eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › SYGNITY S.A.

Dane wykonawcy:

SYGNITY S.A.
Postępu 17 B
02-676 Warszawa
woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne udzielone firmie SYGNITY S.A. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2017Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

335

Łączna wartość
wygranych przetargów

443 717 526 zł

Liczba zamawiających

141

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma SYGNITY S.A., najczęściej zlokalizowane były w województwie mazowieckim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie SYGNITY S.A. zamówień to 443 717 526,01 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2013 (48 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Powiatowy Urząd Pracy.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 376 243 120,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Telewizja Polska S.A. Ośrodek Informatyki i Telekomunikacji przetargu, którego przedmiotem było wykonanie dostawy licencji na oprogramowanie ORACLE lub równoważne wraz z usługą asysty technicznej i konserwacji.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 23,22 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Serwis urządzeń kopertujących KERN 2500 zlokalizowanych w Ośrodkach Wydruku i Konfekcjonowania CP Przetarg ogłoszony był przez Poczta Polska S.A. ul. Rakowiecka 26.


Liczba udzielonych firmie SYGNITY S.A. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy SYGNITY S.A. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2017 7 1 926 107,57 PLN 7
2016 7 1 236 101,64 PLN 7
2015 28 5 031 159,72 PLN 17
2014 34 7 609 783,75 PLN 23
2013 48 11 336 045,37 PLN 36
2012 40 7 423 789,10 PLN 29
2011 38 5 283 438,15 PLN 29
2010 40 9 476 104,48 PLN 27
2009 36 5 237 109,21 PLN 29
2008 30 383 552 580,39 PLN 22
2007 27 5 605 306,63 PLN 23
RAZEM: 335 443 717 526,01 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (230 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 49 079 572,68 zł). Przetargi, w których wygrywa firma SYGNITY S.A. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania, Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, Usługi wdrażania oprogramowania, Usługi w zakresie oprogramowania, Usługi w zakresie wsparcia systemuPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma SYGNITY S.A. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Warszawa (87 przetargów na łączną kwotę 402 569 847,14 zł). Katowice (25 przetargów na łączną kwotę 7 685 690,43 zł). Łódź (24 przetargi na łączną kwotę 7 027 463,09 zł). Wałbrzych (18 przetargów na łączną kwotę 592 470,52 zł). Zielona Góra (15 przetargów na łączną kwotę 3 756 882,28 zł).

Lista przetargów, w których firma SYGNITY S.A. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-06-30 Warszawa

Telewizja Polska S.A.
Usługi

Zakup usługi wsparcia klastra firewalla Fortigate przez okres 36 miesięcy
516 877,71 PLN
2017-04-18 Koszalin

Gmina Miasto Koszalin-Urząd Miejski
Usługi

Usługa konserwacji eksploatowanego w Urzędzie Miejskim w Koszalinie systemu informatycznego (oprogramowania), zwanego dalej "systemem", obejmującego sieciowy, wielodostępny system do prowadzenia spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków, planowania i zagospodarowania przestrzennego.
203 097,60 PLN
2017-03-29 Zielona Góra

Urząd Miasta
Usługi

ASYSTA TECHNICZNA NA OPROGRAMOWANIE FUNKCJONUJĄCE W RAMACH SPECJALISTYCZNEGO SYSTEMU GIS
244 770,00 PLN
2017-03-27 Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego
Usługi

Świadczenie usług serwisu dla aplikacji ESDK wraz z możliwością opcjonalnego zakupu modyfikacji.
442 062,00 PLN
2017-03-27 Łódź

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Usługi

udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych w tym zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych, jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz windykacji
262 320,00 PLN
2017-02-28 Siemianowice Śląskie

Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
Dostawy

Zakup licencji oprogramowania do obsługi Świadczeń Rodzinnych dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
8 034,98 PLN
2017-01-11 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
Dostawy

Zakup licencji i wsparcia oprogramowania SR/FA/SW/APS
248 945,28 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SYGNITY S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 1 926 107,57 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-12-30 Kraków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Usługi

Udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi zadań z zakresu pieczy zastępczej wraz z modułem Windykacja, zadań wsparcia rodziny,Zespołów Interdyscyplinarnych dotyczących przemocy w rodzinie
12 483,02 PLN
2016-12-22 Tychy

Prezydent Miasta Tychy
Usługi

"Usługi informatyczne w zakresie rozszerzenia funkcjonalności i utrzymania systemu Kataster WZ, z podziałem na zadania."
173 430,00 PLN
2016-12-01 Warszawa

Ministerstwo Rodziny
Usługi

Usługa dodania Wartości Automatycznie Wyliczanych (WAW) do Oprogramowania Pomost STD.
353 595,00 PLN
2016-06-15 Łódź

Łódzki Ośrodek Geodezji
Usługi

Nadzór autorski, konserwacje, opiekę techniczną i dostosowanie dla następującego Oprogramowania Podsystem Obiegu Dokumentów - POD
65 040,65 PLN
2016-03-30 Zielona Góra

Urząd Miasta
Usługi

Asysta techniczna na oprogramowanie funkcjonujące w ramach specjalistycznego systemu GIS.
244 770,00 PLN
2016-03-29 Łódź

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Dostawy

dostawa licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz windykacji wraz z utrzymaniem oprogramowania
183 685,37 PLN
2016-03-25 Koszalin

Urząd Miejski w Koszalinie
Usługi

Usługa konserwacji eksploatowanego w Urzędzie Miejskim w Koszalinie systemu informatycznego (oprogramowania), zwanego dalej systemem, obejmującego sieciowy, wielodostępny system informatyczny do prowadzenia spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków, planowania i zagospodarowania przestrzennego
203 097,60 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SYGNITY S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 1 236 101,64 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-12-30 Katowice

Miasto Katowice
Usługi

Wykonanie szeregu modernizacji systemu Kataster WZ
383 760,00 PLN
2015-12-30 Tychy

Prezydent Miasta Tychy
Usługi

Wykonanie asysty technicznej oraz świadczenia usług serwisowych w eksploatacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego KATASTER WZ do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w mieście Tychy
173 430,00 PLN
2015-12-22 Ełk

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku
Usługi

Kontynuacja nadzoru autorskiego SEPI w roku 2016 , wdrożenie modułu Komunikacja SMS oraz email z klientami PUP systemu Syriusz STD ,.
31 314,87 PLN
2015-12-18 Kraków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Usługi

Dostosowanie aplikacji Pomost Std do obsługi kart przedpłaconych
19 926,00 PLN
2015-12-15 Chorzów

Miasto Chorzów
Usługi

Świadczenie usług nadzoru autorskiego systemu KatasterWZ w roku 2016
108 240,00 PLN
2015-12-15 Kraków

Izba Celna w Krakowie
Usługi

Zakup usług rozwojowych w ilości 88 osobodni z przeznaczeniem na dostosowanie Systemu
124 520,00 PLN
2015-12-14 Kraków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Usługi

Udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania
12 483,02 PLN
2015-12-14 Gorzów Wielkopolski

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

Usługa nadzoru autorskiego systemu InfoKadra
4 600,00 PLN
2015-12-14 Gorzów Wielkopolski

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

Usługa nadzoru autorskiego oraz usługa SaaS dla Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej
19 380,00 PLN
2015-12-03 Zielona Góra

Urząd Miasta
Usługi

Asysta techniczna na oprogramowanie funkcjonujące w ramach specjalistycznego systemu GIS na IV kwartał 2015 - zamówienie uzupełniające.
64 482,75 PLN
2015-11-24 Katowice

Miasto Katowice
Usługi

Świadczenie usług serwisowych, nadzór autorski oraz usługi wsparcia oprogramowania Kataster WZ, Geo-Decyzje, Geo-ZASÓB w tymGeo-Prace, Geo-ZUD, Geo-Wydruki, Geo-Szkice, Geo-Zlecenia, Geo-Osnowa oraz Portal Geo-Ośrodek, RCiWN, SONET EE, ArcJARC i rejestracja zdarzeń przestrzennych, GeoDrogi, ODO i Monitoring, Geo-Komunikaty, Portal EGBiL - SonetWeb, zarządzanie użytkownikami, Eksploatacja Górnicza, Kataster AE, AE3D, AR, Kataster PP firmy Sygnity S.A
184 500,00 PLN
2015-11-24 Gorzów Wielkopolski

Powiatowy Urząd Pracy
Dostawy

Zakup i wdrożenie Rejestratora Czasu Pracy zintegrowanego z systemem Syriusz
14 000,00 PLN
2015-11-17 Łódź

Łódzki Ośrodek Geodezji
Usługi

Nadzór autorski, konserwacja, opieka techniczna i dostosowanie dla następującego Oprogramowania: Kadry i Płace i Zarządzanie Systemem.
17 886,18 PLN
2015-11-10 Chorzów

Miasto Chorzów
Usługi

Modernizacja systemu KatasterWZ
177 243,00 PLN
2015-11-05 Warszawa

Kancelaria Sejmu RP
Usługi

Świadczenie usługi wsparcia pogwarancyjnego dla systemu obsługi głosowań w sali posiedzeń Sejmu
616 205,40 PLN
2015-10-19 Białystok

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku
Dostawy

Dostawa specjalistycznego urządzenia typu NAS z zestawem dysków - 1 szt. oraz jednostki pamięci taśmowej - 1 szt
152 369,76 PLN
2015-10-09 Zielona Góra

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Usługi

serwis systemów informatycznych MAXeRUM, MAXePORTAL
120 000,00 PLN
2015-08-07 Katowice

