierżawą analizatora dla Instytutu CZMP
2 572,08 PLN
2012-07-18   Pakiet nr 5.16 163,22 PLN
2012-07-18   Pakiet nr 5.14 173,31 PLN
2012-07-18   Pakiet nr 5.22 1 295,98 PLN
2012-07-18   Pakiet nr 5.20 214,36 PLN
2012-07-18   Pakiet nr 5.19 494,83 PLN
2012-07-18   Pakiet nr 5.17 67,16 PLN
2012-07-18   Pakiet nr 5.15 163,22 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
3 159,13 PLN
2012-07-16   zadanie 4 2 527,65 PLN
2012-07-16   zadanie 6 631,48 PLN
  Poznań

Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy

Dostawa Odczynników laboratoryjnych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
154 172,23 PLN
2012-07-16   Dostawa odczynnika Conditioning Reagent 3500 Series 1 095,24 PLN
2012-07-16   Dostawa odczynnika Multikapilarny zestaw standardów matrycy do aparatów ABI PRISM 3500 (Dye Set G5) 620,71 PLN
2012-07-16   Dostawa odczynnika FG, Capillary Array 8-Cap 36 cm RUO 17 530,96 PLN
2012-07-16   Dostawa odczynnika POP-4 Polymer 3500 Series 384 Runs 11 203,85 PLN
2012-07-16   Dostawa odczynnika -Gene Scan 600 LIZ Size Standard v 2.0. 10 645,26 PLN
2012-07-16   Dostawa zestawu odczynników do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA techniką real time PCR 7 282,09 PLN
2012-07-16   Dostawa odczynnika Anode Buffer Container 3500 Series. 2 929,04 PLN
2012-07-16   Dostawa odczynnik Cathode Buffer Container 3500 Series 4 100,72 PLN
2012-07-16   Dostawa odczynnika HI-DI Formamide 4 x 5ml 429,85 PLN
2012-07-16   Dostawa odczynnika 7500 Real-Time PCR Systems Spectral Calibration Kit I 4 084,83 PLN
2012-07-16   Dostawa odczynnika 7500 Real-Time PCR Systems Spectral Calibration Kit II 1 846,48 PLN
2012-07-16   Dostawa odczynnika Septa 96 Well Ruo 3500 7 587,84 PLN
2012-07-16   Dostawa odczynnika Septa Cathode Buffer 6 899,70 PLN
2012-07-16   Dostawa zestawu odczynników do identyfikacji osobniczej w systemie 17 loci STR 28 018,76 PLN
2012-07-16   Dostawa zestawu odczynników do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA techniką real time PCR. 49 896,90 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
3 159,13 PLN
2012-07-16   Zadanie nr 4 2 527,65 PLN
2012-07-16   zadanie nr 6 631,48 PLN
2012-07-13 Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Dostawy

ZADANIE 6 - DOSTAWA ODCZYNNIKÓW FIRMY APPLIED BIOSYSTEMS
10 154,28 PLN
2012-07-10 Jabłonna

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych w roku 2012 (DZ-2401/61/12).
1 589,16 PLN
2012-07-09 Warszawa

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawy

zakup odczynników i materiałów laboratoryjnych do amplifikacji DNA i sekwencjonowania
157 011,20 PLN
2012-07-06 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

zestawy analityczne
2 619,90 PLN
2012-07-06 Białowieża

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Odczynniki Applied Biosystems
25 140,20 PLN
2012-07-03 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

ZADANIE NR 28
11 033,10 PLN
2012-07-02 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnychod badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr CRZP/UJ/303/2012)
9 155,87 PLN
2012-06-28 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy Applied Biosystems.
5 114,34 PLN
2012-06-27 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

Odczynniki laboratoryjne firmy APPLIED BIOSYSTEMS do celów naukowo-badawczych.
232 454,69 PLN
2012-06-27 Katowice

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dostawy

Termocykler
9 065,50 PLN
  Lublin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dostawy

Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 55 części
20 080,08 PLN
2012-06-26   Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji 18 988,68 PLN
2012-06-26   Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji 1 091,40 PLN
2012-06-21 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Dostawa odczynników firmy LIFE TECHNOLOGY
2 046,72 PLN
2012-06-19 Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny
Dostawy

Sprawa Nr 81/ZP/12-64/Apteka/2012
482 416,49 PLN
  Warszawa

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań w Zakładzie Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
603 792,13 PLN
2012-06-18   PAKIET NR I 420 381,49 PLN
2012-06-18   PAKIET NR II 102 464,40 PLN
2012-06-18   PAKIET NR IV 80 946,24 PLN
2012-06-17 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Life Tech
9 961,52 PLN
2012-06-15 Białowieża

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Odczynniki do sekwenatora
86 704,13 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
1 625,32 PLN
2012-06-13   zadanie 35 814,76 PLN
2012-06-13   zadanie 25 810,56 PLN
2012-06-13 Warszawa

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego
Dostawy

Materiały do izolacji komórek
4 351,80 PLN
2012-06-13 Kraków

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Dostawy

Dostawa materiałów i odczynników niezbędnych do prowadzenia badań DNA na potrzeby pracowni chemii, daktyloskopii, biologii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie oraz materiały dla służb dochodzeniowo-śledczych woj. małopolskiego
8 262,10 PLN
2012-06-13 Wrocław

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o.
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów niezbędnych do realizacji prac badawczych w ramach zadania badawczego nr 5.2 część BIO1 (w Załączniku nr 5 do SIWZ zakładka Część II - BIO1)
30 367,16 PLN
2012-06-11 Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dostawy

Dostawa odczynników firmy Roche
1 173,18 PLN
2012-06-11 Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dostawy

Dostawa odczynników firmy Roche
1 173,18 PLN
2012-06-08 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych do realizacji projektu TEAM
10 658,67 PLN
  Kielce

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
Dostawy

Zakup i dostawa Sprzętu medycznego dla banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania HLA w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej w 2012 roku.
72 672,00 PLN
2012-06-06   Zadanie A.2.1 - Termocykler z opcją regulacji ramp rate regulowana szybkość chłodzenia/ogrzewania w zakresie 0,5-2 C/sek odpowiedni do technik PCR SSO Luminex 24 040,00 PLN
2012-05-28   Zadanie A.11.1 - Termocykler do amplifikacji kwasów nukleinowych 24 316,00 PLN
2012-05-28   Zadanie A.5.2 - Termocykler 24 316,00 PLN
2012-06-06 Puławy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa aparatu do sekwencjonowania fragmentów DNA metodą kapilarną umożliwiający jednocześnie analizę wielkości DNA
674 944,63 PLN
2012-06-06 Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Dostawy

ZADANIE 8- DOSTAWA ODCZYNNIKÓW FIRMY APPLIED BIOSYSTEMS
27 648,53 PLN
2012-06-04 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 2: Dostawa odczynników firmy Invitrogen
16 870,46 PLN
  Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dostawy

SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH NA POTRZEBY CMKP W WARSZAWIE (nr sprawyZP - 714/12)
279 848,66 PLN
2012-06-01   dostawa odczynników firmy Life Technologies 110 193,18 PLN
2012-06-01   dostawa sond firmy Life Technologies 169 655,48 PLN
2012-06-01 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
Dostawy

Pakiet 44
20 276,43 PLN
2012-05-31 Warszawa

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa Linii do izolacji i kwantyfikacji DNA (materiał zwierzęcy i ludzki).
368 243,49 PLN
2012-05-28 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy Gibco.
11 365,96 PLN
2012-05-28 Warszawa

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawy

Dostawa odczynników do reakcji sekwencjonowania (PCR) Pn 51/12/KE
8 971,99 PLN
2012-05-23 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

dostawa materiałów do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie
14 196,30 PLN
  Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Dostawy

Zakup materiałów techniki specjalnej z przeznaczeniem dla jednostek terenowych garnizonu śląskiego oraz Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Katowicach.
234 245,89 PLN
2012-05-19   Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 15 loci STR i locus Amelogeniny wraz z standardem wielkości obejmującym zakres 60-500 bp 227 436,84 PLN
2012-04-19   Polimer do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130 XL 6 809,05 PLN
2012-05-17 Warszawa

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Dostawy

DOSTAWA KOMPLEKSOWEGO STANOWISKA DO BADAN MOLEKULARNYCH
786 810,04 PLN
2012-05-16 Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Dostawy

Odczynniki do przeprowadzania analiz w ramach projektów badawczych.
16 201,56 PLN
  Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

IHiT/P/23/12 - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz oligonukleotydów i odczynników do badań metodami biologii molekularnej (zadania 1-36).
152 935,20 PLN
2012-05-15   zadanie nr 32 388,56 PLN
2012-05-15   zadanie nr 31 36 910,87 PLN
2012-05-15   zadanie nr 33 115 635,77 PLN
2012-05-14 Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Dostawy

Odczynniki do przeprowadzania analiz w ramach projektów badawczych
6 639,58 PLN
2012-05-11 Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 4 - odczynniki laboratoryjne
1 311,80 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa odczynników i zestawów do biologii molekularnej
157 588,67 PLN
2012-05-09   Zad. 20 93 657,95 PLN
2012-03-19   Zad. 14 16 090,25 PLN
2012-03-19   Zad. 9 795,05 PLN
2012-03-19   Zad. 3 39 427,49 PLN
2012-03-19   Zad. 19 7 617,93 PLN
2012-05-07 Warszawa

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
Dostawy

Pakiet 4 Roztwory, pożywki i surowice do badań cytogenetycznych
51 763,90 PLN
2012-05-07 Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Dostawy

pakiet 2
131 882,41 PLN
2012-05-07 Warszawa

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Dostawy

Pakiet V
172 435,86 PLN
2012-05-04 Olsztyn

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Dostawy

Surowica płodowa bydlęca
8 864,00 PLN
2012-04-30 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników i zużywalnych materiałów do prac naukowo-badawczych oraz usługa przygotowania syntezy oligonukleotydów i sekwencjonowania produktu PCR.
31 767,81 PLN
2012-04-30 Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów do badań genetycznych dla KWP w Gdańsku.
432 413,70 PLN
2012-04-27 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnychod badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (CRZP/UJ/208/2012)
5 923,58 PLN
2012-04-26 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

zadanie 32
7 011,23 PLN
2012-04-25 Kraków

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków
Dostawy

Odczynniki do badań naukowych 1 wg opisu w zał. do siwz
2 051,64 PLN
2012-04-23 Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy

Analiza DNA w systemach multipleksowych oraz ocena ilości DNA
249 109,70 PLN
  Wrocław

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Dostawy

dostawa odczynników do badań cytogenetycznych i biologii molekularnej wg pakietów 1 - 12
41 691,11 PLN
2012-04-20   pakiet nr 11 poz. 1 - odczynniki dla Pracowni Biologii Molekularnej 3 613,25 PLN
2012-04-20   pakiet nr 12 - odczynniki do badania chimeryzmu i badań molekularnych dla Kliniki Hematologii Dorosłych 38 077,86 PLN
2012-04-18 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych i zużywalnych materiałów do prac naukowo-badawczych.
1 470,72 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
7 829,30 PLN
2012-04-16   zadanie 8 7 232,70 PLN
2012-04-04   zadanie 30 596,60 PLN
2012-04-13 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

zadanie nr 2
10 640,85 PLN
2012-04-13 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników firmy Invitrogen; znak sprawyAEZ/S-081/2012
80 292,87 PLN
2012-04-12 Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dostawy

Odczynniki i materiały chemiczne
275 087,97 PLN
  Wólka Kosowska

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
Dostawy

Zakup i dostawa do zamawiającego odczynników labotaroryjnych
22 240,20 PLN
2012-04-12   Odczynniki laboratoryjne 2 513,10 PLN
2012-04-12   Odczynniki laboratoryjne 19 727,10 PLN
2012-04-11 Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

Pakiet nr 2
125 191,39 PLN
2012-04-10 Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny
Dostawy

Pakiet nr III
29 754,62 PLN
2012-04-03 Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dostawy

dostawa odczynników firmy INVITROGEN
1 974,77 PLN
2012-04-02 Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 11 - odczynniki laboratoryjne
4 153,46 PLN
2012-03-30 Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Polimer do aparatu do sekwencjonowania AB 3130xl firmy Applied Biosystems
7 547,28 PLN
2012-03-30 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa odczynnika laboratoryjnego
3 194,00 PLN
2012-03-30 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnychod badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (CRZP/UJ/112/2012)
17 938,09 PLN
2012-03-26 Raszyn

Instytut Badawczy Leśnictwa
Dostawy

ZP39-129003 Dostawa temocyklera
119 626,70 PLN
2012-03-23 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa swine interferon gamma 192 testy
4 584,21 PLN
2012-03-23 Poznań

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem bloku mikrofluidowego 7900HT do aparatu do detekcji kwasów nukleinowych w czasie rzeczywistym AbiPrism7900 HT dla III Katedry Pediatrii, Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej, ul. Szpitalna 27/33, Poznań
81 057,00 PLN
2012-03-20 Bydgoszcz

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Dostawy

Płyny tkankowe
13 435,75 PLN
2012-03-20 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

zadanie nr 17
102 172,42 PLN
2012-03-19 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

Odczynniki laboratoryjne firmy Applied Biosystems
5 650,08 PLN
2012-03-19 Lublin

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Dostawy

Produkty jak w katalogu Applied Biosystems lub równoważne
6 184,44 PLN
2012-03-19 Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Dostawy

1. Odczynnik KNOCKOUT(TM)SR 500 ml 70 szt. nr katal. 108 28 028 2. Odczynniki do analizy poziomu ekspresji genów, firmy Promega: - TAQMAN UNIVERSAL 2 x Master MIX II, WITH UNG, 5 ML, 2 szt. nr katal. 4440038 - Taqman MicroRNA Reverse Transcription Kit, 200 reakcji, 2 szt. nr katal. 4366596
72 805,31 PLN
2012-03-19 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Dostawy

Zadanie 18: Dostawa odczynników i materiałów jednorazowego użytku do realizacji projektu 10
7 889,22 PLN
  Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach
18 576,20 PLN
2012-03-15   Odczynniki do sekwencjonowania 3 152,79 PLN
2012-03-15   Probówki z roztworem stabilizującym 2 242,73 PLN
2012-03-15   Sondy Taqman MG 13 180,68 PLN
2012-03-13 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych do realizacji projektu TEAM
33 175,17 PLN
2012-03-12 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Hematologii Doświadczalnej
14 518,50 PLN
2012-03-09 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa: -SSIII STEP WITH PLAT TAQ 100 (100 REACTIONS) -PURELINK PLASMID MINI 100 (100 REACTIONS) -FG, KIT RNA-TO-CT 1-STEP SYBR 200 RXN -TOPOTA SEQ PCR4 MINIPREP TOP10 20 PREPS
10 198,55 PLN
2012-03-09 Kraków

Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha
Dostawy

Sukcesywny zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych dla AWF w Krakowie.
3 929,80 PLN
  Lublin

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Dostawy

Dostawa odczynników genetycznych i chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
285 508,16 PLN
2012-03-06   dostawa odczynników do analizy ilościowo-jakościowej DNA typu Applied Biosystems lub równoważne 33 727,60 PLN
2012-03-06   dostawa materiałów wykorzystywanych w systemie do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA typu Applied Biosystems lub równoważne 15 625,72 PLN
2012-03-06   dostawa odczynników wykorzystywanych w systemie do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA typu Applied Biosystems lub równoważne 235 590,82 PLN
2012-03-06   dostawa materiałów wykorzystywanych do analizy ilościowo-jakościowej DNA typu Applied Biosystems lub równoważne 564,02 PLN
2012-03-05 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników i zużywalnych materiałów do badań na rzecz projektu Nutrition and ambient temperature during early development can reduce susceptibility to obesity..
49 102,10 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych
3 359,01 PLN
2012-03-02   zadanie 38 3 222,60 PLN
2012-02-29   zadanie 18 136,41 PLN
2012-03-02 Kraków

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat PAN
Dostawy

PCR.
103 280,83 PLN
  Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dostawy

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH NA POTRZEBY CMKP W WARSZAWIE nr sprawyZP - 192/12
3 930,78 PLN
2012-02-29   dostawa odczynników firmy Invitrogen 3 639,09 PLN
2012-02-29   dostawa odczynników firmy Applied Biosystems 291,69 PLN
2012-02-23 Białowieża

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
Usługi

Zamówienie z wolnej ręki na upgrade sekwenatora kapilarnego ABI 3100 do ABI 3130
146 073,57 PLN
2012-02-21 Jabłonna

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
Dostawy

Dostawa zestawu do Real-Time PCR w roku 2012 (DZ-2401/6/12).
4 432,92 PLN
2012-02-16 Warszawa

Narodowy Instytut Leków
Dostawy

dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego
356 801,80 PLN
2012-02-13 Miłków

Leśny Bank Genów Kostrzyca
Dostawy

Odczynniki do obsługi aparatu i sekwencjonowania i analizy długości fragmentów Applied Biosystems 3130 Genetic Analyzer..
42 467,02 PLN
  Wólka Kosowska

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
Dostawy

zakup i dostawa do zamawiającego odczynników laboratoryjnych
90 122,10 PLN
2012-02-13   Odczynniki laboratoryjne 27 945,60 PLN
2012-02-13   Odczynniki laboratoryjne 62 176,50 PLN
2012-02-13 Bydgoszcz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów laboratoryjnych firmy Life Technologies.
759 635,24 PLN
  Gdańsk

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Dostawy

Dostawa odczynników do badań molekularnych dla UCK w Gdańsku
35 326,42 PLN
2012-02-12   Pakiet 23 812,98 PLN
2012-02-12   Pakiet 14 1 018,44 PLN
2012-02-12   Pakiet 13 3 766,26 PLN
2012-02-12   Pakiet 12 28 737,06 PLN
2012-02-12   Pakiet 10 730,18 PLN
2012-02-12   Pakiet 4 261,50 PLN
2012-02-08 Kraków

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Dostawy

odczynniki do analizy materiału genetycznego (I)
55 048,80 PLN
2012-02-07 Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawy

System do amplifikacji DNA z detekcją w czasie rzeczywistym Real time PCR 1 szt.
76 152,10 PLN
2012-02-06 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnychod badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (nr CRZP/UJ/24/2012)
41 267,72 PLN
2012-02-03 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

zadanie 19
1 524,34 PLN
2012-01-26 Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Dostawy

Pakiet 2
14 275,80 PLN
2012-01-25 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych, odczynników specjalistycznych oraz przeciwciał do jednostek organizacyjnych IRZBŻ PAN w Olsztynie
19 944,62 PLN
2012-01-24 Wrocław

Wrocławski Park Technologiczny S.A.
Dostawy

Licznik komórek
27 714,36 PLN
2012-01-24 Kraków

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Dostawy

Dostawa sekwenatora kapilarnego do analizy DNA dla Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie, ul. Wielicka 265 (nr sprawyDZP/CM/242/3-113/ZP/11)
588 714,62 PLN
2012-01-23 Szczecin

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Dostawy

Dostawę specjalistycznych odczynników chemicznych i testów diagnostycznych dla celów naukowych i dydaktycznych z firmy Life Technologies .
680 000,00 PLN
2012-01-18 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników firmy Invitrogen; znak sprawyAEZ/S-314/2011
375 135,16 PLN
2012-01-17 Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny
Dostawy

Sprawa nr 199/ZP//11 - 178/Apteka/2011
113 677,65 PLN
2012-01-16 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy Invitrogen
3 938,43 PLN
2012-01-16 Kraków

