eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - przetargiUniwersytet Kazimierza Wielkiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-27
2020-12-09
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Dostawa licencji do prowadzenia testów psychologicznych
2020-11-23
2020-12-01
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu sieciowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu "Stawiamy na rozwój UKW" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
2020-11-20
2020-12-02
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego
2020-11-20
2020-11-30
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Dostawa sprzętu studyjnego na potrzeby realizacji projektu POWR.03.05.00-00-PU10/19
2020-11-02
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Zakup, dostawa i montaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami w budynku starej Biblioteki przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy oraz serwis w okresie gwarancji.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-17
2020-11-24
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Dostawa i montaż mebli dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
2020-11-17
2020-11-25
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
2020-11-16
2020-11-23
Bydgoszcz Usługi Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Usługi w zakresie specjalistycznych tłumaczeń pisemnych i korekt językowych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
2020-11-12
2020-11-18
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Dostawa serwerów na potrzeby UKW w Bydgoszczy
2020-11-03
2020-11-13
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Dostawa sprzętu kompterowego oraz oprogramowania
2020-11-03
2020-11-13
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Dostawa pełnego systemu sieci bezprzewodowej (WiFi)
2020-11-02
2020-11-17
Bydgoszcz Roboty budowlane Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych /dawnej stołówki i kuchni / na laboratoryjne z przestrzenią dydaktyczną w obiekcie zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków WUOZ w Bydgoszczy pod numerem A/364/1 przy ul. Pl. Kościeleckich 8
2020-10-29
2020-11-12
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Sukcesywna dostawa odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej
2020-10-27
2020-11-05
Bydgoszcz Usługi Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Usługi w zakresie specjalistycznych tłumaczeń pisemnych i korekt językowych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
2020-10-26
2020-11-05
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
2020-10-19
2020-10-27
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Dostawa nośników danych pendrive
2020-10-15
2020-10-23
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Dostawa mikroskopów
2020-10-13
2020-10-21
Bydgoszcz Usługi Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Modernizacja aplikacji webowej biura oraz wykonanie aplikacji webowej stydyinbydgoszcz.pl dla Biura Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu "Stawiamy na rozwój UKW" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
2020-10-12
2020-10-22
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Dostawa pełnego systemu sieci bezprzewodowej (WiFi)
2020-10-05
2020-10-20
Bydgoszcz Roboty budowlane Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych /dawnej stołówki i kuchni / na laboratoryjne z przestrzenią dydaktyczną w obiekcie zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków WUOZ w Bydgoszczy pod numerem A/364/1 przy ul. Pl. Kościeleckich 8
2020-10-02
2020-10-12
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Zakup i dostawa obrabiarki CNC w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu "Stawiamy na rozwój UKW" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
2020-10-01
2020-10-09
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Dostawa nośników danych pendrive
2020-09-30
2020-10-08
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Dostawa sprzętu RTV oraz multimedialnego
2020-09-18
2020-09-28
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
2020-09-10
2020-09-18
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji specjalistycznego oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu "Stawiamy na rozwój UKW" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-18
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego
2020-11-13
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Zakup i dostawa obrabiarki CNC w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu "Stawiamy na rozwój UKW" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
2020-11-09
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego DOSTAWA MIKROSKOPÓW
2020-11-05
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji specjalistycznego oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu "Stawiamy na rozwój UKW" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
2020-10-29
brak danych
Bydgoszcz Usługi Uniwersytet Kazimierza Wielkiego DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
2020-10-28
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Dostawa sprzętu RTV oraz multimedialnego
2020-10-22
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Dostawa sprzętu laboratoryjnego
2020-10-21
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych oraz spełnienie wymogów ppoż w budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przy ul. Ossolińskich 12 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
2020-10-12
brak danych
Bydgoszcz Usługi Uniwersytet Kazimierza Wielkiego "Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby UKW w Bydgoszczy"
2020-10-05
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby UKW w Bydgoszczy
2020-10-02
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Dostawa licencji SAP wraz z niezbędnymi modułami do samodzielnej modyfikacjo i rozwoju w wraz ze wsparciem serwisowym ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu "Stawiamy na rozwój UKW" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej dla potrzeb Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
2020-09-29
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Sukcesywna dostawa materiałów stolarskich
2020-09-29
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych i stolarskich
2020-09-22
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Dostawa i montaż mebli dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
2020-09-21
brak danych
Bydgoszcz Usługi Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Sukcesywne usługi w zakresie specjalistycznych tłumaczeń pisemnych i korekt językowych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
2020-09-16
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
2020-09-16
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
2020-09-16
brak danych
Bydgoszcz Usługi Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Usługa w zakresie tłumaczenia pisemnego dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
2020-09-14
brak danych
Bydgoszcz Usługi Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Przedłużenie licencji na wirtualne urządzenia Cisco IronPort Email Security Appliance)pracujące w trybie Cluster wraz ze wsparciem producenta.
2020-09-09
brak danych
Bydgoszcz Usługi Uniwersytet Kazimierza Wielkiego OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY WYDZIAŁU MECHATRONIKI I INSTYTUTU INFORMATYKI (WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA) UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY, UL. KOPERNIKA 1

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.