Miasto Katowice
Usługi

Wykonanie szeregu modernizacji systemu Kataster WZ
36 900,00 PLN
2015-07-17 Warszawa

Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
Dostawy

Rozbudowa systemu pamięci masowej klasy midrange
786 940,17 PLN
2015-07-01 Kraków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Usługi

Zakup licencji na oprogramowanie do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych
1 758,00 PLN
2015-06-17 Warszawa

Urząd do Spraw Cudzoziemców
Usługi

Przygotowanie modułu autentykacji oraz autoryzacji pomiędzy Krajowym Systemem Konsultacyjnym, będącym narzędziem do przeprowadzania konsultacji w sprawach wizowych, a systemem Pobyt v.2.
442 308,00 PLN
2015-03-16 Warszawa

Urząd do Spraw Cudzoziemców
Usługi

Rozwijanie funkcjonalności systemie Pobyt v.2 (zamówienie uzupełniające)
520 190,37 PLN
2015-02-27 Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości
Usługi

Usługa prowadzenia nadzoru nad eksploatacją, świadczenia serwisu, wsparcia technicznego i modyfikacji dla systemu SIS2-SAD.
649 999,98 PLN
2015-02-25 Kraków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Usługi

Zakup licencji na aplikacje do obsługi zadań z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
8 488,97 PLN
2015-02-18 Zielona Góra

Urząd Miasta
Usługi

Asysta techniczna na oprogramowanie funkcjonujące w ramach specjalistycznego systemu GIS
193 448,25 PLN
2015-01-14 Piastów

Burmistrz Miasta Piastowa
Usługi

Świadczenie usług serwisowych nad oprogramowaniem URZĄD.NT
87 302,40 PLN
2015-01-08 Piastów

Burmistrz Miasta Piastowa
Usługi

Świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowegoa) System Ewidencji Ludności (SELWIN) b) Rejestr Wyborców (RWWIN) c) System Urzędu Stanu Cywilnego (USCWIN)
23 025,60 PLN
2015-01-07 Katowice

Główny Instytut Górnictwa
Usługi

przedłużenie o 3 lata wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania do systemu audytu oprogramowania, posiadanego przez Zamawiającego.
56 457,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SYGNITY S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 5 031 159,72 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-12-29 Chorzów

Miasto Chorzów
Usługi

świadczenie usług nadzoru autorskiego systemu KatasterWZ w roku 2015
107 502,00 PLN
2014-12-22 Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego
Usługi

Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego oraz usług asysty technicznej oprogramowania SPID obejmującego następujące modułySpid BPN, Spid SIS, Spid BFG oraz migracja modułów do nowej wersji.
274 290,00 PLN
2014-12-22 Tychy

Prezydent Miasta Tychy
Usługi

Wykonanie asysty technicznej oraz świadczenia usług serwisowych w eksploatacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego KATASTER WZ do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w mieście Tychy
165 189,00 PLN
2014-12-19 Warszawa

Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej - Politechnika Warszawska
Dostawy

UPGRADE SYSTEMU SAP ERP O LICENCJE BUSINESS INTELLIGENCE
141 968,23 PLN
2014-12-03 Warszawa

Telewizja Polska S.A.
Dostawy

dostawa dwóch identycznych urządzeń typu firewall
469 838,67 PLN
2014-12-01 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
Usługi

Świadczenie usługi wsparcia systemu SAP ERP
120 000,00 PLN
2014-12-01 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
Usługi

Świadczenie usług wsparcia dla systemów ewidencji ludności SELWIN.
680 400,00 PLN
2014-11-26 Sosnowiec

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu
Usługi

Zakup i wdrożenie modułu Cyfrowe Archiwum Dokumentów do systemu Syriusz STD
61 788,62 PLN
2014-11-25 Wrocław

Politechnika Wrocławska
Usługi

Postępowanie nr AC/BZP/239/2014 prowadzone w trybie z wolnej ręki na realizację zadania pod nazwąModyfikacja zewnętrznego systemu Edukacja.CL (Stworzenie usług WS umożliwiających wymianę danych odnośnie realizowanych projektów pomiędzy naukowcami a potencjalnymi naukowcami. Modyfikacje architektury systemu usprawniające stworzenie oraz zastosowanie modeli archiwizacji i anonimizacji) w ramach projektu SpinLab.
390 000,00 PLN
2014-11-24 Chorzów

Miasto Chorzów
Usługi

Wykonanie modernizacji systemu KatasterWZ
86 100,00 PLN
2014-11-07 Łódź

Łódzki Ośrodek Geodezji
Usługi

Usługi dodatkowe polegające na wykonaniu dodatkowych funkcjonalności i modyfikacji we wdrożonym oprogramowaniu pn.: Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN Ewidencja Nieruchomości, ZM Zarządzanie Mieniem i KN Księgowość Niepodatkowa, pozwalających na integrację danych.
182 926,83 PLN
2014-10-21 Warszawa

Urząd do Spraw Cudzoziemców
Usługi

wykonanie nowego interfejsu (WebService) w Systemie Pobyt v.2 (zamówienie uzupełniające)
132 643,20 PLN
2014-10-10 Warszawa

Urząd do Spraw Cudzoziemców
Usługi

Wykonywanie zmian w Systemie Pobyt v.2
180 000,00 PLN
2014-09-22 Białystok

Sąd Apelacyjny
Usługi

Modernizacja systemu EPO ( Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru ) w sposób umożliwiający jego integrację z systemem operatora pocztowego.
386 000,00 PLN
2014-08-13 Chorzów

Miasto Chorzów
Usługi

usługa świadczenia nadzoru autorskiego systemu SEPI w roku 2014
6 765,00 PLN
2014-08-11 Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego
Usługi

Świadczenie usług serwisu i asysty technicznej dla systemu komputerowego DiMon
268 140,00 PLN
2014-06-17 Wałbrzych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
Usługi

Sprawowanie opieki informatycznej nad oprogramowaniem Pracownie RCKiK - KRDK i oprogramowaniem wspomagającym w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
72 619,20 PLN
2014-05-27 Katowice

Miasto Katowice
Usługi

Wykonanie szeregu modernizacji systemu Kataster WZ (...) - Wykonanie modyfikacji modułu Geo-Zlecenia, polegającej na generowaniu kodu kreskowego 2D w formacie pdf-417, na potrzeby dokonywania opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne.
18 450,00 PLN
2014-05-15 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Dostawy

Dostawa oprogramowania do wsparcia procesu planowania i budżetowania z bezterminową licencją na nielimitowaną ilość użytkowników dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
696 180,00 PLN
2014-04-16 Kielce

Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Dostawy

Dostawa licencji i utrzymanie Podsystemu Obiegu Dokumentów PSZ.eDOK (dla max. 70 użytkowników), wraz z wdrożeniem i nadzorem autorskim na 2014 rok oraz przeprowadzeniem trzydniowych konsultacji przystanowiskowych/ indywidualnych i jednodniowym szkoleniem grupowym
23 491,00 PLN
2014-04-09 Katowice

Miasto Katowice
Usługi

Wykonanie usługi migracji danych stanowiących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny do struktur określonych Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
108 240,00 PLN
2014-03-31 Katowice

Miasto Katowice
Usługi

Świadczenie usług serwisowych, nadzór autorski oraz usługi wsparcia oprogramowania Kataster WZ, Geo-Decyzje, Geo-ZASÓB w tymGeo-Prace, Geo-ZUD, Geo-Wydruki, Geo-Szkice, Geo-Zlecenia, Geo-Osnowa oraz Portal Geo-Ośrodek, RCiWN, SONET EE, ArcJARC i rejestracja zdarzeń przestrzennych, GeoDrogi, ODO i Monitoring, Geo-Komunikaty, Portal EGBiL - SonetWeb, zarządzanie użytkownikami, Eksploatacja Górnicza, Kataster AE, AE3D, AR, Kataster PP firmy Sygnity S.A.
190 000,00 PLN
2014-03-24 Warszawa

Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych
Dostawy

Rozbudowa środowiska Oracle Fussion Middleware o nowe licencje WebCenter lub równoważne na potrzeby nowego modułu Elektronicznego Obiegu Dokumentów systemu SGW wraz z asystą techniczną
877 962,39 PLN
2014-03-18 Łódź

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Dostawy

dostawa licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz windykacji
128 455,28 PLN
2014-03-10 Zielona Góra

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Dostawy

Pełnienie roli Wykonawcy prac związanych z inwestycją pn.Lubuski e-Urząd
848 693,85 PLN
2014-02-12 Kraków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Usługi

Zakup licencji na aplikacje do obsługi zadań
7 985,65 PLN
  Michałowice

Gmina Michałowice
Usługi

Autorska opieka serwisowa nad oprogramowaniem SELWIN, RWWIN i URZAD.NT Nr sprawyZP.2712.01.2014.
74 365,80 PLN
2014-01-28   Autorska opieka serwisowa nad oprogramowaniem URZAD.NT 16 236,00 PLN
2014-01-28   Autorska opieka serwisowa nad oprogramowaniem SELWIN i RWWIN. 58 129,80 PLN
2014-01-24 Konstancin-Jeziorna

Gmina Konstancin-Jeziorna
Usługi

Świadczenie usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad systemem informatycznym FORUM
100 894,44 PLN
2014-01-07 Katowice

Miasto Katowice
Usługi

Świadczenie usługi nadzoru autorskiego, usług serwisowych i modernizacji systemu MIDAS wykorzystywanego w UM Katowice w 2014 r.
340 000,00 PLN
2014-01-03 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
Dostawy

Udzielenie licencji i utrzymanie Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) oraz Funduszu Alimentacyjnego (FA) wraz z modułem w postaci roli Obsługa windykacji
120 740,63 PLN
2014-01-02 Tychy