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Dostawy

Dostawa płytek do genotypowania polimorfizmów dla II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM w Krakowie. Nr sprawy DZP/CM/242/3-114/ZP/11
60 952,00 PLN
2012-01-16 Bydgoszcz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Dostawy

Dostawa aparatu do Real Time PCR
168 850,71 PLN
2012-01-10 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa odczynników specjalistycznych, przeciwciał oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych na rzecz projektuNutrition and ambient temperature during early development can reduce susceptibility to obesity realizowanego w ramach programu WELCOME Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 PO IG Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki. Umowa nr WELCOME;2010-4;3 z dnia 14 czerwca 2011dla IRZiBŻ PAN w Olsztynie
4 207,59 PLN
2012-01-03 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa odczynników wg katalogu Biosource
9 637,42 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma LIFE TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 18 906 724,09 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach.
8 685,02 PLN
2011-12-30   Materiały eksploatacyjne do analizatora genetycznego GA3500 3 932,79 PLN
2011-12-30   Markery Wielkości 4 752,23 PLN
2011-12-28 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Odczynniki specjalistyczne do badań genetycznych firmy Invitrogen i Applied Biosystems
43 220,97 PLN
2011-12-22 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Dostawa odczynników do reakcji PCR firmy ABI
5 526,05 PLN
2011-12-22 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa aparatury laboratoryjnej - aparat do real time PCR
120 627,76 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa drobnego asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
1 352,02 PLN
2011-12-21   Plastiki (wieczka do próbówek) do reakcji real-time PCR 284,87 PLN
2011-12-21   Plastiki (płytki) do reakcji real - time PCR 284,87 PLN
2011-12-21   Plastiki (próbówki) do reakcji real-time PCR 234,68 PLN
2011-12-21   Plastiki (filmy do zamykania płytek) do reakcji real-time PCR. 547,60 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie..
3 539,78 PLN
2011-12-20   Odczynniki specjalistyczne do reakcji real-time PCR - firmy Applied Biosystems, Life Technologies. 1 614,25 PLN
2011-12-20   Odczynniki specjalistyczne do hodowli firmy Gipco. 1 925,53 PLN
2011-12-19 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Dostawa odczynników firmy LIFE TECHNOLOGIES (Applied, Ambion, Invitrogen, Gibco)
176 455,80 PLN
  Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

IHiT/P/73/2011- Zakup Aparatury
76 023,23 PLN
2011-12-19   Zadanie nr 9 46 641,60 PLN
2011-12-19   Zadanie nr 5 29 381,63 PLN
  Wrocław

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Dostawy

dostawa odczynników do diagnostyki molekularnej wirusów, chimeryzmu, choroby resztkowej oraz akcesoriów
179 363,56 PLN
2011-12-19   pakiet nr 2 -odczynniki i akcesoria do aparatów ABI PRISM 3500 i 310 firmy Life Technologies dla Pracowni Biologii Molekularnej 152 023,54 PLN
2011-12-19   pakiet nr 3 -odczynniki i akcesoria do aparatu REAL TIME ABI PRISM 7500 firmy Life Technologies dla Pracowni Biologii Molekularne 27 340,02 PLN
2011-12-16 Białowieża

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Odczynniki do sekwenatora
46 154,21 PLN
2011-12-16 Kraków

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków
Dostawy

Odczynniki do badań naukowych 1
28 571,67 PLN
2011-12-15 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa termocyklera real-time PCR z wymiennymi blokami wraz z sukcesywna dostawą gotowych zestawów do prowadzenia prac naukowo-badawczych.
388 476,44 PLN
2011-12-12 Szczecin

Uniwersytet Szczeciński
Dostawy

Amplifikator kwasów nukleinowych z detekcją produktów w czasie rzeczywistym.
42 947,30 PLN
2011-12-09 Kraków

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa aparatury StepOnePlus Real-Time PCR System+PC
119 327,22 PLN
  Bydgoszcz

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

dostawy sukcesywne materiałów dla Pracowni Genetycznej w ramach Programu identyfikacji genetycznej i profilaktyki cytogenetycznej w Siłach Zbrojnych RP żołnierzy zawodowych pracowników resortu obrony narodowej
47 442,70 PLN
2011-12-07   odczynniki do badania polimorfizmów typu SNP metodą RQPCR 38 352,38 PLN
2011-12-07   materiały eksploatacyjne do ABI3130 7500 RQPCR system i PCR system 9700 9 090,32 PLN
2011-12-05 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych do prac naukowo-badawczych na rzecz projektuNutrition and ambient temperature during early development can reduce susceptibility to obesity realizowanego w ramach programu WELCOME Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 PO IG Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Umowa nr WELCOME 2010-4 3 z dnia 14 czerwca 2011dla IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Realizacja wydatku zgodna z budżetem projektuwydatki na materiały do badań.
17 036,49 PLN
2011-12-05 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

kultury mikrobiologiczne
8 937,75 PLN
2011-12-02 Olsztyn

Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy

Modernizacja oprogramowania sekwenatora ABI 3130 xl
152 649,56 PLN
2011-12-01 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa AmpliTaq Gold DNA Polymerase
3 688,89 PLN
  Opole

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Dostawy

Przetarg nieograniczony
347 062,02 PLN
2011-12-01   Zestaw do przeprowadzania reakcji PCR w czasie rzeczywistym 197 730,99 PLN
2011-12-01   Zestaw do wykonywania oznaczeń w technologii RT-PCR 149 331,03 PLN
2011-11-30 Warszawa

Komenda Główna Policji
Dostawy

dostawa aparatu do pomiaru ilości DNA RealTime wraz z odczynnikami i materiałami niezbędnymi do wdrożenia i walidacji aparatu
218 061,51 PLN
2011-11-30 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

Zadanie nr 2
5 498,22 PLN
2011-11-30 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

Zakup i dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych do badań dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską
20 390,55 PLN
2011-11-29 Kraków

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków
Dostawy

Drobny sprzęt laboratoryjny do badań naukowych 27
2 773,96 PLN
2011-11-28 Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Sukcesywna dostawa zużywalnych materiałów pomocniczych do badań prowadzonych na rzecz projektuNutrition and ambient temperature during early development can reduce susceptibility to obesity realizowanego w ramach programu WELCOME Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 PO IG Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Umowa nr WELCOME 2010-4 3 z dnia 14 czerwca 2011 dla IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Realizacja wydatku zgodna z budżetem projektuwydatki na materiały do badań.
4 782,24 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
1 131,60 PLN
2011-11-28   Odczynniki do hodowli komórkowych 107,01 PLN
2011-11-28   Odczynnik specjalistyczny firmy Applied Biosystems 1 024,59 PLN
2011-11-25 Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Dostawy

Modernizacja oprogramowania sekwenatora ABI 3130xl
124 870,50 PLN
  Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo - badawczych z podziałem na trzydzieści osiem części dla poszczególnych Kliniki i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
65 257,47 PLN
2011-11-25   odczynniki laboratoryjne firmy APPLIED BIOSYSTEMS 57 703,79 PLN
2011-11-25   odczynniki laboratoryjne firmy INVITROGEN 7 553,68 PLN
  Olsztyn

Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów do badań DNA
76 986,89 PLN
2011-11-22   Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów do badań DNA 72 559,19 PLN
2011-11-22   Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów do badań DNA 4 427,70 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych
6 757,25 PLN
2011-11-22   zadanie 16 3 343,69 PLN
2011-10-28   zadanie 5 3 413,56 PLN
2011-11-22 Warszawa

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Dostawy

odczynniki diagnostyczne
22 210,84 PLN
2011-11-18 Lublin

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Dostawy

Produkty jak w katalogu Invitrogen lub równoważne
2 637,12 PLN
2011-11-18 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa zestawu diagnostycznego - testu Elisa Swine Interferon-gamma 192 testy w op. prod. Biosource
9 500,89 PLN
2011-11-17 Warszawa

Politechnika Warszawska
Dostawy

Dostawa odczynników do hodowli komórkowych
4 296,52 PLN
2011-11-17 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 2 - Dostawa licznika komórek ssaczych z zestawem startowym
65 046,09 PLN
2011-11-16 Warszawa

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawy

pakiet nr 1 A
16 147,40 PLN
2011-11-16 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Dostawa odczynników do analiz komórkowych firmy Life Technologies
3 496,19 PLN
2011-11-16 Kraków

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Dostawy

Zadanie I
27 541,62 PLN
2011-11-15 Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

ZP/151/2011 - Dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych marki Applied Biosystems
650 000,00 PLN
2011-11-14 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Odczynniki specjalistyczne firmy Invitrogen
1 120,00 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
7 555,58 PLN
2011-11-10   zadanie 48 46,74 PLN
2011-11-09   zadanie 24 7 508,84 PLN
2011-11-10 Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

ZP/146/2011 - Dostawa odczynników laboratoryjnych i produktów medycznych producenta Invitrogen (z wyjątkiem Dynal HLA oraz Arcturus)
500 000,00 PLN
2011-11-09 Siedlce

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Dostawy

Dostawa testów do PCR VTEC i BTV dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
25 266,34 PLN
2011-11-09 Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny
Dostawy

System do badań genetycznych
400 566,28 PLN
2011-11-08 Lublin

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Dostawy

Produkty jak w katalogu Applied Biosystems lub równoważne
54 933,60 PLN
2011-11-07 Warszawa

Instytut Matki i Dziecka
Dostawy

Odczynniki
57 277,38 PLN
2011-11-02 Puławy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa odczyników laboratoryjnych
1 154,60 PLN
2011-11-02 Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Odczynniki do hodowli komórek
6 924,90 PLN
2011-10-31 Olsztyn

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Dostawy

Surowica płodowa bydlęca
2 710,00 PLN
2011-10-28 Warszawa

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
Usługi

Świadczenie usług serwisowych
93 059,58 PLN
2011-10-27 Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa aparatury laboratoryjnej oraz niezbędnych odczynników i materiałów chemicznych dla KWP we Wrocławiu
245 042,70 PLN
  Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach.
6 422,32 PLN
2011-10-26   Przeciwciała drugorzędowe znakowane Alexa Fluor 2 563,32 PLN
2011-10-26   Odczynniki niezbędne do detekcji ekspresji wybranych genów 3 859,00 PLN
2011-10-21 Rzeszów

Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy

Dostawa materiałów i odczynników do badań DNA
96 528,91 PLN
2011-10-21 Warszawa

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Dostawy

Automatyczny licznik komórek Contess z wyposażeniem - 1 kpl.
24 783,89 PLN
  Warszawa

Komenda Stołeczna Policji
Dostawy

Modernizacja zaplecza badawczego bazy danych DNA
350 960,97 PLN
2011-10-21   Dostawa zestawu zawierającego: a) aparat do pomiaru ilości DNA, b) materiały i odczynniki do badań genetycznych 235 244,45 PLN
2011-10-21   Dostawa materiałów i odczynników do badań genetycznych 115 716,52 PLN
2011-10-20 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

zadanie 20
654,36 PLN
2011-10-20 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

zadanie 1
20 219,84 PLN
2011-10-19 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Dostawa odczynników firmy Life Technologies
95 110,34 PLN
2011-10-19 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa BigDye XTerminator purification kit
2 011,60 PLN
2011-10-19 Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów do badań genetycznych dla KWP w Gdańsku
274 469,45 PLN
  Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Dostawy

Zakup i dostawa aparatu do pomiaru ilości DNA oraz odczynników i materiałów techniki kryminalistycznej niezbędnych do modernizacji zaplecza badawczego DNA
402 860,70 PLN
2011-10-14   Zestawy do oznaczania DNA 45 132,69 PLN
2011-10-14   Aparat do pomiaru ilości DNA metodą Real Time PCR. 228 850,11 PLN
2011-10-14   Nakrywki, zestaw startowy, płytki podstawowe 4 471,55 PLN
2011-10-14   Odczynniki i materiały do badań DNA 124 406,35 PLN
2011-10-14 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej i kultur in vitro dla Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu KGHiBR w ramach projektu WELCOME 2008/1
43 050,00 PLN
2011-10-14 Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Dostawy

Dostawa aparatu do pomiaru ilości DNA metodą Real Time PCR dla KWP w Gdańsku
185 000,61 PLN
2011-10-10 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

dostawa odczynników i akcesoriów laboratoryjnych do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie
2 246,78 PLN
2011-10-06 Warszawa

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Dostawy

Pakiet I
530 166,29 PLN
  Warszawa

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Dostawy

Zakup odczynników i materiałów techniki kryminalistycznej do prowadzenia badań biologicznych w Zakładzie Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
152 086,89 PLN
2011-10-06   Pakiet II 32 877,74 PLN
2011-10-06   Pakiet I 15 132,33 PLN
2011-10-06   Pakiet III 104 076,82 PLN
2011-09-30 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

Dostawa automatycznego licznika i analizatora żywotności komórek
24 438,62 PLN
  Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

IHiT/P/63/2011 - Dostawa odczynników do sekwencjonowania (zadania 1-6)
613 166,57 PLN
2011-09-29   Zadanie nr. 1 158 605,38 PLN
2011-09-29   Zadanie nr. 2 454 561,19 PLN
2011-09-28 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa Septa 96 wekk, 3500 series
1 575,63 PLN
2011-09-27 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy APPLIED BIOSYSTEMS
5 387,40 PLN
2011-09-27 Poznań

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu do izolacji kwasów nukleinowych. 907/PN/40/11
59 961,89 PLN
  Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Dostawy

Dostawa aparatu do pomiaru ilości DNA metodą Real Time PCR oraz materiałów i odczynników do badania DNA dla KWP w Gdańsku
49 604,24 PLN
2011-09-27   zadanie nr 1c 4 471,55 PLN
2011-09-27   zadanie nr 1b 45 132,69 PLN
2011-09-27 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

termocykler
10 459,92 PLN
2011-09-26 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

dostawa odczynników do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12
8 539,89 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
2 666,01 PLN
2011-09-26   zadanie 33 1 223,10 PLN
2011-09-13   zadanie 36a 44,40 PLN
2011-09-13   zadanie 36 1 114,38 PLN
2011-09-13   zadanie 12 284,13 PLN
2011-09-26 Warszawa

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego
Dostawy

Materiały do izolacji komórek
11 163,57 PLN
2011-09-26 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa POP-7 Polymer
1 619,91 PLN
2011-09-22 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Dostawy

Zakup wraz z dostawą 2 szt. termocyklerów do PCR dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Nr sprawyAZP 241-85/2011
76 420,56 PLN
2011-09-16 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

Zadanie nr. 13
104 611,50 PLN
2011-09-13 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa 4 op. Taq DNA polymerase, recombinant 500 units
2 925,43 PLN
2011-09-09 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

System do elektroforezy białek oraz ich analizy w procedurze Western-Blotting wraz z odczynnikami chemicznymi
68 751,95 PLN
2011-09-05 Bydgoszcz

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

system PCR z termoblokiem
69 962,40 PLN
  Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Dostawy

Zakup odczynników i materiałów laboratoryjnych oraz techniki kryminalistycznej niezbędnych do prowadzenia badań DNA i krwi dla KWP w Katowicach.
64 272,62 PLN
2011-09-02   Zakup zestawu do identyfikacji osobniczej 43 128,00 PLN
2011-09-02   Zakup polimeru do elektroforezy kapilarnej 13 936,32 PLN
2011-09-02   Zakup zestawu 16 kapilar do aparatu ABI PRISM 3130 XL 7 208,30 PLN
2011-08-31 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa MicroAmp fast Reaction
896,67 PLN
2011-08-29 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Dostawy

Pakiet nr 7) Odczynniki do sekwencjonowania do PCR - Pracownia Diagnostyki Molekularnej
114 154,66 PLN
  Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawy odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów laboratoryjnych.
209 818,27 PLN
2011-08-28   Dostawa odczynników oraz zużywalnych części do aparatury badawczej firmy Applied Biosystems lub równoważnych 101 631,04 PLN
2011-08-28   Dostawa odczynników do identyfikacji osobniczej firmy Appplied Biosystems lub równoważnych 108 187,23 PLN
2011-08-26 Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Odczynniki i plastiki
22 976,15 PLN
2011-08-24 Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny
Dostawy

Sprawa nr 138/ZP/11 - 120/Apteka/2011
409 782,15 PLN
2011-08-23 Wrocław

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Dostawy

Pakiet Nr 3
49 975,33 PLN
2011-08-23 Wrocław

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich
Dostawy

Postępowanie nr AM/AZ/WR-70/11 na realizację sukcesywnych dostaw odczynników firmy LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION, USA (marki InvitrogenR (z wyłączeniem Dynal HLA oraz Arcturus), GibcoR, Molecular ProbesR, Quantom DotR, Cascase BiologicsR, Cellsdirect TM, Applied BiosystemsR) oraz elementów eksploatacyjnych do analizatorów genetycznych, typ 310 i 3130 firmy APPLIED BIOSYSTEMS CORPORATION i będących w posiadaniu AM we Wrocławiu, w okresie od daty obustronnego podpisania umowy do dnia udzielenia zamówień na łączną wartość netto 730.000,00 PLN, nie dłużej jednak niż do dnia 30.06.2011 r
730 000,00 PLN
2011-08-22 Warszawa

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Dostawy

Sukcesywna dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do aparatów ABI PRISM 310, ABI PRISM 7500 oraz odczynników produkcji INVITROGEM.
235 221,88 PLN
  Poznań

Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy

ZZP-2380-129/11 Dostawa odczynników laboratoryjnych
197 043,57 PLN
2011-08-16   Zestaw odczynników do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA techniką real time PCR 43 599,75 PLN
2011-08-02   Condtioning Reagent 3500 Series 379,44 PLN
2011-08-02   Optical Adhesive Covers 100/Pkg /film/ 684,50 PLN
2011-08-02   Odczynnik Gene Scan 600 LIZ Size Standard v2.0 5 593,95 PLN
2011-08-02   Septa 96 Well Ruo 3500 Series 3 989,19 PLN
2011-08-02   MicroAmp reaction Tubes 0,2 ml / w opak.1000 szt./ 983,39 PLN
2011-08-02   Odczynnik Anode Buffer Container 3500 Series 3 044,50 PLN
2011-08-02   Zestaw odczynników do identyfikacji osobniczej w systemie 16 loci STR 113 026,18 PLN
2011-08-02   Odczynnik Cathode Buffer Container 3500 Series 4 262,32 PLN
2011-08-02   POP-4 Polymer 3500 Series 384 Runs 10 275,15 PLN
2011-08-02   HI-DI Formamide 4x 5 ml 223,27 PLN
2011-08-02   MicroAmp 96 Well Reaction Plate /no barcode/ w opak. 1000 szt./ 1 870,83 PLN
2011-08-02   FG Capillary Array 8-CAP 36 cm RUO 3500 Series 9 111,10 PLN
2011-08-11 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa Swine Interferon-gamma
5 065,14 PLN
2011-08-08 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Sukcesywna dostawa odczynników firmy LIFE TECHNOLOGY
23 101,86 PLN
2011-08-08 Kraków

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Dostawy

odczynniki do analizy DNA: strukturalnej (sekwencjonowania metodą Sangera i genotypowania SNP) i czynnościowej (ekspresja genów)
109 610,31 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
16 529,90 PLN
2011-08-08   zadanie nr 40 3 186,66 PLN
2011-08-08   zadanie 23 752,76 PLN
2011-08-08   zadanie 4 8 653,00 PLN
2011-08-08   zadanie 21 3 937,48 PLN
2011-08-05 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa LIVE/DEAD Viability,
5 256,80 PLN
  Kraków

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Dostawy

Dostawa odczynników i wyrobów laboratoryjnych
14 275,50 PLN
2011-08-04   Pakiet 7 Odczynniki do oznaczeń polimorfizmów SNP 12 041,70 PLN
2011-08-04   Pakiet 10 Odczynniki do produktów PCR 2 233,80 PLN
2011-08-04 Szczecin

