eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › "A.G.X." SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

"A.G.X." SP. Z O.O.
Gdańska 123/2
85-022 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie "A.G.X." SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2016 - 2017Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

550

Łączna wartość
wygranych przetargów

283 270 041 zł

Liczba zamawiających

420

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma "A.G.X." SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie mazowieckim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie "A.G.X." SP. Z O.O. zamówień to 283 270 040,53 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2017 (285 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Urząd Gminy w Kazanowie.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 56 879 283,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Pińczów przetargu, którego przedmiotem było Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Pińczów.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 0,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Busko - Zdrój i jednostek organizacyjnych gminy Busko - Zdrój w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2020 r. Przetarg ogłoszony był przez Burmistrz Miasta i Gminy.


Liczba udzielonych firmie "A.G.X." SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy "A.G.X." SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2017 285 148 504 613,73 PLN 225
2016 265 134 765 426,80 PLN 224
RAZEM: 550 283 270 040,53 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (533 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 279 561 698,95 zł). Przetargi, w których wygrywa firma "A.G.X." SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin:Podział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma "A.G.X." SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Warszawa (30 przetargów na łączną kwotę 19 637 962,31 zł). Wrocław (16 przetargów na łączną kwotę 5 528 277,44 zł). Poznań (14 przetargi na łączną kwotę 2 858 251,38 zł). Gdańsk (11 przetargów na łączną kwotę 3 467 945,23 zł). Lublin (11 przetargów na łączną kwotę 5 193 135,99 zł).

Lista przetargów, w których firma "A.G.X." SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-09-01 Kostomłoty

Gminny Ośrodek Obsługi Szkół
Usługi

Usługi transportowe - organizacja i przewóz uczniów do szkół i placówek oświatowych na terenie gminy Kostomłoty poprzez zakup biletów miesięcznych od dnia 01. 09. 2017 r. do dnia zakończenia zajęć lekcyjnych w czerwcu 2018r.
346 759,00 PLN
2017-07-28 Busko-Zdrój

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
Roboty budowlane

Modernizacja dachu budynku nr 1 wraz z rewaloryzacją elewacji budynku w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym SP ZOZ w Busku-Zdroju
900 000,00 PLN
2017-07-27 Wejherowo

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Roboty budowlane

Remont pokrycia dachowego budynku zlokalizowanego przy Osiedlu Kaszubskim 28 w Wejherowie
2 000,00 PLN
2017-07-24 Ostrowiec Świętokrzyski

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
Usługi

Wykonanie opracowań projektowych w ramach "Rewitalizacji obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego" na1) Aktualizację dokumentacji projektowej utwardzenia placu targowego, z uwzględnieniem połączenia komunikacyjnego z ul. Furmańską oraz 2) Opracowanie dokumentacji projektowej zadaszenia części placu targowego przy ulicy J. Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim z rozbudową istniejącego na terenie objętym opracowaniem budynku, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu,
135 300,00 PLN
2017-07-21 Warszawa

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Roboty budowlane

Projekt i budowa hali laboratoryjno-biurowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bolesława 6 w Warszawie.
9 549 772,15 PLN
2017-07-19 Chynów

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1652 Chynów - Sułkowice - Grobice, w ramach przebudowy drogi powiatowej w istniejącym pasie drogowym
206 608,36 PLN
2017-07-19 Szczecin

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i kiosku biletowego
111 911,55 PLN
2017-07-19 Mysłowice

Areszt Śledczy
Dostawy

Dostawa warzyw
164 993,66 PLN
2017-07-18 Poniec

Gmina Poniec
Usługi

Usługa przewozowa - dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i przeszkoli w Gminie Poniec
3,28 PLN
2017-07-18 Rędziny

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Budowa kontenerów socjalnych w Rędzinach ul. Bankowa -etap II.
346 860,00 PLN
2017-07-17 Jedlińsk

Gmina Jedlińsk
Roboty budowlane

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lisowie
439 766,17 PLN
2017-07-17 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu LE47
204 998,00 PLN
2017-07-17 Nowa Dęba

Jednostka Wojskowa 3711
Dostawy

DOSTAWA PAPIERU DO DRUKAREK I PLOTERÓW ORAZ AKCESORIÓW DO CZYSZCZENIA KOMPUTERÓW SPRAWA ZP 18/2017
106 974,61 PLN
2017-07-17 Morzeszczyn

Urząd Gminy Morzeszczyn
Usługi

Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 1.500.000 PLN na porycie deficytu budżetu praz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
453 109,32 PLN
2017-07-14 Świdwin

Urząd Miasta
Usługi

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Urzędu Miasta oraz wszystkich podległych jednostek.
126 771,00 PLN
2017-07-14 Morawica

Miasto i Gmina Morawica
Usługi

"Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Morawica oraz jej jednostek organizacyjnych"
226 080,00 PLN
2017-07-14 Gdańsk

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SP ZOZ
Dostawy

Dostawa systemu zamkniętego j.u. do pobierania próbek krwi metodą próżniową
539 179,20 PLN
2017-07-14 Busko-Zdrój

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
Dostawy

Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju
231 565,11 PLN
2017-07-14 Sieradz

Gmina Miasto Sieradz
Dostawy

Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu w ramach projektu "Równamy do najlepszych"
19 381,11 PLN
2017-07-13 Pruszków

Gmina Miasto Pruszków
Roboty budowlane

Budowa boisk sportowych - w formule zaprojektuj i wybuduj część nr 1Boisko wielofunkcyjne - Żbików, część nr 2Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 ul. Jasna 2, część nr 3Boisko sportowe na Gąsinie. Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
154 980,00 PLN
2017-07-13 Zamość

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
Roboty budowlane

Robota budowlana w zakresie 2 częściczęść nr 1 - naprawy elewacji budynku nr 67 (hala sportowa) w kompleksie wojskowym przy ul. Piłsudskiego 36 w Zamościu oraz część nr 2 - konserwacja Ośrodka Sprawności Fizycznej w kompleksie wojskowym przy ul. Piłsudskiego 36 w Zamościu.
50 757,73 PLN
2017-07-12 Warszawa

Telewizja Polska S.A.
Usługi

Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa Spółki Telewizja Polska S.A.
923 730,00 PLN
2017-07-12 Kostrzyn

Zakład Komunalny
Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż windy do Ośrodka Zdrowia w Kostrzynie przy ul. Braci Drzewieckich 1
201 105,00 PLN
2017-07-12 Polkowice

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
Dostawy

ODKUP SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI -SOBIN -JĘDRZYCHÓW -NOWA WIEŚ LUBIŃSKA -BIEDRZYCHOWA Nr sprawy 7/2017
410 560,26 PLN
2017-07-12 Wodzisław Śląski

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim
Roboty budowlane

Remont elewacji zabytkowego budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim
607 910,01 PLN
2017-07-12 Żory

Sąd Rejonowy w Żorach
Usługi

Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia Zamawiającego realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej oraz konwoju wartości pieniężnych
234 595,60 PLN
2017-07-12 Kramsk

Gmina Kramsk
Usługi

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Rudzicy
97 400,80 PLN
2017-07-12 Kramsk

Gmina Kramsk
Roboty budowlane

Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żrekie
123 541,41 PLN
2017-07-12 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia"
Roboty budowlane

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ, MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ ORAZ REMONT WEJŚĆ DO PRZYCHODNI NALEŻĄCYCH DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH "MOJA PRZYCHODNIA"
122 987,05 PLN
2017-07-12 Szczurowa

Wójt Gminy Szczurowa
Roboty budowlane

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie GminBorzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice. Modernizacja energetyczna Zespołu Szkól w Szczurowej
3 380 527,44 PLN
2017-07-12 Nowy Sącz

Powiat Nowosądecki
Roboty budowlane

Zamówienie na budowę systemu klimatyzacji z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1
173 971,20 PLN
2017-07-12 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia"
Usługi

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ, MYCIA OKIEN ORAZ MYCIA I DEZYNFEKCJI BALKONÓW W 3 PRZYCHODNIACH NALEŻĄCYCH DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH "MOJA PRZYCHODNIA"
237 480,00 PLN
2017-07-12 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia"
Usługi

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ, MYCIA OKIEN ORAZ MYCIA I DEZYNFEKCJI BALKONÓW W 3 PRZYCHODNIACH NALEŻĄCYCH DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH "MOJA PRZYCHODNIA
238 800,00 PLN
2017-07-11 Nidzica

Gmina Nidzica
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem"
185 401,45 PLN
2017-07-11 Białystok

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
Usługi

Przeglądy obiektów budowlanych, roczne i pięcioletnie
86 100,00 PLN
2017-07-10 Katowice

Stadion Śląski Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wymiana elementów wyposażenia sieci hydrantowej" w ramach prowadzonej inwestycji pn. "Kompleksowe wykonanie areny lekkoatletycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą na Stadionie Śląskim" w ramach zadania "Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie
25 930,02 PLN
2017-07-07 Nowy Dwór Mazowiecki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim
Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 22
4 899 000,00 PLN
2017-07-07 Gniew

Dom Pomocy Społecznej
Usługi

Przygotowanie i podanie posiłków w kuchni Zamawiającego
554 435,00 PLN
2017-07-05 Koszalin

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Roboty budowlane

Remont kanalizacji sanitarnej w kompleksie wojskowym w Darłowie przy ul. Zwycięstwa 2- Etap I i II, realizowany na rzecz 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie
841 320,00 PLN
2017-07-04 Oborniki Śląskie

Gmina Oborniki Śląskie
Dostawy

Dostawa i montaż sprzętu do szkół w ramach zadania "Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych"
345 346,54 PLN
2017-07-04 Giżycko

Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Modernizacja technologii Stacji Uzdatniania Wody w Upałtach, w gminie Giżycko
742 306,54 PLN
2017-07-04 Nisko

Gmina Nisko
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn"Eksperymenty i programowanie bez tajemnic program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
278 966,12 PLN
2017-07-04 Gorzyce

Gmina Gorzyce
Dostawy

Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach gminnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 r.
90 774,00 PLN
2017-07-03 Busko-Zdrój

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
Dostawy

Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju
135 584,93 PLN
2017-06-30 Wrocław

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa zamkniętego aspiracyjno-próżniowego systemu do pobierania krwi
185 604,48 PLN
2017-06-30 Zakopane

Tatrzański Park Narodowy
Usługi

obsługa parkingów oraz pobór opłat parkingowychw rejonie Palenicy Białczańskiej, łysej Polany jak też w zdłuż drogi powiatowej na odcinku Łysa Polana - Palenica Białczańska
238 000,00 PLN
2017-06-30 Lublin

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
Usługi

usługa szkoleniowa
10 650,00 PLN
2017-06-30 Koszyce

Gmina Koszyce
Roboty budowlane

Zagospodarowanie skweru przy Szkole Muzycznej w Koszycach oraz przebudowa schodów tarasowych,wydzielenie pomieszczenia pod tarasem.
257 999,98 PLN
2017-06-30 Lublin

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Usługi

Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Wisznicach
4 404 400,00 PLN
2017-06-30 Dęblin

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Roboty budowlane

Remont stropodachu
396 469,56 PLN
2017-06-30 Stoczek Łukowski

Gmina Stoczek Łukowski
Roboty budowlane

Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Guzówce
445 054,00 PLN
2017-06-29 Radzymin

Gmina Radzymin
Roboty budowlane

Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego ul. Zawadzkiej i ul. Zacisze w miejscowości Emilianów gmina Radzymin - II etap
13 530,00 PLN
2017-06-29 Wałcz

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa sprzetu medycznego - system do wideoendoskopii
550 098,00 PLN
2017-06-29 Dęblin

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Dostawy

dostawa subskrypcji pakietu biurowego
142 388,42 PLN
2017-06-29 Morawica

Miasto i Gmina Morawica
Usługi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z karencją w spłacie rat, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.633.016,00 zł
286 607,26 PLN
2017-06-29 Kórnik

Miasto i Gmina Kórnik
Dostawy

Zakup, dostawę i montaż urządzeń placu zabaw dla przedszkola i żłobka w Kamionkach
263 689,86 PLN
2017-06-27 Kazanów

Urząd Gminy w Kazanowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej o nr DG450110W na długości 505 mb w miejscowości 0strownica Kolonia (Rochalina)
132 395,39 PLN
2017-06-26 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Dostawy

"Dostawa sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych i gimnazjów w ramach projektu"EUREKA! - Program wsparcia szkół z terenu Gminy Strzyżów"
210 001,90 PLN
2017-06-23 Hyżne

Gmina Hyżne
Roboty budowlane

Przebudowa drogi " w Średnim Polu " w m. Hyżne
41 307,09 PLN
2017-06-23 Kazanów

Urząd Gminy w Kazanowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej o nr DG450118W na długości 730 mb w miejscowości Ranachów
208 918,82 PLN
2017-06-23 Kazanów

Urząd Gminy w Kazanowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej o nr DG450111W na długości 1015 mb w miejscowości Ostrówka
248 539,15 PLN
2017-06-23 Kazanów