Prezydent Miasta Tychy
Usługi

Wykonanie asysty technicznej oraz świadczenia usług serwisowych w eksploatacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego KATASTER WZ do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w mieście Tychy
165 189,00 PLN
2014-01-02 Bogatynia

Gmina Bogatynia
Usługi

Świadczenie na rzecz Gminy Bogatynia nadzoru autorskiego nad autorskim oprogramowaniem użytkowanym w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni oraz świadczenia usług serwisowych w okresie od 02.01.2014 do 31.12.2014r.
74 724,96 PLN
2014-01-02 Pabianice

Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Zbigniewa Dychto
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH I NADZORU AUTORSKIEGO NAD OPROGRAMOWANIEM ZSI URZAD.NT DLA URZEDU MIEJSKIEGO W PABIANICACH
108 240,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SYGNITY S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 7 609 783,75 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-31 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
Usługi

Obsługa serwisowa systemu KOMKARTA w 2014 roku
337 856,40 PLN
2013-12-30 Warszawa

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Usługi

Asysta techniczna systemu Gandalf
244 800,00 PLN
2013-12-27 Warszawa

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
Dostawy

Rozbudowa przełącznika sieci SAN oraz wsparcie techniczne na okres 3 lat
423 688,26 PLN
2013-12-24 Piastów

Burmistrz Miasta Piastowa
Usługi

Świadczenie usług serwisowych nad oprogramowaniem URZĄD.NT
83 148,00 PLN
2013-12-20 Chorzów

Urząd Miasta Chorzów
Usługi

świadczenie usług nadzoru autorskiego systemu KatasterWZ w roku 2014
97 106,04 PLN
2013-12-17 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
Usługi

Świadczenie usług wsparcia dla systemów ewidencji ludności SELWIN
963 300,00 PLN
2013-12-16 Pruszków

Gmina Miasto Pruszków
Usługi

Świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem URZĄD.NT
63 741,84 PLN
2013-12-03 Katowice

Miasto Katowice
Usługi

Modyfikacja modułu Geo-Zlecenia w Systemie Kataster WZ w zakresie możliwości ustalania wysokości opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne w formie decyzji administracyjnych.
42 400,00 PLN
2013-11-29 Chorzów

Urząd Miasta Chorzów
Usługi

Wykonanie modernizacji systemu KatasterWZ
108 938,64 PLN
2013-11-26 Kielce

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Dostawy

Dostawa przełączników typu 1 w ilości 21 szt.
121 142,70 PLN
2013-11-25 Dębica

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy
Usługi

WDROŻENIE I UTRZYMANIE PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ
40 995,90 PLN
2013-11-19 Kłodzko

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku
Usługi

wdrożenie platformy komunikacyjnej przez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących beneficjentów obszaru rynku pracy i pomocy społecznej na poziomie lokalnym
66 579,90 PLN
2013-11-18 Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości
Usługi

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie modyfikacji usług elektronicznych, w tym modyfikacji struktury bazy danych KRS, umożliwiających rejestracje oraz wprowadzanie zmian w rejestrze KRS.
270 600,00 PLN
2013-11-12 Ropczyce

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

Wdrożenie platformy komunikacyjnej umożliwiającej dwukierunkową wymianę danych o wspólnych beneficjentach Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jednostek organizacyjnych obsługujących świadczenia rodzinne oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego i usługi kolokacji
36 666,30 PLN
  Tychy

Prezydent Miasta Tychy
Usługi

Zwiększenie możliwości funkcjonalnych systemu KATASTER WZ, dotyczy wykonania i wdrożenia modułu do zdalnej rejestracji archiwalnych dokumentów ewidencji gruntów. oraz Zakup 2 licencji na oprogramowanie Sonet Edycja (opartego na narzędziach ESRI) wraz z dostawą 2 Licencji komercyjnych ArcGIS Engine (pojedyncza) 10.1 oraz dostawą 2 Licencji komercyjnych ArcGIS Engine Geodatabase Update for Engine (pojedyncza ) 10.1, do edycji mapy zasadniczej i ewidencyjnej (wnoszenie zmian do mapy poprzez transakcyjną edycję danych geometrycznych z kontrolą topologii) wraz z instalacją.
134 931,00 PLN
2013-11-05   Zadanie nr 2: Zakup 2 licencji na oprogramowanie Sonet Edycja (opartego na narzędziach ESRI) wraz z dostawą 2 Licencji komercyjnych ArcGIS Engine (pojedyncza) 10.1 oraz dostawą 2 Licencji komercyjnych ArcGIS Engine Geodatabase Update for Engine (pojedyncza ) 10.1, do edycji mapy zasadniczej i ewidencyjnej (wnoszenie zmian do mapy poprzez transakcyjną edycję danych geometrycznych z kontrolą topologii) wraz z instalacją. 74 169,00 PLN
2013-11-05   Zadanie nr 1: Zwiększenie możliwości funkcjonalnych systemu KATASTER WZ, dotyczy wykonania i wdrożenia modułu do zdalnej rejestracji archiwalnych dokumentów ewidencji gruntów. 60 762,00 PLN
2013-11-05 Koszalin

Gmina Miasto Koszalin
Usługi

Modyfikacja systemu Kataster WZ wraz z dostosowaniem struktury bazy danych
46 400,00 PLN
2013-11-05 Gorzów Wielkopolski

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

Zakup i wdrożenie narzędzia analityczno-raportowego InfoKadra.
16 000,00 PLN
2013-10-31 Zielona Góra

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Usługi

usługa serwisowa systemów informatycznych DocuMAN, MAXeRUM, MAXePORTAL
516 600,00 PLN
2013-10-18 Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dostawy

Zakup oprogramowania do przetwarzania danych w Wojewódzkim Zbiorze Meldunkowym
141 450,00 PLN
2013-10-07 Kielce

Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Zakup licencji Systemu Informacji Zarządczej - infoKadra wraz z wdrożeniem oraz nadzorem autorskim na 2014 rok
19 680,00 PLN
2013-08-29 Warszawa

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala
Usługi

Usługi doradcze w zakresie wdrożenia Systemu Zarządzania w KRUS, w podziale na II części
227 810,76 PLN
2013-08-08 Warszawa

Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych
Dostawy

Zakup serwerów dla Hurtowni Danych SAS z zapewnieniem poprawnej obsługi aplikacjiData Warehouse i BIS_DW-Nadzór
495 000,00 PLN
2013-07-15 Katowice

Miasto Katowice
Usługi

Świadczenie usług serwisowych, nadzór autorski, usługi wsparcia oraz wykonywania nowych funkcjonalności oprogramowania Kataster WZ, Geo-ZASÓB w tymGeo-Prace, Geo-ZUD, Geo-Wydruki, Geo-Szkice, Geo-Zlecenia, Geo-Decyzje, Geo-Osnowa oraz Portal Geo-Ośrodek, RCiWN, SONET EE, ArcJARC i rejestracja zdarzeń przestrzennych, GeoDrogi, ODO i Monitoring, Geo-Komunikaty, Portal EGBiL - SonetWeb, zarządzanie użytkownikami, Eksploatacja Górnicza, Kataster AE, AE3D, AR, Kataster PP firmy Sygnity S.A.
210 000,00 PLN
2013-07-05 Katowice

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
Usługi

Usługi serwisowe i konserwacyjne platformy SEKAP
226 197,00 PLN
2013-06-28 Łódź

Łódzki Ośrodek Geodezji
Usługi

Nadzór autorski, konserwacja, opieka techniczna i dostosowanie dla następującego oprogramowania: 1)Ewidencję Gruntów, Budynków i Lokali EGBiL
317 073,17 PLN
2013-06-26 Chorzów

Urząd Miasta Chorzów
Dostawy

DOSTAWA SERWERA WRAZ Z MACIERZĄ DYSKOWĄ ORAZ PRZENIESIENIE CAŁEGO ŚRODOWISKA PROGRAMOWEGO SYSTEMU SIP - CHORZÓW DLA URZĘDU MIASTA CHORZÓW
89 199,60 PLN
2013-06-06 Gdańsk

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
Usługi

część I zamówienia
106 920,00 PLN
2013-05-29 Chorzów

Urząd Miasta Chorzów
Usługi

Rozbudowa aplikacji SONET i Kataster WZ o narzędzie do eksportu CAD
34 440,00 PLN
2013-05-15 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Dostawy

Dostosowanie aplikacji e-Płatnik do obsługi zmian wynikających ze zmiany dokumentów ubezpieczeniowych w celu zapewnienia poprawności danych wykazywanych w dokumentach przekazywanych do ZUS
565 300,62 PLN
2013-05-13 Wałbrzych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
Usługi

Sprawowanie opieki informatycznej nad oprogramowaniem Pracownie RCKiK - KRDK i oprogramowaniem wspomagającym w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
92 250,00 PLN
2013-05-10 Pruszcz Gdański

Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Usługi

Świadczenie usług serwisowych i opieki autorskiej nad oprogramowaniem URZĄD NT-ZSI FORUM.
116 800,00 PLN
2013-04-30 Katowice

Miasto Katowice
Usługi

1. Wykonanie szkoleń stanowiskowych dla użytkowników wydziałów Księgowo-Rachunkowego, Gospodarki Mieniem, oraz Biura Zasobu Skarbu Państwa, 2. Wykonanie asysty bezpośredniej dla wydziałówKsięgowo-Rachunkowego, Gospodarki Mieniem oraz Biura Zasobu Skarbu Państwa, 3. Wykonanie powtórnej migracji danych z systemu MIDAS do nowej wersji
39 679,80 PLN
2013-04-29 Koszalin

