eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › POLITECHNIKA WARSZAWSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA - przetargiPOLITECHNIKA WARSZAWSKA - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-12-01
2023-12-21
Warszawa Usługi POLITECHNIKA WARSZAWSKA Konserwacja wind w Zespole Domów Studenckich Politechniki Warszawskiej (Część 1 - DS RIVIERA, Część 2 - DS Babilon, DS Żaczek, DS Akademik, DS Mikrus)
2023-11-30
2024-01-12
Warszawa Roboty budowlane POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" robót remontowych izolacji przeciwwodnej ścian piwnicznych w Laboratorium Pojazdów w Gmachu Samochodów i Ciągników PW w Warszawie przy ul. Narbutta 84.
2023-11-29
2023-12-07
Warszawa Usługi POLITECHNIKA WARSZAWSKA Usługa przeprowadzenia audytu w projekcie Horyzont 2020 i wydanie CFS
2023-11-29
2023-12-07
Warszawa Dostawy POLITECHNIKA WARSZAWSKA Dostawa prasy dla jednostek Politechniki Warszawskiej
2023-11-28
2023-12-06
Warszawa Dostawy POLITECHNIKA WARSZAWSKA Dostawa laptopów oraz stacji roboczych przeznaczonych do wymagających obliczeniowo prac algorytmicznych dla Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki PW, w podziale na pakiety
2023-11-28
2023-12-05
Warszawa Dostawy POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zakup 36 szt. cyfrowych oscyloskopów wraz z wyposażeniem oraz 15 szt. laboratoryjnych funkcyjnych i arbitralnych generatorów
2023-11-28
2023-12-06
Warszawa Usługi POLITECHNIKA WARSZAWSKA Naprawa urządzeń transportu bliskiego w budynkach Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej
2023-11-28
2023-12-06
Warszawa Dostawy POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zakup dronów (25 szt.) dla Instytutu Techniki Lotniczej Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
2023-11-28
2023-12-06
Warszawa Usługi POLITECHNIKA WARSZAWSKA Świadczenie usługi cateringowej dla Centrum Studiów Zaawansowanych i Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych w podziale na części
2023-11-27
2023-12-19
Warszawa Roboty budowlane POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wykonanie robót remontowych wytypowanych pomieszczeń sanitarnych wraz z przystosowaniem ich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Gmachu Architektury PW w Warszawie przy ul. Koszykowej 55
2023-11-24
2023-12-04
Warszawa Usługi POLITECHNIKA WARSZAWSKA Usługa konserwacji systemu oddymiania Auli Głównej Politechniki Warszawskiej

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla POLITECHNIKA WARSZAWSKA
POLITECHNIKA WARSZAWSKA - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-23
2023-11-30
Warszawa Dostawy POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sukcesywne dostawy podstawowych związków chemicznych do zastosowań laboratoryjnych dla Wydziału Chemicznego
2023-11-23
2023-11-24
Warszawa Dostawy POLITECHNIKA WARSZAWSKA Dostawa światłowodów włóknowych na zakres MIR dla Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW.
2023-11-23
2023-12-01
Warszawa Usługi POLITECHNIKA WARSZAWSKA Usługa cateringu świadczona w związku ze spotkaniem wigilijnym pracowników ISE
2023-11-22
2023-11-29
Warszawa Usługi POLITECHNIKA WARSZAWSKA Usługa cateringowa na spotkanie wigilijne z udziałem Rektora i Zespołu Rektorskiego organizowane w dniu 22 grudnia 2023 r.
2023-11-22
2023-11-28
Warszawa Usługi POLITECHNIKA WARSZAWSKA Usługa wykonania audytu zewnętrznego dla 2 projektów badawczych na podstawie umowy z NCBR dla Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej
2023-11-22
2023-11-30
Warszawa Usługi POLITECHNIKA WARSZAWSKA BZP.261.58.2023 - Sukcesywne usługi drukowania dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku
2023-11-22
2023-11-30
Warszawa Dostawy POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zakup Chemikalia: A) podstawowe odczynniki chemiczne, B) gazy techniczne dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
2023-11-22
2023-11-30
Warszawa Dostawy POLITECHNIKA WARSZAWSKA Dostawa elementów konstrukcyjnych stosu MCFC dla Instytutu Techniki Lotniczej Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
2023-11-22
2023-12-01
Warszawa Usługi POLITECHNIKA WARSZAWSKA Świadczenie usługi cateringowej wraz z obsługą kelnerską na "Wigilię Ogólnouczelnianą" dla studentów PW
2023-11-22
2023-11-30
Warszawa Usługi POLITECHNIKA WARSZAWSKA Usługa cateringowa - Spotkanie Świąteczne pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii
2023-11-22
2023-11-29
Warszawa Usługi POLITECHNIKA WARSZAWSKA Świadczenie usługi cateringowej podczas seminarium organizowanego przez Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
2023-11-22
2023-11-29
Warszawa Usługi POLITECHNIKA WARSZAWSKA BZP.261.57.2023 Przewóz osób na trasie Płock-Sierpc-Płock w dniu 17.12.2023 r.