Urząd Gminy w Kazanowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej o nr DG450122W na długości 870 mb w miejscowości Ostrownica Kolonia (Warszawka)
262 196,12 PLN
2017-06-23 Kazanów

Urząd Gminy w Kazanowie
Usługi

Przebudowa drogi gminnej o nr DG450112W na długości 267 mb w miejscowości Ostrownica Wieś (Przydatki)
78 701,98 PLN
2017-06-23 Kazanów

Urząd Gminy w Kazanowie
Usługi

Przebudowa drogi gminnej o nr ew 216 na długości 460 w miejscowości Ostrownica Wieś (Przydatki)
132 502,37 PLN
2017-06-23 Czarna Białostocka

Gmina Czarna Białostocka
Roboty budowlane

Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych napowietrzno-kablowej linii SN i linii kablowej SN w celu likwidacji kolizji z planowaną inwestycją budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej
67 158,00 PLN
2017-06-22 Sandomierz

Gmina Miejska Sandomierz
Roboty budowlane

Przebudowa ulicSchinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu (etap I)
325 679,05 PLN
2017-06-22 Szastarka

Gmina Szastarka
Roboty budowlane

Dostosowanie i przebudowa pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Polichnie na potrzeby funkcjonowania oddziału przedszkolnego
137 937,24 PLN
2017-06-22 Warszawa

Polska Agencja Prasowa S.A.
Dostawy

Systematyczne dostawy do PAP SA prasy krajowej
31 729,50 PLN
2017-06-22 Kaliska

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach
Roboty budowlane

Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach - etap IV
291 840,98 PLN
2017-06-22 Nowy Dwór Mazowiecki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim
Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 22
4 993 800,00 PLN
2017-06-21 Dęblin

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Dostawy

Zakup mebli
18 287,64 PLN
2017-06-21 Koło

Starostwo Powiatowe w Kole
Dostawy

ZAKUP I MONTAŻ NAGŁOSNIENIA W BUDYNKU A STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE
99 292,98 PLN
2017-06-21 Słupsk

Starostwo Powiatowe
Usługi

Likwidacji eternitowych pokryć dachowych na terenie powiatu słupskiego w 2017 roku
147 582,00 PLN
2017-06-20 Koło

Starostwo Powiatowe w Kole
Usługi

REALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO W ROKU 2017
299 073,60 PLN
2017-06-20 Nowe Piekuty

Urząd Gminy Nowe Piekuty
Roboty budowlane

Budowa wodociągu gminnego z miejscowości Krasowo-Wólka do miejscowości Krasowo-Częstki oraz budowa wodociągu gminnego w miejscowości Krasowo Wielkie
133 564,80 PLN
2017-06-19 Łódź

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Usługi

Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 22 osób na terenie województwa łódzkiego podczas trzydniowego szkolenia pn."Senior Wolontariusz - Lider zmian społecznych"
12 100,00 PLN
2017-06-19 Zielona Góra

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Usługi

Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 - projekt i wykonanie
6 826 500,00 PLN
2017-06-16 Kazanów

Urząd Gminy w Kazanowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 609 na długości 800 mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia
239 731,92 PLN
2017-06-13 Bartoszyce

Gmina Miejska Bartoszyce
Usługi

Modernizacja budynku mieszkalnego położonego w Bartoszycach przy ul. Cynkowej 2
412 225,26 PLN
2017-06-09 Elbląg

Gmina Elbląg
Dostawy

Dostawa i montaż zbiornika wyrównawczego, pionowego, na wodę pitną na Stacji Uzdatniania Wody w Pilonie, gmina Elbląg.
159 900,00 PLN
2017-06-09 Gdańsk

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
Roboty budowlane

Roboty budowlane - wymiana instalacji teletechnicznej w Sali koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
36 900,00 PLN
2017-06-08 Człuchów

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie
Usługi

Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z modułem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
8 100,00 PLN
2017-06-07 Pieńsk

Gmina Pieńsk
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr1 w PIEŃSKU
312 999,99 PLN
2017-06-07 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Roboty budowlane

Remont instalacji wod-kan (kanalizacji, ciepłej wody z cyrkulacją, zimnej wody) w budynku przy ul. Świętosławskiego 4 w Warszawie
617 669,54 PLN
2017-06-06 Józefów k/Otwocka

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego dla CNBOP-PIB zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia
121 108,10 PLN
2017-06-06 Hajnówka

Powiat Hajnowski
Usługi

Usługi kompleksowego ubezpieczenia Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych w latach 2017-2020"
134 712,00 PLN
2017-06-05 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa DW 120 w m. Gryfino, skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego, Pomorskiej i Kolejowej
2 214 184,73 PLN
2017-06-05 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Remont mostu w m. Barnówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130 w km 0+157
852 495,17 PLN
2017-06-05 Zamość

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
Roboty budowlane

Robota budowlana w zakresieZadanie nr 1Remont budynku nr. 80 w kompleksie koszarowym w Bezwoli. Zadanie nr 2Naprawa pomieszczeń sanitarnych w budynku nr. 75 w kompleksie koszarowym w Bezwoli. Zadanie nr 3Naprawa pomieszczeń sanitarnych w budynku nr. 79 w kompleksie koszarowym w Bezwoli. Zadanie nr 4Naprawa posadzki cementowej, konserwacja pomieszczeń w budynku nr. 91 w kompleksie koszarowym w Bezwoli. Zadanie nr 5Naprawa pomieszczeń sanitarnych w budynku nr. 100 w kompleksie koszarowym w Bezwoli. Zadanie nr 6Wymiana bram w budynkach 18,30,35,36,42 w kompleksie koszarowym w Bezwoli.
457 387,23 PLN
2017-06-05 Opatów

Powiat Opatowski w Opatowie
Roboty budowlane

,,Budowa Punktu Kultury, Rekreacji i Wypoczynku wraz z Informacją Turystyczną przy tzw. Promenadzie w Opatowie, wzdłuż rzeki Opatówki wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną".
2 186 938,77 PLN
2017-06-02 Polanica-Zdrój

Gmina Miejska Polanica-Zdrój
Usługi

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kanalizacji deszczowej, której zadaniem będzie rozwiązanie istniejących problemów z wodami opadowymi i ich prawidłowym zagospodarowaniem na terenie m. Polanica-Zdrój". w ramach zadania Modernizacja i budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Polanica-Zdrój w zakresie zabezpieczenia obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami".
168 000,00 PLN
2017-06-02 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa DW 162 odc. Sławoborze - Świdwin
702 999,53 PLN
2017-06-02 Nowy Dwór Mazowiecki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim
Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 22
5 225 000,00 PLN
2017-06-02 Wrocław

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa 4 sztuk samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
254 800,00 PLN
2017-06-01 Gdańsk

Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA
Dostawy

Dostawy mięsa i art. mięsnych znak sprawy6/2017/BIGB O/POTULICE
616 894,50 PLN
2017-06-01 Wrocław

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
Usługi

świadczenie usług polegających na przygotowywaniu produkcji posiłków dla pacjentów szpitala WSS im. J. Gromkowskiego Wrocław
2 588 137,92 PLN
2017-06-01 Wrocław

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Usługi

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym
255 974,19 PLN
2017-06-01 Zgierz

Gmina Miasto Zgierz
Roboty budowlane

WYKONANIE SIŁOWNI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZGIERZU, ULICA WSCHODNIA 2 - BUDŻET OBYWATELSKI
194 000,00 PLN
2017-05-29 Konopnica

Gmina Konopnica
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej w obrębie Strobin-Anielin
293 407,66 PLN
2017-05-26 Lubicz

Gmina Lubicz
Roboty budowlane

Zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym i w Zespole Szkół Nr 2 w Grębocinie. Część pierwszaZmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym, ul.Piaskowa 2 Część drugaZmiana sposobu ogrzewania z olejowego na gazowe w Zespole Szkół Nr 2 w Grębocinie, ul. Szkolna
184 500,00 PLN
2017-05-26 Żory

Sąd Rejonowy w Żorach
Roboty budowlane

Remont elewacji wraz z naprawą schodów zewnętrznych, podjazdu dla niepełnosprawnych oraz ogrodzenia budynku Sądu Rejonowego w Żorach Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w dokumentacji projektowej, która zawiera a) projekt architektoniczno-budowlany ( z wyłączeniem pkt. 2.3 , 8.5 w Tomie II.A ), stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, b) przedmiar ( z wyłączeniem pkt. 55, 63, 64, 65 ) stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( z wyłączeniem demontażu sufitu podwieszanego nad wejściem głównym oraz montażu nowego sufitu podwieszanego nad wejściem wraz z ponownym montażem opraw oświetleniowych ) stanowiąca Załącznik nr 3 do SIWZ
141 782,26 PLN
2017-05-25 Żukowo

Gmina Żukowo
Roboty budowlane

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żukowie
614 643,30 PLN
2017-05-24 Rzeszów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podkarpacki Oddział Regionalny
Dostawy

Dostawa materiałów biurowych wraz z usługą transport i wniesienia do lokali Podkarpackiego Oddziału Regionalnego oraz 21 Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
228 196,15 PLN
2017-05-24 Ruda Śląska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Roboty budowlane

"Remont mieszkań 11 Listopada 19/2, 11 Listopada 19/13, 11 Listopada 23/12, Kałusa 24/4, Puszkina 6A/9, Wolności 23/4, Młyńska 77/14 w Rudzie Śląskiej"
99 026,19 PLN
2017-05-23 Jastrzębia

Urząd Gminy w Jastrzębi
Roboty budowlane

OGRODZENIE HYDROFORNI W MĄKOSACH STARYCH
33 900,00 PLN
2017-05-22 Lublin

Dom Pomocy Społecznej "Kalina"
Dostawy

Dostawa środków toaletowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Kalina"
4 276,94 PLN
2017-05-18 Góra

Powiat Górowski
Usługi

Koszenie skarp rowów i poboczy w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych w latach 2017-2019
212 157,48 PLN
2017-05-18 Krzeszowice

Dom Pomocy Społecznej
Roboty budowlane

Roboty remontowe wewnętrzne w Budynku gospodarczym i pralni, malowanie pomieszczeń w Budynku Głównym oraz remont schodów i drogi z nawierzchni betonowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Czernej w roku 2017
109 424,44 PLN
2017-05-18 Rzeszów

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont budynku nr 32 - ul. Dąbrowskiego 22, 35-036 Rzeszów
320 000,00 PLN
2017-05-17 Białaczów

Gmina Białaczów
Usługi

Rozbudowa oczyszczalni ścieków ECOLO - CHIEF do przepustowości Q śr. d. = 715m3/dobę w miejscowości Białaczów
3 148 888,00 PLN
2017-05-17 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Usługi

napełnianie butli będących własnością Wykonawcy i dostawa gazów specjalnych do Instytut w okresie 24 m-cy
65 828,62 PLN
2017-05-16 Sieradz

Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E Wandalin-Klonowa od km 0+000 do km 7+348,57
4 755 623,35 PLN
2017-05-16 Jarosław

Gmina Miejska Jarosław
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Kolaniki I Etap (od ul. Żwirowej w kierunku Batalionów Chłopskich).
105 395,80 PLN
2017-05-16 Szamotuły

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach
Usługi

Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania projektowe, którym nadano nazwyEtap IPrzebudowa drogi powiatowej Śmiłowo - Gałowo. Etap IIBudowa drogi powiatowej Gałowo - Piaskowo wraz z przejściem przez rzekę Samę wraz z uzyskaniem decyzji ZRID i nadzorem autorskim
389 910,00 PLN
2017-05-16 Nowy Dwór Mazowiecki

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Roboty budowlane

Remont dachu budynku dawnego kasyna oficerskiego usytuowanego przy ulicy Ledóchowskiego 160 w Nowym Dworze Mazowieckim
2 275 599,81 PLN
2017-05-15 Dąbrowa Białostocka

Gmina
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka
2 939,70 PLN
2017-05-12 Poznań

Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Usługi

Wyprodukowanie oraz emisja w regionalnej telewizji kablowej Magazynu Ekonomicznego oraz zwiastunów o Wielopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020.
198 900,00 PLN
2017-05-12 Lubliniec

Jednostka Wojskowa Nr 4101
Usługi

Usługa serwisu i legalizacji zestawów tlenowych PHAOS Oxygen System dla JW 4101 w Lublińcu
299 669,25 PLN
2017-05-12 Augustów

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej
Dostawy

Zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla SPZZOD w Augustowie realizowanego w ramach projektu pt. Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów.
52 766,00 PLN
2017-05-10 Rudnik

Gmina Rudnik
Usługi

ZP.271.3.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla budynków jedno i wielorodzinnych w obrębie ul. Zamkowej w Strzybniku wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków. Numer referencyjnyZP.271.3.2017
13 000,00 PLN
2017-05-09 Przykona

Gmina Przykona
Roboty budowlane

Zadanie nr I"Przebudowa drogi w miejscowości Wichertów" Zadanie nr II"Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa"
373 603,93 PLN
2017-05-05 Koszalin