Gmina Miasto Koszalin
Usługi

Modyfikacja systemu Kataster WZ wraz z dostosowaniem struktury bazy danych
87 330,00 PLN
2013-04-11 Warszawa

Główny Urząd Statystyczny
Usługi

Rozbudowa architektury Portalu Sprawozdawczego GUS, polegająca na zaprojektowaniu oraz wdrożeniu nowego rozwiązania cache wraz ze świadczeniem asysty technicznej
150 000,00 PLN
2013-04-11 Kraków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Usługi

Zakup licencji na aplikacje do obsługi zadań
6 263,65 PLN
2013-04-02 Kraków

Narodowe Centrum Nauki
Usługi

Świadczenie usług modyfikacji systemu informatycznego Gandalf, zapewnienie asysty technicznej oraz przeglądów okresowych systemu dla Narodowego Centrum Nauki, nr sprawyCRZP/NCN/5/2013
104 323,68 PLN
2013-03-28 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
Usługi

Obsługa serwisowa systemu KOMKARTA
3 233 244,00 PLN
2013-03-25 Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Usługi

Wdrożenie i świadczenie usługi serwisowania systemu informatycznego, służącego do realizacji funkcji związanych z przetwarzaniem danych w wojewódzkim zbiorze meldunkowym
292 679,92 PLN
2013-03-22 Łódź

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Dostawy

dostawa licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, windykacji oraz dodatków mieszkaniowych
121 138,21 PLN
2013-03-15 Katowice

Miasto Katowice
Usługi

Zakup modułu oprogramowania służącego do eksportu danych geometrycznych z wybranego obszaru do formatu CAD
30 000,00 PLN
2013-03-08 Gdynia

Zarząd Komunikacji Miejskiej
Usługi

Świadczenie usług w zakresie serwisu pogwarancyjnego zapewniającego bezawaryjne funkcjonowanie Systemu biletu elektronicznego działającego w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni
227 919,00 PLN
2013-02-28 Zielona Góra

Urząd Miasta
Usługi

Asysta techniczna na oprogramowanie funkcjonujące w ramach specjalistycznego systemu GIS
294 865,44 PLN
2013-01-21 Konstancin-Jeziorna

Gmina Konstancin-Jeziorna
Usługi

Świadczenie usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad systemem informatycznym FORUM
96 087,60 PLN
2013-01-07 Warszawa

Telewizja Polska S.A. Ośrodek - TVP Technologie
Dostawy

Zakup urządzeń sieci produkcyjnej - 2 etap
134 345,94 PLN
2013-01-03 Chorzów

Urząd Miasta Chorzów
Usługi

nadzór autorski systemu KatasterWZ w roku 2013
95 202,00 PLN
2013-01-03 Piastów

Burmistrz Miasta Piastowa
Usługi

Świadczenie usług serwisowych nad oprogramowaniem URZĄD.NT
79 950,00 PLN
2013-01-02 Pabianice

Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Zbigniewa Dychto
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH I NADZORU AUTORSKIEGO NAD OPROGRAMOWANIEM ZSI URZAD.NT DLA URZEDU MIEJSKIEGO W PABIANICACH
86 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SYGNITY S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 11 336 045,37 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-12-31 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
Dostawy

Udzielenie licencji i utrzymanie Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) oraz Funduszu Alimentacyjnego (FA) wraz z modułem w postaci roli Obsługa Windykacji w roku 2013
122 177,13 PLN
2012-12-20 Warszawa

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Usługi

Usługa wsparcia technicznego, aktualizacji oraz modyfikacji dla systemu Elektronicznej platformy komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - E-GIODO
35 424,00 PLN
  Wałbrzych

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
Dostawy

Aktualizacja licencji PSZ.eDOK oraz SEPI wraz z nadzorem autorskim oraz wdrożenie systemu InfoKadra
37 269,00 PLN
2012-12-20   InfoKadra 27 060,00 PLN
2012-12-20   System elektronicznego obiegu dokumentów PSZ.eDok 10 209,00 PLN
2012-12-17 Warszawa

Komenda Główna Policji
Dostawy

Zakup wsparcia technicznego producenta (maintenance) na okres 12 miesięcy dla oprogramowania IBM, tj.IBM WebSphere Application Server oraz IBM DB2, numer postępowania 201/BŁiI/12/AL
523 832,40 PLN
2012-12-14 Jarosław

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

Wdrożenie oprogramowania SEPI w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu
54 892,00 PLN
2012-12-10 Tychy

Prezydent Miasta Tychy
Dostawy

ZADANIE 2
164 141,04 PLN
2012-12-06 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
Usługi

Świadczenie usług wsparcia dla systemów ewidencji ludności SELWIN
680 000,00 PLN
2012-11-30 Katowice

Miasto Katowice
Usługi

Zakup modułów oprogramowania firmy Sygnity S.A.
93 312,00 PLN
2012-11-29 Gdynia

Powiatowy Urząd Pracy
Dostawy

Dostawa i wdrożenie oprogramowania Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej SEPI
82 955,43 PLN
2012-11-29 Gorzów Wielkopolski

Powiatowy Urząd Pracy
Dostawy

Zakup i wdrożenie Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej
89 276,00 PLN
2012-11-28 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
Usługi

Zakup usług wsparcia systemu SAP ERP wraz z usługami związanymi z rozwojem systemu
330 000,00 PLN
2012-11-23 Warszawa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Usługi

Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego środowiska bazodanowego w celu budowy systemu analityczno raportowego
639 071,10 PLN
2012-11-15 Mysłowice

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach
Usługi

Wdrożenie systemu infoKadra oraz świadczenie Nadzoru Autorskiego
29 520,00 PLN
2012-11-15 Mysłowice

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach
Usługi

Wdrożenie oprogramowania Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej oraz świadczenie Nadzoru Autorskiego
33 467,38 PLN
2012-11-12 Warszawa

Telewizja Polska S.A. Ośrodek - TVP Technologie
Dostawy

Leasing kompletnego routera oddziałowego oraz modułów funkcjonalnych routera centralnego
386 413,85 PLN
2012-11-07 Sosnowiec

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu
Usługi

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wdrożeniu systemu autoryzacji poprzez karty chipowe do systemu Syriusz/Puls oraz eDOK, AD, eDirectory
59 707,00 PLN
2012-11-05 Warszawa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Usługi

Świadczenie usług dostosowawczych i serwisowych systemu PERSON
633 000,00 PLN
2012-10-22 Łódź

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Dostawy

wykonanie rozszerzenia aplikacji Świadczenia rodzinne wraz z modułami fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, dodatki mieszkaniowe oraz windykacje, umożliwiającego obsługę kart przedpłaconych Getin Noble Bank, za pomocą których będą wypłacane świadczenia dla osób nieposiadających kont bankowych
15 000,00 PLN
2012-09-14 Gdańsk

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Usługi

Dostawa i wdrożenie systemu czytników dowodów osobistych
149 629,50 PLN
2012-08-24 Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego
Usługi

Dostarczenie i wdrożenie w Banku Gospodarstwa Krajowego aplikacji zapewniającej obsługę zleceń krajowych w PLN, zgodnie z założeniami Narodowego Banku Polskiego przy wykorzystaniu systemu SORBNET2 oraz świadczenie usług serwisowych
150 552,00 PLN
2012-08-22 Katowice

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Usługi

Oprogramowanie ORACLE
62 421,76 PLN
2012-08-16 Łódź

Łódzki Ośrodek Geodezji
Usługi

Przedmiotem zamówienia jest nadzór autorski, konserwacja, opieka techniczna i dostosowanie dla następującego oprogramowania: a)Ewidencja Gruntów, Budynków i Lokali EGBiL, b)Przeglądarka EGBiL (Moduł Prezentacji Internetowej), c)Kadry i Płace, d) Zarządzanie Systemem, e) Portal GIS, f) Podsystem Obiegu Dokumentów - POD.
368 125,84 PLN
2012-08-09 Warszawa

Główny Urząd Statystyczny
Usługi

Rozbudowa funkcjonalna oprogramowania Portalu Sprawozdawczego GUS wraz ze wsparciem podczas instalacji i wdrożenia na potrzeby projektu SISP
638 370,00 PLN
2012-07-19 Racibórz

Powiat Raciborski
Usługi

Modyfikacja i przyznanie nowych funkcjonalności wdrożonemu przez Sygnity S.A. (dawniej Winuel S.A.) systemowi Kataster WZ w zakresie funkcji związanych z danymi osobowymi i mapami, tj. moduł Ochrona Danych Osobowych, Geo - Wydruki oraz Kataster AE
77 121,00 PLN
2012-07-06 Wrocław

Politechnika Wrocławska
Usługi

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania na rzecz Politechniki Wrocławskiej nowych funkcjonalności Systemu Edukacja.CI oraz modyfikacji istniejących funkcji Systemu Edukacja.CI
349 621,97 PLN
2012-07-02 Warszawa

Urząd do Spraw Cudzoziemców
Usługi

świadczenie usług wsparcia technicznego w zakresie prawidłowego działania Aplikacji Konsultacyjnej Centralnego Organu Wizowego i Podsystemu Weryfikacji Wniosków Wizowych
23 997,30 PLN
2012-05-14 Chorzów

Urząd Miasta Chorzów
Usługi

zmiany w programie MIDAS
4 526,40 PLN
2012-04-30 Andrespol

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych
Usługi

Zamówienie uzupełniającego do umowy ZEM-2710-2009-001-9306 z dnia 19 marca 2010 na usługę serwisu drukarek w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych
27 601,08 PLN
2012-04-02 Sosnowiec