2023-11-21
2023-11-29
Warszawa Usługi POLITECHNIKA WARSZAWSKA Świadczenie usług druku na potrzeby Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej
2023-11-21
2023-11-29
Warszawa Usługi Politechnika Warszawska Wykonanie usługi cateringowej podczas wigilii Wydziałowej
2023-11-20
2023-11-28
Warszawa Usługi POLITECHNIKA WARSZAWSKA Świadczenie usługi cateringowej realizowanej w dniu 12 grudnia 2023 r. dla Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej
2023-11-17
2023-11-24
Warszawa Dostawy POLITECHNIKA WARSZAWSKA Dostawa kalendarzy na rok 2024 r.
2023-11-15
2023-11-23
Warszawa Usługi POLITECHNIKA WARSZAWSKA Comiesięczna konserwacja prewencyjna trzech wind znajdujących się w budynku Rektorska 4 wraz z podłączeniem do całodobowego centrum zgłoszeniowego
2023-11-15
2023-11-24
Warszawa Dostawy Politechnika Warszawska Dostawa środków ochrony osobistej
2023-11-15
2023-11-23
Warszawa Usługi POLITECHNIKA WARSZAWSKA Świadczenie usługi cateringowej podczas spotkania wigilijnego pracowników i emerytów Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
2023-11-14
2023-11-22
Warszawa Dostawy POLITECHNIKA WARSZAWSKA BZP.261.56.2023 - Zakup z dostawą sprzętu AGD dla jednostek Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla POLITECHNIKA WARSZAWSKA
POLITECHNIKA WARSZAWSKA - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-12-01
brak danych
Warszawa Usługi POLITECHNIKA WARSZAWSKA BZP.261.58.2023 - Sukcesywne usługi drukowania dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku
2023-11-30
brak danych
Warszawa Roboty budowlane POLITECHNIKA WARSZAWSKA ZP.RB.SE.27.2023 Wykonanie w formule zaproj. i wybud. instal. zasil. awaryj. rozdzielni gł. R1-0 w Gmachu Fizyki PW przy ul. Koszykowej 75 z wymianą układu SZR oraz dostawa agregatu prądotwór. 0,5 MW.
2023-11-27
brak danych
Warszawa Usługi POLITECHNIKA WARSZAWSKA Świadczenie usługi cateringowej wraz z obsługą kelnerską podczas uroczystości "Gala Złotej Kredy" dla studentów Politechniki Warszawskiej
2023-11-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wykonanie robót remontowych dachu części płaskiej budynku bis Gmachu Starego Technologicznego Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 86
2023-11-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wykonanie robót remontowych pomieszczeń 212,213, 224, 228, 237, 238, 264 dla potrzeb Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej.
2023-11-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane POLITECHNIKA WARSZAWSKA BZP.261.51.2023 Przebudowa Gmachu Głównego w celu dostosowania budynku do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17 - przeciwpożarowa instalacja wodociągowa
2023-11-23
brak danych
Warszawa Dostawy POLITECHNIKA WARSZAWSKA Dostawa: spektrometru (zadanie 1), eksykatorów (zadanie 2), potencjostatu (zadanie 3) do Laboratorium Pomiarowego dla Instytutu Techniki Lotniczej Mechaniki Stosowanej Wydziału MEiL PW
2023-11-22
brak danych
Warszawa Dostawy POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zakup dronów (40 szt.) na potrzeby realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0040/22 dla Instytutu Techniki Lotniczej Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW
2023-11-22
brak danych
Warszawa Usługi POLITECHNIKA WARSZAWSKA Świadczenie usługi wykonywania testów druku wielkoformatowego układów elektronicznych.
2023-11-17
brak danych
Warszawa Dostawy POLITECHNIKA WARSZAWSKA Dostawa urządzeń multimedialnych dla Krajowego Laboratorium PL-5G
2023-11-16
brak danych
Warszawa Dostawy POLITECHNIKA WARSZAWSKA Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego na potrzeby Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Mechatroniki PW
2023-11-16
brak danych
Warszawa Usługi POLITECHNIKA WARSZAWSKA Przygotowanie i przeprowadzenie siedmiu szkoleń o tematyce formalno - prawnej dla pracowników Politechniki Warszawskiej.
2023-11-15
brak danych
Warszawa Dostawy POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, branżowej oraz sportowej dla pracowników PW przez okres 24 miesięcy
2023-11-15
brak danych
Warszawa Usługi POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zakwaterowanie na czas Trzydniowych Warsztatów Rozwojowych dla członków Orkiestry Rozrywkowej w dniach 24-26.11.2023 r.
2023-11-14
brak danych
Warszawa Usługi POLITECHNIKA WARSZAWSKA Usługa cateringowa realizowana w dniu 15.11.2023 r. podczas uroczystości obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej
2023-11-13
brak danych
Warszawa Dostawy POLITECHNIKA WARSZAWSKA Dostawa stanowiska do badań wytrzymałościowych
2023-11-13
brak danych
Warszawa Usługi POLITECHNIKA WARSZAWSKA BZP.261.53.2023 - Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy oraz dodatkowych badań profilaktycznych dla pracowników PW Filii w Płocku
2023-11-13
brak danych
Warszawa Dostawy POLITECHNIKA WARSZAWSKA Dostawa filtru dichroicznego.
2023-11-09
brak danych
Warszawa Usługi POLITECHNIKA WARSZAWSKA BZP.261.50.2023 "Przewóz osób w dniach 24.10.2023 r. oraz 07.11.2023 r."
2023-11-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wykonanie termomodernizacji Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Noakowskiego 3 - docieplenie stropodachu nad 4 piętrem.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla POLITECHNIKA WARSZAWSKA
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.