Areszt Śledczy w Koszalinie
Dostawy

DOSTAWA PRZETWORÓW MIĘSNYCH-WĘDLIN
472 689,50 PLN
2017-05-05 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Usługi

Zakup i dostawa 4 szt. fabrycznie nowych kompletnych od wad konstrukcyjnych materiałowych i wykonawczych samochodów osobowych o napędzie w 100 % elektrycznym wraz z akumulatorami
472 112,00 PLN
2017-05-05 Łosice

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łosicach Sp. z o.o.
Dostawy

sukcesywne dostawy paliwaoleju napędowego i benzyny bezołowiowej
2 999 784,00 PLN
2017-05-05 Rejowiec

Gmina Rejowiec
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rejowiec
382 107,19 PLN
2017-05-04 Małaszewicze

Gmina Terespol
Roboty budowlane

BUDOWA DROGI LOKALNEJ (6 KDL, 7 KDL) I DROGI DOJAZDOWEJ 2 KDD NA TERENIE CENTRUM GMINY W KOBYLANACH
1 419 346,52 PLN
2017-05-02 Gryfice

Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach
Dostawy

Dostawę fabrycznie nowego samochodu typu BUS
103 000,00 PLN
2017-05-02 Lubaczów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
Dostawy

dostawa energii elektrycznej na potrzeby SPZOZ w Lubaczowie
261 252,00 PLN
2017-05-02 Lębork

Gmina Miasto Lębork
Usługi

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA:BUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. MARUSARZÓWNY W LĘBORKU
24 354,00 PLN
2017-04-28 Lubenia

Gmina Lubenia
Usługi

Kompleksowa obsługa w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminach ROF, jako element rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w regionie - Gmina Lubenia - etap II
18 503,62 PLN
2017-04-27 Nowiny

Gminny Ośrodek Kultury "PERŁA"
Dostawy

kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury Perła w Nowinach
701 063,75 PLN
2017-04-27 Gozdnica

Urząd Miejski w Gozdnicy
Roboty budowlane

Przebudowa sieci dróg lokalnych w Gminie Gozdnica uwzględniająca poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego - ul. Iłowiańska
477 691,15 PLN
2017-04-27 Stalowa Wola

Miejski Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stalowej Woli
Dostawy

Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli
266 329,44 PLN
2017-04-27 Tarnów

Mościckie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługi

CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE DLA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO MOŚCICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
401 112,00 PLN
2017-04-27 Tarnów

Mościckie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

DOSTAWĘ PRODUKTÓW ŻYWIENIA DOJELITOWEGO DLA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO MOŚCICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
134 387,88 PLN
2017-04-27 Warszawa

Polska Agencja Prasowa S.A.
Dostawy

Zakup systemu klasy SIEM opartego na technologii Splunk
119 046,40 PLN
2017-04-27 Zielona Góra

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Usługi

Opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo - kosztowej niezbędnej do realizacji robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku dla Wydziałów Karnych Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim
121 770,00 PLN
2017-04-26 Połajewo

Gmina Połajewo
Roboty budowlane

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicyPolnej, Ogrodowej, Wiśniowej, i Cichej w Połajewie
650 000,00 PLN
2017-04-26 Borne Sulinowo

Gmina Borne Sulinowo
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Borne Sulinowo
907 200,00 PLN
2017-04-25 Tarnów

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
Usługi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do kompresji klatki piersiowej
345 600,00 PLN
2017-04-25 Szczecin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Usługi

Usługa cateringowa na Dzień instrumentów na Rzecz Integracji Społecznej - nowe możliwości dla samorządów.
4 600,00 PLN
2017-04-25 Myślenice

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zakup i dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi wraz z dzierżawą analizatora oraz zakup i dostawa probówek (mikrometoda) do pobierania krwi, kapilar gazometrycznych i akcesoriów.
135 341,28 PLN
2017-04-25 Skarbimierz

Gmina Skarbimierz
Roboty budowlane

Przebudowa drogi i chodnika na dz.241/2 w Lipkach ul.Ogrodowa.
480 677,81 PLN
2017-04-25 Strzyżewice

Gmina Strzyżewice
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 107122L w Osmolicach Pierwszych na odcinku od km 0+000 do km 1+442
873 864,32 PLN
2017-04-21 Wińsko

Gmina Wińsko
Usługi

Świadczenie usługi oświetleniowej w zakresie rozszerzonym
794 868,80 PLN
2017-04-21 Kozienice

Burmistrz Gminy Kozienice
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Świerczewskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
551 911,65 PLN
2017-04-21 Borne Sulinowo

Gmina Borne Sulinowo
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Borne Sulinowo
354 661,20 PLN
2017-04-21 Koło

Starostwo Powiatowe w Kole
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA SALI KONFERENCYJNEJ W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE
234 986,49 PLN
2017-04-20 Zgierz

Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego - 3 zadania
108 486,00 PLN
2017-04-19 Łopiennik Górny

Gmina Łopiennik Górny
Dostawy

DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO I GRUZU BETONOWO-CEGLANEGO NA REMONTY DRÓG GMINNYCH
49,20 PLN
2017-04-19 Stryszawa

Gmina Stryszawa
Roboty budowlane

Przebudowa budynku gospodarczego na budynek o funkcji turystyczno-kulturalnej na działce nr ewid. 10747/2 w Stryszawie
908 186,22 PLN
2017-04-19 JEDWABNO

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostawy

"Dostawa węgla kamiennego groszek i miału węglowego na okres od dnia zawarcia umowy do 31 maja 2017 roku do kotłowni węglowych w Jedwabnie przy ulicachul. Leśna, ul. Warmińska, ul. 1-Maja, ul. Polna i ul. Wielbarska, 12-122 Jedwabno, woj. Warmińsko-Mazurskie"
22 034,22 PLN
2017-04-18 Świecie

Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu
Dostawy

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK
280,79 PLN
2017-04-18 Świecie

Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu
Dostawy

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK
192,83 PLN
2017-04-18 Świecie

Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu
Dostawy

ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK
174,45 PLN
2017-04-18 Świecie

Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu
Dostawy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
123,31 PLN
2017-04-14 Chocianów

Gmina Chocianów
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Wesołej w Choianowie
170 870,37 PLN
2017-04-14 Miłkowice

Gmina Miłkowice
Roboty budowlane

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Miłkowicach
189 000,00 PLN
2017-04-14 Radzyń Podlaski

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa kostki brukowej i innych wyrobów betonowych.
343 636,00 PLN
2017-04-13 Nowogard

Zakład Karny Nowogard
Dostawy

4/ŻYW/17/18
31 500,00 PLN
2017-04-12 Kąty Wrocławskie

Gmina Kąty Wrocławskie
Roboty budowlane

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Smolcu
369 000,00 PLN
2017-04-12 Chełm

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Roboty budowlane

Wykonanie przewiertów w sytuacjach awaryjnych oraz w ramach inwestycji na okres 24 m-cy
8 782,20 PLN
2017-04-12 Lewin Brzeski

Burmistrz Lewina Brzeskiego
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowa Wieś Mała, Buszyce, Chróścina, Różyna
716 459,15 PLN
2017-04-11 Długosiodło

Gmina Długosiodło
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Długosiodło
53 880,35 PLN
2017-04-11 Długosiodło

Gmina Długosiodło
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzczanka Włościańska
112 877,83 PLN
2017-04-11 Długosiodło

Gmina Długosiodło
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długosiodło - ul. Sportowa
105 447,53 PLN
2017-04-11 Długosiodło

Gmina Długosiodło
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Projektowanej w miejscowości Długosiodło
141 052,18 PLN
2017-04-11 Koszalin

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
Roboty budowlane

"Przebudowa chodnika przy Al. Monte Cassino w Koszalinie - budowa pochylni".
121 000,00 PLN
2017-04-11 Magdalenka

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
Dostawy

Sukcesywna dostawa pasz treściwych dla Zakładu Doświadczalnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. DAZ-2401/4/17
208 514,28 PLN
2017-04-11 Bystra Podhalańska

Gmina Bystra-Sidzina
Roboty budowlane

Rozbudowa i Przebudowa drogi gminnej K440310 Sidzina-Sidzinka Mała, etap II- dokończenie budowy chodnika.
483 791,34 PLN
2017-04-07 Lublin

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
Usługi

usługi doradcze i usługa ABC przedsiębiorczości
51 789,90 PLN
2017-04-07 Sterdyń-Osada

Gmina Sterdyń
Roboty budowlane

"PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W LEBIEDZIACH".
1 996 290,00 PLN
2017-04-07 Warszawa

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
Usługi

Usługa żywienia osób umieszczonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w PSG Lesznowoli NwOSG oraz osób doprowadzanych
562 039,38 PLN
2017-04-05 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych remontu dachu i wymiany stolarki okiennej w całym budynku Zespołu Szkół Nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4 w Warszawie,z wyłączeniem okien w sali gimnastycznej,w ramach zadania pn.Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
1 963 064,94 PLN
2017-04-04 Waszyngton DC 20009 USA

Ambasada RP w Waszyngtonie
Usługi

Wyłonienie firmy specjalistycznej do konserwacji ogólnobudowlanej budynków należących do placówki.
34 920,00 PLN
2017-04-04 Częstochowa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
Usługi

Świadczenie usług w zakresie transportu posiłków i produktów żywnościowych z kuchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 na oddziały szpitalne przy ul. PCK 7.
366 048,00 PLN
2017-03-31 Poznań

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Dostawy

Sukcesywna dostawa wraz z transportem i wniesieniem osprzętu elektrycznego
165 793,90 PLN
2017-03-29 Puławy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Rolniczy Zakład Doświadczalny "Kępa"
Dostawy

1/2017
286 871,00 PLN
2017-03-28 Lublin

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
Dostawy

usługi doradcze i usługa szkoleniowa ABC przedsiębiorczości
125 000,00 PLN
2017-03-27 Białystok

Politechnika Białostocka
Usługi

Dostawa drzwi aluminiowych przeszklonych wewnętrznych do budynków Politechniki Białostockiej
27 427,46 PLN
2017-03-24 Pisz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu
Dostawy

Zakup i dostawa płyt i śrb okołoprotezowych
147 694,43 PLN
2017-03-24 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Usługi

Świadczenie usług w zakresie kontroli okresowych i uproszczonych prób szczelności instalacji gazowych oraz sporządzania protokołów z przeprowadzonych kontroli w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów znajdujących się na terenie DOM Służewiec, DOM Wierzbno, DOM Wiśniowa, DOM Madalińskiego, DOM Konduktorska, DOM Polkowska.
3 573,15 PLN
2017-03-23 Warszawa

Zakład Wydawnictw Statystycznych
Usługi

dostawa papierów i kartonów powlekanych
39 163,20 PLN
2017-03-23 Olecko

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911N dr. woj. Nr 655 - Szeszki oraz drogi powiatowej Nr 1913N Wojnasy - Cimochy - Dorsze - Kalinowo przez wieś Szeszki
3 072 231,18 PLN
2017-03-22 Grodzisk Mazowiecki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Dostawy

Zakup urządzenia do pomiaru stężenia ścieków na Oczyszczalni Ścieków
43 943,20 PLN
2017-03-22 Grójec

Nadleśnictwo Grójec
Roboty budowlane

Budowa drogi leśnej numer 50L w leśnictwie Radziejowice od km 0+300,00 do km 1+320,00
349 468,15 PLN
2017-03-21 Lublin

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
Usługi

usługi doradcze
50 520,00 PLN
2017-03-20 Jarocin

Ośrodek Techniki Leśnej
Dostawy

Dostawa noży z węglikami spiekanymi - drugi przetarg
89 537,95 PLN
2017-03-17 Kołobrzeg

Urząd Miasta Kołobrzeg
Usługi

Integralne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów oraz parkingi strategiczne Park & Ride - dokumentacje projektowe.
46 300,00 PLN
2017-03-17 Sadowne

Urząd Gminy Sadowne
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Szynkarzyzna - Ocięte
406 049,22 PLN
2017-03-16 Głogów Małopolski

Gmina Głogów Małopolski
Roboty budowlane

Przebudowę ,rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Dom Dziennego Pobytu Osób Starszych i Dom Pomocy Społecznej w Budach Głogowskich w ramach rozwoju infrastruktury pomocy społecznej dla seniorów w gminie Głogów Małopolski.
641 716,36 PLN
2017-03-15 Brzesko

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
295 938,00 PLN
2017-03-13 Lublin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
Dostawy

dostawa odczynników wywoływacza i utrwalacza dla potrzeb Zakładu Radiologii i Pracowni Langiewicza RTG-Langiewicza
8 434,80 PLN
2017-03-10 Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Usługi

Ustawienie i naprawa barier drogowych oraz poręczy ochronnych w pasach dróg wojewódzkich na terenie województwa podlaskiego w 2017 r.
500 000,00 PLN
2017-03-07 Cieszyn

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe
Usługi

Serwis i naprawa ambulansów sanitarnych
228 780,00 PLN
2017-03-06 Kluki

Gmina Kluki
Roboty budowlane

"Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Kaszewicach o salę gimnastyczną" - ETAP III
1 293 142,49 PLN
2017-03-06 Kraków