Uniwersytet Szczeciński
Dostawy

Zadanie 8
4 990,00 PLN
2011-07-21 Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Dostawy

zadanie nr 1a
184 866,13 PLN
2011-07-20 Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy

Analiza DNA w systemach multipleksowych oraz ocena ilości DNA.
214 383,05 PLN
  Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

dostawa odczynników laboratoryjnych do celów naukowo - badawczych z podziałem na 16 części dla potrzeb Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
102 439,87 PLN
2011-07-20   odczynniki laboratoryjne firmy Invitrogen 16 110,34 PLN
2011-07-18   odczynniki laboratoryjne firmy APPLIED Biosystems. 86 329,53 PLN
2011-07-11 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Roboty budowlane

zestawy analityczne
3 104,02 PLN
2011-07-08 Poznań

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ FIRMĘ Life Technologies Corporation (markiInvitrogen R, Gibco R, Molecular Probes R, Quantom Dot, Cascase Biologics R, Cellsdirekt TM Applied Biosystems R)
300 000,00 PLN
2011-07-07 Skierniewice

Instytut Ogrodnictwa
Dostawy

Pakiet nr 2
21 098,19 PLN
2011-07-07 Warszawa

Komenda Stołeczna Policji
Usługi

Modernizacja analizatora genetycznego
174 263,33 PLN
2011-07-06 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

zadanie 7.18.1
24 266,20 PLN
2011-07-06 Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Oczyszczanie matrycy i synteza cRNA
10 062,16 PLN
2011-07-04 Szczecin

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dostawy

Zadanie Nr 2: APARAT DO AMPLIFIKACJI KWASÓW NUKLEINOWYCH - 1 szt
37 417,40 PLN
2011-06-30 Wrocław

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polska Akademia Nauk
Dostawy

ZP-I/7/2011 - aparatura Real Time PCR.
399 859,02 PLN
2011-06-29 Skierniewice

Instytut Ogrodnictwa
Dostawy

Zał. nr 1, Pakiet nr 14
4 630,95 PLN
  Warszawa

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych różnego rodzaju o parametrach opisanych w zał. nr 2 do SIWZ
63 099,07 PLN
2011-06-29   Odczynniki nr 3 3 118,05 PLN
2011-06-29   Odczynniki nr 6 59 981,02 PLN
  Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów oraz Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach.
114 644,70 PLN
2011-06-29   Odczynniki do QPCR i dyskryminacji alleli 28 607,52 PLN
2011-06-29   Odczynnik do amplifikacji RNA kompatybilny z mikromacierzami Affymetrix 33 763,50 PLN
2011-06-29   Sondy Taqman MGB 2 900,00 PLN
2011-06-29   Odczynniki wykorzystywane do syntezy cRNA 49 373,68 PLN
2011-06-28 Kraków

Instytut Ekspertyz Sądowych im Prof. dra Jana Sehna
Dostawy

Modyfikacja (upgrade) analizatora DNA ABI PRISM 3100
153 594,77 PLN
2011-06-27 Wrocław

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dostawy

dostawa specjalistycznych odczynników wymaganych przy sekwencjonowaniu dla Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
6 995,00 PLN
2011-06-22 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Dostawa odczynników do sekwencjonowania zmodyfikowaną metodą Sangera oraz odczytu długości znakowanych fragmentów DNA (GeneScan) na sekwenatorze Applied Biosystems 3730x1 DNA Analyzer firmy Life Technologies zgodnie z zaleceniami producenta
89 450,00 PLN
2011-06-22 Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa amplifikatora do Real Time PCR
146 014,28 PLN
2011-06-21 Jabłonna

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
Dostawy

Dostawa systemu do analizy Real -Time PCR (DZ-2401/32/11)
76 757,17 PLN
2011-06-21 Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

część A - Termocykler 1szt. / Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
32 964,00 PLN
  Wrocław

Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Dostawy

Dostawa odczynników dla Laboratorium ( 2 pakiety )
138 717,15 PLN
2011-06-16   Dostawa odczynników dla Laboratorium ( 2 pakiety )- pakiet nr 2 - odczynniki i akcesoria do monitorowania Chimeryzmu w systemie zamkniętym 114 312,96 PLN
2011-06-16   Dostawa odczynników dla Laboratorium ( 2 pakiety )-pakiet nr 1 odczynniki do monitorowania choroby resztkowej 24 404,19 PLN
2011-06-14 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

odczynniki laboratoryjne wg katalogu Applied Biosystem lub równoważne
1 370,22 PLN
2011-06-13 Kraków

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat PAN
Dostawy

Odczynniki chemiczne - część nr 2.
8 308,65 PLN
2011-06-13 Opole

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Dostawy

Przetarg nieograniczony
5 228,24 PLN
  Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

IHIT/P/36/2011- Dostawa Oligonukleotydów i Odczynników do badań metodami biologii molekularnej /zadania 1-18/.
199 662,14 PLN
2011-06-10   Zadanie nr 14 35 831,92 PLN
2011-06-10   Zadanie nr 16 158 921,04 PLN
2011-06-10   Zadanie nr 15 761,62 PLN
2011-06-10   IHIT/P/36/2011- Dostawa Oligonukleotydów i Odczynników do badań metodami biologii molekularnej /zadania 1-18/. 4 147,56 PLN
2011-06-09 Poznań

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Dostawy

Zakup i sukcesywna dostawa odczynników i materiałów do automatycznej analizy DNA i RNA
479 700,00 PLN
2011-06-08 Warszawa

Instytut Kardiologii
Dostawy

Odczynniki do biologii molekularnej do aparatu 3130 Genetic Analyzer firmy Applied Biosystem.
61 266,40 PLN
2011-06-01 Wrocław

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Dostawy

pakiet nr 4 - dostawa odczynników do biologii molekularnej. Pozycja A: Zestaw do odwrotnej transkrypcji
2 931,58 PLN
2011-05-30 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

PCR, przeciwciała
109 902,36 PLN
2011-05-27 Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów chemicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego dla KWP we Wrocławiu..
205 336,24 PLN
2011-05-26 Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 2 - odczynniki laboratoryjne
118 314,43 PLN
2011-05-26 Katowice

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dostawy

Termocykler do przeprowadzania reakcji PCR
23 887,50 PLN
2011-05-26 Warszawa

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawy

zakup odczynników i materiałów zużywalnych do amplifikacji DNA i sekwencjonowania, WR - 9/11
227 192,71 PLN
2011-05-25 Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów do badań genetycznych dla KWP w Gdańsku
115 966,24 PLN
  Kraków

Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha
Dostawy

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do badań prowadzonych w Katedrze Fizjologii i Biochemii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
34 283,13 PLN
2011-05-25   Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do badań prowadzonych w Katedrze Fizjologii i Biochemii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. 23 370,00 PLN
2011-05-25   Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do badań prowadzonych w Katedrze Fizjologii i Biochemii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. 10 913,13 PLN
2011-05-23 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Zad. 35
524,42 PLN
2011-05-18 Kraków

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Dostawy

Zadanie 1
188 814,20 PLN
  Łódź

Politechnika Łódzka
Dostawy

W-5 ZP/4/2011 - dostawa odczynników laboratoryjnych dlaCzęść I Instytutu Podstaw Chemii Żywności Część II Instytutu Biochemii Technicznej Część III Instytutu Chemicznej Technologii Żywności Część IV Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ.
34 437,27 PLN
2011-05-16   Pakiet Nr 10 poz. 1 452,64 PLN
2011-05-16   Pakiet Nr 6 33 984,63 PLN
2011-05-16 Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 2 - odczynniki laboratoryjne
104 508,18 PLN
2011-05-12 Olsztyn

Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy

odczynniki do badań DNA.
149 048,83 PLN
2011-05-09 Jabłonna

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych w roku 2011 (DZ-2401/21/11)
7 601,06 PLN
2011-05-04 Warszawa

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawy

odczynniki stosowane w biologii molekularnej do izolacji, oczyszczania, amplifikacji i analizy kwasów nukleinowych oraz białek pochodzących z ludzkich tkanek
77 908,80 PLN
  Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań naukowo-badawczych z podziałem na 33 części dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB.
92 068,57 PLN
2011-04-29   odczynniki laboratoryjne firmy Applied Biosystems 64 874,87 PLN
2011-04-29   odczynniki laboratoryjne firmy Invitrogen 27 193,70 PLN
2011-04-28 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

dostawa materiałów i surowców do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie
11 032,95 PLN
2011-04-28 Miłków

Leśny Bank Genów Kostrzyca
Dostawy

Odczynniki do obsługi aparatu do sekwencjonowania i analizy długości fragmentów DNA Applied Biosystems 3130 Genetic Analyzer. Analizator czterokapilarny. Długość stosowanych obecnie kapilar wynosi 36 cm. 1.POP-7 Polymer - 15 op. 2.GeneScan 400HD ROX - 400HD ROX Size Standard - 4 op. 3.Hi-Di Formamide - 1 op. 4.GeneScan 600 LIZR Size Standard - 2 op. 5.Centri-Sep Columns - 2 op.
54 517,68 PLN
2011-04-28 Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Dostawy

Odczynniki dla Pracowni Cytogenetyki 2
597,78 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
3 905,25 PLN
2011-04-27   zadanie 44 2 734,29 PLN
2011-04-15   zadanie 40 1 170,96 PLN
  Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach.
37 138,98 PLN
2011-04-27   Odczynniki, płytki i folie do reakcji QPCR 13 234,80 PLN
2011-04-21   Suplementy do hodowli komórek 1 805,03 PLN
2011-04-20   Zestaw do klonowania produktów PCR 1 890,07 PLN
2011-04-20   Odczynniki wykorzystywane do detekcji rearanżacji genów 3 859,74 PLN
2011-04-20   Odczynnik do reakcji QPCR 12 814,63 PLN
2011-04-20   Statyw magnetyczny 96 dołkowy 3 534,71 PLN
2011-04-21 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych
3 107,47 PLN
  Kraków