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu
Usługi

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wdrożeniu Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej (SEPI) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu
61 541,00 PLN
2012-03-01 Łęczna

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

Aktywizacja osób bezrobotnych z wykorzystaniem Oprogramowania Syriusz jako instrumentu przepływu informacji o kliencie
15 252,00 PLN
2012-02-29 Łódź

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Dostawy

dostawa licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, windykacji oraz dodatków mieszkaniowych
118 000,00 PLN
2012-02-23 Katowice

Miasto Katowice
Usługi

Świadczenie usługi nadzoru autorskiego, usług serwisowych modyfikacji oprogramowania MIDAS
280 000,00 PLN
2012-02-14 Konstancin-Jeziorna

Gmina Konstancin-Jeziorna
Usługi

Świadczenie usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad systemem informatycznym FORUM
91 512,00 PLN
2012-01-30 Warszawa

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Usługi

Wykonanie i wdrażanie modyfikacji systemu GANDALF-M
565 800,00 PLN
2012-01-10 Piastów

Burmistrz Miasta Piastowa
Usługi

Świadczenie usług serwisowych nad oprogramowaniem URZĄD.NT.
83 595,72 PLN
2012-01-05 Chorzów

Urząd Miasta Chorzów
Usługi

Nadzór autorski oprogramowania KatasterWZ dla Urzędu Miasta Chorzów w roku 2012.
95 202,00 PLN
2012-01-02 Pabianice

Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Zbigniewa Dychto
Usługi

Świadczenie serwisu
107 059,20 PLN
2012-01-02 Nysa

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
Usługi

Usługa nadzoru autorskiego oraz świadczenie usług serwisowych nad oprogramowaniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urząd.NT
98 892,00 PLN
2012-01-02 Zawadzkie

Burmistrz Zawadzkiego
Usługi

Świadczenie usług serwisowych nad oprogramowaniem Urząd.NT w roku 2012
45 510,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SYGNITY S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 7 423 789,10 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-12-30 Warszawa

Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych
Usługi

Usługi modyfikacji oprogramowania systemu SGW związane z wprowadzeniem Systemu Obiegu Dokumentów Gospodarki Własnej
260 000,00 PLN
2011-12-28 Elbląg

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

Usługa wdrożenia Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu - zintegrowana z oprogramowaniem SyriuszStd
75 017,70 PLN
2011-12-27 Warszawa

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
Dostawy

Dostawa licencji na oprogramowanie wraz z 12 miesięczną usługą wsparcia technicznego (Maintenance)
150 367,50 PLN
  Wałbrzych

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
Usługi

Zakupu dostaw i usług świadczonych przez SYGNITY
75 574,89 PLN
2011-12-22   Zakup nadzoru autorskiego dla Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej 12 475,89 PLN
2011-12-22   Zakup bezterminowej licencji na oprogramowanie PSZ.eDOK 3.x wraz z usługami utrzymania, wsparcia technicznego oraz nadzoru autorskiego 10 209,00 PLN
2011-11-14   Szkolenie zewnętrzne dla pracowników Oprogramowanie Syriusz Std oraz Aplikacja centralna - praktyczne wykorzystanie 52 890,00 PLN
2011-12-16 Choszczno

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

Wdrożenie oprogramowania Samorządowej Platformy Informacyjnej
47 104,08 PLN
2011-11-30 Racibórz

Powiat Raciborski
Usługi

Zakup usługi asysty technicznej oprogramowania specjalistycznego, tj. Kataster WZ, Geo Zasób, Edycja, JARC, EbiL of-line, MapTool, eksploatowanego w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Raciborzu
265 065,00 PLN
2011-11-18 Warszawa

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Usługi

Opracowanie i wykonanie mechanizmu komunikacyjnego w Oprogramowaniu SR
159 900,00 PLN
2011-11-18 Kołobrzeg

Urząd Miasta Kołobrzeg
Dostawy

Zamówienie systemu Elektroniczny System Obiegu Dokumentów w ramach projektu pn. Gmin@ na fali
250 000,00 PLN
2011-10-31 Chorzów

Urząd Miasta Chorzów
Usługi

Modernizacja systemu Kataster WZ służącego do prowadzenia i udostępnienia PZGiK
76 830,70 PLN
2011-10-31 Nisko

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

Dostawa i wdrożenie oprogramowania Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej w wersji 3.x oraz świadczenie nadzoru autorskiego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku.
36 772,08 PLN
2011-10-24 Tarnobrzeg

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
Dostawy

Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania Samorzadowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej z Portalem Zdalnej Obsługi dla klientów PUP wraz ze szkoleniem , konsultacjami i utrzymaniem w Powiatowym Urzedzie Pracy w Tarnobrzegu
69 859,08 PLN
2011-10-21 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Usługi

IHiT/P/71/2011-USŁUGA SERWISOWA SYSTEMU KRDK
286 590,00 PLN
2011-10-18 Zabrze

Miasto Zabrze
Usługi

Sprawowanie nadzoru autorskiego oraz świadczenie usług serwisowych w zakresie oprogramowania dotyczącego Systemu Informacji o Terenie UM Zabrze
124 722,00 PLN
2011-09-30 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
Dostawy

drukarki A3 mono
79 039,80 PLN
2011-09-05 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
Dostawy

Dostosowanie systemów ewidencji ludności o nowe funkcje związane z rejestrem wyborczym na potrzeby wyborów parlamentarnych z udzieleniem licencji.
67 650,00 PLN
2011-08-01 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
Usługi

Serwis urządzeń i oprogramowania składającego się na system biletu elektronicznego - KomKarta
244 093,50 PLN
2011-07-27 Ruda Śląska

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ruda Śląska
Dostawy

Dostawa systemu wspomagania zarządzania eksploaacją sieci ciepłowniczej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej
172 200,00 PLN
2011-07-08 Katowice

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
Usługi

Usługi serwisowe platformy SEKAP
297 401,70 PLN
2011-07-06 Warszawa

Centrum Usług Wspólnych
Usługi

Świadczenie usługi serwisowej oprogramowania PROMIS S/4
34 200,00 PLN
2011-07-05 Włocławek

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

USŁUGA HOSTINGU OPROGRAMOWANIA SYRIUSZStd
28 800,00 PLN
2011-06-15 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej
Dostawy

Naprawa uszkodzeń urządzeń kasujących powstałych na skutek aktów wandalizmu.
8 412,26 PLN
2011-05-27 Łódź

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi
Usługi

Przedmiotem zamówienia jest nadzór autorski, konserwacja, opieka techniczna i dostosowanie dla następującego oprogramowania: a)Ewidencja Gruntów, Budynków i Lokali EGBiL, b)Przeglądarka EGBiL (Moduł Prezentacji Internetowej), c)Kadry i Płace, d)Zarządzanie Systemem, e)Portal GIS, f)Podsystem Obiegu Dokumentów - POD.
292 781,30 PLN
2011-05-23 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego
Usługi

Dostosowanie programu Feniks do nowych zadań.
139 500,00 PLN
2011-05-17 Gdynia

Zarząd Komunikacji Miejskiej
Usługi

Świadczenie usług w zakresie serwisu pogwarancyjnego zapewniającego bezawaryjne funkcjonowanie Systemu biletu elektronicznego działającego w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni
398 028,00 PLN
2011-05-16 Katowice

Miasto Katowice
Dostawy

Zakup modułów oprogramowania firmy Sygnity S.A.rozbudowa Systemu Kataster WZ wraz z dostawą i wdrożeniem w zakresie planowanego przedsięwzięcia UM Katowice Informatyzacja zasobu geodezyjnego pod kątem nowych funkcji i modułów dla wykonawcy procesu skanowania i opisywania tych materiałów oraz dokonanie niezbędnych zmian dla modułów wykorzystujące zeskanowane dane przez pracowników WG UM Katowice oraz w zakresie Rejestru Zasobu pod kątem rejestracji dodatkowych informacji i funkcji i powiązania z działkami (również archiwalnymi) i bieżącymi dokumentami ewidencji gruntów.
84 200,00 PLN
2011-04-29 Konstancin-Jeziorna

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Usługi

Świadczenie usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad systemem informatycznym FORUM
83 164,72 PLN
2011-04-27 Warszawa

Poczta Polska S.A. ul. Rakowiecka 26
Usługi

Serwis urządzeń kopertujących KERN 2500 zlokalizowanych w Ośrodkach Wydruku i Konfekcjonowania CP
23,22 PLN
2011-04-20 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej
Dostawy

Naprawa uszkodzeń urządzeń kasujących powstałych na skutek aktów wandalizmu.
49 910,20 PLN
2011-03-16 Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości
Usługi

Zakup usługi prowadzenia nadzoru autorskiego, wsparcia technicznego oraz serwisu pogwarancyjnego aplikacji centralnej Systemu Informacyjnego Schengen (SIS-SAD)
334 191,00 PLN
2011-03-15 Warszawa

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Usługi

Wprowadzenie zmian do ISSM spowodowanych zmianami legislacyjnymi oraz nowymi wymaganiami użytkowników wraz z nadzorem autorskim oraz świadczeniem usług gwarancyjnych w okresie 12 miesięcy. Nr referencyjny postepowania CSIOZ-WZP-6151-82/10
263 154,00 PLN
2011-02-21 Warszawa

Urząd do Spraw Cudzoziemców
Usługi

Modernizacja Systemu POBYT
100 000,00 PLN
2011-02-17 Katowice

Miasto Katowice
Usługi

Świadczenie usług nadzoru autorskiego, usług serwisowych modyfikacji oprogramowania MIDAS
130 000,00 PLN
2011-02-09 Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Usługi