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Usługi

Świadczenie usługi druku cyfrowego oraz offsetowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) czasopism posiadających numer lub ISSN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą do Wydawnictwa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
41 078,21 PLN
2017-03-01 Poznań

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
Usługi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dot. zwalczanie wysoce zjadliwej grypy ptaków.
7 095,60 PLN
2017-03-01 Będzin

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
Usługi

Druk materiałów informacyjno - promocyjnych miasta Będzina
159 480,00 PLN
2017-02-28 Michałowo

Gmina Michałowo
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo.
375 516,00 PLN
2017-02-28 Wiśniew

Gmina Wiśniew
Usługi

Projektowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej Kaczory - Tworki - Gostchorz, Wiśniew - Wiśniew-Kolonia - Mościbrody - Borki-Kosiorki oraz w Wiśniewie na terenie gminy Wiśniew w częściach. Częśc 3 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiśniew w miejscowości Wiśniew
16 346,70 PLN
2017-02-28 Łódź

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji
Usługi

Usługa obsługi oczyszczalni ścieków w WZZOZCLChPłiR w Łodzi
233 739,36 PLN
2017-02-23 Warszawa

Jednostka Wojskowa Nr 6021
Usługi

Usługa zabezpieczenia transportu koni dla Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego zaopatrywanego przez JW 6021.
255 225,00 PLN
2017-02-23 Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Usługi

Realizacja i organizacja badań terenowych na reprezentatywnej próbie 3000 osób w wieku powyżej 65 lat na terenie Polski
563 057,10 PLN
2017-02-23 Słupsk

Areszt Śledczy
Dostawy

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych - chleb zwykły pszenno - żytni, chleb pszenny do Aresztu Śledczego w Słupsku, Zakładu Karnego w Starem Bornem, Zakładu Karnego w Koszalinie i Aresztu Śledczego w Koszalinie na rok 2017/2018
233 800,00 PLN
2017-02-23 Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Usługi

Realizacja i organizacja badań terenowych na reprezentatywnej próbie 3000 osób w wieku powyżej 65 lat na terenie Polski
563 057,10 PLN
2017-02-23 Rudna

Gmina Rudna
Roboty budowlane

Odwodnienie drogi gminnej w m. Mleczno
24 159,61 PLN
2017-02-22 Szczecin

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Usługi

Dostawa samochodu 8-osobowego typu BUS
124 420,00 PLN
2017-02-21 Łódź

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dostawy

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
1 728,00 PLN
2017-02-21 Puszczykowo

Miasto Puszczykowo
Roboty budowlane

Remont chodników na ulicy Piaskowej w Puszczykowie
204 624,15 PLN
2017-02-21 Kielce

Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce
Dostawy

Dostawa materiałów biurowych
77 570,02 PLN
2017-02-20 Kielce

Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce
Dostawy

Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek oraz papieru toaletowego
103 338,45 PLN
2017-02-20 Kielce

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
Dostawy

Dostawa koksu 2017
219 600,00 PLN
2017-02-17 Lublin

Dom Pomocy Społecznej "Kalina"
Dostawy

Dostawa pieluchomajtek i innych przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Kalina
138 573,46 PLN
2017-02-17 Goleniów

Zakład Karny w Goleniowie
Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów drobiowych dla potrzeb Zakładu Karnego w Goleniowie.
422 341,50 PLN
2017-02-16 Wysoka

Miasto i Gmina Wysoka reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
1 196 677,48 PLN
2017-02-16 Ząbkowice Śląskie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pomoc Doraźna"
Dostawy

PN1/2017
162 772,05 PLN
2017-02-16 Nowogard

Zakład Karny Nowogard
Dostawy

1/WSP/ŻYW/17/18
115 908,30 PLN
2017-02-15 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego "Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulicOssowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej na Targówku
799 500,00 PLN
2017-02-15 Rybnik

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg do zakończenia sezonu 2016/2017.
298 398,00 PLN
2017-02-15 Sulęcin

Przedszkole Nr 1 im. Małego Przyrodnika
Usługi

Dostawa artykułów spożywczych własnym transportem do Przedszkola nr 1 im. Małego Przyrodnika Sulęcinie
6 360,00 PLN
2017-02-15 Starachowice

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki - Brody.
5 907 000,15 PLN
2017-02-14 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Usługi

aktualizacja oprogramowania ZSI papirus firmy SoftHard S.A. dla potrzeb Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy (dostosowanie do struktury systemu KiKUM-VAT)
3 505,50 PLN
2017-02-14 Kielce

Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce
Dostawy

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i ploterów
219 900,63 PLN
2017-02-14 Krasne

Gmina Krasne
Roboty budowlane

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Strażowie-Etap I
921 794,25 PLN
2017-02-14 Starachowice

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
Dostawy

Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych dla ZDP Starachowice.
53 700,00 PLN
2017-02-10 Zawady

Gmina Zawady z siedzibą Urząd Gminy Zawady
Roboty budowlane

Wykonanie nakładki nawierzchni z betonu asfaltowego drogi gminnej w miejscowości Strękowa Góra w km 0+0000-0+956,16"
286 667,58 PLN
2017-02-10 Medyka

Gmina Medyka
Usługi

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Medyka"
26 445,00 PLN
2017-02-10 Szczytno

Dom Pomocy Społecznej
Dostawy

Dostawa produktów spożywczychwyroby wędliniarskie, mięso, drób, warzywa i owoce, produkty mleczarskie,pieczywo
6 673,82 PLN
2017-02-08 Piła

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
Usługi

Odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni gminnych i powiatowych dróg i parkingów o trwałej nawierzchni
957 710,64 PLN
2017-02-07 Korzenna

Gmina Korzenna
Roboty budowlane

Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy Zespole Szkół Mogilnie
289 052,50 PLN
2017-02-01 Wiśniew

Gmina Wiśniew
Dostawy

Dostawa oleju napędowego grzewczego w 2017 roku do Zespołu Oświatowego w Radomyśli i Zespołu Oświatowego w Śmiarach.
121 770,00 PLN
2017-02-01 Tarnów

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
Usługi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie napraw, remontów, obsługi technicznej, wymiany i wyważania opon oraz napraw powypadkowych samochodów użytkowanych przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.
47,50 PLN
2017-02-01 Szczaniec

Gmina Szczaniec
Usługi

Świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczaniec od 01 lutego 2017r. do 31 stycznia 2019r."
754 800,00 PLN
2017-01-30 Wrocław

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Dostawy

Dostawa specjalistycznego sprzętu i odczynników dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
467 052,73 PLN
2017-01-30 Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
6 940,50 PLN
2017-01-30 Włodawa

Burmistrz Włodawy
Usługi

Świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania zieleni w mieście Włodawa w 2017 r.
100 000,00 PLN
2017-01-30 Rakszawa

Zakład Usług Komunalnych Energokom sp. z o.o. w Rakszawie
Usługi

Dostawa miału węglowego w ilości 3400 ton dla ZUK ENERGOKO SP.z O.O. w Raszawie
953 496,00 PLN
2017-01-30Oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy na terenie administracyjnym Zamawiającego w 2017 r
180 000,00 PLN
2017-01-27 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Usługi

Dostawa paliw płynnych w roku kalendarzowym 2017 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy
72 300,00 PLN
2017-01-27 Kraków

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
160 884,00 PLN
2017-01-26 Dąbrowice

Gmina Dąbrowice
Dostawy

Zakup energii elektrycznej
138 686,06 PLN
2017-01-26 Warszawa

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
Usługi

Świadczenie usługi obsługi technicznej, oraz konserwacji instalacji klimatyzacji i wentylacji, na rzecz Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.
225 600,00 PLN
2017-01-25 Warszawa

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.
Usługi

Przebudowa drogi przeciw-pożarowej w Oddziale Rewita Solina
61 215,00 PLN
2017-01-24 Gdańsk

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Usługi

Kontrola wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku.
137 464,80 PLN
2017-01-24 Ruda Śląska

Miasto Ruda Śląska
Usługi

Utrzymanie bieżące tras rowerowych
545 812,50 PLN
2017-01-24 Legnica

Zarząd Dróg Miejskich
Usługi

Utrzymanie czystości na obiektach mostowych w 2017 r. DT-P/20/2016
136 080,00 PLN
2017-01-24 Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
88 047,75 PLN
2017-01-23 Budzów

Biuro Obsługi Szkół w Budzowie nr 445
Dostawy

Zakup oraz dostawa oleju opałowego do siedmiu jednostek oświatowych na terenie Gminy Budzów w roku 2017.
334 320,00 PLN
2017-01-20 Krasne

Gmina Krasne
Usługi

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży oraz zapewnienie świadczenia usług dystrybucji do obiektów stanowiących własność Gminy Krasne oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem
717 149,22 PLN
2017-01-20 Płock

Urząd Miasta Płocka
Usługi

Realizacja zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Panią Małgorzatę Paćkowską
13 530,00 PLN
2017-01-19 Bisztynek

Gmina Bisztynek
Dostawy

Dostawa gazu płynnego propan - butan do celów grzewczych
426 969,90 PLN
2017-01-19 Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych uzupełniających do umowy przetargowej 72/2016
36 362,77 PLN
2017-01-17 Dąbrowa Górnicza

Przedszkole nr 10
Usługi

Zaopatrzenie w wodę Przedszkola Nr 10 i odprowadzenie ścieków z Przedszkola Nr 10 w Dąbrowie Górniczej, ul. Kopernika 42
45 350,00 PLN
2017-01-17 Szamotuły

Powiat Szamotulski
Usługi

GRUPA ZAKUPOWA - Dostawa energii elektrycznej. Łączna ilość energii (wraz z prawem opcji) objęta zamówieniem wynosi2.523.074 kWh, tj. 2,523074 GWh
36 661,79 PLN
2017-01-17 Krosno

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
Usługi

Zakup materiałów do remontu Oddziału Okulistycznego 2.
13 530,00 PLN
2017-01-17 Łódź

Uniwersytet Łódzki
Roboty budowlane

Roboty Budowlane polegające na wykonaniu remontu, przebudowy i rozbudowy Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kilińskiego 101 w Łodzi wraz z infrastrukturą techniczną
6 252 343,00 PLN
2017-01-16 Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawy

DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I LABORATORYJNYCH
79 931,88 PLN
2017-01-16 Sułkowice

Dom Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza
Usługi

Dostawa artykułów spożywczych w roku 2017 o Domu Pomocy Społecznej im. T. Piekarza w Harbutowicach
9 903,39 PLN
2017-01-13 Dęblin

41 Baza Lotnictwa Szkolnego
Usługi

Świadczenie usług sokolniczych na terenie lotniska wojskowego w Dęblinie. Nr 29/16/N.
15 498,00 PLN
2017-01-13 Wołomin

Powiat Wołomiński
Usługi

Utrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie gminKlembów, Poświetne
104 164,38 PLN
2017-01-13 Łódź

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji
Usługi

Usługa wykonywania przeglądów sprzętu medycznego, wydawania orzeczeń technicznych, wykonanie testów specjalistycznych RTG i legalizację wag
13 949,93 PLN
2017-01-12 Olszanica

Gmina Olszanica
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Olszanica. Organizacja, wyposażenie oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz odbiór i transport odpadów z PSZOK .
644 400,00 PLN
2017-01-10 Wałcz

Gmina Wałcz
Dostawy

Dostawa paliw płynnych dla Gminy Wałcz w roku 2017
184 000,00 PLN
2017-01-09 Korytnica

Gmina Korytnica
Usługi

Przedmiot jest dostawa ole opałowego do placówek oświato wych z terenu gminy Korytnica
198 900,00 PLN
2017-01-09 Poznań

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
Usługi

Dostawa leków Sofosbuvir 400mg oraz Ledipasvir 90 mg typu Harvoni stosowanych w programie lekowym, leczenia WZW typu C - kuracja bezinterferonowa dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
819 000,00 PLN
2017-01-09 Kołobrzeg

Urząd Miasta Kołobrzeg
Usługi

Obsługa i utrzymanie ogólnodostępnych toalet miejskich usytuowanych na terenach Gminy Miasto Kołobrzeg
605 037,00 PLN
2017-01-05 Gdańsk

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Usługi

sygn akt 60/B/NA/2016 Dozór oraz ochrona osób i mienia w budynku przy ul. Wyspiańskiego 9a.
573 611,98 PLN
2017-01-04 Dąbrowa Górnicza

Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Górniczej
Usługi

Zaopatrzenie w wodę Przedszkola Nr1 i odprowadzenie ścieków z Przedszkola Nr 1 Dąbrowie Górniczej, ul.1-go Maja 6
76 200,00 PLN
2017-01-04 Sobolew

Gmina Sobolew
Usługi

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych w granicach administracyjnych Gminy Sobolew
1 017 878,40 PLN
2017-01-04 Nowodwór

Gmina Nowodwór
Usługi

ODBIERANIE I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY NOWODWÓR
129 587,04 PLN
2017-01-04 Ciechanów