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Dostawy

Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych i materiałów laboratoryjnych zużywalnych do projektu WELCOME/2009/2 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nr sprawy DZP/CM/242/3-26/ZP/11
4 968,84 PLN
2011-04-20   stężony roztwór DPBS 2 641,06 PLN
2011-04-20   inaktywowana termicznie surowica bydlęca oraz medium do hodowli komórkowej 2 327,78 PLN
2011-04-19 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Aparat do frakcjonowania białek
17 244,46 PLN
2011-04-18 Warszawa

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Dostawy

Pakiet VIII
244 486,11 PLN
2011-04-18 Wrocław

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich
Dostawy

LICZNIK DO AUTOMATYCZNEGO ZLICZANIA KOMÓREK
25 001,82 PLN
2011-04-18 Białystok

Uniwersytet w Białymstoku
Dostawy

Odczynniki do biologii molekularnej do sekwenatora ABI3130.
186 271,81 PLN
2011-04-15 Bydgoszcz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Dostawy

Odczynniki i materiały laboratoryjne firmy Life Technologies.
409 633,63 PLN
2011-04-15 Bydgoszcz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Dostawy

Odczynniki i materiały laboratoryjne firmy Life Technologies.
409 633,63 PLN
2011-04-12 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

dostawa odczynników do Instytutu Farmakologii PAN
9 819,69 PLN
2011-04-04 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych do biologii molekularnej i kultur in vitro w ramach projektu WELCOME 2008/1
43 050,00 PLN
2011-04-04 Warszawa

Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii
Dostawy

przetarg nieograniczony Nr WB/37/05/11
64 993,50 PLN
  Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

AZP/261/D/9/AZ-231/0/41/2/2011 - Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych do celów naukowo - badawczych z podziałem na 30 części dla potrzeb Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
152 154,84 PLN
2011-04-01   CZĘŚĆ 27 - odczynniki laboratoryjne firmy Invitrogen Life Science, 7 237,57 PLN
2011-04-01   CZĘŚĆ 10 - odczynniki laboratoryjne firmy Invitrogen, 5 873,25 PLN
2011-03-23   CZĘŚĆ 4 - odczynniki laboratoryjne i akcesoria laboratoryjne firmy Applied Biosystems, 139 044,02 PLN
2011-03-31 Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Usługi

świadczenie usług serwisowych aparatury medycznej Genetic Analyzer 3130-16 oraz Sequence Detection System 7900HT
54 087,28 PLN
2011-03-31 Błonie

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Dostawy

Pakiet 1 - Sekwenator- fabrycznie nowy.
380 593,34 PLN
2011-03-30 Białowieża

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Odczynniki do elektroforezy i sekwencjonowania wymagane do sekwenatora kapilarnego ABI Prism 3100 (lub równoważne do podanych, spełniające wymagania producenta sekwenatora)
83 454,58 PLN
2011-03-28 Warszawa

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Dostawy

Pakiet III
162 988,80 PLN
2011-03-25 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Zad. 18
2 011,05 PLN
2011-03-25 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

upgrade analizatora genetycznego Solid 4 na potrzeby działalności naukowo-badawczej Kliniki Endokrynologii UMB
377 118,00 PLN
2011-03-24 Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Dostawy

dostawę odczynników do badań genetycznych dla KWP w Gdańsku
85 598,03 PLN
  Katowice

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
12 415,90 PLN
2011-03-21   Odczynniki i materiały do analizy molekularnej 3 648,00 PLN
2011-03-21   Odczynniki i materiały do analizy molekularnej VI 8 767,90 PLN
2011-03-17 Kraków

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników do badań - w zakresie części VI przedmiotu zamówienia
8 781,30 PLN
2011-03-15 Szczecin

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Dostawy

Poszerzenie funkcjonalności analizatora genetycznego ABI 3100 AVANT należącego do Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
153 211,43 PLN
  Kraków

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Dostawy

Dostawa odczynników biochemicznych do kontynuacji analiz prowadzonych w projekcie Ochrona przed zwyrodnieniem układu nerwowegorola peptydów endogennych, L-argininy i kwasów tłuszczowych jako potencjalnych czynników modelujących czynność mitochondriów, zwiększających żywotność mózgu poddanego działaniu bodźców stresowych, dofinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Nr sprawy DZP/CM/242/3-8/ZP/11
30 860,78 PLN
2011-03-07   Dostawa odczynników biochemicznych do kontynuacji analiz prowadzonych w projekcie Ochrona przed zwyrodnieniem układu nerwowegorola peptydów endogennych, L-argininy i kwasów tłuszczowych jako potencjalnych czynników modelujących czynność mitochondriów, zwiększających żywotność mózgu poddanego działaniu bodźców stresowych, dofinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Nr sprawy DZP/CM/242/3-8/ZP/11 14 756,51 PLN
2011-03-07   Dostawa odczynników biochemicznych do kontynuacji analiz prowadzonych w projekcie Ochrona przed zwyrodnieniem układu nerwowegorola peptydów endogennych, L-argininy i kwasów tłuszczowych jako potencjalnych czynników modelujących czynność mitochondriów, zwiększających żywotność mózgu poddanego działaniu bodźców stresowych, dofinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Nr sprawy DZP/CM/242/3-8/ZP/11 16 104,27 PLN
2011-03-02 Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dostawy

Dostawa odczynników firmy Invitrogen
12 409,48 PLN
  Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dostawy

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH DO HODOWLI KOMÓRKOWEJ nr sprawyZP - 1906/10
34 684,88 PLN
2011-03-02   dostawa odczynników firmy LIFE TECHNOLOGIES 23 188,10 PLN
2011-03-02   dostawa odczynników firmy GIBCO 11 496,78 PLN
2011-03-01 Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dostawy

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH -SONDY DO GENOTYPOWANIA FIRMY LIFE TECHNOLOGIES nr sprawyZP -1903/10
196 052,20 PLN
2011-02-28 Szczecin

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Dostawy

Dostawa systemu do prowadzenia reakcji PCR w czasie rzeczywistym
151 008,60 PLN
  Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach.
28 223,83 PLN
2011-02-28   Polimeraza 11 379,96 PLN
2011-02-28   Materiały do reakcji odwrotnej transkrypcji 2 900,34 PLN
2011-02-28   Odczynniki do analizy profilu ekspresji genów 12 195,45 PLN
2011-02-28   Płytki do ilościowej reakcji PCR Fast 1 748,08 PLN
  Wrocław

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich
Dostawy

Przetarg nieograniczony Nr AM / AZ / PN - 10 / 2011 naDostawa sprzętu laboratoryjnego (urządzenie do automatycznego liczenia komórek w hodowli In vitro, zestaw do elektroforezy pionowej oraz blottingu, wyparka rotacyjna z wbudowaną łaźnią i systemem próżniowym, mieszadło magnetyczne z elektronicznym termometrem kontaktowym, mieszadło mechaniczne z końcówką mieszającą) do Jednostek Akademii Medycznej we Wrocławiu
38 427,89 PLN
2011-02-28   Dostawa zestawu do elektroforezy pionowej i blottingu z zasilaczem sterowanym mikroprocesorowo oraz modułem do transferu na makro do Katedry Patomorfologii AM we Wrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 1 13 426,07 PLN
2011-02-28   Dostawa urządzenia do automatycznego liczenia komórek w hodowli In vitro do Katedry Patomorfologii AM we Wrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 1 25 001,82 PLN
2011-02-23 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników do badań cytotoksyczności i oznaczeń biochemicznych oraz odczynników chemicznych dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu
8 514,00 PLN
2011-02-21 Łódź

Uniwersytet Łódzki
Dostawy

CZĘŚĆ 4
25 001,82 PLN
  Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

Dostawa kultur mikrobiologicznych do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach projektu Depresja - mechanizmy - terapia. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 - Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 - Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
11 249,95 PLN
2011-02-21   Dostawa kultur mikrobiologicznych do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach projektu Depresja - mechanizmy - terapia. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 - Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 - Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych 1 271,10 PLN
2011-02-21   kultury mikrobiologiczne 9 978,85 PLN
  Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Dostawy

Dostawa pipet, odczynników oraz materiałów jednorazowego użytku dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
8 463,63 PLN
2011-02-17   Materiały jednorazowego użytku: Kapilara 16x50 cm pasująca do sekwenatora 16 kapilarnego 3130 XL AppliedSystems - 1szt 3 917,55 PLN
2011-02-17   Odczynniki Mieszanina reakcyjna do przeprowadzenia reakcji sekwencjonowania krótkich fragmentów DNA , 100 reakcji - 1opakowanie 4 546,08 PLN
2011-02-16 Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dostawy

dostawa odczynników firmy Life Technologies
19 096,58 PLN
2011-02-08 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników firmy Invitrogen
527 417,66 PLN
2011-02-08 Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Usługi

Przegląd i konserwacja sekwenatora ABI Prism 3100 firmy Applied Biosystems - 1 szt. i termocyklera GeneAmp PCR System 9700 firmy Applied Biosystems - 5 szt.
31 795,00 PLN
2011-02-07 Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dostawy

Dostawa odczynników firmy Life Technologies
90 179,68 PLN
2011-02-04 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa lamb serum
527,00 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych do Wydziału Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu POKL 04.01.01-00-178/09-00 pt. Rozszerzenie i udoskonalenie oferty edukacyjnej skierowanej do osób spoza uczelni oraz podwyższanie jakości nauczania i kompetencji kadry akademickiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
33 093,81 PLN
2011-02-02   Dostawa odczynników chemicznych 4 437,84 PLN
2011-02-02   Dostawa odczynników chemicznych 5 146,32 PLN
2011-02-02   Dostawa odczynników chemicznych 23 509,65 PLN
2011-01-24 Lublin