IHiT/P/5/2011-Szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania Krajowy Rejestr Dawców Krwi, na potrzeby realizacji projektu PL0067 -Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce- w ramach priorytetu 5.Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem.
150 000,00 PLN
2011-02-01 Zielona Góra

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Usługi

Obsługa systemów informatycznych: DocuMan, MAXeRUM, MAXePORTAL
257 851,66 PLN
2011-01-14 Tarnowskie Góry

Powiat Tarnogórski
Usługi

Usługi serwisowe oprogramowania, nadzór autorski.
109 474,92 PLN
2011-01-03 Piastów

Burmistrz Miasta Piastowa
Usługi

Świadczenie usług w zakresie nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem oraz świadczenie usług serwisowych
81 558,84 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SYGNITY S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 5 283 438,15 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-12-31 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
Dostawy

Udzielenie licencji i utrzymanie Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) oraz Funduszu Alimentacyjnego (FA) wraz z modułem w postaci roli Obsługa Windykacji w roku 2011
116 212,73 PLN
2010-12-22 Wałbrzych

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
Usługi

Szkolenie w zakresie obsługi systemu Syriusz Std
16 000,00 PLN
  Wałbrzych

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
Dostawy

Dostawa licencji oprogramowania Progress, Wirtualizacja serwera SCO UnixWare wraz z przeniesieniem RDBMS Progress oraz systemu informatycznego PULS, Zakup bezterminowej licencji na oprogramowanie PSZ.eDOK 3.x wraz z usługami utrzymania, wsparcia technicznego oraz nadzoru autorskiego, Zakup usług utrzymania Elektronicznej Skrzynki Podawczej oraz Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej wersja 3.x oraz nadzoru autorskiego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
32 475,00 PLN
2010-12-22   Zakup bezterminowej licencji na oprogramowanie PSZ.eDOK w wersji 3.x (ilość jednocześnie zalogowanych użytkowników: 70 ), świadczenie usług utrzymania oprogramowania, wsparcia technicznego oraz nadzoru autorskiego do dnia 31.12.2011r 330,00 PLN
2010-12-22   Zakup bezterminowej licencji na oprogramowanie PSZ.eDOK w wersji 3.x (ilość jednocześnie zalogowanych użytkowników: 70 ), świadczenie usług utrzymania oprogramowania, wsparcia technicznego oraz nadzoru autorskiego do dnia 31.12.2011r 7 200,00 PLN
2010-12-22   Wirtualizacja jednego serwera SCO UnixWare, przeniesienie / instalację RDBMS Progress 7.3E na zwirtualizowanym serwerze, przeniesienie / instalację systemu informatycznego PULS na zwirtualizowanym serwerze 4 500,00 PLN
2010-12-22   Dostawa 5 licencji bezterminowych na: Workgroup Database i Intl PROMSGS v.7.3E15 for PC SCO UnixWare, Client Networking i Intl PROMSGS v.7.3E for PC MS Windows, 1 licencja bezterminowa na Progress Query RESULTS v.7.3E for PC MS Windows 11 200,00 PLN
2010-12-22   Zakup SEPI w wersji 3.x (wersja dla <=3 jednostek 30-39 użytkowników), usługę nadzoru autorskiego do dnia 31.12.2011, podniesienie SEPI z wersji 2.x do 3.x 9 245,00 PLN
2010-12-21 Warszawa

Instytut Ochrony Środowiska
Usługi

Świadczenie usług outsourcingowych w zakresie udostępnienia ośrodka outsourcingowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, informatyczną, wsparciem technicznym oraz zapewnieniu usług: przeniesienia, przechowywania, administrowania, monitorowania na potrzeby Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego dwóch baz danych - Krajowego Rejestru Uprawnień oraz Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.
272 040,00 PLN
2010-12-20 Ostrzeszów

Powiatowy Urząd Pracy
Dostawy

SEPI - Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna
50 443,00 PLN
2010-12-08 Włocławek

Powiatowy Urząd Pracy
Dostawy

Dostawa i wdrożenie oprogramowania Samorządowej Elektronicznej Platformy Elektronicznej (SEPI)
92 085,60 PLN
2010-11-24 Bydgoszcz

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Dostawy

dostawy bezterminowych licencji dostępowych oprogramowania Progress 7.3E na okres od 01.01.2011
38 800,00 PLN
2010-11-16 Wejherowo

Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej
Dostawy

Oprogramowanie antywirusowe
59 475,00 PLN
2010-11-10 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej
Dostawy

Naprawa uszkodzeń urządzeń kasujących (parkomatów) powstałych w wyniku aktów wandalizmu i dewastacji
21 058,98 PLN
2010-11-09 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej
Dostawy

Naprawa uszkodzeń urządzeń kasujących (parkomatów) powstałych w wyniku aktów wandalizmu i dewastacji
21 085,98 PLN
2010-11-09 Końskie

Powiat Konecki
Usługi

Usługa polegająca na wdrożeniu Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej ( SEPI ) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich.
91 500,00 PLN
2010-11-08 Katowice

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
Dostawy

Kontrakt K-SP Dostawa, instalacja i konfiguracja platformy sprzętowej
866 200,00 PLN
2010-11-02 Olsztyn

Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa
Usługi

Usługa na opiekę autorską systemu Cyfrowy Urząd funkcjonującego w ramach projektu Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych
844 499,99 PLN
2010-10-25 Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości
Usługi

Wykonanie modyfikacji systemu Nowa księga Wieczysta
309 880,00 PLN
2010-10-19 Limanowa

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej
Usługi

Wdrożenie systemu informatycznego SEPI
150 210,11 PLN
2010-10-18 Rzeszów

Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie cyfrowych urządzeń węzłowych do budowy miejskiej sieci teleinformatycznej na terenie Rzeszowa
415 948,02 PLN
2010-09-30 Czarnków

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie
Usługi

- eksport danych z Systemu Syriusz do systemów multimedialnych - migracja danych z systemu Soeto do Syriusz - wdrożenie systemu Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna (SEPI)
91 000,00 PLN
2010-09-20 Kielce

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Dostawy

Dostawa licencji na oprogramowanie Progress Software Corporation dla PUP Kielce
24 888,00 PLN
2010-09-17 Wrocław

Politechnika Wrocławska
Usługi

Wykonanie na rzecz Politechniki Wrocławskiej Nowych Funkcjonalności Systemu Edukacja.Cl oraz modyfikacja istniejących funkcji Systemu Edukacja.Cl w ramach potrzeb Politechniki Wrocławskiej.
425 000,00 PLN
2010-09-15 Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości
Usługi

Zakup usługi prowadzenia nadzoru autorskiego i wsparcia technicznego dla Systemu Informatycznego Krajowego Rejestru Sądowego.
450 000,00 PLN
2010-08-25 Konstancin-Jeziorna

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Usługi

Świadczenie usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad systemem informatycznym FORUM
45 000,00 PLN
2010-08-23 Nysa

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
Usługi

ORII-/PB/271-2WR/10
68 852,46 PLN
2010-08-23 Warszawa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Usługi

Modyfikacja oprogramowania wspomagającego pozyskiwanie danych lokalizacyjnych zakończenia sieci, z którego wykonano połączenie na numer alarmowy 112 oraz nadzór autorski Wykonawcy nad aplikacją do końca 2011 roku
104 310,00 PLN
2010-07-30 Wejherowo

Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej
Dostawy

Urządzenia sieciowe
62 386,08 PLN
2010-07-12 Ostrołęka

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

Wykonanie usługi migracji systemu SOETO do oprogramowania SYRIUSZ Pierwsza Baza oraz Domigrowanie wypłaconych świadczeń z archiwalnych baz Systemu Informatycznego PULS do Syriusza Pierwsza Baza.
27 572,00 PLN
2010-07-06 Warszawa

Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Usługi

Świadczenie usługi serwisowej oprogramowania PROMIS S/4
68 400,00 PLN
2010-06-30 Poznań

Urząd Miasta Poznania
Usługi

Obsługa serwisowa oprogramowania komputerowego PRO/MIS
111 819,96 PLN
2010-06-30 Wejherowo

Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej
Dostawy

Oprogramowanie antywirusowe
284 874,88 PLN
2010-06-25 Warszawa

Kancelaria Sejmu RP
Usługi

Rozbudowa Systemu Obsługi Głosowań
227 449,48 PLN
2010-06-18 Łódź

Miasto Łódź - Wydział Wdrożeń i Projektów Informatycznych Urzędu Miasta Łodzi
Usługi

Opracowanie nowych wersji oprogramowania komputerowego oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego
3 150 000,00 PLN
2010-05-19 Katowice

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
Dostawy

Zadanie nr 1: Serwery i macierz dyskowa
200 750,13 PLN
2010-04-26 Wałbrzych

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
Dostawy

Dostawa licencji oprogramowania Progress
16 104,40 PLN
2010-04-06 Warszawa

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Usługi

Utrzymanie w sprawności oraz rozszerzenie zakresu funkcjonalnego Aplikacji Centralnej Systemu Informacyjnego Publicznych Służb Zatrudnienia SYRIUSZ
118 340,00 PLN
2010-04-01 Zielona Góra

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Usługi

Obsługa serwisowa systemów informatycznych
252 000,00 PLN
2010-03-08 Gdańsk

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki
Usługi

Objęcie nadzorem Autorskim i Opieką Serwisową Sytemu Informatycznego Wspomagania Rejestru Usług Medycznych w POW NFZ
200 000,00 PLN
2010-02-16 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
Usługi