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
Usługi

Dostawa materiałów opatrunkowych
53 620,14 PLN
2017-01-04DOSTAWA KRUSZYWA NATURALNEGO
185 710,32 PLN
2017-01-03 Koło

Starostwo Powiatowe w Kole
Usługi

STAŁA CAŁODOBOWA OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA W DWÓCH BUDYNKACH ORAZ ZESPOŁU GARAŻY STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE PRZY ULICY SIENKIEWICZA 21/23 I SIENKIEWICZA 27
436 379,40 PLN
2017-01-03 Zabrze

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Usługi

"Kompleksowa obsługa podwieszonej kolejki spalinowej w upadowej transportowej przy szybie "Carnall".
571 876,20 PLN
2017-01-03 Zawichost

Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Usługi

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Zawichost i obsługa PSZOK
640 224,00 PLN
2017-01-02 Radków

Gmina Radków
Usługi

Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zimowe terenów gminnych na obszarze Miasta i Gminy Radków w 2017 roku
356 399,57 PLN
2017-01-02 Oświęcim

Szkoła Podstawowa nr 9
Dostawy

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 9
29 419,00 PLN
2017-01-02 Polkowice

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Dostawa flokulantów na Oczyszczalnię Ścieków w Polkowicach.
189 325,53 PLN
2017-01-02 Zabrze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Usługi

Dostawa talonów na opał dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu
360 000,00 PLN
2017-01-02 Myślenice

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach
Dostawy

DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZAKICH
46 703,33 PLN
2017-01-02 Świętochłowice

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach
Usługi

Świadczenie powszechnych usług pocztowych, polegających na realizowaniu w obrocie krajowym przekazów pocztowych ze świadczeniami z zakresu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach
8 000,00 PLN
2017-01-02 Świętochłowice

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach
Usługi

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach
116 930,00 PLN
2017-01-01 Opole

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Usługi

Dystrybucja energii elektrycznej w okresie od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2019 roku do obiektów, będących w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu.
555 000,00 PLN
2017-01-01 Zabrze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Usługi

Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu "DROGOWSKAZ" i UWIERZ W SIEBIE " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na I półrocze 2017 r."
7 657,08 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "A.G.X." SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 148 504 613,73 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-12-31 Bogoria

Wójt Gminy Bogoria
Usługi

"Wykonanie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bogoria w 2017 roku".
95 004,00 PLN
2016-12-30 Wejherowo

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie
Usługi

Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych, we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r.
231 120,00 PLN
2016-12-30 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Usługi

hosting serwis i aktualizację oprogramowania firmy SOFTHARD S.A wraz z usługą hosting dla serwerów bazodanowego oraz eBOK wykorzystywanego w ZGN, ADK i NW
230 905,44 PLN
2016-12-30 Łęczyca

Zakład Karny w Garbalinie
Usługi

Dostawy artykułów spożywczych z grupy CPV 15110000-2 (mięso), CPV 15131100-6 (produkty mięsno- wędliniarskie) i CPV 15131000-5 (konserwy) do jednostek organizacyjnych OISW w Łodzi.
547 391,25 PLN
2016-12-30 Osielsko

Urząd Gminy Osielsko
Usługi

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg oraz sieci wod-kan na terenie gminy Osielsko.
96 247,50 PLN
2016-12-30 Bisztynek

Gmina Bisztynek
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek.
306 536,40 PLN
2016-12-30 Warszawa

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o.
Usługi

Bieżąca konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych i sanitarnych, obsługa kotłów c.o. w Zakładach Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.
357 696,00 PLN
2016-12-30 Warszawa

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie
Usługi

Sprzątanie w budynkach biurowych oraz na terenie przyległym Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie przy ul. Bródnowskiej 13/15 i podległych jej Prokuratur Rejonowych oraz mycie okien, żaluzji wewnętrznych, pranie wykładzin, firan i zasłon w 2017r.
181 476,72 PLN
2016-12-29 Busko-Zdrój

Burmistrz Miasta i Gminy
Usługi

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Busko - Zdrój i jednostek organizacyjnych gminy Busko - Zdrój w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2020 r.
0,00 PLN
2016-12-29 Kuczbork-Osada

Gmina Kuczbork Osada
Usługi

odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na terenie gminy Kuczbork - Osada
317 562,00 PLN
2016-12-29 Żuromin

Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
Usługi

Świadczenie sprzedaży oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
245 208,00 PLN
2016-12-29 Korczyna

Gmina Korczyna
Usługi

Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Korczyna w 2017 roku
285 000,00 PLN
2016-12-29 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Usługi

Ochrona fizyczna obiektów oraz pojazdów sprowadzonych na parking przy ul. Hangarowej 30-32 w Szczecinie, prowadzenie ewidencji pojazdów poprzez przyjmowanie i wydawanie pojazdów oraz wydawanie rzeczy osobistych z pojazdów
284 159,52 PLN
2016-12-29 Wałbrzych

Gmina Wałbrzych
Usługi

Przewóz uczniów klas II i III wałbrzyskich szkół podstawowych z opiekunami na zajęcia nauki pływania, do obiektów krytych pływalni, wraz z odwiezieniem po zajęciach do szkoły, w roku 2017
55 566,00 PLN
2016-12-29 Lubliniec

Dom Pomocy Społecznej "Zameczek"
Dostawy

Dostawa świeżego drobiu dla DPS Zameczek w 2017 roku
8 096,55 PLN
2016-12-28 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa - Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola
Usługi

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola na okres 24 miesięcy (nr postępowania 36 zzWR OSIR 2016
720 000,00 PLN
2016-12-28 Bydgoszcz

Izba Skarbowa w Bydgoszczy
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy oraz urzędów skarbowych województwa kujawsko-pomorskiego
113 587,00 PLN
2016-12-28 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Usługi

USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU PRZY UL. PODWALE 30 ORAZ UL. KOMANDORSKIEJ 16
182 824,32 PLN
2016-12-28 Leszno

Miejski Zakład Komunikacji
Usługi

"Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków"
336 123,54 PLN
2016-12-28 Wąbrzeźno

Gmina Miasto Wąbrzeźno
Usługi

Usługa korzystania z krytej pływalni przez uczniów miejskich szkół
842 400,00 PLN
2016-12-28 Tczew

Gmina Tczew
Usługi

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Tczew w 2017 roku
141 376,60 PLN
2016-12-28 Nowa Sól

WS SPZOZ
Dostawy

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem łóżek szpitalnych wielofunkcyjnych sterowanych elektrycznie wraz z szafkami na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
273 700,00 PLN
2016-12-28 Kraśniczyn

Urząd Gminy
Usługi

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMNY KRAŚNICZYN
228 182,40 PLN
2016-12-28 Bisztynek

Gmina Bisztynek
Dostawy

Dostawa paliwa płynnego na potrzeby Gminy Bisztynek
206 642,94 PLN
2016-12-28 Miłkowice

Gmina Miłkowice
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice.
800 700,72 PLN
2016-12-28 Złotoryja

Gmina Złotoryja
Usługi

Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 1 519 770,00 zł
339 767,42 PLN
2016-12-28 Konstancin-Jeziorna

Gmina Konstancin-Jeziorna
Usługi

Świadczenie usług transportowych zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2017
458 524,00 PLN
2016-12-28 Słupsk

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Usługi

Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w okresie od 02-01-2017 r. do 29-12-2017 r.
257 920,00 PLN
2016-12-27 Słupsk

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Usługi

Usługa wytwarzania i dowozu posiłków na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Bezpieczna Przystań" w Słupsku i Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Słupsku
124 496,00 PLN
2016-12-27 Żary

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dostawy

Dostawa w 2017r. węgla kamiennego i węgla brunatnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach.
210 053,25 PLN
2016-12-27 Lębork

Gmina Miasto Lębork
Dostawy

dostawa sprzętu komputerowego
2 016,26 PLN
2016-12-27 Wijewo

Gmina Wijewo
Usługi

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
183 729,00 PLN
2016-12-27 Szczaniec

Gmina Szczaniec
Usługi

Kompleksowe wykonanie usługi w zakresie dowozu dzieci z terenu Gminy Szczaniec do placówek oświatowych
158 040,00 PLN
2016-12-23 Limanowa

Szpital Powiatowy Limanowa
Dostawy

Zakup oleju napędowego drogą transakcji bezgotówkowych za pomocą kart chipowych (paliwowych)
66 822,10 PLN
2016-12-23 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Usługi

hosting serwis i aktualizację oprogramowania firmy SOFTHARD S.A wraz z usługą hosting dla serwerów bazodanowego oraz eBOK wykorzystywanego w ZGN, ADK i NW
22 521,30 PLN
2016-12-23 Olsztyn

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Olsztynie
Roboty budowlane

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 24M z zewnętrzną infrastrukturą techniczną i urządzeniem terenu w Braniewie przy ul. Grota Roweckiego.
5 290 354,48 PLN
2016-12-22 Zamość

Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu
Dostawy

Dostawa produktów spożywczych w 2017r.dla Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu.
17 796,85 PLN
2016-12-22 Nisko

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
Usługi

"Usługa cateringowa dla wychowanków internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 24 czerwca 2017 r.
182 131,80 PLN
2016-12-22 Kołobrzeg

Urząd Miasta Kołobrzeg
Usługi

Eksploatacja sieci oświetleniowej zakresie oświetlenia dróg oraz innych terenów publicznych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg
175 000,00 PLN
2016-12-22 Krobia

Gmina Krobia
Usługi

"KONSERWACJA OŚWIETLENIA DRÓG I MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KROBIA"
137 550,90 PLN
2016-12-22 Nowe Miasteczko

Gmina Nowe Miasteczko
Usługi

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na lata 2017/2018
38 502,02 PLN
2016-12-21 Rozdrażew

Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie
Usługi

Przewóz środkami transportu Wykonawcy uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie / Szkoła Podstawowa i Gimnazjum/ ul. Krotoszyńska 42 ,Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 9a, Zespołu Szkół Nr 2 z oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie plac Szkolny 19 oraz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie ul. Ostrowska 49 i po zakończeniu nauki szkolnej, zajęć przedszkolnych do miejsca za-mieszkania
171 072,00 PLN
2016-12-21 Grabów

Gmina Grabów
Usługi

"Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grabów"
412 200,00 PLN
2016-12-20 Poznań

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
Dostawy

Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych
124 615,80 PLN
2016-12-20 Słubice

Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach
Usługi

Przetarg nieograniczony na realizację przewozów dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem Gminy Słubice w roku szkolnym 2016/2017 (styczeń-czerwiec) i 2017/2018 (wrzesień-grudzień)
224 272,60 PLN
2016-12-20 Gowarczów

Gmina Gowarczów
Usługi

Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gowarczów wraz z utworzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
422 496,00 PLN
2016-12-20 Rudna

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Usługi

Utrzymanie w sprawności eksploatacyjnej maszyn, urządzeń i automatyki na obiektach administrowanych przez ZGKiM Rudna
360 000,00 PLN
2016-12-20 Kielce

Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce
Usługi

Świadczenie usług pocztowych w 2017 roku.
1 363 486,60 PLN
2016-12-20 Warszawa

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
Usługi

Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia Kampanii Reklamowej Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - w 2017 roku z wykorzystaniem nośników Citylight 120 x 180.
293 930,64 PLN
2016-12-19 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa - Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola
Dostawy

Dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków w obiektach OSIR WOLA na okres 12 miesięcy
770 000,00 PLN
2016-12-19 Bolków

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie
Usługi

Wykonywanie badań laboratoryjnych da SPZOZ w Bolkowie
8 685,45 PLN
2016-12-19 Krobia

Gmina Krobia
Usługi

"DOWOŻENIE I ODWOŻENIE DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW W GMINIE KROBIA W RAMACH KOMUNIKACJI REGULARNEJ SPECJALNEJ LUB REGULARNEJ (ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH)" CPV. 60.10.00.00-9
253 278,40 PLN
2016-12-19 Szczuczyn

Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie
Dostawy

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wiórów drzewnych dla Zespołu Szkół w Niećkowie
59 500,00 PLN
2016-12-19 Łuków

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
Usługi

Zakup oleju napędowego i etyliny z tankowaniem pojazdów w roku 2017/18 przez PUIK Sp. z o.o.w Łukowie
4,06 PLN
2016-12-16 Świerzno

Gmina Świerzno
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Świerzno
416 892,00 PLN
2016-12-16 Cieszanów

Gmina Cieszanów
Roboty budowlane

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Cieszanów - etap I Rozwój bazy przedszkolnej w Gminie Cieszanów Remont Szkoły w Nowym Siole
947 100,00 PLN
2016-12-16 Jaworzno

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
Usługi

Świadczenie usług na sieciach i urządzeniach oświetlenia drogowego w zakresie podstawowym w 2017r
1 947 705,98 PLN
2016-12-15 Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie
Usługi

Udzielenie kredytu długoterminowego w 2016 roku w kwocie 370.000,00 zł
33 733,89 PLN
2016-12-15 Łanięta

Gmina Łanięta
Usługi

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Łanięta
357 155,57 PLN
2016-12-15 Kamień Pomorski

