eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA - przetargiPOLITECHNIKA WROCŁAWSKA - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-09-29
2022-10-07
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Dostawa chromatografów cieczowych dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej - 3 zadania
2022-09-28
2022-10-06
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA SZP/242-184/2022 Dostawa zestawu aparatury do badania proszków metali i tworzyw sztucznych w ramach potrzeb Politechniki Wrocławskiej (W10).
2022-09-23
2022-10-03
Wrocław Usługi POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Realizacja filmów popularnonaukowych o badaniach prowadzonych w Politechnice Wrocławskiej
2022-09-23
2022-10-03
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA SZP/242-166/2022 Dostawa zestawu pomiarowego do lokalizacji i identyfikacji źródeł hałasu oraz przeprowadzania analiz wielkości akustycznych dla Katedry Eksploatacji Systemów Technicznych W10 PWr
2022-09-22
2022-10-07
Wrocław Roboty budowlane POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wykonie instalacji odgromowej i uziemiającej dla Budynku C-7 Politechniki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim 11 we Wrocławiu
2022-09-19
2022-10-06
Wrocław Roboty budowlane POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku A-1 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Stanisława Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu do aktualnych przepisów przeciwpożarowych
2022-09-14
2022-09-30
Wrocław Roboty budowlane POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Remont dachu wraz z instalacją odgromową w Domu Studenckim Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej 78

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-09-21
2022-09-29
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Dostawa optyki konwertującej wiązkę gaussowską w wiązkę besselowską dla stacji R&D do mikroobróbki laserowej dla W12N PWr
2022-09-21
2022-09-29
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA SZP/242-149/2022 Zasoby programistyczne w ramach projektu "CLARIN - Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna - 5 zadań
2022-09-19
2022-09-27
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Dostawa kalendarzy na rok 2023 dla Politechniki Wrocławskiej
2022-09-16
2022-09-26
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA SZP/242-180/2022 Dostawa monitorów, komputerów stacjonarnych i laptopów dla Politechniki Wrocławskiej - Zadania.
2022-09-14
2022-09-22
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA SZP/242-174/2022 Dostawa dwóch manipulatorów dla Politechniki Wrocławskiej
2022-09-12
2022-09-27
Wrocław Roboty budowlane POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wykonanie przebudowy pomieszczeń nr 1,2,3 oraz korytarza parteru zlokalizowanych w bud.C-5 Politechniki Wrocławskiej na potrzeby siedziby Dziekanatu Wydziału W12
2022-09-09
2022-09-20
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Dostawa i montaż mebli biurowych dla Działu Informatyzacji.
2022-09-09
2022-09-20
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Dostawa optyki konwertującej wiązkę gaussowską w wiązkę besselowską dla stacji R&D do mikroobróbki laserowej dla 12N PWR
2022-09-09
2022-09-20
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA SZP/242-169/2022_Dostawa, wniesienie oraz montaż mebli na wymiar do laboratorium nr 408 w budynku C-2 Politechniki Wrocławskiej.
2022-09-09
2022-09-19
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA SZP/242-159/2022 Dostawa sprzętu komputerowego dla W10 w ramach potrzeb Politechniki Wrocławskiej - Zadania
2022-09-08
2022-09-28
Wrocław Usługi POLITECHNIKA WROCŁAWSKA SZP/242-172/2022 Świadczenie usług cateringowych dla Politechniki Wrocławskiej
2022-09-07
2022-09-19
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Dostawa dwuosiowego układu tensometrycznego dla Katedry Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej
2022-09-06
2022-09-14
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA SZP/242-168/2022_Sukcesywna dostawa produktów spożywczych suchych dla Działu Stołówek Studenckich Politechniki Wrocławskiej.
2022-09-06
2022-09-15
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA SZP/242-164/2022 Dostawa Zestawu do chromatografii gazowej sprzężonego z detektorem masowym dla Katedry Chemii Organicznej i Medycznej Politechniki Wrocławskiej
2022-09-06
2022-09-14
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA SZP/242-146/2022 Zasoby lingwistyczne w ramach projektu "CLARIN - Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna" - 14 zadań.