Przedłużenie licencji, bieżąca obsługa, aktualizacja i utrzymanie Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) oraz Funduszu Alimentacyjnego (FA) w roku 2010
149 442,68 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SYGNITY S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 9 476 104,48 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-12-23 Wałbrzych

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
Dostawy

Dostawa licencji oprogramowania Progress oraz utrzymanie i rozwój podsystemu obiegu dokumentów PSZ.eDOK oraz nadzoru autorskiego Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej
50 740,60 PLN
2009-12-21 Warszawa

Urząd Pracy m.st. Warszawy
Dostawy

1. Dostawa dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy licencji na oprogramowanie PSZ.eDok w wersji 2.x dystrybuowanych w terminie do 31.12.2010r. 2. Zapewnienie wsparcia użytkowników w postaci usługi Hot-line (zgodnie z ofertą Licencjodawcy)
2 700,00 PLN
2009-12-21 Warszawa

Urząd Pracy m.st. Warszawy
Dostawy

Dostawa dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy1) 80 licencji producenckich do oprogramowania Progress 7.3E w ramach subskrypcji dla SI Puls eksploatowanego w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy przy ulicy Ciołka 10a, 2) 10 licencji producenckich do oprogramowania Pro
77 721,00 PLN
2009-12-21 Nowy Sącz

Sadecki Urząd Pracy
Dostawy

Dostawa oprogramowania Progress
60 542,62 PLN
2009-12-21 Łódź

Powiatowy Urząd Pracy nr 2 w Łodzi
Dostawy

Dostawa licencji producenckich w ramach subskrypcji oprogramowania Progress
120 666,00 PLN
2009-12-16 Wrocław

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa licencji na oprogramowanie Progress na okres 6-ciu miesięcy tj. 01.01.2010r. - 30.06.2010r. na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu
71 069,30 PLN
2009-12-16 Gdańsk

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Dostawy

aktualizacja oprogramowania Samorządowej Platformy Informacyjnej
10 000,00 PLN
2009-12-16 Łódź

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Usługi

wybór dostawcy licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych SR wraz z modułami ZA i FA oraz dodatków mieszkaniowych
94 260,00 PLN
2009-12-14 Kielce

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Dostawy

Dostawa licencji na oprogramowanie Progress Software Corporation dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.
58 290,80 PLN
2009-12-08 Słupsk

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

Wdrożenie Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej (SEPI)
103 000,00 PLN
2009-12-08 Gdańsk

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Dostawy

Dostawa licencji producenckich w ramach subskrypcji oprogramowania Progress.
71 174,30 PLN
2009-11-30 Bydgoszcz

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Dostawy

Zakup licencji producenckich w ramach subskrypcji oprogramowania Progress na okres 12 m-cy na 2010 rok (85 licencji MPiPS)
73 427,00 PLN
2009-11-18 Warszawa

Narodowy Bank Polski Departament Informatyki i Telekomunikacji
Dostawy

Modyfikacje w modułach systemu SGW wynikające z centralizacji zadań z zakresu rachunkowości w obszarze gospodarki własnej dla modułuZobowiązania, Należności i Środki Trwałe
354 098,36 PLN
2009-11-03 Łódź

Biuro Informatyki Urzędu Miasta Łodzi
Usługi

Modernizacja i przeniesienie środowiska bazodanowego bazy FORUM na nowy klaster oraz modernizacja aplikacji Gospodarowanie Mieniem, Ewidencja Nieruchomości oraz Syustemów Podatkowych wraz z ich wdrożeniem.
254 072,13 PLN
2009-10-27 Gdańsk

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Usługi

Rozbudowa Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej o nową funkcjonalność - dostęp do portalu zdalnej obsługi klientów PUP w Gdańsku oraz nadzór.
46 000,00 PLN
2009-10-19 Bydgoszcz

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Dostawy

Zakup licencji producenckich w ramach subskrypcji oprogramowania Progress na okres 12 m-cy na 2010r.
51 534,00 PLN
2009-09-24 Jelenia Góra

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
Dostawy

Zakup serwera
29 646,00 PLN
2009-09-15 Konstancin-Jeziorna

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Usługi

Świadczenie usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad systemem informatycznym FORUM
65 000,00 PLN
2009-09-01 Gdańsk

Zarząd Transportu Miejskiego
Usługi

Serwis pogwarancyjny systemu biletu elektronicznego
642 600,00 PLN
2009-08-26 Warszawa

Urząd Pracy m.st. Warszawy
Dostawy

Dostawa dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy 75 licencji do oprogramowania Progress 7 w ramach subskrypcji na okres 16 miesięcy tj. od 01.09.2009r. do 31.12.2010r. oraz 30 licencji do oprogramowania Progress 7 w ramach subskrypcji na okres 12 miesięcy tj. od 0
112 217,00 PLN
2009-07-29 Łódź

Biuro Informatyki Urzędu Miasta Łodzi
Usługi

Modyfikacja modułu Wspólna Kasa.
65 573,77 PLN
2009-07-20 Gdynia

Komenda Portu Wojennego Gdynia
Dostawy

DOSTAWA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH
179 766,78 PLN
2009-07-14 Warszawa

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Usługi

Wykonanie i wdrażanie modyfikacji systemu GANDALF-M
403 200,00 PLN
2009-07-03 Wrocław

Jednostka Wojskowa 4213
Dostawy

Licencja oprogramowania antywirusowego
20 700,00 PLN
2009-06-02 Warszawa

Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Usługi

Świadczenie usług serwisowych oprogramowania PROMIS S/4 dla CO KPRM.
64 980,00 PLN
2009-05-29 Łódź

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi
Usługi

Przedmiotem umowy są bieżące usługi informatyczne polegające na nadzorze autorskim, konserwacji, opiece technicznej i dostosowanie dla następującego oprogramowania: 1)Ewidencja Gruntów, Budynków i Lokali EGBiL 2)Przeglądarka EGBiL (Moduł Prezentacji Internetowej) 3)Kadry i Płace 4)Zarządzanie Systemem 5)Portal GIS 6)Podsystem Obiegu Dokumentów - POD oraz świadczenie usług Dostosowania Oprogramowania: 1)Ewidencja Gruntów, Budynków i Lokali EGBiL 2)Przeglądarka EGBiL (Moduł Prezentacji Internet
294 227,05 PLN
2009-05-25 Białystok

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Usługi

Nadzór autorski Systemu Eksportu Danych z SI PULS
108 000,00 PLN
2009-04-30 Warszawa

Narodowy Bank Polski Departament Informatyki i Telekomunikacji
Usługi

Zakup usługi serwisu oprogramowania WEBIS i REBIS na okres 12 miesięcy
767 880,00 PLN
2009-04-29 Poznań

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Usługi

Nadzór autorski oraz modyfikacje i uaktualnienia programu PROMIS/MAX
79 540,16 PLN
2009-03-30 Racibórz

Miasto Racibórz
Usługi

Zryczałtowane usługi związane z serwisem i opieką autorską nad oprogramowaniem wchodzącym w skład systemu URZĄD oraz jego bazami danych
30 360,70 PLN
2009-03-27 Oleśnica

Urząd Miasta Oleśnicy
Usługi

Konserwacja oprogramowania firmy ComputerLand (aktualnie Sygnity) dla Urzędu Miasta Oleśnicy (nr sprawyZP/ZWR/4/2009)
60 670,00 PLN
2009-03-20 Warszawa

Zespół do Spraw Zamówień Publicznych Komendy Głównej Straży Granicznej
Usługi

Rozbudowa i utrzymanie platformy teleinformatycznej SG - zaprojektowanie sieci WLAN w placówkach SG.
458 200,00 PLN
2009-02-23 Mielec

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu
Usługi

usługa szkoleniowa
1 050,00 PLN
2009-02-23 Zielona Góra

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Usługi

Usługa serwisowa systemów informatycznychelektroniczny obieg dokumentów Documan, elektroniczny rejestr usług medycznych MAXeRUM, system zarządzania treścią portalu internetowego, system kontroli i roliczania kosztów wydruków PRINTOSCOPE
257 901,64 PLN
2009-02-20 Gdańsk

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Usługa w zakresie oprogramowania polegająca na przeprowadzeniu procesu technicznego scalania danych znajdujących się we wszystkich bazach danych programu Oprogramowania Użytkowego Pomost wykorzystywanych w MOPS w Gdańsku oraz przygotowania procedur umożli
35 100,00 PLN
2009-01-29 Racibórz

Powiat Raciborski
Usługi

Zakup usług serwisu i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem URZĄD NT użytkowanym w Starostwie Powiatowym w Raciborzu
61 200,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SYGNITY S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 5 237 109,21 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-12-30 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
Usługi

Przedłużenie licencji, bieżąca obsługa, aktualizacja i utrzymanie Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) oraz Funduszu Alimentacyjnego (FA) w roku 2009.
79 258,50 PLN
2008-12-29 Poznań

Urząd Miasta Poznań
Usługi

Serwis oprogramowania komputerowego PRO/MIS
88 458,98 PLN
2008-12-18 Łódź

Biuro Informatyki Urzędu Miasta Łodzi
Usługi

Udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz modułu Zaliczka Alimentacyjna.
92 980,00 PLN
2008-12-01 Bytów

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie
Usługi

1
86 700,00 PLN
2008-12-01 Wrocław

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa licencji na oprogramowanie Progress
42 945,00 PLN
2008-11-27 Łódź

Biuro Informatyki Urzędu Miasta Łodzi
Usługi

Modernizacja oprogramowania Podsystem Ewidencji Nieruchomości i Podsystem Gospodarowania Mieniem dla potrzeb Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji.
106 557,38 PLN
2008-11-26 Wałbrzych