Zarząd Dróg Powiatowych
Usługi

"Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 - część zamówienia w zakresie zadania III"
63 750,00 PLN
2016-12-15 Kwidzyn

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
Usługi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na utworzeniu raportów obrazujących dane ewidencyjne; rejestr budynków, rejestr lokali, kartotekę budynków oraz kartotekę lokali dla wybranych obrębów gminy Gardeja, gminy Kwidzyn, gminy Prabuty i gminy Sadlinki ( łącznie 36 obrębów) oraz załadowanie w trybie wsadowym wyników modernizacji do bazy danych ewidencyjnych prowadzonej w systemie EWID 2007 v.9.0.
348 948,00 PLN
2016-12-14 Słupia

Gmina Słupia (Jędrzejowska)
Usługi

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY SŁUPIA W OKRESIE OD DNIA 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU
334 800,00 PLN
2016-12-14 Lesznowola

Gmina Lesznowola
Roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu z przyłączami dz. nr 109/8, 109/9, 109/15, 114/1, 122/7 przy ul. Nadrzecznej w Wólce Kosowskiej
335 790,00 PLN
2016-12-14 Biszcza

Urząd Gminy w Biszczy
Usługi

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA KWOTĘ 840 000 ZŁ Z TERMINEM SPŁATY DO 25.11.2023 roku
150 881,65 PLN
2016-12-13 Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 9 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
1 404,66 PLN
2016-12-13 Wrocław

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Dostawy

Druk i dostawa 10.000 folderów oraz 5.000 map promujących Dolny Śląsk.
66 789,00 PLN
2016-12-12 Dłutów

Gmina Dłutów
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dłutów
803 952,00 PLN
2016-12-12 Tychy

Sąd Rejonowy w Tychach
Dostawy

Dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych:tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów
44 444,09 PLN
2016-12-12 Tomaszów Mazowiecki

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Usługi

wykonanie instalacji elektrycznej w zasobach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.
594 000,00 PLN
2016-12-12 Szczytno

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Dostawy

dostawa materiałów stolarskich i tarcicy
15 012,98 PLN
2016-12-12 Sopot

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Dostawy

DOSTAWA PALIW CIEKŁYCH SILNIKOWYCH OLEJU NAPĘDOWEGO, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ Pb 95, SKROPLONEGO GAZU LPG w systemie bezgotówkowym, sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2017 r., do dnia 31.12.2017 r.,
399 977,00 PLN
2016-12-12 Słupia

Urząd Gminy Słupia
Usługi

Dowóz uczniów autokarem do Publicznego Gimnazjum w Słupi oraz Szkoły Podstawowej w Wólce i Pilczycy w 2017r
107 200,00 PLN
2016-12-12 Wałbrzych

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.
Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
1 133 727,78 PLN
2016-12-12 Sławno

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw
Dostawy

Zakup pojazdu z podstawową konfiguracją( minimum 16 osób+kierowca z możliwością przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich), przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczno - rehabilitacyjne w ŚDS w Dąbrówce
172 466,00 PLN
2016-12-12 Sławno

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw
Dostawy

Zakup pojazdu z podstawową konfiguracją( minimum 16 osób+kierowca z możliwością przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich), przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczno - rehabilitacyjne w ŚDS w Woli Zbrożkowej
208 255,00 PLN
2016-12-12 Ełk

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku
Usługi

DOSTAWA TALONÓW
4 660,00 PLN
2016-12-12 Wrocław

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza
Dostawy

Zakup fabrycznie nowych urządzeń medycznych - kardiomonitorów hemodynamicznych - na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A.Falkiewicza we Wrocławiu.
187 842,24 PLN
2016-12-09 Bojszowy

Gminne Gimnazjum z Oddz. Integr. im. Roku Jubileuszowego
Dostawy

Dostawa oleju napędowego do celów opałowych w ilości ok.90,0m^3
2 569,47 PLN
2016-12-09 Oława

Urząd Miejski Oława
Usługi

Odbiór odpadów z terenów komunalnych
642 971,52 PLN
2016-12-08 Mrocza

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o.
Dostawy

Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp z o.o.
454 647,51 PLN
2016-12-08 Bisztynek

Gmina Bisztynek
Usługi

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1600000 PLN
218 228,47 PLN
2016-12-08 Wiskitki

Urząd Gminy Wiskitki
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Popielarnia
209 961,47 PLN
2016-12-07 Warszawa

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
Dostawy

Dostawa Instrumentów muzycznych WR 4/2016
5 100,00 PLN
2016-12-06 Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
16 482,00 PLN
2016-12-06 Tomaszów Mazowiecki

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Usługi

Usługi konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane w zasobach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz.
356 400,00 PLN
2016-12-06 Wołów

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

WRÓBLEWO-BOŻEŃ I etap droga dojazdowa do gruntów rolnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1279D Wróblewo-Bożeń
328 025,13 PLN
2016-12-06 Ustronie Morskie

Gminna Energia Ustronie Morskie Sp. z o.o.
Dostawy

Zakup energii elektrycznej
798 220,25 PLN
2016-12-06 Łasin

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa
Dostawy

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla potrzeb obiektów SP ZOZ w Łasinie
216 883,15 PLN
2016-12-05 Bielsko-Biała

Zakład Gospodarki Odpadami S.A.
Dostawy

Zakup energii elektrycznej do obiektu Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej
748 961,88 PLN
2016-12-05 Śrem

"Szpital w Śremie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Usługi

ZP/20/PN/16
100 943,60 PLN
2016-12-02 Głogów

Sąd Rejonowy w Głogowie
Usługi

Ochrona obiektu , osób i mienia Sądu Rejonowego w Głogowie
205 902,00 PLN
2016-12-02 Warszawa

Instytut Kardiologii
Dostawy

Dostawa medycznego tlenku ciekłego i sprężonego oraz medycznego podtlenku azotu
182 502,72 PLN
2016-12-01 Zegrze

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Dostawy

Zakup i dostawa farb ogólnego przeznaczenia, akcesoriów malarskich, dla jednostek będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu.
41 611,65 PLN
2016-12-01 Wrocław

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Usługi

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym
46 079,70 PLN
2016-11-30 Wrocław

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Dostawy

Dostawa zbiornika kriogenicznego na ciekły azot do przechowywania preparatów komórkowych z systemem do kontrolowanego zamrażania
192 649,87 PLN
2016-11-30 Dąbrowa Górnicza

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
Dostawy

"Zakup kardiomonitorów i stanowiska komputerowego do centralnego monitorowania pracy serca"
355 145,28 PLN
2016-11-30 Kąty Wrocławskie

Gmina Kąty Wrocławskie
Roboty budowlane

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz linią kablową średniego napięcia na działce nr 11/25 w Sadkowie w związku z rozbudową i przebudową szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym
149 149,80 PLN
2016-11-30 Pasłęk

Urząd Miejski w Pasłęku
Roboty budowlane

Budowa sieci wodociągowej kol. Marzewo
338 250,00 PLN
2016-11-30 Lubin

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dostawy

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie, tj.1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego 25 a 2) Ośrodka Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego przy ul. Jastrzębiej 1, 3) Domu Opieki "Szarotka" przy ul. Sybiraków 13, 4) Domu Dziennego Pobytu "Senior" przy ul. Sienkiewicza 3, 5) Żłobka nr 3 przy ul. Orlej 47 a, 6) Żłobka nr 2 przy ul. Cedyńskiej 13.
79 051,49 PLN
2016-11-30 Lubin

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dostawy

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie, tj.1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego 25 a 2) Ośrodka Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego przy ul. Jastrzębiej 1, 3) Domu Opieki "Szarotka" przy ul. Sybiraków 13, 4) Domu Dziennego Pobytu "Senior" przy ul. Sienkiewicza 3, 5) Żłobka nr 3 przy ul. Orlej 47 a, 6) Żłobka nr 2 przy ul. Cedyńskiej 13.
41 717,66 PLN
2016-11-30 Lubin

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie, tj.1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego 25 a 2) Ośrodka Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego przy ul. Jastrzębiej 1, 3) Domu Opieki "Szarotka" przy ul. Sybiraków 13, 4) Domu Dziennego Pobytu "Senior" przy ul. Sienkiewicza 3, 5) Żłobka nr 3 przy ul. Orlej 47 a, 6) Żłobka nr 2 przy ul. Cedyńskiej 13.
16 476,18 PLN
2016-11-301. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie, tj.1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego 25 a 2) Ośrodka Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego przy ul. Jastrzębiej 1, 3) Domu Opieki "Szarotka" przy ul. Sybiraków 13, 4) Domu Dziennego Pobytu "Senior" przy ul. Sienkiewicza 3, 5) Żłobka nr 3 przy ul. Orlej 47 a, 6) Żłobka nr 2 przy ul. Cedyńskiej 13.
6 073,20 PLN
2016-11-30 Ruda Pilczycka

Dom Pomocy Społecznej
Dostawy

Dostawa art. żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej ,,Etola" w Rudzie Pilczyckiej (7części)
32 510,00 PLN
2016-11-29 Kostrzyn nad Odrą

Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
Dostawy

Zakup energii elektrycznej na obiekty Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o. o. w Kostrzynie nad Odrą.
157 952,65 PLN
2016-11-29 Bydgoszcz

Izba Skarbowa w Bydgoszczy
Dostawy

Sukcesywny zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kujawskim, Urzędu Skarbowego w Brodnicy, Urzędu Skarbowego w Lipnie, Urzędu Skarbowego w Radziejowie, Urzędu Skarbowego w Rypinie.
276 856,12 PLN
2016-11-29 Michałowice

Gmina Michałowice
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Orzechowej w Granicy
129 560,98 PLN
2016-11-29 Żyraków

Gmina Żyraków
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 106702R relacji Zasów-Dąbie w km 0+000-0+0 dz. nr ewid. 2398 w miejscowości Nagoszyn
203 753,97 PLN
2016-11-29 Żyraków

Gmina Żyraków
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 106707R relacji Bobrowa - Bobrowa Wola w km 0+612-1+773 na dz. ewid nr 1097 w Bobrowej oraz 1708 w Bobrowej Woli
255 925,82 PLN
2016-11-29 Kielce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Usługi

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 74 w miejscowości Ćmińsk
156 984,90 PLN
2016-11-29 Jasło

Gmina Jasło
Usługi

Przebudowa drogi na działce nr ewid. 952 w miejscowości Bierówka w km 0+000 - 0+780
199 639,73 PLN
2016-11-29 Człuchów

Powiatowa Bursa Szkolna
Usługi

Dostawa mięsa i wędlin
853 844,25 PLN
2016-11-29 Cyców

Gmina Cyców
Usługi

DOSTAWA KRUSZYW DLA POTRZEB GMINY CYCÓW
111 231,36 PLN
2016-11-28 Zielona Góra

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
Usługi

Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń piwnicy na magazyn, dostosowanie poddasza na salę odpraw i wykonanie robót towarzyszących na terenie WKU w Zielonej Górze oraz uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania.
99 630,00 PLN
2016-11-28 Branice

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
Usługi

Zakup urządzenia do rehabilitacji dłoni i palców kończyny górnej z biofeedbackiem
214 475,40 PLN
2016-11-28 Krasiczyn

Gmina Krasiczyn
Usługi

przebudowa drogi dz. nr ewid. 725/1 w km 0+550-0+960 w miejscowości Dybawka
114 709,80 PLN
2016-11-28 Ząbkowice Śląskie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pomoc Doraźna"
Usługi

Zakup ambulansu typu B wraz noszami transportowymi na potrzeby SPZOZ Pomoc Doraźna
294 794,64 PLN
2016-11-25 Węgliniec

Gmina Węgliniec
Usługi

Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec
630 000,00 PLN
2016-11-25 Kraków

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Dostawy

Zakup i dostawa diatermii na salę operacyjną Torakochirurgii
192 892,20 PLN
2016-11-24 Kołbiel

Gmina Kołbiel
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skorupy.
326 802,98 PLN
2016-11-24 Komarówka Podlaska

Gmina Komarówka Podlaska reprezentowana przez Wójta Gminy
Dostawy

Dostawa kruszyw na terenie Gminy Komarówka Podlaska
40 710,54 PLN
2016-11-24 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Usługi

DOSTAWA SILNIKOWYCH PALIW PŁYNNYCH
424 823,94 PLN
2016-11-24 Ryki

Gmina Ryki
Usługi

Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Ryki - 3 części
324 973,50 PLN
2016-11-23 Sulechów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
Usługi

Dostawa zestawów komputerowych, notebooków, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
83 801,13 PLN
2016-11-23 Żuromin

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Usługi

Dostawa gazu medycznego typu entonox lub równoważnego wraz z akcesoriami i dzierżawą butli oraz dostawa zestawów do dializatora
27 839,48 PLN
2016-11-22 Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
Usługi

Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach
13 530,00 PLN
2016-11-22 Słubice

Gmina Słubice
Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w Gminie Słubice
207 901,98 PLN
2016-11-22 Czastary