Dziecięcy Szpital Kliniczny
Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów i odczynników dla Pracowni Cytogenetycznej (znak sprawy 01/11)
115 113,88 PLN
  Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

Odczynniki chemiczne i laboratoryjne (zadania 1 - 21)
26 592,66 PLN
2011-01-19   Dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych 6 519,06 PLN
2011-01-19   Dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych 20 073,60 PLN
  Katowice

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dostawy

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA POTRZEB ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
13 614,00 PLN
2011-01-13   Odczynniki do analizy molekularnej genogatunków Borrelia II. 7 254,00 PLN
2011-01-13   Odczynniki do przeprowadzania reakcji łańcuchowej polimerazy. 6 360,00 PLN
2011-01-13 Szczecin

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Dostawy

Dostawę specjalistycznych odczynników chemicznych i testów diagnostycznych dla celów naukowych i dydaktycznych z firmy APPLIED Biosystems
530 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma LIFE TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 19 527 918,62 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-12-29 Warszawa

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
Dostawy

dostawa termocyklera PCR
40 891,95 PLN
2010-12-23 Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

TRIZMA base
1 076,04 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych do Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
6 679,72 PLN
2010-12-14   Odczynniki chemiczne 2 418,89 PLN
2010-12-14   Odczynniki chemiczne. 3 035,95 PLN
2010-12-14   Odczynniki chemiczne 1 224,88 PLN
2010-12-10 Kraków

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dostawy

Dostawa i instalacja systemu do amplifikacji DNA w czasie rzeczywistym (Real-Time PCR) dla potrzeb Katedry Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
155 124,83 PLN
2010-12-09 Katowice

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dostawy

Odczynniki chemiczne
334 996,10 PLN
2010-12-08 Kraków

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Dostawy

Dostawa urządzenia do ilościowego oznaczenia DNA Real-Time na potrzeby pracowni biologii LK KWP w Krakowie
180 688,15 PLN
2010-12-07 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy APPLIED BIOSYSTEMS
19 568,80 PLN
2010-12-06 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa microamp fast 8-tube, microamp 96-well tray for veriflex block, microamp cap installing tool
1 270,00 PLN
2010-12-02 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa zestawów RNA UltraSenseTM One-Step Quantitive RT-PCR System
20 321,00 PLN
2010-12-01 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

zadanie 2.29
6 154,90 PLN
2010-12-01 Kraków

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dostawy

Automatyczny licznik komórek - szt. 1
25 933,54 PLN
2010-12-01 Bydgoszcz

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Dostawy

Cząsteczki opłaszczone
2 447,32 PLN
2010-11-30 Warszawa

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawy

PN - 156/2010 NA DOSTAWĘ SYSTEMU DO PROWADZENIA REAKCJI ANALIZY EKSPRESJI GENÓW W CZASIE RZECZYWISTYM
140 065,40 PLN
2010-11-30 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

zadanie 1
3 119,40 PLN
2010-11-29 Bydgoszcz

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Badanie SNP
112 017,96 PLN
  Warszawa

Komenda Główna Policji
Dostawy

Zakup materiałów techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, numer postępowania - 186/Cut/10/AL
279 176,60 PLN
2010-11-29   I-A 204 611,08 PLN
2010-11-29   I-C 29 170,08 PLN
2010-11-29   I-D 28 210,18 PLN
2010-11-29   I-B 17 185,26 PLN
2010-11-26 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

odczynniki i produkty
309,88 PLN
2010-11-26 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

Zakup i dostawa odczynników chemicznych, biochemicznych oraz materiałów do hodowli komórkowych dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską
10 972,68 PLN
  Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
16 106,00 PLN
2010-11-17   zadanie 26 3 680,00 PLN
2010-11-09   ZADANIE 35 12 426,00 PLN
  Łódź

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

dostawa odczynników
72 316,45 PLN
2010-11-17   Polimerazy oraz zestawy do izolacji, oceny ilościowej mutagenezy i klonowania DNA 57 025,85 PLN
2010-11-17   Podłoża hodowlane dla linii komórkowych 15 290,60 PLN
  Łódź

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
Dostawy

40/W3/D/2010
16 582,86 PLN
2010-11-16   Odczynniki poz. 23 161,41 PLN
2010-11-16   Odczynniki poz. 26 1 578,56 PLN
2010-11-16   odczynniki poz. 22 161,41 PLN
2010-11-16   Odczynniki poz. 25 1 981,28 PLN
2010-11-16   Odczynniki poz.24 5 209,40 PLN
2010-11-16   Odczynniki poz.27 7 490,80 PLN
2010-11-12 Skierniewice

Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka
Dostawy

Pakiet nr I/10
5 065,20 PLN
2010-11-10 Kraków

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dostawy

aparatura do badania ekspresji genów na poziomie mRNA:A. system do prowadzenia reakcji PCR w czasie rzeczywistym B. aparat do amplifikacji kwasów nukleinowych (Termocykler)
183 030,00 PLN
2010-11-10 Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Urządzenie do ilościowego PCR - szt. 1
174 768,54 PLN
2010-11-08 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

Część nr 1 - TERMOCYKLER DO PCR - SZT. 1
34 971,30 PLN
2010-11-05 Warszawa

Narodowy Instytut Leków
Dostawy

dostawa odczynników i akcesoriów Applied Biosystems
298 286,30 PLN
2010-11-05 Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dostawy

odczynniki i materiały chemiczne
183 438,78 PLN
2010-11-04 Białystok

Uniwersytet w Białymstoku
Dostawy

Dostawa termocyklera gradientowego dla Instytutu Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku
43 579,69 PLN
2010-11-04 Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny
Dostawy

Pakiet nr I
494 150,15 PLN
2010-10-29 Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa systemu do prowadzenia reakcji PCR w czasie rzeczywistym dla Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Łodzi.
151 106,76 PLN
2010-10-26 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

dostawa inhibitorów RNAZ
1 472,00 PLN
2010-10-26 Kraków

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Dostawy

Dostawa systemu do sekwencjonowania DNA (sekwenatora DNA) dla Zakładu Neurogenetyki Katedry Neurologii UJ CM w Krakowie
556 292,06 PLN
2010-10-21 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

zadanie 6- Aparat do szybkiej analizy Real Time PCR
135 223,30 PLN
  Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

1) Odczynniki do sekwencjonowania 2) Dzierżawa zestawu aparatury do równoczesnego wykrywania trzech markerów wirusowych RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV w pojedynczych donacjach, wraz testami 3) Dzierżawa automatycznego analizatora do diagnostyki molekularnej - (zadania 1 - 8)
508 743,69 PLN
2010-10-19   Dostawa odczynników, kalibratorów oraz materiałów eksploatacyjnych do sekwencjonowania 15 622,10 PLN
2010-10-19   Dostawa odczynników, kalibratorów oraz materiałów eksploatacyjnych do sekwencjonowania 160 434,03 PLN
2010-10-19   Dostawa odczynników, kalibratorów oraz materiałów eksploatacyjnych do sekwencjonowania 328 795,76 PLN
2010-10-19   Dostawa odczynników, kalibratorów oraz materiałów eksploatacyjnych do sekwencjonowania 3 891,80 PLN
2010-10-19 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatu do detekcji ilościowej amplifikacji kwasów nukleinowych typu /real-time PCR/ z wyposażeniem, dotycząca projektu VSEL, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawyCRZP/UJ/617/2010
203 409,37 PLN
2010-10-18 Chybie

Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu
Dostawy

Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej aparatury naukowo-badawczejurządzenie do prowadzenia reakcji PCR w czasie rzeczywistym z wyposażeniem do kontroli procesu, o następujących parametrach technicznych, wraz z instalacją aparatury w miejscu użytkowania oraz szkoleniem pracowników w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia
149 450,00 PLN
2010-10-15 Bydgoszcz

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Badanie SNP
123 372,50 PLN
2010-10-11 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

zadanie 13a-odczynniki lab wg kat Invitrogen lub równoważ
1 532,64 PLN
2010-10-07 Wrocław

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polska Akademia Nauk
Dostawy

ZP-I/17/2010 - aparat do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA
434 919,24 PLN
2010-10-06 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

dostawa automatu do zliczania komórek z wyposażeniem
26 742,40 PLN
2010-10-04 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników do biologii molekularnej i kultur in vitro dla Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
30 500,00 PLN
  Warszawa

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych. Projekt pt. Wpływ nanomateriałów na zdrowie człowiekawnioski z badań in vitro i na modelach zwierzęcych
31 138,00 PLN
2010-10-04   Dostawa odczynników laboratoryjnych. Projekt pt. Wpływ nanomateriałów na zdrowie człowiekawnioski z badań in vitro i na modelach zwierzęcych 3 348,00 PLN
2010-10-04   Dostawa odczynników laboratoryjnych. Projekt pt. Wpływ nanomateriałów na zdrowie człowiekawnioski z badań in vitro i na modelach zwierzęcych 27 790,00 PLN
2010-10-01 Poznań

Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy

Odczynniki laboratoryjne - zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie 10 loci STR i locus Amelogeniny op. 6, środek do mycia specjalistycznego stosowania szt. 50, standard wielkości 35-500 bp szt. 2, zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA techniką real time PCR op. 4.
96 040,38 PLN
2010-09-30 Łódź

Uniwersytet Łódzki
Dostawy

-
14 997,94 PLN
2010-09-29 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

RNA Ultra Sense One-Step Quantitative RT-PCR system nr 11732-927
3 729,12 PLN
2010-09-29 Warszawa

Politechnika Warszawska
Dostawy

Dostawa odczynników biochemicznych II
4 753,29 PLN
2010-09-27 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Zakup sprzętu do monitoringu genetycznego na potrzeby Projektu pt. Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce
633 591,88 PLN
2010-09-23 Warszawa

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Dostawy

Odczynniki chemiczne SZ-23/15/10
44 165,15 PLN
2010-09-23 Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

ZP/114/2010 - dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych marki Applied Biosystems.
650 000,00 PLN
2010-09-23 Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