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
Dostawy

Szkolenia, konsultacje oraz wdrożenia nowych systemów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu
108 570,00 PLN
2008-11-13 Zielona Góra

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Dostawy

rozbudowa systemu elektronicznego obiegu dokumentów DocuMAN
98 220,00 PLN
2008-11-04 Warszawa

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Usługi

Modernizacja bazy danych standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkolenia
307 000,00 PLN
2008-10-30 Gdynia

Komenda Portu Wojennego Gdynia
Dostawy

DOSTAWA AKTYWNYCH URZĄDZEŃ SIECIOWYCH
81 953,28 PLN
2008-10-27 Poznań

Urząd Miasta Poznań
Usługi

Rozbudowa sieci teleinformatycznej ul. Matejki w Poznaniu
59 000,00 PLN
2008-10-23 Bydgoszcz

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Usługi

Usługi związane z SI PULS w zakresiezdalnego dostępu do bazy danych SI PULS z Filii w Solcu Kujawskim i Koronowie oraz z Klubu Integracji Społecznej WIATRAK i Centrum Pracy i Przedsiębiorczości, migracji baz danych SI PULS i Archiwum SOETO z Filii.
85 391,00 PLN
2008-10-23 Płock

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
Dostawy

dostawa oprogramowania - licencji Progress w ramach subskrypcji 70szt+1.
55 497,80 PLN
2008-10-22 Bydgoszcz

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Dostawy

Zakup licencji dostępowych oprogramowania UnixWare 7.1.X i subskrypcji licencji dostępowych oprogramowania Progress 7.3E na okres 01.12.2008r. - 31.12.2008r. oraz 01.01.2009r. - 31.12.2009r.
62 129,00 PLN
2008-10-01 Warszawa

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
Dostawy

Dostawa i wdrożenie 58 licencji oprogramowania Oracle Business Intelligence.
297 366,00 PLN
2008-09-30 Łódź

Biuro Informatyki Urzędu Miasta Łodzi
Usługi

Dostosowanie Podsystemu Finansowo-Księgowego do współpracy Systemu Świadczeń Rodzinnych w zakresie Funduszu Alimentacyjnego.
170 491,80 PLN
2008-08-18 Warszawa

Urząd Pracy m.st. Warszawy
Usługi

Usługa migracji bazy danych na nową platformę sprzętową i programową oprogramowania SI PULS oraz dostawa licencji na oprogramowanie wymaganego do wykonania ww. migracji
97 950,00 PLN
2008-07-25 Rzeszów

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Usługi

Lokalny System Informatyczny
245 860,00 PLN
2008-07-23 Warszawa

Urząd do Spraw Cudzoziemców
Dostawy

Sprzedaż wraz z dostawą urządzeń CISCO wraz z oprogramowaniem i licencjami.
482 400,00 PLN
2008-07-15 Warszawa

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Usługi

Wykonanie zmian do Oprogramowania Informatycznego Systemu Statystyki Medycznej wraz z 4 miesięcznym Nadzorem Autorskim.
270 000,00 PLN
2008-06-30 Zielona Góra

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Usługi

Usługa serwisu systemów informatycznych
245 901,64 PLN
2008-06-24 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
Usługi

Zakup modułu rozszerzającego SR/FA (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) dla Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia wraz z dodatkowymi licencjami, konsultacjami i usługą wsparcia technicznego
128 867,00 PLN
2008-06-02 Warszawa

Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Usługi

Świadczenie usług serwisowych oprogramowania PROMIS S/4 dla CO KPRM w okresie 1 roku.
65 000,00 PLN
2008-05-29 Warszawa

Telewizja Polska S.A. Ośrodek Informatyki i Telekomunikacji
Dostawy

wykonanie dostawy licencji na oprogramowanie ORACLE lub równoważne wraz z usługą asysty technicznej i konserwacji
376 243 120,00 PLN
2008-04-25 Warszawa

Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych MON
Dostawy

Dostawa serwerów do zarządzania siecią routerową
341 803,28 PLN
2008-04-24 Wałbrzych

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
Dostawy

Dostawa licencji oprogramowania Progress i UnixWare
82 937,43 PLN
2008-03-25 Poznań

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Usługi

Modernizacja systemu PRO/MIS
418 800,00 PLN
2008-03-20 Oleśnica

Urząd Miasta Oleśnicy
Usługi

Konserwacja oprogramowania firmy Computerland (aktualnie Sygnity) dla Urzędu Miasta Oleśnicy (nr sprawyZP/WR/9/2008)
39 304,92 PLN
2008-02-15 Warszawa

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Usługi

Wykonanie rozbudowy Informatycznego Systemu Ststystyki Medycznej
81 557,38 PLN
2008-02-04 Katowice

Biblioteka Śląska w Katowicach
Usługi

Serwis automatycznego systemu obsługi zbiorów bibliotecznych LIBROMAG.
2 986 560,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SYGNITY S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 383 552 580,39 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2007-12-31 Warszawa

Instytut Ochrony Środowiska
Usługi

Świadczenie usług outsourcingowych , polegających na udostępnieniu ośrodka outsourcingowego wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną i teleinformatyczną
726 480,00 PLN
2007-12-28 Biała Podlaska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dostawy

Dostawa i wdrożenie Szpitalnego Systemu Informatycznego.
922 800,00 PLN
2007-12-28 Poznań

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu
Usługi

dostarczenie komkart imiennych i na okaziciela oraz okresowe ich ładowanie elektronicznymi biletami sieciowymi i liniowymi normalnymi
31 839,25 PLN
2007-12-14 Łódź

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych
Dostawy

Udzielenie licencji na korzystanie z Oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych (SR), w tym modułu ZA
69 672,13 PLN
2007-12-13 Siedlce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

dostawa licencji systemu InfoMedica.
47 000,00 PLN
2007-12-04 Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Dostawy

Modernizacja ruterów w głównych węzłach sieci Polwan garnizonu śląskiego
397 540,98 PLN
  Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
Dostawy

Zakup i dostawa oprogramowania systemowego, czytników kart chipowych wraz z kartami oraz usługa wdrożenia autoryzacji poprzez karty chipowe w systemach Novel NetWare 6.5, SI PULS oraz PSZ.eDok.
22 545,00 PLN
2007-11-30   licencja na oprogramowanie. 3 345,00 PLN
2007-11-30   usługa wdrożeniowa. 19 200,00 PLN
2007-11-30 Warszawa

Telewizja Polska S.A.
Dostawy

Dostawa urządzeń do modernizacji infrastruktury dostępu do Internetu.
131 447,90 PLN
  Zielona Góra

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Usługi

Rozbudowa i serwis systemu elektronicznego obiegu dokumentów DocuMan
117 377,05 PLN
2007-11-28   serwis systemu elektronicznego obiegu dokumentów DocuMan. 60 000,00 PLN
2007-11-28   rozbudowa systemu elektronicznego obiegu dokumentów DocuMan. 57 377,05 PLN
2007-11-26 Świecie

Powiat Świecki - Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu
Dostawy

Zakup oprogramowania Progress.
18 400,00 PLN
2007-11-22 Bydgoszcz

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Dostawy

Zakup subskrypcji Progress
17 178,00 PLN
2007-11-22 Bydgoszcz

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Dostawy

Zakup licencji oprogramowania
17 178,00 PLN
2007-11-21 Kup

Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologoczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup
Dostawy

Dostawa systemu informatycznej obsługi Zespołu Szpitali i ewidencji czasu pracy wraz z wdrożeniem
99 800,00 PLN
2007-11-05 Gdynia

Jednostka Wojskowa 1479
Dostawy

Sprawa nr 475/2007 - Dostawa aktywnych urządzeń sieciowych
111 300,00 PLN
2007-10-05 Wałbrzych

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
Usługi

Konsultacje wdrożeniowe z zakresu Podsystemu Obiegu Dokumentów PSZ.eDOK
7 930,00 PLN
2007-10-05 Katowice

Narodowy Fundusz Zdrowia
Dostawy

dostawa urządzeń sieciowych - pakiet I.
79 220,00 PLN
2007-09-24 Warszawa

Kancelaria Sejmu RP
Dostawy

Zakup kart mikroprocesorowych
133 000,00 PLN
2007-09-20 Białystok

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Usługi

Wykonanie, wdrożenie i utrzymanie Systemu Eksportu Danych
403 190,00 PLN
2007-09-13 Katowice

Narodowy Fundusz Zdrowia
Dostawy

dostawa infrastruktury 14 sztuk serwerów Blade
341 500,06 PLN
2007-08-31 Skawina

Podkrakowskie Centrum Teleinformatyczne
Dostawy

Dostawa sprzętu i oprogramowania
57 500,00 PLN
2007-08-29 Warszawa

Szpital Ginekologiczno-Położniczy "INFLANCKA" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostaw komputerów oraz diagitalizacja procesu diagnostyki i leczenia pacjentek.
194 240,00 PLN
2007-08-17 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Bogdanowicza
Dostawy

pakiet 2.
12 720,00 PLN
2007-07-31 Poznań

Komenda Wojewódzka Policji
Usługi

Usługi komputerowe i podobne.
84 720,00 PLN
2007-06-22 Tychy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. prof. J. Gasińskiego
Roboty budowlane

Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego Szpitala
1 165 648,26 PLN
2007-05-28 Łódź

Biuro Informatyki Urzędu Miasta Łodzi
Usługi

Modyfikacja aplikacji ZSI MAGISTRAT 2000 do nowych potrzeb użytkowników oprogramowania.
395 080,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SYGNITY S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 5 605 306,63 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.