Gmina Czastary
Usługi

"Przebudowa drogi gminnej nr 118111E w m. Radostów Drugi dł. 1011 m na działce 873/3"
345 069,09 PLN
2016-11-22 Ciechanów

Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie
Usługi

Roboty remontowe w Miejskim Przedszkolu nr 10 i Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie
35 686,50 PLN
2016-11-22 Cyców

Gmina Cyców
Usługi

DOSTAWA RÓWNIARKI DROGOWEJ DLA POTRZEB GMINY CYCÓW
289 050,00 PLN
2016-11-21 Poniatowa

Miejsko-Gminny Zespół ds.Obsługi Oświaty
Usługi

Dowożenie uczniów do szkół w 2017 r.
137 867,18 PLN
2016-11-21 Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Usługi

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na nowoczesne (energooszczędne) na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19.
1 285 000,00 PLN
2016-11-21 Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawy

magnetron - rozbudowa systemu do trawienia jonowego wraz z osadzaniem cienkich warstw dla ACMiN AGH KC-zp.272-476/16
92 988,00 PLN
2016-11-18 Ceków

Gmina Ceków-Kolonia
Usługi

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ceków-Kolonia"
720 922,68 PLN
2016-11-18 Wrocław

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Usługi

Tłumaczenia ustne i pisemne oraz wynajem sprzętu do tłumaczeń symultanicznych na potrzeby UMWD
196 485,30 PLN
2016-11-18 Słupca

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w zakresieKursu komputerowego ECDL (wraz z egzaminami) lub równoważny. Za równoważny uważa się certyfikat wydawany i uznawany, co najmniej we wszystkich państwach Unii Europejskiej, posiadający publicznie dostępną listę instytucji wydających go w tych krajach oraz udokumentowany system zapewnienia jakości. Kurs jest przeznaczony dla 12 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój".
13 836,00 PLN
2016-11-18 Nowa Sól

WS SPZOZ
Roboty budowlane

"Budowę magazynu paliw dla potrzeb agregatu prądotwórczego na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli"
189 500,00 PLN
2016-11-17 Piątnica Poduchowna

Gmina Piątnica
Roboty budowlane

Budowa i rozbudowa systemów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Piątnica.
82 410,00 PLN
2016-11-17 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Usługi

DOSTAWA KOMORY TECHNOLOGICZNEJ Z OPRZYRZĄDOWANIEM ORAZ SPECJALISTYCZNEGO STANOWISKA LABORATORYJNO-TECHNICZNEGO Z KOMORĄ TECHNOLOGICZNĄ
179 949,00 PLN
2016-11-17 Niemodlin

Gmina Niemodlin
Usługi

Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior-WIGOR"
282 408,00 PLN
2016-11-17 Zielona Góra

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Usługi

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz paczek pocztowych i ewentualnych ich zwrotów dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 oraz Wydziału Zamiejscowego Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dworcowej 13 oraz odbioru i transportu przesyłek z siedziby głównej Zamawiającego do placówki nadawczej Wykonawcy
170 734,56 PLN
2016-11-17 Nowe Miasto nad Pilicą

Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
Usługi

Zakup i dostawa oleju opałowego dla Urzędu Miasta i Gminy oraz szkół na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w sezonie grzewczym 2016/2017
421 685,00 PLN
2016-11-17 Pietrowice Wielkie

Gmina Pietrowice Wielkie
Usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie
1 055 340,00 PLN
2016-11-16 Olecko

Zespół Szkół Technicznych
Dostawy

Dostawa wraz z transportem węgla typu eko groszek do kotłowni Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w przedziale od min 400 ton do max 600 ton.
448,95 PLN
2016-11-16 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Usługi

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 4+350 - 4+410,50 w m. GODOWA
55 734,67 PLN
2016-11-16 Milicz

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz
Usługi

Przebudowa dojazdów pożarowych na terenie Nadleśnictwa Milicz - leśnictwo Lasowice i Brzezie - dojazd pożarowy 22
1 270 603,63 PLN
2016-11-16 Nysa

Starostwo Powiatowe w Nysie
Usługi

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1602 O w miejscowości Złotogłowice etap III
144 168,77 PLN
2016-11-16 Mysłowice

Miasto Mysłowice
Usługi

"Modernizacja drogi osiedlowej przy ul. Bema na działkach 1799/75, 1801/75, w Mysłowicach".
314 246,18 PLN
2016-11-16 Wronki

Zakład Karny
Usługi

Dostawy ziemiopłodów do Zakładu Karnego we Wronkach
138 087,00 PLN
2016-11-15 Rzeszów

Zakład Karny w Rzeszowie
Usługi

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (produktów mleczarskich - sera żółtego, topionego i śmietankowego) do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.
57 753,47 PLN
2016-11-15 Kościerzyna

Gmina Kościerzyna
Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
38 130,00 PLN
2016-11-15 Borów

Gmina Borów
Usługi

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Borów.
175 764,54 PLN
2016-11-14 Stare Pole

Zespół Szkół w Starym Polu
Usługi

" USŁUGI EDUKACYJNE w ramach Projektu " Także na Żuławach w każdym drzemie ukryty potencjał - rozwijanie umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i wspieranie uczniów z niepełno sprawnościami na terenie Gminy Stare Pole "
41,46 PLN
2016-11-14 Kalisz

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
Usługi

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Stanczukowskiego i Korczak w ciągu drogi krajowej nr 25 w Kaliszu
3 431 320,07 PLN
2016-11-14 Żuromin

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Usługi

Świadczenie usługi w zakresie przygotowywania i dostarczania wyżywienia dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Żurominie.
133 494,00 PLN
2016-11-14 Złotoryja

Sąd Rejonowy
Usługi

Usługa sprzątania w budynku Sadu Rejonowego w Złotoryi przy ul. Kolejowej 3 59-500 Złotoryja Nr spr. F281/02/2016
140 958,00 PLN
2016-11-14 Białowieża

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białowieża
Usługi

Przebudowa ogrodzenia siedziby nadleśnictwa
141 550,98 PLN
2016-11-14 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowejRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojewo - Podpniewki na odcinku od Nojewa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187
504 300,00 PLN
2016-11-10 Warszawa

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Usługi

Dostawa mebli biurowych
87 243,90 PLN
2016-11-10 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Usługi

Wykonanie instalacji chłodzenia miejscowego powietrza oraz kanalizacji w zakresie odprowadzenia skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych na parterze budynku Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przy ul. Wilczak 51 - etap III
168 272,12 PLN
2016-11-10 Rzeszów

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Usługi

Dostawa pieca do przygotowania i obróbki cieplnej materiałów wysokotopliwych.
777 552,49 PLN
2016-11-10 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz
Dostawy

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków z nieruchomości administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy",
780 000,00 PLN
2016-11-09 Ożarów Mazowiecki

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
Usługi

Zimowe utrzymanie dróg i ulic w granicach administracyjnych Gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie zimowym 2016/2017
395 300,00 PLN
2016-11-09 Poznań

Politechnika Poznańska
Usługi

Przetarg nieograniczony na usługę prania bielizny pościelowej w domach studenckich Politechniki Poznańskiej.
73 568,10 PLN
2016-11-08 Rzeszów

Dom Pomocy Społecznej
Usługi

Dostawa pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Mjr H. Sucharskiego 1
27 895,00 PLN
2016-11-07 Skarbimierz

Gmina Skarbimierz
Usługi

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż ul. Dębowej w Skarbimierzu-Osiedlu
218 292,52 PLN
2016-11-07 Miłoradz

Gmina Miłoradz
Usługi

PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ (CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO)W MIŁORADZU,PRZY UL.OSIEDLOWEJ 17,19,21 I 23 PRZY BLOKACH MIESZKALNYCH BYŁEGO PGR
344 487,10 PLN
2016-11-07 Prabuty

Miasto i Gmina Prabuty
Usługi

Dobudowa budynku socjalnego MKS Pogoń Prabuty - ETAP II
448 888,88 PLN
2016-11-07 Laszki

Gmina Laszki
Usługi

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Laszki wraz z przebudową kotłowni
1 064 707,06 PLN
2016-11-04 Malbork

Miasto Malbork
Usługi

Zakup i montaż 11 sztuk parkomatów.
185 942,00 PLN
2016-11-04 Żory

Sąd Rejonowy w Żorach
Usługi

Bezpośrednia ochrona 1) fizyczna stała 2) polegająca na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych 3) polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych.
98 985,60 PLN
2016-11-03 Gdańsk

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Usługi

Remont ostrogi nr 10/726 na rzece Wiśle, brzeg prawy w km 725+820
313 845,89 PLN
2016-11-03 Koszęcin

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
Usługi

Dostawy węgla kamiennego energetycznego (miału) w klasach 24-12-8 w sezonie grzewczym 2016/2017r. do kotłowni Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie przy ul. Zamkowej 3, w ilości 550 Mg
187 000,00 PLN
2016-11-02 Jaroszowiec

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji
Dostawy

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego wraz z uruchomieniem
9 997,40 PLN
2016-11-02 Jaroszowiec

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji
Usługi

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego wraz z uruchomieniem
4 600,00 PLN
2016-11-02 Jaroszowiec

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji
Usługi

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego wraz z uruchomieniem.
7 649,15 PLN
2016-11-02 Pińczów

Gmina Pińczów
Usługi

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Pińczów
56 879 283,00 PLN
2016-11-02 Wiśniewo

Urząd Gminy
Usługi

Zakup wraz z dostawą przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych z terenu Gminy Wiśniewo.
198 595,80 PLN
2016-11-01 Sosnowiec

Miejski Zakład Usług Komunalnych
Usługi

wynajem posypywarek środków chemicznych wraz z pługami odśnieżnymi oraz ciągnika rolniczego z pługiem odśnieżnym i rozsiewaczem soli i piasku do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2016/2017
432 493,63 PLN
2016-10-31 Lublin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
Usługi

Dostawa pomp jednorazowego użytku stosowanych w kardiochirurgii interwencyjnej
224 640,00 PLN
2016-10-31 Kalisz Pomorski

Gmina Kalisz Pomorski reprezentowana przez Burmistrza Kalisza Pomorskiego
Usługi

KOMPLEKSOWE OŚWIETLENIE ULIC, DRÓG I PLACÓW PUBLICZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ A TERENIE GMINY KALISZ POMORSKI
446 004,54 PLN
2016-10-28 Radom

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu
Usługi

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego
94 950,00 PLN
2016-10-28 Śrem

Powiatowy Zarząd Dróg
Usługi

Wykonanie usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu śremskiego w sezonie zimowym 2016/2017
518 188,35 PLN
2016-10-27 Dąbrowa Zielona

Gmina Dąbrowa Zielona
Usługi

Przebudowa mostu na przepust na Kanale Lodowym w ciągu drogi gminnej na działce nr ewid. 714 w km 1+300 w sołectwie Olbrachcice , gmina Dąbrowa Zielona - obiekt kat. XXVIII. Pozostałe działki obejmujące inwestycję o nr ewid. 929/1 , 1171, 1172.
182 118,72 PLN
2016-10-27 Lublin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
Usługi

DOSTAWA ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH - 98 pozycji asortymentowych
106 739,89 PLN
2016-10-26 Olecko

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
Usługi

Przebudowa ulicy Asnyka w Olecku na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Mickiewicza, km 0+007 do km 0+230, dł. 0,223km
174 945,77 PLN
2016-10-25 Katowice

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
Usługi

Wykonanie przebudowy zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą zewnętrzną, Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. Marcinkowskiego 13 w ramach projektu "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców"
263 300,00 PLN
2016-10-25 Szydłowiec

Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu
Usługi

ZAKUP I DOSTAWĘ 100 000 LITRÓW OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKÓŁ W MIEJSCOWOŚCIACH MAJDÓW, SADEK, WYSOKA GMINA SZYDŁOWIEC W SEZONIE GRZEWCZYM 2016/2017
2,46 PLN
2016-10-24 Grudziądz

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu
Usługi

Wykonanie remontu dachu wraz z remontem stropu poddasza w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Chełmińskiej 57 w Grudziądzu.
228 855,70 PLN
2016-10-24 Kraków

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie
Usługi

Remont lokalu mieszkalnego w Krakowie, ul. Prądnicka 99/8
35 321,96 PLN
2016-10-24 Świebodzice

Gmina Świebodzice
Usługi

"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Świebodzice - zabudowa urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe przy istniejących wylotach kanałów do odbiorników (rzeki, strumienia, rowu) w Świebodzicach".
147 354,00 PLN
2016-10-20 Koszalin

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie
Usługi

Budowa drogi z płyt drogowych - ul. Mirtowa i Mahoniowa w Koszalinie
337 000,00 PLN
2016-10-19 Poznań

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Usługi

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę gazów technicznych i gazów wysokiej czystości w butlach oraz najem butli.
351 541,87 PLN
2016-10-19 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Usługi

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętów multimedialnych (komputery przenośne, projektor) dla potrzeb Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. Prof. St. Łojasiewicza 4 w Krakowie.
2 460,00 PLN
2016-10-19 Bydgoszcz