ZP/108/10 Odczynniki laboratoryjne i produkty medyczne producenta Invitrogen Limited (z wyjątkiem Dynal HLA )
500 000,00 PLN
2010-09-20 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

zadanie 14
1 966,00 PLN
2010-09-16 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

Dostawa materiałów i odczynników
853,32 PLN
2010-09-10 Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny
Dostawy

Dostawy semiautomatycznego aparatu do izolacji DNA z czterema zestawami odczynników.
154 693,51 PLN
2010-09-09 Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny
Dostawy

Pakiet nr I
163 918,27 PLN
2010-09-06 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

dostawa przeciwciał pierwotnych i wtórnych oraz surowic
50 103,20 PLN
2010-09-02 Warszawa

Instytut Matki i Dziecka
Dostawy

Odczynniki do sekwencjonowania DNA pasujące do aparatu model ABI PRISM 310 Genetic Analyser produkcji firmy Applera Corporation
59 895,89 PLN
2010-08-26 Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Synteza cDNA oraz oczyszczanie produktu sekwencjonowania.
17 049,60 PLN
2010-08-25 Błonie

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych
200 000,00 PLN
2010-08-25 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawy sukcesywne odczynników chemicznych do Wydziału Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na potrzeby realizacji projektu pt. Rozszerzenie i udoskonalenie oferty edukacyjnej skierowanej do osób spoza uczelni oraz podwyższanie jakości nauczania i kompetencji kadry akademickiej
9 286,64 PLN
2010-08-18 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Dostawy

Pakiet nr 6- odczynniki do sekwencjonowania do PCR -Pracownia Diagnostyki Molekularnej
63 884,08 PLN
2010-08-09 Wrocław

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dostawy

dostawa materiałów i surowców medycznych zaplanowanych w pozycji materiałów i surowców niezbędnych do realizacji projektu pt. Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA) o numerze POIG 01.03.01-00-133/08 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - dostawa przeciwciał. SprawaRAP/60/2010
4 398,00 PLN
2010-08-06 Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy

Dostawa odczynników techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie
203 688,49 PLN
2010-08-04 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

odczynniki laboratoryjne
2 781,60 PLN
2010-07-29 Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Dostawy

Zakup odczynników techniki kryminalistycznej niezbędnych do prowadzenia badań DNA
25 290,60 PLN
2010-07-27 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

zadanie 6
2 670,00 PLN
2010-07-27 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Odczynniki chemiczne
37 708,30 PLN
2010-07-26 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

dostawa termocyklera
29 793,01 PLN
2010-07-20 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet nr 1 - Termocykler szt. 2
63 723,53 PLN
2010-07-19 Kraków

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Dostawy

Dostawa RealTime termocyklera z blokami 96- i 384-wells, ze sterującym zestawem komputerowym i oprogramowaniem, zestawem odczynników do microRNA oraz TLDA i dołączonym termocyklerem z gradientem temperatur rozpiętym na 6-ciu niezależnych blokach grzewczych w ramach programu WELCOME Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Spr. znak:DZP/CM/242/3-23/ZP/10
387 717,70 PLN
2010-07-15 Lublin

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Dostawy

Pakiet nr 19
139 642,18 PLN
2010-07-14 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

odczynniki laboratoryjne firmy APPLIED BIOSYSTEMS i AMBION
105 762,41 PLN
  Bydgoszcz

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
Dostawy

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ DLA ZAKŁADU PATOLOGII NOWOTWORÓW I POTOMORFOLOGII.
9 135,36 PLN
2010-07-12   Grupa 10 - Materiały zużywalne do aparatu XCell SureLockTM Mini-Cell Invitrogen 3 941,82 PLN
2010-07-12   Grupa 11 - Odczynniki do buforów do elektroforezy białek i DNA 2 852,36 PLN
2010-07-12   Grupa 9 - Odczynniki do transferu białek metodą western blot przy użyciu aparatu iBlot 2 341,18 PLN
2010-07-09 Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

dostawa odczynników
1 482,30 PLN
2010-07-07 Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dostawy

Odczynniki i materiały chemiczne
82 963,40 PLN
2010-07-05 Warszawa

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników firmy Applied Biosystems
545 976,00 PLN
2010-06-29 Poznań

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dostawy

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
139 528,94 PLN
2010-06-29 Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

zakup odczynników dla Pracowni Diagnostyki Molekularnej i Genomiki Funkcjonalnej ZMNiEO
400 000,00 PLN
2010-06-28 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

zadanie 14
791,00 PLN
  Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawy

Dostawa odczynników do reakcji PCR oraz odczynników do elektroforezy do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach projektu Depresja - mechanizmy - terapia. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 - Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 - Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
396 257,93 PLN
2010-06-17   dostawa odczynników do reakcji PCR oraz odczynników do elektroforezy 372 278,12 PLN
2010-06-17   dostawa odczynników do reakcji PCR oraz odczynników do elektroforezy 23 979,81 PLN
2010-06-11 Szczecin

Pomorska Akademia Medyczna
Dostawy

Dostawa systemu qPCR w czasie rzeczywistym
219 713,89 PLN
2010-06-09 Warszawa

Instytut Kardiologii
Dostawy

Rozbudowa analizatora genetycznego 3130 (Upgrade z wersji 3130 do wersji 3130xl)
392 998,60 PLN
2010-06-09 Łódź

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

termocyklery z blokiem dzielonym na strefy
174 903,00 PLN
2010-06-08 Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Dostawy

Dostawa odczynników i materiałów do prowadzenia badań genetycznych na potrzeby LK KWP w Gdańsku
463 542,07 PLN
2010-06-01 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Sukcesywne dostawy odczynników firmy Applied Biosystems Inc. znak sprawyAEZ/S-120/2010
722 424,19 PLN
2010-05-31 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

zadanie 12
2 166,00 PLN
2010-05-28 Kraków

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat PAN
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych.
9 180,00 PLN
2010-05-27 Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawy

Dostawa aparatu do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną, umożliwiającego sekwencjonowanie i analizę długości fragmentów DNA - 1 szt. dla Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
648 236,31 PLN
2010-05-27 Warszawa

Instytut Kardiologii
Dostawy

odczynniki do biologii molekularnej do aparatu 3130 Genetic Analyzer prod. Applied Biosystem
125 726,97 PLN
2010-05-26 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Dostawa Odczynnikó chemicznych dla Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu do prowadzenia badań naukowych
90 000,00 PLN
  Wrocław

Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Dostawy

Odczynniki i akcesoria do monitorowania chimeryzmu w systemie zamkniętym przy użyciu techniki PCR na Sekwenator ABI PRISM 310 firmy Life Technologies ( pakiet nr 1); Odczynniki do monitorowania choroby resztkowej techniką PCR na aparat REAL TIMER ABI PRISM 7500 ( pakiet nr 2) ASK/DZP/WR-58/2010
144 945,05 PLN
2010-05-25   Odczynniki i akcesoria do monitorowania chimeryzmu w systemie zamkniętym przy użyciu techniki PCR na Sekwenator ABI PRISM 310 firmy Life Technologies ( pakiet nr 1);ASK/DZP/WR-58/2010 116 689,91 PLN
2010-05-25   Odczynniki do monitorowania choroby resztkowej techniką PCR na aparat REAL TIMER ABI PRISM 7500 ( pakiet nr 2)ASK/DZP/WR-58/2010 28 255,14 PLN
  Kraków

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Dostawy

Dostawa materiałów i odczynników niezbędnych do prowadzenia badań DNA, na potrzeby pracowni biologii Laboratorium Kryminalistycznego.
197 226,37 PLN
2010-05-24   Zadanie I 197 193,72 PLN
2010-05-24   Zadanie II 32,65 PLN
  Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dostawy

Oligonukleotydów, odczynników i materiałów zużywalnych do badań metodami biologii molekularnej (zadania nr 1 - 25)
337 487,45 PLN
2010-05-21   Odczynniki i materiały zużywalne do badań metodami biologii molekularnej 1 543,06 PLN
2010-05-21   Odczynniki i materiały zużywalne do badań metodami biologii molekularnej 4 538,40 PLN
2010-05-21   Odczynniki i materiały zużywalne do badań metodami biologii molekularnej 20 544,80 PLN
2010-05-21   Odczynniki i materiały zużywalne do badań metodami biologii molekularnej 306 192,49 PLN
2010-05-21   Odczynniki i materiały zużuwalne do badań metodami biologii molekularnej 4 668,70 PLN
2010-05-21 Miłków

Leśny Bank Genów Kostrzyca
Dostawy

Dostawę odczynników chemicznych do analizatora genetycznego
34 108,76 PLN
2010-05-20 Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawy

Materiały eksploatacyjne do analizatora genetycznego GA3500
2 354,60 PLN
2010-05-10 Warszawa

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego
Dostawy

Materiały do izolacji komórek i barwienia fluorescencyjnego
27 003,48 PLN
  Kraków

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków
Dostawy

Odczynniki do badań naukowych
22 330,23 PLN
2010-05-10   Odczynniki do badań naukowych Invitrogen 17 245,27 PLN
2010-05-10   Odczynniki do badań naukowych Applied Biosystem 5 084,96 PLN
2010-04-29 Warszawa

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
Dostawy

Dostawa i instalacja sekwenatora DNA wraz z rozbudową
739 886,60 PLN
2010-04-28 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
85 000,00 PLN
2010-04-28 Warszawa

Politechnika Warszawska
Dostawy

Dostawa odczynników do hodowli komórek eukariotycznych
8 611,98 PLN
2010-04-28 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych
49 317,28 PLN
2010-04-26 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Dostawy

Dostawę odczynników do przeprowadzenia zajęć fakultatywnych dla studentów na kierunku Biotechnologia akceleratorem Gospodarki Opartej na Wiedzy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- zgodnie z załącznikiem 1.1 do siwz
6 303,74 PLN
2010-04-26 Warszawa

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Dostawy

Dostawa odczynników diagnostycznych wraz z materiałami zużywalnymi