2022-09-02
2022-09-12
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA SZP/242-163/2022 Dostawa spektrofluorymetru dla Instytutu Materiałów Zaawansowanych Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
2022-09-02
2022-09-12
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA DOSTAWA APARATU DO POMIARU RÓŻNICOWEJ FLUORYMETRII SKANINGOWEJ DLA KATEDRY CHEMII BIOORGANICZNEJ
2022-08-31
2022-09-13
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA SZP/242-151/2022 Dostawa autokorelatora do pomiaru czasu trwania impulsów laserowych
2022-08-29
2022-09-07
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Dostawa materiałów promocyjnych dla Politechniki Wrocławskiej
2022-08-26
2022-09-07
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA SZP/242-162/2022_Dostawa, wniesienie oraz montaż mebli do pomieszczeń nr 305A i 305B w budynku C-05 Politechniki Wrocławskiej.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-09-30
brak danych
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA SZP/242-130/2022- Sukcesywna dostawa warzyw i owoców dla Działu Stołówek Studenckich Politechniki Wrocławskiej.
2022-09-27
brak danych
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA SZP/242-147/2022_Dostawa przestrzennego modulatora światła (SLM) dla Katedry Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki Politechniki Wrocławskiej.
2022-09-27
brak danych
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA SZP/242-123/2022 Dostawa materiałów konstrukcyjnych dla wymienników wyparnych do testów - 3 zadania.
2022-09-23
brak danych
Wrocław Roboty budowlane POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wykonanie remontu dachów nadbudówek zlokalizowanych na dachu bud.C-2 PWr przy ul. Janiszewskiego 11-17
2022-09-21
brak danych
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Dostawa optyki konwertującej wiązkę gaussowską w wiązkę besselowską dla stacji R&D do mikroobróbki laserowej dla 12N PWR
2022-09-19
brak danych
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Dostawa sprzętu komputerowego - zadania.
2022-09-19
brak danych
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów.
2022-09-15
brak danych
Wrocław Roboty budowlane POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Remont dachu wraz z instalacją odgromową w Domu Studenckim Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej 78
2022-09-15
brak danych
Wrocław Roboty budowlane POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wykonanie przebudowy pomieszczeń nr 1,2,3 oraz korytarza parteru zlokalizowanych w bud.C-5 Politechniki Wrocławskiej na potrzeby siedziby Dziekanatu Wydziału W12
2022-09-14
brak danych
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA SZP/242-131/2022-Sukcesywna dostawa nabiału dla Działu Stołówek Studenckich Politechniki Wrocławskiej.
2022-09-14
brak danych
Wrocław Roboty budowlane POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku A-1 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Stanisława Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu do aktualnych przepisów przeciwpożarowych
2022-09-12
brak danych
Wrocław Usługi POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku A-1 PWr pod potrzeby wykonania szybu, montażu dźwigu osobowego z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami
2022-09-12
brak danych
Wrocław Roboty budowlane POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wymiana drzwi wejściowych na parterze w budynku C-13 Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 23-25
2022-09-09
brak danych
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA SZP/242-154/2022_Sukcesywna dostawa produktów spożywczych suchych dla Działu Stołówek Studenckich Politechniki Wrocławskiej.
2022-09-08
brak danych
Wrocław Usługi POLITECHNIKA WROCŁAWSKA SZP/242-104/2022 Usługa cateringowa dla Politechniki Wrocławskiej
2022-09-06
brak danych
Wrocław Roboty budowlane POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Remont pokrycia dachu w budynku C-7 Politechniki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim 11 we Wrocławiu, obejmujący dach budynku hali (część wysoka + 11,5)
2022-09-06
brak danych
Wrocław Roboty budowlane POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wykonanie przebudowa kotłowni w budynku B wraz z instalacją grzewczą w budynku C Filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej 78
2022-09-05
brak danych
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH W RAMACH PROJEKTU "NLPQT - NARODOWE LABORATORIUM FOTONIKI I TECHNOLOGII KWANTOWYCH" - DWA ZADANIA
2022-09-05
brak danych
Wrocław Roboty budowlane POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wykonanie robót budowlanych dotyczących dostosowania budynku Filii Politechniki Wrocławskiej w Legnicy, przy ul. Stefana Batorego 9 do obowiązujących przepisów pożarowych - I Etap
2022-09-05
brak danych
Wrocław Dostawy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA SZP/242-65/2022 Zasoby programistyczne i lingwistyczne w ramach projektu "CLARIN - Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna" - 6 zadań.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.