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Usługi

Dostawa wyposażenia do maszyny INSTRON ElectroPuls E3000LT
90 786,30 PLN
2016-10-19 Skarbimierz

Gmina Skarbimierz
Usługi

Długoterminowy kredyt w wysokości 2 950 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Gminę Skarbimierz zobowiązań, przypadających do spłaty w 2016r.
525 800,88 PLN
2016-10-19 Poznań

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Usługi

Przebudowa drogi powiatowej nr 2411P w m. Ługowiny(gm. Kostrzyn)
397 855,80 PLN
2016-10-19 Stare Bogaczowice

Urząd Gminy Stare Bogaczowice
Usługi

Odbudowa zniszczonego mostu w drodze nr geod. 421 w Jabłowie wraz z odbudową drogi gminnej nr geod. 421 w Jabłowie 0+005 do 0+225 [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]
127 746,27 PLN
2016-10-18 Lipnik

Gmina Lipnik
Usługi

Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik Część I Przebudowa dróg w ramach usuwania klęsk żywiołowych
545 124,67 PLN
2016-10-17 Banie

Rzymskokatolicka Parafia p.w. M. B. Wspomożenia Wiernych
Roboty budowlane

Remont elewacji zabytkowego Kościoła p.w. św. Wojciecha BM w Kunowie
137 446,69 PLN
2016-10-17 Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Usługi

Dostawa leku Pemetreksed objętego programem lekowym
14 095,62 PLN
2016-10-17 Ciechanów

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
Usługi

usługa polegająca na dowozie pacjentów na hemodializy, wykonywane w Stacji Dializ Oddziału Nefrologicznego SSzW w Ciechanowie
568 210,00 PLN
2016-10-17 Muszyna

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Muszynie
Usługi

"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedziba w Muszynie."
132 787,23 PLN
2016-10-16 Namysłów

Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Usługi

Dostawa sprzętu rolniczego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
721 900,00 PLN
2016-10-14 Raciążek

Gmina Raciążek
Usługi

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turzynek - Dąbrówka etap II
312 246,27 PLN
2016-10-14 Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Usługi

Jednorazowa dostawa oleju do pompy próżniowej wg kat.AB SCIEX do PIWet-PIB w Puławach
1 286,60 PLN
2016-10-14 Opalenica

Gmina Opalenica
Usługi

Przebudowa ul. Młyńskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do 3 Maja.
503 194,97 PLN
2016-10-13 Ciechanów

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie:" Kompleksowe urządzanie terenów zieleni z uprawnieniami na zagęszczarki i ubijaki wibracyjne"
28 000,00 PLN
2016-10-13 Gorzów Wielkopolski

Zakład Karny
Usługi

Dostawy warzyw świeżych i jabłek do Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim i Oddziału Zewnętrznego w Słońsku.
86 955,00 PLN
2016-10-12 Wrocław

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługi

Dostawa odczynników , kalibratorów i materiałów kontrolnych do analizatora alergenów typ UNICAP 100 wraz z serwisem analizatora przez okres 24 miesięcy i dostawa podłoży do posiewu krwi wraz z najmem aparatu przez okres 36 miesięcy
136 353,43 PLN
2016-10-12 Wrocław

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
Usługi

"Dostawa urządzenia zabezpieczającego aplikacje WWW(Firewall Aplikacyjny) wraz z usługą wdrożenia"
191 552,82 PLN
2016-10-12 Leżajsk

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
Usługi

Rozbudowa o pawilon diagnostyczno-zabiegowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
2 559 903,77 PLN
2016-10-11 Tarnobrzeg

Prezydent Miasta Tarnobrzega
Usługi

"Wykonanie rowerowego placu zabaw typu PUMPTRACK na osiedlu Serbinów przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu"
210 000,00 PLN
2016-10-10 Nowodwór

Gmina Nowodwór
Usługi

Wykonanie nawierzchni asfaltowych na dwóch drogach gminnych na terenie Gminy Nowodwór w 2016r.
263 927,25 PLN
2016-10-10 Wijewo

Gmina Wijewo
Usługi

Przebudowa drogi gminnej na ul. Młyńskiej w miejscowości Wijewo oraz Przebudowa drogi na ul. Nowa w Wijewie
205 446,90 PLN
2016-10-07 Wręczyca Wielka

Gmina Wręczyca Wielka
Usługi

Budowa garaży i zaplecza socjalnego dla budynku jednostki OSP w Kulejach
773 826,51 PLN
2016-10-07 Działdowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługi

Usługapranie bielizny szpitalnej.
346 429,50 PLN
2016-10-06 Wrocław

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Usługi

Dostawy zestawów do dializy otrzewnowej - system Fresenius - kontynuacja leczenia
338 587,64 PLN
2016-10-06 Zamość

Urząd Gminy Zamość
Usługi

Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew 225i 240 wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 110429L w m. Chyża -etap II
277 222,41 PLN
2016-10-06 Rzeszów

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1
Usługi

Wykonanie remontu pomieszczeń parteru Przychodni Specjalistycznej Nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8a w Rzeszowie
856 953,37 PLN
2016-10-06 Warszawa

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.
Usługi

Dostawa materiałów protetycznych - zębów akrylowych dla "Mazowieckiego Centrum Stomatologii" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
59 478,89 PLN
2016-10-06 Psary

Dom Dziecka im. Dominika Savio w Sarnowie
Usługi

Zakup i sukcesywna dostawa żywności dla potrzeb Domu dziecka im. Dominika Savio w Sarnowie
109 056,00 PLN
2016-10-05 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Usługi

Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Kliniki Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach .
346 574,70 PLN
2016-10-04 Miechów

Szpital św. Anny w Miechowie
Usługi

Dostawa wyrobów używanych w przypadku złamań kości(śruby, pyty, wkręty) oraz podstawowych narzędzi dla ortopedii.
43 317,00 PLN
2016-09-30 Wrocław

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
Usługi

Dostawa subskrybcji na oprogramowanie ManageEngine EventLog Analyzer.
32 545,80 PLN
2016-09-29 Trzyciąż

Gmina Trzyciąż
Roboty budowlane

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Zadroże koło kościoła dz.nr 210.
111 208,45 PLN
2016-09-29 Szydłowo

Urząd Gminy Szydłowo
Roboty budowlane

Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Budy Garlińskie
346 783,10 PLN
2016-09-29 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie w Warszawie międzynarodowego cyklu imprez muzycznych w klubach oraz konferencji branżowej
130 000,00 PLN
2016-09-29 Banie

Gmina Banie
Usługi

Wtworzenie i dostawa energi cieplnej
167 722,80 PLN
2016-09-29 Kraków

Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"
Usługi

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Klubu Kultury "Chełm" - ul. Chełmska 16 w Krakowie.
64 310,44 PLN
2016-09-29 Ruda Śląska

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Usługi

Zakup wraz z dostawą owoców i warzyw oraz artykułów spożywczych dla Mieszkań Socjalizacyjnych Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
21 883,65 PLN
2016-09-28 Zabrze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Usługi

Organizacja i przeprowadzenia kursu dla uczestników Projektu Drogowskaz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - prawo jazdy kat. C
16 260,00 PLN
2016-09-28 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Usługi

Wykonanie robót uzupełniających remont lokalu nr 13 w budynku przy ul. Atutowej 13 i remont pomieszczeń sanitarnych z przeznaczeniem na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Płochocińskiej 20 w Warszawie.
57 500,00 PLN
2016-09-28 Choroszcz

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów szpitalnych
160 023,00 PLN
2016-09-24 Gdańsk

Politechnika Gdańska
Usługi

Dostawa pieca laboratoryjnego dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
109 000,00 PLN
2016-09-23 Piła

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
Usługi

ul. Fałata
238 995,14 PLN
2016-09-22 Hrubieszów

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
Usługi

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 12/39/2016, na dostawę węgla orzech II, miału węglowego i ekogroszku .
99 400,43 PLN
2016-09-22 Kalety

Miasto Kalety
Usługi

Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety - sezon zimowy 2016/2017 - REJON Nr 1
57,03 PLN
2016-09-21 Łódź

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
Usługi

Przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych w ramach realizacji projektu pt. "Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby".
77 865,15 PLN
2016-09-21 Tarnów

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie
Usługi

Zakup i dostawa samochodu osobowego 5. miejscowego z napędem na 4 koła wraz z przyczepą do przeprowadzania egzaminów w zakresie kategorii B+E, B96 prawa jazdy.
125 435,40 PLN
2016-09-20 Kraków

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Roboty budowlane

Budowa kotłowni lokalnej w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
158 596,51 PLN
2016-09-20 Pułtusk

Gmina Pułtusk
Usługi

Dostawa kotłów wraz z rozładunkiem na terenie Gminy Pułtusk w ramach programu Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Gminie Pułtusk.
4 776,34 PLN
2016-09-15 Żuromin

Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
57 593,52 PLN
2016-09-15 Kraków

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Usługi

Druk ulotek i plakatów w ramach projektów Dobry czas na biznes- Krakowski Okręg Metropolitalny oraz Dobry czas na biznes- Subregion Tarnowski
38 363,70 PLN
2016-09-15 Bojanów

Gmina Bojanów
Usługi

Remont drogi gminnej nr 101151R Przyszów Kołodzieje - Barce w km 0+820 - 1+360 w m. Przyszów Kołodzieje w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
78 855,72 PLN
2016-09-14 Małaszewicze

Gmina Terespol
Usługi

Zakup energii elektrycznej w Gminie Terespol
284 016,09 PLN
2016-09-12 Piła

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
Usługi

Budowa parkingów przy ulicy Matwiejewa
536 076,17 PLN
2016-09-12 Siennica

Gmina Siennica
Usługi

Modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ZS w Siennicy na potrzeby laboratorium odnawialnych źródeł energii w Siennicy
197 183,70 PLN
2016-09-05 Wielbark

Nadleśnictwo Wielbark
Usługi

Budowa drogi leśnej P041L
145 384,14 PLN
2016-09-01 Mikołajki Pomorskie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE POSIŁKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W MIKOŁAJKACH POMORSKICH DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z TERENU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE 2016-2019
277 560,36 PLN
2016-08-31 Wiśniowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej
Usługi

przygotowanie i wydawanie posiłków w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz przedszkolach na terenie Gminy Wiśniowa
84 105,00 PLN
2016-08-31 Wiśniowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej
Usługi

przygotowanie i wydawanie posiłków w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz przedszkolach na terenie Gminy Wiśniowa
224 650,00 PLN
2016-08-31 Wiśniowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej
Usługi

przygotowanie i wydawanie posiłków w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz przedszkolach na terenie Gminy Wiśniowa
317 580,00 PLN
2016-08-31 Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
Usługi

Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-HLA u pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepu nerki w ramach Programu przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego
604 133,70 PLN
2016-08-30 Zamość

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Usługi

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I OLEJU OPAŁOWEGO
804 174,00 PLN
2016-08-30 Biszcza

Urząd Gminy w Biszczy
Usługi

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Bukowina
653 588,52 PLN
2016-08-25 Osiek Mały

Gmina Osiek Mały
Usługi

Przewóz uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Osiek Mały, realizowany na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017
177 760,00 PLN
2016-08-23 Lublin

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Usługi

Wymiana wzmacniacza gardientów w rezonansie magnetycznym Signa HDxt 1.5T Echospeed
68 111,00 PLN
2016-08-17 Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Usługi

wykonanie naprawy kardiomonitora Philips Intellivue MP 30 od systemu monitoringu o numerze inwentarzowym T - 802/3983 będącego na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Intensywnej Terapii Kardiologicznej W2.
3 765,92 PLN
2016-08-11 Mielec

Gmina Miejska Mielec
Usługi

Zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w ramach zamówienia publicznego pn. Budowa parkingu przy ul. Kilińskiego
27 943,14 PLN
2016-08-09 Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Usługi

wykonanie naprawy aparatu Fabius GS SN ASCE 0207
3 811,21 PLN
2016-08-09 Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Usługi

usługa wykonania naprawy stacji dokującej kardiomonitora FX 2000 o s/n2149 od systemu monitoringu kardiologicznego FX 2000 Emtel o numerze inwentarzowym T-802/3322, stanowiącego wyposażenie Oddziału Klinicznego Anestezjologii Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu u Zamawiającego.
3 368,29 PLN
2016-08-01 Osjaków

Gmina Osjaków
Usługi

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Walków-Borki Walkowskie
171 061,45 PLN
2016-07-31 Mikołajki

Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie
Usługi

Świadczenie Usług Rolniczych w PAN ZDA w Baranowie
241 700,00 PLN
2016-07-04 Katowice

Gimnazjum Nr 10
Usługi

Wymiana stolarki okiennej - część A
19 000,01 PLN
2016-02-08 Ożarów Mazowiecki

Powiat Warszawski Zachodni
Usługi

WYKONANIE DODATKOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE NIEEKSPLOATOWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU STAROSTWA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM UL. POZNAŃSKA 129/133
25 744,46 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "A.G.X." SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 134 765 426,80 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.